Bysław - Parafia rz.-kat. pw. Przemienienia Pańskiego

Z Genepedia
Skocz do: nawigacji, wyszukiwania
To jest zalążek artykułu Bysław - Parafia rz.-kat. pw. Przemienienia Pańskiego. Możesz go rozwinąć i uzupełnić lub poddać weryfikacji.
Jeśli uznasz że artykuł jest kompletny zaznacz ten fakt w Dyskusja:Bysław - Parafia rz.-kat. pw. Przemienienia Pańskiego o dokumencie.

Bysław - Parafia rz.-kat. pw. Przemienienia Pańskiego

łac.: Parohiae Byslaviensis
Instrukcja wprowadzania danych zawarta jest na stronie.
Okresowo należy dokonać porównania zawartości niniejszej strony z wzorcem celem uzupełnienia o nowo dodane elementy.

Kontakt

Opis parafii

Historia parafii

Kościół parafialny
 • 1325 r. - pierwsza wiadomość o parafii z okazji złożenia świętopietrza.
 • 1379 r. - dokument lokacyjny dla Bysławia mówi o uposażeniu probostwa 5 włókami
 • 13?? r. - wybudowano kościół
 • 1583 r. - kościół występował pod wezwaniem Wszystkich Świętych
Kościół uzyskał status kościoła filialnego.
 • 1850 r. - aktem z dn. 7 listopada nastąpiło usamodzielnienie Parafii Cekcyn
 • 1856 r. - w dn. 27 stycznia zostało założone Bractwo 5 Ran P. Jezusa
 • 1863 r. - w dn. 31 maja zostało założone Bractwo Różańcowe.
 • 1886 r. - przed lub w tym roku rozebrano stary kościół
 • 1886 r. - rozpoczęto budowę obecnego kościoła murowanego
 • 1888 r. - zakończono budowę kościoła
 • 1908 r. - została wykonana gruntowna renowacja kościoła
 • 1928 r. - w parafii mieszkało:
- katolików Polaków 3294, niekatolików 1,
- katolików Niemców 18, niekatolików 292,
- żydów 3,
ogółem 3608 osób, komunikujących było 2370.
 • 1928 r. - istniało Stowarzyszenie Młodzieży w Płazowie
Dekret z dn. 28.06.1971 r. opublikowany w Orędowniku nr 7-10/1971 r.
 • 1992 r. - po 25 marca parafia została podporządkowana Dekanatowi Lubiewo
Kościół filialny w Bysławku pw. św. Wawrzyńca
Nie występuje pod tym wezwaniem na stronie diecezji Sprawa do wyjaśnienia
 • 1602 r. - wybudowano kościół
 • 1821 r. - czy 1921 r. ? od tego roku przy kościele mieszkały siostry św. Wincentego a Paulo.
Od 1921 r. nabożeństwo odprawiał Ks. kapelan Bolesław Scheffs
 • 1953 r. - w dn. 1 lipca (wg Spisu... z 1953 r. str. 117) i wg spisów do 1987 r istniał kościół klasztorny SS. Miłosierdzia w Bysławku.
 • 1998 r. - w dn. 1 stycznia (wg Spisu... str. 234) i wg kolejnych spisów do 2014 r. - kościół klasztorny
Kościół filialny w Iwcu 1953 - ????

Uwaga:

 • 2004 r. - w dn. 21 września (wg Spisu... str. 237) i wg kolejnych spisów do 2014 r. istniał kościół filialny pw. Św. Floriana - Minikowo

Cmentarz

Wyszukiwarka grobów: Brak
Indeksy grobów: Brak
Opis
cmentarz przy szosie - kier. Tuchola

