Kościerzyna - Parafia rz.-kat. pw. Świętej Trójcy

Z Genepedia
Skocz do: nawigacji, wyszukiwania
To jest zalążek artykułu Kościerzyna - Parafia rz.-kat. pw. Świętej Trójcy. Możesz go rozwinąć i uzupełnić lub poddać weryfikacji.
Jeśli uznasz że artykuł jest kompletny zaznacz ten fakt w Dyskusja:Kościerzyna - Parafia rz.-kat. pw. Świętej Trójcy o dokumencie.

Kościerzyna - Parafia rz.-kat. pw. Świętej Trójcy, Sanktuarium MB Królowej Rodzin

łac.: Parohiae Berentensis
Instrukcja wprowadzania danych zawarta jest na stronie.
Okresowo należy dokonać porównania zawartości niniejszej strony z wzorcem celem uzupełnienia o nowo dodane elementy.

Kontakt

Opis parafii

Historia parafii

Kościół parafialny
 • 1210 r. - najstarsza wzmianka o parafii (wg strony parafii)
Parafia kościerska należała od chwili swojego powstania aż do roku 1826 do biskupa włocławskiego. (wg strony www parafii)
 • 1255 r. - mistrz krzyżacki potwierdził stary przywilej kościoła (wg "Słownika...")
 • 1284 r. - przed tym rokiem istniała już parafia i kościół drewniany (wg "Zarysu...")
 • 1463 r. - spalił się kościół (wg strony parafii)
Istniał kościół drewniany.
Czy zachowały się akta ?
 • 1626 r. - spalił się kościół (wg strony parafii)
 • 1642 r. - wybudowano obecny kościół murowany (wg "Słownika..." i strony parafii)
 • 1642 r. - założono bractwo różańcowe
Świątynia zbudowana z tzw. pruskiego muru z wieżą, p.w. św. Wojciecha i Jerzego
Był szpital (mjący własne uposażenie), a w nim 4 podopiecznych
Akta w AD Pelplin sygn. G 11.
Źródło: Repertorium Ksiąg Wizytacji Kanonicznych....Cz. I str 106 (oprac. ks. Witold Kujawski)
Czy zachowały się akta ?
Świątynia murowana p.w. św.Wojciecha i św. Jerzego zbudowana przed 49 laty
Wiernych w parafii było 1173 osoby
Istniało bractwo różańcowe z własnym uposażeniem
Proboszczem był ks. Laurynowicz Andrzej Kazimierz
Akta w AD Pelplin sygn. G 20a oraz dublet o sygn. G 20b.
Źródło: Repertorium Ksiąg Wizytacji Kanonicznych ... Cz. I str 168 (oprac. ks. Witold Kujawski)
 • 1709 r. - wraz z całym miastem spłonął kościół drewniany
Świątynia murowana wystawiona staraniem kartuzów (właścicieli wsi Grabowo)
Wspomiano, że drewniany kościół p.w. św. Wojciecha i św. Jerzego został spalony przez Szwedów
Proboszcz pobierał meszne z wsi parafialnych.
Aktualnie parafią administrował ks. Maciej Lipieński
Źródło : Repertorium ksiąg wizytacji kanonicznych ... Cz. 2 (str. 151
 • 1724 r. - wybudowano kościół murowany (wg "Zarysu...")
Pomimo dobrego stanu został rozebrany gdyż nie mieścił wiernych w którym roku ? 1914 ?
Kościół murowany, inkorportowany zakonnikom kartuzom. Świątynia nosząca zapewne wezwanie dawnej, a więc św. Wojciecha i św. Jerzego,
Kościół jeszcze nie konsekrowany
W Wąglikowicach znajdowała się mała kaplica przy dworze, fundowana przez Węglikowskich,
Istnial kościół w Rekownicy
Źródło : Repertorium ksiąg wizytacji kanonicznych ... Cz. 2 (str. 197
Czy zachowały się akta ?
Kościerzyna posiadała murowany kościół pod wezwaniem Świętej Trójcy
Dokument erekcyjny kościoła został wpisany w aktach Konsystorza Generalnego Gdańskiego w 1680 r., którego dosłowny odpis był przechowywany.
Bractwo różańcowe, założone w 1642 r., posiadało własne uposażenie.
Dochód na utrzymanie świątyni był z ofiar składanych podczas nabożeństw i opłat pogrzebowych. Ponadto był dochód z folwarku zwanego Pierzczewko, jeszcze na podstawie nadania z czasów krzyżackich. Do tego folwarku należała dawniej karczma zwana Kruzina, którą w 1664 r. dawniejszy proboszcz, ks. Laurynowicz Andrzej, zamienił ze starostą kościerzyńskim, Denhoffem za pewien obszar gruntów. Było też prawo połowu ryb w sąsiednich jeziorach,
Katolików w parafii było 1100 osób. Mężczyzn było 560, kobiet 540, chłopców 50 i dziewcząt 57.
Luteran było 300. Posiadali dwa zbory: we wsi Szymbark i Barkoczyn.
Kalwinistów nie było, ale za to sporo Żydów, którzy mieli swoja bożnicę
Ponieważ dom proboszcza chylił się ku upadkowi, dlatego staraniem parafian i prepozyta zbudowano nowy, (jeszcze nie był ukończony)
Proboszcz miał folwarczek Pierszczewko. Uposażenie stanowiły cztery łany ziemi.
Proboszczem był ks. Zelewski Andrzej, dziekan Prachowski (59 lat), w parafii od 1764 r.
Wikariuszem był ks. Pieczewski Walenty
Na przedmieściu była drewniana kaplica p.w. św. Doroty
Dekret reformacyjny k. 122 oryg.
Dekret reformacyjny dla kościoła prepozyturalnego wystawiony w Koście-rzynie dnia 18 III 1766 r., s. 118-119 oryginału
Akta w AD Pelplin sygn. G 63a (dublet).
Źródło: Repertorium ksiąg wizytacji kanonicznych ... Cz. III (str. 146)
(oprac. ks. Witold Kujawski)
 • 1769 r. - w dn. 9 czerwca dokonano konsekracja kościoła
Kościół prepozyturalny pod wezwaniem Świętej Trójcy.
Świątynia murowana, konsekrowana 27 VI 1769 przez biskupa sufragana pomorskiego Cypriana Wolickiego.
Była kaplica św. Józefa, przy kościele parafialnym, zbudowana przez miejscowego prepozyta Andrzeja Zelewskiego.
Druga kaplica była za miastem p.w. Świętego Krzyża, ale niewiadomo kto ja fundował. Przy tej kaplicy znajdował się cmentarz, gdzie także, ale na innym miejscu, chowani byli akatolicy.
Było bractwo różańcowe
We wsi Puc znajdowała się kaplica prywatna w posiadłości Karola Jezierskiego, mająca indult nas sprawowanie tam mszy. Kapelanem był zakonnik cysterski, który w dniach świątecznych przybywał do kościoła parafialnego, wspomagając proboszcza
Akatolicy mieszkający na terenie parafii mieli dwie kaplice. Byli też Żydzi, ale nie posiadali synagogi.
Był przytułek gdzie było około 30 podopiecznych oraz szpital.
Proboszczem, z tytułem prepozyta, był ks. Zelewski Andrzej, dziekan mirachowski. Wikariuszem był ks. Permarewski Jakub
Szereg opisów dotyczących wizytowanej parafii znajduje się w oryginalnej księdze
Akta w AD Pelplin sygn. G 69.
Źródło: Repertorium ksiąg wizytacji kanonicznych ... Cz. III (str. 181)
(oprac. ks. Witold Kujawski)
Czy zachowały się akta ?
 • 1825 r. - Po tym roku Parafia św. Trójcy została włączona do biskupstwa chełmińskiego z siedzibą w Pelplinie. Równocześnie stała się siedzibą dekanatu.
Parafia liczyła 5333 dusze.
Istnieje szpital dla 4 ubogich
Istnieje Bractwo Trzeźwości i Bractwo Różańcowe.
 • 1892 r. - założono III Zakon św. Franciszka
W 1928 r. liczył 25 członków.
 • 1895 r. - założono Stowarzyszenie Rodzin Chrześcijańskich
Brak danych o liczebności z 1928 r.
 • 1914 r. - początek budowy kościoła murowanego
 • 1917 r. - zakończono budowę kościoła
 • 19?? r. - założono Stowarzyszenie Młodzieży Męskiej
Brak danych o liczebności z 1928 r.
 • 1925 r. - założono Sodalicję Mariańską
Brak danych o liczebności z 1928 r.
 • 1928 r. - w obrębie parafii mieszkało:
- katolików Polaków 12974
- katolików Niemców 26
- greko-katolików Polaków 6
- ewangelików Niemców 692
- kalwinów Niemców 2
- żydów Polaków 2
- żydów Niemców 5
Ogółem 13707 dusz, w tym 9778 komunikujących.
 • 1945 r. - parafia przejęła kościół poewangelicki
Kościół poewangelicki p.w. św. Jana Nepomucena
Kaplica OO. św. Rodziny w Wielkim Klinczu
 • 1947 r. - w dn. 4 lipca przy kościele utworzono Rektorat powierzając go księżom ze Zgromadzenia Zmartwychwstania Pańskiego
Kościół Ks. Ks. Zmartwychwstańców
Kaplica OO. św. Rodziny w Wielkim Klinczu
Brak dekretu w Orędownikach z tego roku.
Brak dekretu w Orędownikach z tego roku.
Dekret z dn. 24.10.1970 r. opublikowany w Orędowniku nr 10-12/1970 r.
Dekret z dn. 17.04.1976 r. opublikowany w Orędowniku nr 1-2/1976 r.
Dekret z dn. 24.03.1977 r. opublikowany w Orędowniku nr 3-4/1977 r.
Dekret z dn. 25.06.1983 r. opublikowany w Orędowniku nr 5-6/1983 r.
Dekret z dn. 25.06.1983 r. opublikowany w Orędowniku nr 5-6/1983 r.
Dekret z dn. 20.10.1983 r. opublikowany w Orędowniku nr 11-12/1983 r.
Dekret z dn. 25.11.1983 r. opublikowany w Orędowniku nr 11-12/1983 r.
Dekret z dn. 14 września 2008 r. opublikowany w Miesięczniku nr 9/2008.
Kościół filialny w Wąglikowicach (16?? - 1727)
Patrz strona Parafii Wąglikowice
Kościół filialny w Nowym Barkoczynie (18?? - 1895)
Patrz strona Parafii Nowy Barkoczyn
Kościół filialny w Wąglikowicach (1962 - 1968)
Patrz strona Parafii Wąglikowice
 • 1946 r. - w dn. 13 grudnia (wg Spisu... z 1947 r. str. 65) i wg spisu z 1949 r. istniał kościół filialny (kaplica) p.w. Matki Boskiej Król. Polski w Wąglikowicach.
Kościół filialny w Kościerzynie pw. św. Barbary (1991 - nadal)
 • 1992 r. - w dn. 15 grudnia (wg Spisu... str. 147) i wg kolejnych spisów do 2014 r. funkcjonował Kościół filialny w Kościerzynie pw. św. Barbary.
Kościół filialny w Kościerzynie pw. Matki Bożej Królowej Aniołów (1??? - nadal)
 • 2008 r. - w dn. 30 stycznia (wg Spisu... str. 218) i wg kolejnych spisów do 2014 r. - kościół filialny.
Kościół filialny w Lizakach (1??? - nadal)
 • 1992 r. - w dn. 15 grudnia (wg Spisu... str. 147) i wg kolejnych roczników do 2007 r. - brak informacji o tym kościele.
 • 2008 r. - w dn. 30 stycznia (wg Spisu... str. 218) i wg kolejnych roczników do 2014 r. - funkcjonował jako kaplica.
Nie występuje na stronie diecezji, sprawa do wyjaśnienia

