Legbąd - Parafia rz.-kat. pw. Najświętszego Serca Pana Jezusa

Z Genepedia
Skocz do: nawigacji, wyszukiwania
To jest zalążek artykułu Legbąd - Parafia rz.-kat. pw. Najświętszego Serca Pana Jezusa. Możesz go rozwinąć i uzupełnić lub poddać weryfikacji.
Jeśli uznasz że artykuł jest kompletny zaznacz ten fakt w Dyskusja:Legbąd - Parafia rz.-kat. pw. Najświętszego Serca Pana Jezusa o dokumencie.

Legbąd - Parafia rz.-kat. pw. Najświętszego Serca Pana Jezusa

łac.: Parohiae Brak danych
inne nazwy: Parafia pw. N. Serca Jezusowego
Instrukcja wprowadzania danych zawarta jest na stronie.
Okresowo należy dokonać porównania zawartości niniejszej strony z wzorcem celem uzupełnienia o nowo dodane elementy.

Kontakt

 • Strona www parafii: Brak danych
 • ul. Ks. Stanisława Chudzińskiego 29, 89-504 Legbąd
 • tel. 52-334 15 11

Opis parafii

Historia parafii

Kościół parafialny
Wg Spisu... 1995 r. str. 236 w tym roku powstała parafia.
 • 1914 r. - założono Bractwo Najświętszego Serca Jezusowego
W 1928 r. liczyło 129 członków.
 • 19?? r. - założono Stowarzyszenie Dzieci Marii
 • 19?? r. - założono Stowarzyszenie Młodzieży Męskiej
 • 1928 r. - w obrębie kuracji mieszkało:
- katolików Polaków 2147
- ewangelików Niemców 5
Ogółem 2152 osoby w tym 1397 komunikujących.
Analiza ksiąg metrykalnych wskazuje iż jest to informacja błędna. Prawdopodobnie chodzi o 1939 r. Sprawa do dalszego wyjaśnienia
Kościół filialny
Nie występuje.

Cmentarz

Wyszukiwarka grobów: Brak danych
Indeksy grobów: Brak danych
Opis
Temat nie przebadany

Zasięg terytorialny

Ustalić
Barłogi leśnictwo, Barłogi (obszar dworski), Biała, Biała (leśnictwo), Bielska struga, Brody (obszar dworski), Czerska Struga, Fojutowo, Jasnawoda, Jaty, Klocek, Końcbłoty (Końskie Błota), Lasek, Legbąd, Legbąd (leśnictwo), Legbąd (parcele), Łosiny, Niwki, Ostrów, Rzepiczna, Woziwoda (nadleśnictwo), Zielonałąka, Zielonka.
Biała, Barłogi, Brody, Bielska Struga, Czerska Struga, Fojutowo, Jaty, Końcbłota, Klocek, Lasek, Legbąd, Legbąd Wybudowanie, Łosiny, Niwki, Rzepiczna, Woziwoda, Zielonka.
Biała, Barłogi, Brody, Bielska Struga, Czerska Struga, Fojutowo, Jaty, Końskiebłota, Klocek, Lasek, Legbąd, Wybudowanie, Łosiny, Niwki, Rzepiczna, Woziwoda, Zielonka.
Biała, Barłogi, Brody, Bielska Struga, Czerska Struga, Fojutowo, Jaty, Końskie Błota, Klocek, Lasek, Legbąd, Koślinka, Łosiny, Niwki, Rzepiczna, Woziwoda, Zielonka.
 • 1998 r. - w dn. 1 stycznia (wg Spisu... str. 106) brak informacji o zasięgu terytorialnym
Biała, Barłogi, Brody, Bielska Struga, Czerska Struga, Fojutowo, Jaty, Końskie Błota, Klocek, Lasek, Legbąd, Koślinka, Łosiny, Niwki, Rzepiczna, Woziwoda, Zielonka, Zielona Łąka.
 • 2000 r. - w dn. 20 stycznia (wg Spisu... str. 125) zasięg terytorialny nie uległ zmianie
 • 2001 r. - w dn. 20 stycznia (wg Spisu... str. 128) zasięg terytorialny nie uległ zmianie
 • 2003 r. - w dn. 28 stycznia (wg Spisu... str. 130) zasięg terytorialny nie uległ zmianie
 • 2004 r. - w dn. 21 września (wg Spisu... str. 133) zasięg terytorialny nie uległ zmianie
 • 2007 r. - w dn. 17 stycznia (wg Spisu... str. 135) zasięg terytorialny nie uległ zmianie
 • 2008 r. - w dn. 30 stycznia (wg Spisu... str. 135) zasięg terytorialny nie uległ zmianie
 • 2009 r. - w dn. 30 stycznia (wg Spisu... str. 135) zasięg terytorialny nie uległ zmianie
Pozostałe miejscowości (pisownia oryginalna), których nazwy prawdopodobnie "zaginęły":
Nie dotyczy z uwagi na rok założenia parafii.