Zasięg terytorialny

 • 1325 r. - w momencie ustanowienia obejmowała miejscowości wydzielone z Parafii Serock:
Dane szczątkowe: Lubiewo i Cekcyn.
Ustalić
Ustalić
Bysław, Bysławek, Minikowo, Welpin.
 • 1583 r. - jednocześnie z przyłączeniem Parafii Cekcyn przyłączono miejscowości
Ustalić
Ustalić
Bysław i kolonia Teolog, Bysławek, Chochelno, Huta, Iwiec, Kosowo, Minikowo, Piła, Płazowo i Dziuki, Rudzki Młyn, Rudzki Most, Świt, Szumiąca (Wandowo), Wełpin, Wysoka (wieś).
Bysław, Bysławek, Iwiec, Minikowo, Płazowo, Wysoka, Wełpin.
Iwiec, Kosowo, Wysoka i Wierzchucin
Bysław, Bysławek, Minikowo, Płazowo, Szumiąca, Teolog, Wełpin.
 • 1998 r. - w dn. 1 stycznia (wg Spisu... str. 234) brak informacji o zasięgu terytorialnym
 • 2000 r. - w dn. 20 stycznia (wg Spisu... str. 331) zasięg terytorialny nie uległ zmianie
 • 2001 r. - w dn. 20 stycznia (wg Spisu... str. 338) zasięg terytorialny nie uległ zmianie
 • 2002 r. - w dn. 2 lutego (wg Spisu... str.342) zasięg terytorialny nie uległ zmianie
 • 2003 r. - w dn. 28 stycznia (wg Spisu... str. 346) zasięg terytorialny nie uległ zmianie
 • 2004 r. - w dn. 21 września (wg Spisu... str. 237) zasięg terytorialny nie uległ zmianie
 • 2007 r. - w dn. 17 stycznia (wg Spisu... str. 242) zasięg terytorialny nie uległ zmianie
 • 2008 r. - w dn. 30 stycznia (wg Spisu... str. 242) zasięg terytorialny nie uległ zmianie
 • 2009 r. - w dn. 30 stycznia (wg Spisu... str. 244) zasięg terytorialny nie uległ zmianie
Pozostałe miejscowości (pisownia oryginalna), których nazwy prawdopodobnie "zaginęły":
 • Kolonia "Teolog"

Niemiecko-polskie nazwy miejscowości wchodzących w skład parafii

W nawiasach ujęto odmiany pisowni, które w niektórych przypadkach są błędne.
Messtischblatt - 1936 r. Rozpisać miejscowości
Gross-Bislaw (Groß-Bislaw) - Bysław (Zbysław /Sbislaw/ 1301, Bisslaw 1346 i 1398, Byssław 1379, Bissla pl. 1400, Byszlaw 1402, Bysław od XVII w., Byslaw, Bislaw, Bysław-Mega)
Klein-Bislaw - Bysławek
Polnisch Cekzin - Cekcyn
- Chochelno
- Dziuki
Alt-Dziuki - Dziuki Stare
Neu-Dziuki - Dziuki Nowe
Hutta - Huta
Iwitz - Iwiec (Iwiec k. Tucholi)
Col. Kossowo - Kosowo
Lubiewo - Lubiewo
Minikowo - Minikowo (Nynneko 1445, Ninikowo
Pillamuchl - Piła (młyn wodny)
Plassowo - Płazowo
Rudamühl - Rudzki Młyn
Staedtisch-Rudabrueck - Rudzki Most (Rudzki Most Miejski)
Szumionza - Szumiąca (Wandowo)
Schwiedt - Świt
Theolog - Teolog (kolonia)
Welpin - Wełpin (Welpin)
- Wierzchucin
Wissoka - Wysoka (Wysoka (wieś))