Cmentarz

Wyszukiwarka grobów:
Cmentarz Parafialny w Kościerzynie: Patrz Strona
Indeksy grobów - spis zmarłych - na stronie wyżej wymienionej wyszykiwarki
Opis
Temat nie przebadany

Zasięg terytorialny

 • 1210 r. - parafia obejmowała:
Ustalić
Ustalić
Ustalić
Kościerzyna (zwana Berna), Siedlce, Lubiana, Korne, Skorzewo, Nowa Wies, Mączewo, Czestkowo, Wąglikowice, Nowy Klincz, Mały Klincz, Parchonin, Sarnowy, Sikorzyna, Grabowo, Rekownica (tu była też świątynia wybudowana przez protestantów), Bendomin
miasto Berna
wsie: Puc, Grabowo, Klincz Wielki, Klincz Mały, Wąglikowice, Sarnowy. Częstkowo, Lubiana, Korne, Biebrzyca, Owśnice, Sikorzyno, Nowa Wieś, Szembark, Fiszerowa Huta, Barkoczyn Stary, Barkoczyn Nowy, Krusina.
Grabow antiqua, Grabowko novym, Fusshutt, Klopoczyn, Graboushutt, Stophershutt, Spon, Lerge, Jassyutt, Ochsenkop.
Zamek w Kościerzynie, Kościerzyna - miasto i wsie: Korne, Lubiana, Owśnice, Fiszerowa Huta, Szynheida, Kruszyna, Szymbark, Czernin, Skorzewo, Bierznica, Wąglikowice, Klincz Mały, Puc z Zalesiem i Dobrogoszczem, Sikorzyn z dwiema wioskami zw, Huty, Sarnowy, Paramenty
Miejska Huta, Rekownica ?
Bendomino Wielkie i Bendomino Małe dawniej należące do par. Kościerzyna - należy do parafii Rekownica
Pierszewko, folwark Prohal
zamek Kościerzyna, miasto Kościerzyna, Szynbark, Węglikowice, Klincz, Rekowmica, Bendomino Duże, Bendomino Małe, Pierzczewsko
oddające należne powinności: Miasteczko Kościerzyna i wsie Szydlice, Skarżewo, Nowa Wieś, osada młyńska kościerska, Lubiana, Kaliska, Fiszrowa Huta, Szenejda, BarkoczynStary, Barkoczyn Nowy, Pustkowie Pieprznika z młynem, Wąglikowice, Sarnowy, Czętkowio, Mikorzyn, Szymbark, Skarżewo, Klincz z młynem, Owśnice, Skarszewek, Czarnina. Następujące
wsie nic nie oddające: Juszki, Szklana Huta, Stara Huta Czarlińska, Stara Huta Sikorska, Huta Zielenina, Dąbrówka, Gościerzec, Zimne Zdroje, Wątpie, Mieska Huta, Rybaki, Rote4mberk, Dobrogoszcz.
Kościerzyna, Skórzewo, Sikorzyno, Barkocin z nową wsią, Pysztowa Huta, Kaliska, Now Wieś, Szenagda, cztery osady młyńskie bez podawania nazw, chaty zwane Cicha i Czerkwia, Nowa kolonia Ottembark, dwie chaty zwane Owśnice, kolonia Biebrznica, Pustkowie Korne, Wąglikowice, Sarnowy, Cząstkowo, Klincz Mały i Duży, Wętpie,
Kościerzyna, Korne, Nowa Karczma, Sarnowo, Filipi, Wierzysko, Juszki, Węglikowice, Czarlin, Fingerhuta, Wętfie, Ciche, Łysaki, Rybaki, Puc, Sycęhuta, Zielenina, Klińcz W., Klińcz M., Stary Barkocin, Nowy Barkocin, Nowa Wieś, Cząstkowo, Skorzewo, Sikorzyn, Mansowa (Szymbark), Fiszerhuta, Sidlice, Lubian, Rotębark, Szenejda, Owśnice, Sommerberg, Wieprznica, Kaliska.
Szymbark i Fiszerowahuta
Dokument z dn. 26.10.1920 r. opublikowany w Orędowniku nr 2-3/1921.
Patuły, Rybaki, Szymbark.
Barkocin, Barkocinek, Cząstkowo, Juszki, Klińcz Mały, Klińcz Nowy, Klińcz Wielki, Klińcz Wielki (obszar dworski), Korne, Kościerzyna, Kościerzyna (nadleśn.), Łubiana, Nowa Wieś, Puc, Rotębark, Sarnowo, Sikorzyn, Skorzewo, Sycowahuta, Szenajda, Wąglikowice, Wętfie, Wieprznica.
Dąbrówka, Puc (z wyłączeniem obecnego właściciela majątku Puc, jego rodziny i domowników).
Czarlina, Częstkowo, Dobrogoszcz, Dębrzyno, Fingrowahuta, Gościeradz, Juszki, Kaliska, Korne, Lubiana, Ludwikowo, Lizaki, Mały Klincz, Nowy Klincz, Nowy Podleś, Nowa Wieś, Owśnice, Rybaki, Rotembark, Sarnowy, Sikorzyno, Skorzewo, Szarlota, Sycowahuta, Szenajda, Wąglikowice, Wieprznica, Wielki Klincz, Zielenin.
Wielki Klincz wraz z wybudowaniami, Mały Klincz PGR oraz samodzielne gospodarstwa do krzyżówki przy autostradzie
Począwszy od styku ul. Świętojańskiej z ul. Fajera, granica nowej parafii przebiega środkiem ul. Fajera do toru kolejowego; posuwając się dalej wzdłuż toru kolejowego w kierunku Gdynii, granica dochodzi do przecięcia z torem kolei w kierunku Chojnic, dalej wzdłuż toru do Lipusza obejmuje na zachodzie osadę Garczyn, Wieprznicę-wieś, i Młyn, Fingową Hutę, Ludwikowo, Częstkowo i Gajówkę; biegnąc następnie drogą bitą przez las do Kościerzyny, dalej środkiem ul. 22 Lipca i ul. Świerczewskiego, wreszcie skręcając na ul. Miodową, dochodzi do ul. Świętojańskiej
Wąglikowice, Czarlina, Wdzydze Kiszewskie
Terytorium w granicach miejscowości Łubiana
Dekret z dn. 20.10.1983 r. opublikowany w Orędowniku nr 11-12/1983 r.
Skorzewo w granicach administracyjnych oraz wieś Sikorską Starą Hutę
Dekret z dn. 25.11.1983 r. opublikowany w Orędowniku nr 11-12/1983 r.
Sikorzyno oraz posesję rodziny Armatowskich ze Starych Czapel
Dekret z dn. 15.03.1984 r. opublikowany w Orędowniku nr 3-4/1984 r.
Miejscowości: Dębrzyno, Dobrogoszcz, Juszki, Kaliska, Korne, Kościerska Huta, Lizaki, Mały Klincz, Markubowo, Nowy Klincz, Nowa Wieś, Nowy Podleś, Rotenbark, Rybaki, Sarnowy, Szarlota, Szenjada, Sycowa Huta, Wierzysko, Zielenin.
Kościerzyna - ulice: Asnyka, Brzechwy, Broniewskiego, Brzozowa, Budowlanych, Cegielnia, Chojnicka, Chłodna, Dębowa, Długa, Dworcowa, Dunikowskiego, Fajera, Gdańska, Grottgiera, Gałczyńskiego, Jedności Robotniczej, Jesionowa, Kapliczna, Klasztorna, Kościelna, Kościuszki, Kowalska, Kamienna, Karnowskiego, Kossaka, Kolejowa, Krótka, Kraszewskiego, Kochanowskiego, Konopnickiej, Klonowa, Kasztanowa, Kołłątaja, Kopernika, Leśna, 8 Marca, Markubowo, Miodowa, Młyńska, Mała Młyńska, Mała Dworcowa, Mestwina II, Matejki, Malczewskiego, Małachowskiego, Mała Kolejowa, Mickiewicza, 22 Lipca, Nałkowskiej, Norwida, Ogrodowa, plac 1 Maja, pl. Wolności, Partyzantów, Plebanka, Przemysłowa, Prusa, Piechowskiego, Polna, Rynkowa, Ratuszowa, Rolnicza, Reja, Rzemieślnicza, Reymonta, Różana, Skarszewska, Słodowa, Safiana, Szopińskiego, Sędzickiego, Świętopełka, Świętojańska, Staffa, Słowackiego, Strzelnica, Sienkiewicza, Świerczewskiego, Staszica, Skłodowskiej, Orzeszkowej, Spichrzowa, Targowa, Tkaczyka, Towarowa, Transportowców, Tuwima, Topolowa, Wojska Polskiego, Wyspiańskiego, Wita Stwosza, Wańkowicza, Wybudowanie pod Skoszewo, Źródlana , Żeromskiego.
Miejscowości: Debrzyno, Dobrogoszcz, Juszki, Kaliska, Korne, Kościerska Huta, Lizaki, Mały Klincz, Nowy Klincz, Nowa Wieś, Nowy Podleś, Rotenbark, Rybaki, Sarnowy, Szarlota, Sycowa Huta, Wierzysko, Zielenin.
Kościerzyna - ulice: Asnyka, Brzechwy, Broniewskiego, Brzozowa, Budowlanych, Cegielnia, Chojnicka, Chłodna, Dębowa, Długa, Dworcowa, Dunikowskiego, Fajera, Gdańska, Grottgiera, Gałczyńskiego, Jedności Robotniczej, Jesionowa, Kapliczna, Klasztorna, Kopernika, Kościelna, Kościuszki, Kowalska, Kamienna, Karnowskiego, Kossaka, Kolejowa, Krótka, Kraszewskiego, Kochanowskiego, Konopnickiej, Klonowa, Kasztanowa, Kołłątaja, Leśna, 3 Maja, 8 Marca, Markubowo, Miodowa, Młyńska, Mała Młyńska, Mała Dworcowa, Mestwina II, Matejki, Malczewskiego, Małachowskiego, Mała Kolejowa, Mickiewicza, 22 Lipca, Nałkowskiej, Norwida, Ogrodowa, Orzeszkowej, Rynek, pl. Wolności, Partyzantów, Plebanka, Przemysłowa, Prusa, Piechowskiego, Polna, Rynkowa, Ratuszowa, Reja, Reymonta, Rolnicza, Różana, Rzemieślnicza, Safiana, Sędzickiego, Skarszewska, Skłodowskiej, Słodowa, Spichlerzna, Staszica, Szopińskiego, Świętopełka, Targowa, Tkaczyka, Towarowa, Transportowców, Tuwima, Topolowa, Wojska Polskiego, Wyspiańskiego, Wita Stwosza, Wańkowicza, Wybudowanie pod Skoszewo, Źródlana , Żeromskiego.
Miejscowości: Debrzyno, Dobrogoszcz, Juszki, Kaliska, Korne, Kościerska Huta, Lizaki, Mały Klincz, Nowy Klincz, Nowa Wieś, Nowy Podleś, Rotenbark, Rybaki, Sarnowy, Szarlota, Sycowa Huta, Wierzysko, Zielenin.
