Lniano - Parafia rz.-kat. pw. Narodzenia NMP

Z Genepedia
Skocz do: nawigacji, wyszukiwania
To jest zalążek artykułu Lniano - Parafia rz.-kat. pw. Narodzenia NMP. Możesz go rozwinąć i uzupełnić lub poddać weryfikacji.
Jeśli uznasz że artykuł jest kompletny zaznacz ten fakt w Dyskusja:Lniano - Parafia rz.-kat. pw. Narodzenia NMP o dokumencie.

Lniano - Parafia rz.-kat. pw. Narodzenia NMP

łac.: Parohiae Brak danych
Inne nazwy: Parafia p.w. Jana Kantego.
Instrukcja wprowadzania danych zawarta jest na stronie.
Okresowo należy dokonać porównania zawartości niniejszej strony z wzorcem celem uzupełnienia o nowo dodane elementy.

Kontakt

 • Strona www parafii: Brak danych
 • 86-141 Lniano ul. Kościelna 4
 • tel. 52-332 30 12

Opis parafii

Historia parafii

Kościół parafialny
 • 1911 r. - czyniono pierwsze starania o utworzenie Kuracji
 • 1922 r. - w dn. 10 września ustanowiono "Stację Duszpasterską" ( Kurację)
W tym dniu poświęcono kaplicę i wprowadzono na urząd ks. Kuratusa.
Informacja z dn. 29.09.1922 r. opublikowana w Orędowniku nr 8/1922 r.
 • 1923 r. - wybudowano murowaną zakrystię
 • 1924 r. - w dn. 29 listopada założono Towarzystwo Śpiewu św. Cecylii
W 1928 r. liczyło 46 członków
 • 1925 r. - w dn. 21 maja założono Stowarzyszenie Młodzieży
W 1928 r. liczyło 51 członków.
 • 1927 r. - w dn. 6 stycznia założono Bractwo - Dzieło Rozkrzewienia Wiary
W 1928 r. liczyło 43 członków
 • 1928 r. - w obrębie Kuracji mieszkało:
- katolików Polaków 2321
- grekokatolików 8
- katolików Niemców 3
- staroluteranów 30 (zamieszkałych w Jeziorkach i Kurlandji)
- protestantów Niemców 250
- żydów 15
Ogółem 2627 osób, komunikujących było 1728 osób.
 • 1937 r. - w dn. 1 kwietnia Kurację przekształcono w parafię
Dekret z dn. 20.02.1937 r. opublikowany w Orędowniku nr 3/1937 r.
Kościół filialny
Nie występuje.

Cmentarz

Wyszukiwarka grobów: Brak danych
Indeksy grobów: Brak danych
Opis
Temat nie przebadany

