Konarzyny pow. Chojnice - Parafia rz.-kat. pw. św. Apostołów Piotra i Pawła

Z Genepedia
Skocz do: nawigacji, wyszukiwania
To jest zalążek artykułu Konarzyny pow. Chojnice - Parafia rz.-kat. pw. św. Apostołów Piotra i Pawła. Możesz go rozwinąć i uzupełnić lub poddać weryfikacji.
Jeśli uznasz że artykuł jest kompletny zaznacz ten fakt w Dyskusja:Konarzyny pow. Chojnice - Parafia rz.-kat. pw. św. Apostołów Piotra i Pawła o dokumencie.

Konarzyny pow. Chojnice - Parafia rz.-kat. pw. św. Apostołów Piotra i Pawła

łac.: Parohiae Konarzynensis
Inne nazwy: Parafia p.w. śś. Piotra i Pawła
Instrukcja wprowadzania danych zawarta jest na stronie.
Okresowo należy dokonać porównania zawartości niniejszej strony z wzorcem celem uzupełnienia o nowo dodane elementy.

Kontakt

Opis parafii

Historia parafii

Kościół parafialny
 • 992 r. - wg Ks. Kujota parafia powstała najpóźniej do 1025 r. tj.
Za panowania Bolesława Chrobrego ( TN Toruń Rocznik X str. 156/273 do 161/273)
Wg Spisu...1995 r. str. 174 parafia powstała za czasów krzyżackich.
Kościół uzyskał status kościoła filialnego.
Kościół uzyskał status kościoła filialnego.
 • 1629 r. - aktem z dn. 4 czerwca ustalono majątek kościelny i dochody proboszcza (szczegóły patrz Parafija... str. 9/80)
 • 1629 r. - istniała już szkoła
Istnieje kościół drewniany
 • 17?? r. - spalił się kościół drewniany
 • 1731 r. - początek budowy nowego kościoła
 • 1744 r. - zakończono budowę kościoła
Wg Spisu... 1995 r. str. 174 kościół powstał w 1791 r.
 • 1764 r. - z kontraktu sprzedaży dóbr wynika iż wcześniej darowano kościołowi pole zwane Rynką.
 • 1749 r. - zamontowano dzwon
 • 1790 r. - założono Bractwo Opatrzności Boskiej
 • 1817 r. - najpóźniej w 1818 r. rozebrano kościół filialny w Sąpolnie
 • 1818 r. - w dn. 13 października nastapiło uroczyste pochowanie kości nagromadzonych po poprzednich pochówkach
Akt ks. bpa Rosentretera z dn. 19 listopada 1908 r., zatwierdzony 22 lutego 1909 r.
 • 1926 r. - założono Towarzystwo Robotników
 • 1928 r. - w parafii mieszkało:
- katolików Polaków 3224
- katolików Niemców 61
- ewangelików Niemców 106
Ogółem 3391 osób w tym komunikujących 1890.
 • 1934 r. - wybudowano kościół filialny w Sąpolnie
Ustalić datę formalnego powołania filii
Kościół filialny Swornegacie (pocz. XVII w. - 01.03.1909 r.
Patrz strona Parafii Swornegacie.
Kościół filialny Sąpolno (1617 - 1818)
Patrz strona Parafii Sąpolno
Kościół filialny Sąpolno (1934 - 19.05.1951)
Patrz strona Parafii Sąpolno

Cmentarz

Wyszukiwarka grobów: Brak danych
Indeksy grobów: Brak danych
Opis
Temat nie przebadany

