Tuchola - Parafia rz.-kat. pw. św. Bartłomieja Apostoła

Z Genepedia
Skocz do: nawigacji, wyszukiwania
To jest zalążek artykułu Tuchola - Parafia rz.-kat. pw. św. Bartłomieja Apostoła. Możesz go rozwinąć i uzupełnić lub poddać weryfikacji.
Jeśli uznasz że artykuł jest kompletny zaznacz ten fakt w Dyskusja:Tuchola - Parafia rz.-kat. pw. św. Bartłomieja Apostoła o dokumencie.

Tuchola - Parafia rz.-kat. pw. św. Bartłomieja Apostoła

łac.: Parohiae Tucholiensis
Instrukcja wprowadzania danych zawarta jest na stronie.
Okresowo należy dokonać porównania zawartości niniejszej strony z wzorcem celem uzupełnienia o nowo dodane elementy.

Kontakt

Opis parafii

Historia parafii

Kościół parafialny
 • 1173 r. - wybudowano pierwszy drewniany kościół
Ten fakt wskazuje na dwie możliwości: kościół został wybudowany przed powstaniem parafii lub par. Raciąż została założono jeszcze wcześniej. Patrz także wpis z 1773 r.
 • 1220 r. - do 1294 r.
W celu utrzymania parafii nadano wieś Białowieża (prawdopodobnie przez księcia Świętopełka lub Mściwoja II).
Inne źródła wskazują że mogło to nastąpić w momencie konsekracji kościoła.
Inne źródła wskazują na datę 15 października
Był to obiekt murowany z wysoką wieżą. Wg innych źródeł kościół był "baniasty, w zrąb zbudowany i z wieżą krytą gontami".
W uroczystości uczestniczyli Jakub - prepozyt z Wiślicy, Aleksy - archidiakon z Kruszwicy i Józef - kustosz z Łęczycy.
 • 1346 r. - krzyżacki przywilej miejski
Plebanowi nadano 2 ogrody (o pow. 1 morgi) i 4 morgi łąki, a w mieście 2 parcele zabudowane (o wym. 7 prętów długości i 3 pręty szerokości).
Pełen tekst przywileju w "Historyczny..." str. 33
 • 1404 r. - komturzy krzyżaccy Jan von Streiff oraz Henryk von Schwelborn podarowali kielich mszalny
Zachowany po dziś dzień.
 • 1512 r. - w dn. 20 października
W ramach Dekanatu Tuchola nastąpiło włączenie parafii do Archidiakonatu Kamieńskiego.
Zachowana po dziś dzień.
 • 1639 r. - upadło Bractwo Ubogich Księży
 • 16?? r. - założono Bractwo św. Aniołów Stróżów.
 • 16?? r. - założono Bractwo Ubogich św. Łazarza
Celem było podniesienie znaczenia tucholskiego kościoła oraz zwiększenie liczby miejscowego duchowieństwa.
Obowiązkiem kaznodziei było:
- w każdą niedzielę i święto wygłosić drugie kazanie, polskie albo niemieckie
- mieszkać mógł w miejscu, we własnym domu,
- tym kanonikiem nie mógł być proboszcz ani wikary tucholski
 • 1652 r. - wzmianka o istnieniu kościoła postawionego w 1287 r.
 • 1666 r. - założono Bractwo Szkaplerza Świętego
 • 1747 r. - założono Bractwo św. Jana Nepomucena
 • 1756 r. - ok. tego roku, w wyniku wojen szwedzkich, został zniszczony kościół
 • 17?? r. - pobudowano nowy kościół
Konstrukcja zrębowa, z wąskimi oknami i wieżą baniastą, krytą gontami tak samo jak kościół .
 • 1767 r. - w Tucholi mieszkało 456 katolików, 15 ewangelików i 33 żydów.
Zastępowali ich komendaryusz, penitencyaryusz i kaznodzieja.
Tym samym przy farze było 4 kapłanów.
 • 1773 r. - w dn. 16 maja
Oficjał kamieński i prob. tucholski kto ? wystawił protokół w Białowieży stwierdzający, że kościół tucholski zaraz przy erekcji wieś tę od ks. Śiętopełka otrzymał. To by oznaczało, że erekcja nastąpiła ok 100 lat później. Sprawa do wyjaśnienia
 • 1781 r. - w dn. 17 maja
Jan Filip Voigt podpalił zabudowania przykościelne w celu zdobycia zgromadzonych tam kosztowności. Spłonęła fara, ratusz i większa część zabudowy miasta.
 • 1784 r. - w miejscu gdzie dawniej stał ratusz wzniesiono nowy kościół murowany z cegły
 • 1785 r. - założono Bractwo Szkaplerza
Statut z tego roku został odtworzony 25.07.1850 r.
W 2000 r. był przechowywany w archiwum Parafii Bożego Ciała
Informacje o szkaplerzu w "Historycznym..." od str. 67
W 1928 r. Bractwo liczyło ok 4700 członków.
 • 1786 r. - czy 1788 r.; zamontowano dwa nowe dzwony odlane z resztek trzech spalonych dzwonów.
 • 1788 r. - czy 1789 r.; wybudowano nowy szpital dla ubogich
Dokonano tego dzięki staraniom Ks. komendarza Thiede i prob. tucholskiego Ks. Ofic. Szczepańskiego. Był to budynek o konstrukcji "muru pruskiego".
Poprzedni szpital istniał przy kościele św. Ducha na przedmieściu Świeckim. Po zniszczeniu kościoła i szpitala szpitalnicy mieszkali na plebanii św. Ducha.
 • 1790 r. - w kościele wybudowano ołtarz główny
 • 1793 r. - do 1794 r. Ks. Thiede wybudował ołtarz Matki Boskiej Szkaplerznej
 • 1813 r. - w Tucholi mieszkało 482 katolików, 308 ewangelików i 231 żydów
 • 1821 r. - dobudowano wieżę kościelną o konstrukcji drewnianej i pokrytej łupkiem
 • 18?? r. - założono Żywy Różaniec
W 1928 r. liczył 850 członków.
 • 1842 r. - zakończono prace przy wystroju kościoła