Kościerzyna - ulice: Asnyka, Brzechwy, Broniewskiego, Brzozowa, Budowlanych, Cegielnia, Chojnicka, Chłodna, Czapliniec, Dębowa, Drogowców, Długa, Dworcowa, Dunikowskiego, Fałata, Gdańska, Grottgiera, Gałczyńskiego, Jeziorna, Jedności Robotniczej, Jesionowa, Kapliczna, Klasztorna, Kościelna, Kościuszki, Kowalska, Kamienna, Karnowskiego, Kossaka, Kolejowa, Krótka, Kraszewskiego, Kochanowskiego, Konopnickiej, Klonowa, Kasztanowa, Kołłątaja, Leśna, Legionów Polskich, Łąkowa, 3 Maja, 8 Marca, Markubowo, Miodowa, Młyńska, Mała Młyńska, Mała Dworcowa, Mestwina II, Matejki, Malczewskiego, Małachowskiego, Mała Kolejowa, Mickiewicza, Michałowskiego, Moniuszki, Nałkowskiej, Norwida, Ogrodowa, Orzeszkowej, Rynek, Partyzantów, Plebanka, Przemysłowa, Prusa, Piechowskiego, Rynkowa, Ratuszowa, Rolnicza, Kopernika, Reja, Rzemieślnicza, Reymonta, Skarszewska, Słodowa, Sędzickiego, Świętopełka, Świętojańska, Staffa, Słowackiego, Strzelnica, Sienkiewicza, Staszica, Skłodowskiej, Spichlerzowa, Strzelecka, Słoneczna, Targowa, Tkaczyka, Towarowa, Transportowców, Tuwima, Topolowa, Tetmajera, Wojska Polskiego, Wyspiańskiego, Wita Stwosza, Wańkowicza, Wybudowanie pod Skoszewo, Witkacego, Wiejska, Wierzysko, Wodna, Wybudowanie pod Nowy Klincz, Zielona, Źródlana , Żeromskiego.
- ul. Strzelecka, ul. Sikorskiego od ul. M.C.Skłodowskiej, ul. Reymonta do ul. Mickiewicza, u. Brzechwy, Sieńkiewicza i Prusa, ul. M.C.Skłodowskiej do ul. Mickiewicza numery parzyste, ul. Mickiewicza numery parzyste, ul. Nałkowskiej, Broniewskiego, Kopernika, Kraszewskiego, Reja i Staffa, za torami kolejowymi Kościerzyna - Gdynia - ul. Słoneczna, Łąkowa, Zielona i Wiejska, wybudowania poza granicami miasta wzdłuż szosy na Lębork obie strony do granic parafii Skórzewo oraz ul. Jeziorną,ul. Kowalską numery 1 i 6 i ul. Śiętojańską numery między ul. Jesionową i Kowalską.
Tym samym granica przebiega:
- od ul. Sikorskiego środkiem ul. C. Skłodowskiej do ul. Mickiewicza, następnie środkiem ul. Mickiewicza fo ul. Słowackiego, dalej środkiem ul. Słowackiego do ul. Norwida
Dekret z dn. 19.11.1996 r. opublikowany w Miesięczniku nr 12/1996.
 • 1998 r. - w dn. 1 stycznia (wg Spisu... str. 153) brak informacji o zasięgu terytorialnym.
Miejscowości: Debrzyno, Dobrogoszcz, Juszki, Kaliska, Korne, Kościerska Huta, Lizaki, Mały Klincz, Nowy Klincz, Nowa Wieś, Nowy Podleś, Rotenbark, Rybaki, Sarnowy, Sycowa Huta, Szrlota, Szenajda, Zielenin.
Kościerzyna - ulice: Asnyka, Brzozowa, Budowlanych, Cegielnia, Chłodna, Chojnicka, Czapliniec, Dębowa, Drogowców, Dworcowa, Długa, Dunikowskiego, Fałata, Gałczyńskiego, Gdańska, Grottgera, Jedności Roborniczej, Jesionowa, Kapliczna, Klasztorna, Kościelna, Kościuszki, Kowalska, Karnowskiego, Kossaka, Kolejowa, Krótka, Kochanowskiego, Konopnickiej, Klonowa, Kasztanowa, Kołłątaja, Leśna, Legionów Polskich, 3 Maja, Małcużyńskiego, 8 Marca, Markubowo, Miodowa, Młyńska, Mała Młyńska, Mała Dworcowa, Mestwina II, Matejki, Malczewskiego, Michałowskiego, Moniuszki, Norwida, Ogrodowa, Orzeszkowej, Osiedle Za Lasem, Rynek, Partyzantów, Plebanka, Przemysłowa, Piechowskiego, Różana, Rynkowa, Ratuszowa, Rolnicza, Reja, Rzemieślnicza, Reymonta, Skarszewska, Słodowa, Sędzickiego, Stolarska, Świętopełka, Świętojańska, Staffa, Słowackiego, Staszica, Skłodowskiej, Spichlerzowa, Targowa, Tkaczyka, Towarowa, Transportowców, Tuwima, Topolowa, Tetmajera, Wyspiańskiego, Wita Stwosza, Wojska Polskiego, Wańkowicza, Witkacego, Wierzysko, Wodna, Wybudowanie pod Nowy Klincz, Żródlana, Żeromskiego.
Miejscowości: Debrzyno, Dobrogoszcz, Juszki, Kaliska, Korne, Kościerska Huta, Lizaki, Mały Klincz, Nowy Klincz, Nowa Wieś, Nowy Podleś, Rotenbark, Rybaki, Sarnowy, Sycowa Huta, Szrlota, Szenajda, Zielenin.
Kościerzyna - ulice: Asnyka, Brzozowa, Budowlanych, Cegielnia, Chłodna, Chojnicka, Czapliniec, Dębowa, Drogowców, Dworcowa, Długa, Dunikowskiego, Fałata, Gałczyńskiego, Gdańska, Grottgera, Jedności Roborniczej, Jesionowa, Kalinowa, Kapliczna, Klasztorna, Kościelna, Kościuszki, Kowalska, Karnowskiego, Kossaka, Kolejowa, Krótka, Kochanowskiego, Konopnickiej, Klonowa, Kasztanowa, Kołłątaja, Leśna, Legionów Polskich, 3 Maja, Małcużyńskiego, 8 Marca, Markubowo, Miodowa, Młyńska, Mała Młyńska, Mała Dworcowa, Mestwina II, Matejki, Malczewskiego, Michałowskiego, Mickiewicza (lewa strona) Moniuszki, Norwida, Ogrodowa, Orzeszkowej, Osiedle Za Lasem, Rynek, Partyzantów, Plebanka, Przemysłowa, Piechowskiego, Różana, Rynkowa, Ratuszowa, Rolnicza, Reja, Rzemieślnicza, Reymonta, Skarszewska, Słodowa, Sędzickiego, Stolarska, Świętopełka, Świętojańska, Staffa, Słowackiego, Staszica, Skłodowskiej, Spichlerzowa, Szydlice, Targowa, Tkaczyka, Towarowa, Transportowców, Tuwima, Topolowa, Tetmajera, Wyspiańskiego, Wita Stwosza, Wojska Polskiego, Wańkowicza, Witkacego, Wierzysko, Wodna, Wybudowanie pod Nowy Klincz, Źródlana, Żeromskiego.
 • 2001 r. - w dn. 20 stycznia (wg Spisu... str. 205) zasięg terytorialny nie uległ zmianie.
Miejscowości: Debrzyno, Dobrogoszcz, Juszki, Kaliska, Korne, Kościerska Huta, Lizaki, Mały Klincz, Nowy Klincz, Nowa Wieś, Nowy Podleś, Rotenbark, Rybaki, Sarnowy, Sycowa Huta, Szrlota, Szenajda, Zielenin.
Kościerzyna - ulice: Asnyka, Brzozowa, Budowlanych, Cegielnia, Chłodna, Chojnicka, Czapliniec, Dębowa, Długa, Drogowców, Dunikowskiego, Dworcowa, Fałata, Gajowa, Gałczyńskiego, Gdańska, Grottgera, Jedności Robotniczej, Jesionowa, Kalinowa, Kapliczna, Karnowskiego, Klasztorna, Kościelna, Kościuszki, Kowalska, Kossaka, Kolejowa, Krótka, Kochanowskiego, Konopnickiej, Klonowa, Kasztanowa, Kołłątaja, Leśna, Legionów Polskich, 3 Maja, Małcużyńskiego, 8 Marca, Markubowo, Miodowa, Młyńska, Mała Młyńska, Mała Dworcowa, Mała Kolejowa, Mestwina II, Matejki Malczewskiego, Michałowskiego, Mickiewicza (lewa strona) Moniuszki, Norwida, Ogrodowa, Orzeszkowej, Osiedle Za Lasem, Rynek, Partyzantów, Plebanka, Przemysłowa, Piechowskiego, Różana, Rynkowa, Ratuszowa, Rolnicza, Reja, Rzemieślnicza, Reymonta, Skarszewska, Słodowa, Sędzickiego, Stolarska, Świętopełka, Świętojańska, Staffa, Słowackiego, Staszica, Skłodowskiej, Spichlerzowa, Szydlice, Targowa, Tkaczyka, Towarowa, Transportowców, Tuwima, Topolowa, Tetmajera, Wyspiańskiego, Wita Stwosza, Wojska Polskiego, Wańkowicza, Witkacego, Wierzysko, Wodna, Wybudowanie pod Nowy Klincz, Źródlana, Żeromskiego.
 • 2003 r. - w dn. 28 stycznia (wg Spisu... str. 208) zasięg terytorialny nie uległ zmianie.
Miejscowości: Debrzyno, Dobrogoszcz, Juszki, Kaliska, Korne, Kościerska Huta, Lizaki, Mały Klincz, Nowy Klincz, Nowa Wieś, Nowy Podleś, Rotenbark, Rybaki, Sarnowy, Sycowa Huta, Szrlota, Szenajda, Zielenin.
Kościerzyna - ulice: Asnyka, Brzozowa, Budowlanych, Cegielnia, Chłodna, Chojnicka, Czapliniec, Dębowa, Długa, Drogowców, Dunikowskiego, Dworcowa, Fałata, Fredry, Gajowa, Gałczyńskiego, Gdańska, Grottgera, Jedności Robotniczej, Jesionowa, Kalinowa, Kapliczna, Karnowskiego, Klasztorna, Kościelna, Kościuszki, Kowalska, Kossaka, Kolejowa, Krótka, Kochanowskiego, Konopnickiej, Klonowa, Kasztanowa, Kołłątaja, Leśna, Legionów Polskich, 3 Maja, Małcużyńskiego, 8 Marca, Markubowo, Miodowa, Młyńska, Mała Młyńska, Mała Dworcowa, Mała Kolejowa, Mestwina II, Matejki Malczewskiego, Michałowskiego, Mickiewicza (lewa strona) Moniuszki, Norwida, Ogrodowa, Orzeszkowej, Osiedle Za Lasem, Rynek, Partyzantów, Plebanka, Przemysłowa, Piechowskiego, Różana, Rynkowa, Ratuszowa, Rolnicza, Reja, Rzemieślnicza, Reymonta, Skarszewska, Słodowa, Sędzickiego, Stolarska, Świętopełka, Świętojańska, Staffa, Słowackiego, Staszica, Skłodowskiej, Spichlerzowa, Szydlice, Targowa, Tkaczyka, Towarowa, Transportowców, Tuwima, Topolowa, Tetmajera, Wyspiańskiego, Wita Stwosza, Wojska Polskiego, Wańkowicza, Witkacego, Wierzysko, Wodna, Wybudowanie pod Nowy Klincz, Źródlana, Żeromskiego.
Miejscowości: Debrzyno, Dobrogoszcz, Juszki, Kaliska, Korne, Kościerska Huta, Lizaki, Mały Klincz, Nowy Klincz, Nowa Wieś, Nowy Podleś, Rotenbark, Rybaki, Sarnowy, Sycowa Huta, Szrlota, Szenajda, Zielenin.
