Brusy - Parafia rz.-kat. pw. Wszystkich Świętych

Z Genepedia
Skocz do: nawigacji, wyszukiwania
To jest zalążek artykułu Brusy - Parafia rz.-kat. pw. Wszystkich Świętych. Możesz go rozwinąć i uzupełnić lub poddać weryfikacji.
Jeśli uznasz że artykuł jest kompletny zaznacz ten fakt w Dyskusja:Brusy - Parafia rz.-kat. pw. Wszystkich Świętych o dokumencie.

Brusy - Parafia rz.-kat. pw. Wszystkich Świętych

łac.: Parohiae Brussensis
Instrukcja wprowadzania danych zawarta jest na stronie.
Okresowo należy dokonać porównania zawartości niniejszej strony z wzorcem celem uzupełnienia o nowo dodane elementy.

Kontakt

Opis parafii

Historia parafii

Kościół parafialny
 • 1351 r. - dokument osadczy nie wspomina o włókach plebańskich
Nastąpiło to najpóźniej w 1359 r.
Wg Spisu...z 1995 r. str 181 parafia powstała w 1351 r.
Dane pozornie sprzeczne, sprawa do wyjaśnienia
 • 1359 r. - pierwsza wzmianka o plebanie
 • 1565 r. - wzmianka o kościele drewnianym
Istniał drewniany kościół.
 • 1665 r. - założono Bractwo Matki Boskiej Szkaplerznej
 • 1767 r. - rozebrano stary kościół i rozpoczęto budowę nowego kościoła drewnianego
 • 1846 r. - wybudowano nową (obecną) plebanię i stodołę z pruskiego muru
 • 1849 r. lub 1850 r. - powiększono cmentarz przykościelny
Dołączono tzw. "kacznik" (obórka, studnia i zasypana sadzawka) leżący pomiędzy starym kościołem, a główną drogą (obecna ulica Gdańska). Cmentarz powiększono także w kierunku zachodnim, kosztem ogrodu i zabudowań organisty. Tak poszerzony cmentarz otoczono murem z czerwonej cegły na wysokim kamiennym fundamencie.
 • 1853 r. - założono szpital dla 6 ubogich, istniał do II WŚ
Zakupiono ogród i budynek mieszkalny (obecnie w tym miejscu stoi klasztor Sióstr Zmartwychwstania Pańskiego).
 • 1855 r. - wybudowano czterorodzinny dom dla robotników plebanii
 • 1859 r. - w dn. 10 lutego nastąpiło ponowne, pełne, usamodzielnienie Parafii Leśno
 • 18?? r. - na terenie plebanijnym znajdowało się kilka innych budynków: wozownia, owczarnia, kurnik, torfownik i świniarnia.
 • 1863 r. - rozpoczęto budowę nowej organistówki i wikariatki
 • 1866 r. - zakończono budowę nowej organistówki i wikariatki
 • 1870 r. - i 1876 r.; wybudowano masywne stajnie
 • 1875 r. - uzyskano pozwolenie na budowę nowego kościoła
 • 1875 r. - założono nowy cmentarz
 • 1876 r. - w dn. 29 czerwca
Odbyło się ostatnie nabożeństwo w kościele wybudowanym w 1769 r.
Wmurowano kamień węgielny pod nowy kościół
 • 1879 r. - zakończono budowę kościoła; poświęcenie w dn. 29 listopada
 • 1890 r. - rozebrano organistówkę i wikariatkę z 1866 r.
 • 1921 r. - w dn. 16 grudnia założono Trzeci Zakon św. Franciszka
 • 1922 r. - założono ochronkę dla dzieci prowadzoną przez ss. zmartwychwstanki
 • 1923 r. - założono Stowarzyszenie Młodzieży Męskiej
W 1928 r. liczyło 69 członków
 • 1923 r. - założono Stowarzyszenie Młodzieży Żeńskiej
W 1928 r. liczyło 95 członków
 • 1924 r. - założono Stowarzyszenie Dziecięctwa Pana Jezusa
W 1928 r. liczyło 240 członków
 • 1926 r. - założono Sodalicję Mariańską
W 1928 r. liczyła 225 członków
 • 1926 r. - założono Stowarzyszenie Matek Chrześcijańskich
W 1928 r. liczyło 183 członków
 • 1927 r. - założono Stowarzyszenie Mężów Chrześcijańskich
W 1928 r. liczyło 197 członków
 • 1928 r. - w obrębie parafii mieszkało:
- katolików Polaków 9331
- katolików Niemców 9
- ewangelików Niemców 25
- żydów 7
Ogółem 9372 osoby, w tym komunikujących 6310.
 • 1945 r. - ufundowano ołtarz główny
Dekret z dn. 03.04.1975 r. opublikowany w Orędowniku nr 3-4/1975
 • 1980 r. - przeprowadzono generalny remont kościoła
Kościół filialny w Leśnie 1570-1859
Patrz Parafia Leśno
Kościół filialny w Kosobudach 1946 - 19??
Kościół filialny Męcikał (20?? r. - nadal)

