Miłobądz woj. pomorskie - Parafia rz.-kat. pw. Macierzyństwa NMP

Z Genepedia
Skocz do: nawigacji, wyszukiwania
To jest zalążek artykułu Miłobądz woj. pomorskie - Parafia rz.-kat. pw. Macierzyństwa NMP. Możesz go rozwinąć i uzupełnić lub poddać weryfikacji.
Jeśli uznasz że artykuł jest kompletny zaznacz ten fakt w Dyskusja:Miłobądz woj. pomorskie - Parafia rz.-kat. pw. Macierzyństwa NMP o dokumencie.

Miłobądz woj. pomorskie - Parafia rz.-kat. pw. Macierzyństwa NMP

łac.: Parohiae Muehlbancensis
Inne nazwy: Parafia Miłobądz p.w. św. Małgorzaty
Instrukcja wprowadzania danych zawarta jest na stronie.
Okresowo należy dokonać porównania zawartości niniejszej strony z wzorcem celem uzupełnienia o nowo dodane elementy.

Kontakt

 • Strona www parafii
 • Adres: ul. Pamięci Narodowej 23, 83-111 Miłobądz
 • Telefon: 604 630 726
 • Strona www diecezji

Opis parafii

Historia parafii

Kościół parafialny
 • 13?? r. - w I poł. XIV w. wybudowano obecny kościół (prezbiterium) murowany z cegły
Inne źródła przyjmują 1300 r.
Wg Spisu...1995 r. str. 603 kościół wybudowano w 2 połowie XIV w.
 • 13?? r. - w II poł. XIV w. do kościoła dobudowano nawę i wieżę
 • 15?? r. - w II poł XVI w. kościół przez krótki czas był opanowany przez luteranów
 • 1643 r. - wyremontowano kościół
Czy zachowały się akta ?
 • 1719 r. - założono Bractwo Różańcowe
Statut z dn. 07.03.1852 r.
Brak danych o liczebności w 1928 r.
Czy zachowały się akta ?
Czy zachowały się akta ?
 • 1851 r. - istniał szpital dla 4 ubogich
Statut z dn. 8 lipca, zatwierdzony 11.09.1895 r.
 • 1859 r. - założono Bractwo Trzeźwości
Dokument z dn. 18 lipca
Brak danych o liczebności w 1928 r.
 • 1886 r. - założono Apostolstwo Modlitwy
Dyplom z dn. 1 grudnia, potwierdzony dn. 02.06.1895 r.
Brak danych o liczebności w 1928 r.
 • 1896 r. - wykonano remont kościoła
 • 1928 r. - w obrębie parafii mieszkało:
- katolików Polaków 2338
- katolików Niemców 85
- niekatolików 142
Ogółem 2565 dusz, w tym 1822 komunikujących.
 • 1945 r. - spłonął kościół
Kościół filialny Dalwin (1198 - 01.08.1974)
Utworzyć stronę parafii. Opis wg "Zarysu..." str. 626/856.
 • 1946 r. - w dn. 13 grudnia (wg Spisu... z 1947 r. str. 94) i wg kolejnych spisów do 1967 r. funkcjonował kościół filialny p.w. św. Mikołaja w Dalwinie.
Dekret z dn. 15.07.1974 r. opublikowany w Orędowniku nr 7-9/1974 r.

Cmentarz

Wyszukiwarka grobów: Brak danych
Indeksy grobów: Brak danych
Opis
Temat nie przebadany