Kościerzyna - ulice: Asnyka, Brzozowa, Budowlanych, Cegielnia, Chłodna, Chojnicka, Czapliniec, Dębowa, Długa, Drogowców, Dunikowskiego, Dworcowa, Fałata, Fredry, Gajowa, Gałczyńskiego, Gdańska, Grottgera, Jedności Robotniczej, Jesionowa, Kalinowa, Kapliczna, Karnowskiego, Klasztorna, Kościelna, Kościuszki, Kowalska, Kossaka, Kolejowa, Krótka, Kochanowskiego, Konopnickiej, Klonowa, Kasztanowa, Kołłątaja, Leśna, Legionów Polskich, Letnia, 3 Maja, Małcużyńskiego, 8 Marca, Markubowo, Miodowa, Młyńska, Mała Młyńska, Mała Dworcowa, Mała Kolejowa, Mestwina II, Matejki, Malczewskiego, Michałowskiego, Mickiewicza (lewa strona) Moniuszki, Norwida, Ogrodowa, Orzeszkowej, Osiedle Za Lasem, Rynek, Partyzantów, Plebanka, Przemysłowa, Piechowskiego, Różana, Rynkowa, Ratuszowa, Rolnicza, Reja, Rzemieślnicza, Reymonta, Skarszewska, Słodowa, Sędzickiego, Stolarska, Świętopełka, Świętojańska, Staffa, Słowackiego, Staszica, Skłodowskiej, Spichlerzowa, Spokojna, Szydlice, Targowa, Tkaczyka, Towarowa, Transportowców, Tuwima, Topolowa, Tetmajera, Wyspiańskiego, Wita Stwosza, Wojska Polskiego, Wańkowicza, Witkacego, Wierzysko, Wodna, Wybudowanie pod Nowy Klincz, Źródlana, Żeromskiego.
Miejscowości: Debrzyno, Dobrogoszcz, Juszki, Kaliska, Korne, Kościerska Huta, Lizaki, Mały Klincz, Nowy Klincz, Nowa Wieś, Nowy Podleś, Rotenbark, Rybaki, Sarnowy, Sycowa Huta, Szrlota, Szenajda, Zielenin.
Kościerzyna - ulice: Asnyka, Brzozowa, Budowlanych, Cegielnia, Chełmońskiego, Chłodna, Chojnicka, Czapliniec, Dębowa, Długa, Drogowców, Dunikowskiego, Dworcowa, Fałata, Fredry, Gajowa, Gałczyńskiego, Gdańska, Grottgera, Jedności Robotniczej, Jesionowa, Kalinowa, Kapliczna, Karnowskiego, Klasztorna, Kościelna, Kościuszki, Kowalska, Kossaka, Kolejowa, Krótka, Kochanowskiego, Konopnickiej, Klonowa, Kasztanowa, Kołłątaja, Leśna, Legionów Polskich, Letnia, 3 Maja, Małcużyńskiego, 8 Marca, Markubowo, Miodowa, Młyńska, Mała Młyńska, Mała Dworcowa, Mała Kolejowa, Mestwina II, Matejki, Malczewskiego, Michałowskiego, Mickiewicza (lewa strona) Moniuszki, Norwida, Ogrodowa, Orzeszkowej, Osiedle Za Lasem, Rynek, Partyzantów, Plebanka, Przemysłowa, Piechowskiego, Różana, Rynkowa, Ratuszowa, Rolnicza, Reja, Rzemieślnicza, Reymonta, Skarszewska, Słodowa, Sędzickiego, Stolarska, Świętopełka, Świętojańska, Staffa, Słowackiego, Staszica, Skłodowskiej, Spichlerzowa, Spokojna, Szydlice, Targowa, Tkaczyka, Towarowa, Transportowców, Tuwima, Topolowa, Tetmajera, Wyspiańskiego, Wita Stwosza, Wojska Polskiego, Wańkowicza, Witkacego, Wierzysko, Wodna, Wybudowanie pod Nowy Klincz, Źródlana, Żeromskiego.
 • 2008 r. - w dn. 30 stycznia (wg Spisu... str. 218) zasięg terytorialny nie uległ zmianie.
Miejscowości: Garczyn, Korne, Nowa Karczma.
Kościerzyna - ulice: Hallera, Jałowcowa, Jezynowa, Kalinowa, Konwaliowa, Kościuszki od ul. Skłodowskiej-Curie, Leśna, Małcurzyńskiego, Moniuszki, Norwida, Piechowskiego, Skłodowskiej-Curie, Wrzosowa.
Dekret z dn. 14 września 2008 r. opublikowany w Miesięczniku nr 9/2008.
Miejscowości: Debrzyno, Dobrogoszcz, Juszki, Kaliska, Kościerska Huta, Lizaki, Mały Klincz, Nowa Wieś, Nowy Klincz, Nowy Podleś, Retembark, Rybaki, Sarnowy, Sycowa Huta, Szarlota, Szenjada, Zielenin.
Kościerzyna - ulice: Asnyka, Brzozowa, Budowlanych, Cegielnia, Chełmońskiego, Chłodna, Chojnicka, Czapliniec, Dębowa, Długa, Drogowców, Dunikowskiego, Dworcowa, Fałata, Fredry, Gajowa, Gałczyńskiego, Gdańska, Grottgera, Jedności Robotniczej, Jesionowa, Kapliczna, Karnowskiego, Klasztorna, Kościelna, Kościuszki, Kowalska, Kossaka, Kolejowa, Krótka, Kochanowskiego, Konopnickiej, Klonowa, Kasztanowa, Kołłątaja, Legionów Polskich, Letnia, 3 Maja, 8 Marca, Markubowo, Miodowa, Młyńska, Mała Młyńska, Mała Dworcowa, Mała Kolejowa, Mestwina II, Matejki, Malczewskiego, Michałowskiego, Mickiewicza (lewa strona), Ogrodowa, Orzeszkowej, osiedle Za Lasem, Rynek, Partyzantów, Plebanka, Przemysłowa, Rózana, Rynkowa, Ratuszowa, Rolnicza, Rzemieślnicza, Reymonta, Skarszewska, Słodowa, Sędzickiego, Stolarska, Świętopełka, Świętojańska, Staffa, Słowackiego, Staszica, Spichlerzowa, Spokojna, Szydlice, Targowa, Tkaczyka, Towarowa, Transportowców, Tuwima, Topolowa, Tetmajera, Wyspiańskiego, Wita Stwosza, Wojska Polskiego, Wańkowicza, Witkacego, Wierzysko, Wodna, Wybudowanie pod Nowy Klincz, Źródlana, Żeromskiego.
Miejscowości: Debrzyno, Dobrogoszcz, Juszki, Kaliska, Kościerska Huta, Lizaki, Mały Klincz, Nowa Wieś, Nowy Klincz, Nowy Podleś, Retembark, Rybaki, Sarnowy, Sycowa Huta, Szarlota, Szenjada, Zielenin.
Kościerzyna - ulice: 3 Maja, 8 Marca, Asnyka, Brzozowa, Budowlanych, Cegielnia, Chełmońskiego, Chłodna, Chojnicka, Czapliniec, Dębowa, Długa, Drogowców, Dunikowskiego, Dworcowa, Fałata, Fredry, Gajowa, Gałczyńskiego, Gdańska, Grottgera, Jedności Robotniczej, Jesionowa, Kapliczna, Karnowskiego, Klasztorna, Kasztanoaa, Klonowa, Kochanowskiego, Kolejowa, Kołłątaja, Konopnickiej, Kossaka, Kościelna, Kościuszki nr 4, Kowalska, Krótka, Kupiecka, Lassaka, Legionów Polskich, Letnia, Malczewskiego, Mała Dworcowa, Mała Młyńska, Markubowo, Matejki, Mestwina II, Michałowskiego, Mickiewicza (lewa strona), Miodowa, Młyńska, Ogrodowa, Orzeszkowej, osiedle Za Lasem, Partyzantów, Piechowskiegi od nr 2 do 15, Plebanka, Przemysłowa, Ratuszowa, Reymonta, Rolnicza, Różana, Rynek, Rynkowa, Rzemieślnicza, Sędzickiego, Skarszewska, Skłodowskiej nr 9a, 17, 19, 26, 28, 30, 32, 36, 38, Słodowa, Słowackiego, Spichlerzowa, Spokojna, Staffa, Staszica, Stolarska, Szydlice, Świętojańska, Świętopełka, Targowa, Tetmajera, Tkaczyka, Topolowa, Towarowa, Transportowców, Tuwima, Wańkowicza, Wierzysko, Wita Stwosza, Witkacego, Wodna, Wojska Polskiego, Wybudowanie pod Nowy Klincz, Wyspiańskiego, Źródlana, Żeromskiego.
Miejscowości: Debrzyno, Dobrogoszcz, Gościeradz, Juszki, Kaliska, Kościerska Huta, Lizaki, Mały Klincz, Nowa Wieś, Nowy Klincz, Nowy Podleś, Retembark, Rybaki, Sarnowy, Sikorzyno, Sycowa Huta, Szarlota, Szenjada, Zielenin.
Kościerzyna - ulice: Bazowa, 3 Maja, 8 Marca, Asnyka, Brzozowa, Budowlanych, Cegielnia, Chełmońskiego, Chłodna, Chojnicka, Cicha, Czapliniec, Dębowa, Długa, Drogowców, Dunikowskiego, Dworcowa, Fałata, Fredry, Gajowa, Gałczyńskiego, Gdańska, Grottgera, Jedności Robotniczej, Jesionowa, Kamienna, Kapliczna, Karnowskiego, Klasztorna, Klasztorna, Klonowa, Kochanowskiego, Kolejowa, Kołłątaja, Konopnickiej, Kossaka, Kościelna, Kościuszki nr 4 i 4B, Kowalska, Krótka, Kupiecka, Lassaka, Legionów Polskich, Letnia, Łagodna, Malczewskiego, Małachowskiego, Mała Dworcowa,Mała Kolejowa, Mała Młyńska, Markubowo, Matejki, Mestwina II, Michałowicza, Michałowskiego, Mickiewicza (lewa strona), Miedziana, Miła, Miodowa, Młyńska, Mostowa, Ogrodowa, Orzeszkowej, osiedle Za Lasem, Partyzantów, Piechowskiegi od nr 2 do 15, Plebanka, Pogodna, Przemysłowa, Ratuszowa, Reymonta, Rolnicza, Różana, Rynek, Rynkowa, Rzemieślnicza, Sędzickiego, Sikorskiego (nr 1, 4, 4b), Skargi, Skarszewska, Składowa, Skłodowskiej nr 9a, 17, 19, 26, 28, 30, 32, 36, 38, Słodowa, Słowackiego, Sosnowa, Spichlerzowa, Spokojna, Staffa, Stalowa, Stare Nadleśnictwo, Staszica, Stolarska, Storczykowa, Szulca, Szydlice, Świerkowa, Świętojańska (nr 1, 2, 17, 18, 20), Świętopełka, Tatarkiewicza, Targowa, Tetmajera, Tkaczyka, Topolowa, Towarowa, Transportowców, Tuwima, Wańkowicza, Wejhera, Widokowa, Wierzysko, Wita Stwosza, Witkacego, Wnuka, Wodna, Wojska Polskiego, Wybudowanie pod Nowy Klincz, Wyspiańskiego, Zielone Wzgórze, Źródlana, Żeromskiego.
Pozostałe miejscowości (pisownia oryginalna), których nazwy prawdopodobnie "zaginęły":
Temat nie przebadany

