Wielki Lubień - Parafia rz.-kat. pw. św. Jakuba Apostoła

Z Genepedia
Skocz do: nawigacji, wyszukiwania
To jest zalążek artykułu Wielki Lubień - Parafia rz.-kat. pw. św. Jakuba Apostoła. Możesz go rozwinąć i uzupełnić lub poddać weryfikacji.
Jeśli uznasz że artykuł jest kompletny zaznacz ten fakt w Dyskusja:Wielki Lubień - Parafia rz.-kat. pw. św. Jakuba Apostoła o dokumencie.

Wielki Lubień - Parafia rz.-kat. pw. św. Jakuba Apostoła

łac.: Parohiae Lubinensis
Instrukcja wprowadzania danych zawarta jest na stronie.
Okresowo należy dokonać porównania zawartości niniejszej strony z wzorcem celem uzupełnienia o nowo dodane elementy.

Kontakt

 • Strona www parafii: Brak danych
 • 86-134 Dragacz ; Wielki Lubień
 • tel. 52 332 51 81

Opis parafii

Historia parafii

Kościół parafialny
Jako uposażenie pod kon. XIV w. posiadała 4 włóki ziemi.
 • 15?? r. - kościół zajęli holendrzy czyli menonici
 • 1579 r. - w dn. 6 sierpnia nastąpiła nieudana próba zabrania dzwonów przez mieszkańców Komorska
Patrz "Zarys..." str. 474/856.
 • 16?? r. - odzyskanie kościoła na początku XVII w.
Stał się filią Parafii Nowe
 • 1683 r. - wieś Tragosz (Dragasz) skarży proboszcza
 • 1680 r. - ok. tego roku wybudowano kościół murowany
 • 1855 r. - w dn. 27 marca nastąpiła powódź we wsi i zalanie kościoła. Stan wody dokumentuje tabliczka
 • 1868 r. - wg Elenchusu z 1869 r. filia otrzymała odrębnego wikariusza
Odpust św. Jakuba ap. obchodzi się 25 lipca względnie w następną niedzielę.
 • 1926 r. - reerygowano parafię jako Kurację (wg dekretu z dn. 21.04.1936 r.)
Brak dekretu w Orędownikach z tego roku.
 • 1927 r. - w dn. 23 stycznia założono Dzieło Rozkrzewienia Wiary
W 1928 r. liczyło ponad 100 członków.
 • 1927 r. - w dn. 18 kwietnia założono Bractwo Żywego Różańca
W 1928 r. liczyło 60 członków.
 • 1927 r. - w dn. 18 kwietnia założono chór kościelny
W 1928 r. liczył 26 członków.
 • 1927 r. - w dn. 1 maja założono Stowarzyszenie Młodzieży Męskiej
W 1928 r. liczyło 17 członków.
 • 1927 r. - w dn. 26 maja założono Bractwo Matek Chrześcijańskich
W 1928 r. liczyło 35 członków.
 • 1927 r. - w dn. 29 maja założono Stowarzyszenie Św. Dziecięctwa Jezus
W 1928 r. liczyło 63 członków.
 • 1928 r. - w obrębie Kuracji mieszkało:
- katolików Polaków 727
- katolików Niemców 3
- ewangelików Niemców 382
- menonitów 830
- hodurowców 20
Ogółem 1926 dusz, w tym komunikujących 542.
 • 1936 r. - w dn. 1 lipca Kurację przekształcono w parafię
Dekret z dn. 21.04.1936 r. opublikowany w Orędowniku nr 5/1936
Brak dekretu w Orędownikach z tego roku.
Dekret z dn. 13.12.1982 r. opublikowany w Orędowniku nr 11-12/1982 r.
Kościół filialny 1953 - ????
1958 r. - wg Spisu... z 1958 r. str. 108 i wg spisu z 1963 r. - kościół filialny w Mątwach

Cmentarz

Wyszukiwarka grobów: Brak danych
Indeksy grobów: Brak danych
Opis
Temat nie przebadany

