Tczew - Parafia rz.-kat. pw. Podwyższenia Krzyża Świętego

Z Genepedia
Skocz do: nawigacji, wyszukiwania
To jest zalążek artykułu Tczew - Parafia rz.-kat. pw. Podwyższenia Krzyża Świętego. Możesz go rozwinąć i uzupełnić lub poddać weryfikacji.
Jeśli uznasz że artykuł jest kompletny zaznacz ten fakt w Dyskusja:Tczew - Parafia rz.-kat. pw. Podwyższenia Krzyża Świętego o dokumencie.

Tczew - Parafia rz.-kat. pw. Podwyższenia Krzyża Świętego

łac.: Parohiae Dirsoviensis, Parohiae Tczew S. Cruis
inne nazwy: Parafia Tczew - św. Krzyża
Instrukcja wprowadzania danych zawarta jest na stronie.
Okresowo należy dokonać porównania zawartości niniejszej strony z wzorcem celem uzupełnienia o nowo dodane elementy.

Kontakt

Opis parafii

Historia parafii

Kościół parafialny
 • 1226 r. - istniała parafia (wg "Słownika...") z powołaniem na wizytację z 1746 r.
Świątynia fundowana przez książąt pomorskich
wg Spisu...1995 r. str. 611 parafia powstała w XIII w.
 • 12?? r. - wybudowano kościół murowany
Do chwili obecnej przetrwały jego fragmenty w dolnej części wieży.
wg Spisu...1995 r. str. 611 kościół wybudowano 1226 r. - 1370 r.
 • 13?? r. - rozbudowano kościół
 • 1433 r. - husyci spustoszyli kościół
 • 1??? r. - spustoszono kościół w czasie wojen szwedzkich
 • 15?? r. - zlikwidowano szpital
W wyniku pożaru został uszkodzony dach.
Czy zachowały się dokumenty ?
 • 1629 r. - kościół został zwrócony katolikom
 • 1632 r. - w tym roku uległ ruinie kościół p.w. św. Jerzego, który znajdował się poza miastem (wg. Repertorium...str 214)
Świątynia z wieżą
Wnętrze świątyni z wieloma ołtarzami, częściowo ze starości, częściowo w następstwie innowierstwa, znacznie zniszczone. Kaplice będące przy tym kościele znajdowały się w rękach bractw opanowanych przez protestantów, którzy nie chciały do nich dopuścić proboszcza.
Uposażenie parafii stanowiły trzy łany ziemi, ale rajcy miejscy - innowiercy - wypłacali tylko czynsz.
Była szkoła , w której mieszkał wikariusz i rektor szkoły.
Akta w AD Pelplin sygn. G 11.
Źródło: Repertorium Ksiąg Wizytacji Kanonicznych....Cz. I str 102 (oprac. ks. Witold Kujawski)
Czy zachowały się dokumenty ?
Istniał murowany kościół p.w. św. Mikołaja
Kościół posiadał uposażenie składające się z domów, dwóch łanów ziemi dla organisty i dzwonnika, a także z pewnych zapisów. Ponadto z domu zapisanego przez Michała Czarlińskiego miał roczny dochód.
Plebania i zabudowania plebańskie - zniszczone
Proboszcz pobierał meszne z wsi parafialnych.
Źródło: Repertorium ksiąg wizytacji kanonicznych ... Cz. 2 (str. 174
 • 1722 r. - ufundowano dzwon
 • 1726 r. - w dn. 24 grudnia założono Bractwo Aniołów Stróżów
Statut zatwierdzony 9 marca 1854 r.
Brak danych o liczebności w 1928 r.
Świątynia pw. Podwyższenia Świętego Krzyża i mająca za patrona św. Mikołaja.
Kościół posiada siedem kaplic
Do sakramentów z miasta przystępowało około 400 osób, natomiast z wiosek 310 osób.
Proboszczowi przysługiwał tytuł prepozyta
Wizytacja podpisana też przez Jakuba Bernarda Króla, dziekana tczewskiego i proboszcza Lubiszewskiego, podpisana także przez wikariusza Józefa Maukowskiego, zakonnika dominikanina z konwentu tczewskiego.
Źródło: Repertorium ksiąg wizytacji kanonicznych ... Cz. 2 (str. 201
Nie było uposażenia w ziemię, ponieważ przez 70 lat kościół był w posiadaniu luteran. Proboszczowie odzyskanego kościoła toczyli z mieszczanami procesy o zwrot zagarnionego uposażenia, ale to nie przyniosło skutku.
Proboszczem, ale tu nierezydującym, był ks. Fahl Jan Franciszek, kanonik warmiński. Parafię odwiedzał jedynie raz w roku. Na miejscu zastępował go zarządca ks. Prabucki Wojciech Michał (lat 29)
Uposażenie proboszcza składa się z trzech łanów ziemi znajdującej sięw dzierżawie u mieszczan.
Było około 800 katolików, luteran ponad 1000 osób
Przytułku nie było, ale proboszcz wyznaczył w domu plebańskim pomieszczenie, w którym przebywało trzech ubogich
Oryginał protokołu zawiera szczegółowy opis kościoła, jego wyposażenia, opis zabudowań parafialnych
Dekret reformacyjny s. 32-35 oryginału (Akta AD Pelplin, Sygn. G 56)
Źródło: Repertorium ksiąg wizytacji kanonicznych ... Cz. 2 (str. 214)
Do utrzymania świątyni było zobowiązane miasto. Ponadto były dochody z wydzierżawiionych domów
Spisywano metryki
Wiernych spowiadających się było 925 osób.
W ostatnim roku było 66 chrztów, 20 ślubów i 29 pogrzebów.
Parafia liczyła 634 mężczyzn, 732 kobiety, 285 chłopców i 325 dziewcząt.
Na terenie parafii był klasztor dominikanów.
Akatolicy mieli swój zbór. Ich pochówki odbywały się na cmentarzu, gdzie dawniej był kościół św. Jerzego.
Luteran było 439, kalwinistów 6 i 8 menonitów
Rektorem kościoła był ks. Dembowski Wojciech, kanonik włocławski i kanclerz kruszwicki. Był także proboszczem w Lubiszewie. Rezydował przy katedrze, dlatego miał tu wikariusza ks. Rutkowskiego Samuela
