Gdańsk - Parafia rz.-kat. pw. Wniebowzięcia NMP

Z Genepedia
Skocz do: nawigacji, wyszukiwania
To jest zalążek artykułu Gdańsk - Parafia rz.-kat. pw. Wniebowzięcia NMP. Możesz go rozwinąć i uzupełnić lub poddać weryfikacji.
Jeśli uznasz że artykuł jest kompletny zaznacz ten fakt w Dyskusja:Gdańsk - Parafia rz.-kat. pw. Wniebowzięcia NMP o dokumencie.

Gdańsk - Parafia rz.-kat. pw. Wniebowzięcia NMP

łac. parochiae Brak danych
inne nazwy: Brak danych
Instrukcja wprowadzania danych zawarta jest na stronie.
Okresowo należy dokonać porównania zawartości niniejszej strony z wzorcem celem uzupełnienia o nowo dodane elementy.

Kontakt

Opis parafii

Historia parafii

Kościół parafialny
 • 1343 r. - 25 marca tego roku - erekcja parafii
w tym roku rozpoczęto budowę kościoła
 • 1502 r. - zakończenie budowy kościoła
 • 1955 r. - 17 listopada poświęcenie kościoła
 • 1965 r. - 20 listopada kościół podniesiony do godności Bazyliki Mniejszej
 • 1986 r. - 22 listopada ustanowiony konkatedrą
Kościół filialny
Istniała kaplica pw. Świętego Ducha, fundowana przez króla Jana III Sobieskiego przy kościele parafialnym w Gdańsku, zajętym przez protestantów.
Kaplicę konsekrował biskup Bonawentura Madaliński.
Uposażenie proboszcza składało się z czynszów od zapisanych sum, oraz z tzw. akcydensów.
Parafią administrował kanonik włocławski Jan Stefan Janowicz, który miał tu swojego rezydującego wikariusza,
Źródło: Repertorium ksiąg wizytacji kanonicznych ... Cz. 2 (str. 171)
Kaplica królewska p.w. Świętego Ducha znajdujący się w pobliżu kościoła Najświętszej Marii Panny, który zagarnęli akatolicy
Proboszcz gdański, prepozyt włocławski i kanonik płocki, ks. Wolicki Cyprian
W Gdańsku znajdował się konwent dominikanów, karmelitów i sióstr brygidek, na przedmieściu natomiast byli jezuici, konwent franciszkanów reformatów i bonifratrów, którzy wspomagali proboszcza w duszpasterstwie.
Akta w AD Pelplin sygn. G 61.
Źródło: Repertorium ksiąg wizytacji kanonicznych ... Cz. 2 (str. 253)
 • 1993 r. - wg Schematyzmu... str. 96 i w schematyzmie z 1996 r. występuje kościół filialny p.w. Ducha Świętego, Św. Jana Chrzciciela i
Św. Andrzeja Ap. (kaplica Królewska)

Cmentarz

Wyszukiwarka grobów: Brak danych
Indeksy grobów: Brak danych
Opis
Temat nie przebadany

Zasięg terytorialny

 • 1711 r. - plan miasta jako nakładka Google
 • 1809 r. - plan miasta jako nakładka Google
 • 1895 r. - plan miasta jako nakładka Google
 • 1922 r. - plan miasta jako nakładka Google
 • 1930 r. - plan miasta jako nakładka Google
 • 1944 r. - plan miasta jako nakładka Google
Basztowa, Bogusławskiego, Bosmańska, Chlebnicka, Chmielna, Ciesielska, Długa, Długi Targ, Długie Pobrzeże, Dziana, Garbary, Grobla I, Grząska, Harcerska, Jaglana, Jeździecka, Kaletnicza, Klesza, Kołodziejska, Kotwiczników, Kozia, Kramarska, Krowia, Kuśnierska, Latarniana, Lektykarska, Ławnicza, Małodobrych, Mariacka, Mieszczańska, Mokra, Motławska, Mydlarska, Ogarna, Okopowa, Owsiana, Piwna, Plebania, Pocztowa, Podgarbary, Podkołodziejska, Podkramarska, Podwale Przedmiejskie (strona północna), Pończoszników, Powroźników, Pożarnicza, Przędzalnicza, Pszenna, Słodowników, Służebna, Spichrzowa, Stągiewna, Szeroka (str południowa), Szewska, Ślepa, Św. Ducha, Targ Węglowy, Teatralna, Tkacka, Wełniarska, Węglarska, Wspornikowa, Za Murami, Zarzewie, Zbytki, Złotników, Żytnia.
Pozostałe miejscowości:
Temat nie przebadany