Wyremontowano budynki plebańskie w Białowieży.
 • 1852 r. - założono Bractwo Trzeźwości; statut z 31 maja
W 1928 r. liczyło 54 członków
 • 1859 r. - odnowiono kościół wewnątrz i na zewnątrz
 • 1876 r. - w Tucholi mieszkało:
- 904 katolików,
- 904 ewangelików
- 956 żydów.
 • 1878 r. - parafia liczyła 2865 osób
 • 1885 r. - założono Konferencję Pań św. Wincentego a Paulo
W 1928 r. liczyła 425 członków.
 • 1891 r. - parafia liczyła 4085 osób
 • 1892 r. - do probostwa należały:
4 ogrody, 3 włóki na Koślince i wieś Białowieża obejmująca przeszło 480 ha roli
 • 1898 r. - założono Bractwo Przenajświętszego Sakramentu
W 1928 r. liczyło ok. 250 członków.
 • 1905 r. - brewe z dn. 18 lutego
Zawierało zatwierdzenie uroczystości odpustowych św. Bartłomieja w niedzielę po jego dniu świątecznym.
 • 1906 r. - brewe z dn. 20 lipca
Zatwierdzenie uroczystości odpustowych MB Szkaplerznej w niedzielę po 16 lipca
 • 1910 r. - założono Dzieło św. Dziecięctwa Jezus
W 1928 r. liczyło 280 członków.
 • 1920 r. - w dn. 29 stycznia Ks. Łaski i i dr Jan Bartz witali wkraczające Wojsko Polskie
Po południu Ks. Wegner w kościele zaintonował dziękczynne "Te Deum".
 • 1923 r. - wykonano naprawy zewnętrzne kościoła
 • 1924 r. - wykonano naprawy wewnętrzne kościoła
 • 1925 r. - rozebrano budynek szpitala z 1788 r. i zakupiono szpital w Nowej Tucholi.
 • 19?? r. - założono Stowarzyszenie Młodzierzy
W 1928 r. liczyło 28 członków.
 • 1928 r. - założono Dzieło Rozkrzewienia Wiary
W 1928 r. liczyło 28 członków.
 • 1928 r. - w parafii mieszkało:
- katolików (Polaków 6753, Niemców 417),
- niekatolików (Polaków 11, Niemców 233),
- prawosławnych 13,
- żydów 50.
Ogółem 7477 osób. Komunikujących było 5192.
 • 1928 r. - w dn. 29 sierpnia Bp Okoniewski poświęcił w Koślince pomnik Matki Boskiej Królowej Korony Polskiej
Pomnik był wotum wdzięczności za odzyskanie niepodległości i dla uczczenia ofiar wojen w latach 1914-1918 i 1920-1921 z Koślinki.
Protokół w 2000 r. był przechowywany w archiwum Parafii Tuchola - Bożego Ciała
 • 1930 r. - zamontowano trzeci dzwon
- Bractwo Przenajświętszego Sakramentu
- Bractwo Szkaplerza Świętego
- Trzeci Zakon św. Franciszka od kiedy ?
- Towarzystwo Żywego Różańca
- Stowarzyszenie Sodalicji Mariańskiej od kiedy ?
- Towarzystwo Śpiewu "Chór kościelny" od kiedy ?
- Dzieło Rozkrzewienia Wiary
- Dzieło św. Dziecięctwa Jezus
- Dzieło św. Piotra Apostoła od kiedy ?
- Towarzystwo Młodzieży Katolickiej od kiedy ?
- Towarzystwo Robotników od kiedy ?
- Akcja Katolicka od kiedy ?
Co jeszcze zawierał?
Protokół w 2000 r. był przechowywany w archiwum Parafii Tuchola - Bożego Ciała.
Powstał w miejscu dawnego szpitala i kościoła św. Ducha.
 • 1939 r. - na początku września
Parafie opuścili wikariusze Ks. Rynkowski Paweł i Ks. Lawrenz Jan oraz prefekt Ks. Romanowski Franciszek.
W parafii pozostał jedynie Ks. prob. Krefft.
 • 1939 r. - w pażdzierniku Niemcy rozebrali kościół z 1784 r.
Skonfiskowali dzwony z 1786 r. (1100 kg), z 1842 r. i 1930 r. (500 kg). Po wojnie odzyskano dzwon z 1786 r.
Funkcję parafii dla całej Tucholi przejęła Parafia Tuchola - Bożego Ciała.
Jak to wygląda w odniesieniu do ksiąg metrykalnych? Sprawa do wyjaśnienia m.in. poprzez analizę losów księży.
Brak dekretu o likwidacji Sprawa do wyjaśnienia
 • 1994 r. - do 1998 r. trwała wymiana korespondencji w sprawie działki dla przyszłej parafii
 • 1994 r. - w dn. 1 lipca
Dotychczasowa plebania, usytuowana na Placu Wolności 30, pozostałość po kościele Św. Bartłomieja Apostoła, została przekazana nowo powstałej Parafii Tuchola - św. Jakuba Apostoła.
 • 1998 r. - we wrześniu podpisano "Protokół uzgodnień" w sprawie działki pod kościół
 • 1998 r. - w dn. 16 grudnia sporządzono akt notarialny kupna działki
 • 1999 r. - w dn. 26 kwietnia Bp Szlaga poświęcił krzyż i plac pod budowę kościoła
 • 1999 r. - w dn. 1 lipca reerygowano istnienie parafii
Dekret został prawdopodobnie opublikowany w brakującym numerze Miesięcznika nr 6/1999
Sprawa do wyjaśnienia
 • 1999 r. - w dn. 14 lipca dokonano tradycji
Protokół z przekazania parafii zamieszczony jest w Historycznym... str. 413
 • 1999 r. - do 2005 r. wybudowano kaplicę i część biurowo-mieszkalnej.
Kościół filialny Tuchola - św. Ducha
Był połączony ze szpitalem miejsckim i cmentarzem.
 • 15?? r. - kościół bardzo podupadł; przyłączony jako filia
 • 1653 r. - do tego roku:
- część plebanii spełniała funkcję szpitala
- pozostałe pomieszczenia stanowiły mieszkanie dla wikariuszy
 • 1788 r. - szpital Św. Ducha istniejący do 1781 r. przeniesiono do dawnej podupadłej prepozytury św. Elżbiety
 • 1875 r. - do tego roku grzebano zmarłych na cmentarzu

