Chojnice - Parafia rz.-kat. pw. Ścięcia św. Jana Chrzciciela

Z Genepedia
Skocz do: nawigacji, wyszukiwania
To jest zalążek artykułu Chojnice - Parafia rz.-kat. pw. Ścięcia św. Jana Chrzciciela. Możesz go rozwinąć i uzupełnić lub poddać weryfikacji.
Jeśli uznasz że artykuł jest kompletny zaznacz ten fakt w Dyskusja:Chojnice - Parafia rz.-kat. pw. Ścięcia św. Jana Chrzciciela o dokumencie.

Chojnice - Parafia rz.-kat. pw. Ścięcia św. Jana Chrzciciela

łac.: Parohiae Conecensis
Instrukcja wprowadzania danych zawarta jest na stronie.
Okresowo należy dokonać porównania zawartości niniejszej strony z wzorcem celem uzupełnienia o nowo dodane elementy.

Kontakt

Opis parafii

Historia parafii

Kościół parafialny
Wg ks. Kujota za czasów Mestwina II czyli w latach 1250-1294
 • 1340 r. - przed tym rokiem istniał kościół drewniany
 • 1340 r. - do 1360 r. nastąpiło wybudowanie kościoła murowanego
 • 1360 r. - przywilej miejski powtórny, przekazanie proboszczowi 6 włók
 • 1433 r. - szkody w kościele na skutek oblężenia przez Husytów
 • 1555 r. - zamordowanie proboszcza na cmentarzu, zajęcie kościoła przez luteran
Wg Spisu... 1995 r. str. 213) w latach 1555 - 1616 był w posiadaniu protestantów.
Wznawianie procesu przez jego następcę Jana Gleissen Doręgowskiego Wyjaśnić o którego chodzi?
 • 1613 r. - wyrokiem najwyższego sądu królewskiego z dn. 9 sierpnia nastapił zwrot kościoła
 • 1616 r. - w dn. 24 sierpnia oddano farę katolikom
 • 1618 r. - unormowanie powinności parafian pozamiejskich
Nastąpiło aktem "Erectio ecclesiae parochialis Choynicensis" z dn. 25 marca
 • 1657 r. - spalenie kościoła przez wojska szwedzkie, runęły sklepienia, spaliły sie dzwony
 • 16?? r. - odbudowa kościoła, odlanie dwóch nowych dzwonów
 • 1733 r. - spalenie kościoła przez protestantów; spalenie dokumentów
 • 17?? r. - prowizoryczna odbudowa kościoła
 • 1882 r. - założono Towarzystwo Męskie św. Wincentego
W 1928 r. liczyło 20 członków.
 • 1866 r. - założono Apostolstwo Modlitwy
Wznowione w 1922 r., w 1928 r. liczyło 471 członków.
 • 1898 r. - w dn. 23 stycznia założono Katholischer Gesellenverein
W 1928 r. liczyło 56 członków czynnych i 71 nieczynnych.
 • 1901 r. - założono Trzeci Zakon św. Franciszka
W 1928 r. liczył 104 członków.
 • 1907 r. - w dn. 12 maja założono Katholischer Arbeiterverein
W 1928 r. liczyło 84 członków.
 • 1911 r. w dn. 7 sierpnia założono St. Elisabethverein
W 1928 r. liczyło 130 członków.
 • 1919 r. - założono Marianische Jungfrauenkongregation
W 1928 r. liczyło 110 członków.
 • 1922 r. - założono Stowarzyszenie Młodzieży Męskiej
W 1928 r. liczyło 80 członków.
 • 1922 r. - w dn. 7 listopada założono Towarzystwo Żeńskie św. Wincentego
W 1928 r. liczyło 22 czynnych i 53 placących członków.
 • 1923 r. - w dn. 24 kwietnia założono Solidację Żeńską Panien
W 1928 r. liczyła 173 członków.
 • 1923 r. - założono Ligę Katolicką
W 1928 r. liczyła 125 członków.
 • 1924 r. - w tym i w następnych latach nastąpiła gruntowna odnowa kościoła po pożarze z 1733 r.
 • 1925 r. - założono Towarzystwo Mężczyzn Katolickich
W 1928 r. liczyło 155 członków.
 • 1925 r. - założono Stowarzyszenie Dziecięctwa Jezus
W 1928 r. liczyło 1198 członków.
 • 1926 r. - w dn. 6 grudnia założono Bractwo Matek Chrześcijańskich
W 1928 r. liczyło 102 członków.
 • 1927 r. - w dn. 10 czerwca założono Dzieło Rozkrzewienia Wiary
W 1928 r. liczyło 620 członków.
 • 1927 r. - założono Stowarzyszenie Młodzieży Żeńskiej
W 1928 r. liczyło 80 członków.
 • 1928 r. - w obrębie parafii mieszkało:
- katolików Polaków 10296
- katolików Niemców 2495
- Polaków niekatolików 10
- Niemców niekatolików 1121
- prawosławnych 7
- kalwinów 2
- żydów 39
- adwentystów 2
Ogółem 13972, w tym komunikujących 8834.
Dekret z dn. 15.10.1935 r. opublikowany w Orędowniku nr 10/1935
Kościół SS. Franciszkanek w Zakładzie św. Boromeusza.
Kościół gimnazjalny p.w. Zwiastowania N.M.P.
Kaplica w Szenfeldzie.
Kościół gimnazjalny p.w. Zwiastowania N.M.P.
Kościół SS. Franciszkanek w Zakładzie św. Boromeusza. (W Spisie... z 1958 r. str. 56 występuje jako kaplica), występuje również w spisach z 1963 r. i 1968 r.
Kościół filialny p.w. Trójcy św. w Nieżychowicach (W Spisie... z 1958 r. str. 56 występuje jako kaplica).
Dekret z dn. 23.03.1976 r. opublikowany w Orędowniku nr 3-4/1976
kościół filialny w Nieżychowicach
kościół pw. N. Serca Jezusowego
 • 1988 r. - w dn. 1 lipca wydzielono Parafię Chojnice - Chrystusa Króla i bł. Ojca Daniela Brottier
Dekret z dn. 06.06.1988 r. opublikowany w Orędowniku nr 1-12/1988
Dekret z dn. 05.06.1989 r. opublikowany w Orędowniku nr 5-7/1989
 • 1991 r. - w dn. 31 sierpnia (wg Spisu... z 1991 r. str. 94) występuje kościół rektorski Najświętszego Serca Jezusowego (przy szpitalu).
 • 1993 r. - Kościół uzyskał godność "Bazyliki mniejszej"
Brewe papieskie z dn. 11.03.1993 r. opublikowany w Miesięczniku nr 5/1993
Dotychczasowy kościół parafialny uzyskał status kościoła pomocniczego.
Parafia przejęła akta kancelaryjne zlikwidowanej parafii.
Dekret z dn. 10 czerwca 2005 r. opublikowany w Miesięczniku nr 6/2004.
Kościół filialny w Moszczenicy 1946 - 19??
 • 1946 r. - w dn. 13 grudnia (wg Spisu... z 1947 r. str. 39) i wg kolejnych spisów do 1987 r. funkcjonował kościół filialny p.w. św. Bartłomieja w Moszczenicy.
Kościół filialny Chojnice - Zwiastowania NMP 2006 - nadal
Patrz strona Parafię Chojnice - pw. Zwiastowania NMP
 • 2006 r. - w dn. 1 lutego (wg Spisu... str. 126) i wg kolejnych spisów do 2014 r. istniał kościół filialny - Zwiastowania NMP.
Ująć Zarys 197/856
Kościół filialny Chojnice - Dom Kapłana Seniora 19?? - nadal
 • 2010 r. - w dn. 15 lutego (wg Spisu... str. 131) - istniała kaplica pw Najświętszego Serca Jezusowego.
 • 2011 r. - w dn. 1 marca (wg Spisu... str. 113) i wg spisu z 2014 r. - istniał kościół pw NSPJ w w Domu Kapłana Seniora - Chojnice

Cmentarz

Wyszukiwarka grobów: Brak danych
Indeksy grobów: Brak danych
Opis
Wg Spisu...1995 r. str. 213) istniały dwa cmentarze katolickie, w mieście i Angowicach.