Zasięg terytorialny

 • 1295 r. - w momencie utworzenia obejmowała miejscowości z Parafii Bzowo:
Ustalić
 • 16?? r. - w momencie przyłączania jako filii do Parafii Nowe obejmowała:
Ustalić
 • 1??? r. - do parafii należały:
Wielki Lubień, Mały Lubień oraz Dragasz.
Mątawy i Zajączkowo.
 • 1926 r. - brak danych o zasięgu terytorialnym Kuracji (wg dekretu z dn. 21.04.1936 r.)
Brak dekretu w Orędownikach z tego roku.
Wielki Lubień, Mały Lubień, Dragasz, Mątawy, Wielkie Zajączkowo, Małe Zajączkowo, Zajączkowo (dwór).
 • 1936 r. - w dn. 1 lipca brak danych o zasięgu terytorialnym parafii
Dekret z dn. 21.04.1936 r. opublikowany w Orędowniku nr 5/1936
Dragacz, Mątwy, Michale, Lubień Mały, Lubień Wielki, Zajączkowo.
 • 1973 r. - w dn. 5 grudnia brak informacji o miejscowościach przekazanych do
Ośrodka Duszpasterskiego Mątawy (wg dekretu z dn. 13.12.1982 r.)
Brak dekretu w Orędownikach z tego roku
Mątawy oraz część wsi Zajączkowo, począwszy od posesji Marendowskich po stronie przyległej do Wisły, i od posesji Lipców po przeciwnej stronie
Dekret z dn. 13.12.1982 r. opublikowany w Orędowniku nr 11-12/1982 r.
Bzówko, Dragacz, Michale, Wielki Lubień, Zajączkowo.
 • 1998 r. - w dn. 1 stycznia (wg Spisu... str. 184) brak informacji o zasięgu terytorialnym
Dragacz, Michale, Wielki Lubień, Zajączkowo.
 • 2000 r. - w dn. 20 stycznia (wg Spisu... str. 252) zasięg terytorialny nie uległ zmianie
 • 2001 r. - w dn. 20 stycznia (wg Spisu... str. 255) zasięg terytorialny nie uległ zmianie
 • 2003 r. - w dn. 28 stycznia (wg Spisu... str. 261) zasięg terytorialny nie uległ zmianie
 • 2004 r. - w dn. 21 września (wg Spisu... str. 270) zasięg terytorialny nie uległ zmianie
 • 2007 r. - w dn. 17 stycznia (wg Spisu... str. 276) zasięg terytorialny nie uległ zmianie
 • 2008 r. - w dn. 30 stycznia (wg Spisu... str. 276) zasięg terytorialny nie uległ zmianie
 • 2009 r. - w dn. 30 stycznia (wg Spisu... str. 277) zasięg terytorialny nie uległ zmianie
Pozostałe miejscowości (pisownia oryginalna), których nazwy prawdopodobnie "zaginęły":
Temat nie przebadany

Niemiecko-polskie nazwy miejscowości wchodzących w skład parafii

W nawiasach ujęto odmiany pisowni, które w niektórych przypadkach są błędne.
Messtischblatt - 1936 r. Rozpisać miejscowości
- Bzówko
Dragass - Dragasz (Tragosz, mylnie Tragoszcz, Tragarz, Dragacz)
Kl. Sanskau - Małe Zajączkowo
- Mały Lubień (Lubień Mały)
Montau - Mątawy (Montawy, Mątawy, Mątwy)
Michelau - Michale
Lubien (Lubin) - Wielki Lubień (Lobyn 1398, Lobin 1415, Lubin 1413 i 1415, Lubien 1543, Lubień Wielki, Lubień Wlk., Lubień)
Gross Sanskau (Gr. Sanskau) - Wielkie Zajączkowo (Zajączkowo)
- Zajączkowo (dwór)
Vorverk Sanskau - Zajączkowo (folwark i wieś) Czy dotyczy Małego Zajączkowa?

Mapy

Uzupełnić

Księża

Pracujący w parafii

1868 - 18?? - ?????? Wikariusz lokalny od tego roku
1926 - 1928 - Ks. Wilemski Czesław Kazimierz Kuratus
1929 - 1949 - Ks. Hinz Jan Kuratus
1957 - 1968 - Ks. Kośnik Paweł SVD Administrator (p. Górna Grupa)
1970 - 1983 - Ks. Klóskowski Alojzy Proboszcz
1984 - 1987 - Ks. Masłowski Ryszard Proboszcz
1988 - 1992 - Ks. Łódka Józef Proboszcz
1992 - 2016 - Ks. Kortas Józef Proboszcz
Uwaga

