Starogard Gdański - Parafia rz.-kat. pw. św. Mateusza

Z Genepedia
Skocz do: nawigacji, wyszukiwania
To jest zalążek artykułu Starogard Gdański - Parafia rz.-kat. pw. św. Mateusza. Możesz go rozwinąć i uzupełnić lub poddać weryfikacji.
Jeśli uznasz że artykuł jest kompletny zaznacz ten fakt w Dyskusja:Starogard Gdański - Parafia rz.-kat. pw. św. Mateusza o dokumencie.

Starogard Gdański - Parafia rz.-kat. pw. św. Mateusza

łac.: Parohiae Starogardensis
Instrukcja wprowadzania danych zawarta jest na stronie.
Okresowo należy dokonać porównania zawartości niniejszej strony z wzorcem celem uzupełnienia o nowo dodane elementy.

Kontakt

Opis parafii

Historia parafii

Kościół parafialny
Wg Spisu...1995 r. str. 559 parafia powstała w XIII w.
 • 1339 r. - ok. tego roku wybudowano obecny kościół murowany
Wg Spisu...1995 r. str. 559 kościół wybudowano w latach 1198 - 1339
 • 1348 r. - dokument osadczy miasta
Proboszcz otrzymał 4 włóki.
 • 15?? r. - parafią i kościołem zawładnęli luteranie
Wg Spisu...1995 r. str. 559 w latach 1557 - 1599 fara była w rękach protestantów.
 • 15?? r. - założono szpital dla 4 ubogich
 • 16?? r. - założono Bractwo św. Barbary
W 1928 r. liczyło 600 członków.
 • 1636 r. - założono Arcybractwo Różańca św.
W 1928 r. liczyło ok. 1000 członków.
 • 1655 r. - w listopadzie Szwedzi spustoszyli miasto
Zburzyli kościoły i kaplice położone poza murami.
Ucierpiał także kościół parafialny.
Świątynia, w dobrym stanie, p.w. św. Mateusza Apostoła i Ewangelisty
Istniało Bractwo Różańcowe
Proboszczem był ks. Wybranowski Kazimierz
Do sakramentów wielkanocnych przystępowało ok 600 osób
Wspomniano o jeszcze istniejącym kościele p.w. św. Jana (znajdował się w ruinie)
Za murami miasta znajdował się szpital św. Jerzego, z sześcioma podopiecznymi, z własnym uposażeniem, pod opieką magistratu miasta.
Akta w AD Pelplin sygn. G 20a (oraz dublet o sygn. G 20b.)
Źródło: Repertorium Ksiąg Wizytacji Kanonicznych Biskupów Kujawsko-Pomorskich przechowywanych w Archiwum Diecezjalnym w Pelplinie Cz. I str 121 (oprac. ks. Witold Kujawski)
-Istniał kościół murowany p.w. św. Mateusza
-Dochód parafii stanowił łan ziemi z ogrodem - z czego był czynsz oraz drugi ogród za rzeką, z małym domkiem i zabudowaniami gospodarczymi - też dające dochód
-Istniało Bractwo Różańcowe
-Proboszcz posiadał na swoje utrzymanie cztery łany ziemi w Stargardzie oraz cztery łany przy zniszczonym kościele św. Jana. Ponadto miał czterech kmieci osiadłych przy uposażeniu prepozytury św. Jerzego, a tak że folwarczek za miastem, z trzema domkami, gdzie pracowali kmiecie. Miał też prawo propinacji i pobierał pewne opłaty z miasta, Pobierał też meszne z wsi parafialnych.
-Istniał dom dla organisty i kantora, w którym kantor uczył około 15 chłopców.
-Istniał szpital św. Jerzego za murami miasta, z jednym pomieszczeniem, gdzie mieszkało dziewięciu ubogich.
-Proboszczem był ks. Chmielewski Franciszek, kapelan biskupa włocławskiego, utrzymujący to rezydującego wikariusza ks. Muchowieckiego Tomasza
Źródło: Repertorium ksiąg wizytacji kanonicznych ... Cz. 2 (str. 165
Istniał kościół murowany pw. Św. Mateusza Apostoła i Ewangelisty, niedawno naprawiany przez ks. Rolickiego Jakuba (ówczesnego wikariusza starogardzkiego, a obecnego proboszcza w Nowejcerkwi)).
W parafii było 600 katolików
Proboszczem był Franciszek Chmielewski, który utrzymywał tu stale rezydującego wikariusza Tomasza Machowskiego
Źródło : Repertorium ksiąg wizytacji kanonicznych ... Cz. 2 (str. 198
Proboszczem był Franciszek Chmielewski, kanonik włocławski, nieobecny podczas wizytacji, zatrudniający tu w charakterze zarządcy Piotra Matemblowskiego, lat 33 liczącego, przy tym kościele od lat ośmiu przebywającego oraz wikariusza Jakuba Chędogowskiego.
Wiernych zdolnych do przyjmowania sakramentów było 912 osób
 • 1749 r. - 13 grudnia zawarto ugodę między proboszczem starogardzkim i oficjałem gdańkim Piotrem Pawłem Sikorskim, a magistratem starogardzkim (czego dotyczyła ?).
Opis powyższej ugody wg Repertorium ... str 229 - str 350 - 361 oryginału protokołu wizytacji Adiak. Klińskiego (AD Pelplin, Sygn. Akt G 56)
Kościół murowany p.w. św. Mateusza Apostoła
Świątynia z dwiema kaplicami. W jednej jest bractwo Różańcowe, a druga nosi wezwanie św. Barbary
Proboszczem był Paweł Sikorski, scholastyk włocławski, zarządcą ks. Gliszczyński Tomasz, wikariuszem natomiast ks. Greca Michał
Do uposażenia kościoła należał dochód z browaru, ogród, czyli folwark, łan ziemi oraz ofiary do skarbony.
Uposażenie proboszcza w cztery łany ziemi, jeden łan przy kościele św. Jana, dziewięć domków (nie wszystkie dawały dochód). Ponadto proboszcz miał dołączone kościoły filialne: w Nowej Wsi z czterema łanami i w Jabłowie także z czterema łanami. Ponadto pobierał meszne z wsi parafialnych
Było 1037 wiernych
Innowiercy, w swoim zborze, w dwie niedziele miewali nabożeństwa w języku niemieckim, a w jedną w języku polskim,
Przytułek znajdował się poza murami - przy bramie wiodącej do Nowej Wsi. Posiadał własne uposażenie
Szczegóły dotyczące parafii opisane w oryginale protokołu. Dekret reformacyjny dla parafii w Starogardzie i dla kościołów filialnych, s. 352-356 oryginału
Źródło : Repertorium ksiąg wizytacji kanonicznych ... Cz. 2 (str. 228)
Istniał murowany kościół p.w. św. Mateusza, Apostoła i Ewangelisty.
Świątynia posiadała dwie kaplice, jedna Przemienienia Pańskiego, a druga św. Barbary.
Parafia miała na swoje utrzymanie kilka domów, skąd był czynsz oraz 4 łany ziemi koło Starogardu, cztery łany przy kościele św. Jana, który aktualnie znajdował się w ruinie oraz cztery łany przy kościele filialnym w Jabłowie, a także cztery łany przy kościele w Nowejwsi. Do tego łąki i ogrody. Ponadto prawo propinacji i dochody z karczmy na przedmieściu oraz czynsze z domów. Także dochód z mesznego
W ostatnim roku było 77 chrztów, 18 ślubów i 26 pogrzebów.
Katolików obojga płci było 1234 osoby, z czego mężczyzn 600, a kobiet 634
Były dwie kaplice prywatne:
-We wsi Sumin we dworze, na piętrze, gdzie mogli korzystać z nabożeństw wszyscy na mocy zezwolenia władzy duchownej
-We wsi Łowicz.
Innowiercy mieli zwój zbór w mieście.
Luteran było: 1278 mężczyzn i 313 kobiet.
Żydzi w znacznej liczbie mieszkali we wsi Klincz
Rektorem kościoła był ks. Bastkowski Jan, ale nie rezydował tu, wikariuszem był J. Gręca. Promotorem bractwa różańcowego był dominikanin Anzelm Łopaczewski
Istniał szpital przy bramie nowomiejskiej, ale za miastem, znacznie zniszczony, z 10 podopiecznymi.
Szczegółowe opisy, spisy itp. dotyczące kościoła i parafii znajdują się w oryginalnym protokole s. 103-110 oryginału (Akta AD Pelplin, Sygn. G 61)
Dekret reformacyjny dla kościoła parafialnego i kościołów filialnych, wystawiony 31 X 1765 r.
Źródło : Repertorium ksiąg wizytacji kanonicznych ... Cz. 2 (str. 264)
Starogard - miasto leżące w archidiakonacie i oficjałacie pomorskim, dekanacie starogardzkim, województwie pomorskim i powiecie tczewskim.
Kościół murowany, jak się przyjmuje, zbudowany przez Krzyżaków
Istniało bractwo różańcowe posiadające dokument erekcyjny
Były kaplice prywatne w Suminie i w Rokoczynie (w posiadłościach Grąbczewskich)
Wiernych zobowiązanych do sakramentów wielkanocnych było 1134 osoby
Na uposażenie składały się cztery łany ziemi i dziesięcina
Proboszczem był ks. Bastkowski Jan, rezydujący na miejscu i wikariusz ks. Politowski Michał.
