Rytel - Parafia rz.-kat. pw. NMP Królowej Różańca Świętego

Z Genepedia
Skocz do: nawigacji, wyszukiwania
To jest zalążek artykułu Rytel - Parafia rz.-kat. pw. NMP Królowej Różańca Świętego. Możesz go rozwinąć i uzupełnić lub poddać weryfikacji.
Jeśli uznasz że artykuł jest kompletny zaznacz ten fakt w Dyskusja:Rytel - Parafia rz.-kat. pw. NMP Królowej Różańca Świętego o dokumencie.

Rytel - Parafia rz.-kat. pw. NMP Królowej Różańca Świętego

łac.: Parohiae Brak danych

Inne nazwy: Parafia Rytel - p.w. Matki Boskiej Różańcowej

Instrukcja wprowadzania danych zawarta jest na stronie.
Okresowo należy dokonać porównania zawartości niniejszej strony z wzorcem celem uzupełnienia o nowo dodane elementy.

Kontakt

Opis parafii

Historia parafii

Kościół parafialny
 • 1899 r. - aktem z dn. 15 września utworzono kurację
Dobroczynnej pomocy użyczyli: ks. bp Redner, pochodzący z Rytla proboszcz nowski ks. Muszyński, ks. kan. Sieg i ks. proboszcz Guziński z Lembarga
 • 1899 r. - wybudowano drewnianą kaplicę NMP Królowej Różańca Świętego
 • 1900 r. - w dn. 12 lutego założono Apostolstwo Modlitwy
W 1928 r. liczyło 1300 członków.
 • 1900 r. - wykupiono gruntu pod cmentarz
 • 1901 r. - poświęcono cmentarz
 • 1902 r. - założono Dzieło Dziecięctwa Jezus
W 1928 r. liczyło 384 członków.
 • 1902 r. - w dn. 1 listopada założono Bractwo Różańca św.
W 1928 r. liczyło 1700 członków.
 • 1905 r. - wybudowano budynek organistówki
 • 1907 r. - założono Dzieło Rozkrzewienia Wiary
W 1928 r. liczyło 150 członków.
 • 1909 r. - w dn. 13 września rozpoczęto budowę kościoła (w miejsce kaplicy)
 • 1911 r. - zakończono budowę kościoła i plebanii
Rozebrano starą kaplicę, którą wraz z ołtarzem darowano do Legbąda. Rozebrano też starą plebanię, a w jej miejsce utworzono ogród.
 • 1918 r. - w dn. 29 września założono Trzeci Zakon św. Franciszka
W 1928 r. liczył 99 członków.
 • 1928 r. - w obrębie kuracji mieszkało:
- katolików Polaków 2288,
- katolików Niemców 12,
- ewangelików 116.
Ogółem 2416 osób. Komunikujących było 1512.
 • 1939 r. - w dn. 20 października
aresztowano i wywieziono do obozu koncentracyjnego ks. prob. Stefana Trzcińskiego
Kościół filialny Zapędowo 1998 - nadal
 • 1992 r. - w dn. 15 grudnia (wg Spisu... str. 98) i wg spisu z 1995 r. funkcjonował jako kaplica publiczna.
 • 1998 r. - w dn. 1 stycznia (wg Spisu... str. 108) i wg kolejnych spisów do 2014 r. funkcjonował kościół filialny pw Św. Maksymiliana Kolbego w Zapędowie.

Cmentarz

Wyszukiwarka grobów: Brak danych
Indeksy grobów: Brak danych
Opis
Temat nie przebadany