Powołania kapłańskie i zakonne

Temat nie przebadany
1??? - Ks. nazwisko i imię

Kapłani pochowani w kościele

Temat nie przebadany
??.??.1??? - Ks. nazwisko i imię

Kapłani pochowani na cm. parafialnym

19.05.1992 - Ks. Łódka Józef

Kapłani pochowani na cm. komunalnym

Temat nie przebadany
??.??.1??? - Ks. nazwisko i imię

Księgi i dokumenty parafialne

Księgi metrykalne i inne

Prowadzenie ksiąg metrykalnych stało się obowiązkiem wynikającym z uchwał podjętych na Soborze Trydenckim (1545-1563).
Zasady udostępniania zbiorów w AD Pelplin
W tym punkcie i jego podpunktach pod żadnym pozorem nie wolno wprowadzać informacji o księgach w postaci podawania tylko ich zakresu czasowego. Autor tego punktu swoją osobą gwarantuje rzetelność podanych informacji we wzorcu.

Najstarsze księgi

- chrztów od 1728 r.
- ślubów od 1729 r.
- zgonów od 1830 r.
- chrztów od 1870 r.
- ślubów od 1782 r.
- zgonów od 1830 r.

Księgi chrztów

Indeksy chrztów 1728-????
Księga chrztów 1727-1754 (w parafii)
Pierwszy wpis ??.??.???? r., ostatni wpis ??.??.???? r.
 • Charakterystyka księgi:
- "Rozbić" na poszczególne księgi
- Uzupełnić
 • Miejscowości spoza parafii wg oryginalnej pisowni:
- Uzupełnić
 • Ciekawostki:
- Uzupełnić
Księga chrztów 1727-1756
Brak danych
Księga chrztów 1756-1799-1838 (w parafii)
Pierwszy wpis ??.??.???? r., ostatni wpis ??.??.???? r.
 • Charakterystyka księgi:
- "Rozbić" na poszczególne księgi
- Uzupełnić
 • Miejscowości spoza parafii wg oryginalnej pisowni:
- Uzupełnić
 • Ciekawostki:
- Uzupełnić
Księga chrztów 1839-1869
Brak danych
Księga chrztów 1870-1920 (w parafii)
Pierwszy wpis ??.??.???? r., ostatni wpis ??.??.???? r.
 • Charakterystyka księgi:
- "Rozbić" na poszczególne księgi
- Uzupełnić
 • Miejscowości spoza parafii wg oryginalnej pisowni:
- Uzupełnić
 • Ciekawostki:
- Uzupełnić
Nanieść kolejne księgi
Chrzty w latach 1938-45
Opisać potencjalne przyczyny zaginięcia ksiąg i skomentować je.

Księgi konwersji

Temat nie przebadany
Dane wprowadzać wg wzorca
Księga konwersji 1757-1810 (AD Pelplin W1282 / w parafii) (wspólnie z księgą ślubów i zgonów)
Pierwszy wpis ??.??.???? r., ostatni wpis ??.??.???? r.
 • Charakterystyka księgi:
- Uzupełnić
 • Miejscowości spoza parafii wg oryginalnej pisowni:
- Uzupełnić
 • Ciekawostki:
- Uzupełnić
Następne księgi nie zostały zdygitalizowane.

Księgi I komunii

Temat nie przebadany
Dane wprowadzać wg wzorca
Księga I komunii 1757-1810 (AD Pelplin W1282 / w parafii) (wspólnie z księgą ślubów i zgonów)
Pierwszy wpis ??.??.???? r., ostatni wpis ??.??.???? r.
 • Charakterystyka księgi:
- Uzupełnić
 • Miejscowości spoza parafii wg oryginalnej pisowni:
- Uzupełnić
 • Ciekawostki:
- Uzupełnić
I komunia w latach 1938-45
Opisać potencjalne przyczyny zaginięcia ksiąg i skomentować je.
Następne księgi nie zostały zdygitalizowane.

Księgi bierzmowanych

Temat nie przebadany
Dane wprowadzać wg wzorca
Księga bierzmowanych 1757-1810 (AD Pelplin W1282 / w parafii) (wspólnie z księgą ślubów i zgonów)
Pierwszy wpis ??.??.???? r., ostatni wpis ??.??.???? r.
 • Charakterystyka księgi:
- Uzupełnić
 • Miejscowości spoza parafii wg oryginalnej pisowni:
- Uzupełnić
 • Ciekawostki:
- Uzupełnić
Bierzmowania w latach 1938-45
Opisać potencjalne przyczyny zaginięcia ksiąg i skomentować je.
Następne księgi nie zostały zdygitalizowane.