Niemiecko-polskie nazwy miejscowości wchodzących w skład parafii

Messtischblatt - 1936 r. Rozpisać miejscowości
Danzig - Gdańsk

Księża

Pracujący w parafii

1979 - 1996 Ks. Bogdanowicz Stanisław Proboszcz, 6.11.1939, 29.6.1962, 11.1.1979, prałat honor. JŚw, kanonik grem. Kap.Archikatedr.Gdańskiej, członek Kolegium Konsultorów, prof. GSD, archidiec. referent duszpasterstwa nauczycieli i wychowawców, archidiec. ref. duszp. rzemieślników, członek Archidiec. Rady Duszpasterskiej, egzaminator synodalny, wizytator nauki rekigii, członek Kom. Katechetycznej, sędzia GTM, członek Kom. ds Sanktuariów; inne funkcje: Schematyzmu... str. 112
1982 - 1993 Ks. Kasyna Ryszard ???? Wiceoficjał GTM, profesor GSD, referent ds kanonicznych, ref. duszpasterstwa prawników; 28.9.1957, 28.9.1982, 3.2.1982;
1988 - 1996 Ks. Masłyk Mieczysław Emeryt, rezydent, 12.11.1916, 21.9.1940, 1.8.1988;
1991 - 1996 Ks. Bock Witold Wikariusz, 23.11.1963, 18.5.1991, 22.6.1991, członek Komisji ds Środków Masowego Przekazu, członek Rady Duszpasterstwa Młodzieży;
1991 - 1993 Ks. Kownacki Jerzy ???? kanonik honor, Kap. Archikatedralnej Gdańskiej, profesor GSD, 11.9.1941, 21,6,1964, 30.6.1991;
1992 - 1996 Ks. Adamczyk Marek Wikariusz, 14.3.1961, 16.5.1987, 1.7.1992, członek Rady Duszpasterstwa Młodzieży (1993-);
1995 - 1996 Ks. Pasternk Stefan ????, 24.8.1955, 24.1.1982, 20.8.1995, wiceoficjał GTM;
Uwaga: Powyższe dane wymagają weryfikacji poprzez zapisy w księgach metrykalnych. W nawiasach podano graniczne daty wpisów dokonanych w księgach metrykalnych.

Powołania kapłańskie i zakonne

Temat nie przebadany
1??? - Ks. nazwisko i imię

Kapłani pochowani w kościele

Temat nie przebadany
??.??.1??? - Ks. nazwisko i imię

Kapłani pochowani na cm. parafialnym

Temat nie przebadany
??.??.1??? - Ks. nazwisko i imię

Kapłani pochowani na cm. komunalnym

Temat nie przebadany
??.??.1??? - Ks. nazwisko i imię

Księgi parafialne

Księgi metrykalne i konsystorskie

Prowadzenie ksiąg metrykalnych stało się obowiązkiem wynikającym z uchwał podjętych na Soborze Trydenckim (1545-1563).
W tym punkcie i jego podpunktach pod żadnym pozorem nie wolno wprowadzać informacji o księgach w postaci podawania tylko ich zakresu czasowego. Autor tego punktu swoją osobą gwarantuje rzetelność podanych informacji we wzorcu.

