Czersk - Parafia rz.-kat. pw. św. Marii Magdaleny

Z Genepedia
Skocz do: nawigacji, wyszukiwania
To jest zalążek artykułu Czersk - Parafia rz.-kat. pw. św. Marii Magdaleny. Możesz go rozwinąć i uzupełnić lub poddać weryfikacji.
Jeśli uznasz że artykuł jest kompletny zaznacz ten fakt w Dyskusja:Czersk - Parafia rz.-kat. pw. św. Marii Magdaleny o dokumencie.

Czersk - Parafia rz.-kat. pw. św. Marii Magdaleny

łac.: Parohiae Czerscensis
Instrukcja wprowadzania danych zawarta jest na stronie.
Okresowo należy dokonać porównania zawartości niniejszej strony z wzorcem celem uzupełnienia o nowo dodane elementy.

Kontakt

 • ul. Kościuszki 34, 89-650 Czersk
 • tel. 52 398 42 20, 600 950 516

Opis parafii

Historia parafii

Kościół parafialny
 • 11?? r. - w XII w. nastąpiło założenie parafii; wg ks. Kujota może być jeszcze starsza
 • 1382 r. - dokument przenoszący wieś z prawa polskiego na niemieckie
Informacja o istnieniu parafii.
 • 1565 r. - informacja o istnieniu kościoła drewnianego z wieżą
 • 1584 r. - informacja o istnieniu kościoła drewnianego
W latach późniejszych miało być jeszcze kilka kościołów drewnianych.
Urzędował proboszcz niegodny, czy nawet intruz. Parafianie nie mający do niego zaufania uczęszczali do kościoła w Raciążu
 • 1706 r. - począwszy od Trzech Króli do Bożego Ciała oraz w następnym roku
Proboszcz wraz z ludnością tułał się po borach tucholskich chroniąc się przed szwedami.
Istniał kościół parafialny, drewniany, p.w. św. Marii Magdaleny
Uposażenie proboszcza składało się z pięciu łanów ziemi, łąki zwanej Rozgard i drugiej z nazwą Bielawa.
Proboszcz miał prawo połowu ryb w jeziorze sąsiadującym z plebanią. Pobierał też meszne z wsi parafialnych.
Plebania zniszczona
Proboszczem był ks Gradzikowski Tomasz
Źródło: Repertorium ksiąg wizytacji kanonicznych ... Cz. 2 (str. 167)
Brak informacji do którego dekanatu parafia należała
Protokół (oryginał) zawiera szczegółowy opis kościoła jego wyposażenia i uposażenia.
Parafią administrował Stanisław Józef Łęski, od lat 13, ale z powodu starości niezdolny do sprawowania sakramentów i mszy (często nabożeństwa nie były sprawowane)
Katolików była ok 800, luteran 20, żydów 4 osoby
Źródło: Repertorium ksiąg wizytacji kanonicznych ... Cz. 2 (str. 208)
 • 1741 r. - w dn. 16 maja założono Bractwo św. Jana Nepomucena
W 1928 r. liczyło 110 członków.
Świątynia drewniana, w dość dobrym stanie, p.w. św. Marii Magdaleny.
Proboszcz ks. Plutowski Szymon. Uposażenie jego składało się z czterech łanów ziemi i innych nieruchomości
Wiernych korzystających z sakramentów na Wielkanoc było około 1500 osób, Żydów 3 domy, luteran około 50 osób.
Luteranie nie posiadali swojego zboru.
Za aktualnego proboszcza nawróciło się 31 osób.
Dekret reformacyjny dla parafii Czersk i Łąg, s. 401-405 oryginału (Akta w AD Pelplin Sygn. Akt G 56)
Źródło: Repertorium ksiąg wizytacji kanonicznych ... Cz. 2 (str. 230)
 • 1756 r. - spalił się kościół
 • 1764 r. - wybudowano nowy kościół drewniany
Wieś królewska z kościołem drewnianym nowym, (zbudowanym po spaleniu się w 1756 r. starego), pod wezwaniem Marii Magdaleny. Świątynia zbudowana przez dzierżawcę Lukowicza, z udziałem innych dobroczyńców, a mianowicie Klińskiego, Franciszka Orlikowskiego, Mikołaja Lewald i Franciszka Kowalewskiego, a także aktualnego proboszcza
Kościół w dekanacie starogardzkim
Na jej utrzymanie były ofiary parafian i akcydens.
Zabudowania plebańskie były w złym stanie, ale było mieszkanie dla proboszcza i wikariusza.
Na uposażenie kościoła było 5 łanów ziemi wg przywileju otrzymanego jeszcze od Krzyżaków w 1382 r. Aktualnie jednak były tylko 4 łany i łąki
W ostatnim roku ochrzczono 80 dzieci, zaślubiono 22 pary i 18 osób pochowano.
W dobrach Mokre znajdowała się kaplica przy dworze, gdzie odprawiano nabożeństwa na mocy indultu papieskiego.
Rektorem kościoła był Szymon Plutowski, zatrudniający wikariusza, Franciszka Ksawerego Czarnowskiego, dominikanina z Gdańska
Szczegółowe opisy, spisy itp dotyczące kościoła i parafii znajdują się w oryginalnym protokole (s. 116-122)
Dekret reformacyjny wystawiony dnia 17 X 1765 r. (Akta AD Pelplin, Sygn. G 61)
Źródło: Repertorium ksiąg wizytacji kanonicznych ... Cz. 2 (str. 265)
Miejscowość w dobrach starostwa tucholskiego diecezji pomorskiej i podlega oficjałowi gdańskiemu, dekanatu starogardzkiego.
Kościół drewniany, któremu podlega kościół filialny we wsi Łąg.
Po spaleniu starego kościoła, nowy został odbudowany w 1759 r. staraniem szlachcica, niejakiego Łukowitz oraz innych wspomagających go na czele z proboszczem i parafianami.
Konsekrowany przez biskupa sufragana Cypriana Kazimierza Wolickiego w 1767 r.
Cmentarz był ogrodzony.
Było Bractwo św. Jana Nepomucena, ale bez własnego uposażenia.
Była kaplica publiczna we wsi Mokre, w dobrach Pawłowskiego, posiadająca indult na odprawianie tam nabożeństw.
Było 1500 osób zobowiązanych do spowiedzi wielkanocnej.
Na uposażenie parafii były cztery łany ziemi
Proboszczem był Ks. Plutowski Szymon, nie posiadający innego beneficjum. Wikariuszem był ks. Dolatowski (nie podano imienia).
Spisywano metryki
Opis stanu kościoła, wyposażenia kościoła.
Akta w AD Pelplin sygn. G 68.
Źródło: Repertorium Ksiąg Wizytacji Kanonicznyvh Biskupów Kujawsko-Pomorskich przechowywanych w Archiwum Diecezjalnym w Pelplinie Cz. III str 169
Dawniejsza świątynia, nie wiadomo przez kogo fundowana, po pożarze w 1754 r., od nowa zbudowana w 1762 r., w 1767 r. konsekrowana przez bpa Cypriana Wolickiego.
Wykaz tabelaryczny wsi parafialnych z podaniem liczby mieszkańców:
- Czersk z dodatkami liczył 377 katolików, w tym komunikujących na Wielkanoc 299 oraz 29 akatolików;
- Legmont 146, 123, akatolików nie było,
- Lutom z dodatkami 54, 31, 8;
- Zapendowo 45, 30, 6;
- Malechin 76, 50, 20;
- Mokre z dodatkami 102, 62, 43;
- Niezorawa z dodatkami 90, 70, 18;
- Retel z dodatkami 197, 138, 10;
- Łąg z dodatkami 307, 226, 8;
- Będźmierowice z dodatkami 90, 60, 31;
- Brusy 59, 30, 14;
- Klepiny z dodatkami 116, 84, akatolików nie było,
- Gottheltt 30, 15, akatolików nie było;
- Zawada z dodatkami 63, 33, akatolików nie było.
Ogólna statystyka parafii: 1760 katolików, z czego do Komunii przystępowało 1259 osób. akatolików mieszkało 107, a Żydów 4 osoby a mianowicie dwóch w miejscowości Lutom i dwóch w Brusach.
Istniało Bractwo św. Jana Nepomucena założone z przywileju Stolicy Apostolskiej w 1741 r.
We wsi Mokre, dziedzicznej Michała Pawłowskiego, jest kaplica publiczna. Kapelanem był ks. Wysocki Konstanty.
Akatolicy nie posiadali swojego zboru, ich pochówki odbywały się obok cmentarz parafialnego.
Proboszczem był ks. Miszewski Andrzej, wikariuszem ks. Dołęgowski Józef.
Oryginalna księga zawiera szczegółowe opisy dot. wizytowanej placówki
Dekret reformacyjny dla parafii Czersk z dnia 30.X.1781 r. k. 387 oryginału
Akta w AD Pelplin sygn. G 70
Źródło: Repertorium Ksiąg Wizytacji Kanonicznych Biskupów Kujawsko-Pomorskich przechowywanych w Archiwum Diecezjalnym w Pelplinie Cz. III str 207 (oprac. ks. Witold Kujawski)
 • 1788 r. - w dn. 14 września założono Bractwo św. Józefa
W 1928 r. liczyło 85 członków
 • 1842 r. - rozebrano kościół
 • 1845 r. - rozpoczęto budowę kościoła murowanego
 • 1852 r. - zakończono budowę kościoła
 • 1866 r. - założono Towarzystwo św. Wincentego
W 1928 r. liczyło 65 członków.
 • 1884 r. - zakupiono nowy budynek szpitalny dla 4 ubogich
 • 190? r. - rozebrano kościół
 • 1910 r. - rozpoczęto budowę kościoła murowanego
 • 1913 r. - zakończono budowę kościoła
 • 1916 r. - założono Sodalicję Mariańską dla matek chrześcijańskich
W 1928 r. liczyła 1500 członków.
 • 1919 r. - założono ochronkę dla dzieci
 • 1919 r. - założono Sodalicję Mariańską dla dziewic
W 1928 r. liczyła 800 członków.
 • 1919 r. - założono Stowarzyszenie Młodzieży Męskiej
W 1928 r. liczyło 300 członków.
 • 1924 r. - założono Sodalicję Mariańską dla mężczyzn chrześcijańskich
W 1928 r. liczyła 612 członków.
 • 1928 r. - w obrębie parafii mieszkało:
- katolików Polaków 12261
- katolików Niemców 200
- ewangelików Niemców 900
Ogółem 13041 osób, w tym komunikujących 8000.
 • 1936 r. - ok. 6 października sprowadzono trzy nowe dzwony (patrz zdjęcia Czerska)
Kaplica p.w. św. Józefa
Kościół poewangelicki w Mokrem
W Spisie... z 1958 r. str. 59 i w kolejnych spisach do 1968 r. wymienione są kaplice: p.w. św. Józefa w Mokrem i SS. Elżbietanek.
Dekret z dn. 24.03.1976 r. opublikowany w Orędowniku nr 3-4/1976
Kościół filialny w Krzyżu 1992 - nadal
 • 1992 r. - w dn. 15 grudnia (wg Spisu... str. 95) i wg kolejnych spisów do 2014 r. istniał Kościół filialny w Krzyżu.
Kościół filialny Łąg (15?? - 1780)
Patrz na stronę Parafii Łąg