Zasięg terytorialny

 • 1899 r. - w momencie ustanowienia obejmowała miejscowości wydzielone:
- z Parafii Czersk
- Rytel z wybudowaniami (Konigort, Wądoły, Kaliska, Jeziorki, Zapędowo, Lutom, Uboga)
- z Parafii Brusy
- Olszyny, Klonia, Okręglik
- z Parafii Nowa Cerkiew
- Zarzecze, Konigortek, Parowa, Żukowo, Mała Klonia.
Ponadto dołączono kilka nie wymienionych z nazwy osad i leśniczówek.
Rytel z Zarzeczem; Rytel wybudowania: Kaliska, Jeziorki, Karłowo; Rytel - dworzec; Wędoły; Konigort; Konigortek (Okole); Klonia; Mała Klonia; Leśniczówki: Mylof, Suszek, Ostrowy, Płecnia; Okręglik; Olszyny; Uboga (obszar dworski); Zapędowo; Lutom; Gartki; Żukowo; Nowymłyn.
Gartki, Jeziorko, Kaliska, Klonia Duża, Klonia Mała, Konigort, Konigortek, Kosawa Niwa, Lutom, Nowy Młyn, Okręglik, Olszyny, Ostrowy, Piecna, Rytel, Rytel Dworzec, Suszek, Uboga, Wandowo, Wądoły, Zapędowo, Zapora, Żukowo.
Duża Klonia, Lutom, Mała Klonia, Mylof, Rytel, Rytel - Nadleśnictwo, Okręglik, Olszyny, Zapędowo, Żukowo.
Duża Klonia, Jeziorki, Karolewo, Konigort, Lutom, Mała Klonia, Nowy Młyn, Okręglik, Olszyny, Rytel, Rytel wybud. Kaliska, Rytel Dworzec i Nadleśnictwo, Wędoły, Zapędowo, Zapora - Mylof, Żukowo.
 • 1998 r. - w dn. 1 stycznia (wg Spisu... str. 108) brak informacji o zasięgu terytorialnym.
Błota, Klonia, Lutom, Młynki, Mylof, Okręglik, Olszyny, Rytel, Rytel - Dworzec, Rytel - Nadleśnictwo, Wędoły, Żukowo.
 • 2000 r. - w dn. 20 stycznia (wg Spisu... str. 129) zasięg terytorialny nie uległ zmianie.
 • 2001 r. - w dn. 20 stycznia (wg Spisu... str. 132) zasięg terytorialny nie uległ zmianie
 • 2003 r. - w dn. 28 stycznia (wg Spisu... str. 134) zasięg terytorialny nie uległ zmianie.
Błota, Klonia, Lutom, Młynki, Mylof, Okręglik, Olszyny, Rytel, Rytel - Dworzec, Rytel - Nadleśnictwo, Wędoły, Zapędowo, Żukowo.
 • 2007 r. - w dn. 17 stycznia (wg Spisu... str. 290) zasięg terytorialny nie uległ zmianie.
 • 2008 r. - w dn. 30 stycznia (wg Spisu... str. 290) zasięg terytorialny nie uległ zmianie.
 • 2009 r. - w dn. 30 stycznia (wg Spisu... str. 292) zasięg terytorialny nie uległ zmianie.
Pozostałe miejscowości (pisownia oryginalna), których nazwy prawdopodobnie "zaginęły":
Temat nie przebadany

Niemiecko-polskie nazwy miejscowości wchodzących w skład parafii

W nawiasach ujęto odmiany pisowni, które w niektórych przypadkach są błędne.
Messtischblatt - 1936 r. Rozpisać miejscowości
- Gartki
Jesiorken - Jeziorki (wybudowanie Rytla)
- Kaliska (wybudowanie Rytla)
- Karłowo (wybudowanie Rytla)
- Klonia
Königort - Konigort (Konigart, Königs Ort czyli Miejsce Króla)
- Konigortek (Konigartek, Okole)
Klonn - Mała Klonia
- Lutom
Muhlhoff - Mylof
Mühlhof - Mylof (leśniczówka)
Neumühl - Nowymłyn
- Olszyny
Elisenbruch - Okręglik
- Ostrowy (leśniczówka)
- Płecnia (leśniczówka)
Rittel - Rytel (Retil; ludowa nazwa – Retel)
Friedenthal - Suszek (leśniczówka)
Woerth - Uboga (obszar dworski)
- Wędoły
- Zapędowo
Karlsbraa (Carlsbraa) - Zarzecze (Zarzecz)
Zuckau - Żukowo

Mapy

Uzupełnić

Księża

Pracujący w parafii

1899 - 1932 - Ks. Kowalkowski Antoni Kuratus
1932 - 19?? - Ks. Kłonkowski Wojciech Wikariusz
19?? - 1939 - Ks. Trzciński Stefan Proboszcz
1946 - 19?? - Ks. Bulitta Franciszek Administrator, proboszcz
1949 - 1949 - Ks. Baumgart Klemens Wikariusz
1949 - 1974 - Ks. Kaszczyc Władysław Administrator, proboszcz
1963 - 19?? - Ks. Rygielski Mieczysław Wikariusz
1967 - 19?? - Ks. Nagierski Gracjan Wikariusz
1974 - 1983 - Ks. Kaszczyc Władysław Rezydent
1974 - 2004 - Ks. Nagierski Gracjan Proboszcz
1989 - 2000 - Ks. Jutrzenka-Trzebiatowski Zygmunt Rezydent, Konflikt
2004 - 2014 - Ks. Lewandowski Tomasz Proboszcz