Niemiecko-polskie nazwy miejscowości wchodzących w skład parafii

W nawiasach ujęto odmiany pisowni, które w niektórych przypadkach są błędne.
Messtischblatt - 1936 r. Rozpisać miejscowości
Alt Barkoczyn - Stary Barkocin (Barkocin)
Neu Barkoczyn - Nowy Barkocin (Barkocinek)
- Ciche
Czarlinen - Czarlina lub Czarlina (Czarlin)
Czesthkowo (Ludwigslust) - Częstkowo (Cząstkowo)
Putzhütte - Dąbrówka
- Dębrzyno (Debrzyno)
Dobrogosch - Dobrogoszcz pow. kościerski lub Dobrogoszcz
Philippi (Buchberf) - Filipy (Filipi)
Fingershütte - Fingerhuta (Fingrowahuta)
Fischerhütte (Fischereshütte) - Fiszerowo ? Fiszerowa huta, Fiszerhuta, Fiszerowahuta)
- Fusshutt
- Garczyn lub Garczyn
Goscheritz (Gusieradz (1820), Jaszeritz) - Gościeradz lub Gościeradz (Wielki Klincz) (kaszb. Gòscerôdz)
Grabau (Alt Grabau) - Grabowo Kościerskie (Grabow, Grabowo, Grabowo Gedanensium 1583, Grabow antiqua 1701, Grabovien, Grabowo Stare, Stare Grabowo, Grabau-vetus, Grabau-Vet., Grabowo pomorskie, Grabowo Pomorsk., Grabowo pom.)
Neu Grabau - Grabówko (Grabowko novym 1701, Nowe Grabowo)
- Graboushutt
- Jassyutt
Juschken - Juszki
Beeck - Kaliska
Klein Klinsch - Klińcz Mały (b.) lub Mały Klincz (Klińcz M.)
- Mały Klincz PGR
Neu Klinsch - Klińcz Nowy (c.)] lub Nowy Klincz
Gr. Klinsch (Gross Klinsch) - Klińcz Wielki (a.) Klińcz Wielki lub Wielki Klincz (Klińcz W., Wielki Klincz)
- (Klińcz Wielki,obszar dworski)
- Klopoczyn
Kornen - Korne lub Korne (Korzno)
Gr. Berentshütte - Kościerska Huta
Berent (Berendt) - Kościerzyna (Costrina 1284, Costerina 1289, Custrin 1291, Kustryn, Cosceryna, Koscina, Bern 1398, Bernt 1454, Kościerzyno, Kościerzyn)
- Kościerzyna (nadleśn.) patrz też Kościerzyna-Stare Nadleśnictwo
- Lerge
Ludwigslust - Ludwikowo
Lubianen - Łubiana lub Łubiana (Lubian, Lubiana, Lubanie; bł. Lubania; kaszb. Łëbianô lub też Łubianô)
- Łysaki (Lizaki)
- Markubowo
- Nowa Karczma (wybud. do Korne ?)
Neuhöfel - Nowa Wieś (Nowawieś)
Neu Podless - Nowy Podleś
Pol. Ochsenkopf - Osenkop (Ochsenkop 1701, Osenkop Polski)
Owsnitz - Owśnice lub Owśnice (Owśnica)
Patul - Patuły (wg słownika 1888r. w par. Goręczyn(Potuli)
Putz - Puc lub Puc (Pchuce 1284, Puca 1722)
Rottenberg - Rotembark (Rotębark, Rotenbark)
Ribaken - Rybaki lub Rybaki (kaszub. Rëbôczi)
Sarnowen - Sarnowo lub Sarnowy
Sykorschiner Althütte - Sikorska Stara Huta
Sykorschin (Sykorczyn) - Sikorzyn (Sikorino 1284, Sikorzyno 1648 i 1710, Sykorzyno)
Skorzewen - Skorzewo (Skorewe 1224, Skorevo, Scurevo, Zkorevo)
- Sommerberg (leśnictwo)
Spohn (Szpohn 1780) - Szpon (Spon 1701)
- Saple lub Stare Czaple
- Stophershutt
- Sycęhuta
Sietzenhütte - Sycowahuta lub Sycowa Huta (Huta Syczowa, Szklana-huta; kaszb. Zycowô Hëta, Zycowa Hëta, Zëcowa Hëta, Sycowô Hëta)
Charlottental - Szarlota lub Szarlota (kaszb. Szarłata lub Òsuszno)
Schönheidt (Schoenheide) - Szenhejda (Szeneida, Szynheyda, Szenajda, Szenejda, Szenjada, Szenejda)
Schidlitz - Szydlice (Sidlice)
Schoenberg - Szymbark (Mansowa, Szembark 1686, Szynbark 1710)
Funkelkau - Wąglikowice (Węglikowice)
Sanddorf (Wdzidzen) - Wdzidze lub Wdzydze (gmina Kościerzyna) (nieformalnie Wdzydze Kiszewskie; kaszub. Wdzydze, tradycyjnie: Wdzëdzé)
Wentfie - Wętfie (2.) lub Wętfie (Nowy Klincz)
Bebernitz - Wieprznica lub Wieprznica (Bierznica)
Wierschisken - Wierzyska (karczma; Wierzysko)
Alte-Huette - Zielenina (Zielenin)