Cmentarz

Wyszukiwarka grobów: Brak danych
Patrz też:
Cmentarz Czersk
Cmentarz ofiar faszyzmu - Czersk ul. Dworcowa
Indeksy grobów: Brak danych
Opis

Zasięg terytorialny

Czersk, Wieczorowa, Malechin, Retel, Zapadowo, Lutom, Legband, Uboga, Kongerski, Liczorawski na Ostrowach, Wielgoszyk, Łosiny, Karcze, Twarzewnica, Kodnia.
Czersk, Niezdrowa, Rytel, Malechin, Mokre, Lutom, Zapędowo, Legbąd oraz pustkowia: Łosiny, Twarożnica, Kurcze, Uboga, Kanigort, Ostrowy, Kodnia, Sienica, Cis, Lubno, Juncza, Magierki Młyn.
 • 1746 r. - 16 lipca wizytacja Adiak. Klińskiego wymieniono miejscowości parafialne (dosyć liczne, bo były kolonie i pustkowia, a mianowicie:
Czersk i folwark oraz młyn Czersk, Niezorawa, Mokre, Lutom, Malechin, Łosiny, Twarożnica, Korcze Kolonia, Ostrowy, folwark Uboga, Zapendowo, Retel, kolonie Sienica, Konigort, Kłodnia, Przyjaźnia, Gotelp, Gartki, Ostrowite, Budziska, Klonownica, Lubna, Cys, Bielawy
Czersk, Nieżorawa, Mokre, Malechin, Lutam, Zapendowo, Retel, Legmont, folwarki, czyli pustkowia, Uboga, Ostrowy, Konigort, Kłodnia, Sienica, Twarożnica,

Łosiny, Partki, Kurcze Ostrowite, Juncza, Kamionka, Cys, Łubna, Kwieki, Sloska.