Spisywano księgi metrykalne
Były kościoły filialne
Akta w AD Pelplin sygn. G 68.
Źródło: Repertorium Ksiąg Wizytacji Kanonicznyvh Biskupów Kujawsko-Pomorskich przechowywanych w Archiwum Diecezjalnym w Pelplinie Cz. III str 163
Świątynia miała relikwiarz z relikwiami różnych świętych, ale bez dokumentów autentyczności. Był natomiast zapis z 1660 r., wykonany przez ówczesnego proboszcza i dziekana starogardzkiego, mówiący, że relikwiarz ten, w formie krzyża, podczas wojen szwedzkich został schowany w ziemi, gdzie przeleżał pięć lat co spowodowało zniszczenie znajdujących się na nim zapisów.
Dawniej w Starogargzie były prebendy: kościółek p.w. Matki Boskiej przy bramie gdańskiej oraz św. Jakuba i św. Katarzyny. Na przedmieściu były jeszcze: przy bramie gdańskiej kościółek Świętego Ducha, a także kościółek św. Jerzego, po którym pozostały ruiny. Poza miastem także był niegdyś kościółek pod wezwaniem św. Jana Chrzciciela, posiadający na uposażenie cztery łany ziemi.
Na miejscu dawnej kaplicy św. Katarzyny akatolicy mieli swój zbór.
Był szpital za miastem, a przy nim kaplica p.w. św. Jerzego, posiadający pewne uposażenie.
Wykaz tabelaryczny miejscowości parafialnych(Brak karty początkowej opisu, zachowana karta zawiera dalszy ciąg protokołu):
- Miasto Starogard liczyło ogółem katolików 900, komunikujących na Wielkanoc 700, akatolików 800 i 120 Żydów;
- Kuczborowo odpowiednio 44, 24, -, -;
- Kolincz 50, 32, 10, 12;
- Barchnowy 74, 48, 4, -;
- Jabłowo 60, 49, 4, -;
- Owidz 56, 49, 14, -;
- Rękoczyn 89, 62, 6, -;
- Kołyże, Treda i Płaczewo 33, 17, 49, -;
- Sumin z dodatkami Józefowo, Brzeziny i Wygoda 125, 81, 47, -;
- Nowawieś 97, 72, 8, -, k. 249
Proboszczem był ks. Bastkowski Jan (lat 49), prepozyt i dziekan starogardzki, w parafii rezydujący. Wikariusz ks. Politowski Michał (czy ks. Potyłowski Michał ?), (lat 32) w charakterze zarządcy. W parafii był także brat proboszcza, zakonnik z Nowego, Mikołaj Bastkowski, wspomagający go w duszpasterstwie.
Oryginalna księga zawiera szereg opisów itp dot. parafii, między innymi Odpis zapisu poczynionego na sumę rocznego dochodu piętnaście złotych, poczynionego 2 XI 1768 r., przez Adama Pałubickiego, administratora starostwa gorzewskiego, co zatwierdził Cyprian z Komorza Wolicki, sufragan pomorski i wikariusz in spiritualibus oraz oficjał generalny, w Gdańsku, dnia 19 XI 1768 r
Dekret reformacyjny dla parafii starogardzkiej i kościołów filialnych w Jabł-wie i Nowejwsi, z dnia 15 IX 1780 r., wystawiony przez wizytatora Łukasza Jana Krzykowskiego, k. 256-256v oryginału
Akta w AD Pelplin sygn. G 70
Źródło: Repertorium Ksiąg Wizytacji Kanonicznych Biskupów Kujawsko-Pomorskich przechowywanych w Archiwum Diecezjalnym w Pelplinie Cz. III str 200 (oprac. ks. Witold Kujawski)
Wg "Słownika..." nastąpiło to ok. 1710 r.
Wg strony Parafii Jabłowo w 1825 r.
Sprawa do wyjaśnienia
 • 1853 r. - odbudowano szpital
Statut z dn. 12 września.
 • 1866 r. - założono Bractwo Trzeźwości. Dokument z dn. 20 listopada
W 1928 r. liczyło 100 członków.
 • 1886 r. - założono Trzeci Zakon
W 1928 r. liczył 400 członków.
 • 1897 r. - do 1902 r. przeprowadzono gruntowny remont kościoła
 • 19?? r. - założono Sodalicję Mariańską
Brak danych o liczebności w 1928 r.
 • 19?? r. - założono Dzieło św. Dziecięctwa Jezus
Brak danych o liczebności w 1928 r.
 • 1920 r. - założono ochronkę dla dzieci
Brak danych o liczebności w 1928 r.
Brak dekretu w Orędownikach z lat 1923-25.
Wg "Zarysu..." str. 576/856 powstała w 1925 r.
Wg Orędownika nr 1/1926 str. 121 w 1923 r. założono Stację Duszpasterską Sprawa do wyjaśnienia
 • 1927 r. - założono Stowarzyszenie Młodzieży Męskiej i Żeńskiej
W 1928 r. liczyło 72 członków.
 • 1928 r. - w obrębie parafii mieszkało:
- katolików Polaków 11454
- katolików Niemców 631
- ewangelików Niemców 1200
- żydów 40
Ogółem 13325 dusz, w tym 7500 komunikujących.
Kaplica połpubliczna p.w. Niepokalanego Poczęcia N.M.P. dla gimnazjum.
Kaplica SS. Elżbietanek w szpitalu.
Kaplica w Woj. Zakładzie Psychiatrycznym w Kocborowie.
Kaplica połpubliczna p.w. Niepokalanego Poczęcia N.M.P. dla gimnazjum.
Kaplica SS. Elżbietanek w szpitalu.
Kaplica w Woj. Zakładzie Psychiatrycznym w Kocborowie
Kaplica p.w. Chrystusa Króla w Rokocinie
Kaplica p.w. św. Anny w Nowejwsi
Dekret z dn. 10.07.1982 r. opublikowany w Orędowniku nr 7-8/1982 r.
Dekret z dn. 20.12.1988 r. opublikowany w Orędowniku nr 1-12/1988 r.
Kościół filialny Nowa Wieś (1686 - 1710)
Wieś z kościołem filialnym parafii starogardzkiej p.w. św. Anny, odbudowanym przed siedemnastu laty. Do świątyni należała tylko wieś kościelna.
Mszę odprawiano tu tylko raz w roku.
Uposażenie stanowiły cztery łany ziemi
Obok kościoła znajdował się cmentarz
Akta w AD Pelplin sygn. G 20a (oraz dublet o sygn. G 20b.)
Źródło: Repertorium Ksiąg Wizytacji Kanonicznych Biskupów Kujawsko-Pomorskich przechowywanych w Archiwum Diecezjalnym w Pelplinie Cz. I str 121 (oprac. ks. Witold Kujawski)
1710 r. - wg wizytacji Bpa Konstantego Szaniawskiego:
- Istniała świątynia drewniana, pw. św. Anny, filialna parafii Starogard , wybudowana niedawno z drewna, z ofiar parafian.
Proboszcz posiadał cztery łany ziemi.
Oryginał protokołu z wizytacji zawiera opis kościoła i jego skromnego wyposażenia
Nabożeństwa odprawiano tu w co trzecią niedzielę i w trzeci dzieńświąt.
Na uposażenia proboszcza były dwa łany, z których pobierał czynsz (zapewne proboszcz starogardzki).
Źródło : Repertorium ksiąg wizytacji kanonicznych ... Cz. 2 (str. 209)
Kościół drewniany pod wezwaniem św. Anny, prawie całkowicie zniszczony, z ołtarzem wielkim i dwoma bocznymi, afiliowany do parafii w Starogardzie.
Kościół drewniany, bardzo zniszczony
Źródło: Repertorium Ksiąg Wizytacji Kanonicznyvh Biskupów Kujawsko-Pomorskich przechowywanych w Archiwum Diecezjalnym w Pelplinie Cz. III str 164
Źródło: Repertorium Ksiąg Wizytacji Kanonicznyvh Biskupów Kujawsko-Pomorskich przechowywanych w Archiwum Diecezjalnym w Pelplinie Cz. III str 202
Kościół filialny Jabłowo (1710 - 1911)
1710 r. - wg wizytacji Bpa Konstantego Szaniawskiego:
Istniała świątynia murowana pw. św. Wawrzyńca z wieżą znacznie uszkodzoną przez pożar.
Parafia ta, z braku duchownego, została włączona do parafii w Starogardzie
Na uposażenie kościoła były dwa domki, z których był roczny czynsz
Uposażenie proboszcza składało się z czterech łanów ziemi i dwóch domków, z czego był roczny czynsz.
W domu plebańskim mieszkał dzierżawca
Do parafii należała jedynie wieś Jabłowo.
Kościół murowany, undowany przez Krzyżaków, pod wezwaniem św. Wawrzyńca, przez siedemdziesięcioma laty afiliowany do parafii w Starogardzie.
Cztery łany ziemi należącej do kościoła była dzierżawiona przez luteranina Packiego.
Kościół murowany w dobrym stanie
Źródło: Repertorium Ksiąg Wizytacji Kanonicznyvh Biskupów Kujawsko-Pomorskich przechowywanych w Archiwum Diecezjalnym w Pelplinie Cz. III str 164
Źródło: Repertorium Ksiąg Wizytacji Kanonicznyvh Biskupów Kujawsko-Pomorskich przechowywanych w Archiwum Diecezjalnym w Pelplinie Cz. III str 202
Patrz na stronę: Parafia Jabłowo

Cmentarz

Wyszukiwarka grobów: na Cmentarzu komunalnym : Patrz Strona
Indeksy grobów:
Starogard - cmentarz wojskowy - patrz zasoby PTG
Starogard - cmentarz żydowski - patrz zasoby PTG
Opis
Cmentarze w Starogardzie Gdańskim:
Komunalny - Ulica: Skarszewska
Rzymskokatolicki - Ulica: Chojnicka