Cmentarz

Wyszukiwarka grobów: Brak danych
Indeksy grobów: Brak danych
Opis
Temat nie przebadany

Zasięg terytorialny

Tucholę, Białowieżę, Kiełpin, Koślinkę, Bladowo i Rudzki most
Tuchola z przyległościami, Bladowo, Białowieża, Wysoka Wieś, Hozyanna, Kiełpin, Konek, Koślinka, Plaskosz, Piszczek, Nowa Tuchola, Świt i Wymysłowo.
Tuchola, Białowieża, Bladowo, Kiełpin, Koślinka, Nowa Tuchola, Świt.
Ustalić
Środkiem ulic: Sportowej i Ligii Ochrony Przyrody do skrzyżowania z ul. Warszawską, środkiem ul. Warszawskiej do skrzyżowania z ul. Cegielnianą, obiema stronami ul. Cegielnianej w kierunku "Stolbudu", środkiem ul. Prezmysłowej do przecięcia z ul. Świecką i dalej prostą linią do ul. Towarowej, środkiem ul. Towarowej do jej tymczasowego zakończenia i dalej prostą linią do ul. Wańkowicza (Osiedle Leśne), środkiem ul. Wańkowicza i Leśnej do skrzyżowania z ul. Bydgoską, środkiem ul. Bydgoskiej do skrzyżowania z ul. Świecką, środkiem ul. Świeckiej do skrzyżowania z ul. Sportową.
Tuchola - ulice: 11 Listopada, 15 Lutego, al. LOP (nr parzyste), Boh. Westerplatte, Bydgoska (lewa strona), Cegielniana, Ceynowy, Derdowskiego, Dmowskiego, Grunwaldzka (nr 7-16), Kasprowicza, Konopnickiej, Leśna, Orzeszkowej, Rogali, Rotmistrza Michalskiego, Sienkiewicza, Sportowa (nr parzyste), Świecka (nr 65-89, 70-92), Wańkowicza, Warszawska 24, Stadion, Wyczółkowskiego, Żwirki i Wigury.
 • 2001 r. - w dn. 20 stycznia (wg Spisu... str. 344) zasięg terytorialny nie uległ zmianie
 • 2003 r. - w dn. 28 stycznia (wg Spisu... str. 352) zasięg terytorialny nie uległ zmianie
 • 2004 r. - w dn. 21 września (wg Spisu... str. 363) zasięg terytorialny nie uległ zmianie
 • 2007 r. - w dn. 17 stycznia (wg Spisu... str. 370) zasięg terytorialny nie uległ zmianie
 • 2008 r. - w dn. 30 stycznia (wg Spisu... str. 370) zasięg terytorialny nie uległ zmianie
 • 2009 r. - w dn. 30 stycznia (wg Spisu... str. 371) zasięg terytorialny nie uległ zmianie
Pozostałe miejscowości (pisownia oryginalna), których nazwy prawdopodobnie "zaginęły":
Temat nie przebadany

Niemiecko-polskie nazwy miejscowości wchodzących w skład parafii

Messtischblatt - 1936 r. Rozpisać miejscowości
Abbau Tuchel - Tuchola - wybudowanie
Bialowiesz - Białowieża (Białowieże)
Bladau - Bladowo
Ernsthal - Piszczek
Hochdorf - Wysoka Wieś
- Hozyanna (młyn Hozyanna)
Kelpin (Kielpin) - Kiełpin
Konnek - Konik (Konek)
Koslinken - Koślinka
Neu Tuchel - Nowa Tuchola
Plaskau - Plaskosz
- Rudzki Most (zał. ok 1860 r. jako Rudzki Most Miejski i Rudzki Most Królewski)
- Świt
Tuchel - Tuchola (ludowa nazwa – Tuchol; Thuchol 1287; krzyż. i niem: Tucholia, Tuchola, Tauchelium, Tuchol, der Tauchel, Teuchel, Tauchel, Tauchell, Tawchel, Tawcheli, Thawhel, Tawchell, Tuchel; łac.: Tauchelium, Tuchol, Tucchol, Tchuchola, Thuchola, Tuchela, Tucholia, Thucholya)
- Wymysłowo