Na utrzymanie proboszcza były cztery łany ziemi, ale uszczuplone, tak, iż obecnie obejmują nie więcej niż trzy. Miał on jeszcze pewne dochody z niektórych domów oraz meszne
Cmentarz ogrodzony. Kostnica przylegała do kościoła.
Szczegółowe opisy, spisy itp dotyczące kościoła i parafii znajdują się w oryginalnym prptpkole.
Dekret reformacyjny dla kościoła wystawiony dnia 9 listopada 1765 r., s. 222-224 oryginału (Akta AD Pelplin. sygn. G 61)
Źródło: Repertorium ksiąg wizytacji kanonicznych ... Cz. 2 (str. 274)
Kościół murowany, kolatorem był król pruski.
Przy kościele były kaplice: św. Anny, Niepokalanego Poczęcia NMP., Przemienienia pańskiego, Trzech Króli, św. Apolonii, Opatrzności Bożej i św. Jakuba.
Było Bractwo św. Aniołów Stróżów posiadające własne wyposażenie
Była kaplica prywatna w dobrach Stanisławie, bez stałego kapelana, ale podczas wizytacji przebywał tam zakonnik cysters z klasztoru w Pelplinie.
Ogólnie parafia liczyła: katolików 1841, w tym spowiadających się na Wielkanoc 1531 osób.
Akatolików 5132 osoby
Żydów było 200 osób
Akatolicy w Tczewie mieli swój zbór
Proboszczem był ks. de Piechowice Piechowski Franciszek Ignacy, kanonik warszawski, mający też kościół filialny w Lubiszewie. Rezydował w Warszawie. Na miejscu pozostawił zakonnika dominikanina Anioła Zawierowskiego, w charakterze zarządcy, sprawującego duszpasterstwo. Przy kościele filialnym rezydował wikariusz [[ks. Basendowski Hipolit], także dominikanin.
W Tczewie znajdował się klasztor dominikanów, gdzie przebywało 11 zakonników. Do tego klasztoru w 1653r. była inkorporowana parafia Kokoszkowy, przez biskupa włocławskiego Mikołaja Wojciecha Gniewosza, na co wyraził zgodę król Polski i kapituła włocławska. Proboszczem wówczas został aktualny przeor, Tomasz Frąckiewicz.
Dekret reformacyjny dla parafii Tczew i kościoła filialnego w Lubiszewie podpisany 7 X przez wizytatora Krzykowskiego, k. 209 oryginału
Akta w AD Pelplin sygn. G 70
Źródło: Repertorium Ksiąg Wizytacji Kanonicznych.... Cz. III str 198 (oprac. ks. Witold Kujawski)
 • 1807 r. - w czasie wojen napoleońskich spustoszono kościół
 • 1839 r. - do 1841 r. wykonano gruntowną naprawę kościoła
 • 1841 r. - w dn. 5 grudnia dokonano benedykcji kościoła
 • 1857 r. - w dn. 31 stycznia założono Bractwo Trzeźwości
Brak danych o liczebności w 1928 r.
 • 1884 r. od dn. 7 lutego w szpitalu pracują siostry miłosierdzia św. Wincentego a paulo
 • 1??? r. - założono Trzeci Zakon św. Franciszka
Brak danych o liczebności w 1928 r.
 • 1??? r. - założono Apostolstwo Modlitwy
Brak danych o liczebności w 1928 r.
 • 1900 r. - odnowiono kościół
 • 1??? r. - założono Stowarzyszenie Dzieci Marii wraz z oddziałem przygotow. Anioła Stróża
Brak danych o liczebności w 1928 r.
 • 1??? r. - założono Żywy Różaniec
Brak danych o liczebności w 1928 r.
Brak danych o liczebności w 1928 r.
 • 1914 r. - odnowiono kościół
 • 1920 r. - odnowiono kościół
 • 1927 r. - w dn. 25 marca założono Dzieło św. Dziecięctwa Jeuus
Brak danych o liczebności w 1928 r.
 • 1927 r. - w dn. 5 sierpnia zatwierdzono istnienie Bractwa Matek Chrześcijańskich
Brak danych o liczebności w 1928 r.
 • 1??? r. - założono Towarzystwo Czeladzi Katolickiej
Brak danych o liczebności w 1928 r.
 • 1??? r. - założono Towarzystwo Robotników
Brak danych o liczebności w 1928 r.
 • 1??? r. - założono Konferencję Pań Miłosierdzia św. Wincentego a Paulo
Brak danych o liczebności w 1928 r.
 • 1??? r. - założono Stowarzyszenie Młodzieży męskiej i żeńskiej
W 1928 r. liczyło 72 członków.
 • 1928 r. - w obrębie parafii mieszkało:
- katolików Polaków 11561
- katolików Niemców 1289
Ogółem 12850 dusz, w tym 7766 komunikujących.
Dekret z dn. 27.10.1936 r. opublikowany w Orędowniku nr 10/1936 r.
 • 1986 r. - w dn. 5 stycznia wydzielono Parafię Tczew - św. Maksymiliana Kolbego
Dekret z dn. 01.01.1986 r. opublikowany w Orędowniku nr 1-2/1986 r.
Dekret z dn. 27.06.1987 r. opublikowany w Orędowniku nr 3-12/1987 r.
Dekret z dn. 05.12.1987 r. opublikowany w Orędowniku nr 3-12/1987 r.
Kościół filialny Lubiszewo 1596-1928
Patrz strona Parafii Lubiszewo
Kościół filialny podominikański (1819 - 1835)
 • 12?? r. - wybudowano kościół
 • 1819 r. - zniesiono klasztor, kościół stał się filią (wg "Zarysu..."
Wg "Słownika..." w 1810 r.)
 • 1835 r. - kościół przekazano protestantom (wg "Zarysu...)
Wg "Słownika..." nastąpiło to w 1853 r.
Kościół filialny Tczew - św. Stanisława Kostki (1963 - nadal)
 • 1963 r. - w dn. 1 lipca (wg Spisu... z 1963 r. str. 17) i wg kolejnych spisów do 1991 r. funkcjonował kościół filialny p.w. Stanisława Kostki.
 • 1992 r. - w dn. 15 grudnia (wg Spisu... str. 221) i wg kolejnych spisów do 2011 r. funkcjonował kościół filialny św. Stanisława Kostki w Tczewie.