Niemiecko-polskie nazwy miejscowości wchodzących w skład parafii

W nawiasach ujęto odmiany pisowni, które w niektórych przypadkach są błędne.
Messtischblatt - 1936 r. Rozpisać miejscowości
U.F. Barloggi - Barłogi
Neu-Barlogi Zweryfikować - Barłogi (leśnictwo)
Alt-Barlogi Zweryfikować - Barłogi (obszar dworski)
Bialla - Biała
- Biała (leśnictwo)
Bielscastruga - Bielskastruga (Bielska Struga)
G. Broddy - Brody
- Brody (obszar dworski)
- Czerskastruga (Czerska Struga)
- Fojutowo
- Jasnawoda
Jatti - Jaty
Klotzeck - Klocek
- Końcbłoty (Końcbłota, Końskiebłota, Końskie Błota)
- Koślinka
Lassek (Ludwigsberg) - Lasek
Legbond (Legbont, Leckbant) - Legbąd (Ligmunt, Lekbąd)
- Legbąd (leśnictwo)
- Legbąd (parcele, Parcele Legbądzkie)
- Legbąd (wybudowanie)
Lossini - Łosiny
- Niwki
Ostrowo (Barlogigt) - Ostrów
Rzepiczno - Rzepiczna
O.F. Schüttenwalde - Woziwoda
- Woziwoda (nadleśnictwo)
- Zielonałąka (Zielona Łąka)
- Zielonka

Mapy

Uzupełnić

Księża

Pracujący w parafii

1927 - 1928 - Ks. Wilemski Paweł Feliks Kuratus
1940 - 1958 - Ks. Duszyński Edgar Kuratus
1960 - 1968 - Ks. Chudziński Stanisław Administrator
1980 - 2004 - Ks. Landowski Zbigniew Proboszcz
2004 - 2014 - Ks. Landowski Zbigniew Rezydent
2004 - 2016 - Ks. Mowiński Sławomir Proboszcz

Powołania kapłańskie i zakonne

Temat nie przebadany
1??? - Ks. nazwisko i imię

Kapłani pochowani w kościele

Temat nie przebadany
??.??.1??? - Ks. nazwisko i imię

Kapłani pochowani na cm. parafialnym

Temat nie przebadany
??.??.1??? - Ks. nazwisko i imię

Kapłani pochowani na cm. komunalnym

Temat nie przebadany
??.??.1??? - Ks. nazwisko i imię

Księgi i dokumenty parafialne

Księgi metrykalne i inne

Prowadzenie ksiąg metrykalnych stało się obowiązkiem wynikającym z uchwał podjętych na Soborze Trydenckim (1545-1563).
Zasady udostępniania zbiorów w AD Pelplin
W tym punkcie i jego podpunktach pod żadnym pozorem nie wolno wprowadzać informacji o księgach w postaci podawania tylko ich zakresu czasowego. Autor tego punktu swoją osobą gwarantuje rzetelność podanych informacji we wzorcu.

Najstarsze księgi

 • 1913 r. - aktów sprzed tego roku należy szukać w księgach parafii Czersk i Śliwice
- chrztów od 1912 r.
- ślubów od 1912 r.
- zgonów od 1913 r.
Komentarz
Błąd "literowy" dla ksiąg chrztów i ślubów. Winno być 1913 r.

