Nowa Cerkiew pow. Tczew - Parafia rz.-kat. pw. Wniebowzięcia NMP

Z Genepedia
Skocz do: nawigacji, wyszukiwania
To jest zalążek artykułu Nowa Cerkiew pow. Tczew - Parafia rz.-kat. pw. Wniebowzięcia NMP. Możesz go rozwinąć i uzupełnić lub poddać weryfikacji.
Jeśli uznasz że artykuł jest kompletny zaznacz ten fakt w Dyskusja:Nowa Cerkiew pow. Tczew - Parafia rz.-kat. pw. Wniebowzięcia NMP o dokumencie.

Nowa Cerkiew pow. Tczew - Parafia rz.-kat. pw. Wniebowzięcia NMP

łac.: Parohiae Neukirchensis
Inne nazwy: Nowa Cerkiew Parafia p.w. śś. Piotra i Pawła oraz Wniebowzięcia NMP, Parafia Nowa Cerkiew k. Pelplina
Instrukcja wprowadzania danych zawarta jest na stronie.
Okresowo należy dokonać porównania zawartości niniejszej strony z wzorcem celem uzupełnienia o nowo dodane elementy.

Kontakt

 • Adres: Nowa Cerkiew, ul. Kościelna 48, 83-132 Morzeszczyn
 • tel. 58 536 22 07, 602 637 134

