Piece pow. starogardzki - Parafia rz.-kat. pw. NSPJ

Z Genepedia
Skocz do: nawigacji, wyszukiwania
To jest zalążek artykułu Piece pow. starogardzki - Parafia rz.-kat. pw. NSPJ. Możesz go rozwinąć i uzupełnić lub poddać weryfikacji.
Jeśli uznasz że artykuł jest kompletny zaznacz ten fakt w Dyskusja:Piece pow. starogardzki - Parafia rz.-kat. pw. NSPJ o dokumencie.

Piece pow. starogardzki - Parafia rz.-kat. pw. Najświętszego Serca Pana Jezusa

łac.: Parohiae Brak danych
Inne nazwy: Parafia p.w. Najświętrzego Serca Jezusowego
Instrukcja wprowadzania danych zawarta jest na stronie.
Okresowo należy dokonać porównania zawartości niniejszej strony z wzorcem celem uzupełnienia o nowo dodane elementy.

Kontakt

 • Strona www parafii
 • ul. Kościelna 10, 83-261 Piece
 • tel. 58-587 18 08

Opis parafii

Historia parafii

Kościół parafialny
 • 1911 r. - w dn. 16 lipca wmurowano i poświęcono kamień węgielny
Budowa kościoła była wynikiem starań proboszcza zblewskiego ks. Konstantego Krefta
 • 1914 r. - zakończono budowę kościoła
Dekret z dn. 06.04.1914 r. opublikowany w Orędowniku nr 4/1914 r. Odszukać
 • 1914 r. - założono Żywy Różaniec
W 1928 r. liczył 450 członków.
 • 1915 r. - w dn. 5 lutego założono Bractwo Serca Jezusowego
W 1928 r. liczyło 580 członków.
Dekret z dn. 16.12.1922 r. opublikowany w Orędowniku nr 3/1923 r.
 • 1927 r. - założono Trzeci Zakon
W 1928 r. liczył 250 członków.
 • 19?? r. - założono Stowarzyszenie Rozkrzewienia Wiary
W 1928 r. liczyło 170 członków.
 • 19?? r. - założono Stowarzyszenie Młodzieży Męskiej
W 1928 r. liczyło 31 członków.
 • 19?? r. - założono Towarzystwo Ludowe
 • 1928 r. - w parafii mieszkało:
- katolików Polaków 3535
- katolików Niemców 7
- ewangelików 33
Ogółem 3475 osób w tym komunikujacych 2605.
Brak dekretu w Orędowniku
 • 1973 r. - zamontowano ogrzewanie elektryczne; parafia liczyła 1350 dusz.
Dekret z dn. 10.02.1975 r. opublikowany w Orędowniku nr 1-2/1975
Dekret z dn. 19.03.1979 r. opublikowany w Orędowniku nr 3-4/1979
 • 2006 r. - w czerwcu zakończono budowę domu pogrzebowego
Został poświęcony przez Bpa Szlagę
Kościół filialny Huta 1953 - ????
Kościół filialny Kaliska 1953 - ????
 • 1953 r. - w dn. 1 lipca (wg Spisu... z 1953 r. str. 56) i wg kolejnych spisów do 1963 r. funkcjonował kościół filialny w Kaliskach.

Cmentarz

Wyszukiwarka grobów: Brak danych
Indeksy grobów: Brak danych
Opis
Temat nie przebadany