Cmentarz

Zdjęcia grobów

Wyszukiwarka grobów: Brak danych
Indeksy grobów: Brak danych
Opis
Wg Spisu...z 1995 r. str 181 cmentarz założono w 1870 r.

Zasięg terytorialny

Brusy, Czyczkowy, Kosobudy, Lubnia , Męcikał, Rolnik, Zalesie, Małe Chełmy,Wielkie Chełmy, Czapiewice, Czarnowo, Małe Gliśno ,Główczewice, Żabno.
 • 1570 r. - najpóźniej w 1583 r. w związku z przyłączeniem Parafii Leśno doszły miejscowości:
Leśno, Orlik, Raduń, część Trzebinia, Lendy, Prondzonka, Windorp.
 • 16?? r. - w XVII w. doszły nowo założone osady:
Kruszyn, Laska, Parzyn, Peplin, Skoszewo, Warsin, Widno, Wysoka Zaborska.
Brusy, Czyczkowy, Kosobudy, Małe Chełmy, Frydrychowo, Czarnowo, Czapiewice , Lubnia, Małe Gliśno, Zalesie, Czarniż, Męcikał, Wielkie Chełmy, Giełdon, Drzewicz, Żabno , Turowiec, Asmus, Czernica, Młynek, Chłopowy, Spierwia, Stare, Płęsno, Kosobudno, Dąbrówka, Struga,Pokrzywno, Glinki, Trzemeszno, Klonia, Okręglik, Olszyny.
Olszyny, Klonia, Okręglik.
Brusy, Czapiewice, Czarniż, Czarnowo, Małe Chełmy, Wielkie Chełmy, Czyczkowy, Chłopowy, Giełdon, Gliśno, Kinice, Kosobudy, Lubnia, Mecikał, Zalesie, Żabno.
Antoniewo, Asmus, Brusy, Chłopowy, Czapiewice, Czarniż, Czarnowo, Czarnica, Czyczkowy, Dąbrowo, Dąbrówka, Giełdon, Gliśno Małe, Kinice, Kosobudy, Kosobudno, Krównia, Lubnia, Małe Chełmy, Męcikał, Młynek, Parowa, Piekiełko, Pokrzywno, Spierawa, Struga, Turowiec, Wielkie Chełmy, Zalesie, Żabno;
Chłopowy, Kinice, Kosobudy.
Antoniewo, Asmus, Brusy, Czarniż, Czarnowo, Czapiewice, Czernica, Czyczkowy, Dąbrówka, Małe Gliśno, Małe Chełmy, Męcikał, Młynek, Lubnia, Wielkie Chełmy, Zalesie, Żabno.
 • 1992 r. - w dn. 15 grudnia (wg Spisu... str. 77) zasięg terytorialny parafii nie zmienił się
 • 1998 r. - w dn. 1 stycznia (wg Spisu... str. 86) brak informacji o zasięgu terytorialnym
Antoniewo, Asmus, Brusy, Czarniż, Czarnowo, Czapiewice, Czernica, Czyczkowy, Dąbrówka, Małe Gliśno, Małe Chełmy, Męcikał, Młynek, Lubnia, Wielkie Chełmy, Zalesie, Żabno
 • 2000 r. - w dn. 20 stycznia (wg Spisu... str. 90) zasięg terytorialny nie uległ zmianie
 • 2001 r. - w dn. 20 stycznia (wg Spisu... str. 94) zasięg terytorialny nie uległ zmianie
 • 2002 r. - w dn. 2 lutego (wg Spisu... str. 91) zasięg terytorialny nie uległ zmianie
 • 2003 r. - w dn. 28 stycznia (wg Spisu... str. 96) zasięg terytorialny nie uległ zmianie
 • 2004 r. - w dn. 21 września (wg Spisu... str. 100) zasięg terytorialny nie uległ zmianie
 • 2007 r. - w dn. 17 stycznia (wg Spisu... str. 102) zasięg terytorialny nie uległ zmianie
 • 2008 r. - w dn. 30 stycznia (wg Spisu... str. 102) zasięg terytorialny nie uległ zmianie
 • 2009 r. - w dn. 30 stycznia (wg Spisu... str. 102) zasięg terytorialny nie uległ zmianie
Pozostałe miejscowości (pisownia oryginalna), których nazwy prawdopodobnie "zaginęły":
Temat nie przebadany