Opis parafii

Historia parafii

Kościół parafialny
 • 1274 r. - najpóźniej w 1302 r. utworzono parafię
Wg Spisu... 1995 r. str. 291 parafię założyli w 1274 r. cystersi pelplińscy
 • 1302 r. - w dokumencie osadczym wsi wyznaczono 4 włóki dla kościoła
 • 13?? r. - w I poł XIV w. wybudowano kościół murowany (wg "Zarysu...")
Wg "Słownika..." w 1312 r.
Wg Spisu... 1995 r. str. 291 najstarsze części kościoła - prezbiterium, wieża, zakrystia i skarbiec pochodzą z XIV w.
 • 1561 r. - ufundowano dzwon
Istniał jeszcze w 1928 r.
Czy zachowały się akta ?
Proboszcz posiadał 4 włóki roli.
 • 1623 r. - założono Bractwo Różańcowe
Statut z dn. 19.06 wzgl. 10.07.1851 r.
W 1928 r. liczyło 117 członków.
Wieś należała do opata z Pelplina
Świątynia murowana z wieżą, p.w. św. Piotra i Pawła
Zegar i organy ufundowane przez parafiankę nazwiskiem Pawłowska
Uposażenie parafialne stanowił dom parafialny z ogrodem, cztery łany ziemi. Było też uposażenie dla nauczyciela.
Akta w AD Pelplin sygn. G 11.
Źródło: Repertorium Ksiąg Wizytacji Kanonicznych....Cz. I str 99 (oprac. ks. Witold Kujawski)
Wieś należała do opata z Pelplina.
Istniał kościół parafialny p.w. Piotra i Pawła
Kościół z murowanym prezbiterium i nawą zbudowaną z konstrukcji pruskiego muru
Proboszcz miał cztery łany ziemi oraz dom z trzema łanami, w którym mieszkali zagrodnicy pracujący na gruncie proboszcza. Proboszcz pobierał też meszne
Plebania i pozostałe zabudowania plebańskie były nowe, w dobrym stanie.
Po pożarze szkoły, przytułu i in-nych zabudowań plebańskich został wystawiony nowy dom, jeszcze nie ukończony z czterema pomieszczeniami. W jednym mieszkał organista uczący dzieci.
Proboszczem był Ks. Rokicki Jakub
Źródło: Repertorium ksiąg wizytacji kanonicznych ... Cz. 2 (str. 182)
Kościół pod wezwaniem św. Piotra i Pawła, i św. Anny, patronatu opata z Pelplina.
Na uposażenie kościoła składały się opłaty z pogrzebów, procent od zapisanej przez poprzednich proboszczów sumy 800 florenów i czynszu z kilku domów
Proboszczem był zakonnik z opactwa pelplińskiego Jan Nivardus Wyczechowski, pochodzenia szlacheckiego i notariusz publiczny, rezydujący na miejscu. Wikariuszem był Jerzy Dominikowski
Uposażenie proboszcza składało się z czterech łanów ziemi, ogrodów i kilku domów, a także z mesznego
Było 1121 parafian (katolików)
Dekret reformacyjny dla parafii Nowa Cerkiew i Królówlas s. 248-249. oryginał prot.
Źródło: Repertorium ksiąg wizytacji kanonicznych ... Cz. 2 (str. 223)
 • 1764 r. - pożar zniszczył prawie cały kościół
Tego samego roku został odbudowany
Wieś opata z Pelplina.
Świątynia nowa, murowana, wytrawiona staraniem opata Izydora Tokarzewskiego, pod wezwaniem matki Bożej Królowej Apostołów, świętych Apostołów Piotra i Pawła oraz św. Mateusza.
Prawo patronatu należało do opata pelplińskiego i tegoż konwentu
Wiernych spowiadających się na Wielkanoc było 1209 osób.
Domy dla zarządcy i wikariusza z pruskiego muru
Dochód proboszcza składał się z czterech łanów ziemi, z akcydensów, z dwóch łanów znajdujących się przy kościele we wsi Królówlas i z mesznego pobieranego ze wsi należących do parafii i do filii
We dobrach wsi Borkowo znajdowała się kaplica
Zarządcą parafii był [[Wojciech Raczyński, zakonnik cysters, wikariuszem zaś także zakonnik Krzysztof Pawłowski.
Bractwo Różańcowe
Istniał mały przytułek, bez własnego uposażenia, z czterema ubogimi, żyjącymi z jałmużny.
Oryginał protokołu zawiera szczegółowe opisy, spisy itp dotyczące kościoła i parafii
Dekret reformacyjny z dnia 6 maja 1766 r., s. 414-416 oryginału (Akta AD Pelplin, sygn. G 61)
Źródło: Repertorium ksiąg wizytacji kanonicznych ... Cz. 2 (str. 288)
Brak informacji do którego dekanatu należy kościół w Nowej Cerkwi
Kościół pod wezwaniem Wniebowzięcia Najświętszej Marii Panny, świętych Piotra i Pawła oraz św. Mateusza.
Kościół fundowany w 1764 r. przez opata Izydora Tokarzewskiego. Świątynia murowana, kryta dachówką.
We wsi Borkowo znajdowała się kaplica zbudowana w pruski mur, pod wezwaniem św. Jakuba Apostoła, z fundacji opata pelplińskiego, gdzie odprawiał nabożeństwa jeden z zakonników, zanim Borkowo nie zostało zabrane przez rząd pruski. Wyposażenie kaplicy zabrali zakonnicy.
Akatolicy nie mieli swojego zboru
Żydzi mieszkający we wsi Ropuchy nie mieli synagogi
Proboszczem był ks. Ustarbowski Fabian Michał, doktor teologii, dziekan gniewski, zakonnik cysterski. Wikariuszem był ks. Lossau Izydor, zakonnik cysterski.
Dekret reformacyjny wystawiony w Nowej Cerkwi 19.X.1780 r
Akta w AD Pelplin sygn. G 71.
Źródło: Repertorium Ksiąg Wizytacji Kanonicznych Biskupów Kujawsko-Pomorskich przechowywanych w Archiwum Diecezjalnym w Pelplinie Cz. III str 219
(oprac. ks. Witold Kujawski)
 • 1845 r. - w dn. 23 maja nastąpił kolejny pożar kościoła
 • 1850 r. - istniał szpital dla 4 ubogich
Statut z dn. 08.10.1850, zatwierdzony 03.03.1851 r.
 • 1851 r. - odnowiono szczyt wieży uszkodzonej w pożarze
Brak informacji o liczebności w 1928 r.
 • 1927 r. - założono Stowarzyszenie Młodzieży Męskiej i Żeńskiej
W 1928 r. liczyło 103 członków.
 • 1928 r. - w obrębie parafii mieszkało:
- katolików Polaków 3919
- katolików Niemców 5
- ewangelików Niemców 27
Ogółem 3951 dusz, w tym 2858 komunikujących.
 • 1945 r. spłonęła plebania, Niemcy wysadzili wieżę kościelną
 • 1958 r. - w dn. 15 sierpnia (wg Spisu... z 1958 r. str. 73) i wg kolejnych spisów do 1987 r. istniała kaplica SS. Benedyktynek - Samarytanek w Bielawkach.
Kościół filialny Królów Las 1534 - 1922
Patrz strona Parafii Królów Las
Kościół filialny Kulice 2000 - nadal
 • 2000 r. - w dn. 20 stycznia (wg Spisu... str. 155) i wg kolejnych spisów do 2014 r. funkcjonował kościół filialny Kulice.