Alegaty

Nie dotyczy.

Księgi zapowiedzi

Nie były dygitalizowane. AD Pelplin nie posiada (w swoich zasobach) żadnych ksiąg. Informacji na ten temat należy szukać tylko w parafii.

Księgi ślubów

Indeksy ślubów 1711-????
Księga ślubów 1729-1754-1920 (w parafii)
Pierwszy wpis ??.??.???? r., ostatni wpis ??.??.???? r.
 • Charakterystyka księgi:
- "Rozbić" na poszczególne księgi
- Uzupełnić
 • Miejscowości spoza parafii wg oryginalnej pisowni:
- Uzupełnić
 • Ciekawostki:
- Uzupełnić
Uzupełnić kolejne księgi
Śluby w latach 1938-45
Opisać potencjalne przyczyny zaginięcia ksiąg i skomentować je.

Księgi zgonów

Indeksy zgonów 1792-????
Księga zgonów 1792-1957 (w parafii)
Pierwszy wpis ??.??.???? r., ostatni wpis ??.??.???? r.
 • Charakterystyka księgi:
- "Rozbić" na poszczególne księgi
- Uzupełnić
 • Miejscowości spoza parafii wg oryginalnej pisowni:
- Uzupełnić
 • Ciekawostki:
- Uzupełnić
Uzupełnić kolejne księgi

Księgi cmentarne

Temat nie przebadany
Dane wprowadzać wg wzorca
Księga cmentarna 1757-1810 (AD Pelplin W1282 / w parafii) (wspólnie z księgą ślubów i zgonów)
Pierwszy wpis ??.??.???? r., ostatni wpis ??.??.???? r.
 • Charakterystyka księgi:
- Uzupełnić
 • Miejscowości spoza parafii wg oryginalnej pisowni:
- Uzupełnić
 • Ciekawostki:
- Uzupełnić
Następne księgi nie zostały zdygitalizowane.

Księgi dusz

Temat nie przebadany
Dane wprowadzać wg wzorca
Księga dusz 1757-1810 (AD Pelplin W1282 / w parafii) (wspólnie z księgą ślubów i zgonów)
Pierwszy wpis ??.??.???? r., ostatni wpis ??.??.???? r.
 • Charakterystyka księgi:
- Uzupełnić
 • Miejscowości spoza parafii wg oryginalnej pisowni:
- Uzupełnić
 • Ciekawostki:
- Uzupełnić
Następne księgi nie zostały zdygitalizowane.

Księgi metrykalne w zasobach AP

Wg danych bazy PRADZIAD (z uwagi na rok założenia) w zasobach AP brak ksiąg metrykalnych. Okresowo należy sprawdzać stronę.

Księgi metrykalne opublikowane w internecie

Temat nie przebadany

Mikrofilmy ksiąg metrykalnych

Temat nie przebadany
W zasobach Mormonów znajdują się następujące zmikrofilmowane księgi metrykalne:
Wg danych bazy PRADZIAD (z uwagi na rok założenia) w zasobach AP brak mikrofilmów ksiąg metrykalnych. Okresowo należy sprawdzać stronę.

Indeksy ksiąg metrykalnych

Aktualnie w trakcie indeksowania. Indeksy na stronie PomTG oraz Genealodzy.pl

Pozostałe księgi i dokumenty

Czy zachowały się księgi lub dokumenty dotyczące:
- Dzieła Rozkrzewienia Wiary
- Bractwa Żywego Różańca
- chóru kościelnego
- Stowarzyszenia Młodzieży Męskiej
- Bractwa Matek Chrześcijańskich
- Stowarzyszenia Św. Dziecięctwa Jezus

Komentarz

USC

Siedziby USC

Temat nie przebadany
zakres lat/siedziba USC/podległe miejscowości
????-???? Miejscowość Miejscowość, Miejscowość, Miejscowość

Księgi USC

Po 100 latach od daty wytworzenia księgi przekazywane są do archiwów państwowych.
W tym punkcie i jego podpunktach pod żadnym pozorem nie wolno wprowadzać informacji o księgach w postaci podawania tylko ich zakresu czasowego. Autor tego punktu swoją osobą gwarantuje rzetelność podanych informacji we wzorcu.