Zasięg terytorialny

Ustalić
Dąbrówka, Jetlanie ? Kolnik, Łukocin, Malinin, Mieszczyn, Miłobądz, Pszczółki, Rębielcz, Szpęgawy, Zajączkowo, Żelisławki.
 • 1920 r. - w wyniku ustanowienia granic państwowych
do Parafii ???? w W.M.Gdańsk przekazano miejscowości:
Kolińcz, Koźliny, Pszczółki, Rębielcz, Żelisławki.
Dalwin, Dąbrówka, Łukocin, Malenin, Mieścin, Miłobądz (wieś), Miłobądz (obszar dworski), Miłobądz Mały, Szpęgawa, Zajączkowo.
Dalwin, Dąbrówka, Łukocin, Malenin, Mały Miłobądz, Mieścin, Miłobądz, Zajączkowo.
Dalwin, Łukocin, Świetlikowo
Brak dekretu w Orędownikach z tego roku
Dalwin z kościołem filialnym, Łukocin, Świetlikowo
Dekret z dn. 15.07.1974 r. opublikowany w Orędowniku nr 7-9/1974 r.
Dąbrówka Tczewska, Malenin, Mały Miłobądz, Mieścin, Miłobądz, Zajączkowo PGR, Zajączkowo Wybudowanie.
 • 1998 r. - w dn. 1 stycznia (wg Spisu... str. 228) brak informacji o zasięgu terytorialnym
Dąbrówka Tczewska, Malenin, Mały Miłobądz, Mieścin, Miłobądz, Zajączkowo.
 • 2000 r. - w dn. 20 stycznia (wg Spisu... str. 321) zasięg terytorialny nie uległ zmianie
 • 2001 r. - w dn. 20 stycznia (wg Spisu... str. 327) zasięg terytorialny nie uległ zmianie
 • 2003 r. - w dn. 28 stycznia (wg Spisu... str. 335) zasięg terytorialny nie uległ zmianie
 • 2004 r. - w dn. 21 września (wg Spisu... str. 347) zasięg terytorialny nie uległ zmianie
 • 2007 r. - w dn. 17 stycznia (wg Spisu... str. 353) zasięg terytorialny nie uległ zmianie
 • 2008 r. - w dn. 30 stycznia (wg Spisu... str. 354) zasięg terytorialny nie uległ zmianie
 • 2009 r. - w dn. 30 stycznia (wg Spisu... str. 356) zasięg terytorialny nie uległ zmianie
Pozostałe miejscowości (pisownia oryginalna), których nazwy prawdopodobnie "zaginęły":
Temat nie przebadany

Niemiecko-polskie nazwy miejscowości wchodzących w skład parafii

W nawiasach ujęto odmiany pisowni, które w niektórych przypadkach są błędne.
Messtischblatt - 1936 r. Rozpisać miejscowości
- Dalwin (Dalvin)
Damerau - Dąbrówka
Gütland - Jetlanie ?
- Kolińcz
Kohling - Kolnik (Kulinko 1570)
- Koźliny
Lukoschin - Łukocin
Mahlin - Malinin (Malelyn, Malenino, Malin, Malenin)
Mestin - Mieszczyn (Mescyno, Mesczino, Mościno, Mieścina, Mieścin, kaszub. Mjescin)
Mühlbanz (Müchlbandz, Müchlbanz, Mühlbantz) - Miłobądz (wieś; Milobandze 1250, Milobancz, Mylovantz 1320, Milobondze, Milobandz, Mylobandz, Mylobanz, Mylobandze, Mylobanze, Milobanz, Melovancz, Melbancz, Meelbantcz, Miłobącz 1583, Mielebantz, Millebantz, Miłobacz, Miłobandz, Milobondz, Miłobandz, Milobadz, Milebanz, Miłobądź)
- Miłobądz (obszar dworski)
- Miłobądz Mały (Mały Miłobadz)
Hohenstein - Pszczółki (Psolcicz 1307)
Rambeltsch - Rębielcz
Spangau - Szpęgawa (Spangowe 1258, Spangovia, Spancowa, Szpęgawy)
Liebenhof - Zajączkowo (folwark; Zamscowe 1256)
Senslau - Żelisławki (Żenisławki)

Mapy

Uzupełnić

Księża

Pracujący w parafii

13?? - 1320 - Ks. Henryk Proboszcz
14?? - 14?? - Ks. Struben Jerzy Proboszcz
15?? - 1523 - Ks. Ferber Maurycy Proboszcz, później bp warmiński
16?? - 16?? - Ks. Gomoliński Jan Proboszcz, oficjał pomorski 1695-1697
17?? - 17?? - Ks. Sienieński Dominik Proboszcz, bp sufragan i oficjał pomorski od 1720
1733 - 17?? - Ks. Kitowski Stanisław Proboszcz, protonotariusz apostolski, kanonik kruświcki
19?? - 19?? - Ks. Mengel Franciszek Marcin Wikary
1927 - 1928 - Ks. Rzewuski Mieczysław Proboszcz
1931 - 1949 - Ks. Czaplewski Paweł Antoni Proboszcz
1951 - 1953 - Ks. Deskowski Eryk Proboszcz, ur. 29.9.1905, św. 1931;
1953 - 19?? - Ks. Wierzbicki Czesław Wikariusz, ur. 7.4.1928, św. 1952;
1958 - 1961 - Ks. Goinda Franciszek Administrator
1961 - 1968 - Ks. Goinda Franciszek Proboszcz
1963 - 19?? - Ks. Likierski Jerzy Wikariusz
1973 - 2002 - Ks. Falkowski Tadeusz Proboszcz
2002 - 2017 - Ks. Falkowski Tadeusz Rezydent
2002 - nadal - Ks. Cesling Aleksander Proboszcz
Księży z lat 14??-17?? podlinkować po uzyskaniu potwierdzenia z innego źródła

