Rajkowy - Parafia rz.-kat. pw. św. Bartłomieja

Z Genepedia
Skocz do: nawigacji, wyszukiwania
To jest zalążek artykułu Rajkowy - Parafia rz.-kat. pw. św. Bartłomieja. Możesz go rozwinąć i uzupełnić lub poddać weryfikacji.
Jeśli uznasz że artykuł jest kompletny zaznacz ten fakt w Dyskusja:Rajkowy - Parafia rz.-kat. pw. św. Bartłomieja o dokumencie.

Rajkowy - Parafia rz.-kat. pw. św. Bartłomieja

łac.: Parohiae Raykoviensis
inne nazwy: Parafia p.w. św. Bartłomieja Apostoła
Instrukcja wprowadzania danych zawarta jest na stronie.
Okresowo należy dokonać porównania zawartości niniejszej strony z wzorcem celem uzupełnienia o nowo dodane elementy.

Kontakt

 • Strona www parafii: Brak danych
 • Adres: Rajkowy, ul. Jana Pawła II 3, 83-130 Pelplin
 • tel. 58-536 17 91

Opis parafii

Historia parafii

Kościół parafialny
 • 1282 r. - ok. tego roku założono parafię
wg Spisu...1995 r. str. 494 kościół parafialny zbudowali Cystersi
 • 1556 r. - ok. tego roku parafią zawładnęli luteranie (wg "Zarysu...")
Wg "Słownika..." nastąpiło to 10 lat później.
Do proboszcza należały od dawna 4 włóki
Czy zachowały się akta ?
 • 16?? r. - zniszczono kościół w wyniku działań wojennych
 • 170? r. - rozpoczęto budowę obecnego kościoła murowanego
Prace zakończono między 1711 a 1721 r.
wg Spisu... str. 494 obecny kościół zbudowany został w latach 1705 - 1721
Do kościoła należały dwa ogrody.
Czy zachowały się akta ?
 • 1721 r. - założono Bractwo Różańca św.
Przekształcone w Żywy Różaniec.
Czy zachowały się akta ?
 • 1783 r. - dobudowano wieżę kościelną
 • 1796 r. - założono szpital
 • 18?? r. - założono Trzeci Zakon św. Franciszka
Brak danych o liczebności w 1928 r.
 • 1852 r. - w dn. 21 kwietnia założono Żywy Różaniec
W 1928 r. liczył 600 osób.
Wg "Słownika..." założono Bractwo Różańcowe.
 • 1854 r. - założono Bractwo Trzeźwości (wg "Słownika..."; brak potw. w "Zarysie...")
 • 1854 r. - założono Bractwo Szkaplerzne (wg "Słownika..."; brak potw. w "Zarysie...")
 • 1856 r. - szpital przeszedł pod zarząd rządowy
 • 1921 r. - w dn. 8 maja założono Bractwo Czci Najśw. Sakramentu
Brak danych o liczebności w 1928 r.
 • 19?? r. - założono Stowarzyszenie Młodzieży Męskiej i Żeńskiej
Brak danych o liczebności w 1928 r.
 • 1927 r. - w dn. 6 stycznia założono Dzieło Rozkrzewienia Wiary św.
Brak danych o liczebności w 1928 r.
 • 1928 r. - w obrębie parafii mieszkało:
- katolików Polaków 1375
- katolików Niemców 6
- niekatolików 4
Ogółem 1385 dusz, w tym 999 komunikujących.
Kościół filialny Klonówka 16??-1741
Patrz strona Parafii Klonówka.

Cmentarz

Wyszukiwarka grobów: Brak danych
Indeksy grobów: Brak danych
Opis
Temat nie przebadany