Zasięg terytorialny

 • 1914 r. - w dn. ?????? tymczasowo przyłączono (wg dekretu z dn. 16.12.1922 r.):
- z Parafii Zblewo
- Piece, Czarne, Huta, Lubiki, Młyńsk, Iwiczno z Frankenfelde, Dąbrowa-Kaliska, Czubek i Steinkrug
- z Parafii Łąg
- Małe Lubiki
- z Parafii Stara Kiszewa
- Studzienice, Wielki Bartel i Mały Bartel
Dekret z dn. 06.04.1919 r. opublikowany w Orędowniku nr 4/1914 r. Odszukać
Wg innego źródła lokalny wikariat obejmował miejscowości:
Piece, Czarne, Huta Kalna, Czubek, Lubiki, Młyńsk, Iwiczno, Frank, Kaliska i Kamienna Karczma.
 • 1923 r. - w dn. 1 stycznia ostatecznie przyłączono:
- z Parafii Zblewo
- Piece, Czarne, Huta, Lubiki, Młyńsk, Iwiczno z Frankenfelde, Dąbrowa-Kaliska, Czubek i Steinkrug
- z Parafii Łąg
- Małe Lubiki
- z Parafii Stara Kiszewa
- Studzienice, Wielki Bartel i Mały Bartel
Dekret z dn. 16.12.1922 r. opublikowany w Orędowniku nr 3/1923 r.
Wg innego źródła parafia obejmowała miejscowości przyłączone:
- z Parafii Zblewo
- Piece, Czarne, Huta, Lubiki, Młyńsk, Iwiczno, Frank, Dąbrowa, Kaliska, Czubek i Kamienna Karczma
- z Parafii Łąg
- Małe Lubiki
- z Parafii Stara Kiszewa
- Studzienice, Wielki Bartel i Mały Bartel
Piece, Czarne, Czubek, Dąbrowa, Frank (Krzewina), Huta, Iwiczno, Kaliska, Kamienna Karczma, Lubiki, Młyńsk, Studzienice, Trzechowo, Wielki Bartel.
Leśna Huta - nadleśnictwo
Dekret z dn. 22.05.1929 r. opublikowany w Orędowniku nr 6/1929
Bartel, Czarne, Czubek, Dąbrowa, Frank, Huta Kalna, Iwiczno, Kaliska, Karczma, Młyński, Lubiki, Studzienice, Trzechowo.
Kaliska, Bartel Wielki z leśniczówką, Bartel Mały, część wsi Frank tzn. posesje położone po jednej i drugiej stronie szosy z Kalisk do szosy relacji Starogard Gdański - Chojnice
Czarne, Czubek - leśniczówka, Huta Kalna, Klaniny, Lubiki Duże, Lubiki Małe.
Biedaczek, Dąbrowa, Frank, Iwiczno, Kamienna Karczma, Młyńsk, Piece, Studzienice, Trzechowo.
 • 1992 r. - w dn. 15 grudnia (wg Spisu... str. 237) zasięg terytorialny nie uległ zmianie.
 • 1998 r. - w dn. 1 stycznia (wg Spisu... str. 246) brak informacji o zasięgu terytorialnym.
 • 1999 r. - w dn. 1 stycznia (wg Spisu... str. 336) zasięg terytorialny nie uległ zmianie.
 • 2000 r. - w dn. 20 stycznia (wg Spisu... str. 351) zasięg terytorialny nie uległ zmianie.
 • 2001 r. - w dn. 20 stycznia (wg Spisu... str. 359) zasięg terytorialny nie uległ zmianie
 • 2003 r. - w dn. 28 stycznia (wg Spisu... str. 368) zasięg terytorialny nie uległ zmianie.
 • 2004 r. - w dn. 21 września (wg Spisu... str. 372) zasięg terytorialny nie uległ zmianie.
 • 2007 r. - w dn. 17 stycznia (wg Spisu... str. 379) zasięg terytorialny nie uległ zmianie.
 • 2008 r. - w dn. 30 stycznia (wg Spisu... str. 379) zasięg terytorialny nie uległ zmianie.
 • 2009 r. - w dn. 30 stycznia (wg Spisu... str. 381) zasięg terytorialny nie uległ zmianie.
Pozostałe miejscowości (pisownia oryginalna), których nazwy prawdopodobnie "zaginęły":
Temat nie przebadany

Niemiecko-polskie nazwy miejscowości wchodzących w skład parafii

W nawiasach ujęto odmiany pisowni, które w niektórych przypadkach są błędne.
Messtischblatt - 1936 r. Rozpisać miejscowości
- Biedaczek lub Biedaczek
Czarnen - Czarne lub Czarne
Czubeck - Czubek
Dombrowo - Dąbrowa lub Dąbrowa
Frankifeld (Frankenfelde) - Frank (Krzewina) lub Frank
Hütte - Huta lub Huta Kalna (Huta Borzechowska (1750), Huta Czubkowa (1780), Hutta (około 1790), Huta (1882), hitlerowska Hütte, Huta Kalna (1953)
Iwitzno - Iwiczno (Iwiczna) lub Iwiczno
Königl K. - Kaliska (Kaliska Król.) lub Kaliska (kaszb. Kalëska)
- Kamionna ? - Kamienna Karczma lub Kamienna Karczma
- Leśna Huta (nadleśnictwo) lub Leśna Huta
Lubicki - Lubiki (Libiki) lub Lubiki (wg Słownika 1884 - par. Zblewo)
- Małe Lubiki lub Lubiki Małe
- Mały Bartel lub Bartel Mały
Mlinsk - Młyńsk lub Młyńsk (wg Słownika 1885 - par. Zblewo)
Ofen Patrz też Ofen - Piece
Steinkrug - Steinkrug leśnictwo w nadl. okonińskim (wg Słownika 1890 - par. Zblewo)
Studzenitz - Studzienice (Studzienica) lub Studzienice
- Trzechowo lub Trzechowo
Gr. Bartel - Wielki Bartel lub Bartel Wielki