Zasięg terytorialny

 • 1922 r. - w dn. 10 września do Stacji Duszpasterskiej (Kuracji ?) przyłączono miejscowości:
Brzemiona, Dąbrowa, Dębowo, Jędrzejewo, Jeziorki, Kowalewo, Kurland, Lisiny, Lniano, i Zielona Góra, Lnianek, Mszano, Mukrz, Ryszka, Sławno i Stanisławie, Wętfie, Cisiny.
- Parafii Drzycim
Ustalić
- Parafii Świekatowo
Ustalić
Informacja z dn. 29.09.1922 r. opublikowana w Orędowniku nr 8/1922 r.
Lniano, Biesewo, Brzemiona (1400 Brzemon), Cisiny, Dąbrowa, Dębowo, Homer, Jania Góra, Jędrzejewo, Jeziorki, Kozibórek, Kurlandia, Lisiny, Lnianek, Lnianek (leśnictwo), Mszano (1415 Moger), Ryżka (młyn), Sarniogród, Sarnówek, Sławno, Stanisławie, Wętwie, Zielona Góra.
 • 1937 r. - w dn. 1 kwietnia brak danych o zasięgu terytorialnym parafii
Dekret z dn. 20.02.1937 r. opublikowany w Orędowniku nr 3/1937 r.
Bieszewo, Brzemiona, Cisiny, Dębowo, Jania Góra, Jędrzejewo, Lisiny, Lnianek, Lniano, Mszano, Muksz, Siępiska, Sarnówek, Wętfie.
Brzemiona
Dekret z dn. 18.11.1980 r. opublikowany w Orędowniku nr 11-12/1980 r.
Bieszewo-Sarnówek, Dębowa, Jędrzejewo, Lisiny, Lnianek, Lniano, Mszano, Muksz, Słępiska, Wętwie.
Bieszewo, Cisiny, Dębowa, Jędrzejewo, Lisiny, Lnianek, Lniano, Mszano, Muksz, Słępiska, Wętwie, leśnictwo: Sarnówek;
 • 1998 r. - w dn. 1 stycznia (wg Spisu... str. 134) brak informacji o zasięgu terytorialnym
Jędrzejewo, Lisiny, Lnianek, Lniano, Mszano, Muksz, Sarnówek, Sławno, Wętwie.
Z miejscowości Sarnówek posesje: Alojzego i Urszuli Rafińskich oraz Michała i Jolanty Woźniak
Dekret z dn. 22.02.1999 r. opublikowany w Miesięczniku nr 2/1999
Jędrzejewo, Lisiny, Lnianek, Lniano, Mszano, Muksz, Sławno, Wętwie.
 • 2001 r. - w dn. 20 stycznia (wg Spisu... str. 173) zasięg terytorialny nie uległ zmianie
 • 2003 r. - w dn. 28 stycznia (wg Spisu... str. 175) zasięg terytorialny nie uległ zmianie
 • 2004 r. - w dn. 21 września (wg Spisu... str. 179) zasięg terytorialny nie uległ zmianie
 • 2007 r. - w dn. 17 stycznia (wg Spisu... str. 182) zasięg terytorialny nie uległ zmianie
 • 2008 r. - w dn. 30 stycznia (wg Spisu... str. 182) zasięg terytorialny nie uległ zmianie
 • 2009 r. - w dn. 30 stycznia (wg Spisu... str. 182) zasięg terytorialny nie uległ zmianie
Pozostałe miejscowości (pisownia oryginalna), których nazwy prawdopodobnie "zaginęły":
Nie dotyczy z uwagi na rok założenia parafii.

Niemiecko-polskie nazwy miejscowości wchodzących w skład parafii

W nawiasach ujęto odmiany pisowni, które w niektórych przypadkach są błędne.
Messtischblatt - 1936 r. Rozpisać miejscowości
Biessewo (Bieszewo) - Bieżewo
Bremin (Bonnin) - Brzemiona (1400 Brzemon)
Eibenhorst - Cisiny
- Dąbrowa
Eichdorf - Dębowo
Hammermüchle - Homer
Johannisberg - Jania Góra
Andreasthal - Jędrzejewo
Jeziorken - Jeziorki
Hintersee - Kozibródek Koziborek - zweryfikować
Curland - Kurlandja
Lischin - Lisiny
Sternbach - Lnianek
- Lnianek (leśnictwo)
Lnianno - Lniano (Alde Elian 1415, Lianno) Trzy osady obok siebie, wyjaśnić wg Słownika...
Marienfelde - Mszano
Mux - Mukrz (1415 Morgen)
- Ryżka (młyn)
Rehhof - Sarniogród
Rehberg - Sarnówek
- Sławno
Stenzlau - Stanisławie
- Wętwie
Grünberg - Zielona Góra

Mapy

Uzupełnić

Księża

Pracujący w parafii

1922 - 19?? - Ks. Zieliński Jan Kuratus
1940 - 19?? - Ks. Pietrek Jerzy Damian Administrator
1946 - 1968 - Ks. Juchta Józef Administrator
1958 - 19?? - Ks. Dominiczak Czesław Wikariusz
1972 - 1996 - Ks. Wiktorowicz Stanisław Proboszcz
1991 - 1992 - Ks. Zieliński Ryszard Wikariusz
1994 - 1995 - Ks. Kielas Grzegorz Wikariusz
1996 - 2016 - Ks. Dąbrowski Jerzy Proboszcz