Mapy

Uzupełnić

Księża

Pracujący w parafii

13?? - 1325 - Ks. Albrecht Proboszcz
13?? - 1339 - Ks. Conrad Proboszcz
13?? - 1354 - Ks. Henryk Proboszcz
13?? - 1366 - Ks. Tilemann Proboszcz
13?? - 1377 - Ks. Rotyr Conrad Proboszcz
1377 - 1382 - Ks. Postir Konrad Pleban
14?? - 1415 - Ks. Michał Proboszcz
1550 - 1555 - Ks. Radzimski Feliks Proboszcz
1555 - 15?? - Ks. Kłossek Wawrzyniec Proboszcz
1599 - 1612 - Ks. Nowodworski Jan Proboszcz
1612 - 1625 - Ks. Gleissen Doręgowski Jan (von) Proboszcz
1634 - 1646 - Ks. Bartliński Piotr (von) Proboszcz
1663 - 1674 - Ks. Szczygielski Stanisław Proboszcz
1674 - 1689 - Ks. Trebnic Stanisław Proboszcz
1695 - 1714 - Ks. Jezierski Michał Lewald Proboszcz
1714 - 1741 - Ks. Plattern Józef Erazm Proboszcz
1741 - 1750 - Ks. Szczepański Tomasz Proboszcz
1750 - 1790 - Ks. Sikorski Antoni Proboszcz
1783 - 1795 - Ks. Thiede Marcin Komendarz wyjaśnić
17?? - 1781 - Ks. Szumachowski Jakub Komendarz wyjaśnić
1790 - 1827 - Ks. Scheinert Wojciech Proboszcz
18?? - 1827 - Ks. Drost Antoni Wikary
1827 - 1832 - Ks. Grubicki Józef Proboszcz
1830 - 1833 - Ks. Wielandt Andrzej Wikary
1832 - 1843 - Ks. Marwicz Jan Nepomucen Proboszcz
1843 - 1849 - Ks. Jeschke Jerzy Proboszcz
1849 - 1878 - Ks. Kopal Franciszek Tomasz Proboszcz
18?? - 1858 - Ks. Góralski Juliusz Wikary
1858 - 1861 - Ks. Schultz Hermann Wikary
1862 - 1863 - Ks. Zemke August Wikary
1863 - 1863 - Ks. Lebiński Józef Wikary
1864 - 1866 - Ks. Rogalewski Jan Wikary
1866 - 1867 - Ks. Borzyszkowski Teofil Wikary
1867 - 18?? - Ks. Kapicki Wojciech Antoni Wikary
1873 - 1878 - Ks. Isbrandt Wawrzyniec Wikary
1878 - 1883 - Ks. Isbrandt Wawrzyniec Administrator
1883 - 1883 - Ks. Maszkowski Augustyn Ludwik Antoni Proboszcz
1884 - 1902 - Ks. Tulikowski Tomasz Fryderyk Proboszcz
1902 - 1930 - Ks. Wegner Adolf Jan Proboszcz
1925 - 1927 - Ks. Tomasik Jan Wikary
1927 - 1927 - Ks. Ringwelski Franciszek Wikary
1927 - 1930 - Ks. Rogala Dominik Wikary
1927 - 1928 - Ks. Lewańczyk Aleksander Wikary
1930 - 1931 - Ks. Rogala Dominik Administrator
1931 - 1939 - Ks. Krefft Konstanty Franciszek Proboszcz
1938 - 1939 - Ks. Rynkowski Paweł Wikary
19?? - 1939 - Ks. Romanowski Franciszek Prefekt - katecheta
19?? - 1939 - Ks. Lawrenz Jan Wikary
1939 - 1945 - Ks. Nowak Stanisław Wikary
1939 - 1999 - Parafia nie istniała Patrz tu
1992 - 2011 - Ks. Wierzbicki Czesław Rezydent
1994 - 2010 - Ks. Turzyński Marian Rezydent
1997 - 2003 - Ks. Kulwicki Gerard Rezydent
1999 - 2014 - Ks. Kielas Grzegorz Jan Proboszcz
2001 - 2003 - Ks. Czyż Tadeusz Wikariusz
2003 - 2014 - Ks. Michalak Kazimierz Rezydent
2004 - 2011 - Ks. Grzeca Wojciech Wikariusz
2007 - 2014 - Ks. Trzebiatowski Jan Stanisław Rezydent
2013 - 2016 - Ks. Adamski Andrzej Wikariusz
Uwaga
- do 1772 r. proboszczowie często bywali kanonikami kamieńskimi
Do wyjaśnienia
W 1785 r. wg Księgi Bractwa Szkaplerza prob. był ks. Jakub Szumachrowski
Ks. Thiede Marcin komendarzem w latach 1786-96 ?
w innym miejscu jest informacja iż ks. Thiede miał być administratorem w latach 1783-1795.
Dla ostatecznego wyjaśnienia zauważonych rozbieżności należy ponownie przeanalizować księgę Bractwa Szkaplerza
Ks. Ćwikliński S. - Kościół katolicki w powiecie tucholskim w okresie II wojny światowej, Pelplin 1999

Powołania kapłańskie i zakonne

1860 - Ks. Zakryś Jan
1893 - Ks. Zakryś Stanisław
1898 - Ks. Gollnick Feliks Hieronim
1900 - Ks. Zakryś Jan Nepomucen