Mapy

Uzupełnić

Księża

Pracujący w parafii

17?? - 1708 - Ks. Pilarski Jerzy Proboszcz
1712 - 1729 - Ks. Piechowski Piotr Proboszcz
1729 - 17?? - Ks. Jezierski Antoni Proboszcz
1733 - 1749 - Ks. Poćwiardowski Michał Proboszcz
1752 - 1766 - Ks. Żmuda-Trzebiatowski Paweł Proboszcz
1776 - 1788 - Ks. Węsierski Andrzej Proboszcz
17?? - 1798 - Ks. Schreder Wojciech Proboszcz
1798 - 1810 - Ks. Synakiewicz Feliks Proboszcz
1811 - 1812 - Ks. Podjaski imię ? Komendariusz
1814 - 1816 - Ks. Pozorski Józef Proboszcz
1824 - 1837 - Ks. Chmielecki Ignacy Proboszcz
1920 - 1928 - ks. Rosentreter Józef Proboszcz
1920 - 1934 - Ks. Scheffs Bolesław Kapelan kościoła filialnego w Bysławku
1934 - 1939 - Ks. Sosnowski Piotr Proboszcz
1946 - 19?? - Ks. Labenz Walerian Administrator
1946 - 1953 - Ks. Kallas Konrad Kapelan w Bysławku
1948 - 1952 - Ks. Krzoska Stefan Administrator
1952 - 1989 - Ks. Krzoska Stefan Proboszcz
1958 - 19?? - Ks. Pruszak Wacław Kapelan w Bysławku
1963 - 19?? - Ks. Kalkowski Wacław Kapelan w Bysławku
1967 - 19?? - Ks. Milewski Bogdan Wikariusz
1968 - 19?? - Ks. Kinka Stefan Kapelan
1987 - 19?? - Ks. Kostyrka Władysław CM Kapelan
1988 - 1992 - Ks. Porossa Krzysztof CM Rezydent
1989 - 1995 - Ks. Kozikowski Jan Proboszcz
1992 - 2001 - Ks. Porossa Krzysztof CM Kapelan w Bysławku
1995 - 2014 - Ks. Ostrowski Aleksander Proboszcz
2001 - 2004 - Ks. Niezabitowski Wojciech CM Kapelan Sióstr Miłosierdzia
2004 - 2013 - Ks. Woźniak Jerzy CM Kapelan Sióstr Miłosierdzia w Bysławku
2013 - 2014 - Ks. Plackowski Damian CM Pomoc duszpasterska
2015 - 2016 - Ks. Głogowski Wojciech Proboszcz
2015 - 2016 - Ks. Kryża Mariusz Pomoc duszpasterska
2016 - 2016 - Ks. Filipski Eugeniusz Inny ksiądz
Uwaga
- listę księży z lat 1708-1837 ustalono w oparciu o "Słownik..." str. 246

Powołania kapłańskie i zakonne

Temat nie przebadany
1??? - Ks. nazwisko i imię

Kapłani pochowani w kościele

Temat nie przebadany
??.??.1??? - Ks. nazwisko i imię

Kapłani pochowani na cm. parafialnym

Temat nie przebadany
??.??.1??? - Ks. nazwisko i imię

Kapłani pochowani na cm. komunalnym

Temat nie przebadany
??.??.1??? - Ks. nazwisko i imię

Księgi i dokumenty parafialne

Księgi metrykalne i inne

Prowadzenie ksiąg metrykalnych stało się obowiązkiem wynikającym z uchwał podjętych na Soborze Trydenckim (1545-1563).
Zasady udostępniania zbiorów w AD Pelplin
W tym punkcie i jego podpunktach pod żadnym pozorem nie wolno wprowadzać informacji o księgach w postaci podawania tylko ich zakresu czasowego. Autor tego punktu swoją osobą gwarantuje rzetelność podanych informacji we wzorcu.

Najstarsze księgi

 • 1928 r. - wg "Zarysu..." archiwum parafialne obejmowało księgi:
- chrztów od 1776 r.
- ślubów od 1787 r.
- zgonów od 1776 r.
Tym samym stan ksiąg jest zachowany za wyjątkiem wpisów księgi ślubów z 1887 i 1888 r.
- chrztów 1878-1914, 1915-1937, 1938-1948, 1949-1954, 1955-1960, 1961-1971, 1972-1977, 1978-1982 i od 1983 r.
- ślubów 1853-1920, 1921-1943, 1945-1948, 1949-1966, 1967-1978, 1979-1991 i od 1992 r.
- zgonów 1876-1934, 1945-1948, 1949-1971, 1972-1984 i od 1985 r.
 • 2003 r. - zgodnie z załącznikiem nr 1 do protokołu przekazania ksiąg, do AD Pelplin przekazano z Niemiec księgi o sygn. W 410 - W 415,
tj. 6 woluminów, co jest zgodne z poniższym zestawieniem