Cmentarz

Wyszukiwarki grobów: Patrz strony:
Grobonet - Tczew cmentarz komunalny
Grobonet - Cmentarz Parafii p.w. św. Józefa w Tczewie
Strona
Indeksy grobów: Brak danych
Opis
wg Spisu... str. 611: cmentarze: katolicki i protestancki.

Zasięg terytorialny

Ustalić
Lubiszewo i Rukocin oraz majątki Gosino, Liniewko, Swarożyn i Girzynek.
Czyżykowy, Knibawa, Bałdowo, Rokitki, Suchostrzygi, Stangenberg, Śliwiny
Czarlin, Bałdowo, Knybawa, Czyżykowi, Sztenbark, Suchostrzygi, Rokitki, Śliwiny
Czyżykowi, Knybawa, Bałdowo, Rokotki (Rokitki), Czalin (Czarnin), Suchostrzygi, Szembark (Sztembark)
Tczew, Ciżykowo, Cizykowko, Knybawa, Bałdowo, Czarnin, Śliwiny, Rokitki, Suchostrzele (Suchostrzygi?), Sztembark.
Miasto Tczew, Czyżykowo, Knybawa, Bałdowo, Czarlin, Rokitki, Suchostrzygi, Sztembarg, Śliwiny, Całkowy, Lubiszewo, gdzie znajdował się kościółfi lialny, Stanisławie, Rukoszyn, Małżewo, Małżewko, Wytkowy, Liniewek, Goszyn, Swarożyn, Zwierzynek, Nowy Młyn, Pręga, Michałowo.
Bałdowo, Czarlin, Czatkowy, Czyżykowy, Knibawa, Rokitki, Suchostrzygi, Sztembarg, Tczew.
Brak danych o zasięgu Lokalnego wikariatu Lubiszewo
Bałdowo, Czarlin, Czatkowy, Gorzędziejskie Łąki, Knybawa, Tczew.
Ustalić
Dekret z dn. 27.10.1936 r. opublikowany w Orędowniku nr 10/1936 r.
Miejscowości: Bałdowo, Czatkowy, Górki, Knybawa, Narkowy Dworzec, Tczewskie Łąki, Zajączkowo Dworzec.
Tczew - ulice: Bałdowska, Bema, Czatkowska, Ceglarska, Czyżykowska, H.Dąbrowskiego, Jarosł. Dąbrowskiego, Dzierżyńskiego, Garncarska, Głowackiego, Kościelna, Kościuszki, Królowej Jadwigi, Krótka, Kopernika, Kręta, Kacprzaka, Kasprowicza, Konopnickiej, Krasińskiego, Kołłątaja, Lipowa, Lecha, Łazienna, 1 Maja (od torów), Mickiewicza, Matejki, Nowowiejska, Nadbrzeżna, Nizinna, Nowa, Nad Wisłą, Ogrodowa, Okrzei, Partyzantów, Polna, Przodowników Pracy, Parkowa, Podgórna, Pułaskiego, Za Parkiem, Port Zimowy, Podmurna, Pionierów, Prusa, Plac Komuny Paryskiej, Plac Niezłomnych, Robotnicza, Reja, Rybacka, Słowackiego, Sportowa, Staszica, Szopena, Sambora, Stoczniowców, Spółzielcza, Skromna, Stara, Sienkiewicza, Stroma, ks. Ściegiennego, Świerczewskiego, Plac Wolności, Westerplatte, Wąska, Wodna, Wojska Polskiego (do torów), Wyspiańskiego, Waryńskiego, Wałowa, Wybickiego, Zamkowa, Zielona, Żeromskiego.
 • 1986 r. - w dn. 5 stycznia do Parafii Tczew - św. Maksymiliana Kolbego przekazano:
Miejscowości: Czatkowy, Lądy, Tczewskie Łąki
Tczew-Osiedle "Działki Staszica" ulice: Czatkowska, Za Portem, Partyzantów, Spółdzielcza, Stoczniowców, Nizinna, Pionierów, Robotnicza
Dekret z dn. 01.01.1986 r. opublikowany w Orędowniku nr 1-2/1986 r.
Począwszy od skrzyżowania szosy Starogard-Malbork większą część wsi Czarlin, położoną na północ od skrzyżowania szosy malborskiej;
- od wschodu granica biegnie wzdłuż torów kolejowych Bydgoszcz-Gdańsk
- od północy wzdłuż torów linii towarowej, przebiegającej pod wiaduktem na szosie Bydgoszcz-Gdańsk w pobliżu CPN;
- od wschodu dochodzi do granicy Parafii Lubiszewo i Parafii Tczew - NMP Matki Kościoła w dzielnicy Rokitki
Dekret z dn. 27.06.1987 r. opublikowany w Orędowniku nr 3-12/1987 r.
 • 1987 r. - w dn. 13 grudnia do Parafii Tczew - św. Franciszka z Asyżu przekazano terytorium określone granicami
- od południa: począwszy od skrzyżowania szosy Gdańsk-Malbork część wsi Czarlin aż do dworca w Czarlinie włacznie
- od północy: granica biegnie wzdłuż torów linii towarowej PKP, przebiegając pod wiaduktem szosy Bydgoszcz - Gdańsk
- od wschodu: granicę stanowią tory kolejowe linii Bydgoszcz - Gdańsk
- od zachodu teren nowej parafii dochodzi do granic Parafii Lubiszewo oraz do granic Parafii Tczew - NMP Matki Kościoła
Dekret z dn. 05.12.1987 r. opublikowany w Orędowniku nr 3-12/1987 r.
Tczew - ulice: Baczyńskiego, Bałdowska, Bema, Ceglarska, Czyżykowska, H.Dąbrowskiego, J.Dąbrowskiego, Dominikańska, Garncarska, Fenikowskiego, Iwaszkiewicza, Kołłątaja, Konopnickiej, Krasińskiego, Konarskiego, Kochanowskiego, Kasprowicza, Kopernika, Krótka, Kościelna, Kusocińskiego, Kościuszki, Królowej Jadwigi, Lipowa, Lecha, Łazienna, Matejki, Mickiewicza, 1 Maja, Nadbrzeżna, Nad Wisłą, Nowowiejska, Nowa, Ogrodowa, Okrzei, Orkana, Orzeszkowej, Obrońców Westerplatte, Prusa, Podgórna, Podmurna, Parkowa, Piękna, plac Piłsudskiego, plac Św.Grzegorza, Przodowników Pracy, Pułaskiego, plac Hallera, Rybacka, Sienkiewicza, Słowackiego, Skromna, Stara, Staszica, Sportowa, Stroma, 30 Stycznia, Sambora, Świerczewskiego, Tetmajera, Waryńskiego, Ważyka, Wąska, Wojska Polskiego, Wodna, Wybickiego, Zamkowa, Zielona, Żeromskiego.
Miejscowości: Bałdowo, Knybawa.
Tczew - ulice: Baczyńskiego, Bałdowska, Bema, Ceglarska, Chopina, Czyżykowska, H.Dąbrowskiego, J.Dąbrowskiego, Dominikańska, Garncarska, Fenikowskiego, pl.Hallera, Iwaszkiewicza, Kołłątaja, Konopnickiej, Krasińskiego, Konarskiego, Kochanowskiego, Kasprowicza, Kopernika, Krótka, Kościelna, Kusocińskiego, Kościuszki, Królowej Jadwigi, Lipowa, Lecha, Łazienna, Matejki, Mickiewicza, 1 Maja, Nadbrzeżna, Nad Wisłą, Nowowiejska, Nowa, Ogrodowa, Okrzei, Orkana, Orzeszkowej, Obrońców Westerplatte, Paderewskiego, Prusa, Podgórna, Podmurna, Parkowa, Pl.Piłsudskiego, pl.Św.Grzegorza, Przodowników Pracy, Pułaskiego, Polna, Reja, Rybacka, Sienkiewicza, Słowackiego, Skromna, Stara, Staszica, Sportowa, Stroma, 30 Stycznia, Sambora, Świerczewskiego, Tetmajera, Ważyka, Wąska, Wodna, Wojska Polskiego, Wybickiego, Wyspiańskiego, Zamkowa, Zielona, Żeromskiego.
 • 1998 r. - w dn. 1 stycznia (wg Spisu... str. 230) brak informacji o zasięgu terytorialnym
Miejscowości: Bałdowo, Knybawa.
Tczew - ulice: Baczyńskiego, Bałdowska, Bema, Ceglarska, Chopina, Czyżykowska, H.Dąbrowskiego, J.Dąbrowskiego, Dominikańska, Garncarska, Fenikowskiego, pl.Hallera, Iwaszkiewicza, Kard. St. Wyszyńskiego, Kołłątaja, Konopnickiej, Krasińskiego, Konarskiego, Kochanowskiego, Kasprowicza, Kopernika, Krótka, Kościelna, Kusocińskiego, Kościuszki, Królowej Jadwigi, Lipowa, Lecha, Łazienna, Matejki, Mickiewicza, 1 Maja, Nadbrzeżna, Nad Wisłą, Nowowiejska, Nowa, Ogrodowa, Okrzei, Orkana, Orzeszkowej, Obrońców Westerplatte, Paderewskiego, Prusa, Podgórna, Podmurna, Parkowa, Pl.Piłsudskiego, pl.Św.Grzegorza, Przodowników Pracy, Pułaskiego, Polna, Reja, Rybacka, Sienkiewicza, Słowackiego, Skromna, Stara, Staszica, Sportowa, Stroma, 30 Stycznia, Sambora, Świerczewskiego, Tetmajera, Ważyka, Wąska, Wodna, Wojska Polskiego, Wybickiego, Wyspiańskiego, Zamkowa, Zielona, Żeromskiego.
 • 2000 r. - w dn. 20 stycznia (wg Spisu... str. 325) zasięg terytorialny nie uległ zmianie
 • 2001 r. - w dn. 20 stycznia (wg Spisu... str. 331) zasięg terytorialny nie uległ zmianie
 • 2003 r. - w dn. 28 stycznia (wg Spisu... str. 339) zasięg terytorialny nie uległ zmianie
 • 2004 r. - w dn. 21 września (wg Spisu... str. 353) zasięg terytorialny nie uległ zmianie
 • 2007 r. - w dn. 17 stycznia (wg Spisu... str. 358) zasięg terytorialny nie uległ zmianie
 • 2008 r. - w dn. 30 stycznia (wg Spisu... str. 358) zasięg terytorialny nie uległ zmianie
 • 2009 r. - w dn. 30 stycznia (wg Spisu... str. 360) zasięg terytorialny nie uległ zmianie
Pozostałe miejscowości (pisownia oryginalna), których nazwy prawdopodobnie "zaginęły":
Temat nie przebadany