Cmentarz

Wyszukiwarka grobów: Patrz : Strona
Indeksy grobów: Brak danych
Opis
wg Spisu... 1995 r. str. 291 istniay 2 cmentarze katolickie

Zasięg terytorialny

 • 1534 r. - najpóźniej w 1583 r. wraz z przyłączeniem Parafii Królów Las przyłączono miejscowość Królów Las
Nowa Cerkiew, Rożental, Kulice, Gentomie, Morzeszczyna, Borkowo, Ropuchy, Rzeżęcin.
płacące meszne: Nowa Cerkiew, Rozental, Getomie, Morzeszczyn, Rzeżęcin, Kulice.
Z Borkowa, Rąbarku, Bielawek i folwarku Ropuchy proboszcz miał jedynie kolędę.
Nowa Cerkiew, Ropuchy, Rożental, Kulice, Genomie, Morzeszczyna, Rzeżęcin, Borkowo, z osada młyńską, Rozbark, Bielawki i Wolsza
Nowacerkiew, Rozental, Kulice, Genomie, Morzeszczyn, Rzerzecin, Królówlas z kościołem filialnym oraz folwarki Ropuchy, Bielawki, Ronnenberg, Wolsza i Borkowo z osadą młyńską.
Bielawki, Bielawki (leśn.), Borkowo, Brzeźno, Gętomie, Kulice, Morzeszczyn, Nowa Cerkiew (wieś), Nowa Cerkiew (folwark), Olszówka, Rombarg, Ropuchy, Rożental, Rzerzęcin, Smolążek, Wolsze.
Obszar dworski Ropuchy
Dokument z dn. 18.10.1923 r. opublikowany w Orędowniku nr 3/1924. Opóźnienie wejścia w życie niniejszego dokumentu wynika z faktu iż dopiero w dn. 06.02.1924 r. uzyskał on zatwierdzenie Wojewody Pomorskiego.
Bielawki, Borkowo, Gentomie, Kulice, Morzeszczyn, Nowacerkiew, Olszówka, Olsze, Rzeżęcin, Rombarg, Rożental.
Bielawki, Borkowo, Gentomie, Kulice, Morzeszczyn, Nowa Cerkiew, Olsze, Olszówka, Rombark, Rzeżęcin.
Bielawki, Borkowo, Gętomie, Kulice, Nowa Cerkiew, Olsze, Olszówka, Rombark, Rzeżęcin, Stocki Młyn.
Bielawki, Borkowo, Gętomie, Kulice, Nowa Cerkiew, Olsze, Olszówka, Rombark, Rzeżęcin, Stocki Młyn.
 • 1998 r. - w dn. 1 stycznia (wg Spisu... str. 124) brak informacji o zasięgu terytorialnym
 • 2000 r. - w dn. 20 stycznia (wg Spisu... str. 155) zasięg terytorialny nie uległ zmianie
 • 2001 r. - w dn. 20 stycznia (wg Spisu... str. 156) zasięg terytorialny nie uległ zmianie
 • 2003 r. - w dn. 28 stycznia (wg Spisu... str. 158) zasięg terytorialny nie uległ zmianie
 • 2004 r. - w dn. 21 września (wg Spisu... str. 274) zasięg terytorialny nie uległ zmianie
 • 2007 r. - w dn. 17 stycznia (wg Spisu... str. 276) zasięg terytorialny nie uległ zmianie
 • 2008 r. - w dn. 30 stycznia (wg Spisu... str. 280) zasięg terytorialny nie uległ zmianie
 • 2009 r. - w dn. 30 stycznia (wg Spisu... str. 282) zasięg terytorialny nie uległ zmianie
Pozostałe miejscowości (pisownia oryginalna), których nazwy prawdopodobnie "zaginęły":
Temat nie przebadany

Niemiecko-polskie nazwy miejscowości wchodzących w skład parafii

W nawiasach ujęto odmiany pisowni, które w niektórych przypadkach są błędne.
Messtischblatt - 1936 r. Rozpisać miejscowości
Bielawken - Bielawki
- Bielawki (leśn.)
Borkau - Borkowo lub Borkowo
- Brzeźno lub Brzeźno
Gentomie - Gętomie lub Gętomie
Koenigswalde (Königswalde) - Królów las lub Królów Las (Krolowlas, Królówlas, Królów Las)
Kuliz (Kulitz) - Kulice
Morroschin Patrz też Morroschin Kr. Pr. Stargard - Morzeszczyn lub Morzeszczyn (Moroszczyn)
Neukirch Patrz też Neukirch Kr. Pr. Stargard - Nowacerkiew (wieś; Neophania; Nuwekirche 1302, Nowa ecclesia 1326, Nowa Czerkiew 1583, Neophan, Nowa Cerkiew, Nowa Cerkiew koło Morzeszczyna, Nowacerkiew)
- Nowa Cerkiew (folwark)
Olschowken - Olszówka (Olszewko)
Romberg - Rąbark też Rombarg
Roppuch - Ropuchy
Rosenthal - Rożental
Resenschin - Rzeżęcin lub Rzeżęcin (Resintyn 1490, Rzerzęcin 1710)
Smolonschek - Smolążek (Smoląg Klasztorny) (wg Słownika 1889 - par. kat. Bobowo)
Wolsche - Wolsze (Olsze 1780)