Zasięg terytorialny

 • 1908 r. - plan miasta jako nakładka Google
Prace z planem należy powiązać z analizą Księgi adresowej Chojnic z 1908 r.
Chojnice, Angowice, Bachorze, Charzykowy, Chojniczki, Cołdanki, Czartołomie, Doręgowice, Funka, Grunsberg, Jarcewo, Kamionka, Klosnowo, Krojanty, Moszczenica, Pawłówko i Friedrichschof, Powałki, Szenfeld, Zbeniny
Doręgowice, Kamionka
Dekret z dn. 14.06.1929 r. opublikowany w Orędowniku nr 7/1929
Bachorze, Czartołomie, Grunsberg, Klosnowo, Powałki i Zbeniny
Dekret z dn. 15.10.1935 r. opublikowany w Orędowniku nr 10/1935
Angowice, Bachorze, Charzykowy, Chojnice, Chojniczki, Funka, Igły, Jarcewo, Moszczenica, Nieżychowice, Pawłówko;
Od wschodnich krańców miasta granica biegnie środkiem ul. Gdańskiej do skrzyżowania z ul. Wysoka, dalej środkiem początku ul. Wysokiej po czym skręca ku zachodowi przez Planty do ul. Gimnazjalnej, obejmując kościół p.w. Zwiastowania NMP. Następnie posuwa się środkiem ul. Gimnazjalnej, północną stroną Pl. Bojowników, dalej środkiem ul. Młyńskiej, środkiem ul. Strzeleckiej do skrzyżowania z ul. Bytowską, wreszcie środkiem ul. Bytowskiej do północno-zachodniego krańca miasta.
Obszar objęty ulicami: od wschodu wzdłuż ul. Gdańskiej do skrzyżowania z ul. Świętopełka, ul. Świętopełka do skrzyżowania z ul. Warszawską, ul. Warszawską do ul. Towarowej łącznie z ul. Nad Dworcem, od ul. Towarowej linią powietrzną do ul. Zakładowej, następnie linią powietrzną do ul. Zakładowej, następnie linią powietrzną do do ul. Liściastej.
- od wschodu: granicę stanowi kanał wodny
- od północy: granica biegnie środkiem Al. Brzozowej, XXX-lecia PRL, aż do ulicy Człuchowskiej
- od zachodu: granicę stanowi ul. Zawiszy Czarnego i 18-go Pułku Ułanów
- od południa: wzdłuż granicy miasta
- Nieżychowice i Moszczenica
Miejscowości: Angowice, Chojnaty, Karolewo, Topole, Władysławek.
Chojnice - ulice: Angowicka, Asnyka, Bankowa, Batorego, Bieszka, Boczna, Boisko Kolejowe, Broniewskiego, Brzozowa, Buczka, Bytowska nr nieparzyste, Cechowa, Chopina, Czarna Droga, Człuchowska, Dąbrowskiej, Długosza, Dworcowa, Działkowa, Fredry, Gałczyńskiego, Gajowiczyńskiej, Grunowo, Grunwaldzka, Heweliusza, pl. Jagielloński, Jaracza, pl. św. Jerzego, Kasprowicza, Kaszubska, Kochanowskiego, Kołłątaja, Konarskiego, Konopnickiej, Kopernika, pl. Kościelny, Kościuszki, Krasickiego, Krasińskiego, Kraszewskiego, Kręta, Kruczkowskiego, Kwiatowa, Lichnowska, 14 Lutego, Łukowicza, Łużycka, Mostwina, Młyńska nr nieparzyste, Moniuszki, Myśliboja, Nałkowskiej, Niemcewicza, pl. Niepodległości, Nowotki, Orkana, Orzeszkowej, Paderewskiego, pl. Piastowski, Piłsudskiego, Podmurna, Pokoju Toruńskiego, Polna, Prochowa, Prusa, Przemysłowa, Reja, Reymonta, Sawickiej, Sędzickiego, Sienkiewicza, Skłodowskiej, Słowackiego, Solskiego, Staffa, Staroszkolna, Stary Rynek, Staszica, Strzelecka (nr 1 - 13), 31 Stycznia, Sukienników, Swarożyca, Szeroka, Szewska, Szpitalna, Świętopełka nr parzyste, Waryńskiego, Wyspiańskiego, Zaborska, Zamieście, Zapolskiej, Żeromskiego.
Miejscowości: Angowice, Chojnaty, Karolewo, Topole, Władysławek.
Chojnice - ulice: Angowicka, Asnyka, Bankowa, Batorego, Bieszka, Boczna, Boisko Kolejowe, Broniewskiego, Brzozowa, Buczka, Bytowska nr nieparzyste, Cechowa, Chopina, Czarna Droga, Człuchowska, Dąbrowskiej, Długosza, Dworcowa, Działkowa, Fredry, Gałczyńskiego, Gajowiczyńskiej, Grunowo, Grunwaldzka, Heweliusza, pl. Jagielloński, Jaracza, pl. św. Jerzego, Kasprowicza, Kaszubska, Kochanowskiego, Kołłątaja, Konarskiego, Konopnickiej, Kopernika, pl. Kościelny, Kościuszki, Krasickiego, Krasińskiego, Kraszewskiego, Kręta, Kruczkowskiego, Kwiatowa, Lichnowska, 14 Lutego, Łukowicza, Łużycka, Mestwina, Młyńska nr nieparzyste, Moniuszki, Myśliboja, Nałkowskiej, Niemcewicza, pl. Niepodległości, Nowotki, Orkana, Orzeszkowej,Paderewskiego, Parkowa, pl. Piastowski, Piłsudskiego, Podmurna, Pokoju Toruńskiego, Polna, Prochowa, Prusa, Przemysłowa, Reja, Reymonta, Sawickiej, Sędzickiego, Sienkiewicza, Skłodowskiej, Słowackiego, Solskiego, Staffa, Staroszkolna, Stary Rynek, Staszica, Strzelecka (nr 1 - 13), 31 Stycznia, Sukienników, Swarożyca, Szeroka, Szewska, Szpitalna, Świętopełka nr parzyste, Waryńskiego, Wyspiańskiego, Zaborska, Zamieście, Zapolskiej, Żeromskiego.
Miejscowości: Angowice, Chojnaty, Karolewo, Topole, Władysławek.
Chojnice - ulice: Angowicka, Asnyka, Bankowa, Batorego, Bieszka, Boczna, Boisko Kolejowe, Broniewskiego, Brzozowa, Bytowska nr nieparzyste, Cechowa, Chopina, Czarna Droga, Człuchowska, Dąbrowskiej, Długosza, Dworcowa, Działkowa, Fredry, Gałczyńskiego, Gajowiczyńskiej, Grunowo, Grunwaldzka, Heweliusza, pl. Jagielloński, Jaracza, pl. św. Jerzego, Kasprowicza, Kaszubska, Kochanowskiego, Kołłątaja, Konarskiego, Konopnickiej, Kopernika, pl. Kościelny, Kościuszki, Krasickiego, Krasińskiego, Kraszewskiego, Kręta, Kruczkowskiego, Kwiatowa, Lichnowska, 14 Lutego, Łukowicza, Łużycka, 3 Maja, Mestwina, Młyńska nr nieparzyste, Moniuszki, Myślibora, Nałkowskiej, Niemcewicza, pl. Niepodległości, Nowotki, Orkana, Orzeszkowej,Paderewskiego, Parkowa, pl. Piastowski, Piłsudskiego, Podmurna, Pokoju Toruńskiego, Polna, Prochowa, Prusa, Przemysłowa, Reja, Reymonta, San Carlos, Sawickiej, Sędzickiego, Sienkiewicza, Skłodowskiej, Słowackiego, Solskiego, Staffa, Staroszkolna, Stary Rynek, Staszica, Strzelecka (nr 1 - 13), 31 Stycznia, Sukienników, Swarożyca, Szeroka, Szewska, Szpitalna, Świętopełka nr parzyste, Targowa, Tetmajera, Towarowa (nr 2 i 4), Tuwima, Warszawska (nr parzyste), Waryńskiego, Wyspiańskiego, Zaborska, Zamieście, Zapolskiej, Żeromskiego.
 • 1998 r. - w dn. 1 stycznia (wg Spisu... str. 98) brak informacji o zasięgu terytorialnym.
Wyjaśnić jakie korekty nastąpiły względem tej parafii
Dekret z dn. 4 maja 1998 r. opublikowany w Miesięczniku nr 5/1998.
Miejscowości: Angowice, Chojnaty.
Chojnice - ulice: Angowicka, Bankowa, Batorego, Boczna, Cechowa, Czarna Droga, Dworcowa, Działkowa, Grunowo, Grunwaldzka, Pl. Jagielloński, Pl. Św. Jerzego, Kaszubska, Pl. Kościelny, Kociuszki, Krasickiego, Kręta, Lichnowska, Łukowicza, Łużycka, Mestwina (nr parzyste), Młyńska (nr nieparzyste), Myśliboja, Pl. Niepodległoci, Nowotki, Parkowa, Piłsudskiego, Podmurna, Prochowa, Przemysłowa, Sawickiej, Sędzickiego, Staroszkolna, Stary Rynek, Strzelecka (nr 1-13), 31 Stycznia, Sukienników, Swarożyca, Szeroka, Szewska, Szpitalna, Świętopełka (nr parzyste), Targowa, Towarowa (nr 2 i 4), Warszawska (nr parzyste), Waryńskiego, Zaborska.
 • 2000 r. - w dn. 20 stycznia (wg Spisu... str. 111) zasięg terytorialny nie uległ zmianie.
 • 2001 r. - w dn. 20 stycznia (wg Spisu... str. 114) zasięg terytorialny nie uległ zmianie
 • 2003 r. - w dn. 28 stycznia (wg Spisu... str. 116) zasięg terytorialny nie uległ zmianie.
Chojnaty
Dekret z dn. 08.03.2004 r. opublikowany w Miesięczniku nr 3/2004.
Chojnaty
Dekret z dn. 01.07.2004 r. opublikowany w Miesięczniku nr 7-8/2004.
Miejscowości: Angowice
Chojnice - ulice: Angowicka, Bankowa, Batorego, Boczna, Cechowa, Czarna Droga, Dworcowa, Działkowa, Grunowo, Grunwaldzka, Pl. Jagielloński, Pl. Św. Jerzego, Kaszubska, Pl. Kościelny, Kociuszki, Krasickiego, Kręta, Lichnowska, Łukowicza, Łużycka, Mestwina (nr parzyste), Młyńska (nr nieparzyste), Myśliboja, Pl. Niepodległoci, Nowotki, Parkowa, Piłsudskiego, Podmurna, Prochowa, Przemysłowa, Sawickiej, Sędzickiego, Staroszkolna, Stary Rynek, Strzelecka (nr 1-13), 31 Stycznia, Sukienników, Swarożyca, Szeroka, Szewska, Szpitalna, Świętopełka (nr parzyste), Targowa, Towarowa (nr 2 i 4), Warszawska (nr parzyste), Waryńskiego, Zaborska.
 • 2005 r. - w dn. 1 lipca
- w związku ze zniesieniem Parafii Chojnice - Zwiastowania NMP ustalono nową granicę z Parafią Chojnice - św. Jadwigi Królowej
- ul. Bytowską, której granicznym punktem jest dom nr 11a przynależący do Parafii Chojnice - Ścięcia św. Jana Chrzciciela (parzyste numery należą do Parafii Chojnice - św. Jadwigi Królowej)
- ul. Strzelecką, gdzie nr 2-36 i 17-31 (do skrzyżowania z ul. Zieloną) przynależą do Parafii Chojnice - Ścięcia św. Jana Chrzciciela, pozostałe natomiast do Parafią Chojnice - św. Jadwigi Królowej jak również tereny biegnące na wschód od ul. Strzeleckiej aż do Strugi Jarczewskiej (Modejka)
- z Parafii Chojnice - Zwiastowania NMP przyłączono:
Cały obszar zlikwidowanej parafii z wyłączeniem części przekazanej do Parafii Chojnice - pw. św. Jadwigi Królowej tj. ulice: Derdowskiego, Gdańska (nr 1-3), Gimnazjalna, Jeziorna, Kilińskiego, Koszarowa, Kościerska nr 1-9, Lipowa, Mickiewicza, Młodzieżowa (nr parzyste), Młyńska (nr parzyste), Nowe Miasto, Ogrodowa, Okrężna, św. Pawła, Pietruszkowa, św. Piotra, Podgórna, Stary Rynek (nr 3,4,5), Wagnera, Widokowa, Wodna, Wysoka, Zielona.
Tym samym parafia obejmuje:
Miejscowości: Angowice, Chojnaty.
Chojnice - ulice: Angowicka, Bankowa, Batorego, Boczna, Broniewskiego, Brzozowa (od skrzyżowania z ul. Prochową - numery nieparzyste), Bytowska (nr 1-11a), Cechowa, Czarna Droga, Derdowskiego, Dworcowa, Gdańska (nr 1-3), Gimnazjalna, Grunowo, Grunwaldzka, Pl. Jagielloński, Pl. Św. Jerzego, Jeziorna, Kaszubska, Kilińskiego, Koszarowa, Kościuszki, Kościerska nr 1-9, Krasickiego, Kręta, Krótka, Lichnowska, Lipowa, Łukowicza, Łużycka, Mestwina (do skrzyżowania z ul. Świętopełka), Mickiewicza, Młodzieżowa (nr parzyste), Młyńska , Myśliboja, Pl. Niepodległości, Nowe Miasto, Nowotki, Ogrodowa, Okrężna, św. Piotra, Pietruszkowa, Piłsudskiego, św. Piotra, Pocztowa, Podgórna, Podmurna, Prochowa, Przemysłowa, Sawickiej, Sędzickiego, Składowa, Spichrzowa, Staroszkolna, Sukienników, Stary Rynek, 31 Stycznia, Swarożyca, Szewska, Szpitalna, Świętopełka (nr parzyste), Targowa, Towarowa (od Dworcowej do skrzyżowania z Warszawską), Wagnera, Warszawska (nr parzyste), Waryńskiego, Widokowa, Wodna, Wysoka, Zielona, Zaborska.
Dekret z dn. 10 czerwca 2005 r. opublikowany w Miesięczniku nr 6/2004.
Miejscowości: Angowice, Chojnaty.
Chojnice - ulice: Angowicka, Bankowa, Batorego, Boczna, Cechowa, Czarna Droga, Derdowskiego, Dworcowa, Działkowa, Gdańska (nr 1 - 3), Gimnazjalna, Grunowo, Grunwaldzka, Pl. Jagielloński, Pl. Św. Jerzego, Jeziorna, Kaszubska, Koszarowa, pl. Kościelny, Kościerska nr 1 - 9 (parzyste), Kościuszki, Krasickiego, Kręta, Lichnowska, Lipowa, Łukowicza, Łużycka, Mestwina (nr parzyste), Mickiewicza, Młodzieżowa ( nr parzyste), Młyńska , Myśliboja, Pl. Niepodległoci, Nowotki, Ogrodowa, Okrężna, Parkowa, Piłsudskiego, Podgórna, Podmurna, Prochowa, Przemysłowa, Sawickiej, Sędzickiego, Staroszkolna, Stary Rynek, Strzelecka, 31 Stycznia, Sukienników, Swarożyca, Szeroka, Szewska, Szpitalna, Świętopełka (nr parzyste), Targowa, Towarowa (nr 2 i 4), Warszawska (nr parzyste), Waryńskiego, Widokowa, Wysoka, Zaborska, Zielona.
 • 2007 r. - w dn. 17 stycznia (wg Spisu... str. 126) zasięg terytorialny nie uległ zmianie.
 • 2008 r. - w dn. 30 stycznia (wg Spisu... str. 126) zasięg terytorialny nie uległ zmianie.
 • 2009 r. - w dn. 30 stycznia (wg Spisu... str. 126) zasięg terytorialny nie uległ zmianie.
Miejscowości: Angowice, Chojnaty.
Chojnice - ulice: Aleja Brzozowa (numery 1 - 29, 1 - 60),Angowicka, Bankowa, Batorego, Boczna, Boisko Kolejowe, Broniewskiego, Bytowska (numery 1 - 11), Cechowa, Czarna Droga, Derdowskiego, Dworcowa, Działkowa, Gdańska (nr 1 - 3), Gimnazjalna, Grunowo, Grunwaldzka, Pl. Jagielloński, Pl. Św. Jerzego, Jeziorna, Kaszubska, Koszarowa, pl. Kościelny, Kościerska nr 1 - 9 (parzyste), Kościuszki, Krasickiego, Kręta, Lichnowska, Lipowa, Łukowicza, Łużycka, Mestwina (nr parzyste), Mickiewicza, Młodzieżowa ( nr parzyste), Młyńska , Myśliboja, Pl. Niepodległoci, Nowe Miasto, Nowotki, Ogrodowa, Okrężna, Parkowa, Pietruszkowa, Piłsudskiego, Pocztowa, Podgórna, Podmurna, Prochowa, Przemysłowa, Sawickiej, Sędzickiego, Składowa, Staroszkolna, Stary Rynek, Strzelecka, 31 Stycznia, Sukienników, Swarożyca, Szeroka, Szewska, Szpitalna, Świętego Piotra, Świętopełka (nr parzyste), Targowa, Towarowa (nr 2 i 4), Warszawska (nr parzyste), Waryńskiego, Widokowa, Wysoka, Zaborska, Zielona.
Pozostałe miejscowości (pisownia oryginalna), których nazwy prawdopodobnie "zaginęły":
Temat nie przebadany