Powołania kapłańskie i zakonne

Temat nie przebadany
1??? - Ks. nazwisko i imię

Kapłani pochowani w kościele

Temat nie przebadany
??.??.1??? - Ks. nazwisko i imię

Kapłani pochowani na cm. parafialnym

Temat nie przebadany
??.??.1??? - Ks. nazwisko i imię

Kapłani pochowani na cm. komunalnym

Temat nie przebadany
??.??.1??? - Ks. nazwisko i imię

Księgi i dokumenty parafialne

Księgi metrykalne i inne

Prowadzenie ksiąg metrykalnych stało się obowiązkiem wynikającym z uchwał podjętych na Soborze Trydenckim (1545-1563).
Zasady udostępniania zbiorów w AD Pelplin
W tym punkcie i jego podpunktach pod żadnym pozorem nie wolno wprowadzać informacji o księgach w postaci podawania tylko ich zakresu czasowego. Autor tego punktu swoją osobą gwarantuje rzetelność podanych informacji we wzorcu.

Najstarsze księgi

 • 1928 r. - w "Zarysie..." nie podano informacji o księgach metrykalnych.
- chrztów 1922-1944 i od 1945 r.
- ślubów od 1945 r.
- zgonów od 1945 r.

Księgi chrztów

Księga chrztów 1922-???? (w parafii) (wpisy po 1922 r. dostępne tylko w parafii)
Pierwszy wpis ??.??.???? r., ostatni wpis ??.??.???? r.
 • Charakterystyka księgi:
- Uzupełnić
 • Miejscowości spoza parafii wg oryginalnej pisowni:
- Uzupełnić
Ciekawostki:
Opisać kolejne księgi o ile zostały zdygitalizowane

Księgi konwersji

Temat nie przebadany
Dane wprowadzać wg wzorca
Księga konwersji 1757-1810 (AD Pelplin W1282 / w parafii) (wspólnie z księgą ślubów i zgonów)
Pierwszy wpis ??.??.???? r., ostatni wpis ??.??.???? r.
 • Charakterystyka księgi:
- Uzupełnić
 • Miejscowości spoza parafii wg oryginalnej pisowni:
- Uzupełnić
 • Ciekawostki:
- Uzupełnić
Następne księgi nie zostały zdygitalizowane.

Księgi I komunii

Temat nie przebadany
Dane wprowadzać wg wzorca
Księga I komunii 1757-1810 (AD Pelplin W1282 / w parafii) (wspólnie z księgą ślubów i zgonów)
Pierwszy wpis ??.??.???? r., ostatni wpis ??.??.???? r.
 • Charakterystyka księgi:
- Uzupełnić
 • Miejscowości spoza parafii wg oryginalnej pisowni:
- Uzupełnić
 • Ciekawostki:
- Uzupełnić
I komunia w latach 1938-45
Opisać potencjalne przyczyny zaginięcia ksiąg i skomentować je.
Następne księgi nie zostały zdygitalizowane.

Księgi bierzmowanych

Temat nie przebadany
Dane wprowadzać wg wzorca
Księga bierzmowanych 1757-1810 (AD Pelplin W1282 / w parafii) (wspólnie z księgą ślubów i zgonów)
Pierwszy wpis ??.??.???? r., ostatni wpis ??.??.???? r.
 • Charakterystyka księgi:
- Uzupełnić
 • Miejscowości spoza parafii wg oryginalnej pisowni:
- Uzupełnić
 • Ciekawostki:
- Uzupełnić
Bierzmowania w latach 1938-45
Opisać potencjalne przyczyny zaginięcia ksiąg i skomentować je.
Następne księgi nie zostały zdygitalizowane.