Mapy

Uzupełnić

Księża

Pracujący w parafii

1592 - 1622 - Ks. Galenius Jakób Proboszcz
1710 - 17?? - Ks. Rokicki Jakub Proboszcz
1823 - 1829 - O. Prądzyński Mateusz Proboszcz
1869 - 1883 - Ks. Trepnau Jan Proboszcz
19?? - 19?? - Ks. Lesiński Aleksy Wikary
1918 - 1928 - Ks. Drapiewski Franciszek Proboszcz
1928 - 1928 - Ks. Ptach Alojzy Wikary
1929 - 1938 - Ks. Zakryś Stanisław Proboszcz
1946 - 19?? - Ks. Ruchniewicz Józef Administrator
1948 - 1952 - Ks. Ruchniewicz Józef Proboszcz
1952 - 1955 - Ks. Groszkowski Alfons Administrator
1955 - 1958 - Ks. Groszkowski Alfons Proboszcz
1958 - 1959 - Ks. Senski Władysław Wikariusz
1962 - 1968 - Ks. Ścisłowski Alojzy Administrator
1963 - 19?? - Ks. Kaszycki Jan Kapelan
1967 - 19?? - Ks. Kurowski Franciszek Wikariusz
1982 - 1983 - Ks. Jankowski Zygmunt Wikariusz
1983 - 1987 - Ks. Ścisłowski Alojzy Proboszcz
1986 - 1987 - Ks. Południak Kazimierz Wikariusz
1989 - 1991 - Ks. Gniwek Henryk Rezydent
1990 - 1992 - Ks. Pudlewski Franciszek Wikariusz
1990 - 2021 - Ks. Borzyszkowski Stanisław Proboszcz
1997 - 2004 - Ks. Wachowski Janusz Wikariusz, ur. 30.06.1960, św. 1993;
2006 - 2007 - Ks. Bladowski Mieczysław Wikariusz
2009 - 2011 - Ks. Leszczyński Marcin Wikariusz
2013 - 2014 - Ks. Briegman Damian Wikariusz
20?? - 2021 - Ks. Miotk Marcin Wikariusz
2021 - 20?? - Ks. Tybusz Artur Wikariusz
 • Żródła:
Strona www diecezji
Spisy i Schematyzmy

Powołania kapłańskie i zakonne

1??? - Ks. Gajdus Alfons
1??? - Ks. Grunt Stanisław
1??? - Ks. Ormiński Henryk
1??? - Ks. Lichosyt Jan
1??? - Ks. Pawłowski Jerzy
1??? - Ks. Borys Gerard
1??? - Ks. Pawelec Henryk
 • Źródło:
Strona www diecezji

Kapłani pochowani w kościele

Temat nie przebadany
??.??.1??? - Ks. nazwisko i imię

Kapłani pochowani na cm. parafialnym

??.10.1938 - Ks. Zakryś Stanisław

Kapłani pochowani na cm. komunalnym

Temat nie przebadany
??.??.1??? - Ks. nazwisko i imię

Księgi i dokumenty parafialne

Księgi metrykalne i inne

Prowadzenie ksiąg metrykalnych stało się obowiązkiem wynikającym z uchwał podjętych na Soborze Trydenckim (1545-1563).
Zasady udostępniania zbiorów w AD Pelplin.
W tym punkcie i jego podpunktach pod żadnym pozorem nie wolno wprowadzać informacji o księgach w postaci podawania tylko ich zakresu czasowego. Autor tego punktu swoją osobą gwarantuje rzetelność podanych informacji we wzorcu.

Najstarsze księgi

- chrztów od 1729 r.
- ślubów od 1729 r.
- zgonów od 1761 r.
- chrztów od 1874 r.
- ślubów od 1888 r.
- zgonów od 1890 r.
 • 2003 r. - zgodnie z załącznikiem nr 1 do protokołu przekazania ksiąg, do AD Pelplin przekazano z Niemiec księgi o sygn. W 1021 - W 1030,
W 1051 tj. 11 woluminów, co jest zgodne z poniższym zestawieniem