Do parafii należało 12 wiosek i 30 folwarków, ale ich nazw nie wymieniono.
Sąsiednie parafie to Śliwice i Wiele i z sąsiedniej archidiecezji (gnieźnieńskiej) Raciąż i Nowacerkiew
Czersk z dodatkami, Legmont, Lutom z dodatkami, Zapendowo, Malechin, Mokre z dodatkami, Niezorawa z dodatkami, Retel z dodatkami, Łąg z dodatkami, Będźmierowice z dodatkami, Prusy (wg źródła błędnie - Brusy), Klepiny z dodatkami, Gottheltt, Zawada z dodatkami.
- Ustalić
Ustalić
Jańcza
Bagna, Będzimierowice, Bielawy, Budziska, Czersk, Gutowiec, Juńcza Nowa, Krzyż, Kamienna Góra, Klaskawa, Kłodnia, Konewki, Kurcze, Kwieki, Łubna, Łukowo, Malachyn, Mosna, Mokre, Ostrowite, Nieżurawa, Siemnica, Stodółki, Struga, Szyndorf, Szynwałd, Twaróżnica.
Bagna, Będzimierowice, Bielawy, Budziska, Czersk, Dąbki, Gutowiec, Juńcza, Krzyż, Kamienna Góra, Klaskawa, Kłodnia, Konewki, Kurcze, Kwieki, Łubna, Łukowo, Malachyn, Mosna, Mokre, Ostrowite, Nieżurawa, Sienica, Stodolki, Struga, Twaróżnica, Ustronie.
Mokre, Stara Juńcza, Nowa Juńcza, leśnictwo Juńczę, ze wsi Malchin - mieszkańców usytuowanych wzdłuż drogi od szosy wielewskiej w kierunku Łubny i wzdłuż drogi od szosy wielewskiej w kierunku tzw. Cegielni oraz wszystkie domy położone na północ od tych dróg
Miejscowości: Bagna, Będźmierowice, Bielawy, Budziska, Dąbki, Gutowiec, Kamionka, Kaszary, Klaskawa, Kłodnica, Konefki, Kurkowo, Krzyż, Kwieki, Łubna, Łukowo, Malachin, Mosna, Nieżurawa, Ostrowite, Sienica, Struga, Twarożnica, Ustronie.
Czersk - ulice: al. 1000-lecia, Batorego, Bema, Blacharska, Boczna, Browarowa, Brzozowa, Budowlanych, Cicha, Cisowa, Chojnicka, Czereśniowa, Dąbrowskiego, Dworcowa, Hallera, Jodłowa, Kolejowa, Kosobudzka, Kasztanowa, Kościuszki, Kręta, Królowej Jadwigi, Kalinowskiego, Kwiatowa, Leśna, Lipowa, 21 Lutego, 25-lecia, Łąkowa, Łosińska, Łukowska, Łubianka, Matejki, Mleczarska, Nowotki, Orzechowa, Ogrodowa, Partyzantów, Piaskowa, Pocztowa, Podgórna, Polna, Pomorska, Przytorowa, Rynkowa, Słowackiego, Sportowa, Słoneczna, Starego Urzędu, Starogardzka, Szczepańskiego, Świerczewskiego, Świerkowa, Szkolna, Targowa, Towarowa, Tucholska, Transportowców, Wojska Polskiego, Wiśniowa, Wielewska, Wrzosowa, Wicka Rogali, Zawadzkiego, Zbożowa, Zielińskiego, Zielona, Złotowska.
 • 1992 r. - w dn. 15 grudnia (wg Spisu... str. 95) zasięg terytorialny nie uległ zmianie.
Miejscowości: zasięg terytorialny nie uległ zmianie.
Czersk - ulice: al. 1000-lecia, Batorego, Bema, Blacharska, Boczna, Browarowa, Brzozowa, Budowlanych, Cicha, Chojnicka, Cmentarna, Czereśniowa, Czerwonych Maków, Dąbrowskiego, Dworcowa, Hallera, Jodłowa, Kilińskiego, Kolejowa, Kosobudzka, Kasztanowa, Konopnickiej, Kościuszki, Kręta, Królowej Jadwigi, Kilińskiego, Kwiatowa, Leśna, Lipowa, 21 Lutego, 25-lecia, Łąkowa, Łosińska, Łukowska, Łubianka, Matejki, Mickiewicza, Mleczarska, Nowotki, Orzechowa, Ogrodowa, Partyzantów, Piaskowa, Pocztowa, Podgórna, Polna, Pomorska, Przytorowa, Rynkowa, Słowackiego, Sportowa, Słoneczna, Starego Urzędu, Starogardzka, Szczepańskiego, Świerczewskiego, Świerkowa, Szkolna, Targowa, Towarowa, Tucholska, Transportowców, Wojska Polskiego, Wiśniowa, Wielewska, Wrzosowa, Wicka Rogali, Zawadzkiego, Zbożowa, Zielińskiego, Zielona, Złotowska.
 • 1998 r. - w dn. 1 stycznia (wg Spisu... str. 105) brak informacji o zasięgu terytorialnym.
Bagna, Będmierowice, Bielawy, Budziska, Czersk, Dąbki, Gutowiec, Kamionka, Kaszary, Klaskawa, Kłodnia, Konefki, Kurkowo, Krzyż, Kwieki, Łubna, Łukowo, Malachin, Mosna, Nieżurawa, Ostrowite, Sienica, Struga, Twarożnica, Ustronie.
 • 2000 r. - w dn. 20 stycznia (wg Spisu... str. 123) zasięg terytorialny nie uległ zmianie.
 • 2001 r. - w dn. 20 stycznia (wg Spisu... str. 126) zasięg terytorialny nie uległ zmianie
Z miejscowości Bielawy zabudowania rodzin W.E.Drobińskich i T.Ciemińskiego
Dekret z dn. 04.12.2002 r. opublikowany w Miesięczniku nr 11/2002.
 • 2003 r. - w dn. 28 stycznia (wg Spisu... str. 128) zasięg terytorialny nie uległ zmianie.
 • 2004 r. - w dn. 21 września (wg Spisu... str. 131) zasięg terytorialny nie uległ zmianie.
 • 2007 r. - w dn. 17 stycznia (wg Spisu... str. 133) zasięg terytorialny nie uległ zmianie.
 • 2008 r. - w dn. 30 stycznia (wg Spisu... str. 133) zasięg terytorialny nie uległ zmianie.
 • 2009 r. - w dn. 30 stycznia (wg Spisu... str. 133) zasięg terytorialny nie uległ zmianie.
Pozostałe miejscowości (pisownia oryginalna), których nazwy prawdopodobnie "zaginęły":
Nie dotyczy z uwagi na rok założenia parafii.

Niemiecko-polskie nazwy miejscowości wchodzących w skład parafii

W nawiasach ujęto odmiany pisowni, które w niektórych przypadkach są błędne.
Messtischblatt - 1936 r. Rozpisać miejscowości
Josephsberg - Bagna
Schönberg - Będzimierowice lub Będźmierowice (kaszb. Bãdzméròjce)
Bielawi - Bielawy
- Budziska
- Cis (3.) (nadleśnictwo; wg Słownika 1880 - par. Czersk)
Heiderode Patrz też Czersk i Czersk (2) - Czersk (Czirsk)
- Dąbki Dąbki (do 1951 r. Szynwałd)
Gutowitz - Gutowiec (Gutownice)
Neu-Juncza - Juńcza Nowa lub Juńcza (Jańcza, Nowa Juńcza)
Johannesberg - Krzyż lub Krzyż
- Kamienna Góra
Klaskawa - Klaskawa lub Klaskawa
- Kłodnia lub Kłodnia (kasz. Kłodniô)
Konefka - Konewki lub Konewki
Kurcz - Kurcze lub Kurcze
Schöndorf - Kurkowo lub Kurkowo (do 1951 r. Szyndorf, kasz. Kùrkowò)
- Kwieki lub Kwieki
Long (langen) - Łąg lub Łąg (Łęg, Łeng, Leng)
Lubna - Łubna
Lukowo - Łukowo
Malachin - Malachin (Malachyn, Malechin, Malechiny, Malchyn, Malechino)
Mossna - Mosna (Mosno)
Mockrau - Mokre (Mochle 1293, Mucker 1330)
Osterwitte - Ostrowite (Na Ostrowach)
Iserau - Nieżurawa (Nieżórawa, Nieżorawa)
Stellmacher - Sienica (Siemnica)
Stodolka - Stodółki (Stodolki)
Struga - Struga (wybudowanie Legbąda)
- Szyndorf patrz Kurkowo
- Szynwałd
Jagerthal (Jägerthal) - Twaróżnica lub Twarożnica
U.F. Charlottenthal - Ustronie lub Ustronie