Zasięg terytorialny

 • 1282 r. - w momencie utworzenia obejmowała miejscowości:
Ustalić
Ustalić
Ustalić
os. Józefowo, Ornasowo, Rajkowski Młyn, Rajkowy.
Józefowo, Ornasowo, Rajkowski Młyn, Rajkowy.
Hillarowo, Józefowo, Korytyba, Kulowo, Maniowo, Rajkowy.
 • 1992 r. - w dn. 15 grudnia (wg Spisu... str. 219) brak informacji o zasięgu terytorialnym
Hillarowo, Józefowo, Korytyba, Kulowo, Maniowo, Rajkowy.
 • 1998 r. - w dn. 1 stycznia (wg Spisu... str. 192) brak informacji o zasięgu terytorialnym
Józefowo, Kulowo, Maniowo, Rajkowy.
 • 2000 r. - w dn. 20 stycznia (wg Spisu... str. 264) zasięg terytorialny nie uległ zmianie
 • 2001 r. - w dn. 20 stycznia (wg Spisu... str. 264) zasięg terytorialny nie uległ zmianie
 • 2003 r. - w dn. 28 stycznia (wg Spisu... str. 267) zasięg terytorialny nie uległ zmianie
 • 2004 r. - w dn. 21 września (wg Spisu... str. 277) zasięg terytorialny nie uległ zmianie
 • 2007 r. - w dn. 17 stycznia (wg Spisu... str. 283) zasięg terytorialny nie uległ zmianie
 • 2008 r. - w dn. 30 stycznia (wg Spisu... str. 283) zasięg terytorialny nie uległ zmianie
 • 2009 r. - w dn. 30 stycznia (wg Spisu... str. 285) zasięg terytorialny nie uległ zmianie
Pozostałe miejscowości (pisownia oryginalna), których nazwy prawdopodobnie "zaginęły":
Temat nie przebadany

Niemiecko-polskie nazwy miejscowości wchodzących w skład parafii

W nawiasach ujęto odmiany pisowni, które w niektórych przypadkach są błędne.
Messtischblatt - 1936 r. Rozpisać miejscowości
Josepshwalde - Józefowo
Ornassau - Ornasowo
Raikauer Muchle - Rajkowski Młyn
Raikau - Rajkowy (Raicovo 1224, Raycow 1235, Raichowe 1283, Reykov 1298, Raykovien, Raykau)

Mapy

uzupełnić

Księża

Pracujący w parafii

1556 - 1596 - vacat Luteranie
16?? - 1618 - Ks. Ferrerius Tomasz Proboszcz
16?? - 1686 - Ks. Nurowski Paweł Proboszcz
1705 - 1711 - Ks. Rówkiewicz imię Proboszcz
1711 - 1738 - Ks. Ćwikliński imię Proboszcz, zarazem prob. Klonówki, wg "Słownika..." zm 1738
1738 - 1746 - Ks. Jankowski imię Proboszcz zm. 1746
17?? - 17?? - Ks. Żabiński z Miłobądza Proboszcz
1748 - 1796 - Ks. Kuchtowski Mikołaj Proboszcz
1783 - 1796 - Ks. Olszewski imię Proboszcz
18?? - 1848 - Ks. Horna Szymon Proboszcz
18?? - 18?? - Ks. Guziński imię ? Proboszcz
18?? - 1863 - Ks. Kochanke Robert Proboszcz
1873 - 18?? - Ks. Schwanitz Kazimierz Proboszcz
1927 - 1928 - Ks. Wieczorek Henryk Proboszcz
1946 - 1947 - Ks. Preis Wacław Administrator, dr misjologii, proboszcz, dyrektor Papieskich Dzieł Misyjnych i "Unio Cler pro missionibus",
1947 - 1949 - Ks. Preis Wacław Proboszcz
1953 - 19?? - Ks. Müller Franciszek Administrator
1957 - 1968 - Ks. Kwiatkowski Bernard Administrator
1973 - 1983 - Ks. Woelke Kazimierz Proboszcz
1983 - 2016 - Ks. Krüger Jerzy Kazimierz Proboszcz
2016 - 2016 - Ks. Pierowicz Łukasz Proboszcz
[1]

Powołania kapłańskie i zakonne

Temat nie przebadany
1??? - Ks. nazwisko i imię

Kapłani pochowani w kościele

Temat nie przebadany
??.??.1??? - Ks. nazwisko i imię

Kapłani pochowani na cm. parafialnym

Temat nie przebadany
??.??.1??? - Ks. nazwisko i imię

Kapłani pochowani na cm. komunalnym

Temat nie przebadany
??.??.1??? - Ks. nazwisko i imię

Księgi i dokumenty parafialne

Księgi metrykalne i inne

Prowadzenie ksiąg metrykalnych stało się obowiązkiem wynikającym z uchwał podjętych na Soborze Trydenckim (1545-1563).
Zasady udostępniania zbiorów w AD Pelplin
W tym punkcie i jego podpunktach pod żadnym pozorem nie wolno wprowadzać informacji o księgach w postaci podawania tylko ich zakresu czasowego. Autor tego punktu swoją osobą gwarantuje rzetelność podanych informacji we wzorcu.