Powołania kapłańskie i zakonne

Temat nie przebadany
1??? - Ks. nazwisko i imię

Kapłani pochowani w kościele

Temat nie przebadany
??.??.1??? - Ks. nazwisko i imię

Kapłani pochowani na cm. parafialnym

04.03.2017 r. - Ks. Falkowski Tadeusz

Kapłani pochowani na cm. komunalnym

Temat nie przebadany
??.??.1??? - Ks. nazwisko i imię

Księgi i dokumenty parafialne

Księgi metrykalne i inne

Prowadzenie ksiąg metrykalnych stało się obowiązkiem wynikającym z uchwał podjętych na Soborze Trydenckim (1545-1563).
Zasady udostępniania zbiorów w AD Pelplin.

Najstarsze księgi

 • 1928 r. - wg "Zarysu..." archiwum parafialne obejmowało księgi:
- chrztów od 1710 r.
- ślubów od 1710 r.
- zgonów od 1771 r.
W trakcie analizy ksiąg ustalić czy obejmowały one także miejscowości przynależne do kościoła filialnego.
- chrztów od 1826 r. i od 1837 r.
- ślubów od 1875 r.
- zgonów od 1834 r.
 • 2003 r. - zgodnie z załącznikiem nr 1 do protokołu przekazania ksiąg, do AD Pelplin przekazano z Niemiec księgi o sygn. W 984 - W 989,
tj. 6 woluminów, co jest zgodne z poniższym zestawieniem

Księgi chrztów

Księga chrztów 1710-1750
Wg "Zarysu..." istniała jeszcze w 1928 r.
Księga chrztów 1750-1785 (AD Pelplin W 984)
Pierwszy wpis ??.??.???? r., ostatni wpis ??.??.???? r.
 • Charakterystyka księgi:
- Uzupełnić
 • Miejscowości spoza parafii wg oryginalnej pisowni:
- Uzupełnić
 • Ciekawostki:
- Uzupełnić
Komentarz:
Taufen von Nichtkatholiken 1778-1784
Chrzest niekatolików 1778-1784
Księga chrztów 1785-1801
Patrz pkt 3.2. - Księgi metrykalne w zasobach AP
Księga chrztów 1801-1819 (AD Pelplin W 986)
Pierwszy wpis ??.??.???? r., ostatni wpis ??.??.???? r.
 • Charakterystyka księgi:
- Uzupełnić
 • Miejscowości spoza parafii wg oryginalnej pisowni:
- Uzupełnić
 • Ciekawostki:
- Uzupełnić
Księga chrztów 1819, 1822-1837 (AD Pelplin W 985)
Pierwszy wpis ??.??.???? r., ostatni wpis ??.??.???? r.
 • Charakterystyka księgi:
- Uzupełnić
- wpisy z 1821 r. patrz pkt 3.2. - Księgi metrykalne w zasobach AP
 • Miejscowości spoza parafii wg oryginalnej pisowni:
- Uzupełnić
 • Ciekawostki:
- Uzupełnić
Księga chrztów 1837-1949 (w parafii) (wpisy po 1920 r. dostępne tylko w parafii)
Pierwszy wpis ??.??.???? r., ostatni wpis ??.??.???? r.
 • Charakterystyka księgi:
- Rozpisać księgi
- Uzupełnić
 • Miejscowości spoza parafii wg oryginalnej pisowni:
- Uzupełnić
 • Ciekawostki:
- Uzupełnić
Następne księgi nie zostały zdygitalizowane.