Kapłani pochowani w kościele

Temat nie przebadany
??.??.1??? - Ks. nazwisko i imię

Kapłani pochowani na cm. parafialnym

Temat nie przebadany
??.??.1??? - Ks. nazwisko i imię

Kapłani pochowani na cm. komunalnym

Temat nie przebadany
??.??.1??? - Ks. nazwisko i imię

Księgi i dokumenty parafialne

Księgi metrykalne i inne

Prowadzenie ksiąg metrykalnych stało się obowiązkiem wynikającym z uchwał podjętych na Soborze Trydenckim (1545-1563).
Zasady udostępniania zbiorów w AD Pelplin.
W tym punkcie i jego podpunktach pod żadnym pozorem nie wolno wprowadzać informacji o księgach w postaci podawania tylko ich zakresu czasowego. Autor tego punktu swoją osobą gwarantuje rzetelność podanych informacji we wzorcu.

Najstarsze księgi

 • Najstarsze księgi metrykalne uległy (prawdopodobnie) spaleniu w wyniku pożaru z 1781r.
 • Zastanawiająca jest informacja w "Zarysie historyczno-statystycznym diecezji chełmińskiej z 1928r." o istnieniu ksiąg:
- chrztów od 1782 r.
- ślubów od 1782 r.
- zgonów od 1781 r.
Tymczasem na dzień dzisiejszy zachowały się księgi:
- chrztów od 1847 r.
- ślubów od 1883 r.
- zgonów od 1799 r.
- chrztów 1782-1882
- ślubów 1782-1882, 1932-1935, 1940-1944
- zgonów 1781-1882
W 2000 r. w archiwach niemieckich znajdowały się jeszcze nie zwrócone księgi:
- chrztów 1847-1891
- zgonów 1789-1882
Zastanawiający jest brak (w zasobach niemieckich) ksiąg:
- chrztów 1782-1846
- ślubów 1782-1882
Należy ustalić losy brakujących ksiąg.
 • 2003 r. - zgodnie z załącznikiem nr 1 do protokołu przekazania ksiąg, do AD Pelplin przekazano z Niemiec księgi o sygn. W 1667 - W 1670,
tj. 4 woluminy, co jest zgodne z poniższym zestawieniem

Księgi chrztów

Księga chrztów 1847-1881 (AD Pelplin W 1667)
Pierwszy wpis 19.09.1847 r., ostatni wpis 01.01.1882 r.
 • Charakterystyka księgi:
- Uzupełnić
- zdj. 000a
Zawiera wykaz księży (z datami i miejscami urodzenia) urodzonych w parafii.
- w księdze brakuje początkowych kartek. W związku z tym nie wiadomo kiedy została założona.
- zawiera pojedyncze zapisy informujące o dacie zawarcia związku małżeńskiego.
 • Miejscowości spoza parafii wg oryginalnej pisowni:
- Uzupełnić
 • Ciekawostki:
- Uzupełnić
Księga chrztów 1882-1899 (w parafii)
Pierwszy wpis 24.11.1882 r., ostatni wpis 07.01.1900 r.
 • Charakterystyka księgi:
- Uzupełnić
- zdj. 0003
Prawa strona prawdopodobnie zawiera 11 odtworzonych aktów urodzenia z 1882r. Tym samym dane z tego roku mają charakter szczątkowy. Sprawa do wyjaśnienia
 • Miejscowości spoza parafii wg oryginalnej pisowni:
- Uzupełnić
 • Ciekawostki:
- Uzupełnić
Księga chrztów 1900-1918 (w parafii)
Pierwszy wpis 07.01.1900 r., ostatni wpis 27.01.1918 r.
 • Charakterystyka księgi:
- Uzupełnić
- zawiera informacje o datach i miejscach zawarcia związków małżeńskich.
 • Miejscowości spoza parafii wg oryginalnej pisowni:
- Uzupełnić
 • Ciekawostki:
- Uzupełnić
Księga chrztów 1918-1933 (w parafii) (wpisy po 1920 r. dostępne tylko w parafii)
Pierwszy wpis 01.01.1918 r., ostatni wpis 03.01.1934 r.
 • Charakterystyka księgi:
- Uzupełnić
- zawiera informacje o datach i miejscach zawarcia związków małżeńskich.
 • Miejscowości spoza parafii wg oryginalnej pisowni:
- Uzupełnić
 • Ciekawostki:
- Uzupełnić
Księga chrztów 1934-1948 (w parafii) (dostępna tylko w parafii)
Pierwszy wpis 06.01.1934 r., ostatni wpis 26.12.1948 r.
 • Charakterystyka księgi:
- na okładce księgi jest opis 1934-1944-1948
- zawiera informacje o datach i miejscach zawarcia związków małżeńskich.
- od końca 1939 r. księga była prowadzona w ramach Parafii Tuchola - Bożego Ciała. Tam też należy szukać aktów powojennych.
- Uzupełnić
 • Miejscowości spoza parafii wg oryginalnej pisowni:
- Uzupełnić
 • Ciekawostki:
- Uzupełnić
Dalsze wpisy patrz Parafia Tuchola - Bożego Ciała
Następne księgi reaktywowanej parafii nie zostały zdygitalizowane.