Mapy

Uzupełnić

Księża

Pracujący w parafii

1914 - 1923 - Ks. Borowski Teodor Lokalny wikary
1923 - 1939 - Ks. Borowski Leon Proboszcz
1945 - 1952 - Ks. Machajewski Maksymilian Administrator
1952 - 1975 - Ks. Machajewski Maksymilian Proboszcz
1957 - 1968 - Ks. Huzarek Edward Wikariusz
1962 - 1968 - Ks. Prądzyński Dominik Jan Wikariusz
1975 - 1983 - Ks. Machajewski Maksymilian Rezydent, emeryt
1975 - 1985 - Ks. Nikiel Jan Proboszcz
1985 - 1987 - Ks. Różański Henryk Proboszcz
1987 - 1987 - Ks. Słupski Józef Administrator
1987 - 1988 - Ks. Wawrzyniak Andrzej Proboszcz
1988 - 2019 - Ks. Szumiato Witold Proboszcz
1997 - 2007 - Ks. Piotrzkowski Edmund Rezydent
2019 - 2021 - Ks. Kozłowski Bogdan Proboszcz
 • Źródła:
Schematyzmy
Strona www diecezji

Powołania kapłańskie i zakonne

1??? - Ks. Miszewski Andrzej
1??? - Ks. Pietrzkowski Edmund
 • Listę powpłań uzupełniono w oparciu o stronę www diecezji

Kapłani pochowani w kościele

Temat nie przebadany
??.??.1??? - Ks. nazwisko i imię

Kapłani pochowani na cm. parafialnym

Temat nie przebadany
??.??.1??? - Ks. nazwisko i imię

Kapłani pochowani na cm. komunalnym

Temat nie przebadany
??.??.1??? - Ks. nazwisko i imię

Księgi i dokumenty parafialne

Księgi metrykalne i inne

Prowadzenie ksiąg metrykalnych stało się obowiązkiem wynikającym z uchwał podjętych na Soborze Trydenckim (1545-1563).
Zasady udostępniania zbiorów w AD Pelplin
W tym punkcie i jego podpunktach pod żadnym pozorem nie wolno wprowadzać informacji o księgach w postaci podawania tylko ich zakresu czasowego. Autor tego punktu swoją osobą gwarantuje rzetelność podanych informacji we wzorcu.

Najstarsze księgi

Dlaczego istnieją księgi z 1913 r. jeżeli Lokalny wikariat założono rok później. Sprawa do wyjaśnienia
- chrztów od 1914 r.
- ślubów od 1913 r.
- zgonów od 1913 r.

Księgi chrztów

Księga chrztów 1914-1920 (w parafii) (wpisy po 1920 r. dostępne tylko w parafii)
Pierwszy wpis ??.??.???? r., ostatni wpis ??.??.???? r.
- Uzupełnić
 • Miejscowości spoza parafii wg oryginalnej pisowni:
- Uzupełnić
 • Ciekawostki:
- Uzupełnić
Chrzty w latach 1938-45
Opisać potencjalne przyczyny zaginięcia ksiąg i skomentować je.

Księgi konwersji

Temat nie przebadany
Dane wprowadzać wg wzorca
Księga konwersji 1757-1810 (AD Pelplin W1282 / w parafii) (wspólnie z księgą ślubów i zgonów)
Pierwszy wpis ??.??.???? r., ostatni wpis ??.??.???? r.
 • Charakterystyka księgi:
- Uzupełnić
 • Miejscowości spoza parafii wg oryginalnej pisowni:
- Uzupełnić
 • Ciekawostki:
- Uzupełnić
Następne księgi nie zostały zdygitalizowane.