Mapy

Uzupełnić

Księża

Pracujący w parafii

1584 - 15?? - Ks. Levinius Jakub Proboszcz
16?? - 1701 - Ks. Stolecki Michał Proboszcz
1703 - 1716 - Ks. Gradzikowski Tomasz Proboszcz
1716 - 1735 - Ks. Łęcki Stanisław Proboszcz
1735 - 1765 - Ks. Plutowski Szymon Proboszcz
1781 - 1784 - Ks. Miszewski Andrzej Proboszcz
1793 - 1799 - Ks. Meyer Maciej Proboszcz
1804 - 1832 - Ks. Wojewódka Józef Proboszcz
1911 - 1936 - Ks. Sprengel Kazimierz Proboszcz
1927 - 1928 - Ks. Konnak Edmund Wikary
1927 - 1928 - Ks. Lange Franciszek Wikary
1945- 1945 - Ks. Smagliński Franciszek Administrator? / Proboszcz?
1945- 1947 - Ks. Drost Franciszek Administrator
1947 - 1972 - Ks. Drost Franciszek Proboszcz
1946 - 19?? - Ks. Wróblewski Franciszek Wikariusz
1953 - 19?? - Ks. Bieliński Gracjan Wikariusz
1954 - 1967 - Ks. Szpręga Witold Wikariusz
1958 - 19?? - Ks. Koska Franciszek Wikariusz
1958 - 19?? - Ks. Grabiński Franciszek Rezydent
1962 - 1968 - Ks. Szatkowski Antoni Wikariusz
1965 - 1968 - Ks. Graś Stefan Wikariusz
1970 - 1976 - Ks. Derenda Józef Wikariusz w Ośr. Mokre
1972 - 1976 - Ks. Szpręga Witold Proboszcz
1977 - 1984 - Ks. Friedel Jan Proboszcz
1979 - 1987 - Ks. Ossowski Jan Rezydent
1981 - 1983 - Ks. Wyszkowski Wiesław Wikariusz
1982 - 1983 - Ks. Prondziński Stanisław Wikariusz
1984 - 2013 - Ks. Kotlenga Henryk Proboszcz
1986 - 1987 - Ks. Kiczka Jan Wikariusz
1987 - 19?? - Ks. Srebrzyński Andrzej Wikariusz
1991 - 1992 - Ks. Borkowski Henryk Wikariusz
1991 - 1992 - Ks. Król Tomasz Wikariusz
1991 - 2001 - Ks. Krupiński Piotr Wikariusz
1993 - 1997 - Ks. Góral Janusz Wikariusz
1993 - 2001 - Ks. Mowiński Sławomir Wikariusz
1997 - 2002 - Ks. Kalf Ireneusz Wikariusz
2001 - 2003 - Ks. Stranc Tomasz Wikariusz
2001 - 2003 - O. Dunst Piotr Wikariusz
2002 - 2003 - Ks. Korzeniak Wojciech Wikariusz
2003 - 2005 - Ks. Cirocki Jacek Wikariusz
2003 - 2006 - Ks. Wałdoch Piotr Wikariusz
2004 - 2011 - Ks. Miotk Marcin Wikariusz
2005 - 2011 - Ks. Werner Mariusz Wikariusz
2006 - 2008 - Ks. Szulist Krzysztof Wikariusz
2008 - 2016 - Ks. Draszanowski Mateusz Paweł Wikariusz
2008 - 2021 - Ks. Przybysz Bogdan Rezydent
2011 - 2016 - Ks. Szuca Wiesław Wikariusz
2013 - 2021 - Ks. Kotlenga Henryk Rezydent
2013 - 2021 - Ks. Straszewski Zbigniew Proboszcz
2013 - 2016 - Ks. Guz Arkadiusz Wikariusz
2013 - 2016 - Ks. Januszewski Ariel Wikariusz
2016 - 2016 - Ks. Kajfasz Damian Wikariusz
2016 - 2021 - Ks. Pobłocki Karol Wikariusz
2018 - 2021 - Ks. Bielicki Tomasz Wikariusz
2018 - 2021 - Ks. Klajst Damian Wikariusz
2021 - 2021 - Ks. Pryczkowski Mateusz Wikariusz
Źródła

Powołania kapłańskie i zakonne

1964 - Ks. Cieniewicz Stanisław
1948 - ks. Rostowski Jozef
1948 - ks. Mizioł Klemens (prac. w Brazylii)
1954 - ks. Sękowski Antoni
1962 - ks. Kliczkowski Tadeusz (oblat NMP)
1972 - ks. Mroczyński J.
1972 - ks. Landowski Zygfryd
1983 - ks. Szmidt Zygmunt (misjonarz werbista)
1984 - ks. Ostoja-Linski Wojciech
1989 - ks. Kraiński Wiesław
1990 - ks. Borzyszkowski Marek
1990 - ks. Wyrowiński Jacek
1991 - ks. Ostoja-Linski Maciej – Święta Rodzina
1993 - ks. Falk Mariusz
1995 - ks. Kosobudzki Krzysztof
1996 - ks. Szlachcikowski Piotr
1997 - ks. Gliński Piotr
1999 - ks. Thiede Ryszard
2000 - ks. Galikowski Tadeusz
2003 - ks. Orlikowski Radosław
2006 - ks. Elak Robert
2009 - ks. Leszczyński Marcin
2013 - ks. Chmist Marek
2019 - ks. Chyła Adam
Księża pochodzący z Czerska wg strony www parafii

Kapłani pochowani w kościele

Temat nie przebadany
??.??.1??? - Ks. nazwisko i imię

Kapłani pochowani na cm. parafialnym

??.??.1938 - Ks. Sprengel Kazimierz
??.??.1966 - Ks. Grabiński Franciszek
??.??.1972 - Ks. Drost Franciszek
??.??.1??? - Ks. Szpręga Witold
??.??.1984 - Ks. Friedel Jan
??.??.1992 - Ks. Ossowski Jan

Kapłani pochowani na cm. komunalnym

Temat nie przebadany
??.??.1??? - Ks. nazwisko i imię

Księgi i dokumenty parafialne

Księgi metrykalne i inne

Prowadzenie ksiąg metrykalnych stało się obowiązkiem wynikającym z uchwał podjętych na Soborze Trydenckim (1545-1563).
Zasady udostępniania zbiorów w AD Pelplin
W tym punkcie i jego podpunktach pod żadnym pozorem nie wolno wprowadzać informacji o księgach w postaci podawania tylko ich zakresu czasowego. Autor tego punktu swoją osobą gwarantuje rzetelność podanych informacji we wzorcu.