Księgi chrztów

Księga chrztów 1776-1817 (AD Pelplin W 412) (wspólnie z księgą zgonów)
Pierwszy wpis 10.04.1776 r., ostatni wpis 19.06.1817 r.
 • Charakterystyka księgi:
- Uzupełnić
- zdj. 001
Przetłumaczyć tekst z j. łacińskiego. Księga zawiera dane z par. Cekcyn. Potwierdza to forma zapisu pierwszego aktu (zdj. 002 - Ja Andrzej Jan Lica proboszcz Bysławia i Cekcyna.
- 1777 r. (zdj. 004)
W związku z brakiem kartki brakuje wpisów za okres luty - sierpień.
- Ustalić kolejność stron
 • Miejscowości spoza parafii wg oryginalnej pisowni:
- Uzupełnić
 • Ciekawostki:
- Uzupełnić
Księga chrztów 1817-1852 (AD Pelplin W 411) (wspólnie z księgą ślubów)
Pierwszy wpis 03.07.1817r., ostatni wpis 20.12.1852 r.
 • Charakterystyka księgi:
- Uzupełnić
- nie zawiera danych z par. Cekcyn.
 • Miejscowości spoza parafii wg oryginalnej pisowni:
- Uzupełnić
 • Ciekawostki:
- Uzupełnić
Księga chrztów 1853-1877 (AD Pelplin W 413)
Pierwszy wpis 02.01.1853 r., ostatni wpis 01.01.1878 r.
 • Charakterystyka księgi:
- Uzupełnić
- zawiera informacje o datach i miejscach zawarcia związków małżeńskich.
 • Miejscowości spoza parafii wg oryginalnej pisowni:
- Uzupełnić
 • Ciekawostki:
- Uzupełnić
Księga chrztów 1878-1914 (w parafii)
Pierwszy wpis 06.01.1878 r., ostatni wpis 25.12.1914 r.
 • Charakterystyka księgi:
- Uzupełnić
- zawiera informacje o datach i miejscach zawarcia związków małżeńskich.
- 1878 i 1879 r.
W trakcie prac konserwatorskich pomylono układ stron. Prawidłowa kolejność przedstawia się następująco:
-lewa strona zdj. 001 i prawa strona zdj. 005,
-zdj. 006,
-zdj. 007,
-lewa strona zdj. 008 i prawa strona zdj. 001,
-zdj. 002,
-zdj. 003,
-zdj. 004,
-lewa strona zdj. 005 i prawa strona zdj. 008,
-zdj. 009,
- 1882 r. (zdj. 014)
Z uwagi na oderwanie dolnej połowy lewej strony nie widać, iż w tym miejscu zaczynają się wpisy tego roku. Na prawej stronie jest tylko cyfra "2".
- 1899 r. (zdj. 109 i 110)
Analiza numeracji aktów wskzuje na brak jednej kartki.
- 1910 r. (zdj. 191)
Oderwany dolny narożnik lewej strony został sfotografowany na zdj. 164 i 165
 • Miejscowości spoza parafii wg oryginalnej pisowni:
- Uzupełnić
 • Ciekawostki:
- Uzupełnić
Księga chrztów 1915-1937 (w parafii) (wpisy po 1920 r. dostępne tylko w parafii)
Pierwszy wpis 14.01.1915 r., ostatni wpis 12.03.1922 r.
 • Charakterystyka księgi:
- Uzupełnić
- Wyjaśnić dlaczego dygitalizacja księgi kończy się w 1922r.?
- zawiera informacje o datach i miejscach zawarcia związków małżeńskich.
 • Miejscowości spoza parafii wg oryginalnej pisowni:
- Uzupełnić
 • Ciekawostki:
- Uzupełnić
Księga chrztów 1938-1948 (w parafii) (dostępna tylko w parafii)
Pierwszy wpis 14.04.1945 r., ostatni wpis 08.01.1945 r.
 • Charakterystyka księgi:
- Uzupełnić
- zawiera akty odtworzone na podstawie przysięgi złożonej przez rodziców chrzestnych lub rodziców dziecka. Tym samym nie zawiera wszystkich aktów z tego okresu. Akty nie są spisane chronologicznie wg lat i w danym roku. Stosowna informacja pokazana jest na zdj. 001
- zawiera informacje o datach i miejscach zawarcia związków małżeńskich.
 • Miejscowości spoza parafii wg oryginalnej pisowni:
- Uzupełnić
 • Ciekawostki:
- Uzupełnić
Księga chrztów 1949-1954 (w parafii) (dostępna tylko w parafii)
Pierwszy wpis 01.01.1949 r., ostatni wpis 26.12.1954 r.
 • Charakterystyka księgi:
- Uzupełnić
- zawiera informacje o datach i miejscach zawarcia związków małżeńskich.
 • Miejscowości spoza parafii wg oryginalnej pisowni:
- Uzupełnić
 • Ciekawostki:
- Uzupełnić
Następne księgi nie zostały zdygitalizowane.

Księgi konwersji

Temat nie przebadany
Dane wprowadzać wg wzorca
Księga konwersji 1757-1810 (AD Pelplin W1282 / w parafii) (wspólnie z księgą ślubów i zgonów)
Pierwszy wpis ??.??.???? r., ostatni wpis ??.??.???? r.
 • Charakterystyka księgi:
- Uzupełnić
 • Miejscowości spoza parafii wg oryginalnej pisowni:
- Uzupełnić
 • Ciekawostki:
- Uzupełnić
Następne księgi nie zostały zdygitalizowane.