Księgi konwersji

Temat nie przebadany
Dane wprowadzać wg wzorca
Księga konwersji 1757-1810 (AD Pelplin W1282 / w parafii) (wspólnie z księgą ślubów i zgonów)
Pierwszy wpis ??.??.???? r., ostatni wpis ??.??.???? r.
 • Charakterystyka księgi:
- Uzupełnić
 • Miejscowości spoza parafii wg oryginalnej pisowni:
- Uzupełnić
 • Ciekawostki:
- Uzupełnić
Następne księgi nie zostały zdygitalizowane.

Księgi I komunii

Temat nie przebadany
Dane wprowadzać wg wzorca
Księga I komunii 1757-1810 (AD Pelplin W1282 / w parafii) (wspólnie z księgą ślubów i zgonów)
Pierwszy wpis ??.??.???? r., ostatni wpis ??.??.???? r.
 • Charakterystyka księgi:
- Uzupełnić
 • Miejscowości spoza parafii wg oryginalnej pisowni:
- Uzupełnić
 • Ciekawostki:
- Uzupełnić
I komunia w latach 1938-45
Opisać potencjalne przyczyny zaginięcia ksiąg i skomentować je.
Następne księgi nie zostały zdygitalizowane.

Księgi bierzmowanych

Temat nie przebadany
Dane wprowadzać wg wzorca
Księga bierzmowanych 1757-1810 (AD Pelplin W1282 / w parafii) (wspólnie z księgą ślubów i zgonów)
Pierwszy wpis ??.??.???? r., ostatni wpis ??.??.???? r.
 • Charakterystyka księgi:
- Uzupełnić
 • Miejscowości spoza parafii wg oryginalnej pisowni:
- Uzupełnić
 • Ciekawostki:
- Uzupełnić
Bierzmowania w latach 1938-45
Opisać potencjalne przyczyny zaginięcia ksiąg i skomentować je.
Następne księgi nie zostały zdygitalizowane.

Alegaty

Nie dotyczy.

Księgi zapowiedzi

Nie były dygitalizowane. AD Pelplin nie posiada (w swoich zasobach) żadnych ksiąg. Informacji na ten temat należy szukać tylko w parafii.

Księgi ślubów

Księga ślubów 1883-1931 (w parafii) (wpisy po 1920 r. dostępne tylko w parafii)
Pierwszy wpis 16.01.1883 r., ostatni wpis 25.11.1931 r.
 • Charakterystyka księgi:
- Uzupełnić
- uszkodzone boczne krawędzie kartek powodują częściową nieczytelność zapisanych danych.
- 1893 r. (zdj. 022, str. brak)
Analiza tego i następnego zdjęcia ujawniła następujace fakty:
- brak kartek z zapisami za okres 1894-95 r.
- tym samym brak informacji uzupełniających dla aktów występujacych na lewej stronie zdjęcia
- dane zawarte na prawej stronie zdjęcia dotyczą ostatnich aktów z 1895 r.
 • Miejscowości spoza parafii wg oryginalnej pisowni:
- Uzupełnić
 • Ciekawostki:
- Uzupełnić
Księga ślubów 1932-1948 (w parafii) (pradwopodobnie dostępna w) Parafii Tuchola - Bożego Ciała
Pierwszy wpis 30.09.1935 r., ostatni wpis 31.12.1948 r.
 • Charakterystyka księgi:
- Uzupełnić
- księga ma charakter szczątkowy. Brakuje kartek za okres 1932 - 09.1935 r.
- 1940-44 r. (zdj. 1940-004 do 1944-002, str. brak)
Wyrwane górne narożniki kartek spowodowały utratę informacji o osobach zawierających związki małżeńskie. Na szczęście zachowały się informacje o datach urodzin i świadkach. Na tej podstawie można domniemywać kogo te akty dotyczą.
 • Miejscowości spoza parafii wg oryginalnej pisowni:
- Uzupełnić
 • Ciekawostki:
- Uzupełnić
Księga ślubów 1932-1944 (odtworzone; w parafii) (pradwopodobnie dostępna) Parafii Tuchola - Bożego Ciała
Pierwszy wpis 01.02.1932 r., ostatni wpis 15.06.1944 r.
 • Charakterystyka księgi:
- Uzupełnić
- najprawdopodobniej księga powstała na zasadzie odtworzenia aktów. Obejmuje lata 1932-1935, 1939-1945. Na ostatnim zdjęciu wpisy z 1945 i 1944 r. Dokonać sprawdzenia porównawczego względem powyższej księgi
 • Miejscowości spoza parafii wg oryginalnej pisowni:
- Uzupełnić
 • Ciekawostki:
- Uzupełnić
Dalsze wpisy patrz Parafia Tuchola - Bożego Ciała
Następne księgi reaktywowanej parafii nie zostały zdygitalizowane.