Najstarsze księgi

 • 1928 r. - wg "Zarysu..." archiwum parafialne obejmowało księgi:
- chrztów od 1733 r.
- ślubów 1733-1760 i od 1832 r.
- zgonów od 1832 r.
Na tej podstawie można wnioskować, iż już wtedy nie istniały księgi ślubów 1797-1801 i 1831-1832.
- chrztów 1879-1898, 1898-1907, 1907-1911, 1911-1919, 1919-1926, 1926-1933, 1933-1940 r.
- ślubów 1864-1906, 1907-1926, 1926-1944 r.
- zgonów 1879-1906 (z wielkimi ubytkami), 1907-1916, 1916-1942, 1945-1957 r.
 • 2003 r. - zgodnie z załącznikiem nr 1 do protokołu przekazania ksiąg, do AD Pelplin przekazano z Niemiec księgi o sygn. W 204 - W 213,
tj. 10 woluminów, co jest zgodne z poniższym zestawieniem

Księgi chrztów

Księga chrztów 1733-1759 (AD Pelplin W 204) (wspólnie z księgą ślubów)
Pierwszy wpis 02.11.1733 r., ostatni wpis 30.11.1759 r.
 • Charakterystyka księgi:
- Uzupełnić
- zdj. 001
Zapiski historyczne Przetłumaczyć
- zdj. 002
Zapiski historyczne w nagłówku Przetłumaczyć
 • Miejscowości spoza parafii wg oryginalnej pisowni:
- Uzupełnić
 • Ciekawostki:
- Uzupełnić
- zdj. 006
Zapiski historyczne na lewej stronie Przetłumaczyć
- zdj. 046
Zapiski historyczne na prawej stronie Przetłumaczyć
Księga chrztów 1759-1796 (AD Pelplin W 205) (wspólnie z księgą ślubów)
Pierwszy wpis 06.12.1759 r., ostatni wpis 24.07.1796 r.
 • Charakterystyka księgi:
- Uzupełnić
- zdj. 003 prawa strona i 004 lewa strona
Przetłumaczyć zapiski historyczne
 • Miejscowości spoza parafii wg oryginalnej pisowni:
- Uzupełnić
 • Ciekawostki:
- Uzupełnić
Księga chrztów 1796-1832 (AD Pelplin W 206) (wspólnie z księgą ślubów)
Pierwszy wpis 08.09.1799 r., ostatni wpis 29.04.1832 r.
 • Charakterystyka księgi:
- Uzupełnić
- zdj. 001 do 081
Wpisy nie są dokonywane chronologicznie pomimo ciągłości zapisów. Np. po 1800 r. występuje wpis z 1797 r. i tak na zmianę Przeprowadzić dokładne badania całej księgi
 • Miejscowości spoza parafii wg oryginalnej pisowni:
- Uzupełnić
 • Ciekawostki:
- Uzupełnić
 • Komentarz
In Bd. W 206 sind die Taufen zwischen 1796 und 1802 nicht chronologisch eingetragen
W tomie W 206 są chrzciny 1796 i 1802 nie zarejestrowane chronologicznie
Księga chrztów 1832-1854 (AD Pelplin W 208)
Pierwszy wpis 06.05.1832 r., ostatni wpis 26.12.1854 r.
 • Charakterystyka księgi:
- Uzupełnić
- uszkodzona w wyniku zalania wodą. Dodatkowo zdjęcia częściowo prześwietlone. Indeksacja i przeglądanie będzie bardzo utrudnione. Wskazana wymiana zdjęć.
- dolne narożniki kartek częściowo oddarte lub wytarte, co skutkuje utratą danych.
 • Miejscowości spoza parafii wg oryginalnej pisowni:
- Uzupełnić
 • Ciekawostki:
- Uzupełnić
Księga chrztów 1855-1865 (AD Pelplin W 209)
Pierwszy wpis 05.01.1855 r., ostatni wpis 31.12.1865 r.
 • Charakterystyka księgi:
- Uzupełnić
- zawiera nieliczne wpisy o datach i miejscach zawarcia związków małżeńskich.
 • Miejscowości spoza parafii wg oryginalnej pisowni:
- Uzupełnić
 • Ciekawostki:
- Uzupełnić
Księga chrztów 1866-1879 (AD Pelplin W 210)
Pierwszy wpis 01.01.1866 r., ostatni wpis 07.01.1879 r.
 • Charakterystyka księgi:
- Uzupełnić
- zawiera nieliczne wpisy o datach i miejscach zawarcia związków małżeńskich.
 • Miejscowości spoza parafii wg oryginalnej pisowni:
- Uzupełnić
 • Ciekawostki:
- Uzupełnić
Księga chrztów 1879-1898 (w parafii)
Pierwszy wpis 01.01.1879 r., ostatni wpis 17.07.1898 r.
 • Charakterystyka księgi:
- Uzupełnić
- pierwsze wpisy z 1879 r. są takie same jak w poprzedniej księdze. Obie księgi mają układ tabelaryczny różniący się między sobą. Ta księga prawdopodobnie jest duplikatem lub nastąpiła zmiana wzoru księgi i akta zostały przepisane. Sprawa do wyjaśnienia
- część kartek ma uszkodzone lub oderwane dolne części. Spowodowało to utratę danych.
- zawiera nieliczne wpisy o datach i miejscach zawarcia związków małżeńskich.
- 1885 r. (zdj. 112 do 122)
Na kolejnych zdjęciach nie ma ciągłości numeracji aktów. Przeprowadzona analiza doprowadziła do następujących wniosków:
- sytuacja ta nie jest efektem błędów jakie występują w trakcie prac konserwatorskich, polegających na mylnej kolejności wszycia poszczególnych kartek,
- z niezrozumiałych przyczyn były pozostawiane wolne strony, które następnie wypełniono danymi,
- lewa i prawa strona każdego zdjęcia stanowią komplet danych,
- w celu uzyskania chronologii czasowej zdjęcia należy przeglądać w kolejności: 112, 113, 115, 117, 119, 121, 114, 116, 118, 120, 122
- na zdj. 117 pomimo ciągłości zapisów następuje pomyłka w numeracji aktów. Po akcie nr 81 następuje akt 52. Tym samym w bazach indeksów pojawią się po dwa wpisy dla aktów o numerach 52 do 81,
- powyższe "zamieszanie" potęguje fakt powielającej się numeracji stron na dwóch sąsiednich zdjęciach. Brak informacji o celach tych działań.
 • Miejscowości spoza parafii wg oryginalnej pisowni:
- Uzupełnić
 • Ciekawostki:
- Uzupełnić
Księga chrztów 1898-1907 (w parafii)
Pierwszy wpis 20.07.1898 r., ostatni wpis 02.04.1907 r.
 • Charakterystyka księgi:
- Uzupełnić
- numeracja aktów z 1898 r. jest kontynuowana względem poprzedniej księgi.
- zawiera informacje o datach i miejscach zawarcia związków małżeńskich.
 • Miejscowości spoza parafii wg oryginalnej pisowni:
- Uzupełnić
 • Ciekawostki:
- Uzupełnić
Księga chrztów 1907-1911 (w parafii)
Pierwszy wpis 07.04.1907 r., ostatni wpis 23.07.1911 r.
 • Charakterystyka księgi:
- Uzupełnić
- numeracja aktów z 1907 r. jest kontynuowana względem poprzedniej księgi.
- zawiera informacje o datach i miejscach zawarcia związków małżeńskich.
 • Miejscowości spoza parafii wg oryginalnej pisowni:
- Uzupełnić
 • Ciekawostki:
- Uzupełnić
Księga chrztów 1911-1919 (w parafii)
Pierwszy wpis 23.07.1911 r., ostatni wpis 08.02.1919 r.
 • Charakterystyka księgi:
- Uzupełnić
- numeracja aktów z 1911 r. jest kontynuowana względem poprzedniej księgi.
- zawiera informacje o datach i miejscach zawarcia związków małżeńskich.
 • Miejscowości spoza parafii wg oryginalnej pisowni:
- Uzupełnić
 • Ciekawostki:
- Uzupełnić
Księga chrztów 1919-1926 (w parafii) (wpisy po 1920 r. dostępne tylko w parafii)
Pierwszy wpis 09.03.1919 r., ostatni wpis 06.02.1926 r.
 • Charakterystyka księgi:
- Uzupełnić
- numeracja aktów z 1919 r. jest kontynuowana względem poprzedniej księgi.
- zawiera informacje o datach i miejscach zawarcia związków małżeńskich.
 • Miejscowości spoza parafii wg oryginalnej pisowni:
- Uzupełnić
 • Ciekawostki:
- Uzupełnić
Księga chrztów 1926-1933 (w parafii) (dostępna tylko w parafii)
Pierwszy wpis 07.02.1926 r., ostatni wpis 31.12.1933 r.
 • Charakterystyka księgi:
- Uzupełnić
- zawiera informacje o datach i miejscach zawarcia związków małżeńskich.
 • Miejscowości spoza parafii wg oryginalnej pisowni:
- Uzupełnić
 • Ciekawostki:
- Uzupełnić
Księga chrztów 1934-1940 (w parafii) (dostępna tylko w parafii)
Pierwszy wpis 01.01.1934 r., ostatni wpis 23.08.1940 r.
 • Charakterystyka księgi:
- Uzupełnić
- zawiera informacje o datach i miejscach zawarcia związków małżeńskich.
 • Miejscowości spoza parafii wg oryginalnej pisowni:
- Uzupełnić
 • Ciekawostki:
- Uzupełnić
Księga chrztów 1940-1944 (w parafii) (dostępna tylko w parafii)
Pierwszy wpis 25.08.1940 r., ostatni wpis 26.12.1944 r.
 • Charakterystyka księgi:
- Uzupełnić
- numeracja aktów z 1910 r. jest kontynuowana względem poprzedniej księgi.
- zawiera informacje o datach i miejscach zawarcia związków małżeńskich.
 • Miejscowości spoza parafii wg oryginalnej pisowni:
- Uzupełnić
 • Ciekawostki:
- Uzupełnić
Księga chrztów 1945-1952 (w parafii) (dostępna tylko w parafii)
Pierwszy wpis 31.12.1944 r., ostatni wpis 27.07.1952 r.
 • Charakterystyka księgi:
- Uzupełnić
- zawiera informacje o datach i miejscach zawarcia związków małżeńskich.
 • Miejscowości spoza parafii wg oryginalnej pisowni:
- Uzupełnić
 • Ciekawostki:
- Uzupełnić
Następne księgi nie zostały zdygitalizowane.