Księgi konwersji

Temat nie przebadany
Dane wprowadzać wg wzorca
Księga konwersji 1757-1810 (AD Pelplin W1282 / w parafii) (wspólnie z księgą ślubów i zgonów)
Pierwszy wpis ??.??.???? r., ostatni wpis ??.??.???? r.
 • Charakterystyka księgi:
- Uzupełnić
 • Miejscowości spoza parafii wg oryginalnej pisowni:
- Uzupełnić
 • Ciekawostki:
- Uzupełnić
Następne księgi nie zostały zdygitalizowane.

Księgi I komunii

Księga I komunii 1898-1921 (w parafii) (wpisy po 1921 r. dostępne tylko w parafii)
Pierwszy wpis ??.??.???? r., ostatni wpis ??.??.???? r.
 • Charakterystyka księgi:
- Rozpisać księgi
- Uzupełnić
 • Miejscowości spoza parafii wg oryginalnej pisowni:
- Uzupełnić
 • Ciekawostki:
- Uzupełnić
Następne księgi nie zostały zdygitalizowane.

Księgi bierzmowanych

Temat nie przebadany
Dane wprowadzać wg wzorca
Księga bierzmowanych 1757-1810 (AD Pelplin W1282 / w parafii) (wspólnie z księgą ślubów i zgonów)
Pierwszy wpis ??.??.???? r., ostatni wpis ??.??.???? r.
 • Charakterystyka księgi:
- Uzupełnić
 • Miejscowości spoza parafii wg oryginalnej pisowni:
- Uzupełnić
 • Ciekawostki:
- Uzupełnić
Bierzmowania w latach 1938-45
Opisać potencjalne przyczyny zaginięcia ksiąg i skomentować je.
Następne księgi nie zostały zdygitalizowane.

Alegaty

Nie dotyczy.

Księgi zapowiedzi

Nie były dygitalizowane. AD Pelplin nie posiada (w swoich zasobach) żadnych ksiąg. Informacji na ten temat należy szukać tylko w parafii.

Księgi ślubów

Księgi ślubów 1710-1821
Wg "Zarysu..." istniały jeszcze w 1928 r.
Księga ślubów 1821-1874 (AD Pelplin W 987)
Pierwszy wpis ??.??.???? r., ostatni wpis ??.??.???? r.
 • Charakterystyka księgi:
- Uzupełnić
 • Miejscowości spoza parafii wg oryginalnej pisowni:
- Uzupełnić
 • Ciekawostki:
- Uzupełnić
Księga ślubów 1875-1963 (w parafii) (wpisy po 1920 r. dostępne tylko w parafii)
Pierwszy wpis ??.??.???? r., ostatni wpis ??.??.???? r.
 • Charakterystyka księgi:
- Rozpisać księgi
- Uzupełnić
 • Miejscowości spoza parafii wg oryginalnej pisowni:
- Uzupełnić
 • Ciekawostki:
- Uzupełnić
Następne księgi nie zostały zdygitalizowane.

Księgi zgonów

Księga zgonów 1771-1777
Wg "Zarysu..." istniała jeszcze w 1928 r.
Księga zgonów 1777-1819 (AD Pelplin W 988)
Pierwszy wpis ??.??.???? r., ostatni wpis ??.??.???? r.
 • Charakterystyka księgi:
- Uzupełnić
 • Miejscowości spoza parafii wg oryginalnej pisowni:
- Uzupełnić
 • Ciekawostki:
- Uzupełnić
Komentarz:
Sterbefölle von Nichtkatholiken 1778-1797
Sterbefölle niekatolików 1778-1797
Księga zgonów 1819-1834 (AD Pelplin W 989)
Pierwszy wpis ??.??.???? r., ostatni wpis ??.??.???? r.
 • Charakterystyka księgi:
- Uzupełnić
 • Miejscowości spoza parafii wg oryginalnej pisowni:
- Uzupełnić
 • Ciekawostki:
- Uzupełnić
Księga zgonów 1834-1966 (w parafii) (wpisy po 1965 r. dostępne tylko w parafii)
Pierwszy wpis ??.??.???? r., ostatni wpis ??.??.???? r.
 • Charakterystyka księgi:
- Rozpisać księgi
- Uzupełnić
 • Miejscowości spoza parafii wg oryginalnej pisowni:
- Uzupełnić
 • Ciekawostki:
- Uzupełnić
Następne księgi nie zostały zdygitalizowane.