Zasięg terytorialny

 • 11?? r. - obejmowała miejscowości:
Dąbrówka i Jabłowo (późniejsze parafie), Starogard.
Ustalić
Ustalić
miasto Starogard z przyległościami, zamkiem i folwarkiem Kotysz
Wsie: Sumino, Rokocin, Owidz, Barchnowy, Kolincz, Kocborowo.
Humino, Rokocin, Widz, Barkowy, Klincz, Zamek starogardzki z Nową Wsią, Kuczborowo.
 • 1710 r. - lub 1789 lub 1825; wraz z przyłączeniem Parafii Jabłowo przyłączono miejscowości:
Ustalić
Rokoczyn, Owidz, Barchanowy, Klincz, Kocborowo
Nowa Wieś, Lewidz, Barchanowy, Rokocin, Klincz, Kucborow, Sumin, Zamek Starogardzki oraz osada opuszczona zwana Pustkowie u św. Jana.
Sumino, Rokicin, Owidz, Barchanowy, Kolincz, Nowa Wieś, a także z kasy miasta Starogard oraz z Jabłowa i Kuczborowa.
Starogard, Sumin, Rękoczyn, Nowawieś, gdzie znajdował się kościół filialny, Kucborowo, Kolincz, Łowicz, Barchanowy, Jabłowo, gdzie znajdował się drugi kościół filialny, Koteze.
Kudzborowo, Klincz, Ekonomia Królewska Starogardzka, zwana Amtem, miasto Starogard z przedmieściem, wieś Owidz, Barchanowy, Jabłowo, Kołcze z folwarczkiem Freda, folwarczek Płączewo, Sumin, Brzeziny,Józefowo, Rękoczyn i Nowa Wieś.
Parafia starogardzka sąsiadowała z parafiami: Kokoszkowy, Klonowo, Bobowo, Zblewo i Pinczyn.
Miasto Starogard, Kuczborowo, Kolincz, Barchnowy, Jabłowo, Owidz, Rękoczyn, Kołyże, Treda i Płaczewo, Sumin z dodatkami Józefowo, Brzeziny i Wygoda, Nowawieś.
Brunoswalde, Brzeziny, Fryda, Kucborowo, Kotyże, Lipy, Nowawieś, Płaczewo, Rokocin, Starogard miasto, Starogard folwark, Stary-Las, Sumin, św. Jan, Wygoda oraz:
filia Jabłowo z wioskami:
Barchnowy, Jabłowo, Jabłówko, Kolińcz, Kolincki młyn, Owidz, Owidzki młyn (w 1882 r. wg Słownika...str 353)
Ustalić
- Sumin
Brak dekretu w Orędownikach z lat 1923-25.
Frada, Hermanowo, Janowo, Kocborowo, Kotyże, Nowawieś, Rokocin, Starogard, Starogard Szlach., Stadnina, Starylas.
Granica w Starogardzie przebiegać będzie środkiem ulic: Chojnickiej, począwszy od domu św. Franciszka aż do Rynku, południowa strona Rynku, środek ul. Sambora oraz ulica Warszawska i Tczewska aż do brzegów rzeki Wierzycy. Część Starogardu położona na prawo od tej granicy należeć będzie do parafii św. Wojciecha, część druga, po lewej stronie, pozostanie nadal przy swojej dotychczasowej parafii św. Mateusza.
Miejscowości: Hermanowo, Freda, Rokocin
Dekret z dn. 30.04.1932 r. opublikowany w Orędowniku nr 6-7/1932 r.
 • 1946 r. - w dn. 1 stycznia ustalono nowy przebieg granicy z Parafią Starogard - św. Wojciecha
- środek ul. Chojnickiej, począwszy od ul. Lubichowskiej włącznie
- południowa i wschodnia część Rynku
- środek ul. Podgórnej do ul. Kanałowej
Część Starogardu położona na prawo od tej granicy, należeć będzie do Parafii Starogard - św. Wojciecha , część druga, po lewej stronie pozostanie nadal przy dotychczasowej "Parafii Starogard - św. Mateusza". Wioska Rokocin pozostaje przy "Parafii Starogard - św. Mateusza".
Dekret z dn. 30.12.1945 r. opublikowany w Orędowniku nr 1/1946 r.
Miejscowości: Kocborowo, Kochanki, Nowa Wieś Rzeczna, Rokocin, Stary Las.
Starogard Gdański - ulice: Aleja Wojska Polskiego, Basztowa, Bieruta, Boczna, Bohaterów Getta, Broniewskiego, Browarowa, Brzozowa, Bucholca, Cejnowy, Chopina, Curie-Skłodowskiej, Czerwonych Kosynierów, Derdowskiego, Droga Nowowiejska, Działkowa, Gazowa, Gdańska, Grunwaldzka, Harasa, Harcerska, Jagiełły, Juranda ze Spychowa, Kilińskiego, Kocborowska, Kochanki, Kociewska, Kolejowa, Kołłątaja, Kozia, Krótka, Kwiatowa, Leśna, Lipowa, Łąkowa, Magazynowa, Marchlewskiego, Mickiewicza, Mostowa, Murarska, Nowa Wieś Cegielnia, Okrzei, Parkowa, Piaskowa, Plan 1 Maja, Podgórna, Polna, Poprzeczna, Północna, Rybińskiego, Rzeczna, Sambora, Sienkiewicza, Sikorskiego, Skarszewska, Słowackiego, Sobieskiego, Sportowa, Spichrzowa, Stadnina, Strzelnica, Szosa Chojnicka, Szymańczyka, Ściegiennego, Świerczewskiego, Tczewska, Traugutta, Wodna, Wschodnia, Wybickiego, Zajezdna, Zielona, Żytnia.
 • 1981 r. - w dn. 15 kwietnia do Parafii Starogard - św. Katarzyny Aleksandryjskiej przekazano:
Starogard: wschodnia część Placu 1 Maja oraz terytorium którego granice przebiegają środkiem następujących ulic: Podgórnej, Harasa, Norwida, Mickiewicza, Traugutta i Sieńkiewicza aż do torów kolejowych
Miejscowości: Kochanki, "Stadninę"
Dekret z dn. 01.04.1981 r. opublikowany w Orędowniku nr 7-8/1981 r.
Osiedle Kocborowo do torów kolejowych włącznie
Dekret z dn. 10.07.1982 r. opublikowany w Orędowniku nr 7-8/1982 r.
Obszar objęty granicami: od granicy Parafii Sumin z miastem Starogard ul. Koarytybską, lewą stroną ul. Kasprzaka, środkiem ul. Kociewskiej aż do Alei Zwycięstwa; dalej biegnie Aleją Niepodległości oraz Drogą Nowowiejską, obejmując zabudowania znajdujące się po lewej stronie łącznie z Osiedlem Witosa, dochodzi do rzeki Wierzycy. Granica parafii biegnie dalej wzdłuż rzeki Wierzyca aż do rzeki Piesienicy dochodząc znów do granic Parafii Sumin. W ramach tego obszaru znajduje się teren wydzielony z Parafii Starogard - św. Wojciecha tj. całą ulicę Korytybską, lewą stronę ulicy Kasprzaka, oraz lewą stronę ul. Kociewskiej.
Dekret z dn. 20.12.1988 r. opublikowany w Orędowniku nr 1-12/1988 r.
Starogard Gdański - ulice: Al.Wojska Polskiego, Bajana, Browarowa, Ceynowy, Chojnicka, Chopina, Czerwonych Kosynierów, Działkowa, Gdańska, Gimnazjalna, Hallera, Kanałowa, Kilińskiego, Kociewska, Kolejowa, Kołłątaja, Kopicza, Leśna, Lubichowska, Magazynowa, Mickiewicza, Mostowa, Murarska, Norwida, Nowowiejska, Okrężna, Okrzei, Orlińskiego, Os. 60-lecia, Osiedlowa, Parkowa, Piaskowa, plac 1 Maja, Podgórna, Polna, Północna, Rybińskiego, Rzeczna, Sikorskiego, Słowackiego, Ks.Skorupki, Spichrzowa, Sportowa, Szewska, Szwabego, Szpitalna, Skarszewska, Ściegiennego, II Pułku Szwoleżerów, Tczewska, Traugutta (nr nieparzyste).
Starogard Gdański - ulice: Al.Wojska Polskiego, Bajana, Browarowa, Działkowa, św.Elżbiety, Gomnazjalna, Gdańska, Hallera, Kanałowa, Kilińskiego, Kociewska, Kolejowa, Kołłątaja, Kopicza, Leśna, Lubichowska (nr 1-12), Magazynowa, Mickiewicza (do ul. Traugutta), Mostowa, Murarska, Norwida, Nowowiejska, Okrężna, Okrzei, Orlińskiego, Os. 60-lecia, Osiedlowa, Parkowa, Piaskowa, Piłsudskiego, Podgórna, Polna, Północna, Rzeczna, Rynek (strony przylegające do fary), Sikorskiego, Słowackiego, Ks.Skorupki, Spichrzowa, Sportowa, Szewska, Szwabego, Szpitalna, Skarszewska (do torów kolejowych), Ściegiennego, II Pułku Szwoleżerów, Tczewska (dom przy placu Wicherta), Traugutta (nr nieparzyste).
Starogard Gdański - ulice: Al.Wojska Polskiego, Bajana, Browarowa, Działkowa, św.Elżbiety, Gimnazjalna, Gdańska, Hallera, Kanałowa, Kilińskiego, Kolejowa, Kołłątaja, Kopicza, Leśna, Lubichowska ( nr 1-12), Magazynowa, Mickiewicza (do ul Traugutta), Mostowa, Murawska, Norwida, Nowowiejska, Okrężna, Okrzei, Orlińskiego, os. 60-lwcia, Osiedlowa, Parkowa, Piaskowa, Piłsudskiego, Podgórna, Polna, Północna, Rzeczna, Rynek (strony przyległe do fary), Sikorskiego, Słowackiego, Ks. Skorupki, Spichrzowa, Sportowa, Szewska, Szwabego, Szpitalna, Skarszewska (do torów kolelowych), Ściegiennego, 2 Półku Szwoleżerów, Tczewska (dom przy placu Wicherta), Traugotta (nr nieparzyste).
 • 1998 r. - w dn. 1 stycznia (wg Spisu... str. 212) brak informacji o zasięgu terytorialnym
Starogard Gdański - ulice: Al.Wojska Polskiego, Bajana, Bilikiewicza, Browarowa, Chopina, Dmowskiego (nr 1-15), Św.Elżbiety, Gdańska, Gimnazjalna, Grunwaldzka, Hallera, Harcerska, Kilińskiego, Kolejowa, Kołłątaja, Kopicza, Leśna, Lubichowska ( nr 1-12), Magazynowa, Dra Maja, Mickiewicza (do ul Traugutta), Murarska, Nowowiejska, Okrężna (prawa strona), Orlińskiego, Osiedle 60-lecia, Osiedlowa, Parkowa, Piaskowa, Piłsudskiego, Podgórna, Polna, Północna, Rzeczna, Rynek (ulice przyległe do fary), Sikorskiego, Słowackiego, Ks. Skorupki, Spichrzowa, Sportowa, Szewska, Dra Szwabego, Szpitalna, Skarszewska (do torów), Ściegiennego, 2 Półku Szwoleżerów, Tczewska (tylko dom przy placu Wicherta), Traugutta (nr nieparzyste).
 • 2000 r. - w dn. 20 stycznia (wg Spisu... str. 297) zasięg terytorialny nie uległ zmianie
 • 2001 r. - w dn. 20 stycznia (wg Spisu... str. 302) zasięg terytorialny nie uległ zmianie
 • 2003 r. - w dn. 28 stycznia (wg Spisu... str. 308) zasięg terytorialny nie uległ zmianie
 • 2004 r. - w dn. 21 września (wg Spisu... str. 318) zasięg terytorialny nie uległ zmianie
Starogard Gdański - ulice: Al.Wojska Polskiego, Bajana (nr nieparzyste), Balewskiego, Bilikiewicza, Browarowa, Ceynowy, Chojnicka (nr 2 -72, 27 - 71), Chopina, Dmowskiego(do ul Traugutta), Działkowa, Św.Elżbiety, Gdańska, Gimnazjalna, Grunwaldzka, gen. Hallera, Harcerska, Kanałowa, Kilińskiego, Kolejowa, Kołłątaja, Kopicza, Kozia, Krótka, Legionów, Leśna, Lubichowska ( nr 2-12), Magazynowa, Dra Maja, Mickiewicza (do ul Traugutta), Murarska, Nowowiejska, Okrężna (prawa strona), Orlińskiego, Osiedle 60-lecia, Osiedlowa, Parkowa, Piaskowa, Piłsudskiego, Podgórna, Polna, Północna, Rzeczna, Rynek (ulice przyległe do fary), Sikorskiego, Słowackiego, Ks. Skorupki, Spichrzowa, Sportowa, Szewska, Dra Szwabego, Szpitalna, Skarszewska (do torów), Ściegiennego, 2 Półku Szwoleżerów, Tczewska (tylko dom przy placu Wicherta), Traugutta (nr nieparzyste), Wybickiego.
 • 2007 r. - w dn. 17 stycznia (wg Spisu... str. 324) zasięg terytorialny nie uległ zmianie
 • 2008 r. - w dn. 30 stycznia (wg Spisu... str. 324) zasięg terytorialny nie uległ zmianie
 • 2009 r. - w dn. 30 stycznia (wg Spisu... str. 326) zasięg terytorialny nie uległ zmianie
Starogard - ulice: Bajana (numery nieparzyste, Okrężną (numery nieparzyste), B. Orlińskiego, Osiedle 60-lecia, oraz cmentarz położony pomiędzy ulicami 2 Pułku Szwoleżerów oraz B. Orlińskiego.
Dekret z dn. 4 marca 2009 r. opublikowany w Miesięczniku nr 3/2009.
Starogard Gdański - ulice: Al.Wojska Polskiego, Balewskiego, Bilikiewicza, Browarowa, Ceynowy, Chojnicka (nr 2 -72, 27 - 71), Chopina, Dmowskiego(do ul Traugutta), Działkowa, Św.Elżbiety, Gdańska, Gimnazjalna, Grunwaldzka, gen. Hallera, Harcerska, Kanałowa, Kilińskiego, Kolejowa, Kołłątaja, Kopicza, Kozia, Krótka, Legionów, Leśna, Lubichowska ( nr 2-12), Magazynowa, Dra Maja, Mickiewicza (do ul Traugutta), Murarska, Nowowiejska, Osiedlowa, Parkowa, Piaskowa, Piłsudskiego, Podgórna, Polna, Północna, Rzeczna, Rynek (ulice przyległe do fary), Sikorskiego, Słowackiego, Ks. Skorupki, Spichrzowa, Sportowa, Szewska, Dra Szwabego, Szpitalna, Skarszewska (do torów), Ściegiennego, 2 Półku Szwoleżerów, Tczewska (tylko dom przy placu Wicherta), Traugutta (nr nieparzyste), Wybickiego.
Starogard Gdański - ulice: Al.Wojska Polskiego, Balewskiego, Bilikiewicza, Browarowa, Ceynowy, Chojnicka (nr 2 -72, 27 - 71), Chopina, Dmowskiego(do ul Traugutta), Działkowa, Św.Elżbiety, Gdańska, Gimnazjalna, Grunwaldzka, gen. Hallera, Harcerska, Hillar Jacobsonów, Jagiełły, Kanałowa, Kilińskiego, Kolejowa, Kołłątaja, Kopicza, Kozia, Krótka, Legionów, Leśna, Lubichowska ( nr 2-12), Magazynowa, Dra Maja, Mickiewicza (do ul Traugutta), Murarska, Nowowiejska, Osiedlowa, Parkowa, Piaskowa, Piłsudskiego, Podgórna, Polna, Północna, Rzeczna, Rynek (ulice przyległe do fary), dr Schwebe, Sikorskiego, Słowackiego, Ks. Skorupki, Spichrzowa, Sportowa, Szewska, Szpitalna, Skarszewska (do torów), Ściegiennego, 2 Półku Szwoleżerów, Tczewska (tylko dom przy placu Wicherta), Traugutta (nr nieparzyste), Wybickiego.
Pozostałe miejscowości (pisownia oryginalna), których nazwy prawdopodobnie "zaginęły":
Temat nie przebadany