Księgi konwersji

Temat nie przebadany
Dane wprowadzać wg wzorca
Księga konwersji 1757-1810 (AD Pelplin W1282 / w parafii) (wspólnie z księgą ślubów i zgonów)
Pierwszy wpis ??.??.???? r., ostatni wpis ??.??.???? r.
 • Charakterystyka księgi:
- Uzupełnić
 • Miejscowości spoza parafii wg oryginalnej pisowni:
- Uzupełnić
 • Ciekawostki:
- Uzupełnić
Następne księgi nie zostały zdygitalizowane.

Księgi I komunii

Temat nie przebadany
Dane wprowadzać wg wzorca
Księga I komunii 1757-1810 (AD Pelplin W1282 / w parafii) (wspólnie z księgą ślubów i zgonów)
Pierwszy wpis ??.??.???? r., ostatni wpis ??.??.???? r.
 • Charakterystyka księgi:
- Uzupełnić
 • Miejscowości spoza parafii wg oryginalnej pisowni:
- Uzupełnić
 • Ciekawostki:
- Uzupełnić
I komunia w latach 1938-45
Opisać potencjalne przyczyny zaginięcia ksiąg i skomentować je.
Następne księgi nie zostały zdygitalizowane.

Księgi bierzmowanych

Temat nie przebadany
Dane wprowadzać wg wzorca
Księga bierzmowanych 1757-1810 (AD Pelplin W1282 / w parafii) (wspólnie z księgą ślubów i zgonów)
Pierwszy wpis ??.??.???? r., ostatni wpis ??.??.???? r.
 • Charakterystyka księgi:
- Uzupełnić
 • Miejscowości spoza parafii wg oryginalnej pisowni:
- Uzupełnić
 • Ciekawostki:
- Uzupełnić
Bierzmowania w latach 1938-45
Opisać potencjalne przyczyny zaginięcia ksiąg i skomentować je.
Następne księgi nie zostały zdygitalizowane.

Alegaty

Nie dotyczy.

Księgi zapowiedzi

Nie były dygitalizowane. AD Pelplin nie posiada (w swoich zasobach) żadnych ksiąg. Informacji na ten temat należy szukać tylko w parafii.

Księgi ślubów

Księga ślubów 1733-1759 (AD Pelplin W 204) (wspólnie z księgą chrztów)
Pierwszy wpis 22.11.1733 r., ostatni wpis 26.1.1759 r.
 • Charakterystyka księgi:
- Uzupełnić
- zdj. 186
Przetłumaczyć
 • Miejscowości spoza parafii wg oryginalnej pisowni:
- Uzupełnić
 • Ciekawostki:
- Uzupełnić
Księga ślubów 1760-1796 (AD Pelplin W 205) (wspólnie z księgą chrztów)
Pierwszy wpis 11.10.1759 r., ostatni wpis 29.08.1796 r.
 • Charakterystyka księgi:
- Uzupełnić
- zdj. 173 i 173a lewa strona
Przetłumaczyć
- zdj. 174 i 175
Księga w stanie szczątkowym. Brakuje aktów z 1761 r. Akta z 1762 r. cześciowo uszkodzone, niemożliwe do odczytania.
 • Miejscowości spoza parafii wg oryginalnej pisowni:
- Uzupełnić
 • Ciekawostki:
- Uzupełnić
Księga ślubów 1797-1801
Brak danych
Księga ślubów 1802-1830 (AD Pelplin W 206) (wspólnie z księgą chrztów)
Pierwszy wpis 07.06.1802 r., ostatni wpis 25.11.1830 r.
 • Charakterystyka księgi:
- Uzupełnić
 • Miejscowości spoza parafii wg oryginalnej pisowni:
- Uzupełnić
 • Ciekawostki:
- Uzupełnić
Księga ślubów 1831-1832
Brak danych
Księga ślubów 1832-1863 (AD Pelplin W 211)
Pierwszy wpis 03.06.1832 r., ostatni wpis 24.11.1863 r.
 • Charakterystyka księgi:
- Uzupełnić
- była zalana wodą, boczne krawędzie kartek uszkodzone w stopnii uniemożliwiającym odczytanie części informacji.
 • Miejscowości spoza parafii wg oryginalnej pisowni:
- Uzupełnić
 • Ciekawostki:
- Uzupełnić
Księga ślubów 1864-1906 (w parafii)
Pierwszy wpis 11.01.1864 r., ostatni wpis 26.11.1906 r.
 • Charakterystyka księgi:
- Uzupełnić
 • Miejscowości spoza parafii wg oryginalnej pisowni:
- Uzupełnić
 • Ciekawostki:
- Uzupełnić
Księga ślubów 1907-1926 (w parafii) (wpisy po 1920 r. dostępne tylko w parafii)
Pierwszy wpis 07.01.1907 r., ostatni wpis 27.09.1926 r.
 • Charakterystyka księgi:
- Uzupełnić
- na końcu księgi dopisany jest akt z datą 12.01.1926 r.
 • Miejscowości spoza parafii wg oryginalnej pisowni:
- Uzupełnić
 • Ciekawostki:
- Uzupełnić
Księga ślubów 1926-1944 (w parafii) (dostępna tylko w parafii)
Pierwszy wpis 27.09.1926 r., ostatni wpis 26.12.1944 r.
 • Charakterystyka księgi:
- Uzupełnić
- numeracja aktów z 1926 r. jest kontynuowana względem poprzedniej księgi.
- pierwszy akt poprzedzony jest wpisem z dn. 08.05.1926 r.
 • Miejscowości spoza parafii wg oryginalnej pisowni:
- Uzupełnić
 • Ciekawostki:
- Uzupełnić
Księga ślubów 1945-1961 (w parafii) (dostępna tylko w parafii)
Pierwszy wpis 08.04.1945 r., ostatni wpis 28.06.1961 r.
 • Charakterystyka księgi:
- Uzupełnić
 • Miejscowości spoza parafii wg oryginalnej pisowni:
- Uzupełnić
 • Ciekawostki:
- Uzupełnić
Księga ślubów 1961-1980 (w parafii) (dostępna tylko w parafii)
Pierwszy wpis 02.07.1961 r., ostatni wpis 15.11.1980 r.
 • Charakterystyka księgi:
- Uzupełnić
- numeracja aktów z 1961 r. jest kontynuowana względem poprzedniej księgi.
 • Miejscowości spoza parafii wg oryginalnej pisowni:
- Uzupełnić
 • Ciekawostki:
- Uzupełnić
Księga ślubów 1980-2004 (w parafii) (dostępna tylko w parafii)
Pierwszy wpis 22.11.1980 r., ostatni wpis 16.10.2004 r.
 • Charakterystyka księgi:
- Uzupełnić
- numeracja aktów z 1980 r. jest kontynuowana względem poprzedniej księgi.
 • Miejscowości spoza parafii wg oryginalnej pisowni:
- Uzupełnić
 • Ciekawostki:
- Uzupełnić
Następne księgi nie zostały zdygitalizowane.