Księgi urodzeń

Temat nie przebadany
Dane wprowadzać wg wzorca
Księga urodzeń 1757-1810 (AP Bydgoszcz sygnatura/ USC Pelplin sygnatura)
Pierwszy wpis ??.??.???? r., ostatni wpis ??.??.???? r.
Urodzenia w latach 1938-45
Opisać potencjalne przyczyny zaginięcia ksiąg i skomentować je.
Następne księgi nie zostały zdygitalizowane.

Alegaty

Nie dotyczy

Księgi zapowiedzi

Temat nie przebadany
Dane wprowadzać wg wzorca
Księga zapowiedzi 1757-1810 (AP Bydgoszcz sygnatura/ USC Pelplin sygnatura)
Pierwszy wpis ??.??.???? r., ostatni wpis ??.??.???? r.
Zapowiedzi w latach 1938-45
Opisać potencjalne przyczyny zaginięcia ksiąg i skomentować je.
Następne księgi nie zostały zdygitalizowane.

Księgi małżeństw

Temat nie przebadany
Dane wprowadzać wg wzorca
Księga małżeństw 1757-1810 (AP Bydgoszcz sygnatura/ USC Pelplin sygnatura)
Pierwszy wpis ??.??.???? r., ostatni wpis ??.??.???? r.
Małżeństwa w latach 1938-45
Opisać potencjalne przyczyny zaginięcia ksiąg i skomentować je.
Następne księgi nie zostały zdygitalizowane.

Księgi rozwodów

Temat nie przebadany
Dane wprowadzać wg wzorca
Księga rozwodów 1757-1810 (AP Bydgoszcz sygnatura/ USC Pelplin sygnatura)
Pierwszy wpis ??.??.???? r., ostatni wpis ??.??.???? r.
Rozwody w latach 1938-45
Opisać potencjalne przyczyny zaginięcia ksiąg i skomentować je.
Następne księgi nie zostały zdygitalizowane.

Księgi zgonów

Temat nie przebadany
Dane wprowadzać wg wzorca
Księga zgonów 1757-1810 (AP Bydgoszcz sygnatura/ USC Pelplin sygnatura)
Pierwszy wpis ??.??.???? r., ostatni wpis ??.??.???? r.
Zmarli w latach 1938-45
Opisać potencjalne przyczyny zaginięcia ksiąg i skomentować je.
Następne księgi nie zostały zdygitalizowane.

Księgi USC w zasobach AP

Wg danych bazy PRADZIAD w Archiwum Państwowym w Bydgoszczy znajdują się księgi USC Wielki Lubień:
 • urodzeń: 1874-1906
 • alegaty: nie dotyczy
 • zapowiedzi: Brak danych
 • małżeństw: 1874-1906
 • rozwodów: Brak danych
 • zgonów: 1874-1906
W/w księgi są udostępniane całkowicie i wchodzą w skład zespołu 1660/0 Urząd Stanu Cywilnego Wielki Lubień
Komentarz

Księgi USC opublikowane w internecie

Temat nie przebadany

Mikrofilmy ksiąg USC

Temat nie przebadany
W zasobach Mormonów znajdują się następujące zmikrofilmowane księgi USC Miejscowość:
Wg bazy PRADZIAD przechowywane są w AP Bydgoszcz zmikrofilmowane księgi USC Wielki Lubień
 • urodzeń: 1874-1883
 • alegaty: nie dotyczy
 • zapowiedzi: Brak danych
 • małżeństw: 1874-1883
 • rozwodów: Brak danych
 • zgonów: 1874-1883
 • Są to mikrofilmy księg sprzed momentu założenia kuracji więc będa powiązane z aktami Parafii Bzowo
Komentarz

Indeksy ksiąg USC

Temat nie przebadany
Aktualnie w trakcie indeksowania. Indeksy na stronie wg wzoru PomTG oraz Genealodzy.pl

Komentarz

Poszukując aktów USC należy sprawdzić dane z urzędów sąsiadujących terytorialnie względnie położonych w najbliższej okolicy: wpisać wg wzoru Silno, itd.

Dyskusje na forach internetowych

Temat nie przebadany

Inne

Kolejne informacje o miejscowości będącej siedzibą parafii można znaleźć na stronie Genepedii Miejscowość