Księgi cmentarne

Temat nie przebadany
Dane wprowadzać wg wzorca
Księga cmentarna 1757-1810 (AD Pelplin W1282 / w parafii) (wspólnie z księgą ślubów i zgonów)
Pierwszy wpis ??.??.???? r., ostatni wpis ??.??.???? r.
 • Charakterystyka księgi:
- Uzupełnić
 • Miejscowości spoza parafii wg oryginalnej pisowni:
- Uzupełnić
 • Ciekawostki:
- Uzupełnić
Następne księgi nie zostały zdygitalizowane.

Księgi dusz

Temat nie przebadany
Dane wprowadzać wg wzorca
Księga dusz 1757-1810 (AD Pelplin W1282 / w parafii) (wspólnie z księgą ślubów i zgonów)
Pierwszy wpis ??.??.???? r., ostatni wpis ??.??.???? r.
 • Charakterystyka księgi:
- Uzupełnić
 • Miejscowości spoza parafii wg oryginalnej pisowni:
- Uzupełnić
 • Ciekawostki:
- Uzupełnić
Następne księgi nie zostały zdygitalizowane.

Księgi metrykalne w zasobach AP

Docelowo uzupełnić inf. o księgach jak w pkt. "Ksiągi metrykalne" celem ukazania stanu faktycznego
Wg danych bazy PRADZIAD w Archiwum Państwowym w Gdańsku znajdują się księgi metrykalne:
 • urodzeń: 1785-1801; 1821, 1838-1873
 • alegaty: nie dotyczy
 • zapowiedzi: Brak danych
 • małżeństw: 1821, 1838-1874
 • zgonów: 1821, 1838-1874
W/w księgi są udostępniane całkowicie i wchodzą w skład zespołów 1254/13 Kościół katolicki w Miłobądzu, pow. Tczew oraz 1433/0 Akta stanu cywilnego Parafii Katolickiej Miłobądz, pow. Tczew
Jednocześnie na stronie wg wzoru wyszukiwanie ogólne?? jest doprecyzowana informacja, że akta są z lat:
Komentarz

Księgi metrykalne opublikowane w internecie

Temat nie przebadany

Mikrofilmy ksiąg metrykalnych

Temat nie przebadany
W zasobach Mormonów znajdują się następujące zmikrofilmowane księgi metrykalne:
Wg bazy PRADZIAD przechowywane w AP Gdańsk księgi metrykalne zostały zmikrofilmowane w zakresie:
 • chrztów: 1785-1801; 1821, 1838-1873
 • alegaty: nie dotyczy
 • zapowiedzi: Brak danych
 • małżeństw: 1821, 1838-1874
 • zgonów: 1821, 1838-1874

Indeksy ksiąg metrykalnych

Aktualnie w trakcie indeksowania. Indeksy na stronie PomTG oraz Genealodzy.pl

Pozostałe księgi i dokumenty

 • 1928 r. - wg "Zarysu..." archiwum parafialne obejmowało:
- Liber perceptorum et expensarum 1762-1821, 1822-1852
- Oryginalne protokoły wizytacji generalnych Klińskiego, Trochowskiego, Krzykowskiego oraz Albinowskiego (Dalwin)
- Rozporządzenia władzy kościelnej oraz świeckiej 1821-1843
- Księga Bractwa Różańcowego z 1787 r. i druga księga członków tegoż bractwa
- Akta kościelne z XVII i XVIII w.
Czy się zachowały ?
Czy zachowały się księgi lub dokumenty dotyczące:
- Bractwa Różańcowego
- Szpitala dla ubogich
- Bractwa Trzeźwości
- Apostolstwa Modlitwy

Komentarz

USC

Siedziby USC

Temat nie przebadany
zakres lat/siedziba USC/podległe miejscowości
????-???? Miejscowość Miejscowość, Miejscowość, Miejscowość

Księgi USC

Po 100 latach od daty wytworzenia księgi przekazywane są do archiwów państwowych.
W tym punkcie i jego podpunktach pod żadnym pozorem nie wolno wprowadzać informacji o księgach w postaci podawania tylko ich zakresu czasowego. Autor tego punktu swoją osobą gwarantuje rzetelność podanych informacji we wzorcu.