Mapy

Uzupełnić

Księża

Pracujący w parafii

13?? - 1336 - Ks. Jan Pleban
1693 - 1707 - Ks. Borowski Jan Proboszcz
1707 - 1721 - Ks. Lipiński Maciej (Lipieński) Proboszcz (Administrator)
1721 - 17?? - Ks. Bonigk Ignacy Proboszcz
17?? - 1727 - Ks. Fahl Jan Proboszcz
1727 - 1733 - Ks. Wenda Jan Proboszcz
1734 - 1757 - Ks. Radziszewski Józef Proboszcz
1764 - 1780 - Ks. Żelewski Andrzej Proboszcz
17?? - 1783 - Ks. Niepoczołowski Michał Proboszcz
17?? - 1787 - Ks. Rykowski Wojciech Proboszcz
1787 - 1793 - Ks. Kliński Jan Proboszcz
1793 - 1804 - Ks. Bieszk Marcin Proboszcz
1805 - 1841 - Ks. Bieszk Andrzej Proboszcz
1886 - 1928 - Ks. Żywicki Jakub Katecheta
1907 - 1919 - Ks. Masłowski Bolesław Anastazy Parochus
1919 - 1927 - Ks. Nawacki Ignacy Proboszcz
1919 - 1924 - Ks. Niklewski Feliks Wikary
1920 - 1928 - Ks. Heyke Leon Katecheta
1920 - 1928 - Ks. Łubieński Jan Katecheta
1923 - 1926 - Ks. Bartel Józef Wikary
1924 - 1927 - Ks. Rapior Alojzy Wikary
1925 - 1928 - Ks. Jeka Bolesław Wikary
1926 - 1926 - Ks. Dunajski Franciszek Maksymilian Wikary
1927 - 1935 - Ks. Krysiński Jan Proboszcz
1927 - 1929 - Ks. Lewandowski Alojzy Wikary
1928 - 1928 - Ks. Labenz Walerian Wikary
1929 - 1931 - Ks. Kałduński Alojzy Wikary
1929 - 1929 - Ks. Mechlin Alfons Wikary
1930 - 1935 - Ks. Gronowski Stanisław Wikary
1931 - 1934 - Ks. Szynwelski Paweł Wikary
1932 - 1932 - Ks. Olszeski Tadeusz Wikary
1932 - 1932 - Ks. Jakubowski Jan Wikary
1933 - 1939 - Ks. Landowski Władysław Wikary
1935 - 1935 - Ks. Rolbiecki Władysław Wikary
1935 - 1935 - Ks. Kinka Walerian Wikary
1935 - 1935 - Ks. Rolbiecki Władysław Proboszcz
1935 - 1939 - Ks. Ruchniewicz Hugon Proboszcz
1936 - 1936 - Ks. Deskowski Eryk Wikary
1936 - 1938 - Ks. Głowacki Kazimierz Jerzy Wikary
1936 - 1937 - Ks. Degner Leon Wikary
1938 - 1939 - Ks. Kłos Antoni Wikary
1939 - 1939 - Ks. Lemańczyk Józef Wikary
1939 - 1939 - Ks. Szuca Brunon Wikary
1945 - 1946 - Ks. Landowski Władysław Administrator
1946 - 19?? - Ks. Wojnar Antoni Prefekt
1946 - 19?? - Ks. Felskowski Kilian Rezydent
1947 - 1960 - Ks. Landowski Władysław Proboszcz
1948 - 19?? - Ks. Zwolenkiewicz Kazimierz Wikariusz
1949 - 1958 - Ks. Müller Jan CR Rektor
1949 - 19?? - Ks. Piaskowski Władysław CR Prefekt
1949 - 19?? - Ks. Jurzak Władysław CR Prefekt
1953 - 19?? - Ks. Kaźmierski Bogdan Wikariusz
1953 - 1968 - Ks. Felskowski Kilian Rezydent, emeryt
1953 - 19?? - Ks. Hormański Jan CR Prefekt
1953 - 1958 - Ks. Przybyła Edmund CR Prefekt
1953 - 19?? - Ks. Sówka Wiktor MSF Rektor domu
1958 - 1963 - Ks. Sówka Wiktor MSF Rektor kościoła
1958 - 1963 - Ks. Tortyllo Roman Kapelan
1958 - 19?? - Ks. Smoliński Jerzy CR Prefekt
1958 - 19?? - Ks. Bem Franciszek CR Prefekt
1957 - 19?? - Ks. Frost Zygmunt Wikariusz
1958 - 1960 - Ks. Szczurkowski Marian Administrator
1958 - 19?? - Ks. Chudziński Stanisław Wikariusz
1958 - 19?? - Ks. Andrzejczak Henryk Wikariusz
1959 - 1970 - Ks. Stempa Alfons Wikariusz
1959 - 1963 - Ks. Wałdoch Jerzy Wikariusz
1960 - 1976 - Ks. Szczurkowski Marian Proboszcz
1961 - 1968 - Ks. Talaśka Edmund Wikariusz
1962 - 1968 - Ks. Filarski Stanisław Wikariusz
1963 - 19?? - Ks. Bem Franciszek CR Rektor kościoła
1964 - 1967 - Ks. Bieliński Franciszek Rektor (kośc. w Wielkim Klinczu)
1967 - 1983 - Ks. Krause Ryszard Rezydent
1968 - 19?? - Ks. Piaskowski Władysław CR Rektor kośc.
1968 - 19?? - Ks. Kotlenga Tadeusz CR Kapelan
1968 - 19?? - Ks. Jurzak Józef CR ????
1968 - 19?? - Ks. Cyganik Stanisław CR ????
1968 - 1972 - Ks. Czerwiński Andrzej Wikariusz
1970 - 1971 - Ks. Kuszyński Zdzisław Wikariusz
1970 - 1980 - Ks. Górecki Jerzy Wikariusz
1971 - 1974 - Ks. Kowalski Zygmunt Wikariusz
1972 - 1977 - Ks. Kryszyk Marian Józef Wikariusz
1974 - 1977 - Ks. Gawroński Tadeusz Wikariusz
1976 - 1988 - Ks. Gierszewski Kazimierz Proboszcz
1977 - 1978 - Ks. Wachowski Wiktor Wikariusz
1977 - 1978 - Ks. Osowicki Jerzy Wikariusz
1978 - 1981 - Ks. Grzela Adam Wikariusz
1978 - 1986 - Ks. Lipski Bogdan Wikariusz
1980 - 1984 - Ks. Grzeszczuk Ryszard Wikariusz
1981 - 1987 - Ks. Szuca Stanisław Bernard Wikariusz
1982 - 1987 - Ks. Szulc Henryk Wikariusz
1983 - 19?? - Ks. Felskowski Kilian Kapelan kaplicy
1984 - 1985 - Ks. Kalinowski Jerzy Wikariusz
1985 - 1988 - Ks. Neumann Piotr Wikariusz
1985 - 1999 - Ks. Witkowski Ryszard SAC Rezydent
1986 - 1988 - Ks. Domin Ryszard Wikariusz
1987 - 1988 - Ks. Podlewski Piotr Wikariusz
1987 - 2003 - Ks. Urbański Stefan Rezydent
1988 - 1990 - Ks. Weltrowski Jan Proboszcz
1988 - 1989 - Ks. Marciniak Jerzy Wikariusz
1988 - 1990 - Ks. Pokornowski Tomasz Wikariusz
1988 - 1989 - Ks. Miller Marek Wikariusz
1988 - 1989 - Ks. Białk Kazimierz Wikariusz
1989 - 1990 - Ks. Knut Leszek Piotr Wikariusz
1989 - 1989 - Ks. Szczodrowski Henryk Wikariusz
1989 - 1990 - Ks. Kamiński Piotr Wikariusz
1990 - 2014 - Ks. Szczepiński Marian Proboszcz
1990 - 1991 - Ks. Skwiercz Kazimierz Wikariusz
1990 - 1992 - Ks. Grzela Leszek Wikariusz
1990 - 1991 - Ks. Adamowicz Daniel Wikariusz
1990 - 1992 - Ks. Szuta Piotr Sławomir Wikariusz
1991 - 1992 - Ks. Parchem Marek Wikariusz
1991 - 1992 - Ks. Bronikowski Marek Wikariusz
1992 - 1992 - Ks. Zdrojewski Krzysztof Wikariusz
1992 - 1994 - Ks. Dawidowski Jacek Wikariusz
1992 - 1994 - Ks. Rutkowski Zbigniew Wikariusz
1992 - 1996 - Ks. Dąbrowski Jerzy Wikariusz
1992 - 1998 - Ks. Mazurek Michał Wikariusz
1994 - 1996 - Ks. Śmigiel Wiesław Wikariusz
1994 - 2014 - Ks. Barańczyk Romuald Rezydent
1995 - 2000 - Ks. Lipski Janusz Wikariusz
1996 - 1998 - Ks. Stolc Stanisław Wikariusz
1997 - 1998 - Ks. Marks Piotr Mikołaj Wikariusz
1998 - 2007 - Ks. Narloch Czesław Wikariusz
1998 - 2000 - Ks. Draws Andrzej Wikariusz
1998 - 2008 - Ks. Kwasigroch Bogusław Wikariusz
1999 - 2021 - Ks. Makowski Alfons Kapelan
1999 - 2008 - Ks. Kostewicz Zbigniew Kapelan szpitala
2000 - 2003 - Ks. Ćwikliński Arkadiusz Wikariusz
2000 - 2001 - Ks. Gąsecki Krzysztof Wikariusz
2001 - 2005 - Ks. Ałaszewski Sławomir Wikariusz
2003 - 2004 - Ks. Węsierski Mirosław Wikariusz
2004 - 2012 - Ks. Drozdowski Damian Wikariusz
2005 - 2006 - Ks. Stoltmann Piotr Wikariusz
2006 - 2011 - Ks. Stoltmann Piotr Rezydent
2006 - 2011 - Ks. Wawrzynkowski Marcin Wikariusz
2007 - 2008 - Ks. Nalborski Andrzej Wikariusz
2008 - 2010 - Ks. Wilkowski Krzysztof Wikariusz
2008 - 2011 - Ks. Mańk Robert Wikariusz
2010 - 2014 - Ks. Pruski Piotr Wikariusz
2010 - 2011 - Ks. Kardyś Wojciech Rezydent
2012 - 2014 - Ks. Szcześniak Tomasz Wikariusz
2013 - 2014 - Ks. Knut Marcin Wikariusz
2013 - 2016 - Ks. Leszczyński Marcin Wikariusz
2013 - 2016 - Ks. Mikulski Robert Wikariusz
20?? - 2016 - Ks. Makowski Alfons Rezydent
20?? - 2014 - Ks. Barańczyk Romuald Emeryt
2014 - 2016 - Ks. Kłosowski Marek Wikariusz
2014 - 2016 - Ks. Sikorski Marcin Wikariusz
2015 - 2021 - Ks. Bączkowski Antoni Proboszcz
2015 - 2021 - Ks. Szczepiński Marian Rezydent
2015 - 2016 - Ks. Badaszek Wiesław Kapelan szpitala
2016 - 2016 - Ks. Gwardzik Szymon Wikariusz
2021 - 2021 - Ks. Delewski Łukasz Wikariusz
2021 - 2021 - Ks. Obuchowski Paweł Wikariusz
2021 - 2021 - Ks. Serkowski Sławomir Wikariusz
2021 - 2021 - Ks. Ważyński Patryk Wikariusz
Uwaga

Powołania kapłańskie i zakonne

1835 - Ks. Lysakowski Antoni Dawid

Kapłani pochowani w kościele

Temat nie przebadany
??.??.1??? - Ks. nazwisko i imię

Kapłani pochowani na cm. parafialnym

Temat nie przebadany
??.??.1??? - Ks. nazwisko i imię

Kapłani pochowani na cm. komunalnym

Temat nie przebadany
??.??.1??? - Ks. nazwisko i imię

Księgi i dokumenty parafialne

Księgi metrykalne i inne

Prowadzenie ksiąg metrykalnych stało się obowiązkiem wynikającym z uchwał podjętych na Soborze Trydenckim (1545-1563).
Zasady udostępniania zbiorów w AD Pelplin
W tym punkcie i jego podpunktach pod żadnym pozorem nie wolno wprowadzać informacji o księgach w postaci podawania tylko ich zakresu czasowego. Autor tego punktu swoją osobą gwarantuje rzetelność podanych informacji we wzorcu.