Powołania kapłańskie i zakonne

Temat nie przebadany
1??? - Ks. nazwisko i imię

Kapłani pochowani w kościele

Temat nie przebadany
??.??.1??? - Ks. nazwisko i imię

Kapłani pochowani na cm. parafialnym

Temat nie przebadany
??.??.1??? - Ks. nazwisko i imię

Kapłani pochowani na cm. komunalnym

Temat nie przebadany
??.??.1??? - Ks. nazwisko i imię

Księgi i dokumenty parafialne

Księgi metrykalne i inne

Prowadzenie ksiąg metrykalnych stało się obowiązkiem wynikającym z uchwał podjętych na Soborze Trydenckim (1545-1563).
Zasady udostępniania zbiorów w AD Pelplin

Najstarsze księgi

- chrztów od 1899 r.
- ślubów od 1899 r.
- zgonów od 1899 r.

Księgi chrztów

Księga chrztów 1899-1921 (w parafii) (wpisy po 1921 r. dostępne tylko w parafii)
Pierwszy wpis 08.10.1899 r., ostatni wpis 25.12.1921 r.
 • Charakterystyka księgi:
- na okładce opis "Chrzty 1899-1921"
- na pierwszej stronie opis "In Nomine Domini" tj. "W imię Pana"
- numerację stron wprowadzono na etapie digitalizacji księgi
- numeracja zdjęć zgodna z numeracją stron
- przed numeracją aktów wstawiono numerację statystyczną ilości dokonanych wpisów od momentu założenia księgi
- układ tabelaryczny drukowany z numeracją aktów (wg wzoru nr 85)
- nagłówki w j. łacińskim
- wpisy w j. niemieckim i polskim
- dla dzieci nieślubnych w kolumnie "Patris" wstawione znaki krzyża
- oprócz imion i nazwisk brak innych danych dla rodziców chrzestnych
- zawiera adnotacje o datach i miejscach bierzmowania oraz zawarcia związków małżeńskich.
 • Miejscowości spoza parafii wg oryginalnej pisowni:
- Uzupełnić
 • Ciekawostki:
- nie występują
Księga chrztów 1922-1961 (w parafii) (dostępna tylko w parafii)
Pierwszy wpis 01.01.1922 r., ostatni wpis 25.12.1961 r.
 • Charakterystyka księgi:
- na okładce opis "Liber Baptizatorum 1922-1961"
- na pierwszej stronie opis "In Nomine Domini" tj. "W imię Pana"
- numerację stron wprowadzono na etapie digitalizacji księgi
- numeracja zdjęć zgodna z numeracją stron
- przed numeracją aktów wstawiono numerację statystyczną ilości dokonanych wpisów od 1899 r.
- z dn. 20.12.1939 r. zakończono prowadzenie numeracji statystycznej
- w okresie 02.04-20.12.1939 r. nie numerowano aktów
- układ tabelaryczny drukowany z numeracją aktów (wg wzoru nr 85)
- nagłówki w j. łacińskim
- wpisy w j. polskim, łacińskim i niemieckim
- dla dzieci nieślubnych w kolumnie "Patris" wstawione znaki krzyża
- oprócz imion i nazwisk brak innych danych dla rodziców chrzestnych
- zawiera adnotacje o datach i miejscach bierzmowania oraz zawarcia związków małżeńskich.
- 1941 r. (zdj. 086)
Ślad po wyrwanych kartkach. Numeracja stron jest ciągła stąd wniosek że została wykonana w okresie późniejszym, być może na potrzeby digitalizacji. Nie można ustalić szczegółów odnośnie wyrwanych stron z racji na numerację aktów. Akty nie są wpisywane w porządku chronologicznym.
- 1945 r. (zdj. 104); wyrwana jedna kartka
Numeracja stron jest ciągła stąd wniosek że została wykonana w okresie późniejszym, być może na potrzeby digitalizacji. Nie można ustalić szczegółów odnośnie wyrwanych stron z racji na numerację aktów.
 • Miejscowości spoza parafii wg oryginalnej pisowni:
- Uzupełnić
 • Ciekawostki:
- nie występują
Następne księgi nie zostały zdygitalizowane.