Alegaty

Nie dotyczy.

Księgi zapowiedzi

Nie były dygitalizowane. AD Pelplin nie posiada (w swoich zasobach) żadnych ksiąg. Informacji na ten temat należy szukać tylko w parafii.

Księgi ślubów

Księga ślubów 1922-1945
Brak danych
Księga ślubów 1945-???? (w parafii) (wpisy po 1945 r. dostępne tylko w parafii)
Pierwszy wpis ??.??.???? r., ostatni wpis ??.??.???? r.
 • Charakterystyka księgi:
- Uzupełnić
 • Miejscowości spoza parafii wg oryginalnej pisowni:
- Uzupełnić
Ciekawostki:
Opisać kolejne księgi o ile zostały zdygitalizowane

Księgi zgonów

Księga zgonów 1922-1945
Brak danych
Księga zgonów 1945-1948 (w parafii)
Pierwszy wpis ??.??.???? r., ostatni wpis ??.??.???? r.
 • Charakterystyka księgi:
- Uzupełnić
 • Miejscowości spoza parafii wg oryginalnej pisowni:
- Uzupełnić
Ciekawostki:
Księga zgonów 1948-1987 (w parafii) (wpisy po 1960 r. dostępne tylko w parafii)
Pierwszy wpis ??.??.???? r., ostatni wpis ??.??.???? r.
 • Charakterystyka księgi:
- Uzupełnić
 • Miejscowości spoza parafii wg oryginalnej pisowni:
- Uzupełnić
Ciekawostki:
Księga zgonów 1945-1960 (w parafii) (dostępna tylko w parafii)
Pierwszy wpis ??.??.???? r., ostatni wpis ??.??.???? r.
 • Charakterystyka księgi:
- Uzupełnić
 • Miejscowości spoza parafii wg oryginalnej pisowni:
- Uzupełnić
Ciekawostki:
Kolejne księgi nie zostały zdygitalizowane.

Księgi cmentarne

Temat nie przebadany
Dane wprowadzać wg wzorca
Księga cmentarna 1757-1810 (AD Pelplin W1282 / w parafii) (wspólnie z księgą ślubów i zgonów)
Pierwszy wpis ??.??.???? r., ostatni wpis ??.??.???? r.
 • Charakterystyka księgi:
- Uzupełnić
 • Miejscowości spoza parafii wg oryginalnej pisowni:
- Uzupełnić
 • Ciekawostki:
- Uzupełnić
Następne księgi nie zostały zdygitalizowane.

Księgi dusz

Temat nie przebadany
Dane wprowadzać wg wzorca
Księga dusz 1757-1810 (AD Pelplin W1282 / w parafii) (wspólnie z księgą ślubów i zgonów)
Pierwszy wpis ??.??.???? r., ostatni wpis ??.??.???? r.
 • Charakterystyka księgi:
- Uzupełnić
 • Miejscowości spoza parafii wg oryginalnej pisowni:
- Uzupełnić
 • Ciekawostki:
- Uzupełnić
Następne księgi nie zostały zdygitalizowane.

Księgi metrykalne w zasobach AP

Nie występują z racji na wiek parafii.

Księgi metrykalne opublikowane w internecie

Temat nie przebadany

Mikrofilmy ksiąg metrykalnych

Temat nie przebadany
W zasobach Mormonów znajdują się następujące zmikrofilmowane księgi metrykalne:
Wg bazy PRADZIAD nie występują z racji na wiek parafii.