Księgi I komunii

Księga komunijna 1776-1806 (AD Pelplin W 410) (wspólnie z księgą chrztów i ślubów)
Pierwszy wpis ??.??.???? r., ostatni wpis ??.??.???? r.
 • Charakterystyka księgi:
- Uzupełnić
 • Miejscowości spoza parafii wg oryginalnej pisowni:
- Uzupełnić
 • Ciekawostki:
- Uzupełnić
Księga komunijna 1824-1830 (AD Pelplin W 411) (wspólnie z księgą chrztów i ślubów)
Pierwszy wpis ??.??.???? r., ostatni wpis ??.??.???? r.
 • Charakterystyka księgi:
- Uzupełnić
- brak księgi ?
 • Miejscowości spoza parafii wg oryginalnej pisowni:
- Uzupełnić
 • Ciekawostki:
- Uzupełnić

Księgi bierzmowanych

Temat nie przebadany
Dane wprowadzać wg wzorca
Księga bierzmowanych 1757-1810 (AD Pelplin W1282 / w parafii) (wspólnie z księgą ślubów i zgonów)
Pierwszy wpis ??.??.???? r., ostatni wpis ??.??.???? r.
 • Charakterystyka księgi:
- Uzupełnić
 • Miejscowości spoza parafii wg oryginalnej pisowni:
- Uzupełnić
 • Ciekawostki:
- Uzupełnić
Bierzmowania w latach 1938-45
Opisać potencjalne przyczyny zaginięcia ksiąg i skomentować je.
Następne księgi nie zostały zdygitalizowane.

Alegaty

Nie występują

Księgi zapowiedzi

Nie były dygitalizowane. AD Pelplin nie posiada (w swoich zasobach) żadnych ksiąg. Informacji na ten temat należy szukać tylko w parafii.