Najstarsze księgi

- chrztów od 1639 r.
- ślubów od 1639 r.
- zgonów od 1639 r.
- chrztów od 1896 r.
- ślubów od 1905 r.
- zgonów od 1893 r.
 • 2003 r. - zgodnie z załącznikiem nr 1 do protokołu przekazania ksiąg, do AD Pelplin przekazano z Niemiec księgi o sygn. W 47 - W 61,
tj. 15 woluminów, co jest zgodne z poniższym zestawieniem

Księgi chrztów

Księga chrztów 1642-1672 (AD Pelplin W 47)
Pierwszy wpis 09.02.1642 r., ostatni wpis 17.01.1672 r.
 • Charakterystyka księgi:
- brak początku księgi
- Uzupełnić
 • Miejscowości spoza parafii wg oryginalnej pisowni:
- Uzupełnić
 • Ciekawostki:
- Uzupełnić
Księga chrztów 1672-1693 (AD Pelplin W 48) (wspólnie z księgą ślubów)
Pierwszy wpis ??.??.???? r., ostatni wpis ??.??.???? r.
 • Charakterystyka księgi:
- chrzty i śluby naprzemiennie, sprawa do wyjaśnienia
- Uzupełnić
 • Miejscowości spoza parafii wg oryginalnej pisowni:
- Uzupełnić
 • Ciekawostki:
- Uzupełnić
Księga chrztów 1694-1723
Brak danych
Księga chrztów 1724-1746 (AD Pelplin W 49)
Pierwszy wpis 19.11.1724 r., ostatni wpis 23.04.1746 r.
 • Charakterystyka księgi:
- na okładce i pierwszej stronie jest opis XX.11.1724 - 1746
- Uzupełnić
 • Miejscowości spoza parafii wg oryginalnej pisowni:
- Uzupełnić
 • Ciekawostki:
- Uzupełnić
Księga chrztów 1746-1763
Jest przechowywana w AP Gdańsk. Patrz pkt. "3.2. - Księgi metrykalne i konsystorskie w zasobach AP"
Księga chrztów 1763-1784 (AD Pelplin W 50)
Pierwszy wpis 13.03.1763 r., ostatni wpis 16.09.1784 r.
 • Charakterystyka księgi:
- Uzupełnić
 • Miejscowości spoza parafii wg oryginalnej pisowni:
- Uzupełnić
 • Ciekawostki:
- Uzupełnić
Księga chrztów 1785-1798
Brak danych
Księga chrztów 1799-1815 (AD Pelplin W 51)
Pierwszy wpis 16.06.1799 r., ostatni wpis 25.12.1815 r.
 • Charakterystyka księgi:
- Uzupełnić
 • Miejscowości spoza parafii wg oryginalnej pisowni:
- Uzupełnić
 • Ciekawostki:
- Uzupełnić
Księga chrztów 1816-1825
Dane można pozyskać z duplikatu za lata 1808-1831 przechowywanego w AP Gdańsk. Patrz pkt. "3.2. - Księgi metrykalne i konsystorskie w zasobach AP"
Księga chrztów 1826-1849 (AD Pelplin W 52)
Pierwszy wpis 03.01.1826 r., ostatni wpis 16.12.1849 r.
 • Charakterystyka księgi:
- Uzupełnić
 • Miejscowości spoza parafii wg oryginalnej pisowni:
- Uzupełnić
 • Ciekawostki:
- Uzupełnić
Księga chrztów 1849-1858 (AD Pelplin W 53)
Pierwszy wpis 18.12.1849 r., ostatni wpis 14.02.1858 r.
 • Charakterystyka księgi:
- Uzupełnić
 • Miejscowości spoza parafii wg oryginalnej pisowni:
- Uzupełnić
 • Ciekawostki:
- Uzupełnić
Księga chrztów 1854-1870 (AD Pelplin W 54)
Pierwszy wpis 05.03.1854 r., ostatni wpis 06.01.1871 r.
 • Charakterystyka księgi:
- wyjaśnić okres "nakładania się" ksiąg
- Uzupełnić
 • Miejscowości spoza parafii wg oryginalnej pisowni:
- Uzupełnić
 • Ciekawostki:
- Uzupełnić
Księga chrztów 1871-1896 (AD Pelplin W 55)
Pierwszy wpis ??.??.???? r., ostatni wpis ??.??.???? r.
 • Charakterystyka księgi:
- Uzupełnić
 • Miejscowości spoza parafii wg oryginalnej pisowni:
- Uzupełnić
 • Ciekawostki:
- Uzupełnić
Księga chrztów 1896-1919 (w parafii)
Pierwszy wpis 12.07.1896 r., ostatni wpis 14.12.1919 r.
 • Charakterystyka księgi:
- Uzupełnić
 • Miejscowości spoza parafii wg oryginalnej pisowni:
- Uzupełnić
 • Ciekawostki:
- Uzupełnić
Księga chrztów 1919-1927 (w parafii) (wpisy po 1920 r. dostępne tylko w parafii)
Pierwszy wpis 21.12.1919 r., ostatni wpis 25.09.1927 r.
 • Charakterystyka księgi:
- na okładce rok 1915, sprawa do wyjaśnienia
- Uzupełnić
 • Miejscowości spoza parafii wg oryginalnej pisowni:
- Uzupełnić
 • Ciekawostki:
- Uzupełnić
Księga chrztów 1927-1953 (w parafii) (dostępna tylko w parafii)
Pierwszy wpis ??.??.19?? r., ostatni wpis ??.??.19?? r.
 • Charakterystyka księgi:
- Rozpisać księgi
- Uzupełnić
 • Miejscowości spoza parafii wg oryginalnej pisowni:
- Uzupełnić
 • Ciekawostki:
- Uzupełnić
Następne księgi nie zostały zdygitalizowane.

Księgi konwersji

Temat nie przebadany
Dane wprowadzać wg wzorca
Księga konwersji 1757-1810 (AD Pelplin W1282 / w parafii) (wspólnie z księgą ślubów i zgonów)
Pierwszy wpis ??.??.???? r., ostatni wpis ??.??.???? r.
 • Charakterystyka księgi:
- Uzupełnić
 • Miejscowości spoza parafii wg oryginalnej pisowni:
- Uzupełnić
 • Ciekawostki:
- Uzupełnić
Następne księgi nie zostały zdygitalizowane.

Księgi I komunii

Księga I komunii 1941-1944 (w parafii)
Pierwszy wpis ??.??.???? r., ostatni wpis ??.??.???? r.
 • Charakterystyka księgi:
- Uzupełnić
 • Miejscowości spoza parafii wg oryginalnej pisowni:
- Uzupełnić
 • Ciekawostki:
- Uzupełnić

Księgi bierzmowanych

Księga bierzmowanych 1942-1942 (w parafii)
Pierwszy wpis ??.??.???? r., ostatni wpis ??.??.???? r.
 • Charakterystyka księgi:
- Uzupełnić
 • Miejscowości spoza parafii wg oryginalnej pisowni:
- Uzupełnić
 • Ciekawostki:
- Uzupełnić

Alegaty

Nie dotyczy.

Księgi zapowiedzi

Nie były dygitalizowane. AD Pelplin nie posiada (w swoich zasobach) żadnych ksiąg. Informacji na ten temat należy szukać tylko w parafii.
UWAGA
Patrz pkt "4.3 - Księgi USC w zasobach AP"

Księgi ślubów

Księga ślubów 1668-1697 (AD Pelplin W 48) (wspólnie z księgą chrztów)
Pierwszy wpis ??.??.???? r., ostatni wpis ??.??.???? r.
 • Charakterystyka księgi:
- chrzty i śluby naprzemiennie, sprawa do wyjaśnienia
- Uzupełnić
 • Miejscowości spoza parafii wg oryginalnej pisowni:
- Uzupełnić
 • Ciekawostki:
- Uzupełnić
Księga ślubów 1698-1797
Brak danych
Księga ślubów 1798-1834 (AD Pelplin W 56)
Pierwszy wpis 26.11.1798 r., ostatni wpis XX.02.1834 r.
 • Charakterystyka księgi:
- na skutek zawilgocenia księga (fragmentami) jest nieczytelna
- Uzupełnić
 • Miejscowości spoza parafii wg oryginalnej pisowni:
- Uzupełnić
 • Ciekawostki:
- Uzupełnić
Księga ślubów 1834-1860 (AD Pelplin W 57)
Pierwszy wpis 10.02.1834 r., ostatni wpis 08.10.1860 r.
 • Charakterystyka księgi:
- Uzupełnić
 • Miejscowości spoza parafii wg oryginalnej pisowni:
- Uzupełnić
 • Ciekawostki:
- Uzupełnić
Księga ślubów 1860-1905 (w parafii) mikrofilm
Pierwszy wpis ??.??.???? r., ostatni wpis ??.??.???? r.
 • Charakterystyka księgi:
- "Rozbić" na poszczególne księgi
- Uzupełnić
 • Miejscowości spoza parafii wg oryginalnej pisowni:
- Uzupełnić
 • Ciekawostki:
- Uzupełnić
Księga ślubów 1905-1947 (w parafii) (wpisy po 1920 r. dostępne tylko w parafii)
Pierwszy wpis 24.10.1905 r., ostatni wpis 30.12.1947 r.
 • Charakterystyka księgi:
- "Rozbić" na poszczególne księgi
- Uzupełnić
 • Miejscowości spoza parafii wg oryginalnej pisowni:
- Uzupełnić
 • Ciekawostki:
- Uzupełnić
Księga ślubów 1947-1955 (w parafii) (dostępna tylko w parafii)
Pierwszy wpis ??.??.19?? r., ostatni wpis ??.??.19?? r.
 • Charakterystyka księgi:
- Rozpisać księgi
- Uzupełnić
 • Miejscowości spoza parafii wg oryginalnej pisowni:
- Uzupełnić
 • Ciekawostki:
- Uzupełnić
Następne księgi nie zostały zdygitalizowane.