Niemiecko-polskie nazwy miejscowości wchodzących w skład parafii

W nawiasach ujęto odmiany pisowni, które w niektórych przypadkach są błędne.
Messtischblatt - 1936 r. Rozpisać miejscowości
Hennigsdorf - Angowice (Hengowice, Hangowice, Janowo)
Bachorz - Bachorze
Mueskendorf (Müskendorf) - Charzykowy
Ackerhof - Chojnaty
Konitz (Conitz) - Chojnice (Hoinicza 1518, Chojnica 1617, Choinika 1653, Choynice)
Kl. Konitz - Chojniczki (M. Chojnica, Mała Chojnica)
Soldaus (Zoldan, Zolldamm) - Cołdanki (Coldanki)
Sawüst - Czartołom (Czartołomie, Czarnołom, Ketrz, Zawiść)
Doeringsdorf (Döringsdorf) - Doręgowice
Funkermühl - Funka
Giegel - Igły
Zandersdorf - Jarczewo (Jarcewo, Jarcewy)
Steinberg - Kamionka
Karolewo - Karolewo
Grunsberg - Klawkowy (Klapkowy)
Klausenau - Klosnowo
Krojanten - Krajenki (Krojanty)
Mosnitz (Monitz, Moschnitz) - Moszczenica (Mosnica)
Schönfeld - Nieżychowice
Klein Paglau - Pawłówko
Friedrichschof - ????
Powalken - Powałki
Schönfeld (Schoenfeld) - Szenfeld (Schenfeld, Jaruczewo)
zu Bonhausen - Topole
Bonhausen - Władysławek
Zbenin Benin - Zbeniny (Zbyniny, Zbininy, Zbinin (Kętrz.), Sbynyn)