Indeksy ksiąg metrykalnych

Indeksy na stronie PomTG okresowo należy sprawdzać stronę Genealodzy.pl

Pozostałe księgi i dokumenty

Czy zachowały się księgi lub dokumenty dotyczące:
- Towarzystwa Śpiewu św. Cecylii
- Stowarzyszenia Młodzieży
- Bractwa - Dzieło Rozkrzewienia Wiary

Komentarz

USC

Siedziby USC

Temat nie przebadany
zakres lat/siedziba USC/podległe miejscowości
????-???? Miejscowość Miejscowość, Miejscowość, Miejscowość

Księgi USC

Po 100 latach od daty wytworzenia księgi przekazywane są do archiwów państwowych.
W tym punkcie i jego podpunktach pod żadnym pozorem nie wolno wprowadzać informacji o księgach w postaci podawania tylko ich zakresu czasowego. Autor tego punktu swoją osobą gwarantuje rzetelność podanych informacji we wzorcu.

Księgi urodzeń

Temat nie przebadany
Dane wprowadzać wg wzorca
Księga urodzeń 1757-1810 (AP Bydgoszcz sygnatura/ USC Pelplin sygnatura)
Pierwszy wpis ??.??.???? r., ostatni wpis ??.??.???? r.
Urodzenia w latach 1938-45
Opisać potencjalne przyczyny zaginięcia ksiąg i skomentować je.
Następne księgi nie zostały zdygitalizowane.

Alegaty

Nie dotyczy.

Księgi zapowiedzi

Temat nie przebadany
Dane wprowadzać wg wzorca
Księga zapowiedzi 1757-1810 (AP Bydgoszcz sygnatura/ USC Pelplin sygnatura)
Pierwszy wpis ??.??.???? r., ostatni wpis ??.??.???? r.
Zapowiedzi w latach 1938-45
Opisać potencjalne przyczyny zaginięcia ksiąg i skomentować je.
Następne księgi nie zostały zdygitalizowane.

Księgi małżeństw

Temat nie przebadany
Dane wprowadzać wg wzorca
Księga małżeństw 1757-1810 (AP Bydgoszcz sygnatura/ USC Pelplin sygnatura)
Pierwszy wpis ??.??.???? r., ostatni wpis ??.??.???? r.
Małżeństwa w latach 1938-45
Opisać potencjalne przyczyny zaginięcia ksiąg i skomentować je.
Następne księgi nie zostały zdygitalizowane.

Księgi rozwodów

Temat nie przebadany
Dane wprowadzać wg wzorca
Księga rozwodów 1757-1810 (AP Bydgoszcz sygnatura/ USC Pelplin sygnatura)
Pierwszy wpis ??.??.???? r., ostatni wpis ??.??.???? r.
Rozwody w latach 1938-45
Opisać potencjalne przyczyny zaginięcia ksiąg i skomentować je.
Następne księgi nie zostały zdygitalizowane.

Księgi zgonów

Temat nie przebadany
Dane wprowadzać wg wzorca
Księga zgonów 1757-1810 (AP Bydgoszcz sygnatura/ USC Pelplin sygnatura)
Pierwszy wpis ??.??.???? r., ostatni wpis ??.??.???? r.
Zmarli w latach 1938-45
Opisać potencjalne przyczyny zaginięcia ksiąg i skomentować je.
Następne księgi nie zostały zdygitalizowane.

Księgi USC w zasobach AP

Wg danych bazy PRADZIAD w zasobach AP nie występują księgi USC Lniano.

Księgi USC opublikowane w internecie

Temat nie przebadany

Mikrofilmy ksiąg USC

Temat nie przebadany
W zasobach Mormonów znajdują się następujące zmikrofilmowane księgi USC Miejscowość:
Wg danych bazy PRADZIAD w zasobach AP nie występują mikrofilmy księgi USC Lniano.

Indeksy ksiąg USC

Temat nie przebadany
Aktualnie w trakcie indeksowania. Indeksy na stronie wg wzoru PomTG oraz Genealodzy.pl

Komentarz

Poszukując aktów USC należy sprawdzić dane z urzędów sąsiadujących terytorialnie względnie położonych w najbliższej okolicy: wpisać wg wzoru Silno, itd.

Dyskusje na forach internetowych

Temat nie przebadany

Inne

Kolejne informacje o miejscowości będącej siedzibą parafii można znaleźć na stronie Genepedii Miejscowość