Księgi chrztów

Księga chrztów 1913-1937 (w parafii) (wpisy po 1920 r. dostępne tylko w parafii)
Pierwszy wpis 04.05.1913 r., ostatni wpis 28.08.1937 r.
 • Charakterystyka księgi:
- na okładce brak opisu
- na pierwszej stronie opis "Legbąd chrzty 1913-1937
- numerację stron wprowadzono na etapie digitalizacji księgi
- numeracja zdjęć zgodna z numeracją stron
- układ tabelaryczny drukowany z numeracją aktów ( wg wzoru nr 85)
- nagłówki w j. łacińskim
- wpisy w j. łacińskim i polskim
- dla dzieci nieślubnych w kolumnie "patris" pozostawiono puste miejsce, linię ukośną lub zapis „Illeg.”
- oprócz imion i nazwisk (dla rodziców chrzestnych) w części aktów wpisano miejsce ich zamieszkania
- zawiera informacje o datach i miejscach bierzmowania oraz zawarcia związków małżeńskich
 • Miejscowości spoza parafii wg oryginalnej pisowni:
- Uzupełnić
 • Ciekawostki:
- zdj. 001 zawiera wpisy o konwersji
Księga chrztów 1937-1948 (w parafii) (dostępna tylko w parafii)
Pierwszy wpis 12.11.1937 r., ostatni wpis XX.08.1944 r.
 • Charakterystyka księgi:
- na okładce opis "Liber Baptizatorum 1937-1948"
- zakres lat podany na okładce księgi jest mylący. Faktycznie wpisy kończą się w 1944 r.
- numerację stron wprowadzono na etapie digitalizacji księgi
- numeracja zdjęć zgodna z numeracją stron
- układ tabelaryczny drukowany z numeracją aktów ( wg wzoru nr 92)
- nagłówki w j. polskim
- wpisy w j. polskim
- dla dzieci nieślubnych w kolumnie "patris" zapis „Illeg.”
- oprócz imion i nazwisk (dla rodziców chrzestnych) w części aktów wpisano miejsce ich zamieszkania
- zawiera informacje o datach i miejscach bierzmowania oraz zawarcia związków małżeńskich
- zdj. 001; zawiera pojedynczy wpis z 1935 r.
- zdj. 002; numeracja aktów ciągła względem poprzedniej księgi.
- brak chronologii w datach chrztów wskazuje na jej odtworzeniowy charakter. Zachowany jest podział chronologiczny tylko na lata, a nie na miesiące i dni. Tym samym nie ma pewności czy zawiera wszystkie pierwotne wpisy.
 • Miejscowości spoza parafii wg oryginalnej pisowni:
- Uzupełnić
 • Ciekawostki:
- nie występują
Następne księgi nie zostały zdygitalizowane.

Księgi konwersji

Patrz Księga chrztów 1913-1937 zdj. 001.

Księgi I komunii

Temat nie przebadany
Dane wprowadzać wg wzorca
Księga I komunii 1757-1810 (AD Pelplin W1282 / w parafii) (wspólnie z księgą ślubów i zgonów)
Pierwszy wpis ??.??.???? r., ostatni wpis ??.??.???? r.
 • Charakterystyka księgi:
- Uzupełnić
 • Miejscowości spoza parafii wg oryginalnej pisowni:
- Uzupełnić
 • Ciekawostki:
- Uzupełnić
I komunia w latach 1938-45
Opisać potencjalne przyczyny zaginięcia ksiąg i skomentować je.
Następne księgi nie zostały zdygitalizowane.

Księgi bierzmowanych

Temat nie przebadany
Dane wprowadzać wg wzorca
Księga bierzmowanych 1757-1810 (AD Pelplin W1282 / w parafii) (wspólnie z księgą ślubów i zgonów)
Pierwszy wpis ??.??.???? r., ostatni wpis ??.??.???? r.
 • Charakterystyka księgi:
- Uzupełnić
 • Miejscowości spoza parafii wg oryginalnej pisowni:
- Uzupełnić
 • Ciekawostki:
- Uzupełnić
Bierzmowania w latach 1938-45
Opisać potencjalne przyczyny zaginięcia ksiąg i skomentować je.
Następne księgi nie zostały zdygitalizowane.

Alegaty

Nie dotyczy.

Księgi zapowiedzi

Nie były dygitalizowane. AD Pelplin nie posiada (w swoich zasobach) żadnych ksiąg. Informacji na ten temat należy szukać tylko w parafii.

Księgi ślubów

Księga ślubów 1913-1944 (w parafii) (wpisy po 1920 r. dostępne tylko w parafii)
Pierwszy wpis 25.08.1913 r., ostatni wpis 16.11.1943 r.
 • Charakterystyka księgi:
- na okładce opis "Copulatorum 15.02.1913 - XXXX"
- zakres lat jest mylący. Faktycznie wpisy kończą się w 1943 r.
Z księgi zostały wyrwane ostatnie strony więc nie można jednoznacznie ustalić zakresu czasowego jaki pierwotnie obejmowała. Pozostała tylko pierwsza strona z 1944r. zawierająca informacje o nowożeńcach lecz nie można ustalić daty ich ślubu.
- zdj. 041 i 042; brak wpisów w okresie 17.08.1939 - 18.01.1940 r.
- numerację stron wprowadzono na etapie digitalizacji księgi
- numeracja zdjęć zgodna z numeracją stron
- układ tabelaryczny drukowany z numeracją aktów ( wg wzoru nr 83)
- nagłówki w j. łacińskim
- wpisy w j. łacińskim i polskim
- w kolumnie „Wiek nowożeńców” wpisano ich wiek lub daty i miejsca urodzenia
- oprócz imion i nazwisk świadków wpisano statusy/zawody i miejsca zamieszkania
- zawiera daty i miejsce zawarcia ślubów cywilnych
 • Miejscowości spoza parafii wg oryginalnej pisowni:
- Uzupełnić
 • Ciekawostki:
- nie występują
Następne księgi nie zostały zdygitalizowane.