Księgi I komunii

Księga I lomunii 1914-1920 (w parafii) (wpisy po 1920 r. dostępne tylko w parafii)
Pierwszy wpis ??.??.???? r., ostatni wpis ??.??.???? r.
- Uzupełnić
 • Miejscowości spoza parafii wg oryginalnej pisowni:
- Uzupełnić
 • Ciekawostki:
- Uzupełnić

Księgi bierzmowanych

Temat nie przebadany
Dane wprowadzać wg wzorca
Księga bierzmowanych 1757-1810 (AD Pelplin W1282 / w parafii) (wspólnie z księgą ślubów i zgonów)
Pierwszy wpis ??.??.???? r., ostatni wpis ??.??.???? r.
 • Charakterystyka księgi:
- Uzupełnić
 • Miejscowości spoza parafii wg oryginalnej pisowni:
- Uzupełnić
 • Ciekawostki:
- Uzupełnić
Bierzmowania w latach 1938-45
Opisać potencjalne przyczyny zaginięcia ksiąg i skomentować je.
Następne księgi nie zostały zdygitalizowane.

Alegaty

Nie dotyczy.

Księgi zapowiedzi

Nie były dygitalizowane. AD Pelplin nie posiada (w swoich zasobach) żadnych ksiąg. Informacji na ten temat należy szukać tylko w parafii.

Księgi ślubów

Księga ślubów 1914-1920 (w parafii) (wpisy po 1920 r. dostępne tylko w parafii)
Pierwszy wpis ??.??.???? r., ostatni wpis ??.??.???? r.
- Uzupełnić
 • Miejscowości spoza parafii wg oryginalnej pisowni:
- Uzupełnić
 • Ciekawostki:
- Uzupełnić
Śluby w latach 1938-45
Opisać potencjalne przyczyny zaginięcia ksiąg i skomentować je.

Księgi zgonów

Księga zgonów 1913-1960 (w parafii) (wpisy po 1960 r. dostępne tylko w parafii)
Pierwszy wpis ??.??.???? r., ostatni wpis ??.??.???? r.
- Uzupełnić
 • Miejscowości spoza parafii wg oryginalnej pisowni:
- Uzupełnić
 • Ciekawostki:
- Uzupełnić
Zgony w latach 1938-45
Opisać potencjalne przyczyny zaginięcia ksiąg i skomentować je.

Księgi cmentarne

Temat nie przebadany
Dane wprowadzać wg wzorca
Księga cmentarna 1757-1810 (AD Pelplin W1282 / w parafii) (wspólnie z księgą ślubów i zgonów)
Pierwszy wpis ??.??.???? r., ostatni wpis ??.??.???? r.
 • Charakterystyka księgi:
- Uzupełnić
 • Miejscowości spoza parafii wg oryginalnej pisowni:
- Uzupełnić
 • Ciekawostki:
- Uzupełnić
Następne księgi nie zostały zdygitalizowane.

Księgi dusz

Temat nie przebadany
Dane wprowadzać wg wzorca
Księga dusz 1757-1810 (AD Pelplin W1282 / w parafii) (wspólnie z księgą ślubów i zgonów)
Pierwszy wpis ??.??.???? r., ostatni wpis ??.??.???? r.
 • Charakterystyka księgi:
- Uzupełnić
 • Miejscowości spoza parafii wg oryginalnej pisowni:
- Uzupełnić
 • Ciekawostki:
- Uzupełnić
Następne księgi nie zostały zdygitalizowane.

Księgi metrykalne w zasobach AP

Wg danych bazy PRADZIAD w zasobach AP brak ksiąg metrykalnych.

Księgi metrykalne opublikowane w internecie

Temat nie przebadany

Mikrofilmy ksiąg metrykalnych

Temat nie przebadany
W zasobach Mormonów znajdują się następujące zmikrofilmowane księgi metrykalne:
Wg danych bazy PRADZIAD w zasobach AP brak mikrofilmów ksiąg metrykalnych.