Niemiecko-polskie nazwy miejscowości wchodzących w skład parafii

W nawiasach ujęto odmiany pisowni, które w niektórych przypadkach są błędne.
Messtischblatt - 1936 r. Rozpisać miejscowości
- Antoniewo
- Asmus
Bruß (Bruss, Brusz, Brussen) - Brusy (Brusk, Prusk, Brussy)
- Chłopowy
- Czapiewice
- Czarniż
- Czarnowo
- Czernica (Czarnica)
- Czyczkowy
- Dąbrówka (os. do Męcikału)
- Dąbrowo
- Drzewicz
- Frydrychowo
Gildon - Giełdon (Giełdan)
- Glinki
- Gliśno
Głowczewitz - Główczewice
Kienitz - Kinice
- Klonia
- Kosobudno
Kossabude - Kosobudy
- Krównia
- Kruszyn
Neu-Laska - Laska (Laska Nowa, leśnictwo Laska)
Lendy - Lendy
Leisten - Leśno (Lesno)
- Lubnia (Lubna)
- Małe Chełmy
- Małe Gliśno (Gliśno Małe)
Menczykał (Mendczikal) - Męcikał (Mecikał)
- Młynek
- Okręglik
- Olszyny
Arnsneste - Orlik
- Parowa
- Parzyn (Parzyno)
- Peplin
- Piekiełko
- Płęsno
- Pokrzywno
- Prondzonka
Raduchn - Raduń
- Rolnik
- Skoszewo
- Spierwia
- Stare
- Struga
- Trzebinia
- Turowiec
- Trzemeszno
Warszin (Warszyn) - Warsin (Warszyn)
- Widno (wybudowanie Widno)
- Wielkie Chełmy
- Windorp (Winkidorp)
Wysocka Zaborska - Wysoka (Wysoka Zaborska)
- Zalesie
Zabno - Żabno