Niemiecko-polskie nazwy miejscowości wchodzących w skład parafii

W nawiasach ujęto odmiany pisowni, które w niektórych przypadkach są błędne.
Messtischblatt - 1936 r. Rozpisać miejscowości
- Barchnowy lub Barchnowy (kaszb. Bôrchnòwë)
Silberbach (folwark) patrz też Brunoswalde - Brunoswalde (wybudowanie Kolińcza)
Brzeczini (Briesen) - Brzeziny (folw. Sumina)
Fröde - Fryda (folw. do Starogardu; Freda)
Herrmannshof (Hermannsdorf) - Hermanowo lub Hermanowo (Starogard Gdański)
Jablau (Gr. Jablau) - Jabłowo (Gabelau 1341, Gabilnow ok. 1400, Jablowo, Mega-Jablau, Jablau-Mega)
Kl. Jablau - Jabłówko
Ebenau - Janowo
Kollenz Patrz też Kollenz - Kolińcz lub Kolincz
- Kolincki młyn
Konradstein albo Conradstein - Kucborowo lub Kocborowo (Starogard Gdański) (Kuczborowo)
- Kochanki lub Kochanki (Starogard Gdański) (Kochanka)
Kottisch - Kotyże (Kottys, Gothyze)
Lippi - Lipy (os. do Sumina)
Neudorf - Nowawieś (16)
Owitz - Owidz lub Owidz
Owitzer Muchle - Owidz (młyn zbud. 1871, spalony 1883; Owidzki młyn)
Seewalde - Płaczewo (folw. do Starogardu)
Rokoschin - Rokocin (Rokoczyn 1648 i 1717, Ricocino)
Preußisch Stargard (Pr. Stargard, Preusisch Stargard, Preussisch Stargard) Patrz też Preussisch Stargard - Starogard Gdański (Starygród i Starigrod 1198, Stargrod 1238, Staregarde 1276, Stargort, Starogrod, Stargard, Starogard, Starogarden, Stargardt)
Stargard - Starogard folwark (2.)
Adl. Stargard - Starogard Szlach.
Landgestüt - Stadnina
Alt-Busch - Starylas (Stary-Las)
Summin Patrz też Summin (3) Kr. Pr. Stargard - Sumin (Somino 1280, Sumino 1648)
- św. Jan
- Wygoda (11.)