Indeksy ksiąg metrykalnych

Okresowo należy sprawdzać strony PomTG oraz Genealodzy.pl

Pozostałe księgi i dokumenty

Czy zachowały się księgi lub dokumenty dotyczące
- Żywego Różańca
- Bractwa Serca Jezusowego
- Trzeciego Zakonu
- Stowarzyszenia Rozkrzewienia Wiary
- Stowarzyszenia Młodzieży Męskiej
- Towarzystwa Ludowego

Komentarz

USC

Siedziby USC

Temat nie przebadany
zakres lat/siedziba USC/podległe miejscowości
????-???? Miejscowość Miejscowość, Miejscowość, Miejscowość

Księgi USC

Po 100 latach od daty wytworzenia księgi przekazywane są do archiwów państwowych.
W tym punkcie i jego podpunktach pod żadnym pozorem nie wolno wprowadzać informacji o księgach w postaci podawania tylko ich zakresu czasowego. Autor tego punktu swoją osobą gwarantuje rzetelność podanych informacji we wzorcu.

Księgi urodzeń

Temat nie przebadany
Dane wprowadzać wg wzorca
Księga urodzeń 1757-1810 (AP Bydgoszcz sygnatura/ USC Pelplin sygnatura)
Pierwszy wpis ??.??.???? r., ostatni wpis ??.??.???? r.
Urodzenia w latach 1938-45
Opisać potencjalne przyczyny zaginięcia ksiąg i skomentować je.
Następne księgi nie zostały zdygitalizowane.

Alegaty

Nie dotyczy.

Księgi zapowiedzi

Temat nie przebadany
Dane wprowadzać wg wzorca
Księga zapowiedzi 1757-1810 (AP Bydgoszcz sygnatura/ USC Pelplin sygnatura)
Pierwszy wpis ??.??.???? r., ostatni wpis ??.??.???? r.
Zapowiedzi w latach 1938-45
Opisać potencjalne przyczyny zaginięcia ksiąg i skomentować je.
Następne księgi nie zostały zdygitalizowane.

Księgi małżeństw

Temat nie przebadany
Dane wprowadzać wg wzorca
Księga małżeństw 1757-1810 (AP Bydgoszcz sygnatura/ USC Pelplin sygnatura)
Pierwszy wpis ??.??.???? r., ostatni wpis ??.??.???? r.
Małżeństwa w latach 1938-45
Opisać potencjalne przyczyny zaginięcia ksiąg i skomentować je.
Następne księgi nie zostały zdygitalizowane.

Księgi rozwodów

Temat nie przebadany
Dane wprowadzać wg wzorca
Księga rozwodów 1757-1810 (AP Bydgoszcz sygnatura/ USC Pelplin sygnatura)
Pierwszy wpis ??.??.???? r., ostatni wpis ??.??.???? r.
Rozwody w latach 1938-45
Opisać potencjalne przyczyny zaginięcia ksiąg i skomentować je.
Następne księgi nie zostały zdygitalizowane.

Księgi zgonów

Temat nie przebadany
Dane wprowadzać wg wzorca
Księga zgonów 1757-1810 (AP Bydgoszcz sygnatura/ USC Pelplin sygnatura)
Pierwszy wpis ??.??.???? r., ostatni wpis ??.??.???? r.
Zmarli w latach 1938-45
Opisać potencjalne przyczyny zaginięcia ksiąg i skomentować je.
Następne księgi nie zostały zdygitalizowane.

Księgi USC w zasobach AP

Wg danych bazy PRADZIAD w zasobach AP brak ksiąg USC Piece.

Księgi USC opublikowane w internecie

Temat nie przebadany

Mikrofilmy ksiąg USC

Temat nie przebadany
W zasobach Mormonów znajdują się następujące zmikrofilmowane księgi USC Miejscowość:
Wg danych bazy PRADZIAD w zasobach AP brak mikrofilmów ksiąg USC Piece.

Indeksy ksiąg USC

Temat nie przebadany
Aktualnie w trakcie indeksowania. Indeksy na stronie wg wzoru PomTG oraz Genealodzy.pl

Komentarz

Poszukując aktów USC należy sprawdzić dane z urzędów sąsiadujących terytorialnie względnie położonych w najbliższej okolicy: wpisać wg wzoru Silno, itd.

Dyskusje na forach internetowych

Temat nie przebadany

Inne

Kolejne informacje o miejscowości będącej siedzibą parafii można znaleźć na stronie Genepedii Miejscowość
Strony internetowe:
- Parafia Rzymskokatolicka Najświętszego Serca Pana Jezusa