Księgi chrztów

Indeks chrztów 1801-1889 (AD Pelplin W 1051)
Pierwszy wpis ??.??.???? r., ostatni wpis ??.??.???? r.
 • Charakterystyka księgi:
- Uzupełnić
 • Miejscowości spoza parafii wg oryginalnej pisowni:
- Uzupełnić
 • Ciekawostki:
- Uzupełnić
Księga chrztów 1729-1746 (AD Pelplin W 1021) (wspólnie z księgą ślubów)
Pierwszy wpis ??.??.???? r., ostatni wpis ??.??.???? r.
 • Charakterystyka księgi:
- Uzupełnić
 • Miejscowości spoza parafii wg oryginalnej pisowni:
- Uzupełnić
 • Ciekawostki:
- Uzupełnić
Księga chrztów 1746-1749
Brak danych
Księga chrztów 1749-1775 (AD Pelplin W 1022) (wspólnie z księgą ślubów)
Pierwszy wpis ??.??.???? r., ostatni wpis ??.??.???? r.
 • Charakterystyka księgi:
- Uzupełnić
 • Miejscowości spoza parafii wg oryginalnej pisowni:
- Uzupełnić
 • Ciekawostki:
- Uzupełnić
Księga chrztów 1775-1791 (AD Pelplin W 1023) (wspólnie z księgą ślubów)
Pierwszy wpis ??.??.???? r., ostatni wpis ??.??.???? r.
 • Charakterystyka księgi:
- Uzupełnić
 • Miejscowości spoza parafii wg oryginalnej pisowni:
- Uzupełnić
 • Ciekawostki:
- Uzupełnić
Księga chrztów 1792-1830 (AD Pelplin W 1024) (wspólnie z księgą ślubów)
Pierwszy wpis ??.??.???? r., ostatni wpis ??.??.???? r.
 • Charakterystyka księgi:
- Uzupełnić
 • Miejscowości spoza parafii wg oryginalnej pisowni:
- Uzupełnić
 • Ciekawostki:
- Uzupełnić
Księga chrztów 1830-1850 (AD Pelplin W 1025) (wspólnie z księgą ślubów)
Pierwszy wpis ??.??.???? r., ostatni wpis ??.??.???? r.
 • Charakterystyka księgi:
- Uzupełnić
 • Miejscowości spoza parafii wg oryginalnej pisowni:
- Uzupełnić
 • Ciekawostki:
- Uzupełnić
Księga chrztów 1851-1873 (AD Pelplin W 1026)
Pierwszy wpis ??.??.???? r., ostatni wpis ??.??.???? r.
 • Charakterystyka księgi:
- Uzupełnić
 • Miejscowości spoza parafii wg oryginalnej pisowni:
- Uzupełnić
 • Ciekawostki:
- Uzupełnić
Księga chrztów 1874-1894 (w parafii)
Pierwszy wpis ??.??.???? r., ostatni wpis ??.??.???? r.
 • Charakterystyka księgi:
- Uzupełnić
 • Miejscowości spoza parafii wg oryginalnej pisowni:
- Uzupełnić
 • Ciekawostki:
- Uzupełnić
Księga chrztów 1895-1924 (w parafii) (wpisy po 1920 r. dostępne tylko w parafii)
Pierwszy wpis ??.??.???? r., ostatni wpis ??.??.???? r.
 • Charakterystyka księgi:
- Uzupełnić
 • Miejscowości spoza parafii wg oryginalnej pisowni:
- Uzupełnić
 • Ciekawostki:
- Uzupełnić
Księga chrztów 1924-1943 (w parafii) (dostępna tylko w parafii)
Pierwszy wpis ??.??.???? r., ostatni wpis ??.??.???? r.
 • Charakterystyka księgi:
- Uzupełnić
 • Miejscowości spoza parafii wg oryginalnej pisowni:
- Uzupełnić
 • Ciekawostki:
- Uzupełnić
Księga chrztów 1943-1963 (w parafii) (dostępna tylko w parafii)
Pierwszy wpis ??.??.???? r., ostatni wpis ??.??.???? r.
 • Charakterystyka księgi:
- Uzupełnić
 • Miejscowości spoza parafii wg oryginalnej pisowni:
- Uzupełnić
 • Ciekawostki:
- Uzupełnić
Następne księgi nie zostały zdygitalizowane.

Księgi konwersji

Temat nie przebadany
Dane wprowadzać wg wzorca
Księga konwersji 1757-1810 (AD Pelplin W1282 / w parafii) (wspólnie z księgą ślubów i zgonów)
Pierwszy wpis ??.??.???? r., ostatni wpis ??.??.???? r.
 • Charakterystyka księgi:
- Uzupełnić
 • Miejscowości spoza parafii wg oryginalnej pisowni:
- Uzupełnić
 • Ciekawostki:
- Uzupełnić
Następne księgi nie zostały zdygitalizowane.

Księgi I komunii

Księga I komunii 1896-1961 (w parafii) (wpisy po 1937 r. dostępne tylko w parafii)
Pierwszy wpis ??.??.???? r., ostatni wpis ??.??.???? r.
 • Charakterystyka księgi:
- Uzupełnić
 • Miejscowości spoza parafii wg oryginalnej pisowni:
- Uzupełnić
 • Ciekawostki:
- Uzupełnić

Księgi bierzmowanych

Księga bierzmowanych 1851-1937 (w parafii) (wpisy po 1937 r. dostępne tylko w parafii)
Pierwszy wpis ??.??.???? r., ostatni wpis ??.??.???? r.
 • Charakterystyka księgi:
- Uzupełnić
 • Miejscowości spoza parafii wg oryginalnej pisowni:
- Uzupełnić
 • Ciekawostki:
- Uzupełnić

Alegaty

Nie dotyczy.