Zasięg terytorialny

 • 992 r. - parafia obejmowała miejscowości:
Ustalić
 • 1617 r. - wraz z przyłączeniem jako filii Parafii Sąpolno przyłączono miejscowości:
Ustalić
 • 1817 r. - w związku z likwidacją kościoła filialnego z dawnej Parafii Sąpolno przyłączono miejscowości:
Ustalić
 • 18?? r. - w XIX w. parafia obejmowała (wg strony www parafii)
- Ciecholewy z przyległościami: Babilon, Czosnowo
- Kiełpiny Królewskie z przyległością: Nowa Karczma
- Kiełpiny Szlacheckie z przyległością: Binduga
- Chociński Młyn (był to folwark Konarzyn)
- Zielona Chocina z przyległościami: Dzięgiel, Nierzostowo
- Żychce z przyległościami: Jonki, Kępin, Niepszczołąg, Popielewo, Rowista
- Kępinek
- Konarzynki (lub inaczej Małe Konarzyny)
- Mogiel lub inaczej Mogiła (była to przyległość Mielna, z parafii Borzyszkowy)
- Nowa Wieś
- Parszczenica
- Sąpolno
Przyległość to słowo, które oznaczało kiedyś bardzo małą osadę lub wręcz jeden, dwa domy.
Wybudowanie było o wiele większe od przyległości.
 • 1883 r. - wg "Słownika..." parafia obejmowała miejscowości:
Konarzyny, Konarzynki, Niepszczolony, Kokoszka, Chociński młyn, Styporz, Ciecholewy, Babilon, Czosnowo, Sępolna, Giemły, Nowa wieś, Nowy dwór, Nowa karczma, Kiełpin szlach. i król. Zychce, Rowista, Kepina, Kepinka, Popielewo, Janki, Zielona, Dzięgiel, Szluza, Mogiła, Parszczenica, Binduga, Nierzostowo.
Swornegacie inne ?
Babie (Babilon), Binduga, Chocyna czyli Zielona, Chocyński młyn, Ciecholewy, Czosnowo, Dzięgiel, Giemły, Jonki, Józefowo, Kepina, Kępinka, Kiełpin, Kokoszka, Konarzyny, Konarzynki, Modzel, Niepszczełąg, Nierzostowo z pustkowiem Jarenty, Nowakarczma, Nowydwór, Nowawieś, Parszczenica, Popielewo, Rowiste, Dąpolna, Śluza, Styporz, Żychce.
 • 1919 r. - w wyniku zmian granic państwowych od parafii odcięto wsie:
Nowawieś, Nowydwór, Józefowo
Konarzyny, Babilon, Binduga, Chocińskimłyn, Ciecholewy, Dzięgiel, Jonki, Kampina, Kampinki, Kiełpin, Kokoszka, Konarzynki, Kopernica, Mogil, Niepszczołąg, Nowakarczma, Parszczenica, Popielewo, Rowista, Śluza, Zielona Chocina Żychce.
 • 1934 r. - do kościoła filialnego w Sąpolnie przekazano miejscowości;
Ustalić
Ustalić
Babylon, Binduga, Chociński Młyn, Ciecholewy, Dzięgiel, Jaranty, Jonki, Kampina, Kiełpin, Konarzynki, Konarzyny, Kopernica, Niepszczołąg, Nowa Karczma, Parszczenica, Popielewo, Rowista, Zielona Chocina, Zielona Huta, Żychce.
Binduga, Ciecholewy, Chocimski Młyn, Dzięgiel, Jaranty, Konarzynki, Konarzyny, Kopernica, Kiełpin, Nierostowo, Nowa Karczma, Popielewo, Rowista, Zielona Huta, Zielona Chocina, Żychce.
 • 1992 r. - w dn. 15 grudnia (wg Spisu... str. 74) zasięg terytorialny nie uległ zmianie
- zabudowania rodziny Myszki Henryka
Brak informacji o miejscowości - Sprawa do wyjaśnienia
Dekret z dn. 21.04.1994 r. opublikowany w Miesięczniku nr 4/1994.
z miejscowości Jaranty rodziny:
- Piechowski Rajmund
- Gemba Ryszard
- Myszka Józef
- Ryngwelski Jan
- Ryngwelski Józef
Dekret z dn. 21.04.1994 r. opublikowany w Miesięczniku nr 4/1994.
- Korne
Dekret z dn. 19.11.1996 r. opublikowany w Miesięczniku nr 12/1996.
 • 1998 r. - w dn. 1 stycznia (wg Spisu... str. 83) brak informacji o zasięgu terytorialnym
Babilon, Binduga, Borne, Chociński Młyn, Ciecholewy, Dzięgiel, Jonki, Kiełpin, Konarzynki, Konarzyny, Kopernica, Korne, Niepszczołąg, Nierostowo, Nowa Karczma, Popielewo, Rowista, Zielona Chocina, Zielona Huta, Żychce
 • 2000 r. - w dn. 20 stycznia (wg Spisu... str. 86) zasięg terytorialny nie uległ zmianie
 • 2001 r. - w dn. 20 stycznia (wg Spisu... str. 88) zasięg terytorialny nie uległ zmianie
 • 2002 r. - w dn. 2 lutego (wg Spisu... str. 88) zasięg terytorialny nie uległ zmianie
 • 2003 r. - w dn. 28 stycznia (wg Spisu... str. 90) zasięg terytorialny nie uległ zmianie
 • 2004 r. - w dn. 21 września (wg Spisu... str. 94) zasięg terytorialny nie uległ zmianie
 • 2006 r. - w dn. 1 lutego (wg Spisu... str. 96) zasięg terytorialny nie uległ zmianie
 • 2007 r. - w dn. 17 stycznia (wg Spisu... str. 96) zasięg terytorialny nie uległ zmianie
 • 2008 r. - w dn. 30 stycznia (wg Spisu... str. 94) zasięg terytorialny nie uległ zmianie
 • 2009 r. - w dn. 30 stycznia (wg Spisu... str. 96) zasięg terytorialny nie uległ zmianie
 • 2014 r. - w dn. 11 lutego (wg Spisu... str. 96) zasięg terytorialny nie uległ zmianie
Pozostałe miejscowości:
Temat nie przebadany