Niemiecko-polskie nazwy miejscowości wchodzących w skład parafii

W nawiasach ujęto odmiany pisowni, które w niektórych przypadkach są błędne.
Messtischblatt - 1936 r. Rozpisać miejscowości
Baldau - Bałdowo
- Czarlin (Tschadelin 1260)
Czattkau - Czatkowy (Czatkowo)
Zeisgendorf (Czyszykowo) - Czyżykowy (Czyżykowo)
- Girzynek (majątek)
- Gorzędziejskie Łąki
- Gosino (majątek)
Kniebau - Knibawa (Knebadowo 1260, Knibawe 1275, Knybawa)
Liniewken - Liniewko (majątek) lub Liniewko
Liebschau Patrz też Liebschau - Lubiszewo (Libissou 1198, Lubesowo, Liubeskow, Lubesow, Lubischow, Lubeschawe, Liubessov, Liubessow, Lubeschow, Lubesewo, Lubessowo, Lubesvo, Lubiszeu, Lubisco, Lubisow, Lubissow, Lubissowo, Lubsow, Lubiszev, Libiszewo, Lubiszewo Tczewskie)
- Rokitki Królewskie i Szlacheckie
Rukoschin - Rukocin (Rukosin 1686, Rykoczyn 1710, Rokocin)
Lunau - Suchostrzygi
Swaroschin - Swarożyn (majątek; Swarisewo 1281, Swarozino, Swarzissewo, Swarzystów)
Stangenberg - Sztembarg (Sztenbark 1710, Stenborgk 1648)
Dirschau Patrz też Dirschau - Tczew (Sersove 1252, Derschaw, Dirsov, Dersov, Dersovia, Dyrsov, Dirszove, Tersew, Tersev, Therssov, Thsczov, Trzow, Trssew, Tresev, Trsevia, Trsev, Trzow, Dirschovien, Dirsovia, Derschavia)

Mapy

Uzupełnić

Księża

Pracujący w parafii

[1]