Księgi zgonów

Księga zgonów 1832-1859 (AD Pelplin W 212)
Pierwszy wpis 04.05.1832 r., ostatni wpis 31.12.1959 r.
 • Charakterystyka księgi:
- Uzupełnić
 • Miejscowości spoza parafii wg oryginalnej pisowni:
- Uzupełnić
- zdj. 001
Przeanalizować zestawienie miejscowości
 • Ciekawostki:
- Uzupełnić
Księga zgonów 1860-1879 (AD Pelplin W 213)
Pierwszy wpis 09.01.1860 r., ostatni wpis 14.04.1879 r.
 • Charakterystyka księgi:
- Uzupełnić
 • Miejscowości spoza parafii wg oryginalnej pisowni:
- Uzupełnić
 • Ciekawostki:
- Uzupełnić
Księga zgonów 1879-1906 (w parafii)
Pierwszy wpis ??.04.1879 r., ostatni wpis ??.??.1906 r.
 • Charakterystyka księgi:
- Uzupełnić
- w latach 1879-1883 księga ma charakter szczątkowy. Zachowały się pojedyncze kartki.
- zdjęcia należy przeglądać w kolejnosci:
001-002a (1879 r. akty nr 1-14)
Dane zawarte na prawej stronie nie odpowiadają danym z lewej strony.
001-002b (1879 r. akty nr 1-14)
Dane zawarte na prawej stronie nie odpowiadają danym z lewej strony.
005-006 (1882 r. akty 113-129)
003-004 (1882 r. akty 130-145)
Dane zawarte na prawej stronie nie odpowiadają danym z lewej strony.
007-008 (1883 r. akty 120-138)
- zdj. 075-076
Zaskakująca przerwa w numeracji aktów pomimo ciągłości ich zapisów. Brakuje numerów 69-86.
- okres 16.06.1887 r. do 1906r. (zdj. 079 do z052)
Kartki wyrwane całkowicie lub częściowo. Widoczne zapisy mają charakter szczątkowy. W nielicznych przypadkach można odczytać całość danych.
 • Miejscowości spoza parafii wg oryginalnej pisowni:
- Uzupełnić
 • Ciekawostki:
- Uzupełnić
Księga zgonów 1907-1915 (w parafii)
Pierwszy wpis 05.01.1907 r., ostatni wpis 24.01.1916 r.
 • Charakterystyka księgi:
- Uzupełnić
 • Miejscowości spoza parafii wg oryginalnej pisowni:
- Uzupełnić
 • Ciekawostki:
- Uzupełnić
Księga zgonów 1916-1942 (w parafii)
Pierwszy wpis 24.01.1916 r., ostatni wpis 14.05.1942 r.
 • Charakterystyka księgi:
- Uzupełnić
- numeracja aktów z 1916 r. jest kontynuowana względem poprzedniej księgi.
 • Miejscowości spoza parafii wg oryginalnej pisowni:
- Uzupełnić
 • Ciekawostki:
- Uzupełnić
Zgony w latach 1942-1945
 • W w/w księga, zdj. 1942-10a
Jest wklejona karteczka informująca iż rejestry śmierci od 10.05.1942 do 26.02.1945 r. zaginęły podczas działań wojennych w 1945 r.
Księga zgonów 1945-1957 (w parafii) (wpisy po 1952 r. dostępne tylko w parafii)
Pierwszy wpis 27.02.1945 r., ostatni wpis 28.12.1957 r.
 • Charakterystyka księgi:
- Uzupełnić
- na zasadzie odtworzenia został dopisany akt zgonu nr 1 z dn. 19.02.1945 r.
 • Miejscowości spoza parafii wg oryginalnej pisowni:
- Uzupełnić
 • Ciekawostki:
- Uzupełnić
Księga zgonów 1958-1972 (w parafii) (dostępna tylko w parafii)
Pierwszy wpis 02.01.1958 r., ostatni wpis 27.12.1972 r.
 • Charakterystyka księgi:
- Uzupełnić
 • Miejscowości spoza parafii wg oryginalnej pisowni:
- Uzupełnić
 • Ciekawostki:
- Uzupełnić
Następne księgi nie zostały zdygitalizowane.

Księgi cmentarne

Temat nie przebadany
Dane wprowadzać wg wzorca
Księga cmentarna 1757-1810 (AD Pelplin W1282 / w parafii) (wspólnie z księgą ślubów i zgonów)
Pierwszy wpis ??.??.???? r., ostatni wpis ??.??.???? r.
 • Charakterystyka księgi:
- Uzupełnić
 • Miejscowości spoza parafii wg oryginalnej pisowni:
- Uzupełnić
 • Ciekawostki:
- Uzupełnić
Następne księgi nie zostały zdygitalizowane.

Księgi dusz

Temat nie przebadany
Dane wprowadzać wg wzorca
Księga dusz 1757-1810 (AD Pelplin W1282 / w parafii) (wspólnie z księgą ślubów i zgonów)
Pierwszy wpis ??.??.???? r., ostatni wpis ??.??.???? r.
 • Charakterystyka księgi:
- Uzupełnić
 • Miejscowości spoza parafii wg oryginalnej pisowni:
- Uzupełnić
 • Ciekawostki:
- Uzupełnić
Następne księgi nie zostały zdygitalizowane.