Księgi ślubów

Księga ślubów 1789-1818, 1818-1832 (AD Pelplin W 410)
Pierwszy wpis ??.??.1789 r., ostatni wpis 21.05.1832 r.
 • Charakterystyka księgi:
- Uzupełnić
- zdj. 000 i 001 strona lewa
W wyniku prac konserwatorskich wklejono jedną kartkę z księgi chrztów par. Ślesin k/Nakła za okres 06.07.1749 do 23.12.1749 r.
- 1789 r. (zdj. 001 prawa strona)
Brak lewej strony uniemożliwia pełne odczytanie aktów. Nie można także ustalić w którym roku faktycznie założono księgę. W "Zarysie historyczno-statystycznym Diecezji Chełmińskiej" z 1928 r. jest informacja o najstarszej księdze z 1787 r. Na tej podstawie można tylko domniemywać, iż w tamtym czasie był jeszcze zachowany początek księgi.
- 1790 do 1793 r. (zdj. 002 do 005)
W trakcie prac konserwatorskich pomylono kolejność stron. Akty należy odczytywać w układzie:
- zdj. 002 lewa strona i 003 prawa strona
- zdj. 004 lewa strona i 002 prawa strona
- zdj. 003 lewa strona i 004 prawa strona
- brak wpisów za okres czerwiec - wrzesień pomimo ciągłości zapisów. Wynika to z analizy miesięcy.
- zdj. 005
- 1818 r. (zdj. 029 i 030)
Brak jednej kartki lub wpisów za okres 19.04. do 12.10.1818 r. Stąd taki tytuł księgi i zapisy na zdj. 0001
- zdj. 114 do 122
Zawierają sumaryczne wykazy wg miejscowosci osób komunikujacych w latach 1776-1806 dla par. Bysław i Cekcyn Nanieść do zasięgu terytorialnego
 • Miejscowości spoza parafii wg oryginalnej pisowni:
- Uzupełnić
 • Ciekawostki:
- Uzupełnić
- zdj. 046 do 113
Zawierają zapiski historyczne pisane w j. łacińskim i polskim Ważne dla historyków
 • Komentarz
In W 410 Taufen 1749 fur Pf. Slesin (1 Blatt, falsch eingebunden!) und pfarrgesch. Notizen 1792-1806
W 410 chrzty 1749 do Pf Ślesin (1 arkusz, niesłusznie w cenie!) I pfarrgesch. Notes 1792-1806 ???
Księga ślubów 1832-1852 (AD Pelplin W 411) (wspólnie z księgą chrztów)
Pierwszy wpis 23.09.1832 r., ostatni wpis 23.11.1852 r.
 • Charakterystyka księgi:
- Uzupełnić
- zdj. 149 i 150
Zawierają sumaryczne wykazy osób komunikujacych (z podziałem na miejscowości) w kościele w Bysławiu i Cekcynie w latach 1824, 1826 i 1830 Wpisać do zasięgu terytorialnego
 • Miejscowości spoza parafii wg oryginalnej pisowni:
- Uzupełnić
 • Ciekawostki:
- Uzupełnić
Księga ślubów 1853-1919 (w parafii)
Pierwszy wpis 17.01.1853 r., ostatni wpis 30.12.1919 r.
 • Charakterystyka księgi:
- Uzupełnić
- 1920 r. str. 260 do 263, (zdj. 131 i 132)
Wpisanych zostało 13 aktów ślubu po czym przekreślono je z uwagi na przeniesienie do następnej księgi.
 • Miejscowości spoza parafii wg oryginalnej pisowni:
- Uzupełnić
 • Ciekawostki:
- Uzupełnić
Księga ślubów 1920-1944 (w parafii) (wpisy po 1920 r. dostępne tylko w parafii)
Pierwszy wpis 13.01.1920 r., ostatni wpis ??.??.1944 r.
 • Charakterystyka księgi:
- Uzupełnić
- 1943 r.
Część aktów posiada wpisy ograniczone tylko do imion i nazwisk (lub bez nazwisk) nowożeńców. Co było tego przyczyną, może uwarunkowania związane z wojną? Dla osób interesujących się tą parafią wyjaśnienie tej kwestii może być swoistego rodzaju wyzwaniem. Sprawa do wyjaśnienia
- 1944r.
Brak ostatniej strony (stron) uniemożliwia określenie dat zawarcia związków małżeńskich.
 • Miejscowości spoza parafii wg oryginalnej pisowni:
- Uzupełnić
 • Ciekawostki:
- Uzupełnić
Księga ślubów 1945-1948 (w parafii) (dostępna tylko w parafii)
Pierwszy wpis 22.04.1945 r., ostatni wpis 29.12.1949 r.
 • Charakterystyka księgi:
- Uzupełnić
- 1945r.
Wpisy z kwietnia tego roku nie mają porządku chronologicznego wg dat zawarcia związków. Prawdopodobnie księga była odtwarzana, co jest wpełni zrozumiałe na tamte czasy.
 • Miejscowości spoza parafii wg oryginalnej pisowni:
- Uzupełnić
 • Ciekawostki:
- Uzupełnić
Księga małżeństw 1949-1966 (w parafii) (dostępna tylko w parafii)
Pierwszy wpis 08.02.1949 r., ostatni wpis 26.12.1966 r.
 • Charakterystyka księgi:
- Uzupełnić
 • Miejscowości spoza parafii wg oryginalnej pisowni:
- Uzupełnić
 • Ciekawostki:
- Uzupełnić
Następne księgi nie zostały zdygitalizowane.