Księża

Pracujący w parafii

1569 - 1598 - vacat Luteranie
16?? - 1625 - Ks. Zgierski Wojciech Proboszcz
16?? - 1635 - Ks. Smugatius Wawrzyniec Proboszcz
16?? - 1664 - Ks. Wytramowski imię Proboszcz
16?? - 1688 - Ks. Praetorius Mateusz Proboszcz
1711 - 1739 - Ks. Chmielewski Franciszek Proboszcz
1711 - 17?? - Ks. Muchowiecki Tomasz Wikariusz
17?? - 1740 - Ks. Sikorski Paweł Proboszcz
17?? - 1773 - Ks. Bastkowski Jan Proboszcz
1792 - 1804 - Ks. Bastkowski Kazimierz Proboszcz
18?? - 1848 - Ks. Kołaczkowski Mateusz Proboszcz
1871 - 18?? - Ks. Rhode Jan Proboszcz
1882 - 18?? - Ks. Block Józef Proboszcz
1891 - 1928 - Ks. Wermuth Leonard Katecheta
1917 - 1928 - Ks. Hackert Reginald Proboszcz
1926 - 1928 - Ks. Kosiba Antoni Proboszcz wojskowy
1925 - 1928 - Ks. Kluck Aleksander Katecheta
1927 - 1928 - Ks. Ryczakowicz Zygmunt Wikary
1927 - 1928 - Ks. Dahlmann Antoni Wikary
1946 - 1949 - Ks. Wiecki Paweł Administrator
1946 - 19?? - Ks. Piechowski Stanisław Wikariusz
1946 - 19?? - Ks. Lipiński Stanisław Rezydent, (diec. warszawska), ur. 15.6.1901, św. 1927;
1946 - 19?? - Ks. Piechowski Stanisław Prefekt P.Gimn. i Liceum Koedukacyjnego, ur. 20.11.1906, św. 1932;
1946 - 19?? - Ks. Sychta Bernard Kuratus (w Kocborowie?)
1949 - 1950 - Ks. Nagórski Stanisław Administrator (p. parafia św. Wojciecha)
1949 - 19?? - Ks. Maćkowiak Stanisław Wikariusz substytut
1949 - 19?? - Ks. Kuchciński Leon Prefekt
1949 - 19?? - Ks. Lipiński Stanisław Kapelan (p. Kokoszkowy)
1950 - 1963 - Ks. Nagórski Stanisław Proboszcz, prof. dziekan (1953-) ur. 9.6.1894, św. 1923;
1953 - 19?? - Ks. Chudziński Stanisław Wikariusz
1953 - 19?? - Ks. Libiszewski Bolesław Prefekt, kapelan, ur. 31.10.1921, św. 1949
1953 - 19?? - Ks. Wiecki Paweł Jan Kapelan, rezydent
1953 - 1958 - Ks. Szczurkowski Marian Administrator
1958 - 1963 - Ks. Małkowski Mieczysław Wikariusz, kapelan
1957 - 1962 - Ks. Żurawski Bogusław Wikariusz
1958 - 1968 - Ks. Wiecki Paweł Jan Rezydent
1958 - 1963 - Ks. Paszek Kazimierz Kapelan
1963 - 19?? - Ks. Chrzanowski Lech Wikariusz
1963 - 19?? - Ks. Kupper Edward Wikariusz
1961 - 1968 - Ks. Grochowina Ludwik Wikariusz
1964 - 1970 - Ks. Wirwicki Zdzisław Wikariusz
1967 - 1987 - Ks. Baumgart Konrad Proboszcz
1965 - 19?? - Ks. Rygielski Mieczysław Wikariusz
1966 - 19?? - Ks. Bunikowski Antoni Wikariusz
1964 - 19?? - Ks. Dzierżęcki Kazimierz Kapelan, ur. 4.3.1932, św. 1957
1970 - 1983 - Ks. Matyja Kazimierz Wikariusz
1972 - 1984 - Ks. Mejer Stefan Franciszek Wikariusz
1980 - 1990 - Ks. Baumgart Konrad Wikariusz
1981 - 1983 - Ks. Bach Stanisław Wikariusz
1985 - 1987 - Ks. Benkowski Jerzy Wikariusz
1986 - 1987 - Ks. Kreft Witold Wikariusz
1986 - 1987 - Ks. Kreft Alojzy Rezydent
1988 - 2011 - Ks. Człapa Stanisław Proboszcz
1989 - 1992 - Ks. Brzeski Piotr Wikariusz
1990 - 1991 - Ks. Kortas Józef Wikariusz
1990 - 1992 - Ks. Lesner Henryk Wikariusz, ur.15.04.1949, św. 1984;
1992 - 2002 - Ks. Grabowski Piotr Wikariusz
1994 - 1995 - Ks. Sobota Jerzy Wikariusz
1997 - 1998 - Ks. Zygmuntowski Jerzy Wikariusz
1997 - 1999 - Ks. Szczepanik Marek Wikariusz
1998 - 2001 - Ks. Ostasz Krzysztof Wikariusz
1999 - 2000 - Ks. Korzeniak Wojciech Wikariusz
2000 - 2001 - Ks. Patoleta Bogusław Wikariusz
2001 - 2002 - Ks. Ciesielski Wojciech Wikariusz
2001 - 2003 - Ks. Kiedrowicz Wojciech Wikariusz
2002 - 2003 - Ks. Kopyto Mirosław Wikariusz
2002 - 2003 - Ks. Mazurek Michał Wikariusz
2003 - 2003 - Ks. Kozłowski Dariusz Wikariusz
2003 - 2006 - Ks. Piwowarczyk Przemysław Wikariusz
2003 - 2004 - Ks. Laniecki Marcin Wikariusz
2004 - 2007 - Ks. Kosobucki Krzysztof Wikariusz
2005 - 2008 - Ks. Stalka Mariusz Wikariusz
2006 - 2007 - Ks. Cieszyński Rafał Wikariusz
2007 - 2010 - Ks. Wróbel Bartłomiej Wikariusz
2007 - 2010 - Ks. Cała Leszek Wikariusz
2008 - 2011 - Ks. Bogusz Marek Wikariusz
2010 - 2011 - Ks. Kidziun Marcin Wikariusz
2010 - 2013 - Ks. Szopiński Marcin Wikariusz
2011 - 2014 - Ks. Rychłowski Tomasz Katecheta, wikariusz
2012 - 20?? - Ks. Olszewski Tadeusz Wikariusz i Katecheta
2013 - 2021 - Ks. Stencel Eugeniusz Proboszcz
2013 - 2014 - Ks. John Wojciech Wikariusz
2013 - 2014 - Ks. Wawrzynkowski Marcin Wikariusz
2021 - 20?? - Ks. Matusiak Michał Wikariusz
2021 - 20?? - Ks. Stępnik Michał Wikariusz
2021 - 20?? - Ks. Rożek Dawid Wikariusz

Powołania kapłańskie i zakonne

1957 - Ks. Mindykowski Henryk
1??? - ks. Kurkowski Franciszek SI
1??? - ks. Kłos Stanisław
1??? - ks. Radtke Edmund
1??? - ks. Burczyk Czesław
1??? - ks. Klan Tadeusz
1??? - ks. Chadaj Edward
1??? - ks. Zwiefka Józef
1??? - ks. Kamiński Wiktor
1??? - ks. Jankowski Henryk
1??? - ks. Dawicki Bronisław
1??? - ks. Grabowski Grzegorz
1??? - ks. Rajkowski Marek SAC
1??? - ks. Wett Wiesław
1??? - ks. Grzybek Janusz
1??? - ks. Mowiński Tomasz
1??? - ks. Bartnicki Dariusz
1??? - ks. Mowiński Sławomir
1??? - ks. Ciesielski Wawrzyniec
1??? - ks. Sebunia Radomir
1??? - ks. Wasielewski Rafał
1??? - ks. Kołodziejski Paweł M.
1??? - ks. Guz Arkadiusz
1??? - ks. Narloch Krzysztof
1??? - ks. Osnowski Janusz
 • Źródła:
Strona www diecezji:

Kapłani pochowani w kościele

Temat nie przebadany
??.??.1??? - Ks. nazwisko i imię

Kapłani pochowani na cm. parafialnym

Temat nie przebadany
??.??.1??? - Ks. nazwisko i imię

Kapłani pochowani na cm. komunalnym

Temat nie przebadany
??.??.1??? - Ks. nazwisko i imię

Księgi i dokumenty parafialne

Księgi metrykalne i inne

Prowadzenie ksiąg metrykalnych stało się obowiązkiem wynikającym z uchwał podjętych na Soborze Trydenckim (1545-1563).
Zasady udostępniania zbiorów w AD Pelplin
W tym punkcie i jego podpunktach pod żadnym pozorem nie wolno wprowadzać informacji o księgach w postaci podawania tylko ich zakresu czasowego. Autor tego punktu swoją osobą gwarantuje rzetelność podanych informacji we wzorcu.