Mapy

Uzupełnić

Księża

Pracujący w parafii

1??? - 1??? - Ks. Rogge Jan Proboszcz
15?? - 1555 - Ks. Geschkaw (Jeschke) Kasper Proboszcz
15?? - 1555 - Ks. ?????? ???? Proboszcz, zamordowany na cmentarzu
15?? - 1599 - Ks. Nowodworski Jan Proboszcz
1611 - 1620 - Ks. Doręgowski Jan Proboszcz
16?? - 1628 - Ks. Rautenberg Mateusz Proboszcz
16?? - 1632 - Ks. Banner Jan Proboszcz
16?? - 1675 - Ks. Jezierski Remigiusz Proboszcz
1??? - 1714 - Ks. Platern Józef Proboszcz
17?? - 1723 - Ks. Blistron Józef Proboszcz
17?? - 1735 - Ks. Trzebiatowski Józef Proboszcz
17?? - 1748 - Ks. Rolbiecki Jakub Proboszcz
17?? - 1777 - Ks. Treliński Stanisław Proboszcz
17?? - 1791 - Ks. Scheinert Wojciech Proboszcz
17?? - 1792 - Ks. Thiede Marcin Proboszcz
1920 - 1928 - Ks. Kirstein Paweł Katecheta
1922 - 1928 - Ks. Makowski Bolesław Proboszcz
1924 - 1928 - Ks. Niklewski Feliks Dyrektor i Kuratus
1926 - 1928 - Ks. Borzyszkowski Józef Wikary
1927 - 1928 - Ks. Gołuński Alfons Wikary
1927 - 1928 - Ks. Grzemski Józef Katecheta i Kuratus
1945 - 1945 - Ks. Górecki Wincenty Administrator
1945 - 1947 - Ks. Czapliński Bernard Administrator [1]
1946 - 1948 - Ks. Liss Arkadiusz Administrator
1946 - 19?? - Ks. Kerlin Franciszek MSF Wikariusz
1946 - 1949 - Ks. Rieband Brunon Prefekt
1946 - 19?? - Ks. Chylewski Witold MSF Wikariusz, Kapelan
1948 - 1968 - Ks. Liss Arkadiusz Proboszcz
1949 - 19?? - Ks. Wróblewski Franciszek Wikariusz
1948 - 1953 - Ks. Gutowski Józef Wikariusz
1949 - 19?? - Ks. Gutowski Józef Prefekt
1953 - 19?? - Ks. Pepliński Antoni Wikariusz
1953 - 19?? - Ks. Gierszewski Benedykt Wikariusz
1953 - 1958 - Ks. Czapiewski Jan Rektor (kośc.?/kaplicy? SS. Franciszkanek)
1953 - 19?? - Ks. Dembieński Józef Kapelan
1958 - 19?? - Ks. Dembieński Józef Rektor
1955 - 1968 - Ks. Husarek Franciszek Kapelan
1958 - 19?? - Ks. Świnka Jerzy Wikariusz
1958 - 19?? - Ks. Klimek Henryk Wikariusz
1958 - 19?? - Ks. Rygielski Jerzy Wikariusz
1959 - 1968 - Ks. Wiśniewski Stanisław Wikariusz
1963 - 19?? - Ks. Kamrowski Franciszek Wikariusz
1963 - 19?? - Ks. Gaszta Jan Wikariusz
1963 - 19?? - Ks. Szwaba Franciszek Wikariusz
1963 - 19?? - Ks. Wosik Jan Wikariusz
1964 - 19?? - Ks. Szydłowski Henryk Wikariusz
1964 - 19?? - Ks. Witkowski Józef (2) Wikariusz, ur. 1.11.1939, św. 1963
1966 - 1968 - Ks. Rejewski Andrzej Wikariusz
1967 - 19?? - Ks. Nykiel Jan Wikariusz
1967 - 1970 - Ks. Turzyński Marian Wikariusz
1973 - 1977 - Ks. Lichosyt Jan Wikariusz
1975 - 1999 - Ks. Lewandowski Roman Proboszcz (p.str. księdza)
1976 - 1987 - Ks. Lisakowski Józef Rektor w kościele NSJ
1976 - 1983 - Ks. Lewandowski Hieronim Rektor
1978 - 1983 - Ks. Nowak Kazimierz Inny kapłan
1979 - 1983 - Ks. Szamocki Józef Wikariusz
1979 - 1983 - Ks. Ignar Grzegorz Wikariusz
1980 - 1983 - Ks. Michalski Tadeusz Inny kapłan
1982 - 1983 - Ks. Pezara Jan Wikariusz
1983 - 19?? - Br. Lipiec Józef Inny kapłan w domu Księży Misjonarzy 08.09.1906;
1983 - 1987 - Ks. Budziak Władysław CSSp Superior
1984 - 1987 - Ks. Ptak Ryszard Wikariusz
1986 - 1994 - Ks. Kaźmierczak Jarosław Wikariusz
1987 - 19?? - Ks. Jamrowski Grzegorz Wikariusz
1987 - 19?? - Ks. Bernacki Jerzy Rekolekcjonista
1989 - 1991 - Ks. Smagliński Ireneusz Wikariusz
1991 - 19?? - Ks. Konkol Jerzy Wikariusz
1992 - 1992 - Ks. Wilkosz Jerzy Wikariusz
1992 - 1995 - Ks. Madziąg Wiesław Wikariusz
1994 - 1995 - Ks. Lehman Wiesław Wikariusz
1994 - 1998 - Ks. Brzeziński Ireneusz Wikariusz
1997 - 2003 - Ks. Wandtka Tadeusz Wikariusz
1998 - 2001 - Ks. Kozłowski Leszek Wikariusz
1998 - 2004 - Ks. Gadomski Adam Wikariusz
1999 - 2016 - Ks. Dawidowski Jacek Proboszcz
1999 - 2004 - Ks. Lewandowski Roman Rezydent
1999 - 2006 - Ks. Stolc Stanisław Rezydent
2002 - 2011 - Ks. Mońko Tomasz Wikariusz
2003 - 2008 - Ks. Plackowski Damian Wikariusz
2005 - 2006 - Ks. Młyński Paweł Wikariusz
2005 - 2006 - Ks. RODO 001 Wikariusz
2006 - 2007 - Ks. Piwiński Maciej Wikariusz
2006 - 2009 - Ks. Stanke Maciej Wikariusz
2007 - 2011 - Ks. Galikowski Tadeusz Wikariusz
2008 - 2008 - Ks. Lubecki Piotr Wikariusz
2008 - 2009 - Ks. Liberski Tadeusz Wikariusz
2009 - 2010 - Ks. Stalkowski Krystian Wikariusz
2009 - 2014 - Ks. Piątkiewicz Krzysztof Wikariusz
2010 - 2011 - Ks. Cieszyński Marek Wikariusz
2011 - 2016 - Ks. Knapik Stanisław Rezydent
2013 - 2016 - Ks. Szcześniewski Andrzej Wikariusz
2013 - 2014 - Ks. Szykowny Krzysztof Wikariusz
2014 - 2016 - Ks. Rychłowski Tomasz Wikariusz
2014 - 2016 - Ks. Szulman Damian Wikariusz
2016 - 2016 - Ks. Draszanowski Mateusz Paweł Wikariusz

Powołania kapłańskie i zakonne

15?? - Ks. Adler Filip
1901 - Ks. Mengel Franciszek Marcin

Kapłani pochowani w kościele

Temat nie przebadany
??.??.1??? - Ks. nazwisko i imię

Kapłani pochowani na cm. parafialnym

Temat nie przebadany
??.??.1??? - Ks. nazwisko i imię

Kapłani pochowani na cm. komunalnym

Temat nie przebadany
??.??.1??? - Ks. nazwisko i imię

Księgi i dokumenty parafialne

Księgi metrykalne i inne

Prowadzenie ksiąg metrykalnych stało się obowiązkiem wynikającym z uchwał podjętych na Soborze Trydenckim (1545-1563).
Zasady udostępniania zbiorów w AD Pelplin

Najstarsze księgi

- chrztów od 1652 r.
- ślubów od 1652 r.
- zgonów od 1652 r.
Do 1695 r. tylko pojedyncze roczniki, brak np. wpisów z lat 1655-1663
Skomentować po opracowaniu charakterystyki ksiąg
- chrztów od 1879 r.
- ślubów od 1879 r.
- zgonów od 1879 r.
 • 2003 r. - zgodnie z załącznikiem nr 1 do protokołu przekazania ksiąg, do AD Pelplin przekazano z Niemiec księgi o sygn. W 722 - W 727,
W 722a, W 727a-d, tj. 11 woluminów, co jest zgodne z poniższym zestawieniem