1258 - 1260 - Ks. Jan Pleban
1629 - 1631 - Ks. Bartliński imię Proboszcz, oficjał pomorski
16?? - 1686 - Ks. Czarliński Franciszek Proboszcz
1739 - 1743 (1746) - Ks. Fahl Jan Franciszek Proboszcz, oficjał pomorski, kanonik warmiński
17?? - 1746 - Ks. Prabucki Wojciech Michał Zarządca
1773 - 1774 - Ks. Lipiński imię Proboszcz, oficjał pomorski
1775 - 1778 - Ks. Piechowski imię Proboszcz, oficjał pomorski
1805 - 1812 - Ks. Pawłowski imię Proboszcz, oficjał pomorski
1838 - 1871 - Ks. Mettenmeyer Henryk Proboszcz
1871 - 1925 - Ks. Sawicki Robert Proboszcz
1917 - 1928 - Ks. Stein Bernard Wikary
1922 - 1928 - Ks. Rydziewski Franciszek Prefekt
1923 - 1928 - Ks. Brocki Antoni Prefekt
1926 - 1939 - Ks. Krupczyński Aleksander Proboszcz
1927 - 1928 - Ks. Andrzejewski Tadeusz Kazimierz Wikary
1946 - 1947 - Ks. Pronobis Aleksander Jan Administrator
1947 - 1949 - Ks. Pronobis Aleksander Jan Proboszcz
1946 - 19?? - Ks. Czapiewski Józef Wikariusz
1946 - 1949 - Ks. Nagórski Anastazy Rektor, prefekt
1946 - 19?? - Ks. Kuchta Stanisław Kapelan
1949 - 19?? - Ks. Baumgart Konrad Wikariusz
1946 - 1950 - Ks. Lubiński Paweł Prefekt
1948 - 1951 - Ks. Lubiński Paweł Kapelan
1950 - 19?? - Ks. Preis Wacław Administrator
1952 - 19?? - Ks. Groszkowski Alfons Administrator
19?? - 1988 - Ks. Preis Wacław Proboszcz
1953 - 19?? - Ks. Lewandowski Franciszek Wikariusz
1953 - 19?? - Ks. Friedel Jan Wikariusz, ur. 18.11.1927, św. 1952;
1953 - 19?? - Ks. Baumgart Konrad Rektor, prefekt
1957 - 1968 - Ks. Cybulski Bernard Wikariusz, ur. 12.11.1927, św. 1955;
1958 - 19?? - Ks. Rejewski Andrzej Wikariusz
1958 - 19?? - Ks. Czubek Zbigniew Wikariusz
1958 - 19?? - Ks. Lewandowski Franciszek Prefekt, kapelan
1963 - 19?? - Ks. Lichnerowicz Bolesław Jakub Wikariusz
1961 - 1968 - Ks. Mokwa Stanisław Wikariusz
1963 - 19?? - Ks. Chylewski Henryk Tadeusz Wikariusz
1964 - 1968 - Ks. Piłat Jan Wikariusz
1967 - 1968 - Ks. Wilamowski Tadeusz Wikariusz
1967 - 1987 - Ks. Wysga Piotr Wikariusz
1969 - 1986 - Ks. Więckowski Mieczysław Wikariusz
1971 - 1983 - Ks. Górski Roman Wikariusz, 9.3.1946, 1971
1975 - 1987 - Ks. Rompa Franciszek Wikariusz
1977 - 1987 - Ks. Kamecki Feliks Wikariusz
1983 - 19?? - Ks. Więckowski Mieczysław Kapelan
1986 - 1987 - Ks. Myszk Zenon Wikariusz
1987 - 1987 - Ks. Myszk Zenon Kapelan
1987 - 19?? - Ks. Decowski Sławomir Wikariusz, 24.3.1963, 1987
1988 - 2014 - Ks. Wysga Piotr Proboszcz
1988 - 1991 - Ks. Glama Kazimierz Wikariusz
1990 - 1991 - Ks. Czarnecki Jan Wikariusz
1990 - 1995 - Ks. Koss Andrzej Wikariusz
1991 - 19?? - Ks. Bedrowski Stanisław Rezydent
1991 - 1992 - Ks. Szczodrowski Romuald Wikariusz, ur. 25.02.1965, św. 1991;
1992 - 1995 - Ks. Grzela Leszek Wikariusz
1992 - 1992 - Ks. Bystroń Jacek Wikariusz
1993 - 2004 - Ks. Danielski Andrzej Wikariusz
1994 - 1998 - Ks. Gajewski Mieczysław Wikariusz, ur. 1.01.1961, p.poch. Gdynia, św. 1987
1997 - 2014 - Ks. Niemczyk Krzysztof Wikariusz
1997 - 2000 - Ks. Skrzypek Mariusz Wikariusz
1998 - 2004 - Ks. Stalka Mariusz Wikariusz
1999 - 2001 - Ks. Krajna Tomasz Wikariusz
2000 - 2006 - Ks. Pielecki Franciszek Wikariusz, ur.9.3.1972, św.1999;
2002 - 2003 - Ks. Czacholiński Marian Wikariusz
2002 - 2004 - Ks. Kalf Ireneusz Wikariusz
2004 - 2005 - Ks. Szyca Mariusz Wikariusz
2004 - 2007 - Ks. Muszkiewicz Adam Wikariusz
2005 - 2009 - Ks. Gilmeister Jan Wikariusz
2005 - 2006 - Ks. Labudda Marek Wikariusz
2006 - 2008 - Ks. Stoltmann Krzysztof Wikariusz
2006 - 2011 - Ks. Baska Marcin Wikariusz
2006 - 2010 - Ks. Łangowski Marek Wikariusz
2007 - 2014 - Ks. Knopik Wojciech Wikariusz
2007 - 2009 - Ks. Kątny Łukasz Wikariusz
2009 - 2014 - Ks. Korzeniak Wojciech Wikariusz
2009 - 2010 - Ks. Stanke Maciej Wikariusz
2010 - 2014 - Ks. Lal Michał Wikariusz
2010 - 2011 - Ks. Zmuda-Trzebiatowski Sławomir Wikariusz
2013 - 2014 - Ks. Feddek Krystian Wikariusz
2013 - 2014 - Ks. Feddek Krystian Kapelan szpitala
2013 - 2014 - Ks. Stoltman Mariusz Wikariusz
2016 - 2021 - Ks. Gadomski Adam Proboszcz
2016 - 2021 - Ks. Wysga Piotr Rezydent
2019 - 2021 - Ks. Szulman Damian Wikariusz
2019 - 2021 - Ks. Gliniecki Wojciech Kapelan szpitala
2020 - 2021 - Ks. Jerkiewicz Łukasz Wikariusz
2020 - 2021 - Ks. Ratkowski Robert Wikariusz
Uwaga
Księży z lat 1629-1812 podlinkować po potwierdzeniu z innych źródeł
Dodano informacje ze strony www diecezji

Powołania kapłańskie i zakonne

31.05.1998 r. - Ks. Piekarski Jarosław Adam
Uzupełnić listę powołań wg strony www diecezji

Kapłani pochowani w kościele

Temat nie przebadany
??.??.1??? - Ks. nazwisko i imię

Kapłani pochowani na cm. parafialnym

Temat nie przebadany
??.??.1??? - Ks. nazwisko i imię

Kapłani pochowani na cm. komunalnym

Temat nie przebadany
??.??.1??? - Ks. nazwisko i imię

Księgi i dokumenty parafialne

Księgi metrykalne i inne

Prowadzenie ksiąg metrykalnych stało się obowiązkiem wynikającym z uchwał podjętych na Soborze Trydenckim (1545-1563).
Zasady udostępniania zbiorów w AD Pelplin
W tym punkcie i jego podpunktach pod żadnym pozorem nie wolno wprowadzać informacji o księgach w postaci podawania tylko ich zakresu czasowego. Autor tego punktu swoją osobą gwarantuje rzetelność podanych informacji we wzorcu.

Najstarsze księgi

 • 1928 r. - wg "Zarysu..." archiwum parafialne obejmowało księgi:
- chrztów od 1736 r.
- ślubów 1732-1791 i od 1796 r.
- zgonów od 1766 r.
- chrztu od 1887 r.
- ślubów od 1903 r.
- zgonów od 1883 r.
 • 2003 r. - zgodnie z załącznikiem nr 1 do protokołu przekazania ksiąg, do AD Pelplin przekazano z Niemiec księgi o sygn. W 229 - W 239,
tj. 11 woluminów, co jest zgodne z poniższym zestawieniem