Najstarsze księgi

 • 1928 r. - wg "Zarysu..." archiwum parafialne obejmowało księgi:
- chrztów 1631-1705 i od 1717 r.
- ślubów od 1663 r.
- zgonów od 1779 r.
- chrztów od 1944 r.
- ślubów od 1944 r.
- zgonów od 1944 r.
 • 2003 r. - zgodnie z załącznikiem nr 1 do protokołu przekazania ksiąg, do AD Pelplin przekazano z Niemiec księgi o sygn. W 1266 - W 1270,
tj. 5 woluminów, co jest zgodne z poniższym zestawieniem

Księgi chrztów

Indeks chrztów 1718-1852 (AD Pelplin)
Pierwszy wpis ??.??.???? r., ostatni wpis ??.??.???? r.
 • Charakterystyka księgi:
- Dlaczego indeks zacyna się od 1718 r. jeżeli księga jest od 1719 r. ?
- Uzupełnić
 • Miejscowości spoza parafii wg oryginalnej pisowni:
- Uzupełnić
 • Ciekawostki:
- Uzupełnić
Księga chrztów 1631-1705
Wg "Zarysu.." istniała jeszcze w 1928 r.
Księga chrztów 1705-1717
Brak danych
Księga chrztów 1717-1719
Wg "Zarysu.." istniała jeszcze w 1928 r.
Księga chrztów 1719-1752 (AD Pelplin W 1266) (wspólnie z księgą ślubów)
Pierwszy wpis ??.??.???? r., ostatni wpis ??.??.???? r.
 • Charakterystyka księgi:
- Uzupełnić
 • Miejscowości spoza parafii wg oryginalnej pisowni:
- Uzupełnić
 • Ciekawostki:
- Uzupełnić
Księga chrztów 1753-1790
Wg "Zarysu.." istniała jeszcze w 1928 r.
Księga chrztów 1791-1852 (AD Pelplin W 1267) (wspólnie z księgą ślubów)
Pierwszy wpis ??.??.???? r., ostatni wpis ??.??.???? r.
 • Charakterystyka księgi:
- Uzupełnić
 • Miejscowości spoza parafii wg oryginalnej pisowni:
- Uzupełnić
 • Ciekawostki:
- Uzupełnić
Księga chrztów 1853-1899 (AD Pelplin W 1268)
Pierwszy wpis ??.??.???? r., ostatni wpis ??.??.???? r.
 • Charakterystyka księgi:
- Uzupełnić
 • Miejscowości spoza parafii wg oryginalnej pisowni:
- Uzupełnić
 • Ciekawostki:
- Uzupełnić
Księga chrztów 1899-1928
Wg "Zarysu.." istniała jeszcze w 1928 r.
Księga chrztów 1928-1944
Brak danych
Księga chrztów 1944-19?? (w parafii) (dostępna tylko w parafii)
Pierwszy wpis ??.??.???? r., ostatni wpis ??.??.???? r.
 • Charakterystyka księgi:
- Rozpisać księgi
- Uzupełnić
 • Miejscowości spoza parafii wg oryginalnej pisowni:
- Uzupełnić
 • Ciekawostki:
- Uzupełnić
Następne księgi nie zostały zdygitalizowane.

Księgi konwersji

Temat nie przebadany
Dane wprowadzać wg wzorca
Księga konwersji 1757-1810 (AD Pelplin W1282 / w parafii) (wspólnie z księgą ślubów i zgonów)
Pierwszy wpis ??.??.???? r., ostatni wpis ??.??.???? r.
 • Charakterystyka księgi:
- Uzupełnić
 • Miejscowości spoza parafii wg oryginalnej pisowni:
- Uzupełnić
 • Ciekawostki:
- Uzupełnić
Następne księgi nie zostały zdygitalizowane.