Księgi urodzeń

Temat nie przebadany
Dane wprowadzać wg wzorca
Księga urodzeń 1757-1810 (AP Bydgoszcz sygnatura/ USC Pelplin sygnatura)
Pierwszy wpis ??.??.???? r., ostatni wpis ??.??.???? r.
Urodzenia w latach 1938-45
Opisać potencjalne przyczyny zaginięcia ksiąg i skomentować je.
Następne księgi nie zostały zdygitalizowane.

Alegaty

Nie dotyczy.

Księgi zapowiedzi

Temat nie przebadany
Dane wprowadzać wg wzorca
Księga zapowiedzi 1757-1810 (AP Bydgoszcz sygnatura/ USC Pelplin sygnatura)
Pierwszy wpis ??.??.???? r., ostatni wpis ??.??.???? r.
Zapowiedzi w latach 1938-45
Opisać potencjalne przyczyny zaginięcia ksiąg i skomentować je.
Następne księgi nie zostały zdygitalizowane.

Księgi małżeństw

Temat nie przebadany
Dane wprowadzać wg wzorca
Księga małżeństw 1757-1810 (AP Bydgoszcz sygnatura/ USC Pelplin sygnatura)
Pierwszy wpis ??.??.???? r., ostatni wpis ??.??.???? r.
Małżeństwa w latach 1938-45
Opisać potencjalne przyczyny zaginięcia ksiąg i skomentować je.
Następne księgi nie zostały zdygitalizowane.

Księgi rozwodów

Temat nie przebadany
Dane wprowadzać wg wzorca
Księga rozwodów 1757-1810 (AP Bydgoszcz sygnatura/ USC Pelplin sygnatura)
Pierwszy wpis ??.??.???? r., ostatni wpis ??.??.???? r.
Rozwody w latach 1938-45
Opisać potencjalne przyczyny zaginięcia ksiąg i skomentować je.
Następne księgi nie zostały zdygitalizowane.

Księgi zgonów

Temat nie przebadany
Dane wprowadzać wg wzorca
Księga zgonów 1757-1810 (AP Bydgoszcz sygnatura/ USC Pelplin sygnatura)
Pierwszy wpis ??.??.???? r., ostatni wpis ??.??.???? r.
Zmarli w latach 1938-45
Opisać potencjalne przyczyny zaginięcia ksiąg i skomentować je.
Następne księgi nie zostały zdygitalizowane.

Księgi USC w zasobach AP

Wg danych bazy PRADZIAD w Archiwum Państwowym w Gdańsku znajdują się księgi USC Miłobądz:
 • urodzeń: 1874-1907
 • alegaty: nie dotyczy
 • zapowiedzi: Brak danych
 • małżeństw: 1874-1907
 • rozwodów: Brak danych
 • zgonów: 1874-1907
W/w księgi są udostępniane całkowicie i wchodzą w skład zespołu 2044/0 Urząd Stanu Cywilnego w Miłobądzu
Komentarz

Księgi USC opublikowane w internecie

Temat nie przebadany

Mikrofilmy ksiąg USC

Temat nie przebadany
W zasobach Mormonów znajdują się następujące zmikrofilmowane księgi USC Miejscowość:
Wg bazy PRADZIAD przechowywane są w AP Gdańsk zmikrofilmowane księgi USC Miłobądz:
 • urodzeń: 1874-1883
 • alegaty: nie dotyczy
 • zapowiedzi: Brak danych
 • małżeństw: 1874-1883
 • rozwodów: Brak danych
 • zgonów: 1874-1883
Komentarz

Indeksy ksiąg USC

Temat nie przebadany
Aktualnie w trakcie indeksowania. Indeksy na stronie wg wzoru PomTG oraz Genealodzy.pl

Komentarz

Poszukując aktów USC należy sprawdzić dane z urzędów sąsiadujących terytorialnie względnie położonych w najbliższej okolicy: wpisać wg wzoru Silno, itd.

Dyskusje na forach internetowych

Temat nie przebadany

Inne

Kolejne informacje o miejscowości będącej siedzibą parafii można znaleźć na stronie Genepedii Miejscowość
Strony internetowe
- Dzieje wsi Miłobądz
[1]