Mapy

Uzupełnić

Księża

Pracujący w parafii

1359 - 1370 - Ks. Herman Proboszcz
1584 - 15?? - Ks. Parsiński Marcin Proboszcz
1669 - 1686 - Ks. Urbański Tomasz Strator
1686 - 1705 - Ks. Kowaliński Marcin Proboszcz Brus i Leśna
1705 - 1757 - Ks. Koliński Szymon Proboszcz
1758 - 1777 - Ks. Nieżorawski Piotr Proboszcz
17?? - 1780 - Ks. Kobielski Marian Kapelan kaplicy w W. Chełmach
1778 - 1800 - Ks. Łysakowski Andrzej Proboszcz Brus i Leśna
1801 - 1812 - Ks. Latoszewicz Paweł Proboszcz
1813 - 1835 - Ks. Pathun Johan Proboszcz
1825 - 1827 - Ks. Schmidt Jakub Wikary
1829 - 1831 - Ks. Jeska Johan Wikary
1831 - 1832 - Ks. Wilbreht Joseph Wikary
1833 - 1835 - Ks. Fredrich Antoni Wikary
1835 - 1836 - Ks. Szmakowski Wilhelm Wikary
1836 - 1844 - Ks. Haensel Franz Proboszcz
1846 - 1876 - Ks. Wika-Czarnowski Augustyn Proboszcz
1852 - 18?? - Ks. Konieczny Mikołaj Wikary
1856 - 1857 - Ks. Wodecki Herman Wikary
1857 - 1857 - Ks. Potęgowski Stefan Wikary
1858 - 1858 - Ks. Kursikowski Benon Jerzy Wikary
1858 - 1861 - Ks. Sucharski Jan Wikary
1862 - 1862 - Ks. Zemke Augustyn Rufin Wikary
1862 - 1863 - Ks. Sommer Emanuel Wikary
1863 - 1864 - Ks. Łebiński Józef Wikary
1864 - 1866 - Ks. Fregin Franciszek Wikary
1866 - 1867 - Ks. Byczkowski Adolf Wikary
1867 - 1868 - Ks. Batke Jan Wikary
1868 - 1870 - Ks. Budnik Stanisław Wikary
1870 - 1871 - Ks. Masłowski Leon Wikary
1871 - 1872 - Ks. Gołębiewski Hieronim Wikary
1871 - 1872 - Ks. Kaniecki Antoni Wikary
1872 - 1875 - Ks. Długosz Stanisław Wikary
1872 - 1883 - Ks. Graduszewski Antoni Wikary
1875 - 1879 - Ks. Tusch Aleksander August Wikary
1883 - 1884 - Ks. Graduszewski Antoni Administrator
1884 - 1910 - Ks. Biber Engelbert Józef Proboszcz
1884 - 1887 - Ks. Pełka Walenty Wikary
1887 - 1887 - Ks. Boma Aleksander Wikary
1887 - 1888 - Ks. Malicki Franciszek Wikary
1888 - 1888 - Ks. Raschke Tomasz Wiktor Wikary
1888 - 1889 - Ks. Behrendt Jerzy Wikary
1891 - 1894 - Ks. Dybol Józef Wikary
1894 - 1895 - Ks. Studziński Edward Wikary
1895 - 1897 - Ks. Katlewski Bronisław Wikary
1897 - 1899 - Ks. Bolt Feliks Wikary
1900 - 1905 - Ks. Omańkowski Tadeusz Wikary
1905 - 1910 - Ks. Filarski Franciszek Wikary
1907 - 1909 - Ks. Strużyna Jan Wikary
1909 - 1911 - Ks. Rygielski Władysław Wikary !!
1910 - 1921 - Ks. Klink Franciszek Józef Proboszcz
1911 - 1912 - Ks. Mazella Jan Wikary
1912 - 1913 - Ks. Wilemski Czesław Kazimierz Wikary
1912 - 1916 - Ks. Próhnke Józef Wikary
1913 - 1914 - Ks. Kowalski Bernard Wikary
1913 - 1914 - Ks. Żelazny Marceli Wikary
1915 - 1916 - Ks. Paulus Aleksy Wikary
1916 - 1919 - Ks. Kurowski Anaztazy Wikary
1917 - 1918 - Ks. Wohifeił Robert Wikary
1917 - 1922 - Ks. Szpitter Jan Wikary
1921 - 1956 - Ks. Grüning Bernard Proboszcz z przerwą 1941-45
1921 - 1922 - Ks. Sowiński Emil Bronisław Wikary
1922 - 1923 - Ks. Homa Władysław Wikary
1923 - 1924 - Ks. Hinz Jan Wikary
1923 - 1924 - Ks. Tomasik Jan Wikary
1924 - 1925 - Ks. Górecki Wincenty Wikary
1924 - 1925 - Ks. Jeka Bolesław Wikary
1925 - 1926 - Ks. Wilemski Czesław Kazimierz Wikary
1925 - 1926 - Ks. Radtke Józef Wiktor Wikary
1926 - 1932 - Ks. Perschke Franciszek Wikary
1927 - 1928 - Ks. Górny Alfons Wikary
1928 - 1929 - Ks. Lange Jan Wikary
1931 - 1932 - Ks. Ptach Alojzy Wikary