Księgi zgonów

Księga zgonów 1913-1949 (w parafii) (wpisy po 1949 r. dostępne tylko w parafii)
Pierwszy wpis 18.04.1913 r., ostatni wpis 13.03.1950 r.
 • Charakterystyka księgi:
- na okładce opis "Liber Mortuorum 1913 - 1949"
- zakres lat podany na okładce księgi jest mylący. Faktycznie wpisy kończą się w 1950 r.
- akty zgonu z 1950 r. zostały przepisane do kolejnej księgi
- zdj. 060; brak wpisów w okresie 01.09.1939 - 17.01.1940 r.
- numerację stron wprowadzono na etapie digitalizacji księgi
- numeracja zdjęć zgodna z numeracją stron
- układ tabelaryczny drukowany z numeracją aktów (wg wzoru nr 85)
- nagłówki w j. łacińskim
- wpisy w j. łacińskim i polskim
- wiek zmarłych określono w latach, miesiącach i dniach lub poprzez wpisanie daty i miejsca urodzenia
- dla części aktów wpisano imiona i nazwiska osób pozostawionych plus liczba dzieci
 • Miejscowości spoza parafii wg oryginalnej pisowni:
- Uzupełnić
 • Ciekawostki:
- zdj. 001; wykaz poległych w okresie I Wojny Światowej
- zdj. 080 i 081; akty zgonu osób tragicznie zmarłych w czasie okupacji, wspólnie pochowanych w dniu 30.04.1945 r.
Księga zmarłych 1950-1990 (w parafii) (dostępna tylko w parafii)
Pierwszy wpis 14.01.1950 r., ostatni wpis 11.04.1990 r.
 • Charakterystyka księgi:
- na okładce opis "Księga zmarłych 1950 - kwiecień 1990"
- z poprzedniej księgi zostały przepisane akty zgonu z 1950 r.
- numerację stron wprowadzono na etapie zapisywania kolejnych aktów
- numeracja zdjęć zgodna z numeracją stron
- układ tabelaryczny drukowany z numeracją aktów (wg wzoru nr 99)
- nagłówki w j. polskim
- wpisy w j. polskim
- wiek zmarłych określono w latach i miesiącach lub poprzez wpisanie daty i miejsca urodzenia
- dla części aktów wpisano imiona i nazwisko osób pozostawionych
- od 1980 r. w księdze wpisano miejscowości i numery aktów zgonu USC.
 • Miejscowości spoza parafii wg oryginalnej pisowni:
- Uzupełnić
 • Ciekawostki:
- nie występują
Następne księgi nie zostały zdygitalizowane.

Księgi cmentarne

Temat nie przebadany
Dane wprowadzać wg wzorca
Księga cmentarna 1757-1810 (AD Pelplin W1282 / w parafii) (wspólnie z księgą ślubów i zgonów)
Pierwszy wpis ??.??.???? r., ostatni wpis ??.??.???? r.
 • Charakterystyka księgi:
- Uzupełnić
 • Miejscowości spoza parafii wg oryginalnej pisowni:
- Uzupełnić
 • Ciekawostki:
- Uzupełnić
Następne księgi nie zostały zdygitalizowane.

Księgi dusz

Temat nie przebadany
Dane wprowadzać wg wzorca
Księga dusz 1757-1810 (AD Pelplin W1282 / w parafii) (wspólnie z księgą ślubów i zgonów)
Pierwszy wpis ??.??.???? r., ostatni wpis ??.??.???? r.
 • Charakterystyka księgi:
- Uzupełnić
 • Miejscowości spoza parafii wg oryginalnej pisowni:
- Uzupełnić
 • Ciekawostki:
- Uzupełnić
Następne księgi nie zostały zdygitalizowane.

Księgi metrykalne w zasobach AP

Nie występują z racji na rok założenia parafii.

Księgi metrykalne opublikowane w internecie

Temat nie przebadany

Mikrofilmy ksiąg metrykalnych

Temat nie przebadany
W zasobach Mormonów znajdują się następujące zmikrofilmowane księgi metrykalne:
Nie występują w odniesieniu do zasobów AP.