Księgi zgonów

Księga zgonów 1760-1814 (AD Pelplin W 58)
Pierwszy wpis 23.04.1760 r., ostatni wpis 02.02.1814 r.
 • Charakterystyka księgi:
- brak początku księgi,
- Na okładce i pierwszej stronie opis 1759-1814 poprawiono na 1760-1814
- Uzupełnić
 • Miejscowości spoza parafii wg oryginalnej pisowni:
- Uzupełnić
 • Ciekawostki:
- Uzupełnić
Księga zgonów 1814-1827 (AD Pelplin W 59)
Pierwszy wpis ??.??.???? r., ostatni wpis ??.??.???? r.
 • Charakterystyka księgi:
- Uzupełnić
 • Miejscowości spoza parafii wg oryginalnej pisowni:
- Uzupełnić
 • Ciekawostki:
- Uzupełnić
Księga zgonów 1838-1841 (AD Pelplin W 59)
Pierwszy wpis ??.??.???? r., ostatni wpis ??.??.???? r.
 • Charakterystyka księgi:
- Uzupełnić
 • Miejscowości spoza parafii wg oryginalnej pisowni:
- Uzupełnić
 • Ciekawostki:
- Uzupełnić
Księga zgonów 1828-1849 (AD Pelplin W 60)
Pierwszy wpis 04.01.1828 r., ostatni wpis 02.01.1850 r.
 • Charakterystyka księgi:
- Uzupełnić
 • Miejscowości spoza parafii wg oryginalnej pisowni:
- Uzupełnić
 • Ciekawostki:
- Uzupełnić
Księga zgonów 1850-1892 (AD Pelplin W 61)
Pierwszy wpis 05.01.1850 r., ostatni wpis 30.12.1892 r.
 • Charakterystyka księgi:
- Uzupełnić
 • Miejscowości spoza parafii wg oryginalnej pisowni:
- Uzupełnić
 • Ciekawostki:
- Uzupełnić
Księga zgonów 1893-1939 (w parafii)
Pierwszy wpis 05.01.1893 r., ostatni wpis 09.09.1939 r.
 • Charakterystyka księgi:
- Uzupełnić
 • Miejscowości spoza parafii wg oryginalnej pisowni:
- Uzupełnić
 • Ciekawostki:
- Uzupełnić
Księga zgonów 1942-1961 (w parafii) (wpisy po 1953 r. dostępne tylko w parafii)
Pierwszy wpis 01.01.1941 r., ostatni wpis ??.??.???? r.
 • Charakterystyka księgi:
- Uzupełnić
 • Miejscowości spoza parafii wg oryginalnej pisowni:
- Uzupełnić
 • Ciekawostki:
- Uzupełnić
Księga zgonów 1961-2003 (w parafii) (dostępna tylko w parafii)
Pierwszy wpis ??.??.19?? r., ostatni wpis ??.??.20?? r.
 • Charakterystyka księgi:
- Rozpisać księgi
- Uzupełnić
 • Miejscowości spoza parafii wg oryginalnej pisowni:
- Uzupełnić
 • Ciekawostki:
- Uzupełnić
Następne księgi nie zostały zdygitalizowane.

Księgi cmentarne

Księga cmentarna 1936-1945 (w parafii)
Pierwszy wpis ??.??.???? r., ostatni wpis ??.??.???? r.
 • Charakterystyka księgi:
- porównać z poprzednimi księgami
- Uzupełnić
 • Miejscowości spoza parafii wg oryginalnej pisowni:
- Uzupełnić
 • Ciekawostki:
- Uzupełnić

Księgi dusz

Temat nie przebadany
Dane wprowadzać wg wzorca
Księga dusz 1757-1810 (AD Pelplin W1282 / w parafii) (wspólnie z księgą ślubów i zgonów)
Pierwszy wpis ??.??.???? r., ostatni wpis ??.??.???? r.
 • Charakterystyka księgi:
- Uzupełnić
 • Miejscowości spoza parafii wg oryginalnej pisowni:
- Uzupełnić
 • Ciekawostki:
- Uzupełnić
Następne księgi nie zostały zdygitalizowane.

Księgi metrykalne w zasobach AP

Wg danych bazy PRADZIAD w Archiwum Państwowym w Gdańsku znajdują się księgi metrykalne:
 • urodzeń: 1746-1763, 1808-1831
 • alegaty: nie dotyczy
 • zapowiedzi: Brak danych
 • małżeństw: 1825-1905
 • zgonów: Brak danych
W/w księgi są udostępniane całkowicie i wchodzą w skład zespołu 1254/9 Kościół katolicki w Kościerzynie
Jednocześnie na stronie wg wzoru wyszukiwanie ogólne?? jest doprecyzowana informacja, że akta są z lat:
Komentarz

Księgi metrykalne opublikowane w internecie

Temat nie przebadany

Mikrofilmy ksiąg metrykalnych

Temat nie przebadany
W zasobach Mormonów znajdują się następujące zmikrofilmowane księgi metrykalne:
Wg bazy PRADZIAD przechowywane w AP Gdańsk księgi metrykalne nie zostały zmikrofilmowane. Okresowo należy sprawdzać stronę.

Indeksy ksiąg metrykalnych

Aktualnie w trakcie indeksowania. Indeksy na stronie PomTG oraz Genealodzy.pl

Pozostałe księgi i dokumenty

Wg "Zarysu..." archiwum parafialne obejmowało:
- wizytacje z lat 1680-1819
- odpisy wizytacji generalnych 1583-1780
- dziennik dochodów kasy kościelnej od 1755 r.
- akta pt. "Komisja królewska między Szembarkiem i Pieszczewkiem z dn. 11 marca 1688 r.
Czy się zachowały ?
Czy zachowały się księgi lub dokumenty dotyczące:
- III Zakonu św. Franciszka
- Stowarzyszenia Rodzin Chrześcijańskich
- Stowarzyszenia Młodzieży Męskiej
- Sodalicji Mariańskiej

Komentarz

USC

Siedziby USC

Temat nie przebadany
zakres lat/siedziba USC/podległe miejscowości
????-???? Miejscowość Miejscowość, Miejscowość, Miejscowość

Księgi USC

Po 100 latach od daty wytworzenia księgi przekazywane są do archiwów państwowych.
W tym punkcie i jego podpunktach pod żadnym pozorem nie wolno wprowadzać informacji o księgach w postaci podawania tylko ich zakresu czasowego. Autor tego punktu swoją osobą gwarantuje rzetelność podanych informacji we wzorcu.

Księgi urodzeń

Temat nie przebadany
Dane wprowadzać wg wzorca
Księga urodzeń 1757-1810 (AP Bydgoszcz sygnatura/ USC Pelplin sygnatura)
Pierwszy wpis ??.??.???? r., ostatni wpis ??.??.???? r.
Urodzenia w latach 1938-45
Opisać potencjalne przyczyny zaginięcia ksiąg i skomentować je.
Następne księgi nie zostały zdygitalizowane.

Alegaty

Nie dotyczy.

Księgi zapowiedzi

Temat nie przebadany
Dane wprowadzać wg wzorca
Księga zapowiedzi 1757-1810 (AP Bydgoszcz sygnatura/ USC Pelplin sygnatura)
Pierwszy wpis ??.??.???? r., ostatni wpis ??.??.???? r.
Zapowiedzi w latach 1938-45
Opisać potencjalne przyczyny zaginięcia ksiąg i skomentować je.
Następne księgi nie zostały zdygitalizowane.

Księgi małżeństw

Temat nie przebadany
Dane wprowadzać wg wzorca
Księga małżeństw 1757-1810 (AP Bydgoszcz sygnatura/ USC Pelplin sygnatura)
Pierwszy wpis ??.??.???? r., ostatni wpis ??.??.???? r.
Małżeństwa w latach 1938-45
Opisać potencjalne przyczyny zaginięcia ksiąg i skomentować je.
Następne księgi nie zostały zdygitalizowane.

Księgi rozwodów

Temat nie przebadany
Dane wprowadzać wg wzorca
Księga rozwodów 1757-1810 (AP Bydgoszcz sygnatura/ USC Pelplin sygnatura)
Pierwszy wpis ??.??.???? r., ostatni wpis ??.??.???? r.
Rozwody w latach 1938-45
Opisać potencjalne przyczyny zaginięcia ksiąg i skomentować je.
Następne księgi nie zostały zdygitalizowane.

Księgi zgonów

Temat nie przebadany
Dane wprowadzać wg wzorca
Księga zgonów 1757-1810 (AP Bydgoszcz sygnatura/ USC Pelplin sygnatura)
Pierwszy wpis ??.??.???? r., ostatni wpis ??.??.???? r.
Zmarli w latach 1938-45
Opisać potencjalne przyczyny zaginięcia ksiąg i skomentować je.
Następne księgi nie zostały zdygitalizowane.

Księgi USC w zasobach AP

Wg danych bazy PRADZIAD w Archiwum Państwowym w Gdańsku znajdują się księgi USC Kościerzyna:
 • urodzeń: 1874-1908
 • alegaty: nie dotyczy
 • zapowiedzi: 1903-1914, 1920-1929, 1932-1936, 1939-1939
 • małżeństw: 1874-1908
 • rozwodów: Brak danych
 • zgonów: 1874-1908; 1875-1897, 1936-1937
W/w księgi są udostępniane całkowicie i wchodzą w skład zespołu 2030/0 Urząd Stanu Cywilnego w Kościerzynie oraz 506/0 Akta miasta Kościerzyny
Komentarz

Księgi USC opublikowane w internecie

Temat nie przebadany

Mikrofilmy ksiąg USC

Temat nie przebadany
W zasobach Mormonów znajdują się następujące zmikrofilmowane księgi USC Miejscowość:
Wg bazy PRADZIAD przechowywane są w AP Gdańsk zmikrofilmowane księgi USC Kościerzyna:
 • urodzeń: 1874-1883
 • alegaty: nie dotyczy
 • zapowiedzi: Brak danych
 • małżeństw: 1874-1883
 • rozwodów: Brak danych
 • zgonów: 1874-1883
Komentarz

Indeksy ksiąg USC

Temat nie przebadany
Aktualnie w trakcie indeksowania. Indeksy na stronie wg wzoru PomTG oraz Genealodzy.pl

Komentarz

Poszukując aktów USC należy sprawdzić dane z urzędów sąsiadujących terytorialnie względnie położonych w najbliższej okolicy: wpisać wg wzoru Silno, itd.

Dyskusje na forach internetowych

Temat nie przebadany

Inne

Kolejne informacje o miejscowości będącej siedzibą parafii można znaleźć na stronie Genepedii Miejscowość