Księgi chrztów

Indeks chrztów 1838-1939 (w parafii)
Pierwszy wpis ??.??.???? r., ostatni wpis ??.??.???? r.
 • Charakterystyka księgi:
- Uzupełnić
 • Miejscowości spoza parafii wg oryginalnej pisowni:
- Uzupełnić
 • Ciekawostki:
- Uzupełnić
Indeks chrztów 1939-1948
Brak danych
Indeks chrztów 1948-19?? (w parafii) (wpisy po 1948 r. dostępne tylko w parafii)
Pierwszy wpis ??.??.???? r., ostatni wpis ??.??.???? r.
 • Charakterystyka księgi:
- Uzupełnić
 • Miejscowości spoza parafii wg oryginalnej pisowni:
- Uzupełnić
 • Ciekawostki:
- Uzupełnić
Księga chrztów 1732-1734, 1736-1766 (AD Pelplin W 229) (wspólnie z księgą ślubów)
Pierwszy wpis ??.??.???? r., ostatni wpis ??.??.???? r.
 • Charakterystyka księgi:
- Wyjaśnić brak roku 1735
- Uzupełnić
 • Miejscowości spoza parafii wg oryginalnej pisowni:
- Uzupełnić
 • Ciekawostki:
- Uzupełnić
Dodatkowe metryki
W 229 Konversionen 1739-1744, 1774-1792
W 229 Konwersje 1739-1744, 1774-1792
Księga chrztów 1766-1797 (AD Pelplin W 230) (wspólnie z księgą ślubów i zgonów)
Pierwszy wpis ??.??.???? r., ostatni wpis ??.??.???? r.
 • Charakterystyka księgi:
- Uzupełnić
 • Miejscowości spoza parafii wg oryginalnej pisowni:
- Uzupełnić
 • Ciekawostki:
- Uzupełnić
Księga chrztów 1797-1819
Brak danych
Księga chrztów 1819-1838 (AD Pelplin W 234) (wspólnie z księgą ślubów)
Pierwszy wpis ??.??.???? r., ostatni wpis ??.??.???? r.
 • Charakterystyka księgi:
- Uzupełnić
 • Miejscowości spoza parafii wg oryginalnej pisowni:
- Uzupełnić
 • Ciekawostki:
- Uzupełnić
Księga chrztów 1829-1852 (AD Pelplin W 231)
Pierwszy wpis ??.??.???? r., ostatni wpis ??.??.???? r.
 • Charakterystyka księgi:
- duplikat ?
- Uzupełnić
 • Miejscowości spoza parafii wg oryginalnej pisowni:
- Uzupełnić
 • Ciekawostki:
- Uzupełnić
Komentarz
W 231 enthält Verzeichnis liturgischer Verrichtungen an den Festen des Kirchenjahres (ca. 1840) und 2 Proselytentaufen 1850 und 1855
W 231 zawiera katalog liturgii zadań roku kościelnego (1840) i 2 neofita 1850 i 1855
Księga chrztów 1852-1872 (AD Pelplin W 232)
Pierwszy wpis ??.??.???? r., ostatni wpis ??.??.???? r.
 • Charakterystyka księgi:
- Uzupełnić
 • Miejscowości spoza parafii wg oryginalnej pisowni:
- Uzupełnić
 • Ciekawostki:
- Uzupełnić
Komentarz
W 231 enthält pfarrgeschichtl. Notizen u. "Beschreibung der Feste und Spezial-Andachten in der kath. Kirche zu Dirschau"
W 231 zawiera pfarrgeschichtl. Uwagi i "Opis festiwalach i służby specjalne modlitwy w cath. Dirschau Kościoła"
Księga chrztów 1873-1887 (AD Pelplin W 233)
Pierwszy wpis ??.??.???? r., ostatni wpis ??.??.???? r.
 • Charakterystyka księgi:
- Uzupełnić
 • Miejscowości spoza parafii wg oryginalnej pisowni:
- Uzupełnić
 • Ciekawostki:
- Uzupełnić
Księga chrztów 1887-1952 (w parafii) (wpisy po 1920 r. dostępne tylko w parafii)
Pierwszy wpis ??.??.???? r., ostatni wpis ??.??.???? r.
 • Charakterystyka księgi:
- Rozpisać księgi
- Uzupełnić
 • Miejscowości spoza parafii wg oryginalnej pisowni:
- Uzupełnić
 • Ciekawostki:
- Uzupełnić
Następne księgi nie zostały zdygitalizowane.

Księgi konwersji

Temat nie przebadany
Dane wprowadzać wg wzorca
Księga konwersji 1757-1810 (AD Pelplin W1282 / w parafii) (wspólnie z księgą ślubów i zgonów)
Pierwszy wpis ??.??.???? r., ostatni wpis ??.??.???? r.
 • Charakterystyka księgi:
- Uzupełnić
 • Miejscowości spoza parafii wg oryginalnej pisowni:
- Uzupełnić
 • Ciekawostki:
- Uzupełnić
Następne księgi nie zostały zdygitalizowane.

Księgi I komunii

Temat nie przebadany
Dane wprowadzać wg wzorca
Księga I komunii 1757-1810 (AD Pelplin W1282 / w parafii) (wspólnie z księgą ślubów i zgonów)
Pierwszy wpis ??.??.???? r., ostatni wpis ??.??.???? r.
 • Charakterystyka księgi:
- Uzupełnić
 • Miejscowości spoza parafii wg oryginalnej pisowni:
- Uzupełnić
 • Ciekawostki:
- Uzupełnić
I komunia w latach 1938-45
Opisać potencjalne przyczyny zaginięcia ksiąg i skomentować je.
Następne księgi nie zostały zdygitalizowane.

Księgi bierzmowanych

Temat nie przebadany
Dane wprowadzać wg wzorca
Księga bierzmowanych 1757-1810 (AD Pelplin W1282 / w parafii) (wspólnie z księgą ślubów i zgonów)
Pierwszy wpis ??.??.???? r., ostatni wpis ??.??.???? r.
 • Charakterystyka księgi:
- Uzupełnić
 • Miejscowości spoza parafii wg oryginalnej pisowni:
- Uzupełnić
 • Ciekawostki:
- Uzupełnić
Bierzmowania w latach 1938-45
Opisać potencjalne przyczyny zaginięcia ksiąg i skomentować je.
Następne księgi nie zostały zdygitalizowane.

Alegaty

Nie dotyczy.

Księgi zapowiedzi

Nie były dygitalizowane. AD Pelplin nie posiada (w swoich zasobach) żadnych ksiąg. Informacji na ten temat należy szukać tylko w parafii.

Księgi ślubów

Indeks ślubów 1838-1920 (w parafii)
Pierwszy wpis ??.??.???? r., ostatni wpis ??.??.???? r.
 • Charakterystyka księgi:
- Uzupełnić
 • Miejscowości spoza parafii wg oryginalnej pisowni:
- Uzupełnić
 • Ciekawostki:
- Uzupełnić
Indeks ślubów 1920-1922
Brak danych
Indeks ślubów 1922-1959 (w parafii) (wpisy po 1959 r. dostępne tylko w parafii)
Pierwszy wpis ??.??.???? r., ostatni wpis ??.??.???? r.
 • Charakterystyka księgi:
- Uzupełnić
 • Miejscowości spoza parafii wg oryginalnej pisowni:
- Uzupełnić
 • Ciekawostki:
- Uzupełnić
Księga ślubów 1732-1766 (AD Pelplin W 229) (wspólnie z księgą chrztów)
Pierwszy wpis ??.??.???? r., ostatni wpis ??.??.???? r.
 • Charakterystyka księgi:
- Uzupełnić
 • Miejscowości spoza parafii wg oryginalnej pisowni:
- Uzupełnić
 • Ciekawostki:
- Uzupełnić
Dodatkowe metryki
W 229 Konversionen 1739-1744, 1774-1792
W 229 Konversionen 1739-1744, 1774-1792
Księga ślubów 1766-1796 (AD Pelplin W 230) (wspólnie z księgą chrztów i zgonów)
Pierwszy wpis ??.??.???? r., ostatni wpis ??.??.???? r.
 • Charakterystyka księgi:
- Uzupełnić
 • Miejscowości spoza parafii wg oryginalnej pisowni:
- Uzupełnić
 • Ciekawostki:
- Uzupełnić
Księga ślubów 1796-1822 (AD Pelplin W 235) (wspólnie z księgą zgonów)
Pierwszy wpis ??.??.???? r., ostatni wpis ??.??.???? r.
 • Charakterystyka księgi:
- Uzupełnić
 • Miejscowości spoza parafii wg oryginalnej pisowni:
- Uzupełnić
 • Ciekawostki:
- Uzupełnić
Księga ślubów 1819-1837 (AD Pelplin W 234) (wspólnie z księgą chrztów)
Pierwszy wpis ??.??.???? r., ostatni wpis ??.??.???? r.
 • Charakterystyka księgi:
- Duplikat ?
- Uzupełnić
 • Miejscowości spoza parafii wg oryginalnej pisowni:
- Uzupełnić
 • Ciekawostki:
- Uzupełnić
Księga ślubów 1838-1902 (AD Pelplin W 236)
Pierwszy wpis ??.??.???? r., ostatni wpis ??.??.???? r.
 • Charakterystyka księgi:
- Uzupełnić
 • Miejscowości spoza parafii wg oryginalnej pisowni:
- Uzupełnić
 • Ciekawostki:
- Uzupełnić
Księga ślubów 1902-1953 (w parafii) (wpisy po 1920 r. dostępne tylko w parafii)
Pierwszy wpis ??.??.???? r., ostatni wpis ??.??.???? r.
 • Charakterystyka księgi:
- Rozpisać księgi
- Uzupełnić
 • Miejscowości spoza parafii wg oryginalnej pisowni:
- Uzupełnić
 • Ciekawostki:
- Uzupełnić
Następne księgi nie zostały zdygitalizowane.