Najstarsze księgi

- chrztów od 1949 (1683 - 1872 K.B.A., 1873 - 1945 zniszczone)
- małżeństw od 1949 (1683 - 1898 K.B.A., 1899 - 1945 zniszczone)
- zmarłych od 1949 (1785 - 1900 K.B.A., 1901 - 1945 zniszczone)

Księgi chrztów

Temat nie przebadany
Dane wprowadzać wg wzorca
Księga chrztów 1757-1810 (AD Pelplin W1282 / w parafii) (wspólnie z księgą ślubów i zgonów)
Pierwszy wpis 08.06.1757 r., ostatni wpis 29.03.1810 r.
Ciekawostki:
Chrzty w latach 1938-45
Opisać potencjalne przyczyny zaginięcia ksiąg i skomentować je.

Alegaty

Temat nie przebadany
Dane wprowadzać wg wzorca
Alegaty 1757-1810 (AD Pelplin W1282 / w parafii) (wspólnie z księgą ślubów i zgonów)
Pierwszy wpis 08.06.1757 r., ostatni wpis 29.03.1810 r.
Ciekawostki:
Alegaty w latach 1938-45
Opisać potencjalne przyczyny zaginięcia ksiąg i skomentować je.

Księgi zapowiedzi

Temat nie przebadany
Dane wprowadzać wg wzorca
Księga zapowiedzi 1757-1810 (AD Pelplin W1282 / w parafii) (wspólnie z księgą ślubów i zgonów)
Pierwszy wpis 08.06.1757 r., ostatni wpis 29.03.1810 r.
Ciekawostki:
Zapowiedzi w latach 1938-45
Opisać potencjalne przyczyny zaginięcia ksiąg i skomentować je.

Księgi ślubów

Temat nie przebadany
Dane wprowadzać wg wzorca
Księga ślubów 1757-1810 (AD Pelplin W1282 / w parafii) (wspólnie z księgą ślubów i zgonów)
Pierwszy wpis 08.06.1757 r., ostatni wpis 29.03.1810 r.
Ciekawostki:
Śluby w latach 1938-45
Opisać potencjalne przyczyny zaginięcia ksiąg i skomentować je.

Księgi zgonów

Temat nie przebadany
Dane wprowadzać wg wzorca
Księga zgonów 1757-1810 (AD Pelplin W1282 / w parafii) (wspólnie z księgą ślubów i zgonów)
Pierwszy wpis 08.06.1757 r., ostatni wpis 29.03.1810 r.
Ciekawostki:
Zgony w latach 1938-45
Opisać potencjalne przyczyny zaginięcia ksiąg i skomentować je.

Księgi metrykalne i konsystorskie w zasobach AP

Temat nie przebadany
Docelowo uzupełnić inf. o księgach jak w pkt. "Ksiągi metrykalne" celem ukazania stanu faktycznego
Wg danych bazy PRADZIAD w Archiwum Państwowym w Miejscowość znajdują się księgi metrykalne:
W/w księgi są udostępniane całkowicie i wchodzą w skład zespołu wg wzoru 328/0 Akta metrykalne par. rz.-kat. w Raciążu
Jednocześnie na stronie wg wzoru wyszukiwanie ogólne?? jest doprecyzowana informacja, że akta są z lat:
Komentarz

Księgi metrykalne i konsystorskie opublikowane w internecie

Temat nie przebadany

Mikrofilmy ksiąg metrykalnych

Temat nie przebadany
W zasobach Mormonów znajdują się następujące zmikrofilmowane księgi metrykalne:
Wg bazy PRADZIAD przechowywane w AP Miejscowość księgi metrykalne zostały zmikrofilmowane w zakresie:

Indeksy ksiąg metrykalnych

Temat nie przebadany
Aktualnie w trakcie indeksowania. Indeksy na stronie PomTG oraz Genealodzy.pl

Pozostałe księgi konsystorskie

Temat nie przebadany

Komentarz

USC

Siedziby USC

Temat nie przebadany
zakres lat/siedziba USC/podległe miejscowości
????-???? Miejscowość Miejscowość, Miejscowość, Miejscowość

Księgi USC

Po 100 latach od daty wytworzenia księgi przekazywane są do archiwów państwowych.
W tym punkcie i jego podpunktach pod żadnym pozorem nie wolno wprowadzać informacji o księgach w postaci podawania tylko ich zakresu czasowego. Autor tego punktu swoją osobą gwarantuje rzetelność podanych informacji we wzorcu.