Niemiecko-polskie nazwy miejscowości wchodzących w skład parafii

W nawiasach ujęto odmiany pisowni, które w niektórych przypadkach są błędne.
Messtischblatt - 1936 r. Rozpisać miejscowości
Babilon - Babie (brak w Słowniku...)
- Binduga
- Borne
Chotzenmühle (Chotzenmühl) - Chociński Młyn (Chocińskimłyn, Chocyński młyn)
- Chocyna (wieś; czy należała do parafii ?)
Zechlau - Ciecholewy (Cicholewo)
Zosnau (Zosznow) - Czosnowo (folwark do wsi Ciecholewy)
Dziengel - Dzięgiel
Gemel - Giemły (wieś i dwór)
- Jarenty (pustkowie przynależne do Nierzostowa)
Jonken - Jonki
- Józefowo (folwark do Nowejwsi)
Gr. Kampin - Kampina (Kępina)
Kl. Kampin - Kampinki (Kępinka)
Gr. Kempin - Kępin
Kl. Kempin - Kępinek
- Kiełpin
- Kokoszka
Klein Konarzin (Kleinkonarzyn) - Konarzynki
Groß Konarczyn (Gr. Konarzin, Konarczyn, Grosskonarzyn) - Konarzyny (Konarzyn, Konarżyn, W. Konarzyny, Konarzyny k. Chojnic)
- Kopernica
- Korne
Mogiel - Mogil (Modzel)
Niepczelong (Niepszelong) - Niepszczołąg (Niepszczolony, Niepszczełąg)
Nierostaw (Nierostow) - Nierzostowo (Nierosławy, Nierostowo)
Neukrug - Nowakarczma (Nowa Karczma)
Neudorf - Nowawieś
Neuguth - Nowydwór
- Parszczenica (Parzczenica, Parsczenica, Parszenica)
- Popielewo
- Rowista (Rowiste)
Sampohl - Sąpolno (mylnie Sampolna; Sąpolna, Sępolno, Sępolno Człuchowskie)
- Styporz
Swornegatz (Schwornigatz) - Swornegacie (Swornigacie, Swornigać)
- Śluza
Grünchotzen - Zielona Chocina (Chocyna czyli Zielona, Zielona Chocyna, Zielona Chocina)
- Zielona Huta
Sichts - Zychce (Żychce)
Uwaga
Informacje o miejscowościach i nazwach lokalnych patrz Parafija... od str. 60/80