Księgi chrztów

Księga chrztów 1651-1684 (AD Pelplin W 722) (wspólnie z księgą chrztów 1680-1717 i 1717-1725 oraz ksiegą ślubów i zgonów)
Pierwszy wpis 02?.04.1651 r., ostatni wpis 06?.02.1684 r.
 • Charakterystyka księgi:
- Uzupełnić
- ma charakter szczątkowy. Brakuje pojedynczych kartek lub wręcz całych roczników. Ustalić braki
- Porownać z mikrofilmem
 • Miejscowości spoza parafii wg oryginalnej pisowni:
- Uzupełnić
 • Ciekawostki:
- Uzupełnić
Księga chrztów 1653-1653 (AD Pelplin W 722a)
Pierwszy wpis 27.01.1653 r., ostatni wpis ??.11.1653 r.
 • Charakterystyka księgi:
- Uzupełnić
- ma charakter szczątkowy. Brakuje pojedynczych kartek lub wręcz całych roczników. Ustalić braki
- Porownać z mikrofilmem
 • Miejscowości spoza parafii wg oryginalnej pisowni:
- Uzupełnić
 • Ciekawostki:
- Uzupełnić
Księga chrztów 1668-1690 (powiat) (AD Pelplin W 722/w parafii)
Pierwszy wpis 09.01.1668 r., ostatni wpis ??.11.1653 r.
 • Charakterystyka księgi:
- Uzupełnić
- Brak okładki, gdzie jest przechowywana
- Dokonać szczegółowej analizy okresu czasowego, porównac z następna księgą, pomieszane wpisy?
- Wyjaśnić istotę niemieckiego zestawienia na zdj. P1100031
- Rozważyć ponowne sfotografowanie księgi
- obejmuje swoim zasięgiem miejscowości położone w okolicach Chojnic. Przykładowo od Powałk na północy po Sławęcin na południu. Należy wykonać zestawienie tych miejscowości i połączyć linkami wewn. z odpowiednimi parafiami. Następnie ustalić daty występowania ksiąg w tych parafiach i odpowiedzieć na pytanie - Czy w tamtych czasach chrzty odbywały się tylko w par. Chojnice, a może są to tylko pojedyncze akty z tych parafii? Sprawa b. ważna
 • Miejscowości spoza parafii wg oryginalnej pisowni:
- Uzupełnić
 • Ciekawostki:
- Uzupełnić
Księga chrztów 1680-1717 (AD Pelplin W 722) (wspólnie z księgą chrztów 1651-1684 i 1717-1725 oraz ksiegą ślubów i zgonów)
Pierwszy wpis 02?.04.1651 r., ostatni wpis 06?.02.1684 r.
 • Charakterystyka księgi:
- Uzupełnić
- czy wpisy faktycznie kończą się w 1684 r.? Sprawdzić w AD Pelplin
 • Miejscowości spoza parafii wg oryginalnej pisowni:
- Uzupełnić
 • Ciekawostki:
- Uzupełnić
Księga chrztów 02.1717-07.1717
Brak danych
Księga chrztów 1717-1725 (AD Pelplin W 722) (wspólnie z księgą chrztów 1651-1684 i 1680-1717 oraz ksiegą ślubów i zgonów)
Pierwszy wpis 27.07.1717 r., ostatni wpis 30.12.1725 r.
 • Charakterystyka księgi:
- Uzupełnić
 • Miejscowości spoza parafii wg oryginalnej pisowni:
- Uzupełnić
 • Ciekawostki:
- Uzupełnić
Księga chrztów 1726-1760 (AD Pelplin W 724) (wspólnie z księgą ślubów i zgonów)
Pierwszy wpis 10.011726 r., ostatni wpis 21.12.1760r.
 • Charakterystyka księgi:
- Uzupełnić
 • Miejscowości spoza parafii wg oryginalnej pisowni:
- Uzupełnić
 • Ciekawostki:
- Uzupełnić
- zdj. 001d i 003
Tekst w j. łacińskim Do przetłumaczenia
- zdj. 312, 313 i 314 (str. 312, 313 i 314)
Wykaz wyposażenia wg stanu na dzień 08.08.1737 r. pisany mieszaniną j. polskiego i łacińskiego oraz zapiski historyczne o darczyńcach.
- zdj. 315, 316 i 317 (str. 315, 316 i 317)
Spis parafian na dzień 28.05.1741 r. Czego dotyczy?
- zdj. 318 i 319 (str. 318 i 319)
Chrzty luteran? 1729-1758 Sprawa do wyjaśnienia
- zdj. 319, 320 i 321 (str. 319, 320 i 321)
Notatki na tematy finansowe, pisane mieszaniną j. łacińskiego i polskiego.
- zdj. 321 (str. 321)
Wykaz rzeczy pozostałych po śp. Adamie ??? i przekazanych kościołowi w dniu 27.02.1745 r.
Dodatkowe metryki
W 724 Firmungen 1741 und Konversionen 1726-1758
W 724 potwierdzeń w 1741 i 1726-1758 Konwersje
Księga chrztów 1761-1855 (AD Pelplin W 723/w parafii) (index)
 • Księga zawiera alfabetyczny indeks nazwisk osób ochrzczonych w powyższych latach. W sposób znaczący przyśpiesza to poszukiwanie aktu niemniej należy się liczyć z możliwością wystąpienia różnego rodzaju błędów.
Księga chrztów 1761-1794 (AD Pelplin W 725) (wspólnie z księgą ślubów i zgonów)
Pierwszy wpis 01.01.1761 r., ostatni wpis 25.09.1794 r.
 • Charakterystyka księgi:
- Uzupełnić
 • Miejscowości spoza parafii wg oryginalnej pisowni:
- Uzupełnić
 • Ciekawostki:
- Uzupełnić
Księga chrztów 1774-1775 (AD Pelplin W 723) (wspólnie z księgą ślubów i zgonów)
Pierwszy wpis 22.11.1774 r., ostatni wpis 27.12.1775 r.
 • Charakterystyka księgi:
- Uzupełnić
- ma charakter szczątkowy
- Należy wyjaśnić dlaczego w jednym roku były prowadzone dwie odrębne księgi?
 • Miejscowości spoza parafii wg oryginalnej pisowni:
- Uzupełnić
 • Ciekawostki:
- Uzupełnić
Księga chrztów 1794-1827 Civitute? (AD Pelplin W 726) (wspólnie z księgą ślubów i zgonów)
Pierwszy wpis 08.10.1794 r., ostatni wpis 20.12.1827 r.
 • Charakterystyka księgi:
- Uzupełnić
- Wyjaśnić zapisy na zdjęciach 000b i 079a
- Obejmuje strony 1 do 52
- Dlaczego w jednej księdze są dwie grupy wpisów?
 • Miejscowości spoza parafii wg oryginalnej pisowni:
- Uzupełnić
 • Ciekawostki:
- Uzupełnić
Księga chrztów 1794-1827 Villis? (AD Pelplin W 726) (wspólnie z księgą ślubów i zgonów)
Pierwszy wpis 05.10.1794 r., ostatni wpis 29.12.1827 r.
 • Charakterystyka księgi:
- Uzupełnić
- Wyjaśnić zapisy na zdjęciach 000b i 079a
- Obejmuje strony 52a do 150
- Dlaczego w jednej księdze są dwie grupy wpisów?
 • Miejscowości spoza parafii wg oryginalnej pisowni:
- Uzupełnić
 • Ciekawostki:
- Uzupełnić
Księga chrztów 1828-1844 (AD Pelplin W 727) (wspólnie z księgą ślubów i zgonów)
Pierwszy wpis 11.01.1828 r., ostatni wpis 29.11.1844 r.
 • Charakterystyka księgi:
- Uzupełnić
 • Miejscowości spoza parafii wg oryginalnej pisowni:
- Uzupełnić
 • Ciekawostki:
- Uzupełnić
- zdj. 000a i 000b
Wyjaśnić zapiski
Księga chrztów 1845-1855 (AD Pelplin W 727a) (wspólnie z księgą ślubów i zgonów)
Pierwszy wpis 01.01.1845 r., ostatni wpis 30.12.1855 r.
 • Charakterystyka księgi:
- Uzupełnić
- Wyjaśnić rodzaj zapisków w kolumnie "Uwagi"
 • Miejscowości spoza parafii wg oryginalnej pisowni:
- Uzupełnić
 • Ciekawostki:
- Uzupełnić
Komentarz Wyjaśnić jego zasadność, w AD Pelplin
W 722a Fragment, gehört zu Bd. 722
722a W fragment należy do Vol. 722
Księga chrztów 1855-1939 (AD Pelplin W 723/w parafii) (index)
 • Księga zawiera alfabetyczny indeks nazwisk osób ochrzczonych w powyższych latach. W sposób znaczący przyśpiesza to poszukiwanie aktu niemniej należy się liczyć z możliwością wystąpienia różnego rodzaju błędów.
Księga chrztów 1856-1864 (AD Pelplin W 727b) (wspólnie z księgą ślubów i zgonów)
Pierwszy wpis 01.01.1856 r., ostatni wpis 15.01.1865 r. ::*Charakterystyka księgi:
- Uzupełnić
- zawiera informacje o datach i miejscach zawarcia związków małżeńskich.
- zdj. 004
Zestawienie na rok 1860. Do wyjaśnienia w AD Pelplin
 • Miejscowości spoza parafii wg oryginalnej pisowni:
- Uzupełnić
 • Ciekawostki:
- Uzupełnić
Księga chrztów 1865-1878 (AD Pelplin W 727c)
Pierwszy wpis 08.01.1865 r., ostatni wpis 29.12.1879 r.
 • Charakterystyka księgi:
- Uzupełnić
- zawiera informacje o datach i miejscach zawarcia związków małżeńskich.
 • Miejscowości spoza parafii wg oryginalnej pisowni:
- Uzupełnić
 • Ciekawostki:
- Uzupełnić
Księga chrztów 1879-1896 (w parafii)
Pierwszy wpis 18.12.1878 r., ostatni wpis 28.12.1996 r.
 • Charakterystyka księgi:
- Uzupełnić
- zawiera informacje o datach i miejscach zawarcia związków małżeńskich.
- zdj. 1881-045
Oderwany dół kartki. Zachowały sie panieńskie nazwiska matek. Na tej podstawie można domniemywać czyje to były dzieci, choć nie znane są ich imiona.
 • Miejscowości spoza parafii wg oryginalnej pisowni:
- Uzupełnić
 • Ciekawostki:
- Uzupełnić
Księga chrztów 1897-1924 (w parafii) (wpisy po 1920 r. dostępne tylko w parafii)
Pierwszy wpis 01.01.1897 r., ostatni wpis 31.12.1924 r.
 • Charakterystyka księgi:
- Uzupełnić
- zawiera informacje o datach i miejscach zawarcia związków małżeńskich.
- Zdj. 1924-391
Zawiera wpis aktu z 1901 r.? oraz powtórzenie aktu 478-1924
 • Miejscowości spoza parafii wg oryginalnej pisowni:
- Uzupełnić
 • Ciekawostki:
- Uzupełnić
Księga chrztów 1925-1937 (w parafii) (dostępna tylko w parafii)
Pierwszy wpis 01.01.1925 r., ostatni wpis 26.12.1937 r.
 • Charakterystyka księgi:
- Uzupełnić
- zawiera informacje o datach i miejscach zawarcia związków małżeńskich.
 • Miejscowości spoza parafii wg oryginalnej pisowni:
- Uzupełnić
 • Ciekawostki:
- Uzupełnić
Księga chrztów 1938-1942 (w parafii) (dostępna tylko w parafii)
Pierwszy wpis 01.01.1938 r., ostatni wpis 27.12.1942 r.
 • Charakterystyka księgi:
- Uzupełnić
- zawiera informacje o datach i miejscach zawarcia związków małżeńskich.
 • Miejscowości spoza parafii wg oryginalnej pisowni:
- Uzupełnić
 • Ciekawostki:
- Uzupełnić
Księga chrztów 1943-1948 (w parafii) (dostępna tylko w parafii)
Pierwszy wpis 18.12.1942 r., ostatni wpis 30.12.1948 r.
 • Charakterystyka księgi:
- Uzupełnić
- zawiera informacje o datach i miejscach zawarcia związków małżeńskich.
 • Miejscowości spoza parafii wg oryginalnej pisowni:
- Uzupełnić
 • Ciekawostki:
- Uzupełnić
Księga chrztów 1949-1952 (w parafii) (dostępna tylko w parafii)
Pierwszy wpis 01.01.1949 r., ostatni wpis 03.02.1952 r.
 • Charakterystyka księgi:
- Uzupełnić
- zawiera informacje o datach i miejscach bierzmowania oraz zawarcia związków małżeńskich. Zapisane są numery aktów USC.
 • Miejscowości spoza parafii wg oryginalnej pisowni:
- Uzupełnić
 • Ciekawostki:
- Uzupełnić
Następne księgi nie zostały zdygitalizowane.