Księgi urodzeń

Temat nie przebadany
Dane wprowadzać wg wzorca
Księga urodzeń 1757-1810 (AP Bydgoszcz sygnatura/ USC Pelplin sygnatura)
Pierwszy wpis 08.06.1757 r., ostatni wpis 29.03.1810 r.
Urodzenia w latach 1938-45
Opisać potencjalne przyczyny zaginięcia ksiąg i skomentować je.

Alegaty

Temat nie przebadany
Dane wprowadzać wg wzorca
Alegaty 1757-1810 (AP Bydgoszcz sygnatura/ USC Pelplin sygnatura)
Pierwszy wpis 08.06.1757 r., ostatni wpis 29.03.1810 r.
Alegaty w latach 1938-45
Opisać potencjalne przyczyny zaginięcia ksiąg i skomentować je.

Księgi zapowiedzi

Temat nie przebadany
Dane wprowadzać wg wzorca
Księga zapowiedzi 1757-1810 (AP Bydgoszcz sygnatura/ USC Pelplin sygnatura)
Pierwszy wpis 08.06.1757 r., ostatni wpis 29.03.1810 r.
Zapowiedzi w latach 1938-45
Opisać potencjalne przyczyny zaginięcia ksiąg i skomentować je.

Księgi małżeństw

Temat nie przebadany
Dane wprowadzać wg wzorca
Księga małżeństw 1757-1810 (AP Bydgoszcz sygnatura/ USC Pelplin sygnatura)
Pierwszy wpis 08.06.1757 r., ostatni wpis 29.03.1810 r.
Małżeństwa w latach 1938-45
Opisać potencjalne przyczyny zaginięcia ksiąg i skomentować je.

Księgi rozwodów

Temat nie przebadany
Dane wprowadzać wg wzorca
Księga rozwodów 1757-1810 (AP Bydgoszcz sygnatura/ USC Pelplin sygnatura)
Pierwszy wpis 08.06.1757 r., ostatni wpis 29.03.1810 r.
Rozwody w latach 1938-45
Opisać potencjalne przyczyny zaginięcia ksiąg i skomentować je.

Księgi zgonów

Temat nie przebadany
Dane wprowadzać wg wzorca
Księga zgonów 1757-1810 (AP Bydgoszcz sygnatura/ USC Pelplin sygnatura)
Pierwszy wpis 08.06.1757 r., ostatni wpis 29.03.1810 r.
Zmarli w latach 1938-45
Opisać potencjalne przyczyny zaginięcia ksiąg i skomentować je.

Księgi USC w zasobach AP

Temat nie przebadany
Wg danych bazy PRADZIAD w Archiwum Państwowym w Miejscowość znajdują się księgi USC Miejscowość:
W/w księgi są udostępniane całkowicie i wchodzą w skład zespołu :wg wzoru 1769/0 Urząd Stanu Cywilnego Raciąż
Komentarz

Księgi USC opublikowane w internecie

Temat nie przebadany

Mikrofilmy ksiąg USC

Temat nie przebadany
W zasobach Mormonów znajdują się następujące zmikrofilmowane księgi USC Miejscowość:
Wg bazy PRADZIAD przechowywane są w AP Miejscowość zmikrofilmowane księgi USC Miejscowość:
Komentarz

Indeksy ksiąg USC

Temat nie przebadany
Aktualnie w trakcie indeksowania. Indeksy na stronie wg wzoru PomTG oraz Genealodzy.pl

Komentarz

Poszukując aktów USC należy sprawdzić dane z urzędów sąsiadujących terytorialnie względnie położonych w najbliższej okolicy: wpisać wg wzoru Silno, itd.

Dyskusje na forach internetowych

Temat nie przebadany

Inne

Kolejne informacje o miejscowości będącej siedzibą parafii można znaleźć na stronie Genepedii Miejscowość