Księgi metrykalne w zasobach AP

Docelowo uzupełnić inf. o księgach jak w pkt. "Ksiągi metrykalne" celem ukazania stanu faktycznego
Wg danych bazy PRADZIAD w Archiwum Państwowym w Bydgoszczy znajdują się księgi metrykalne:
 • urodzeń: 1832-1848
 • alegaty: nie dotyczy
 • zapowiedzi: Brak danych
 • małżeństw: 1832-1848
 • zgonów: 1832-1848
W/w księgi są udostępniane całkowicie i wchodzą w skład zespołu 252/0 Akta metrykalne par. rz.-kat. Czersk
Jednocześnie na stronie wg wzoru wyszukiwanie ogólne?? jest doprecyzowana informacja, że akta są z lat:
Komentarz

Księgi metrykalne opublikowane w internecie

Gdzie szukać ksiąg metrykalnych? Wykaz baz i stron w poszczególnych województwach (More Maiorum)

Mikrofilmy ksiąg metrykalnych

Temat nie przebadany
W zasobach Mormonów znajdują się następujące zmikrofilmowane księgi metrykalne:
Wg bazy PRADZIAD przechowywane w AP Bydgoszcz księgi metrykalne zostały zmikrofilmowane w zakresie:
 • chrztów: 1832-1848
 • alegaty: nie dotyczy
 • zapowiedzi: Brak danych
 • małżeństw: 1832-1848
 • zgonów: 1832-1848

Indeksy ksiąg metrykalnych

Aktualnie w trakcie indeksowania. Indeksy na stronie PomTG, okresowo należy sprawdzać stronę Genealodzy.pl

Pozostałe księgi i dokumenty

Wg "Zarysu..." w 1928 r. archiwum parafialne obejmowało księgę:
- Liber confraternitatis s. Joannis z XVIII w. Czy się zachowała?
Czy zachowały się księgi lub dokumenty dotyczące:
- Bractwa św. Jana Nepomucena
- Bractwa św. Józefa
- Towarzystwa św. Wincentego
- Pacjentów szpitala dla ubogich
- Sodalicji Mariańskiej dla matek chrześcijańskich
- Ochronki dla dzieci
- Sodalicji Mariańskiej dla dziewic
- Stowarzyszenia Młodzieży Męskiej
- Sodalicji Mariańskiej dla mężczyzn chrześcijańskich

Komentarz

USC

Siedziby USC

Lata Siedziba Podległe miejscowości
1874 - 1910 Rytel Miejscowość

Księgi USC

Po 100 latach od daty wytworzenia księgi przekazywane są do archiwów państwowych.
W tym punkcie i jego podpunktach pod żadnym pozorem nie wolno wprowadzać informacji o księgach w postaci podawania tylko ich zakresu czasowego. Autor tego punktu swoją osobą gwarantuje rzetelność podanych informacji we wzorcu.

Księgi urodzeń

Temat nie przebadany
Dane wprowadzać wg wzorca
Księga urodzeń 1757-1810 (AP Bydgoszcz sygnatura/ USC Pelplin sygnatura)
Pierwszy wpis ??.??.???? r., ostatni wpis ??.??.???? r.
Urodzenia w latach 1938-45
Opisać potencjalne przyczyny zaginięcia ksiąg i skomentować je.
Następne księgi nie zostały zdygitalizowane.

Alegaty

Nie dotyczy.

Księgi zapowiedzi

Temat nie przebadany
Dane wprowadzać wg wzorca
Księga zapowiedzi 1757-1810 (AP Bydgoszcz sygnatura/ USC Pelplin sygnatura)
Pierwszy wpis ??.??.???? r., ostatni wpis ??.??.???? r.
Zapowiedzi w latach 1938-45
Opisać potencjalne przyczyny zaginięcia ksiąg i skomentować je.
Następne księgi nie zostały zdygitalizowane.

Księgi małżeństw

Temat nie przebadany
Dane wprowadzać wg wzorca
Księga małżeństw 1757-1810 (AP Bydgoszcz sygnatura/ USC Pelplin sygnatura)
Pierwszy wpis ??.??.???? r., ostatni wpis ??.??.???? r.
Małżeństwa w latach 1938-45
Opisać potencjalne przyczyny zaginięcia ksiąg i skomentować je.
Następne księgi nie zostały zdygitalizowane.

Księgi rozwodów

Temat nie przebadany
Dane wprowadzać wg wzorca
Księga rozwodów 1757-1810 (AP Bydgoszcz sygnatura/ USC Pelplin sygnatura)
Pierwszy wpis ??.??.???? r., ostatni wpis ??.??.???? r.
Rozwody w latach 1938-45
Opisać potencjalne przyczyny zaginięcia ksiąg i skomentować je.
Następne księgi nie zostały zdygitalizowane.

Księgi zgonów

Temat nie przebadany
Dane wprowadzać wg wzorca
Księga zgonów 1757-1810 (AP Bydgoszcz sygnatura/ USC Pelplin sygnatura)
Pierwszy wpis ??.??.???? r., ostatni wpis ??.??.???? r.
Zmarli w latach 1938-45
Opisać potencjalne przyczyny zaginięcia ksiąg i skomentować je.
Następne księgi nie zostały zdygitalizowane.

Księgi USC w zasobach AP

Wg danych bazy PRADZIAD w Archiwum Państwowym w Bydgoszczy znajdują się księgi USC Czersk:
 • urodzeń: 1874-1909
 • alegaty: nie dotyczy
 • zapowiedzi: Brak danych
 • małżeństw: 1874-1910
 • rozwodów: Brak danych
 • zgonów: 1874-1909
W/w księgi są udostępniane całkowicie i wchodzą w skład zespołu 1619/0 Urząd Stanu Cywilnego Czersk
Komentarz

Księgi USC opublikowane w internecie

Księgi AP Bydgoszcz opublikowane na stronie Genealogia w Archiwach :
USC Czersk
USC Rytel
USC Mokre
USC Kurcze
USC Ostrowite
USC Łąg

Mikrofilmy ksiąg USC

Temat nie przebadany
W zasobach Mormonów znajdują się następujące zmikrofilmowane księgi USC Miejscowość:
Wg bazy PRADZIAD przechowywane są w AP Bydgoszcz zmikrofilmowane księgi USC Czersk:
 • urodzeń: 1874-1877
 • alegaty: nie dotyczy
 • zapowiedzi: Brak danych
 • małżeństw: 1874-1877
 • rozwodów: Brak danych
 • zgonów: 1874-1877
Komentarz

Indeksy ksiąg USC

Temat nie przebadany
Aktualnie w trakcie indeksowania. Indeksy na stronie wg wzoru PomTG oraz Genealodzy.pl

Komentarz

Poszukując aktów USC należy sprawdzić dane z urzędów sąsiadujących terytorialnie względnie położonych w najbliższej okolicy: wpisać wg wzoru Silno, itd.

Dyskusje na forach internetowych

Temat nie przebadany

Inne

Kolejne informacje o miejscowości będącej siedzibą parafii można znaleźć na stronie Genepedii Miejscowość
Strony internetowe
- Pomorskie Forum Eksploracyjne - Czersk