Księgi konwersji

Temat nie przebadany
Dane wprowadzać wg wzorca
Księga konwersji 1757-1810 (AD Pelplin W1282 / w parafii) (wspólnie z księgą ślubów i zgonów)
Pierwszy wpis ??.??.???? r., ostatni wpis ??.??.???? r.
 • Charakterystyka księgi:
- Uzupełnić
 • Miejscowości spoza parafii wg oryginalnej pisowni:
- Uzupełnić
 • Ciekawostki:
- Uzupełnić
Następne księgi nie zostały zdygitalizowane.

Księgi I komunii

Księga przyjęcia do I komunii 1938-1958 (w parafii) (dostępna tylko w parafii)
Pierwszy wpis 03.07.1938 r., ostatni wpis 27.06.1978 r.
 • zdj. 001 do 003
List pisany odręcznie w j. rosyjskim Ewentualnie do przetłumaczenia
 • Księga zawiera informacje o datach urodzenia i miejscach zamieszkania.
 • Układ informacji zapisanych w księdze jest nietypowy.
 • zdj. 004-016
Obejmują dzieci z parafii w 1938 r.
 • zdj. 017-027
Obejmują dzieci z zakładu św. Boromeusza w latach 1927-1932, 1934-1939
 • zdj. 028-029
Obejmują dzieci niemieckie w 1939 r.
 • zdj. 030-042
Obejmują dzieci z parafii w 1939 r.
 • zdj. 043-274
Obejmują dzieci z parafii w latach 1945-1958
 • zdj. 276-280
Obejmują po kilka wpisów z lat 1946-1953, 1955, 1957, 1959, 1961, 1965, 1967 1974, 1976, 1978.

Księgi bierzmowanych

Temat nie przebadany
Dane wprowadzać wg wzorca
Księga bierzmowanych 1757-1810 (AD Pelplin W1282 / w parafii) (wspólnie z księgą ślubów i zgonów)
Pierwszy wpis ??.??.???? r., ostatni wpis ??.??.???? r.
 • Charakterystyka księgi:
- Uzupełnić
 • Miejscowości spoza parafii wg oryginalnej pisowni:
- Uzupełnić
 • Ciekawostki:
- Uzupełnić
Bierzmowania w latach 1938-45
Opisać potencjalne przyczyny zaginięcia ksiąg i skomentować je.
Następne księgi nie zostały zdygitalizowane.

Alegaty

Nie dotyczy.

Księgi zapowiedzi

Nie były dygitalizowane. AD Pelplin nie posiada (w swoich zasobach) żadnych ksiąg. Informacji na ten temat należy szukać tylko w parafii.

Księgi ślubów

Księga ślubów 1651-1686 (AD Pelplin W 722) (wspólnie z księgą chrztów i zgonów)
Pierwszy wpis 08.01.1861 r., ostatni wpis 03.02.1886 r.
 • Charakterystyka księgi:
- Uzupełnić
- ma charakter szczątkowy. Brak danych za lata 1656-1663.
- Porównać z mikrofilmem
 • Miejscowości spoza parafii wg oryginalnej pisowni:
- Uzupełnić
 • Ciekawostki:
- Uzupełnić
Księga ślubów 1686-1695
Brak danych
Księga ślubów 1695-1699 (AD Pelplin W 722) (wspólnie z księgą chrztów i zgonów)
Pierwszy wpis 1001.1695 r., ostatni wpis 11.01.1699 r.
 • Charakterystyka księgi:
- Uzupełnić
- Porownać z mikrofilmem
 • Miejscowości spoza parafii wg oryginalnej pisowni:
- Uzupełnić
 • Ciekawostki:
- Uzupełnić
- zdj. 244, str. 244
Zapiski historyczne Do przetłumaczenia
Księga ślubów 1699-1713
Brak danych
Księga ślubów 1713-1726 (AD Pelplin W 722) (wspólnie z księgą chrztów i zgonów)
Pierwszy wpis ??.02?.1713 r., ostatni wpis 27.02.1726 r.
 • Charakterystyka księgi:
- Uzupełnić
- Porownać z mikrofilmem
 • Miejscowości spoza parafii wg oryginalnej pisowni:
- Uzupełnić
 • Ciekawostki:
- Uzupełnić
Księga ślubów 1726-1760 (AD Pelplin W 724) (wspólnie z księgą chrztów i zgonów)
Pierwszy wpis 13.01.1726 r., ostatni wpis 16.11.1760 r.
 • Charakterystyka księgi:
- Uzupełnić
- Porownać z mikrofilmem
 • Miejscowości spoza parafii wg oryginalnej pisowni:
- Uzupełnić
 • Ciekawostki:
- Uzupełnić
Księga ślubów 1761-1939 (AD Pelplin W 723/w parafii) (index)
 • Księga zawiera alfabetyczny indeks nazwisk osób, które zawarły związek małżeński w powyższych latach. Indeks został opracowany wg nazwisk męskich. W sposób znaczący przyśpiesza to poszukiwanie aktu niemniej należy się liczyć z możliwością wystąpienia różnego rodzaju błędów.
Księga ślubów 1761-1794 (AD Pelplin W 725) (wspólnie z księgą chrztów i zgonów)
Pierwszy wpis 07.01.1761 r., ostatni wpis 30.09.1794 r.
 • Charakterystyka księgi:
- Uzupełnić
 • Miejscowości spoza parafii wg oryginalnej pisowni:
- Uzupełnić
 • Ciekawostki:
- Uzupełnić
Księga ślubów 1794-1827 Civitute? (AD Pelplin W 726) (wspólnie z księgą chrztów i zgonów)
Pierwszy wpis 08.01.1795 r., ostatni wpis 06.11.1827 r.
 • Charakterystyka księgi:
- Uzupełnić
- "Luka" czasowa w stosunku do poprzedniej księgi wynika z ilości małżeństw zawieranych w tamtych latach.
- Wyjaśnić zapis na zdjęciu 229a str. 150a
- Obejmuje strony 150a do 171
 • Miejscowości spoza parafii wg oryginalnej pisowni:
- Uzupełnić
 • Ciekawostki:
- Uzupełnić
Księga ślubów 1794-1827 Villis? (AD Pelplin W 726) (wspólnie z księgą chrztów i zgonów)
Pierwszy wpis 20.10.1794 r., ostatni wpis 25.11.1827 r.
 • Charakterystyka księgi:
- Uzupełnić
- Wyjaśnić zapis na zdjęciu 251a str. 171a
- Obejmuje strony 171a do 199
 • Miejscowości spoza parafii wg oryginalnej pisowni:
- Uzupełnić
 • Ciekawostki:
- Uzupełnić
Księga ślubów 1828-1844 (AD Pelplin W 727) (wspólnie z księgą chrztów i zgonów)
Pierwszy wpis 0601.1828 r., ostatni wpis 26.11.1844 r.
 • Charakterystyka księgi:
- Uzupełnić
 • Miejscowości spoza parafii wg oryginalnej pisowni:
- Uzupełnić
 • Ciekawostki:
- Uzupełnić
Księga ślubów 1845-1855 (AD Pelplin W 727a) (wspólnie z księgą chrztów i zgonów)
Pierwszy wpis 20.01.1845 r., ostatni wpis 29.11.1855 r.
 • Charakterystyka księgi:
- Uzupełnić
 • Miejscowości spoza parafii wg oryginalnej pisowni:
- Uzupełnić
 • Ciekawostki:
- Uzupełnić
Księga ślubów 1856-1864 (AD Pelplin W 727b) (wspólnie z księgą chrztów i zgonów)
Pierwszy wpis 13.01.1856 r., ostatni wpis 22.11.1864 r.
 • Charakterystyka księgi:
- Uzupełnić
 • Miejscowości spoza parafii wg oryginalnej pisowni:
- Uzupełnić
 • Ciekawostki:
- Uzupełnić
Księga ślubów 1865-1878 (AD Pelplin W 727d) (wspólnie z księgą zgonów)
Pierwszy wpis 15.01.1865 r., ostatni wpis 30.12.1878 r.
 • Charakterystyka księgi:
- Uzupełnić
- 1877 r. - zdj. 043
Możliwość braku jednej kartki gdyż wpisy kończą się w miesiącu pażdzierniku, jest tylko 25 aktów, nazwiska świadków nie wykazują pokrewieństwa z nazwiskami nowożenców. Sprawa do wyjaśnienia w AD Pelplin
- Porównać z mikrofilmem
 • Miejscowości spoza parafii wg oryginalnej pisowni:
- Uzupełnić
 • Ciekawostki:
- Uzupełnić
Księga ślubów 1879-1896 (w parafii)
Pierwszy wpis 07.01.1879 r., ostatni wpis 20.06.1896 r.
 • Charakterystyka księgi:
- Uzupełnić
- akty z 1896 r. zostały przepisane do poniższej księgi.
 • Miejscowości spoza parafii wg oryginalnej pisowni:
- Uzupełnić
 • Ciekawostki:
- Uzupełnić
Księga ślubów 1896-1930 (w parafii) (wpisy po 1920 r. dostępne tylko w parafii)
Pierwszy wpis 12.01.1896 r., ostatni wpis 05.11.1930r.
 • Charakterystyka księgi:
- Uzupełnić
 • Miejscowości spoza parafii wg oryginalnej pisowni:
- Uzupełnić
 • Ciekawostki:
- Uzupełnić
Księga ślubów 1930-1944 (w parafii) (dostępna tylko w parafii)
Pierwszy wpis 11.11.1930 r., 20.01.1945 r.
 • Charakterystyka księgi:
- Uzupełnić
 • Miejscowości spoza parafii wg oryginalnej pisowni:
- Uzupełnić
 • Ciekawostki:
- Uzupełnić
Księga ślubów 1940-1980 (w parafii) (index; dostępna tylko w parafii)
 • Księga zawiera alfabetyczny indeks nazwisk osób, które zawarły związek małżeński w powyższych latach. Indeks został opracowany wg nazwisk męskich. W sposób znaczący przyśpiesza to poszukiwanie aktu niemniej należy się liczyć z możliwością wystąpienia różnego rodzaju błędów.
Księga ślubów 1945-1952 (w parafii) (dostępna tylko w parafii)
Pierwszy wpis 02.04.1945 r., ostatni wpis 01.11.1952 r.
 • Charakterystyka księgi:
- Uzupełnić
- Przerwa w zapisach (w stosunku do poprzedniej księgi) jest jak najbardziez zrozumiała. Od 12 stycznia trwa ofensywa wojsk radzieckich. Chojnice zostały wyzwolone 14 lutego.
 • Miejscowości spoza parafii wg oryginalnej pisowni:
- Uzupełnić
 • Ciekawostki:
- Uzupełnić
Następne księgi nie zostały zdygitalizowane.