Mapy

Uzupełnić

Księża

Pracujący w parafii

15?? - 1573 - vacat Luteranie
1622 - 1662 - Ks. Mielaczewski Adam Pleban
16?? - 1700 - Ks. Ptaszewski Marcin Proboszcz
17?? - 1771 - Ks. Stobiński Franciszek Wikary
1773 - 1787 - Ks. Wenda Bartłomiej Proboszcz
1791 - 1812 - Ks. Wyczechowski Augustyn Proboszcz
1813 - 1818 - Ks. Żynda Krzysztof Proboszcz
18?? - 1821 - Ks. Jarosławski K. Proboszcz czy komendarz
18?? - 1837 - Ks. Kempski M. Tempski Proboszcz czy komendarz
18?? - 1839 - Ks. Rumpf August Proboszcz
1849 - 1881 - Ks. Krzyszkiewicz Tomasz Proboszcz
18?? - 1881 - Ks. Cyra imię Wikary
1886 - 1899 - Ks. Winter A. Proboszcz
18?? - 1887 - Ks. Tarlaka imię Wikary
1897 - 1900 - Ks. Wojciechowski imię Wikary
1900 - 1905 - Ks. Ulatowski Fabian Proboszcz
1906 - 1931 - Ks. Schulz Wacław Alfons Proboszcz
19?? - 1919 - Ks. Makowski imię Wikary
19?? - 1926 - Ks. Gdaniec imię Wikary
1929 - 1931 - Ks. Przybysz imię Wikary
1931 - 1932 - Ks. Przybysz imię Proboszcz
1932 - 1936 - Ks. Tychnowski imię Proboszcz
19?? - 1934 - Ks. Burczyk imię Wikary
19?? - 1936 - Ks. Nagórski imię Wikary
1936 - 1937 - Ks. Chodziński imię Proboszcz
19?? - 1939 - Ks. Sójkowski imię Wikary
1937 - 1939 - Ks. Rolbiecki imię Proboszcz
1938 - 1939 - Ks. Gajkowski imię Wikary
19?? - 1939 - Ks. Tyniecki imię Wikary
1940 - 1944 - Ks. Skierka Alojzy Zastępował proboszcza
19?? - 1945 - Ks. Thyron imię Proboszcz
1945 - 1947 - Ks. Cysewski Bernard Administrator
1947 - 1949 - Ks. Ruciński imię Proboszcz
1949 - 1949 - Ks. Hinc Bronisław Administrator
1949 - 1958 - Ks. Hinc Bronisław Proboszcz
1958 - 1969 - Ks. Konrad Oton Administrator, proboszcz tytularny
1969 - 1986 - Ks. Konrad Oton Proboszcz
1963 - 19?? - Ks. Trzebiatowski Jan Wikariusz
1975 - 1983 - Ks. Pepliński Zygmunt Wikariusz
1986 - 1988 - Ks. Wiśniewski Stanisław Proboszcz
1988 - 2003 - Ks. Sadecki Zygmunt Proboszcz
2003 - 2016 - Ks. Weltrowski Marek Proboszcz
Wikariusze bez znanych dat:
Ks. Szulist Władysław
Ks. Pepliński Zygmunt
Ks. Mielewczyk B.
Ks. Pawłowski Z.

Powołania kapłańskie i zakonne

Temat nie przebadany
1??? - Ks. nazwisko i imię

Kapłani pochowani w kościele

Temat nie przebadany
??.??.1??? - Ks. nazwisko i imię

Kapłani pochowani na cm. parafialnym

21.01.1859 - Ks. Jarosławski Ignacy

Kapłani pochowani na cm. komunalnym

Temat nie przebadany
??.??.1??? - Ks. nazwisko i imię

Księgi i dokumenty parafialne

Księgi metrykalne i inne

Prowadzenie ksiąg metrykalnych stało się obowiązkiem wynikającym z uchwał podjętych na Soborze Trydenckim (1545-1563).
Zasady udostępniania zbiorów w AD Pelplin
W tym punkcie i jego podpunktach pod żadnym pozorem nie wolno wprowadzać informacji o księgach w postaci podawania tylko ich zakresu czasowego. Autor tego punktu swoją osobą gwarantuje rzetelność podanych informacji we wzorcu.

Najstarsze księgi

- chrztów: 1728-1815, od 1820
- ślubów 1728-1824, od 1828
- zgonów 1733-1814, od 1819
Skomentować po opracowaniu charakterystyk ksiąg
- chrztów 1882-1911, 1911-1935, 1935-1964, 1965-1989 i od 1989
- ślubów 1863-1950, 1951-1979 i od 1980
- zgonów 1893-1993
 • 2003 r. - zgodnie z załącznikiem nr 1 do protokołu przekazania ksiąg, do AD Pelplin przekazano z Niemiec księgi o sygn. W 454 - W 461,
tj. 8 woluminów, co jest zgodne z poniższym zestawieniem