Księgi I komunii

Temat nie przebadany
Dane wprowadzać wg wzorca
Księga I komunii 1757-1810 (AD Pelplin W1282 / w parafii) (wspólnie z księgą ślubów i zgonów)
Pierwszy wpis ??.??.???? r., ostatni wpis ??.??.???? r.
 • Charakterystyka księgi:
- Uzupełnić
 • Miejscowości spoza parafii wg oryginalnej pisowni:
- Uzupełnić
 • Ciekawostki:
- Uzupełnić
I komunia w latach 1938-45
Opisać potencjalne przyczyny zaginięcia ksiąg i skomentować je.
Następne księgi nie zostały zdygitalizowane.

Księgi bierzmowanych

Temat nie przebadany
Dane wprowadzać wg wzorca
Księga bierzmowanych 1757-1810 (AD Pelplin W1282 / w parafii) (wspólnie z księgą ślubów i zgonów)
Pierwszy wpis ??.??.???? r., ostatni wpis ??.??.???? r.
 • Charakterystyka księgi:
- Uzupełnić
 • Miejscowości spoza parafii wg oryginalnej pisowni:
- Uzupełnić
 • Ciekawostki:
- Uzupełnić
Bierzmowania w latach 1938-45
Opisać potencjalne przyczyny zaginięcia ksiąg i skomentować je.
Następne księgi nie zostały zdygitalizowane.

Alegaty

Nie dotyczy.

Księgi zapowiedzi

Nie były dygitalizowane. AD Pelplin nie posiada (w swoich zasobach) żadnych ksiąg. Informacji na ten temat należy szukać tylko w parafii.

Księgi ślubów

Księga ślubów 1663-1719
Wg "Zarysu.." istniała jeszcze w 1928 r.
Księga ślubów 1719-1751 (AD Pelplin W 1266) (wspólnie z księgą chrztów)
Pierwszy wpis ??.??.???? r., ostatni wpis ??.??.???? r.
 • Charakterystyka księgi:
- Uzupełnić
 • Miejscowości spoza parafii wg oryginalnej pisowni:
- Uzupełnić
 • Ciekawostki:
- Uzupełnić
Księga ślubów 1752-1789
Wg "Zarysu.." istniała jeszcze w 1928 r.
Księga ślubów 1790-1852 (AD Pelplin W 1267) (wspólnie z księgą chrztów)
Pierwszy wpis ??.??.???? r., ostatni wpis ??.??.???? r.
 • Charakterystyka księgi:
- Uzupełnić
 • Miejscowości spoza parafii wg oryginalnej pisowni:
- Uzupełnić
 • Ciekawostki:
- Uzupełnić
Księga ślubów 1853-1910 (AD Pelplin W 1269)
Pierwszy wpis ??.??.???? r., ostatni wpis ??.??.???? r.
 • Charakterystyka księgi:
- Uzupełnić
 • Miejscowości spoza parafii wg oryginalnej pisowni:
- Uzupełnić
 • Ciekawostki:
- Uzupełnić
Księga ślubów 1910-1928
Wg "Zarysu.." istniała jeszcze w 1928 r.
Księga ślubów 1928-1944
Brak danych
Księga ślubów 1944-19?? (w parafii) (dostępna tylko w parafii)
Pierwszy wpis ??.??.???? r., ostatni wpis ??.??.???? r.
 • Charakterystyka księgi:
- Rozpisać księgi
- Uzupełnić
 • Miejscowości spoza parafii wg oryginalnej pisowni:
- Uzupełnić
 • Ciekawostki:
- Uzupełnić
Następne księgi nie zostały zdygitalizowane.

Księgi zgonów

Księga zgonów 1779-1853
Wg "Zarysu.." istniała jeszcze w 1928 r.
Księga zgonów 1853-1910 (AD Pelplin W 1270)
Pierwszy wpis ??.??.???? r., ostatni wpis ??.??.???? r.
 • Charakterystyka księgi:
- Uzupełnić
 • Miejscowości spoza parafii wg oryginalnej pisowni:
- Uzupełnić
 • Ciekawostki:
- Uzupełnić
Księga zgonów 1910-1928
Wg "Zarysu.." istniała jeszcze w 1928 r.
Księga zgonów 1928-1944
Brak adnych
Księga zgonów 1944-19?? (w parafii) (dostępna tylko w parafii)
Pierwszy wpis ??.??.???? r., ostatni wpis ??.??.???? r.
 • Charakterystyka księgi:
- Rozpisać księgi
- Uzupełnić
 • Miejscowości spoza parafii wg oryginalnej pisowni:
- Uzupełnić
 • Ciekawostki:
- Uzupełnić
Następne księgi nie zostały zdygitalizowane.