Księgi konwersji

Temat nie przebadany
Dane wprowadzać wg wzorca
Księga konwersji 1757-1810 (AD Pelplin W1282 / w parafii) (wspólnie z księgą ślubów i zgonów)
Pierwszy wpis ??.??.???? r., ostatni wpis ??.??.???? r.
 • Charakterystyka księgi:
- Uzupełnić
 • Miejscowości spoza parafii wg oryginalnej pisowni:
- Uzupełnić
 • Ciekawostki:
- Uzupełnić
Następne księgi nie zostały zdygitalizowane.

Księgi I komunii

Temat nie przebadany
Dane wprowadzać wg wzorca
Księga I komunii 1757-1810 (AD Pelplin W1282 / w parafii) (wspólnie z księgą ślubów i zgonów)
Pierwszy wpis ??.??.???? r., ostatni wpis ??.??.???? r.
 • Charakterystyka księgi:
- Uzupełnić
 • Miejscowości spoza parafii wg oryginalnej pisowni:
- Uzupełnić
 • Ciekawostki:
- Uzupełnić
I komunia w latach 1938-45
Opisać potencjalne przyczyny zaginięcia ksiąg i skomentować je.
Następne księgi nie zostały zdygitalizowane.

Księgi bierzmowanych

Temat nie przebadany
Dane wprowadzać wg wzorca
Księga bierzmowanych 1757-1810 (AD Pelplin W1282 / w parafii) (wspólnie z księgą ślubów i zgonów)
Pierwszy wpis ??.??.???? r., ostatni wpis ??.??.???? r.
 • Charakterystyka księgi:
- Uzupełnić
 • Miejscowości spoza parafii wg oryginalnej pisowni:
- Uzupełnić
 • Ciekawostki:
- Uzupełnić
Bierzmowania w latach 1938-45
Opisać potencjalne przyczyny zaginięcia ksiąg i skomentować je.
Następne księgi nie zostały zdygitalizowane.

Alegaty

Temat nie przebadany

Księgi zapowiedzi

Nie były dygitalizowane. AD Pelplin nie posiada (w swoich zasobach) żadnych ksiąg. Informacji na ten temat należy szukać tylko w parafii.

Księgi ślubów

Księga ślubów 1899-1965 (w parafii) (wpisy po 1921 r. dostępne tylko w parafii)
Pierwszy wpis 27.11.1899 r., ostatni wpis 26.12.1965 r.
 • Charakterystyka księgi:
- na okładce opis "Metryki ślubów 1899-1965"
- brak wpisów w okresie 11.07.1939 - 03.06.1945 przy zachowanej ciągłości wpisów z jakiego powodu ?
- numerację stron wprowadzono na etapie digitalizacji księgi
- numeracja zdjęć zgodna z numeracją stron
- przed numeracją aktów wstawiono numerację statystyczną ilości dokonanych wpisów od momentu założenia księgi
- z dn. 18.04.1939 r. zakończono prowadzenie numeracji statystycznej
- układ tabelaryczny drukowany z numeracją aktów (wg wzoru nr 83)
- nagłówki w j. łacińskim
- wpisy w j. niemieckim, łacińskim i polskim
- w kolumnie „Wiek nowożeńców” wpisano wiek lub daty i miejsca urodzenia, a w części przypadków imiona rodziców i nazwisko panieńskie matki
- oprócz imion i nazwisk rzadko występuje infomacja o miejscu zamieszkania świadków
- zawiera informacje o udzielonych dyspensach
- nie zawiera numerów aktów ślubów z USC
 • Miejscowości spoza parafii wg oryginalnej pisowni:
- Uzupełnić
 • Ciekawostki:
- nie występują
Następne księgi nie zostały zdygitalizowane.