Księgi zgonów

Indeks zgonów 1838-1987 (w parafii) (wpisy po 1987 r. dostępne tylko w parafii)
Pierwszy wpis ??.??.???? r., ostatni wpis ??.??.???? r.
 • Charakterystyka księgi:
- Uzupełnić
 • Miejscowości spoza parafii wg oryginalnej pisowni:
- Uzupełnić
 • Ciekawostki:
- Uzupełnić
Księga zgonów 1766-1796, 1772-1796 Kinder (AD Pelplin W 230) (wspólnie z księgą ślubów i zgonów)
Pierwszy wpis ??.??.???? r., ostatni wpis ??.??.???? r.
 • Charakterystyka księgi:
- Co oznacza pojęcie "Kinder" w tytule księgi ?
- Uzupełnić
 • Miejscowości spoza parafii wg oryginalnej pisowni:
- Uzupełnić
 • Ciekawostki:
- Uzupełnić
Komentarz
W 230 enthält Verzeichnis der 1831 an asiat. Cholera Gestorbenen
W 230 zawiera listę asiat 1831 roku. zgonów zarazy
Księga zgonów 1796-1830 (AD Pelplin W 235)
Pierwszy wpis ??.??.???? r., ostatni wpis ??.??.???? r.
 • Charakterystyka księgi:
- Uzupełnić
 • Miejscowości spoza parafii wg oryginalnej pisowni:
- Uzupełnić
 • Ciekawostki:
- Uzupełnić
Księga zgonów 1819-1846 (AD Pelplin W 237)
Pierwszy wpis ??.??.???? r., ostatni wpis ??.??.???? r.
 • Charakterystyka księgi:
- Duplikat ?
- Uzupełnić
 • Miejscowości spoza parafii wg oryginalnej pisowni:
- Uzupełnić
 • Ciekawostki:
- Uzupełnić
Komentarz
W 231 enthält "Statua et Ordinationes Ill. Consistorii" 1819-1831
W 231 enthält "Pomnik et Ordinationes Illinois Konsystorz" 1819-1831
Księga zgonów 1846-1859 (AD Pelplin W 238)
Pierwszy wpis ??.??.???? r., ostatni wpis ??.??.???? r.
 • Charakterystyka księgi:
- Uzupełnić
 • Miejscowości spoza parafii wg oryginalnej pisowni:
- Uzupełnić
 • Ciekawostki:
- Uzupełnić
Księga zgonów 1860-1872 (AD Pelplin W 239)
Pierwszy wpis ??.??.???? r., ostatni wpis ??.??.???? r.
 • Charakterystyka księgi:
- Uzupełnić
 • Miejscowości spoza parafii wg oryginalnej pisowni:
- Uzupełnić
 • Ciekawostki:
- Uzupełnić
Księga zgonów 1873-1962 (w parafii) (wpisy po 1962 r. dostępne tylko w parafii)
Pierwszy wpis ??.??.???? r., ostatni wpis ??.??.???? r.
 • Charakterystyka księgi:
- Rozpisać księgi
- Uzupełnić
 • Miejscowości spoza parafii wg oryginalnej pisowni:
- Uzupełnić
 • Ciekawostki:
- Uzupełnić
Następne księgi nie zostały zdygitalizowane.

Księgi cmentarne

Temat nie przebadany
Dane wprowadzać wg wzorca
Księga cmentarna 1757-1810 (AD Pelplin W1282 / w parafii) (wspólnie z księgą ślubów i zgonów)
Pierwszy wpis ??.??.???? r., ostatni wpis ??.??.???? r.
 • Charakterystyka księgi:
- Uzupełnić
 • Miejscowości spoza parafii wg oryginalnej pisowni:
- Uzupełnić
 • Ciekawostki:
- Uzupełnić
Następne księgi nie zostały zdygitalizowane.

Księgi dusz

Temat nie przebadany
Dane wprowadzać wg wzorca
Księga dusz 1757-1810 (AD Pelplin W1282 / w parafii) (wspólnie z księgą ślubów i zgonów)
Pierwszy wpis ??.??.???? r., ostatni wpis ??.??.???? r.
 • Charakterystyka księgi:
- Uzupełnić
 • Miejscowości spoza parafii wg oryginalnej pisowni:
- Uzupełnić
 • Ciekawostki:
- Uzupełnić
Następne księgi nie zostały zdygitalizowane.

Księgi metrykalne w zasobach AP

Docelowo uzupełnić inf. o księgach jak w pkt. "Ksiągi metrykalne" celem ukazania stanu faktycznego
Wg danych bazy PRADZIAD w Archiwum Państwowym w Gdańsku znajdują się księgi metrykalne:
 • urodzeń: 1838-1851, 1853-1874
 • alegaty: nie dotyczy
 • zapowiedzi: Brak danych
 • małżeństw: 1838-1846, 1848-1851, 1853-1874
 • zgonów: 1838-1874
W/w księgi są udostępniane całkowicie i wchodzą w skład zespołu 1443/0 Akta stanu cywilnego parafii katolickiej Tczew
Jednocześnie na stronie wg wzoru wyszukiwanie ogólne?? jest doprecyzowana informacja, że akta są z lat:
Komentarz

Księgi metrykalne opublikowane w internecie

Temat nie przebadany

Mikrofilmy ksiąg metrykalnych

Temat nie przebadany
W zasobach Mormonów znajdują się następujące zmikrofilmowane księgi metrykalne:
Wg bazy PRADZIAD przechowywane w AP Gdańsk księgi metrykalne zostały zmikrofilmowane w zakresie:
 • urodzeń: 1838-1851, 1853-1874
 • alegaty: nie dotyczy
 • zapowiedzi: Brak danych
 • małżeństw: 1838-1846, 1848-1851, 1853-1874
 • zgonów: 1838-1874

Indeksy ksiąg metrykalnych

Aktualnie w trakcie indeksowania. Indeksy na stronie PomTG. Okresowo należy sprwdzać stronę Genealodzy.pl.