Księgi chrztów

Księga chrztów 1727-1789 (AD Pelplin W 454) (wspólnie z księgą ślubów, zgonów i konwersji)
Pierwszy wpis 23.12.1727 r., ostatni wpis 15.05.1789 r.
 • Charakterystyka księgi:
- na pierwszej stronie jest opis XX.12.1727 - XX.10.1789. Data zakończenia księgi jest zastanawiająca. Sprawa do wyjaśnienia
- Uzupełnić
 • Miejscowości spoza parafii wg oryginalnej pisowni:
- Uzupełnić
 • Ciekawostki:
- Uzupełnić
Księga chrztów 1789-1816 (AD Pelplin W 455) (wspólnie z księgą ślubów i zgonów)
Pierwszy wpis 15.05.1789 r., ostatni wpis 27.12.1816 r.
 • Charakterystyka księgi:
- Uzupełnić
 • Miejscowości spoza parafii wg oryginalnej pisowni:
- Uzupełnić
 • Ciekawostki:
- Uzupełnić
Księga chrztów 1817-1819
Brak danych
Księga chrztów 1820-1826 (AD Pelplin W 456) (wspólnie z księgą zgonów)
Pierwszy wpis 02.01.1820 r., ostatni wpis 14.12.1826 r.
 • Charakterystyka księgi:
- pierwotny opis na okładce miał postać 1820-1825, został poprawiony na 1820-1826
- Uzupełnić
 • Miejscowości spoza parafii wg oryginalnej pisowni:
- Uzupełnić
 • Ciekawostki:
- Uzupełnić
Księga chrztów 1826-1855 (AD Pelplin W 457)
Pierwszy wpis 01.01.1826 r., ostatni wpis 02.12.1855 r.
 • Charakterystyka księgi:
- pierwotnie na okładce był opis 1825-1855, został poprawiony na 1826-1855
- powyższa sytuacja występuje na pierwszej stronie
- Uzupełnić
 • Miejscowości spoza parafii wg oryginalnej pisowni:
- Uzupełnić
 • Ciekawostki:
- Uzupełnić
Księga chrztów 1855-1882 (AD Pelplin W 458)
Pierwszy wpis 04.12.1855 r., ostatni wpis 19.10.1882 r.
 • Charakterystyka księgi:
- na pierwszej stronie jest opis 04.12.1855 - 19.10.1882 czyli w tym przypadku są to daty wpisów,
- Uzupełnić
 • Miejscowości spoza parafii wg oryginalnej pisowni:
- Uzupełnić
 • Ciekawostki:
- Uzupełnić
Księga chrztów 1882-1892 (w parafii)
Pierwszy wpis 22.10.1882 r., ostatni wpis 23.07.1892 r.
 • Charakterystyka księgi:
- na okładce jest opis 20.10.1882 - 22.07.1892. Są to daty urodzenia, a nie wpisów (chrztów).
- Uzupełnić
 • Miejscowości spoza parafii wg oryginalnej pisowni:
- Uzupełnić
 • Ciekawostki
- Uzupełnić
Księga chrztów 1892-1911 (w parafii)
Pierwszy wpis 24.07.1892 r., ostatni wpis 05.06.1911 r.
 • Charakterystyka księgi:
- na okładce jest opis 14.07.1892 - 26.05.1911. Są to daty urodzenia, a nie wpisów (chrztów),
- Uzupełnić
 • Miejscowości spoza parafii wg oryginalnej pisowni:
- Uzupełnić
 • Ciekawostki
- Uzupełnić
Księga chrztów 1911-1935 (w parafii) (wpisy po 1920 r. dostępne tylko w parafii)
Pierwszy wpis 30.11.1911 r., ostatni wpis 28.04.1935 r.
 • Charakterystyka księgi:
- na okładce jest opis 30.11.1911 - 28.04.1935. W tym przypadku są to daty wpisów (chrztów).
- Uzupełnić
 • Miejscowości spoza parafii wg oryginalnej pisowni:
- Uzupełnić
 • Ciekawostki
- Uzupełnić
Księga chrztów 1935-1964 (w parafii) (dostępna tylko w parafii)
Pierwszy wpis 05.05.1935 r., ostatni wpis 26.12.1964 r.
 • Charakterystyka księgi:
- na okładce jest opis XX.XX.1935 - 05.05.1964. Są to daty urodzenia, a nie wpisów (chrztów). Zaskakująca jest rozbieżność w datach zakończenia księgi.
- Uzupełnić
 • Miejscowości spoza parafii wg oryginalnej pisowni:
- Uzupełnić
 • Ciekawostki
- Uzupełnić
Następne księgi nie zostały zdygitalizowane.

Księgi konwersji

Księga konwersji 1719-1783 (AD Pelplin W 454) (wspólnie z księgą chrztów, ślubów i zgonów)
Pierwszy wpis 23.06.1719 r., ostatni wpis 04.03.1783 r.
 • Charakterystyka księgi:
- księga sprowadza się do jednej kartki zapisanej obustronnie,
- akta dotyczą luteranów, spisane w j. łacińskim, w układzie wierszowym,
- prawdopodobnie na etapie konserwacji została dołączona do księgi chrztów ślubów i zgonów zaczynających się w latach 1727-1733.
 • Miejscowości spoza parafii wg oryginalnej pisowni:
- Uzupełnić
 • Ciekawostki:
- nie występują.