Księgi zgonów

Księga zgonów 1899-1950 (w parafii)
Pierwszy wpis 18.10.1899 r., ostatni wpis 27.10.1950 r.
 • Charakterystyka księgi:
- na okładce opis "Księga zgonów 1899-1950"
- na pierwszej stronie opis "In Nomine Domini" tj. "W imię Pana"
- numerację stron wprowadzono na etapie digitalizacji księgi
- numeracja zdjęć zgodna z numeracją stron
- przed numeracją aktów wstawiono numerację statystyczną ilości dokonanych wpisów od momentu założenia księgi
- z dn. 30.05.1939 r. zakończono prowadzenie numeracji statystycznej
- układ tabelaryczny drukowany z numeracją aktów (wg wzoru nr 85)
- nagłówki w j. łacińskim
- wpisy w j. niemieckim, łacińskim i polskim
- wiek zmarłych określono w latach
- dla części aktów wpisano imiona i nazwiska osób pozostawionych plus liczbę dzieci
- nie zawiera numeracji aktów zgonu z USC
- 1939 - 1945 r. (zdj. 112 i 113)
Brak wpisów w okresie 01.09.1939 - 23.03.1945 r. Jest to swego rodzaju ciekawostka wobec faktu, że są wpisy odnośnie chrztów. Wyjaśnić
 • Miejscowości spoza parafii wg oryginalnej pisowni:
- Uzupełnić
 • Ciekawostki:
- zdj. 052-071
W okresie I WŚ i po jej zakończeniu, przy części numerów aktów zgonu postawiono krzyżyki. W ten sposób zostały oznaczone osoby zmarłe na frontach I WŚ.
Następne księgi nie zostały zdygitalizowane.

Księgi cmentarne

Temat nie przebadany
Dane wprowadzać wg wzorca
Księga cmentarna 1757-1810 (AD Pelplin W1282 / w parafii) (wspólnie z księgą ślubów i zgonów)
Pierwszy wpis ??.??.???? r., ostatni wpis ??.??.???? r.
 • Charakterystyka księgi:
- Uzupełnić
 • Miejscowości spoza parafii wg oryginalnej pisowni:
- Uzupełnić
 • Ciekawostki:
- Uzupełnić
Następne księgi nie zostały zdygitalizowane.

Księgi dusz

Temat nie przebadany
Dane wprowadzać wg wzorca
Księga dusz 1757-1810 (AD Pelplin W1282 / w parafii) (wspólnie z księgą ślubów i zgonów)
Pierwszy wpis ??.??.???? r., ostatni wpis ??.??.???? r.
 • Charakterystyka księgi:
- Uzupełnić
 • Miejscowości spoza parafii wg oryginalnej pisowni:
- Uzupełnić
 • Ciekawostki:
- Uzupełnić
Następne księgi nie zostały zdygitalizowane.

Księgi metrykalne w zasobach AP

Wg danych bazy PRADZIAD w zasobach AP brak ksiąg metrykalnych.

Księgi metrykalne opublikowane w internecie

AD Pelplin nie przewiduje publikacji ksiąg w internecie.

Mikrofilmy ksiąg metrykalnych

W zasobach Mormonów znajdują się następujące zmikrofilmowane księgi metrykalne:
Wg danych bazy PRADZIAD w zasobach AP brak mikrofilmów ksiąg metrykalnych.

Indeksy ksiąg metrykalnych

Proces indeksacji zakończony. Indeksy, w zakresie uzgodnionym z dyr. AD Pelplin, dostępne są na stronie PomTG, okresowo należy sprawdzać stronę Genealodzy.pl.

Pozostałe księgi i dokumenty

Czy zachowały się księgi lub dokumenty dotyczące
- Apostolstwa Modlitwy
- Dzieła Dziecięctwa Jezus
- Bractwa Różańca św.
- Dzieła Rozkrzewienia Wiary
- Trzeciego Zakonu św. Franciszka

Komentarz

USC

Siedziby USC

Temat nie przebadany
zakres lat/siedziba USC/podległe miejscowości
????-???? Miejscowość Miejscowość, Miejscowość, Miejscowość

Księgi USC

Po 100 latach od daty wytworzenia księgi przekazywane są do archiwów państwowych.
W tym punkcie i jego podpunktach pod żadnym pozorem nie wolno wprowadzać informacji o księgach w postaci podawania tylko ich zakresu czasowego. Autor tego punktu swoją osobą gwarantuje rzetelność podanych informacji we wzorcu.