Księgi zapowiedzi

Nie były dygitalizowane. AD Pelplin nie posiada (w swoich zasobach) żadnych ksiąg. Informacji na ten temat należy szukać tylko w parafii.

Księgi ślubów

Księga ślubów 1729-1746 (AD Pelplin W 1021) (wspólnie z księgą chrztów)
Pierwszy wpis ??.??.???? r., ostatni wpis ??.??.???? r.
 • Charakterystyka księgi:
- Uzupełnić
 • Miejscowości spoza parafii wg oryginalnej pisowni:
- Uzupełnić
 • Ciekawostki:
- Uzupełnić
Księga ślubów 1746-1749
Brak danych
Księga ślubów 1749-1775 (AD Pelplin W 1022) (wspólnie z księgą chrztów)
Pierwszy wpis ??.??.???? r., ostatni wpis ??.??.???? r.
 • Charakterystyka księgi:
- Uzupełnić
 • Miejscowości spoza parafii wg oryginalnej pisowni:
- Uzupełnić
 • Ciekawostki:
- Uzupełnić
Księga ślubów 1775-1791 (AD Pelplin W 1023) (wspólnie z księgą chrztów)
Pierwszy wpis ??.??.???? r., ostatni wpis ??.??.???? r.
 • Charakterystyka księgi:
- Uzupełnić
 • Miejscowości spoza parafii wg oryginalnej pisowni:
- Uzupełnić
 • Ciekawostki:
- Uzupełnić
Księga ślubów 1792-1830 (AD Pelplin W 1024) (wspólnie z księgą chrztów)
Pierwszy wpis ??.??.???? r., ostatni wpis ??.??.???? r.
 • Charakterystyka księgi:
- Uzupełnić
 • Miejscowości spoza parafii wg oryginalnej pisowni:
- Uzupełnić
 • Ciekawostki:
- Uzupełnić
Księga ślubów 1830-1851 (AD Pelplin W 1025) (wspólnie z księgą chrztów)
Pierwszy wpis ??.??.???? r., ostatni wpis ??.??.???? r.
 • Charakterystyka księgi:
- Uzupełnić
 • Miejscowości spoza parafii wg oryginalnej pisowni:
- Uzupełnić
 • Ciekawostki:
- Uzupełnić
Księga ślubów 1852-1887 (AD Pelplin W 1027)
Pierwszy wpis ??.??.???? r., ostatni wpis ??.??.???? r.
 • Charakterystyka księgi:
- Uzupełnić
 • Miejscowości spoza parafii wg oryginalnej pisowni:
- Uzupełnić
 • Ciekawostki:
- Uzupełnić
Księga ślubów 1888-1948 (w parafii) (wpisy po 1920 r. dostępne tylko w parafii)
Pierwszy wpis ??.??.???? r., ostatni wpis ??.??.???? r.
 • Charakterystyka księgi:
- Uzupełnić
 • Miejscowości spoza parafii wg oryginalnej pisowni:
- Uzupełnić
 • Ciekawostki:
- Uzupełnić
Księga ślubów 1949-1973 (w parafii) (dostępna tylko w parafii)
Pierwszy wpis ??.??.???? r., ostatni wpis ??.??.???? r.
 • Charakterystyka księgi:
- Uzupełnić
 • Miejscowości spoza parafii wg oryginalnej pisowni:
- Uzupełnić
 • Ciekawostki:
- Uzupełnić
Księga ślubów 1973-1985 (w parafii) (dostępna tylko w parafii)
Pierwszy wpis ??.??.???? r., ostatni wpis ??.??.???? r.
 • Charakterystyka księgi:
- Uzupełnić
 • Miejscowości spoza parafii wg oryginalnej pisowni:
- Uzupełnić
 • Ciekawostki:
- Uzupełnić
Następne księgi nie zostały zdygitalizowane.