Pozostałe księgi i dokumenty

 • 1928 r. - wg "Zarysu..." archiwum parafialne obejmowało:
- Liber perceptor. eccl. Lubiszeviensis od 1739 r.
- Percepta et expensae confrat. S. Angelorum Custod. 1766-1829
- Liber perceptorum et expensarum par. Dirsaviensis 1733-1810
- wizytacja generalna dekanatów gdańskiego, starogardzkiego, tczewskiego, gniewskiego i nowskiego z 1765 r. (Komentrz - Akta zachowane w AD Pelplin)
- Acta congregationis decanalis Dirschovien. 1715-1722. W tymże tomie: cathalogus defunctorum sacerdotum in decanat. Mevensi, Dirsoviensi et Starogardiensi 1701-1722
- Cathalogus fratrum et sororum S. Angelorum Custodum od 1726 r.
- Statut bractwa Aniołów Stróżów, założonego przez oo. paulinów z Topolna 24 listopada 1726.
- Dokument odpustowy Benedykta XIV dla bractwa św. Józefa przy kościele w Opaleniu z dn. 02.04.1748 r.
- Dokument odpustowy Benedykta XIV dla kościoła w Lubiszewie na odpust św. Trójcy z dn. 16.06.1741 r.
- Dokument odpustowy Piusa VI dla kościoła w Lubiszewie z dn. 18.07.1788 r.
- Dokument odpustowy Piusa VI dla fary św. Krzyża w Tczewie z dn. 18.07.1788 r.
- Dokument odpustowy Piusa VII dla ołtarza u fary św. Krzyża w Tczewie z dn. 20.09.1808 r. W tymże fascykule prezenta króla Augusta III na probostwo w Lipuszu z dn. 13.10.1762 r.
- Akta procesu w sprawie plebanki, łak i pastwisk 1698-1702. - Oświadczenie kapituły włoc. w sprawie plebanki w Dęblinie. - Wizytacja kościoła tczewskiego 1765 r.
- Zbiór rozporządzeń rządu pruskiego w sprawie kultury drzew morwowych 1792-1795 oraz rozporządzen biskupich i rządowych od 1797 r.
Czy się zachowały ?
Czy zachowały sie księgi lub dokumenty dotyczące:
- Bractwa Aniołów Stróżów
- Bractwa Trzeźwości
- Trzeciego Zakonu św. Franciszka
- Apostolstwa Modlitwy
- Stowarzyszenia Dzieci Marii wraz z oddziałem przygotow. Anioła Stróża
- Żywego Różańca
- Jugenbundu
- Dzieła św. Dziecięctwa Jeuus
- Bractwa Matek Chrześcijańskich
- Towarzystwa Czeladzi Katolickiej
- Towarzystwa Robotników
- Konferencji Pań Miłosierdzia św. Wincentego a Paulo
- Stowarzyszenia Młodzieży męskiej i żeńskiej

Komentarz

USC

Siedziby USC

Temat nie przebadany
zakres lat/siedziba USC/podległe miejscowości
????-???? Miejscowość Miejscowość, Miejscowość, Miejscowość

Księgi USC

Po 100 latach od daty wytworzenia księgi przekazywane są do archiwów państwowych.
W tym punkcie i jego podpunktach pod żadnym pozorem nie wolno wprowadzać informacji o księgach w postaci podawania tylko ich zakresu czasowego. Autor tego punktu swoją osobą gwarantuje rzetelność podanych informacji we wzorcu.

Księgi urodzeń

Temat nie przebadany
Dane wprowadzać wg wzorca
Księga urodzeń 1757-1810 (AP Bydgoszcz sygnatura/ USC Pelplin sygnatura)
Pierwszy wpis ??.??.???? r., ostatni wpis ??.??.???? r.
Urodzenia w latach 1938-45
Opisać potencjalne przyczyny zaginięcia ksiąg i skomentować je.
Następne księgi nie zostały zdygitalizowane.

Alegaty

Nie dotyczy.

Księgi zapowiedzi

Temat nie przebadany
Dane wprowadzać wg wzorca
Księga zapowiedzi 1757-1810 (AP Bydgoszcz sygnatura/ USC Pelplin sygnatura)
Pierwszy wpis ??.??.???? r., ostatni wpis ??.??.???? r.
Zapowiedzi w latach 1938-45
Opisać potencjalne przyczyny zaginięcia ksiąg i skomentować je.
Następne księgi nie zostały zdygitalizowane.

Księgi małżeństw

Temat nie przebadany
Dane wprowadzać wg wzorca
Księga małżeństw 1757-1810 (AP Bydgoszcz sygnatura/ USC Pelplin sygnatura)
Pierwszy wpis ??.??.???? r., ostatni wpis ??.??.???? r.
Małżeństwa w latach 1938-45
Opisać potencjalne przyczyny zaginięcia ksiąg i skomentować je.
Następne księgi nie zostały zdygitalizowane.

Księgi rozwodów

Temat nie przebadany
Dane wprowadzać wg wzorca
Księga rozwodów 1757-1810 (AP Bydgoszcz sygnatura/ USC Pelplin sygnatura)
Pierwszy wpis ??.??.???? r., ostatni wpis ??.??.???? r.
Rozwody w latach 1938-45
Opisać potencjalne przyczyny zaginięcia ksiąg i skomentować je.
Następne księgi nie zostały zdygitalizowane.

Księgi zgonów

Temat nie przebadany
Dane wprowadzać wg wzorca
Księga zgonów 1757-1810 (AP Bydgoszcz sygnatura/ USC Pelplin sygnatura)
Pierwszy wpis ??.??.???? r., ostatni wpis ??.??.???? r.
Zmarli w latach 1938-45
Opisać potencjalne przyczyny zaginięcia ksiąg i skomentować je.
Następne księgi nie zostały zdygitalizowane.

Księgi USC w zasobach AP

Wg danych bazy PRADZIAD w Archiwum Państwowym w Gdańsku znajdują się księgi USC Tczew:
 • urodzeń: 1874-1902, kon. 1904-1904, od 06.1905-1911
 • alegaty: nie dotyczy
 • zapowiedzi: Brak danych
 • małżeństw: 1874-1891, 1893-1911
 • rozwodów: Brak danych
 • zgonów: 1874-1911
W/w księgi są udostępniane całkowicie i wchodzą w skład zespołu 1503/0 Urząd Stanu Cywilnego w Tczewie.
Komentarz

Księgi USC opublikowane w internecie

Temat nie przebadany

Mikrofilmy ksiąg USC

Temat nie przebadany
W zasobach Mormonów znajdują się następujące zmikrofilmowane księgi USC Miejscowość:
Wg bazy PRADZIAD w AP Gdańsk przechowywane są mikrofilmy ksiąg USC Tczew:
 • urodzeń: 1874-1883
 • alegaty: nie dotyczy
 • zapowiedzi: Brak danych
 • małżeństw: 1874-1883
 • rozwodów: Brak danych
 • zgonów: 1874-1883
Komentarz

Indeksy ksiąg USC

Temat nie przebadany
Aktualnie w trakcie indeksowania. Indeksy na stronie wg wzoru PomTG oraz Genealodzy.pl

Komentarz

Poszukując aktów USC należy sprawdzić dane z urzędów sąsiadujących terytorialnie względnie położonych w najbliższej okolicy: wpisać wg wzoru Silno, itd.

Dyskusje na forach internetowych

Temat nie przebadany

Inne

Kolejne informacje o miejscowości będącej siedzibą parafii można znaleźć na stronie Genepedii Miejscowość