Księgi zgonów

Księga zgonów 1651-1655 (AD Pelplin W 723) (wspólnie z księgą chrztów)
Pierwszy wpis ??.01.1651 r., ostatni wpis 21.04.1655 r.
 • Charakterystyka księgi:
- Uzupełnić
 • Miejscowości spoza parafii wg oryginalnej pisowni:
- Uzupełnić
 • Ciekawostki:
- Uzupełnić
Księga zgonów 1656-1712
Brak danych
Księga zgonów 1713-1719 (AD Pelplin W 722) (wspólnie z księgą chrztów i ślubów)
Pierwszy wpis 07.05.1713 r., ostatni wpis 22.11.1719 r.
 • Charakterystyka księgi:
- Uzupełnić
- Na jednej stronie zamieszczono informacje o aktach z sześciu lat. W żadnym wypadku nie można mówić, iż jest to księga zgonów w parafii. Dokonanie oceny jakiej grupy osób dotyczą te akty jest możliwe tylko po uprzednim ich przetłumaczeniu Sprawa do wyjaśnienia
- Charakter pisma sugeruje możliwość zapisania ostatniego aktu w 1729r. Sprawa do wyjaśnienia
 • Miejscowości spoza parafii wg oryginalnej pisowni:
- Uzupełnić
 • Ciekawostki:
- Uzupełnić
Księga zgonów 1720-1724
Brak danych
Księga zgonów 1725-1727 (AD Pelplin W 722) (wspólnie z księgą chrztów i ślubów)
Pierwszy wpis 07.05.1724 r., ostatni wpis 23.10.1727 r.
 • Charakterystyka księgi:
- Uzupełnić
 • Liczba wpisów dokonanych w okresie 07.05.1724 do 30.08.1726 r. wskazuje, że jest to parafialna księga zgonów. Następnie występuje przerwa we wpisach, a ostatnie trzy obejmują okres wrzesień i październik 1727 r. Wyjaśnienia tego stanu rzeczy należy prawdopodonie szukac w historii parafii. Sprawa do wyjaśnienia
 • Miejscowości spoza parafii wg oryginalnej pisowni:
- Uzupełnić
 • Ciekawostki:
- Uzupełnić
Księga zgonów 1727-1759, 1763 (AD Pelplin W 724) (wspólnie z księgą chrztów i ślubów)
Pierwszy wpis 13.08.1727 r., ostatni wpis ??.08.1759 r.
 • Charakterystyka księgi:
- Uzupełnić
- Po ostatnim wpisie dopisano akt zgonu datowany 06.05.1763 r.
- Zastanawiająca jest mała ilość aktów. Występują miesiące z jednym wpisem lub bez wpisów. Sprawa do wyjaśnienia w AD Pelplin
 • Miejscowości spoza parafii wg oryginalnej pisowni:
- Uzupełnić
 • Ciekawostki:
- Uzupełnić
Księga zgonów 1761-1939 (AD Pelplin W 723/w parafii) (index)
 • Księga zawiera alfabetyczny indeks nazwisk osób pochowanych w powyższych latach. W sposób znaczący przyśpiesza to poszukiwanie aktu niemniej należy się liczyć z możliwością wystąpienia różnego rodzaju błędów.
Księga zgonów 1777/61-1794 (AD Pelplin W 725) (wspólnie z księgą chrztów i ślubów)
 • Księga została pierwotnie opisana jako obejmująca lata 1777-1794. Następnie wprowadzono korektę opisu na 1761-1794. Tymczasem stan faktyczny jest następujący. W księdze zapisano dwie grupy aktów zgonu:
Pierwsza obejmuje lata 1777-1781
Pierwszy wpis 09.11.1777 r., ostatni wpis 02.10.1781 r.
Druga obejmuje lata 1761-1794
Pierwszy wpis 05.01.1761 r., ostatni wpis 28.021794 r.
 • Charakterystyka księgi:
- Uzupełnić
 • Miejscowości spoza parafii wg oryginalnej pisowni:
- Uzupełnić
 • Ciekawostki:
- Uzupełnić
Księga wymaga dokladnego przebadania i uściślenia wniosków
Dodatkowe metryki
W 725 Konversionen 1768
W 725 Konversionen 1768
Księga zgonów 1794-1827 Civitate? (AD Pelplin W 726) (wspólnie z księgą chrztów i ślubów)
Pierwszy wpis 06.10.1794 r., ostatni wpis 28.12.1827 r.
 • Charakterystyka księgi:
- Uzupełnić
- Wyjaśnić zapis na zdjęciu 000c
- Obejmuje strony 0 do 29
- [Słowem kluczowym do zrozumienia rodzaju zapisów może być wyraz Civitate?]]
 • Miejscowości spoza parafii wg oryginalnej pisowni:
- Uzupełnić
 • Ciekawostki:
- Uzupełnić
Księga zgonów 1794-1827 Villis? (AD Pelplin W 726) (wspólnie z księgą chrztów i ślubów)
Pierwszy wpis 17.11.1794 r., ostatni wpis 24.12.1827 r.
 • Charakterystyka księgi:
- Uzupełnić
- Wyjaśnić zapis na zdjęciu 030a
- Obejmuje strony 0 do 47
- 25.01.1841 r. - zdj. 078a
Obejmuje zapiski historyczne Do przetłumaczenia
- Słowem kluczowym do zrozumienia rodzaju zapisów może być wyraz Villis?
 • Miejscowości spoza parafii wg oryginalnej pisowni:
- Uzupełnić
 • Ciekawostki:
- Uzupełnić
Księga zgonów 1807-1811 (AD Pelplin W 723) (wspólnie z księgą chrztów)
Pierwszy wpis 23.09.1807 r., ostatni wpis 18.04.1811 r.
 • Charakterystyka księgi:
- Uzupełnić
- Księga ma charakter szczątkowy. W całości dotyczy par. Prątnica w pow. Lubawa. Prawdopodobnie na etapie zszywania księgi, po zakończeniu prac konserwatorskich, mylnie wszyto te strony. Świadczy o tym opis księgi. Pomyłka ta została wykryta po jakimś czasie. Stąd korekta opisu.
 • Miejscowości spoza parafii wg oryginalnej pisowni:
- Uzupełnić
 • Ciekawostki:
- Uzupełnić
Księga zgonów 1828-1844 (AD Pelplin W 727) (wspólnie z księgą chrztów i ślubów)
Pierwszy wpis 08.01.1828 r., ostatni wpis 29.12.1844 r.
 • Charakterystyka księgi:
- Uzupełnić
 • Miejscowości spoza parafii wg oryginalnej pisowni:
- Uzupełnić
 • Ciekawostki:
- Uzupełnić
Księga zgonów 1845-1855 (AD Pelplin W 727a) (wspólnie z księgą chrztów i ślubów)
Pierwszy wpis 04.01.1845 r., ostatni wpis 25.12.1855 r.
 • Charakterystyka księgi:
- Uzupełnić
 • Miejscowości spoza parafii wg oryginalnej pisowni:
- Uzupełnić
 • Ciekawostki:
- Uzupełnić
Księga zgonów 1856-1864 (AD Pelplin W 727b) (wspólnie z księgą chrztów i ślubów)
Pierwszy wpis 07.01.1856 r., ostatni wpis 03.01.1865 r.
 • Charakterystyka księgi:
- Uzupełnić
- 1864/65 r. - zdj. 313
Brak ostatniej kartki spowodował utratę informacji mniej istotnych dla aktów z koncówki księgi.
 • Miejscowości spoza parafii wg oryginalnej pisowni:
- Uzupełnić
 • Ciekawostki:
- Uzupełnić
Księga zgonów 1865-1878 (AD Pelplin W 727d) (wspólnie z księgą ślubów)
Pierwszy wpis 06.01.1865 r., ostatni wpis 03.01.1879 r.
1865 r. - str. 2
 • Charakterystyka księgi:
- Uzupełnić
- Brak zdjęcia str. 3 Plik winien mieć nr 050a
 • Miejscowości spoza parafii wg oryginalnej pisowni:
- Uzupełnić
 • Ciekawostki:
- Uzupełnić
Księga zgonów 1879-1904 (w parafii) (wspólnie z księgą wyjaśnić)
Pierwszy wpis 08.01.1879 r., ostatni wpis 03.01.1905 r.
 • Charakterystyka księgi:
- Uzupełnić
 • Miejscowości spoza parafii wg oryginalnej pisowni:
- Uzupełnić
 • Ciekawostki:
- Uzupełnić
Księga zgonów 1905-1934 (w parafii)
Pierwszy wpis 06.01.1905 r., ostatni wpis 29.12.1934 r.
 • Charakterystyka księgi:
- Uzupełnić
- 1914-1917 r. (zdj. 233 do 236)
Odrębna grupa aktów zgonu Sprawa do wyjaśnienia
 • Miejscowości spoza parafii wg oryginalnej pisowni:
- Uzupełnić
 • Ciekawostki:
- Uzupełnić
Księga zgonów 1935-1951 (w parafii) (wpisy po 1950 r. dostępne tylko w parafii)
Pierwszy wpis 05.01.1935 r., ostatni wpis 31.07.1951 r.
 • Charakterystyka księgi:
- Uzupełnić
 • Miejscowości spoza parafii wg oryginalnej pisowni:
- Uzupełnić
 • Ciekawostki:
- Uzupełnić
Księga zgonów 1940-1980 (w parafii) (index)
 • Księga zawiera alfabetyczny indeks nazwisk osób pochowanych w powyższych latach. W sposób znaczący przyśpiesza to poszukiwanie aktu niemniej należy się liczyć z możliwością wystąpienia różnego rodzaju błędów.
Następne księgi nie zostały zdygitalizowane.