Najstarsze księgi

 • 1928 r. - wg "Zarysu..." archiwum parafialne obejmowało księgi:
- chrztów od 1732 r.
- ślubów od 1745 r.
- zgonów od 1745 r.
- chrztów od 1893 r.
- ślubów od 1882 r.
- zgonów od 1903 r.
 • 2003 r. - zgodnie z załącznikiem nr 1 do protokołu przekazania ksiąg, do AD Pelplin przekazano z Niemiec księgi o sygn. W 1200 - W 1208,
W1208a, W 1208b, tj. 11 woluminów, co jest zgodne z poniższym zestawieniem

Księgi chrztów

Indeks chrztów 1688-1895 (AD Pelplin)
Pierwszy wpis ??.??.???? r., ostatni wpis ??.??.???? r.
 • Charakterystyka księgi:
- Uzupełnić
 • Miejscowości spoza parafii wg oryginalnej pisowni:
- Uzupełnić
 • Ciekawostki:
- Uzupełnić
Księga chrztów 1651-1685 (Muzeum Ziemi Kociewskiej Starogard Gd.) (zdygitalizowana, dostępna w AD Pelplin)
Pierwszy wpis ??.??.???? r., ostatni wpis ??.??.???? r.
 • Charakterystyka księgi:
- Uzupełnić
 • Miejscowości spoza parafii wg oryginalnej pisowni:
- Uzupełnić
 • Ciekawostki:
- Uzupełnić
Księga chrztów 1685-1688
Brak danych
Księga chrztów 1688-1701 (AD Pelplin W 1202)
Pierwszy wpis ??.??.???? r., ostatni wpis ??.??.???? r.
 • Charakterystyka księgi:
- Uzupełnić
 • Miejscowości spoza parafii wg oryginalnej pisowni:
- Uzupełnić
 • Ciekawostki:
- Uzupełnić
Dodatkowe metryki
W 1200 Firmungen 1768
W 1200 Firmungen 1768
Księga chrztów 1701-1722
Brak danych
Księga chrztów 1712-1732 (???????)
Pierwszy wpis ??.??.???? r., ostatni wpis ??.??.???? r.
 • Charakterystyka księgi:
- Uzupełnić
 • Miejscowości spoza parafii wg oryginalnej pisowni:
- Uzupełnić
 • Ciekawostki:
- Uzupełnić
Księga chrztów 1732-1803 (AD Pelplin W 1200) (wspólnie z księgą ślubów i zgonów)
Pierwszy wpis ??.??.???? r., ostatni wpis ??.??.???? r.
 • Charakterystyka księgi:
- Uzupełnić
 • Miejscowości spoza parafii wg oryginalnej pisowni:
- Uzupełnić
 • Ciekawostki:
- Uzupełnić
Księga chrztów 1803-1831 R (AD Pelplin W 1201) (wspólnie z księgą ślubów i zgonów)
Pierwszy wpis ??.??.???? r., ostatni wpis ??.??.???? r.
 • Charakterystyka księgi:
- Uzupełnić
 • Miejscowości spoza parafii wg oryginalnej pisowni:
- Uzupełnić
 • Ciekawostki:
- Uzupełnić
Księga chrztów 1832-1848 R (AD Pelplin W 1203)
Pierwszy wpis ??.??.???? r., ostatni wpis ??.??.???? r.
 • Charakterystyka księgi:
- Uzupełnić
 • Miejscowości spoza parafii wg oryginalnej pisowni:
- Uzupełnić
 • Ciekawostki:
- Uzupełnić
Co oznacza litera R?
Księga chrztów 1833-1861 (AD Pelplin W 1208b) (wspólnie z księgą ślubów i zgonów)
Pierwszy wpis ??.??.???? r., ostatni wpis ??.??.???? r.
 • Charakterystyka księgi:
- Uzupełnić
 • Miejscowości spoza parafii wg oryginalnej pisowni:
- Uzupełnić
 • Ciekawostki:
- Uzupełnić
Komentarz
W 1208b sind Militärkirchenbücher
W 1208b są książeczki wojskowe Kościoła
Księga chrztów 1833-1872 (AD Pelplin W 1208a) (wspólnie z księgą ślubów i zgonów)
Pierwszy wpis ??.??.???? r., ostatni wpis ??.??.???? r.
 • Charakterystyka księgi:
- Uzupełnić
 • Miejscowości spoza parafii wg oryginalnej pisowni:
- Uzupełnić
 • Ciekawostki:
- Uzupełnić
Komentarz
W 1208a sind Militärkirchenbücher
W 1208a są książeczki wojskowe Kościoła
Księga chrztów 1849-1868 R (AD Pelplin W 1204)
Pierwszy wpis ??.??.???? r., ostatni wpis ??.??.???? r.
 • Charakterystyka księgi:
- Uzupełnić
 • Miejscowości spoza parafii wg oryginalnej pisowni:
- Uzupełnić
 • Ciekawostki:
- Uzupełnić
Co oznacza litera R?
Księga chrztów 1868-1895 R (AD Pelplin W 1205)
Pierwszy wpis ??.??.???? r., ostatni wpis ??.??.???? r.
 • Charakterystyka księgi:
- Uzupełnić
 • Miejscowości spoza parafii wg oryginalnej pisowni:
- Uzupełnić
 • Ciekawostki:
- Uzupełnić
Co oznacza litera R?
Księga chrztów 1895-1924 (w parafii)
Pierwszy wpis ??.??.???? r., ostatni wpis ??.??.???? r.
 • Charakterystyka księgi:
- Uzupełnić
 • Miejscowości spoza parafii wg oryginalnej pisowni:
- Uzupełnić
 • Ciekawostki:
- Uzupełnić
Księga chrztów 1919-1926 (w parafii) (duplikat)
Pierwszy wpis ??.??.???? r., ostatni wpis ??.??.???? r.
 • Charakterystyka księgi:
- Uzupełnić
 • Miejscowości spoza parafii wg oryginalnej pisowni:
- Uzupełnić
 • Ciekawostki:
- Uzupełnić
Księga chrztów 1924-1939 (w parafii) (dostępna w parafii)
Pierwszy wpis ??.??.???? r., ostatni wpis ??.??.???? r.
 • Charakterystyka księgi:
- Uzupełnić
 • Miejscowości spoza parafii wg oryginalnej pisowni:
- Uzupełnić
 • Ciekawostki:
- w którejś z ksiąg winne być zapisane akty chrztu 1939-1945 z Parafii Klonówka sprawdzić
- Uzupełnić
Księga chrztów 1926-1941 (w parafii) (duplikat; dostępna w parafii)
Pierwszy wpis ??.??.???? r., ostatni wpis ??.??.???? r.
 • Charakterystyka księgi:
- Uzupełnić
 • Miejscowości spoza parafii wg oryginalnej pisowni:
- Uzupełnić
 • Ciekawostki:
- Uzupełnić
Księga chrztów 1941-1951 (w parafii) (dostępna w parafii)
Pierwszy wpis ??.??.???? r., ostatni wpis ??.??.???? r.
 • Charakterystyka księgi:
- Uzupełnić
 • Miejscowości spoza parafii wg oryginalnej pisowni:
- Uzupełnić
 • Ciekawostki:
- Uzupełnić
Księga chrztów 19435-1951 (w parafii) (dostępna w parafii)
Pierwszy wpis ??.??.???? r., ostatni wpis ??.??.???? r.
 • Charakterystyka księgi:
- Uzupełnić
 • Miejscowości spoza parafii wg oryginalnej pisowni:
- Uzupełnić
 • Ciekawostki:
- Uzupełnić
Następne księgi nie zostały zdygitalizowane.

Księgi konwersji

Temat nie przebadany
Dane wprowadzać wg wzorca
Księga konwersji 1757-1810 (AD Pelplin W1282 / w parafii) (wspólnie z księgą ślubów i zgonów)
Pierwszy wpis ??.??.???? r., ostatni wpis ??.??.???? r.
 • Charakterystyka księgi:
- Uzupełnić
 • Miejscowości spoza parafii wg oryginalnej pisowni:
- Uzupełnić
 • Ciekawostki:
- Uzupełnić
Następne księgi nie zostały zdygitalizowane.

Księgi I komunii

Temat nie przebadany
Dane wprowadzać wg wzorca
Księga I komunii 1757-1810 (AD Pelplin W1282 / w parafii) (wspólnie z księgą ślubów i zgonów)
Pierwszy wpis ??.??.???? r., ostatni wpis ??.??.???? r.
 • Charakterystyka księgi:
- Uzupełnić
 • Miejscowości spoza parafii wg oryginalnej pisowni:
- Uzupełnić
 • Ciekawostki:
- Uzupełnić
I komunia w latach 1938-45
Opisać potencjalne przyczyny zaginięcia ksiąg i skomentować je.
Następne księgi nie zostały zdygitalizowane.

Księgi bierzmowanych

Temat nie przebadany
Dane wprowadzać wg wzorca
Księga bierzmowanych 1757-1810 (AD Pelplin W1282 / w parafii) (wspólnie z księgą ślubów i zgonów)
Pierwszy wpis ??.??.???? r., ostatni wpis ??.??.???? r.
 • Charakterystyka księgi:
- Uzupełnić
 • Miejscowości spoza parafii wg oryginalnej pisowni:
- Uzupełnić
 • Ciekawostki:
- Uzupełnić
Bierzmowania w latach 1938-45
Opisać potencjalne przyczyny zaginięcia ksiąg i skomentować je.
Następne księgi nie zostały zdygitalizowane.

Alegaty

Nie dotyczy.

Księgi zapowiedzi

Nie były dygitalizowane. AD Pelplin nie posiada (w swoich zasobach) żadnych ksiąg. Informacji na ten temat należy szukać tylko w parafii.