Księgi I komunii

Księga I komunii 1896-1945 (w parafii?) (wpisy po 1920 r. dostępne tylko w parafii)
Pierwszy wpis 29.09.1896 r., ostatni wpis 09.09.1945 r.
 • Charakterystyka księgi:
- Uzupełnić
 • Miejscowości spoza parafii wg oryginalnej pisowni:
- Uzupełnić
 • Ciekawostki:
- Uzupełnić

Księgi bierzmowanych

Temat nie przebadany
Dane wprowadzać wg wzorca
Księga bierzmowanych 1757-1810 (AD Pelplin W1282 / w parafii) (wspólnie z księgą ślubów i zgonów)
Pierwszy wpis ??.??.???? r., ostatni wpis ??.??.???? r.
 • Charakterystyka księgi:
- Uzupełnić
 • Miejscowości spoza parafii wg oryginalnej pisowni:
- Uzupełnić
 • Ciekawostki:
- Uzupełnić
Bierzmowania w latach 1938-45
Opisać potencjalne przyczyny zaginięcia ksiąg i skomentować je.
Następne księgi nie zostały zdygitalizowane.

Alegaty

Nie dotyczy.

Księgi zapowiedzi

Nie były dygitalizowane. AD Pelplin nie posiada (w swoich zasobach) żadnych ksiąg. Informacji na ten temat należy szukać tylko w parafii.

Księgi ślubów

Księga ślubów 1728-1786 (AD Pelplin W 454) (wspólnie z księgą chrztów, zgonów i konwersji)
Pierwszy wpis 11.04.1728 r., ostatni wpis 07.05.1786 r.
 • Charakterystyka księgi:
- na pierwszej stronie jest opis XX.04.1728 - XX.05.1786,
- Uzupełnić
 • Miejscowości spoza parafii wg oryginalnej pisowni:
- Uzupełnić
 • Ciekawostki:
- Uzupełnić
Księga ślubów 1787-1825 (AD Pelplin W 455) (wspólnie z księgą chrztów i zgonów)
Pierwszy wpis 15.01.1787 r., ostatni wpis 20.06.1825 r.
 • Charakterystyka księgi:
- Uzupełnić
 • Miejscowości spoza parafii wg oryginalnej pisowni:
- Uzupełnić
 • Ciekawostki:
- Uzupełnić
Księga ślubów 1825-1837
Brak danych
Księga ślubów 1838-1862 (AD Pelplin W 459)
Pierwszy wpis 15.01.1863 r., ostatni wpis 19.11.1862 r.
 • Charakterystyka księgi:
- Uzupełnić
 • Miejscowości spoza parafii wg oryginalnej pisowni:
- Uzupełnić
 • Ciekawostki:
- Uzupełnić
Księga ślubów 1863-1951 (w parafii) (wpisy po 1920 r. dostępne tylko w parafii)
Pierwszy wpis 19.01.1863 r., ostatni wpis 26.12.1951 r.
 • Charakterystyka księgi:
- Uzupełnić
 • Miejscowości spoza parafii wg oryginalnej pisowni:
- Uzupełnić
 • Ciekawostki:
- Uzupełnić
Następne księgi nie zostały zdygitalizowane.

Księgi zgonów

Księga zgonów 1733-1781 (AD Pelplin W 454) (wspólnie z księgą chrztów, ślubów i konwersji)
Pierwszy wpis XX.XX.1733 r., ostatni wpis 24.01.1781 r.
 • Charakterystyka księgi:
- na pierwszej stronie jest opis XX.XX.1733 - XX.01.1781,
- opis z 1733 r. wynika z braku dokładnych dat zgonu,
- nie można wykluczyć iż pierwotnie księga obejmowała wpisy do 1786 r.
- Uzupełnić
 • Miejscowości spoza parafii wg oryginalnej pisowni:
- Uzupełnić
 • Ciekawostki:
- Uzupełnić
Księga zgonów 1781-1786
Brak danych
Księga zgonów 1786-1814 (AD Pelplin W 455) (wspólnie z księgą chrztów i ślubów)
Pierwszy wpis 29.09.1786 r., ostatni wpis 20.09.1814 r.
 • Charakterystyka księgi:
- Uzupełnić
 • Miejscowości spoza parafii wg oryginalnej pisowni:
- Uzupełnić
 • Ciekawostki:
- Uzupełnić
Księga zgonów 1814-1817
Brak danych
Księga zgonów 1818-1825 (AD Pelplin W 460)
Pierwszy wpis 05.01.1818 r., ostatni wpis 02.10.1825 r.
 • Charakterystyka księgi:
- Uzupełnić
 • Miejscowości spoza parafii wg oryginalnej pisowni:
- Uzupełnić
 • Ciekawostki:
- Uzupełnić
Księga zgonów 1826-1868 (AD Pelplin W 456) (wspólnie z księgą chrztów)
Pierwszy wpis 14.01.1825 r., ostatni wpis 31.12.1868 r.
 • Charakterystyka księgi:
- Wykonać analizę porównawczą wpisów z 1825 r. względem poprzedniej księgi
- Uzupełnić
 • Miejscowości spoza parafii wg oryginalnej pisowni:
- Uzupełnić
 • Ciekawostki:
- Uzupełnić
Księga zgonów 1869-1892 (AD Pelplin W 461)
Pierwszy wpis 22.01.1869 r., ostatni wpis 20.12.1892 r.
 • Charakterystyka księgi:
- Uzupełnić
 • Miejscowości spoza parafii wg oryginalnej pisowni:
- Uzupełnić
 • Ciekawostki:
- Uzupełnić
Księga zgonów 1893-1951 (w parafii) (wpisy po 1920 r. dostępne tylko w parafii)
Pierwszy wpis 01.01.1893 r., ostatni wpis 22.12.1951 r.
 • Charakterystyka księgi:
- Uzupełnić
 • Miejscowości spoza parafii wg oryginalnej pisowni:
- Uzupełnić
 • Ciekawostki:
- Uzupełnić
Następne księgi nie zostały zdygitalizowane.