Księgi cmentarne

Temat nie przebadany
Dane wprowadzać wg wzorca
Księga cmentarna 1757-1810 (AD Pelplin W1282 / w parafii) (wspólnie z księgą ślubów i zgonów)
Pierwszy wpis ??.??.???? r., ostatni wpis ??.??.???? r.
 • Charakterystyka księgi:
- Uzupełnić
 • Miejscowości spoza parafii wg oryginalnej pisowni:
- Uzupełnić
 • Ciekawostki:
- Uzupełnić
Następne księgi nie zostały zdygitalizowane.

Księgi dusz

Temat nie przebadany
Dane wprowadzać wg wzorca
Księga dusz 1757-1810 (AD Pelplin W1282 / w parafii) (wspólnie z księgą ślubów i zgonów)
Pierwszy wpis ??.??.???? r., ostatni wpis ??.??.???? r.
 • Charakterystyka księgi:
- Uzupełnić
 • Miejscowości spoza parafii wg oryginalnej pisowni:
- Uzupełnić
 • Ciekawostki:
- Uzupełnić
Następne księgi nie zostały zdygitalizowane.

Księgi metrykalne w zasobach AP

Docelowo uzupełnić inf. o księgach jak w pkt. "Ksiągi metrykalne" celem ukazania stanu faktycznego
Wg danych bazy PRADZIAD w Archiwum Państwowym w Gdańsku znajdują się księgi metrykalne:
 • urodzeń: 1873-1874
 • alegaty: nie dotyczy
 • zapowiedzi: Brak danych
 • małżeństw: 1873-1874
 • zgonów: 1873-1874
W/w księgi są udostępniane całkowicie i wchodzą w skład zespołu 1566/0 Akta stanu cywilnego par. kat. w Rajkowach
Jednocześnie na stronie wg wzoru wyszukiwanie ogólne?? jest doprecyzowana informacja, że akta są z lat:
Komentarz

Księgi metrykalne opublikowane w internecie

Temat nie przebadany

Mikrofilmy ksiąg metrykalnych

Temat nie przebadany
W zasobach Mormonów znajdują się następujące zmikrofilmowane księgi metrykalne:
Wg bazy PRADZIAD przechowywane w AP Gdańsk księgi metrykalne zostały zmikrofilmowane w zakresie:
 • chrztów: 1873-1874
 • alegaty: nie dotyczy
 • zapowiedzi: Brak danych
 • małżeństw: 1873-1874
 • zgonów: 1873-1874

Indeksy ksiąg metrykalnych

Indeksy na stronie PomTG oraz Genealodzy.pl

Pozostałe księgi i dokumenty

 • 1928 r. - wg "Zarysu..." archiwum parafialne obejmowało:
- Liber perceptorum et expensarum archiconfraternitatis s. Rosarii B. M. V. et s. Nominis Jesu 1792-1829
- Książka Bractwa Różańcowego z 1732 r. zawierająca percepta i expensae 1747-1792
- Akta wizytacji i kongregacji dekanalnych od 1779 r.
- Odpis wizytacji generalnych 1583-1781 r.
- Zbiory ustaw i rozporządzeń 1780-1840 r.
- Książka wykazująca podarunki od parafian dla koscioła z 1793 r.
- Księga dochodów kościelnych 1686-1691 r. i rozchodów 1685-1703 r.
Czy się zachowały ?
Czy zachowały się księgi lub dokumenty dotyczące:
- Bractwa Różańca św.
- Szpitala
- Trzeciego Zakonu św. Franciszka
- Żywego Różańca
- Bractwa Czci Najśw. Sakramentu
- Stowarzyszenia Młodzieży Męskiej i Żeńskiej
- Dzieła Rozkrzewienia Wiary św.

Komentarz

USC

Siedziby USC

Temat nie przebadany
zakres lat/siedziba USC/podległe miejscowości
????-???? Miejscowość Miejscowość, Miejscowość, Miejscowość

Księgi USC

Po 100 latach od daty wytworzenia księgi przekazywane są do archiwów państwowych.
W tym punkcie i jego podpunktach pod żadnym pozorem nie wolno wprowadzać informacji o księgach w postaci podawania tylko ich zakresu czasowego. Autor tego punktu swoją osobą gwarantuje rzetelność podanych informacji we wzorcu.