Księgi cmentarne

Temat nie przebadany
Dane wprowadzać wg wzorca
Księga cmentarna 1757-1810 (AD Pelplin W1282 / w parafii) (wspólnie z księgą ślubów i zgonów)
Pierwszy wpis ??.??.???? r., ostatni wpis ??.??.???? r.
 • Charakterystyka księgi:
- Uzupełnić
 • Miejscowości spoza parafii wg oryginalnej pisowni:
- Uzupełnić
 • Ciekawostki:
- Uzupełnić
Następne księgi nie zostały zdygitalizowane.

Księgi dusz

Temat nie przebadany
Dane wprowadzać wg wzorca
Księga dusz 1757-1810 (AD Pelplin W1282 / w parafii) (wspólnie z księgą ślubów i zgonów)
Pierwszy wpis ??.??.???? r., ostatni wpis ??.??.???? r.
 • Charakterystyka księgi:
- Uzupełnić
 • Miejscowości spoza parafii wg oryginalnej pisowni:
- Uzupełnić
 • Ciekawostki:
- Uzupełnić
Następne księgi nie zostały zdygitalizowane.

Księgi metrykalne w zasobach AP

Docelowo uzupełnić inf. o księgach jak w pkt. "Ksiągi metrykalne" celem ukazania stanu faktycznego
Wg danych bazy PRADZIAD w Archiwum Państwowym w Bydgoszczy znajdują się księgi metrykalne:
 • urodzeń: 1810-1844, 1847-1849
 • alegaty: nie dotyczy
 • zapowiedzi: Brak danych
 • małżeństw: 1810-1844, 1847-1849
 • zgonów: 1810-1844, 1847-1849
W/w księgi są udostępniane całkowicie i wchodzą w skład zespołu 246/0 Akta metrykalne par. rz.-kat. w Chojnicach
Jednocześnie na stronie wg wzoru wyszukiwanie ogólne?? jest doprecyzowana informacja, że akta są z lat:
Komentarz

Księgi metrykalne opublikowane w internecie

Temat nie przebadany

Mikrofilmy ksiąg metrykalnych

Temat nie przebadany
W zasobach Mormonów znajdują się następujące zmikrofilmowane księgi metrykalne:
Wg bazy PRADZIAD przechowywane w AP Bydgoszcz księgi metrykalne nie zostały zmikrofilmowane.

Indeksy ksiąg metrykalnych

Aktualnie w trakcie indeksowania. Indeksy na stronie PomTG oraz Genealodzy.pl

Pozostałe księgi i dokumenty

Księga Rejestrów 1738-1804 (Muzeum Hist.-Etnograf. Chojnice 3841/M) (nie zdygitalizowana)
Pierwszy wpis 01.12.1738 r., ostatni wpis ??.??.1804 r.
 • oryginał przechowywany w muzeum
 • została wydana wersja polsko-języczna; więcej na ten temat
Wg "Zarysu..." z 1928 r. istniały:
- Liber memorialium a visitatoribus et provincialibus residentiae Choinicensis relictorum, od 1659 r.
- Liber resignationis superioratus coll. soc. Jesu Conicen. 1668-1771
Czy zachowały się ?
Czy zachowały się księgi lub dokumenty dotyczące:
- Towarzystwa Męskiego św. Wincentego
- Apostolstwa Modlitwy
- Katholischer Gesellenverein
- Trzeciego Zakonu św. Franciszka
- Katholischer Arbeiterverein
- St. Elisabethverein
- Marianische Jungfrauenkongregation
- Stowarzyszenia Młodzieży Męskiej
- Towarzystwa Żeńskiego św. Wincentego
- Solidacji Żeńskiej Panien
- Ligi Katolickiej
- Towarzystwa Mężczyzn Katolickich
- Stowarzyszenia Dziecięctwa Jezus
- Bractwa Matek Chrześcijańskich
- Dzieła Rozkrzewienia Wiary
- Stowarzyszenia Młodzieży Żeńskiej

Komentarz

USC

Siedziby USC

Temat nie przebadany
zakres lat/siedziba USC/podległe miejscowości
????-???? Miejscowość Miejscowość, Miejscowość, Miejscowość

Księgi USC

Po 100 latach od daty wytworzenia księgi przekazywane są do archiwów państwowych.
W tym punkcie i jego podpunktach pod żadnym pozorem nie wolno wprowadzać informacji o księgach w postaci podawania tylko ich zakresu czasowego. Autor tego punktu swoją osobą gwarantuje rzetelność podanych informacji we wzorcu.

Księgi urodzeń

Temat nie przebadany
Dane wprowadzać wg wzorca
Księga urodzeń 1757-1810 (AP Bydgoszcz sygnatura/ USC Pelplin sygnatura)
Pierwszy wpis ??.??.???? r., ostatni wpis ??.??.???? r.
Urodzenia w latach 1938-45
Opisać potencjalne przyczyny zaginięcia ksiąg i skomentować je.
Następne księgi nie zostały zdygitalizowane.

Alegaty

Nir dotyczy.

Księgi zapowiedzi

Temat nie przebadany
Dane wprowadzać wg wzorca
Księga zapowiedzi 1757-1810 (AP Bydgoszcz sygnatura/ USC Pelplin sygnatura)
Pierwszy wpis ??.??.???? r., ostatni wpis ??.??.???? r.
Zapowiedzi w latach 1938-45
Opisać potencjalne przyczyny zaginięcia ksiąg i skomentować je.
Następne księgi nie zostały zdygitalizowane.

Księgi małżeństw

Temat nie przebadany
Dane wprowadzać wg wzorca
Księga małżeństw 1757-1810 (AP Bydgoszcz sygnatura/ USC Pelplin sygnatura)
Pierwszy wpis ??.??.???? r., ostatni wpis ??.??.???? r.
Małżeństwa w latach 1938-45
Opisać potencjalne przyczyny zaginięcia ksiąg i skomentować je.
Następne księgi nie zostały zdygitalizowane.

Księgi rozwodów

Temat nie przebadany
Dane wprowadzać wg wzorca
Księga rozwodów 1757-1810 (AP Bydgoszcz sygnatura/ USC Pelplin sygnatura)
Pierwszy wpis ??.??.???? r., ostatni wpis ??.??.???? r.
Rozwody w latach 1938-45
Opisać potencjalne przyczyny zaginięcia ksiąg i skomentować je.
Następne księgi nie zostały zdygitalizowane.

Księgi zgonów

Temat nie przebadany
Dane wprowadzać wg wzorca
Księga zgonów 1757-1810 (AP Bydgoszcz sygnatura/ USC Pelplin sygnatura)
Pierwszy wpis ??.??.???? r., ostatni wpis ??.??.???? r.
Zmarli w latach 1938-45
Opisać potencjalne przyczyny zaginięcia ksiąg i skomentować je.
Następne księgi nie zostały zdygitalizowane.

Księgi USC w zasobach AP

Wg danych bazy PRADZIAD w Archiwum Państwowym w Bydgoszczy znajdują się księgi USC Chojnice:
 • urodzeń: 1874-1810
 • alegaty: nie dotyczy
 • zapowiedzi: Brak danych
 • małżeństw: 1874-1810
 • rozwodów: Brak danych
 • zgonów: 1874-1810
W/w księgi są udostępniane całkowicie i wchodzą w skład zespołu 1620/0 Urząd Stanu Cywilnego Chojnice
Komentarz

Księgi USC opublikowane w internecie

Temat nie przebadany

Mikrofilmy ksiąg USC

Temat nie przebadany
W zasobach Mormonów znajdują się następujące zmikrofilmowane księgi USC Miejscowość:
Wg bazy PRADZIAD przechowywane są w AP Bydgoszcz zmikrofilmowane księgi USC Chojnice:
 • urodzeń: 1874-1877
 • alegaty: nie dotyczy
 • zapowiedzi: Brak danych
 • małżeństw: 1874-1877
 • rozwodów: Brak danych
 • zgonów: 1874-1877
Komentarz

Indeksy ksiąg USC

Temat nie przebadany
Aktualnie w trakcie indeksowania. Indeksy na stronie wg wzoru PomTG oraz Genealodzy.pl

Komentarz

Poszukując aktów USC należy sprawdzić dane z urzędów sąsiadujących terytorialnie względnie położonych w najbliższej okolicy: wpisać wg wzoru Silno, itd.

Dyskusje na forach internetowych

Temat nie przebadany

Inne

"Powrót kościoła Augustianów w Chojnicach - Miesięcznik nr 9/2010 - Rozpisać
Kolejne informacje o miejscowości będącej siedzibą parafii można znaleźć na stronie Genepedii Miejscowość