Księgi cmentarne

Temat nie przebadany
Dane wprowadzać wg wzorca
Księga cmentarna 1757-1810 (AD Pelplin W1282 / w parafii) (wspólnie z księgą ślubów i zgonów)
Pierwszy wpis ??.??.???? r., ostatni wpis ??.??.???? r.
 • Charakterystyka księgi:
- Uzupełnić
 • Miejscowości spoza parafii wg oryginalnej pisowni:
- Uzupełnić
 • Ciekawostki:
- Uzupełnić
Następne księgi nie zostały zdygitalizowane.

Księgi dusz

Temat nie przebadany
Dane wprowadzać wg wzorca
Księga dusz 1757-1810 (AD Pelplin W1282 / w parafii) (wspólnie z księgą ślubów i zgonów)
Pierwszy wpis ??.??.???? r., ostatni wpis ??.??.???? r.
 • Charakterystyka księgi:
- Uzupełnić
 • Miejscowości spoza parafii wg oryginalnej pisowni:
- Uzupełnić
 • Ciekawostki:
- Uzupełnić
Następne księgi nie zostały zdygitalizowane.

Księgi metrykalne w zasobach AP

Wg danych bazy PRADZIAD w zasobach AP brak ksiąg metrykalnych.

Księgi metrykalne opublikowane w internecie

Temat nie przebadany

Mikrofilmy ksiąg metrykalnych

Temat nie przebadany
W zasobach Mormonów znajdują się następujące zmikrofilmowane księgi metrykalne:
Wg bazy PRADZIAD w zasobach AP brak mikrofilmów ksiąg metrykalnych.

Indeksy ksiąg metrykalnych

Indeksy na stronie PomTG oraz Genealodzy.pl

Pozostałe księgi i dokumenty

Wg "Zarysu..." w 1928 r. archiwum parafialne obejmowało:
- Libri perceptorum et expensarum od XVII w.
- Akta wizyt biskupich z XVII w.
- "Sumarium documentorum" odnoszących się do majątków giemelskich i konarskich
Sporządzonych przez Piotra Tuchołkę 1764 r., obejmuje dokładne streszczenie 172 dokumentów, transakcyj, kwitacyj i t. p., druk w Roczniku T. N. T. XIII, 94-129
"- Regestrum eccelesiae Konarzynensis
tempore visitationis Stanislai Trebnic a. 1664 die 12 januari inceptum. Zawiera też późniejsze percepta i expensa oraz wizytacje generalne.
- Księga Bractwa Opatrzności Boskiej, założonego 1790 r.
- Zbiór aktów odnoszących się do dóbr giemelskich z XVIII w. i zapiski dochodów i rozchodów z tego czasu
Czy powyższe dokumenty istnieją obecnie ?
Czy zachowały się księgi lub dokumenty dotyczące:
- Bractwa Opatrzności Boskiej
- Towarzystwa "Sokół"
- Towarzystwa Robotników

Komentarz

USC

Siedziby USC

Temat nie przebadany
zakres lat/siedziba USC/podległe miejscowości
????-???? Sąpolno Miejscowość

Księgi USC

Po 100 latach od daty wytworzenia księgi przekazywane są do archiwów państwowych.
W tym punkcie i jego podpunktach pod żadnym pozorem nie wolno wprowadzać informacji o księgach w postaci podawania tylko ich zakresu czasowego. Autor tego punktu swoją osobą gwarantuje rzetelność podanych informacji we wzorcu.