Księgi zgonów

Księga zgonów 1761-1791 (AD Pelplin W 1028)
Pierwszy wpis ??.??.???? r., ostatni wpis ??.??.???? r.
 • Charakterystyka księgi:
- Uzupełnić
 • Miejscowości spoza parafii wg oryginalnej pisowni:
- Uzupełnić
 • Ciekawostki:
- Uzupełnić
Księga zgonów 1792-1857 (AD Pelplin W 1029)
Pierwszy wpis ??.??.???? r., ostatni wpis ??.??.???? r.
 • Charakterystyka księgi:
- Uzupełnić
 • Miejscowości spoza parafii wg oryginalnej pisowni:
- Uzupełnić
 • Ciekawostki:
- Uzupełnić
Księga zgonów 1858-1889 (AD Pelplin W 1030)
Pierwszy wpis ??.??.???? r., ostatni wpis ??.??.???? r.
 • Charakterystyka księgi:
- Uzupełnić
 • Miejscowości spoza parafii wg oryginalnej pisowni:
- Uzupełnić
 • Ciekawostki:
- Uzupełnić
Księga zgonów 1890-1933 (w parafii)
Pierwszy wpis ??.??.???? r., ostatni wpis ??.??.???? r.
 • Charakterystyka księgi:
- Uzupełnić
 • Miejscowości spoza parafii wg oryginalnej pisowni:
- Uzupełnić
 • Ciekawostki:
- Uzupełnić
Księga zgonów 1934-1951 (w parafii)
Pierwszy wpis ??.??.???? r., ostatni wpis ??.??.???? r.
 • Charakterystyka księgi:
- Uzupełnić
 • Miejscowości spoza parafii wg oryginalnej pisowni:
- Uzupełnić
 • Ciekawostki:
- Uzupełnić
Księga zgonów 1952-1985 (w parafii) (wpisy po 1960 r. dostępne tylko w parafii)
Pierwszy wpis ??.??.???? r., ostatni wpis ??.??.???? r.
 • Charakterystyka księgi:
- Uzupełnić
 • Miejscowości spoza parafii wg oryginalnej pisowni:
- Uzupełnić
 • Ciekawostki:
- Uzupełnić
Następne księgi nie zostały zdygitalizowane.

Księgi cmentarne

Temat nie przebadany
Dane wprowadzać wg wzorca
Księga cmentarna 1757-1810 (AD Pelplin W1282 / w parafii) (wspólnie z księgą ślubów i zgonów)
Pierwszy wpis ??.??.???? r., ostatni wpis ??.??.???? r.
 • Charakterystyka księgi:
- Uzupełnić
 • Miejscowości spoza parafii wg oryginalnej pisowni:
- Uzupełnić
 • Ciekawostki:
- Uzupełnić
Następne księgi nie zostały zdygitalizowane.

Księgi dusz

Temat nie przebadany
Dane wprowadzać wg wzorca
Księga dusz 1757-1810 (AD Pelplin W1282 / w parafii) (wspólnie z księgą ślubów i zgonów)
Pierwszy wpis ??.??.???? r., ostatni wpis ??.??.???? r.
 • Charakterystyka księgi:
- Uzupełnić
 • Miejscowości spoza parafii wg oryginalnej pisowni:
- Uzupełnić
 • Ciekawostki:
- Uzupełnić
Następne księgi nie zostały zdygitalizowane.

Księgi metrykalne w zasobach AP

Wg danych bazy PRADZIAD w zasobach AP brak ksiąg metrykalnych. Okresowo należy sprawdzać stronę.

Księgi metrykalne opublikowane w internecie

Temat nie przebadany

Mikrofilmy ksiąg metrykalnych

Temat nie przebadany
W zasobach Mormonów znajdują się następujące zmikrofilmowane księgi metrykalne:
Wg danych bazy PRADZIAD w zasobach AP brak mikrofilmów ksiąg metrykalnych. Okresowo należy sprawdzać stronę.

Indeksy ksiąg metrykalnych

Aktualnie w trakcie indeksowania. Indeksy na stronie PomTG oraz Genealodzy.pl.

Pozostałe księgi i dokumenty

Księga Bractwa Różańcowego 1851-1900 (w parafii)
Pierwszy wpis ??.??.???? r., ostatni wpis ??.??.???? r.
 • Charakterystyka księgi:
- Uzupełnić
 • Miejscowości spoza parafii wg oryginalnej pisowni:
- Uzupełnić
 • Ciekawostki:
- Uzupełnić
Księga dochodów 1906-1907 (w parafii)
Pierwszy wpis ??.??.???? r., ostatni wpis ??.??.???? r.
 • Charakterystyka księgi:
- Uzupełnić
 • Miejscowości spoza parafii wg oryginalnej pisowni:
- Uzupełnić
 • Ciekawostki:
- Uzupełnić
Księga rozchodów 1888-1900 (w parafii)
Pierwszy wpis ??.??.???? r., ostatni wpis ??.??.???? r.
 • Charakterystyka księgi:
- Uzupełnić
 • Miejscowości spoza parafii wg oryginalnej pisowni:
- Uzupełnić
 • Ciekawostki:
- Uzupełnić
 • 1928 r. - w "Zarysie..." brak informacji o zasobach archiwum parafialnego.
Czy zachowały się księgi lub dokumenty dotyczące:
- Bractwa Różańcowego
- Szpitala dla 4 ubogich
- Bractwa Trzeźwości
- Stowarzyszenia Młodzieży Męskiej i Żeńskiej

Komentarz

USC

Siedziby USC

Temat nie przebadany
zakres lat/siedziba USC/podległe miejscowości
????-???? Miejscowość Miejscowość, Miejscowość, Miejscowość

Księgi USC

Po 100 latach od daty wytworzenia księgi przekazywane są do archiwów państwowych.
W tym punkcie i jego podpunktach pod żadnym pozorem nie wolno wprowadzać informacji o księgach w postaci podawania tylko ich zakresu czasowego. Autor tego punktu swoją osobą gwarantuje rzetelność podanych informacji we wzorcu.