Księgi urodzeń

Temat nie przebadany
Dane wprowadzać wg wzorca
Księga urodzeń 1757-1810 (AP Bydgoszcz sygnatura/ USC Pelplin sygnatura)
Pierwszy wpis ??.??.???? r., ostatni wpis ??.??.???? r.
Urodzenia w latach 1938-45
Opisać potencjalne przyczyny zaginięcia ksiąg i skomentować je.
Następne księgi nie zostały zdygitalizowane.

Alegaty

Nie dotyczy.

Księgi zapowiedzi

Temat nie przebadany
Dane wprowadzać wg wzorca
Księga zapowiedzi 1757-1810 (AP Bydgoszcz sygnatura/ USC Pelplin sygnatura)
Pierwszy wpis ??.??.???? r., ostatni wpis ??.??.???? r.
Zapowiedzi w latach 1938-45
Opisać potencjalne przyczyny zaginięcia ksiąg i skomentować je.
Następne księgi nie zostały zdygitalizowane.

Księgi małżeństw

Temat nie przebadany
Dane wprowadzać wg wzorca
Księga małżeństw 1757-1810 (AP Bydgoszcz sygnatura/ USC Pelplin sygnatura)
Pierwszy wpis ??.??.???? r., ostatni wpis ??.??.???? r.
Małżeństwa w latach 1938-45
Opisać potencjalne przyczyny zaginięcia ksiąg i skomentować je.
Następne księgi nie zostały zdygitalizowane.

Księgi rozwodów

Temat nie przebadany
Dane wprowadzać wg wzorca
Księga rozwodów 1757-1810 (AP Bydgoszcz sygnatura/ USC Pelplin sygnatura)
Pierwszy wpis ??.??.???? r., ostatni wpis ??.??.???? r.
Rozwody w latach 1938-45
Opisać potencjalne przyczyny zaginięcia ksiąg i skomentować je.
Następne księgi nie zostały zdygitalizowane.

Księgi zgonów

Temat nie przebadany
Dane wprowadzać wg wzorca
Księga zgonów 1757-1810 (AP Bydgoszcz sygnatura/ USC Pelplin sygnatura)
Pierwszy wpis ??.??.???? r., ostatni wpis ??.??.???? r.
Zmarli w latach 1938-45
Opisać potencjalne przyczyny zaginięcia ksiąg i skomentować je.
Następne księgi nie zostały zdygitalizowane.

Księgi USC w zasobach AP

Wg danych bazy PRADZIAD w Archiwum Państwowym w Bydgoszczy znajdują się księgi USC Rytel:
 • urodzeń: 1874-1908, 1910
 • alegaty: nie dotyczy
 • zapowiedzi: Brak danych
 • małżeństw: 1874-1910
 • rozwodów: Brak danych
 • zgonów: 1874-1910
W/w księgi są udostępniane całkowicie i wchodzą w skład zespołu 1646/0 Urząd Stanu Cywilnego Rytel
Komentarz
 • Księgi z lat 1874-1899 będą powiązane z parafiami w Czersku, Brusach i Nowej Cerkwi tzn. z tymi, z których utworzono parafię w Rytlu.

Księgi USC opublikowane w internecie

Temat nie przebadany

Mikrofilmy ksiąg USC

Temat nie przebadany
W zasobach Mormonów znajdują się następujące zmikrofilmowane księgi USC Miejscowość: (link zewn. do strony)
Wg bazy PRADZIAD przechowywane są w AP Bydgoszcz zmikrofilmowane księgi USC Rytel
 • urodzeń: 1874-1878
 • alegaty: nie dotyczy
 • zapowiedzi: Brak danych
 • małżeństw: 1874-1878
 • rozwodów: Brak danych
 • zgonów: 1874-1878
Komentarz
 • Mikrofilmy ksiąg z lat 1874-1878 będą powiązane z parafiami w Czersku, Brusach i Nowej Cerkwi tzn. z tymi, z których utworzono parafię w Rytlu.

Indeksy ksiąg USC

Temat nie przebadany

Komentarz

 • Poszukując aktów USC należy sprawdzić dane z urzędów sąsiadujących terytorialnie względnie położonych w najbliższej okolicy: Nowa Cerkiew, Pawłowo, Chojnice i Czersk.

Dyskusje na forach internetowych

Temat nie przebadany

Inne

Kolejne informacje o miejscowości będącej siedzibą parafii można znaleźć na stronie Genepedii Rytel
Literatura
- Rytel - w stulecie parafii