Księgi urodzeń

Temat nie przebadany
Dane wprowadzać wg wzorca
Księga urodzeń 1757-1810 (AP Bydgoszcz sygnatura/ USC Pelplin sygnatura)
Pierwszy wpis ??.??.???? r., ostatni wpis ??.??.???? r.
Urodzenia w latach 1938-45
Opisać potencjalne przyczyny zaginięcia ksiąg i skomentować je.
Następne księgi nie zostały zdygitalizowane.

Alegaty

Nie dotyczy.

Księgi zapowiedzi

Temat nie przebadany
Dane wprowadzać wg wzorca
Księga zapowiedzi 1757-1810 (AP Bydgoszcz sygnatura/ USC Pelplin sygnatura)
Pierwszy wpis ??.??.???? r., ostatni wpis ??.??.???? r.
Zapowiedzi w latach 1938-45
Opisać potencjalne przyczyny zaginięcia ksiąg i skomentować je.
Następne księgi nie zostały zdygitalizowane.

Księgi małżeństw

Temat nie przebadany
Dane wprowadzać wg wzorca
Księga małżeństw 1757-1810 (AP Bydgoszcz sygnatura/ USC Pelplin sygnatura)
Pierwszy wpis ??.??.???? r., ostatni wpis ??.??.???? r.
Małżeństwa w latach 1938-45
Opisać potencjalne przyczyny zaginięcia ksiąg i skomentować je.
Następne księgi nie zostały zdygitalizowane.

Księgi rozwodów

Temat nie przebadany
Dane wprowadzać wg wzorca
Księga rozwodów 1757-1810 (AP Bydgoszcz sygnatura/ USC Pelplin sygnatura)
Pierwszy wpis ??.??.???? r., ostatni wpis ??.??.???? r.
Rozwody w latach 1938-45
Opisać potencjalne przyczyny zaginięcia ksiąg i skomentować je.
Następne księgi nie zostały zdygitalizowane.

Księgi zgonów

Temat nie przebadany
Dane wprowadzać wg wzorca
Księga zgonów 1757-1810 (AP Bydgoszcz sygnatura/ USC Pelplin sygnatura)
Pierwszy wpis ??.??.???? r., ostatni wpis ??.??.???? r.
Zmarli w latach 1938-45
Opisać potencjalne przyczyny zaginięcia ksiąg i skomentować je.
Następne księgi nie zostały zdygitalizowane.

Księgi USC w zasobach AP

Wg danych bazy PRADZIAD w Archiwum Państwowym w Koszalinie Oddział w Słupsku znajdują się księgi USC Konarzyny:
 • urodzeń: 1874 - 1908
 • rejestr urodzeń: 1892 - 1899
 • alegaty: Nie dotyczy
 • zapowiedzi: Brak danych
 • małżeństw: 1874 - 1903, 1906 - 1908
 • rejestr małżeństw: 1874 - 1886
 • rozwodów: Brak danych
 • zgonów: 1874 - 1907
 • rejestr zgonów: 1878 - 1885
W/w księgi są udostępniane całkowicie i wchodzą w skład zespołu 294/0 Urząd Stanu Cywilnego Konarzyny
Komentarz

Księgi USC opublikowane w internecie

Temat nie przebadany

Mikrofilmy ksiąg USC

Temat nie przebadany
W zasobach Mormonów znajdują się następujące zmikrofilmowane księgi USC Miejscowość:
Wg bazy PRADZIAD przechowywane są w AP Koszalin Oddział w Słupsku zmikrofilmowane księgi USC Konarzyny:
 • urodzeń: 1874 - 1886
 • alegaty: nie dotyczy
 • zapowiedzi: Brak danych
 • małżeństw: 1874 - 1886
 • rozwodów: Brak danych
 • zgonów: 1878 - 1885
Komentarz

Indeksy ksiąg USC

Temat nie przebadany
Aktualnie w trakcie indeksowania. Indeksy na stronie wg wzoru PomTG oraz Genealodzy.pl

Komentarz

Poszukując aktów USC należy sprawdzić dane z urzędów sąsiadujących terytorialnie względnie położonych w najbliższej okolicy: wpisać wg wzoru Silno, itd.

Dyskusje na forach internetowych

Temat nie przebadany

Inne

Kolejne informacje o miejscowości będącej siedzibą parafii można znaleźć na stronie Genepedii Miejscowość
Zasoby BC:
- Parafija kaszubska Konarzyny (zawiera bogaty materiał genealogiczny)