Księgi ślubów

Księga ślubów 1651-1686 (Muzeum Ziemi Kociewskiej Starogard Gd.)
Pierwszy wpis ??.??.???? r., ostatni wpis ??.??.???? r.
 • Charakterystyka księgi:
- Uzupełnić
 • Miejscowości spoza parafii wg oryginalnej pisowni:
- Uzupełnić
 • Ciekawostki:
- Uzupełnić
Księga ślubów 1686-1711
Brak danych
Księga ślubów 1712-1745 (????)
Pierwszy wpis ??.??.???? r., ostatni wpis ??.??.???? r.
 • Charakterystyka księgi:
- Uzupełnić
 • Miejscowości spoza parafii wg oryginalnej pisowni:
- Uzupełnić
 • Ciekawostki:
- Uzupełnić
Księga ślubów 1745-1803 (AD Pelplin W 1200) (wspólnie z księgą chrztów i zgonów)
Pierwszy wpis ??.??.???? r., ostatni wpis ??.??.???? r.
 • Charakterystyka księgi:
- Uzupełnić
 • Miejscowości spoza parafii wg oryginalnej pisowni:
- Uzupełnić
 • Ciekawostki:
- Uzupełnić
Dodatkowe metryki
W 1200 Firmungen 1768
W 1200 Firmungen 1768
Księga ślubów 1804-1831 (AD Pelplin W 1201) (wspólnie z księgą chrztów i zgonów)
Pierwszy wpis ??.??.???? r., ostatni wpis ??.??.???? r.
 • Charakterystyka księgi:
- Uzupełnić
 • Miejscowości spoza parafii wg oryginalnej pisowni:
- Uzupełnić
 • Ciekawostki:
- Uzupełnić
Księga ślubów 1832-1882 (AD Pelplin W 1206)
Pierwszy wpis ??.??.???? r., ostatni wpis ??.??.???? r.
 • Charakterystyka księgi:
- Uzupełnić
 • Miejscowości spoza parafii wg oryginalnej pisowni:
- Uzupełnić
 • Ciekawostki:
- Uzupełnić
Księga ślubów 1833-1871 (AD Pelplin W 1208a) (wspólnie z księgą chrztów i zgonów)
Pierwszy wpis ??.??.???? r., ostatni wpis ??.??.???? r.
 • Charakterystyka księgi:
- Uzupełnić
 • Miejscowości spoza parafii wg oryginalnej pisowni:
- Uzupełnić
 • Ciekawostki:
- Uzupełnić
Komentarz
W 1208a sind Militärkirchenbücher
W 1208a są książeczki wojskowe Kościoła
Księga ślubów 1834-1858 (AD Pelplin W 1208b) (wspólnie z księgą chrztów i zgonów)
Pierwszy wpis ??.??.???? r., ostatni wpis ??.??.???? r.
 • Charakterystyka księgi:
- Uzupełnić
 • Miejscowości spoza parafii wg oryginalnej pisowni:
- Uzupełnić
 • Ciekawostki:
- Uzupełnić
Komentarz
W 1208b sind Militärkirchenbücher
W 1208b są książeczki wojskowe Kościoła
Księga ślubów 1882-1939 (w parafii)
Pierwszy wpis ??.??.???? r., ostatni wpis ??.??.???? r.
 • Charakterystyka księgi:
- Uzupełnić
 • Miejscowości spoza parafii wg oryginalnej pisowni:
- Uzupełnić
 • Ciekawostki:
- Uzupełnić
Księga ślubów 1897-1901 (w parafii) (duplikat ?)
Pierwszy wpis ??.??.???? r., ostatni wpis ??.??.???? r.
 • Charakterystyka księgi:
- Uzupełnić
 • Miejscowości spoza parafii wg oryginalnej pisowni:
- Uzupełnić
 • Ciekawostki:
- Uzupełnić
Księga ślubów 1902-1907 (w parafii) (duplikat ?)
Pierwszy wpis ??.??.???? r., ostatni wpis ??.??.???? r.
 • Charakterystyka księgi:
- Uzupełnić
 • Miejscowości spoza parafii wg oryginalnej pisowni:
- Uzupełnić
 • Ciekawostki:
- Uzupełnić
Księga ślubów 1939-1942 (w parafii)
Pierwszy wpis ??.??.???? r., ostatni wpis ??.??.???? r.
 • Charakterystyka księgi:
- Uzupełnić
 • Miejscowości spoza parafii wg oryginalnej pisowni:
- Uzupełnić
 • Ciekawostki:
- Uzupełnić
Księga ślubów 1941-1942 (w parafii)
Pierwszy wpis ??.??.???? r., ostatni wpis ??.??.???? r.
 • Charakterystyka księgi:
- Uzupełnić
 • Miejscowości spoza parafii wg oryginalnej pisowni:
- Uzupełnić
 • Ciekawostki:
- Uzupełnić
Księga ślubów 1942-1951 (w parafii)
Pierwszy wpis ??.??.???? r., ostatni wpis ??.??.???? r.
 • Charakterystyka księgi:
- Uzupełnić
 • Miejscowości spoza parafii wg oryginalnej pisowni:
- Uzupełnić
 • Ciekawostki:
- Uzupełnić
Księga ślubów 1952-1957 (w parafii)
Pierwszy wpis ??.??.???? r., ostatni wpis ??.??.???? r.
 • Charakterystyka księgi:
- Uzupełnić
 • Miejscowości spoza parafii wg oryginalnej pisowni:
- Uzupełnić
 • Ciekawostki:
- Uzupełnić
Następne księgi nie zostały zdygitalizowane.

Księgi zgonów

Księga zgonów 1719-1730
Patrz pkt. 3.2. - Księgi metrykalne w zasobach AP.
Księga zgonów 1730-1734
Brak danych
Księga zgonów 1734-1753, 1762 (AD Pelplin W 1200) (wspólnie z księgą chrztów i ślubów)
Pierwszy wpis ??.??.???? r., ostatni wpis ??.??.???? r.
 • Charakterystyka księgi:
- Uzupełnić
 • Miejscowości spoza parafii wg oryginalnej pisowni:
- Uzupełnić
 • Ciekawostki:
- Uzupełnić
Dodatkowe metryki
W 1200 Firmungen 1768
W 1200 Firmungen 1768
Księga zgonów 1753-1811
Brak danych
Księga zgonów 1811-1831 (AD Pelplin W 1201) (wspólnie z księgą chrztów i ślubów)
Pierwszy wpis ??.??.???? r., ostatni wpis ??.??.???? r.
 • Charakterystyka księgi:
- Uzupełnić
 • Miejscowości spoza parafii wg oryginalnej pisowni:
- Uzupełnić
 • Ciekawostki:
- Uzupełnić
Księga zgonów 1832-1857 R (AD Pelplin W 1207)
Pierwszy wpis ??.??.???? r., ostatni wpis ??.??.???? r.
 • Charakterystyka księgi:
- Uzupełnić
 • Miejscowości spoza parafii wg oryginalnej pisowni:
- Uzupełnić
 • Ciekawostki:
- Uzupełnić
Co oznacza litera R?
Księga zgonów 1858-1903 (AD Pelplin W 1208)
Pierwszy wpis ??.??.???? r., ostatni wpis ??.??.???? r.
 • Charakterystyka księgi:
- Uzupełnić
 • Miejscowości spoza parafii wg oryginalnej pisowni:
- Uzupełnić
 • Ciekawostki:
- Uzupełnić
Register 1858-1874
Księga zgonów 1833-1871 (AD Pelplin W 1208a) (wspólnie z księgą chrztów i ślubów)
Pierwszy wpis ??.??.???? r., ostatni wpis ??.??.???? r.
 • Charakterystyka księgi:
- Uzupełnić
 • Miejscowości spoza parafii wg oryginalnej pisowni:
- Uzupełnić
 • Ciekawostki:
- Uzupełnić
Komentarz
W 1208a sind Militärkirchenbücher
W 1208a są książeczki wojskowe Kościoła
Księga zgonów 1833-1859 (AD Pelplin W 1208b) (wspólnie z księgą chrztów i ślubów)
Pierwszy wpis ??.??.???? r., ostatni wpis ??.??.???? r.
 • Charakterystyka księgi:
- Uzupełnić
 • Miejscowości spoza parafii wg oryginalnej pisowni:
- Uzupełnić
 • Ciekawostki:
- Uzupełnić
Komentarz
W 1208b sind Militärkirchenbücher
W 1208b są książeczki wojskowe Kościoła
Księga zgonów 1903-1923 (w parafii)
Pierwszy wpis ??.??.???? r., ostatni wpis ??.??.???? r.
 • Charakterystyka księgi:
- Uzupełnić
 • Miejscowości spoza parafii wg oryginalnej pisowni:
- Uzupełnić
 • Ciekawostki:
- Uzupełnić
Księga zgonów 1923-1937 (w parafii)
Pierwszy wpis ??.??.???? r., ostatni wpis ??.??.???? r.
 • Charakterystyka księgi:
- Uzupełnić
 • Miejscowości spoza parafii wg oryginalnej pisowni:
- Uzupełnić
 • Ciekawostki:
- Uzupełnić
Księga zgonów 1939-1941 (w parafii)
Pierwszy wpis ??.??.???? r., ostatni wpis ??.??.???? r.
 • Charakterystyka księgi:
- Uzupełnić
 • Miejscowości spoza parafii wg oryginalnej pisowni:
- Uzupełnić
 • Ciekawostki:
- Uzupełnić
Księga zgonów 1941-1951 (w parafii)
Pierwszy wpis ??.??.???? r., ostatni wpis ??.??.???? r.
 • Charakterystyka księgi:
- Uzupełnić
 • Miejscowości spoza parafii wg oryginalnej pisowni:
- Uzupełnić
 • Ciekawostki:
- Uzupełnić
Księga zgonów 1952-1957 (w parafii)
Pierwszy wpis ??.??.???? r., ostatni wpis ??.??.???? r.
 • Charakterystyka księgi:
- Uzupełnić
 • Miejscowości spoza parafii wg oryginalnej pisowni:
- Uzupełnić
 • Ciekawostki:
- Uzupełnić
Księga zgonów 1957-1963 (w parafii)
Pierwszy wpis ??.??.???? r., ostatni wpis ??.??.???? r.
 • Charakterystyka księgi:
- Uzupełnić
 • Miejscowości spoza parafii wg oryginalnej pisowni:
- Uzupełnić
 • Ciekawostki:
- Uzupełnić
Księga zgonów 1963-1971 (w parafii)
Pierwszy wpis ??.??.???? r., ostatni wpis ??.??.???? r.
 • Charakterystyka księgi:
- Uzupełnić
 • Miejscowości spoza parafii wg oryginalnej pisowni:
- Uzupełnić
 • Ciekawostki:
- Uzupełnić
Księga zgonów 1971-1982 (w parafii)
Pierwszy wpis ??.??.???? r., ostatni wpis ??.??.???? r.
 • Charakterystyka księgi:
- Uzupełnić
 • Miejscowości spoza parafii wg oryginalnej pisowni:
- Uzupełnić
 • Ciekawostki:
- Uzupełnić
Księga zgonów 1983-1987 (w parafii)
Pierwszy wpis ??.??.???? r., ostatni wpis ??.??.???? r.
 • Charakterystyka księgi:
- Uzupełnić
 • Miejscowości spoza parafii wg oryginalnej pisowni:
- Uzupełnić
 • Ciekawostki:
- Uzupełnić
Następne księgi nie zostały zdygitalizowane.