Indeksy ksiąg metrykalnych

Aktualnie nie występują w PomGenBazie. Okresowo należy sprawdzać stronę PomTG.
W ograniczonym zakresie występują na Genealodzy.pl.

Pozostałe księgi i dokumenty

Czy zachowały się księgi lub dokumenty dotyczące:
- Bractwa Najświętszego Serca Jezusowego
- Stowarzyszenia Dzieci Marii
- Stowarzyszenia Młodzieży Męskiej

Komentarz

 • Poszukując krewnych osób z parafii Legbąd nie wolno zapominać o konieczności sprawdzenia ksiąg w sąsiednich parafiach: Raciąż, Tuchola, Śliwice, Czersk (siedziba dekanatu).

USC

Siedziby USC

Temat nie przebadany
zakres lat/siedziba USC/podległe miejscowości
????-???? Miejscowość Miejscowość, Miejscowość, Miejscowość

Księgi USC

Po 100 latach od daty wytworzenia księgi przekazywane są do archiwów państwowych.
W tym punkcie i jego podpunktach pod żadnym pozorem nie wolno wprowadzać informacji o księgach w postaci podawania tylko ich zakresu czasowego. Autor tego punktu swoją osobą gwarantuje rzetelność podanych informacji we wzorcu.

Księgi urodzeń

Temat nie przebadany
Dane wprowadzać wg wzorca
Księga urodzeń 1757-1810 (AP Bydgoszcz sygnatura/ USC Pelplin sygnatura)
Pierwszy wpis ??.??.???? r., ostatni wpis ??.??.???? r.
Urodzenia w latach 1938-45
Opisać potencjalne przyczyny zaginięcia ksiąg i skomentować je.
Następne księgi nie zostały zdygitalizowane.

Alegaty

Nie dotyczy.

Księgi zapowiedzi

Temat nie przebadany
Dane wprowadzać wg wzorca
Księga zapowiedzi 1757-1810 (AP Bydgoszcz sygnatura/ USC Pelplin sygnatura)
Pierwszy wpis ??.??.???? r., ostatni wpis ??.??.???? r.
Zapowiedzi w latach 1938-45
Opisać potencjalne przyczyny zaginięcia ksiąg i skomentować je.
Następne księgi nie zostały zdygitalizowane.

Księgi małżeństw

Temat nie przebadany
Dane wprowadzać wg wzorca
Księga małżeństw 1757-1810 (AP Bydgoszcz sygnatura/ USC Pelplin sygnatura)
Pierwszy wpis ??.??.???? r., ostatni wpis ??.??.???? r.
Małżeństwa w latach 1938-45
Opisać potencjalne przyczyny zaginięcia ksiąg i skomentować je.
Następne księgi nie zostały zdygitalizowane.

Księgi rozwodów

Temat nie przebadany
Dane wprowadzać wg wzorca
Księga rozwodów 1757-1810 (AP Bydgoszcz sygnatura/ USC Pelplin sygnatura)
Pierwszy wpis ??.??.???? r., ostatni wpis ??.??.???? r.
Rozwody w latach 1938-45
Opisać potencjalne przyczyny zaginięcia ksiąg i skomentować je.
Następne księgi nie zostały zdygitalizowane.

Księgi zgonów

Temat nie przebadany
Dane wprowadzać wg wzorca
Księga zgonów 1757-1810 (AP Bydgoszcz sygnatura/ USC Pelplin sygnatura)
Pierwszy wpis ??.??.???? r., ostatni wpis ??.??.???? r.
Zmarli w latach 1938-45
Opisać potencjalne przyczyny zaginięcia ksiąg i skomentować je.
Następne księgi nie zostały zdygitalizowane.

Księgi USC w zasobach AP

Wg danych bazy PRADZIAD w zasobach AP brak ksiąg USC.

Księgi USC opublikowane w internecie

Temat nie przebadany

Mikrofilmy ksiąg USC

Temat nie przebadany
W zasobach Mormonów znajdują się następujące zmikrofilmowane księgi USC Miejscowość:
Wg danych bazy PRADZIAD w zasobach AP brak mikrofilmów ksiąg USC.

Indeksy ksiąg USC

Temat nie przebadany
Aktualnie w trakcie indeksowania. Indeksy na stronie wg wzoru PomTG oraz Genealodzy.pl

Komentarz

Poszukując aktów USC należy sprawdzić dane z urzędów sąsiadujących terytorialnie względnie położonych w najbliższej okolicy: wpisać wg wzoru Silno, itd.

Dyskusje na forach internetowych

Temat nie przebadany

Inne

Kolejne informacje o miejscowości będącej siedzibą parafii można znaleźć na stronie Genepedii Miejscowość