Księgi urodzeń

Temat nie przebadany
Dane wprowadzać wg wzorca
Księga urodzeń 1757-1810 (AP Bydgoszcz sygnatura/ USC Pelplin sygnatura)
Pierwszy wpis ??.??.???? r., ostatni wpis ??.??.???? r.
Urodzenia w latach 1938-45
Opisać potencjalne przyczyny zaginięcia ksiąg i skomentować je.
Następne księgi nie zostały zdygitalizowane.

Alegaty

Nie dotyczy.

Księgi zapowiedzi

Temat nie przebadany
Dane wprowadzać wg wzorca
Księga zapowiedzi 1757-1810 (AP Bydgoszcz sygnatura/ USC Pelplin sygnatura)
Pierwszy wpis ??.??.???? r., ostatni wpis ??.??.???? r.
Zapowiedzi w latach 1938-45
Opisać potencjalne przyczyny zaginięcia ksiąg i skomentować je.
Następne księgi nie zostały zdygitalizowane.

Księgi małżeństw

Temat nie przebadany
Dane wprowadzać wg wzorca
Księga małżeństw 1757-1810 (AP Bydgoszcz sygnatura/ USC Pelplin sygnatura)
Pierwszy wpis ??.??.???? r., ostatni wpis ??.??.???? r.
Małżeństwa w latach 1938-45
Opisać potencjalne przyczyny zaginięcia ksiąg i skomentować je.
Następne księgi nie zostały zdygitalizowane.

Księgi rozwodów

Temat nie przebadany
Dane wprowadzać wg wzorca
Księga rozwodów 1757-1810 (AP Bydgoszcz sygnatura/ USC Pelplin sygnatura)
Pierwszy wpis ??.??.???? r., ostatni wpis ??.??.???? r.
Rozwody w latach 1938-45
Opisać potencjalne przyczyny zaginięcia ksiąg i skomentować je.
Następne księgi nie zostały zdygitalizowane.

Księgi zgonów

Temat nie przebadany
Dane wprowadzać wg wzorca
Księga zgonów 1757-1810 (AP Bydgoszcz sygnatura/ USC Pelplin sygnatura)
Pierwszy wpis ??.??.???? r., ostatni wpis ??.??.???? r.
Zmarli w latach 1938-45
Opisać potencjalne przyczyny zaginięcia ksiąg i skomentować je.
Następne księgi nie zostały zdygitalizowane.

Księgi USC w zasobach AP

Wg danych bazy PRADZIAD w Archiwum Państwowym w Gdańsku znajdują się księgi USC Rajkowy:
 • urodzeń: 1874-1901
 • alegaty: nie dotyczy
 • zapowiedzi: Brak danych
 • małżeństw: 1874-1903
 • rozwodów: Brak danych
 • zgonów: 1874-1904
W/w księgi są udostępniane całkowicie i wchodzą w skład zespołu 2130/0 Urząd Stanu Cywilnego w Rajkowach
Komentarz

Księgi USC opublikowane w internecie

Temat nie przebadany

Mikrofilmy ksiąg USC

Temat nie przebadany
W zasobach Mormonów znajdują się następujące zmikrofilmowane księgi USC Miejscowość:
Wg bazy PRADZIAD przechowywane są w AP Gdańsk zmikrofilmowane księgi USC Rajkowy:
 • urodzeń: 1880-1883
 • alegaty: nie dotyczy
 • zapowiedzi: Brak danych
 • małżeństw: 1881-1883
 • rozwodów: Brak danych
 • zgonów: 1880-1883
Komentarz

Indeksy ksiąg USC

Temat nie przebadany
Aktualnie w trakcie indeksowania. Indeksy na stronie wg wzoru PomTG oraz Genealodzy.pl

Komentarz

Poszukując aktów USC należy sprawdzić dane z urzędów sąsiadujących terytorialnie względnie położonych w najbliższej okolicy: wpisać wg wzoru Silno, itd.

Dyskusje na forach internetowych

Temat nie przebadany

Inne

Kolejne informacje o miejscowości będącej siedzibą parafii można znaleźć na stronie Genepedii Rajkowy