Księgi cmentarne

Temat nie przebadany
Dane wprowadzać wg wzorca
Księga cmentarna 1757-1810 (AD Pelplin W1282 / w parafii) (wspólnie z księgą ślubów i zgonów)
Pierwszy wpis ??.??.???? r., ostatni wpis ??.??.???? r.
 • Charakterystyka księgi:
- Uzupełnić
 • Miejscowości spoza parafii wg oryginalnej pisowni:
- Uzupełnić
 • Ciekawostki:
- Uzupełnić
Następne księgi nie zostały zdygitalizowane.

Księgi dusz

Temat nie przebadany
Dane wprowadzać wg wzorca
Księga dusz 1757-1810 (AD Pelplin W1282 / w parafii) (wspólnie z księgą ślubów i zgonów)
Pierwszy wpis ??.??.???? r., ostatni wpis ??.??.???? r.
 • Charakterystyka księgi:
- Uzupełnić
 • Miejscowości spoza parafii wg oryginalnej pisowni:
- Uzupełnić
 • Ciekawostki:
- Uzupełnić
Następne księgi nie zostały zdygitalizowane.

Księgi metrykalne w zasobach AP

Docelowo uzupełnić inf. o księgach jak w pkt. "Ksiągi metrykalne" celem ukazania stanu faktycznego
Wg danych bazy PRADZIAD w Archiwum Państwowym w Gdańsku znajdują się księgi metrykalne:
 • urodzeń: 1812-1832
 • alegaty: nie dotyczy
 • zapowiedzi: Brak danych
 • małżeństw: 1812-1832
 • zgonów: 1719-1730
W/w księgi są udostępniane całkowicie i wchodzą w skład zespołu 1254/20 Kościół katolicki w Starogardzie Gdańskim
Jednocześnie na stronie wg wzoru wyszukiwanie ogólne?? jest doprecyzowana informacja, że akta są z lat:
Komentarz

Księgi metrykalne opublikowane w internecie

Temat nie przebadany

Mikrofilmy ksiąg metrykalnych

Temat nie przebadany
W zasobach Mormonów znajdują się następujące zmikrofilmowane księgi metrykalne:
Wg bazy PRADZIAD przechowywane w AP Gdańsk księgi metrykalne zostały zmikrofilmowane w zakresie:

Indeksy ksiąg metrykalnych

Aktualnie w trakcie indeksowania. Indeksy na stronie PomTG oraz Genealodzy.pl

Pozostałe księgi i dokumenty

Księga Trzeci Zakon św. Franciszka 1908-1939 (w parafii)
Pierwszy wpis ??.??.???? r., ostatni wpis ??.??.???? r.
 • Charakterystyka księgi:
- Uzupełnić
 • Miejscowości spoza parafii wg oryginalnej pisowni:
- Uzupełnić
 • Ciekawostki:
- Uzupełnić
 • 1928 r. - w "Zarysie..." brak informacji o zasobach
Czy zachowały się księgi lub dokumenty dotyczące:
- Szpitala dla 4 ubogich
- Bractwa św. Barbary
- Arcybractwa Różańca św.
- Bractwa Trzeźwości
- Trzeciego Zakonu
- Sodalicji Mariańskiej
- Dzieło św. Dziecięctwa Jezus
- Ochronki dla dzieci
- Stowarzyszenia Młodzieży Męskiej i Żeńskiej

Komentarz

USC

Siedziby USC

Temat nie przebadany
zakres lat/siedziba USC/podległe miejscowości
????-???? Miejscowość Miejscowość, Miejscowość, Miejscowość

Księgi USC

Po 100 latach od daty wytworzenia księgi przekazywane są do archiwów państwowych.
W tym punkcie i jego podpunktach pod żadnym pozorem nie wolno wprowadzać informacji o księgach w postaci podawania tylko ich zakresu czasowego. Autor tego punktu swoją osobą gwarantuje rzetelność podanych informacji we wzorcu.

Księgi urodzeń

Temat nie przebadany
Dane wprowadzać wg wzorca
Księga urodzeń 1757-1810 (AP Bydgoszcz sygnatura/ USC Pelplin sygnatura)
Pierwszy wpis ??.??.???? r., ostatni wpis ??.??.???? r.
Urodzenia w latach 1938-45
Opisać potencjalne przyczyny zaginięcia ksiąg i skomentować je.
Następne księgi nie zostały zdygitalizowane.

Alegaty

Nie dotyczy.

Księgi zapowiedzi

Temat nie przebadany
Dane wprowadzać wg wzorca
Księga zapowiedzi 1757-1810 (AP Bydgoszcz sygnatura/ USC Pelplin sygnatura)
Pierwszy wpis ??.??.???? r., ostatni wpis ??.??.???? r.
Zapowiedzi w latach 1938-45
Opisać potencjalne przyczyny zaginięcia ksiąg i skomentować je.
Następne księgi nie zostały zdygitalizowane.

Księgi małżeństw

Temat nie przebadany
Dane wprowadzać wg wzorca
Księga małżeństw 1757-1810 (AP Bydgoszcz sygnatura/ USC Pelplin sygnatura)
Pierwszy wpis ??.??.???? r., ostatni wpis ??.??.???? r.
Małżeństwa w latach 1938-45
Opisać potencjalne przyczyny zaginięcia ksiąg i skomentować je.
Następne księgi nie zostały zdygitalizowane.

Księgi rozwodów

Temat nie przebadany
Dane wprowadzać wg wzorca
Księga rozwodów 1757-1810 (AP Bydgoszcz sygnatura/ USC Pelplin sygnatura)
Pierwszy wpis ??.??.???? r., ostatni wpis ??.??.???? r.
Rozwody w latach 1938-45
Opisać potencjalne przyczyny zaginięcia ksiąg i skomentować je.
Następne księgi nie zostały zdygitalizowane.

Księgi zgonów

Temat nie przebadany
Dane wprowadzać wg wzorca
Księga zgonów 1757-1810 (AP Bydgoszcz sygnatura/ USC Pelplin sygnatura)
Pierwszy wpis ??.??.???? r., ostatni wpis ??.??.???? r.
Zmarli w latach 1938-45
Opisać potencjalne przyczyny zaginięcia ksiąg i skomentować je.
Następne księgi nie zostały zdygitalizowane.

Księgi USC w zasobach AP

Wg danych bazy PRADZIAD w Archiwum Państwowym w Gdańsku znajdują się księgi USC Starogard Gdański:
 • urodzeń: 1874-1908
 • alegaty: nie dotyczy
 • zapowiedzi: Brak danych
 • małżeństw: 1874-1908
 • rozwodów: Brak danych
 • zgonów: 1874-1908
W/w księgi są udostępniane całkowicie i wchodzą w skład zespołu 2092/0 Urząd Stanu Cywilnego w Starogardzie Gdańskim
Komentarz

Księgi USC opublikowane w internecie

Temat nie przebadany

Mikrofilmy ksiąg USC

Temat nie przebadany
W zasobach Mormonów znajdują się następujące zmikrofilmowane księgi USC Miejscowość:
Wg bazy PRADZIAD przechowywane są w AP Gdańsk zmikrofilmowane księgi USC Starogard Gdański:
 • urodzeń: 1874-1881
 • alegaty: nie dotyczy
 • zapowiedzi: Brak danych
 • małżeństw: 1874-1881
 • rozwodów: Brak danych
 • zgonów: 1874-1881
Komentarz

Indeksy ksiąg USC

Temat nie przebadany
Aktualnie w trakcie indeksowania. Indeksy na stronie wg wzoru PomTG oraz Genealodzy.pl

Komentarz

Poszukując aktów USC należy sprawdzić dane z urzędów sąsiadujących terytorialnie względnie położonych w najbliższej okolicy: wpisać wg wzoru Silno, itd.

Dyskusje na forach internetowych

Temat nie przebadany

Inne

Kolejne informacje o miejscowości będącej siedzibą parafii można znaleźć na stronie Genepedii Miejscowość
Literatura
- Kościół Św. Mateusza w Starogardzie Gdańskim