Księgi zgonów

Księga zgonów 1776-1824 (AD Pelplin W 412) (wspólnie z księgą chrztów)
Pierwszy wpis 18.04.1776 r., ostatni wpis 18.04.1824 r.
 • Charakterystyka księgi:
- Uzupełnić
- zawiera dane z par. Cekcyn.
- zdj. 136
Zapiski historyczne w j. łacińskim Do przetłumaczenia
 • Miejscowości spoza parafii wg oryginalnej pisowni:
- Uzupełnić
 • Ciekawostki:
- Uzupełnić
Księga zgonów 1824-1850 (AD Pelplin W 414)
Pierwszy wpis 12.05.1824 r., ostatni wpis 30.12.1850 r.
 • Charakterystyka księgi:
- Uzupełnić
- nie zawiera danych z par. Cekcyn choć na wstępie księgi (zdj. 001) przedstawia się proboszcz par. Bysław i Cekcyn.
- z numeracji aktów wynika, że brakuje pierwszej kartki obejmującej początek 1824r. Wyjaśnić w AD Pelplin
- 1825 r. (zdj. W414-003 i W414-004)
Brakuje jednej kartki gdyż nie ma ciągłości numeracji aktów. Wyjaśnić w AD Pelplin
- zdj. W414-078
Wykaz opłat za ławki na 1831r.
 • Miejscowości spoza parafii wg oryginalnej pisowni:
- Uzupełnić
 • Ciekawostki:
- Uzupełnić
Księga zgonów 1851-1877 (AD Pelplin W 415)
Pierwszy wpis 04.01.1851 r., ostatni wpis 19.12.1877 r.
 • Charakterystyka księgi:
- Uzupełnić
 • Miejscowości spoza parafii wg oryginalnej pisowni:
- Uzupełnić
 • Ciekawostki:
- Uzupełnić
Księga zgonów 1878-1934 (w parafii)
Pierwszy wpis 16.01.1878 r., ostatni wpis 03.01.1935 r.
 • Charakterystyka księgi:
- Uzupełnić
 • Miejscowości spoza parafii wg oryginalnej pisowni:
- Uzupełnić
 • Ciekawostki:
- Uzupełnić
Księga zgonów 1935-1944
Brak danych
Księga zgonów 1945-1948 (w parafii)
Pierwszy wpis 25.02.1945 r., ostatni wpis 19.01.1949 r.
 • Charakterystyka księgi:
- Uzupełnić
 • Miejscowości spoza parafii wg oryginalnej pisowni:
- Uzupełnić
 • Ciekawostki:
- Uzupełnić
Księga zmarłych 1949-1971 (w parafii) (wpisy po 1961 r. dostępne tylko w parafii)
Pierwszy wpis 12.01.1949 r., ostatni wpis 28.12.1971 r.
 • Charakterystyka księgi:
- Uzupełnić
 • Miejscowości spoza parafii wg oryginalnej pisowni:
- Uzupełnić
 • Ciekawostki:
- Uzupełnić
Księga zgonów 1972-1984 (w parafii) (dostępna tylko w parafii)
Pierwszy wpis 11.01.1972 r., ostatni wpis 27.12.1984 r.
 • Charakterystyka księgi:
- Uzupełnić
 • Miejscowości spoza parafii wg oryginalnej pisowni:
- Uzupełnić
 • Ciekawostki:
- Uzupełnić
Następne księgi nie zostały zdygitalizowane.

Księgi cmentarne

Temat nie przebadany
Dane wprowadzać wg wzorca
Księga cmentarna 1757-1810 (AD Pelplin W1282 / w parafii) (wspólnie z księgą ślubów i zgonów)
Pierwszy wpis ??.??.???? r., ostatni wpis ??.??.???? r.
 • Charakterystyka księgi:
- Uzupełnić
 • Miejscowości spoza parafii wg oryginalnej pisowni:
- Uzupełnić
 • Ciekawostki:
- Uzupełnić
Następne księgi nie zostały zdygitalizowane.

Księgi dusz

Temat nie przebadany
Dane wprowadzać wg wzorca
Księga dusz 1757-1810 (AD Pelplin W1282 / w parafii) (wspólnie z księgą ślubów i zgonów)
Pierwszy wpis ??.??.???? r., ostatni wpis ??.??.???? r.
 • Charakterystyka księgi:
- Uzupełnić
 • Miejscowości spoza parafii wg oryginalnej pisowni:
- Uzupełnić
 • Ciekawostki:
- Uzupełnić
Następne księgi nie zostały zdygitalizowane.

Księgi metrykalne w zasobach AP

Wg danych bazy PRADZIAD w Archiwum Państwowym nie występują księgi metrykalne par. Bysław.

Księgi metrykalne opublikowane w internecie

Temat nie przebadany

Mikrofilmy ksiąg metrykalnych

Wg danych bazy PRADZIAD w zasobach AP nie występują mikrofilmy ksiąg metrykalnych par. Bysław.
W zasobach Mormonów znajdują się następujące zmikrofilmowane księgi metrykalne:

Indeksy ksiąg metrykalnych

Aktualnie w trakcie indeksowania. Indeksy na stronie PomTG.

Pozostałe księgi i dokumenty

Czy zachowały się księgi lub dokumenty dotyczące:
- Bractwa Różańcowego
- Bractwa 5 Ran P. Jezusa
- Stowarzyszenia Młodzieży z Płazowa

Komentarz

USC

Siedziby USC

Temat nie przebadany
zakres lat/siedziba USC/podległe miejscowości
????-???? Miejscowość Miejscowość, Miejscowość, Miejscowość

Księgi USC

Po 100 latach od daty wytworzenia księgi przekazywane są do archiwów państwowych.
W tym punkcie i jego podpunktach pod żadnym pozorem nie wolno wprowadzać informacji o księgach w postaci podawania tylko ich zakresu czasowego. Autor tego punktu swoją osobą gwarantuje rzetelność podanych informacji we wzorcu.