1932 - 1934 - Ks. Zapałowski Tadeusz Marian Wikary
1933 - 1934 - Ks. Malmowski Konstanty Piotr (czy Malinowski) Wikary
1934 - 1935 - Ks. Jankowski Jan Wikary
1934 - 1935 - Ks. Broniszewski Tadeusz Wikary
1935 - 1938 - Ks. Porzyński Alojzy Karol Wikary
1935 - 1938 - Ks. Gajkowski Jan Wikary
1938 - 1938 - Ks. Megger Władysław Wikary
1938 - 1938 - Ks. Pisarek Stanisław Józef Wikary
1938 - 1939 - Ks. Hinz Franciszek Wikary
1938 - 1939 - Ks. Wedelstaedt Konrad Wikary
1940 - 1940 - Ks. Schlip Bruno Wikary
1940 - 1941 - Ks. Czapiewski Józef Wikary
1941 - 1945 - Ks. Adams Piotr Wikary
1942 - 1944 - Ks. Zawacki Aleksander Wikary
1945 - 1946 - Ks. Krzoska Józef Wikary
1946 - 1948 - Ks. Piasek Grzegorz Wikariusz
1948 - 1948 - Ks. Markowski Wacław Wikariusz
1948 - 1949 - Ks. Chyliński Ludwik Wikariusz
1949 - 1950 - Ks. Krüger Jerzy Wikariusz
1951 - 1953 - Ks. Szuta Bronisław Kapelan
1952 - 1954 - Ks. Czajkowski Bolesław Wikariusz
1953 - 1959 - Ks. Szuta Bronisław Wikariusz
1954 - 1957 - Ks. Bieliński Romuald Jan Hubert Wikariusz
1956 - 1979 - Ks. Chylewski Franciszek Administrator
1957 - 1960 - Ks. Bartkowski Henryk Wikariusz
1959 - 1960 - Ks. Brodzik Tadeusz Wikariusz
1960 - 1962 - Ks. Jabłoński Władysław Wikariusz
1960 - 1962 - Ks. Barzowski Mieczysław Wikariusz
1962 - 1963 - Ks. Piotrowski Henryk Wikariusz
1962 - 1975 - Ks. Śledź Bolesław Wikariusz
1963 - 1974 - Ks. Cieśniewski Alojzy Wikariusz
1963 - 1965 - Ks. Skomski Zenon Wikariusz
1965 - 1973 - Ks. Główczewski Jerzy Wikariusz
1965 - 1983 - Ks. Mientki Jan Rezydent
1973 - 1977 - Ks. Rychert Stefan Wikariusz
1975 - 1978 - Ks. Szudrowicz Marian Czesław Wikariusz
1977 - 1979 - Ks. Kalinowski Jerzy Karol Wikariusz
1978 - 1980 - Ks. Makowski Alfons Wikariusz
1979 - 2011 - Ks. Wirwicki Zdzisław Proboszcz
1979 - 1985 - Ks. Gołuński Andrzej Wikariusz
1980 - 1988 - Ks. Guzman Mieczysław Wikariusz
1985 - 1986 - Ks. Hoffman Włodzimierz Antoni Wikariusz
1986 - 1989 - Ks. Zieliński Henryk Wikariusz
1988 - 1992 - Ks. Błażejczyk Marek Wikariusz
1989 - 1995 - Ks. Krzoska Stefan Rezydent
1989 - 2001 - Ks. Kotewicz Piotr Wikariusz
1990 - 2008 - Ks. Krzoska Alojzy Rezydent
1991 - 2001 - Ks. Czapiewski Józef Rezydent
1992 - 1996 - Ks. Straszewski Zbigniew Wikariusz
1996 - 1999 - Ks. Klawikowski Mirosław Grzegorz Wikariusz
1999 - 2007 - Ks. Opatowski Waldemar Wikariusz
2001 - 2002 - Ks. Kozłowski Leszek Wikariusz
2002 - 2006 - Ks. Bekisch Piotr Wikariusz
2006 - 2007 - Ks. Jerkiewicz Łukasz Wikariusz
2007 - 2011 - Ks. Pielecki Franciszek Wikariusz
2007 - 2011 - Ks. Stępnik Michał Wikariusz
2010 - 2011 - Ks. John Wojciech Wikariusz
2012 - 2014 - Ks. Dombrowski Andrzej Wikariusz
2013 - 2016 - Ks. Klawikowski Mirosław Proboszcz
2013 - 2016 - Ks. Misiurski Karol Wikariusz
2013 - 2016 - Ks. Zygmuntowski Jerzy Pomoc duszpasterska
2013 - 2016 - Ks. Wirwicki Zdzisław Rezydent
2015 - 2016 - Ks. Orłowski Paweł Wikariusz
2016 - 2016 - Ks. Flaczyński Jan Proboszcz
Uwaga
- Ks. Koliński 1706-1757 Sprawa do wyjaśnienia
- Ks. Nieżorowski czy Nieżórawski Sprawa do wyjaśnienia
- Ks. Łysakowski czy Łyssakowski Sprawa do wyjaśnienia
- Ks. Latoszewicz 1800-1812 Sprawa do wyjaśnienia
- Ks. Pathun 1814-1835 Sprawa do wyjaśnienia