Księgi zgonów

Księga zgonów 1799-1832 (AD Pelplin W 1668)
Pierwszy wpis 25.10.1799 r., ostatni wpis 24.12.1832 r.
 • Charakterystyka księgi:
- Uzupełnić
- zdj. 087a, 087b i 087c
Do wyjaśnienia istota zestawienia
 • Miejscowości spoza parafii wg oryginalnej pisowni:
- Uzupełnić
 • Ciekawostki:
- Uzupełnić
Księga zgonów 1833-1865 (AD Pelplin W 1669)
Pierwszy wpis 03.01.1833 r., ostatni wpis 23.12.1865 r.
 • Charakterystyka księgi:
- Uzupełnić
- 1855 r.
Na obszarze parafii panowała cholera. W ciągu roku zmarło w sumie ok. 220 osob przy przeciętnej śmiertelności 60-70 osób/rok. Sprawdzić sąsiednie parafie
- 1865 r. (zdj. 189)
Brak ostatniej kartki spowodował utarę uzupełniajacych danych dla ostanich aktów z tego roku
 • Miejscowości spoza parafii wg oryginalnej pisowni:
- Uzupełnić
 • Ciekawostki:
- Uzupełnić
Księga zgonów 1866-1882 (AD Pelplin W 1670)
Pierwszy wpis 01.01.1866 r., ostatni wpis 25.12.1882 r.
 • Charakterystyka księgi:
- Uzupełnić
 • Miejscowości spoza parafii wg oryginalnej pisowni:
- Uzupełnić
 • Ciekawostki:
- Uzupełnić
Księga zgonów 1883-1903 (w parafii)
Pierwszy wpis 03.01.1883 r., ostatni wpis 30.12.1903 r.
 • Charakterystyka księgi:
- Uzupełnić
 • Miejscowości spoza parafii wg oryginalnej pisowni:
- Uzupełnić
 • Ciekawostki:
- Uzupełnić
Księga zgonów 1904-1944 (w parafii)
Pierwszy wpis 09.01.1904 r., ostatni wpis 04.06.1945 r.
 • Charakterystyka księgi:
- Uzupełnić
- opis księgi jest mylący gdyż faktycznie kończy się w połowie 1945 r.
- 1914 i 1915 r.
Zdj. 097 zawiera końcówkę 1914r. Na zdj. 098 do 099 ujęto rok 1914/1915, kontynuacja tego zapisu jest na zdj. 108-110. Natomiast na zdj. 100-107 zapisane są akty z 1915 r. Sprawa do wyjaśnienia
- 1916/1917 r. (zdj. 118)
Wcześniej są akty z 1916r. Tylko na tym zdjęciu akty opisane jako 1916/17 zaczynające się od nr 83. Na następnym zdjęciu jest 1917 r. Sprawa do wyjaśnienia
- 1917 r. (zdj. 133-136)
Kolejna grupa aktów zaczynająca się niepodziewanie od nr 100. Sprawa do wyjaśnienia w AD Pelplin
- 1920 r. (zdj. 149)
Kolejna grupa aktów zaczynająca się niepodziewanie od nr 156. Sprawa do wyjaśnienia w AD Pelplin
- zdj. 344-349
Zapiski historyczne Sprawa do wyjaśnienia
 • Miejscowości spoza parafii wg oryginalnej pisowni:
- Uzupełnić
 • Ciekawostki:
- Uzupełnić
Księga zgonów 1945-1948 (w parafii) (pradwopodobnie dotyczy Parafii Tuchola - Bożego Ciała)
Pierwszy wpis 06.01.1945 r., ostatni wpis 28.12.1945r.
 • Charakterystyka księgi:
- Uzupełnić
- akty zostały zapisane w zeszycie.
Porównać akty z I półrocza 1945 r. względem poprzedniej księgi
 • Miejscowości spoza parafii wg oryginalnej pisowni:
- Uzupełnić
 • Ciekawostki:
- Uzupełnić
Dalsze wpisy patrz Parafia Tuchola - Bożego Ciała
Następne księgi reaktywowanej parafii nie zostały zdygitalizowane.

Księgi cmentarne

Temat nie przebadany
Dane wprowadzać wg wzorca
Księga cmentarna 1757-1810 (AD Pelplin W1282 / w parafii) (wspólnie z księgą ślubów i zgonów)
Pierwszy wpis ??.??.???? r., ostatni wpis ??.??.???? r.
 • Charakterystyka księgi:
- Uzupełnić
 • Miejscowości spoza parafii wg oryginalnej pisowni:
- Uzupełnić
 • Ciekawostki:
- Uzupełnić
Następne księgi nie zostały zdygitalizowane.

Księgi dusz

Temat nie przebadany
Dane wprowadzać wg wzorca
Księga dusz 1757-1810 (AD Pelplin W1282 / w parafii) (wspólnie z księgą ślubów i zgonów)
Pierwszy wpis ??.??.???? r., ostatni wpis ??.??.???? r.
 • Charakterystyka księgi:
- Uzupełnić
 • Miejscowości spoza parafii wg oryginalnej pisowni:
- Uzupełnić
 • Ciekawostki:
- Uzupełnić
Następne księgi nie zostały zdygitalizowane.

Księgi metrykalne w zasobach AP

Wg danych bazy PRADZIAD w zasobach AP nie ma tego typu ksiąg.

Księgi metrykalne opublikowane w internecie

Temat nie przebadany

Mikrofilmy ksiąg metrykalnych

Temat nie przebadany
W zasobach Mormonów znajdują się następujące zmikrofilmowane księgi metrykalne:
Wg bazy PRADZIAD w zasobach AP brak mikrofilmów tych ksiąg.