Księgi urodzeń

Temat nie przebadany
Dane wprowadzać wg wzorca
Księga urodzeń 1757-1810 (AP Bydgoszcz sygnatura/ USC Pelplin sygnatura)
Pierwszy wpis ??.??.???? r., ostatni wpis ??.??.???? r.
Urodzenia w latach 1938-45
Opisać potencjalne przyczyny zaginięcia ksiąg i skomentować je.
Następne księgi nie zostały zdygitalizowane.

Alegaty

Nie dotyczy.

Księgi zapowiedzi

Temat nie przebadany
Dane wprowadzać wg wzorca
Księga zapowiedzi 1757-1810 (AP Bydgoszcz sygnatura/ USC Pelplin sygnatura)
Pierwszy wpis ??.??.???? r., ostatni wpis ??.??.???? r.
Zapowiedzi w latach 1938-45
Opisać potencjalne przyczyny zaginięcia ksiąg i skomentować je.
Następne księgi nie zostały zdygitalizowane.

Księgi małżeństw

Temat nie przebadany
Dane wprowadzać wg wzorca
Księga małżeństw 1757-1810 (AP Bydgoszcz sygnatura/ USC Pelplin sygnatura)
Pierwszy wpis ??.??.???? r., ostatni wpis ??.??.???? r.
Małżeństwa w latach 1938-45
Opisać potencjalne przyczyny zaginięcia ksiąg i skomentować je.
Następne księgi nie zostały zdygitalizowane.

Księgi rozwodów

Temat nie przebadany
Dane wprowadzać wg wzorca
Księga rozwodów 1757-1810 (AP Bydgoszcz sygnatura/ USC Pelplin sygnatura)
Pierwszy wpis ??.??.???? r., ostatni wpis ??.??.???? r.
Rozwody w latach 1938-45
Opisać potencjalne przyczyny zaginięcia ksiąg i skomentować je.
Następne księgi nie zostały zdygitalizowane.

Księgi zgonów

Temat nie przebadany
Dane wprowadzać wg wzorca
Księga zgonów 1757-1810 (AP Bydgoszcz sygnatura/ USC Pelplin sygnatura)
Pierwszy wpis ??.??.???? r., ostatni wpis ??.??.???? r.
Zmarli w latach 1938-45
Opisać potencjalne przyczyny zaginięcia ksiąg i skomentować je.
Następne księgi nie zostały zdygitalizowane.

Księgi USC w zasobach AP

Wg danych bazy PRADZIAD w Archiwum Państwowym w Bydgoszczy znajdują się księgi USC Bysław:
 • urodzeń: 1874-1904
 • alegaty: nie dotyczy
 • zapowiedzi: Brak danych
 • małżeństw: 1874-1905
 • rozwodów: Brak danych
 • zgonów: 1874-1905
W/w księgi są udostępniane całkowicie i wchodzą w skład zespołu 1668/0 Urząd Stanu Cywilnego Bysław
Komentarz

Księgi USC opublikowane w internecie

Temat nie przebadany

Mikrofilmy ksiąg USC

Temat nie przebadany
W zasobach Mormonów znajdują się następujące zmikrofilmowane księgi USC Miejscowość:
Wg bazy PRADZIAD przechowywane są w AP Bydgoszcz zmikrofilmowane księgi USC Bysław:
 • urodzeń: 1874-1877
 • alegaty: nie dotyczy
 • zapowiedzi: Brak danych
 • małżeństw: 1874-1877
 • rozwodów: Brak danych
 • zgonów: 1874-1877
Komentarz

Indeksy ksiąg USC

Temat nie przebadany
Aktualnie w trakcie indeksowania. Indeksy na stronie wg wzoru PomTG oraz Genealodzy.pl

Komentarz

Poszukując aktów USC należy sprawdzić dane z urzędów sąsiadujących terytorialnie względnie położonych w najbliższej okolicy: wpisać wg wzoru Silno, itd.

Dyskusje na forach internetowych

Temat nie przebadany

Inne

Kolejne informacje o miejscowości będącej siedzibą parafii można znaleźć na stronie Genepedii Bysław