Księgi urodzeń

Temat nie przebadany
Dane wprowadzać wg wzorca
Księga urodzeń 1757-1810 (AP Bydgoszcz sygnatura/ USC Pelplin sygnatura)
Pierwszy wpis ??.??.???? r., ostatni wpis ??.??.???? r.
Urodzenia w latach 1938-45
Opisać potencjalne przyczyny zaginięcia ksiąg i skomentować je.
Następne księgi nie zostały zdygitalizowane.

Alegaty

Nie dotyczy.

Księgi zapowiedzi

Temat nie przebadany
Dane wprowadzać wg wzorca
Księga zapowiedzi 1757-1810 (AP Bydgoszcz sygnatura/ USC Pelplin sygnatura)
Pierwszy wpis ??.??.???? r., ostatni wpis ??.??.???? r.
Zapowiedzi w latach 1938-45
Opisać potencjalne przyczyny zaginięcia ksiąg i skomentować je.
Następne księgi nie zostały zdygitalizowane.

Księgi małżeństw

Temat nie przebadany
Dane wprowadzać wg wzorca
Księga małżeństw 1757-1810 (AP Bydgoszcz sygnatura/ USC Pelplin sygnatura)
Pierwszy wpis ??.??.???? r., ostatni wpis ??.??.???? r.
Małżeństwa w latach 1938-45
Opisać potencjalne przyczyny zaginięcia ksiąg i skomentować je.
Następne księgi nie zostały zdygitalizowane.

Księgi rozwodów

Temat nie przebadany
Dane wprowadzać wg wzorca
Księga rozwodów 1757-1810 (AP Bydgoszcz sygnatura/ USC Pelplin sygnatura)
Pierwszy wpis ??.??.???? r., ostatni wpis ??.??.???? r.
Rozwody w latach 1938-45
Opisać potencjalne przyczyny zaginięcia ksiąg i skomentować je.
Następne księgi nie zostały zdygitalizowane.

Księgi zgonów

Temat nie przebadany
Dane wprowadzać wg wzorca
Księga zgonów 1757-1810 (AP Bydgoszcz sygnatura/ USC Pelplin sygnatura)
Pierwszy wpis ??.??.???? r., ostatni wpis ??.??.???? r.
Zmarli w latach 1938-45
Opisać potencjalne przyczyny zaginięcia ksiąg i skomentować je.
Następne księgi nie zostały zdygitalizowane.

Księgi USC w zasobach AP

Wg danych bazy PRADZIAD w Archiwum Państwowym w Gfańsku znajdują się księgi USC Nowa Cerkiew:
 • urodzeń: 1874-1911
 • alegaty: nie dotyczy
 • zapowiedzi: Brak danych
 • małżeństw: 1874-1911
 • rozwodów: Brak danych
 • zgonów: 1874-1911
W/w księgi są udostępniane całkowicie i wchodzą w skład zespołu 2049/0 Urząd Stanu Cywilnego w Nowej Cerkwi
Uwaga
- Indeksy chrztów 1874-1906
- Indeksy ślubów 1874-1892
- Indeksy zgonów 1875-1892

Księgi USC opublikowane w internecie

Temat nie przebadany

Mikrofilmy ksiąg USC

Temat nie przebadany
W zasobach Mormonów znajdują się następujące zmikrofilmowane księgi USC Miejscowość:
Wg bazy PRADZIAD przechowywane są w AP Gdańsk mikrofilmy ksiąg USC Nowa Cerkiew:
 • urodzeń: 1874-1883
 • alegaty: nie dotyczy
 • zapowiedzi: Brak danych
 • małżeństw: 1874-1883
 • rozwodów: Brak danych
 • zgonów: 1874-1883
Komentarz

Indeksy ksiąg USC

Temat nie przebadany
Aktualnie w trakcie indeksowania. Indeksy na stronie wg wzoru PomTG oraz Genealodzy.pl

Komentarz

Poszukując aktów USC należy sprawdzić dane z urzędów sąsiadujących terytorialnie względnie położonych w najbliższej okolicy: wpisać wg wzoru Silno, itd.

Dyskusje na forach internetowych

Temat nie przebadany

Inne

Kolejne informacje o miejscowości będącej siedzibą parafii można znaleźć na stronie Genepedii Miejscowość