Indeksy ksiąg metrykalnych

Aktualnie w trakcie indeksowania. Indeksy na stronie PomTG oraz Genealodzy.pl

Pozostałe księgi i dokumenty

- Bractwa Szkaplerza Świętego z lat: 1798-1889, 1903-1939 i 1945-1999. Poprzednie zaginęły. Czy zostały zdigitalizowane?
W Bractwie Szkaplerza prowadzono także księgi zebrań czy się zachowały ? i rachunkowe ustalić zakres ksiąg zachowanych
- Księga ogłoszeń parafialnych 07.03.1937 - 01.08.1940 Czy zachowały się inne księgi i czy są zdygitalizowane ?
Czy zachowały się księgi lub dokumenty dotyczące:
- Bractwa Ubogich Księży
- Bractwa św. Aniołów Stróżów
- Bractwa Ubogich św. Łazarza
- Bractwa Trzeźwości
- Konferencji Pań św. Wincentego a Paulo
- Bractwa Przenajświętszego Sakramentu
- Dzieła św. Dziecięctwa Jezus
- Żywego Różańca
- Stowarzyszenia Młodzierzy
- Dzieła Rozkrzewienia Wiary

Komentarz

USC

Siedziby USC

Temat nie przebadany
zakres lat/siedziba USC/podległe miejscowości
????-???? Miejscowość Miejscowość, Miejscowość, Miejscowość
Uwaga: : w 1888 r. urząd USC Tuchola Wieś włączono do USC Tuchola Miasto.

Księgi USC

Po 100 latach od daty wytworzenia księgi przekazywane są do archiwów państwowych.
W tym punkcie i jego podpunktach pod żadnym pozorem nie wolno wprowadzać informacji o księgach w postaci podawania tylko ich zakresu czasowego. Autor tego punktu swoją osobą gwarantuje rzetelność podanych informacji we wzorcu.

Księgi urodzeń

Temat nie przebadany
Dane wprowadzać wg wzorca
Księga urodzeń 1757-1810 (AP Bydgoszcz sygnatura/ USC Pelplin sygnatura)
Pierwszy wpis ??.??.???? r., ostatni wpis ??.??.???? r.
Urodzenia w latach 1938-45
Opisać potencjalne przyczyny zaginięcia ksiąg i skomentować je.
Następne księgi nie zostały zdygitalizowane.

Alegaty

Nie dotyczy.

Księgi zapowiedzi

Temat nie przebadany
Dane wprowadzać wg wzorca
Księga zapowiedzi 1757-1810 (AP Bydgoszcz sygnatura/ USC Pelplin sygnatura)
Pierwszy wpis ??.??.???? r., ostatni wpis ??.??.???? r.
Zapowiedzi w latach 1938-45
Opisać potencjalne przyczyny zaginięcia ksiąg i skomentować je.
Następne księgi nie zostały zdygitalizowane.

Księgi małżeństw

Temat nie przebadany
Dane wprowadzać wg wzorca
Księga małżeństw 1757-1810 (AP Bydgoszcz sygnatura/ USC Pelplin sygnatura)
Pierwszy wpis ??.??.???? r., ostatni wpis ??.??.???? r.
Małżeństwa w latach 1938-45
Opisać potencjalne przyczyny zaginięcia ksiąg i skomentować je.
Następne księgi nie zostały zdygitalizowane.

Księgi rozwodów

Temat nie przebadany
Dane wprowadzać wg wzorca
Księga rozwodów 1757-1810 (AP Bydgoszcz sygnatura/ USC Pelplin sygnatura)
Pierwszy wpis ??.??.???? r., ostatni wpis ??.??.???? r.
Rozwody w latach 1938-45
Opisać potencjalne przyczyny zaginięcia ksiąg i skomentować je.
Następne księgi nie zostały zdygitalizowane.

Księgi zgonów

Temat nie przebadany
Dane wprowadzać wg wzorca
Księga zgonów 1757-1810 (AP Bydgoszcz sygnatura/ USC Pelplin sygnatura)
Pierwszy wpis ??.??.???? r., ostatni wpis ??.??.???? r.
Zmarli w latach 1938-45
Opisać potencjalne przyczyny zaginięcia ksiąg i skomentować je.
Następne księgi nie zostały zdygitalizowane.

Księgi USC w zasobach AP

Wg danych bazy PRADZIAD w Archiwum Państwowym w Bydgoszczy znajdują się księgi USC Tuchola Wieś:
 • urodzeń: 1874-1887
 • alegaty: nie dotyczy
 • zapowiedzi: Brak danych
 • małżeństw: 1874-1887
 • rozwodów: Brak danych
 • zgonów: 1874-1887
W/w księgi są udostępniane całkowicie i wchodzą w skład zespołu 1621/0 Urząd Stanu Cywilnego Tuchola Wieś
Komentarz

Księgi USC opublikowane w internecie

Temat nie przebadany

Mikrofilmy ksiąg USC

W zasobach Mormonów znajdują się następujące zmikrofilmowane księgi USC Miejscowość:
Wg bazy PRADZIAD przechowywane są w AP Bydgoszcz zmikrofilmowane księgi USC Tuchola Wieś:
 • urodzeń: 1874-1880
 • alegaty: nie dotyczy
 • zapowiedzi: Brak danych
 • małżeństw: 1874-1880
 • rozwodów: Brak danych
 • zgonów: 1874-1877
Komentarz

Indeksy ksiąg USC

Temat nie przebadany
Aktualnie w trakcie indeksowania. Indeksy na stronie PomTG oraz Genealodzy.pl

Komentarz

Poszukując aktów USC należy sprawdzić dane z urzędów sąsiadujących terytorialnie względnie położonych w najbliższej okolicy: Silno.

Dyskusje na forach internetowych

Temat nie przebadany

Inne

Kolejne informacje o miejscowości będącej siedzibą parafii można znaleźć na stronie Genepedii Tuchola
 • 1796 r. - Założenie parafii luterańskiej.
 • 1837/8 - Wybudowanie kościoła luterańskiego na przedmieściu Chojnickim.
Literatura:
- Historyczny notatnik proboszcza tucholskiego