Powołania kapłańskie i zakonne

1899 - Ks. Masłowski Bolesław
1946 - Ks. Czapiewski Jan
1979 - Ks. Szuca Stanisław Bernard
1982 - Ks. Bławat Andrzej Stanisław

Kapłani pochowani w kościele

Temat nie przebadany
??.??.1??? - Ks. nazwisko i imię

Kapłani pochowani na cm. parafialnym

05.01.2001 - Ks. Czapiewski Józef

Kapłani pochowani na cm. komunalnym

Temat nie przebadany
??.??.1??? - Ks. nazwisko i imię

Księgi i dokumenty parafialne

Księgi metrykalne i inne

Prowadzenie ksiąg metrykalnych stało się obowiązkiem wynikającym z uchwał podjętych na Soborze Trydenckim (1545-1563).
Zasady udostępniania zbiorów w AD Pelplin

Najstarsze księgi

- chrztów od 1665
- ślubów od 1784
- zgonów od 1787
Zestawienie to nie uwzględnia istniejących po dziś dzień:
- Księgi chrztów 1643-1649
- Księgi ślubów 1673-1782
- Ksiąg zgonów 1710-1742 oraz 1742-1780
- chrztów od 1856 r.
- ślubów od 1842 r.
- zgonów od 1866 r.
 • 2003 r. - zgodnie z załącznikiem nr 1 do protokołu przekazania ksiąg, do AD Pelplin przekazano z Niemiec księgi o sygn. W 165 - W 176,
tj. 12 woluminów, co jest zgodne z poniższym zestawieniem

Księgi chrztów

Księga chrztów 1643-1649 (AD Pelplin - brak sygnatury) (ksero)
Pierwszy wpis 16.05.1643 r., ostatni wpis 01.05.1649 r.
 • Charakterystyka księgi:
- brak okładki, księga ma charakter szczątkowy.
- z uwagi na poważne uszkodzenia górnych i bocznych krawędzi kartek wiele aktów zawiera dane w postaci szczątkowej
- dokonać szczegółowej analizy zdjęć pod kontem ustalenia dat
- Uzupełnić
 • Miejscowości spoza parafii wg oryginalnej pisowni:
- Uzupełnić
 • Ciekawostki:
- Uzupełnić
Księga chrztów 1665-1702 (AD Pelplin W 165)
Pierwszy wpis XX.03.1665 r., ostatni wpis 27.12.1702 r.
 • Charakterystyka księgi:
- Uzupełnić
 • Miejscowości spoza parafii wg oryginalnej pisowni:
- Uzupełnić
 • Ciekawostki:
- Uzupełnić
Księga chrztów 1703-1742 (AD Pelplin W 166)
Pierwszy wpis 24.01.1703 r., ostatni wpis 28.12.1742 r.
 • Charakterystyka księgi:
- Uzupełnić
 • Miejscowości spoza parafii wg oryginalnej pisowni:
- Uzupełnić
 • Ciekawostki:
- Uzupełnić
Księga chrztów 1743-1782 (AD Pelplin W 167)
Pierwszy wpis 01.01.1743 r., ostatni wpis 24.07.1782 r.
 • Charakterystyka księgi:
- Uzupełnić
 • Miejscowości spoza parafii wg oryginalnej pisowni:
- Uzupełnić
 • Ciekawostki:
- Uzupełnić
Księga chrztów 1782-1827 (AD Pelplin W 168)
Pierwszy wpis ??.??.???? r., ostatni wpis ??.??.???? r.
 • Charakterystyka księgi:
- Uzupełnić
 • Miejscowości spoza parafii wg oryginalnej pisowni:
- Uzupełnić
 • Ciekawostki:
- Uzupełnić
Księga chrztów 1827-1838 (AD Pelplin W 169)
Pierwszy wpis ??.??.???? r., ostatni wpis ??.??.???? r.
 • Charakterystyka księgi:
- Ostatni akt ma nr 89
- Uzupełnić
 • Miejscowości spoza parafii wg oryginalnej pisowni:
- Uzupełnić
 • Ciekawostki:
- Uzupełnić
Księga chrztów 1838-1841
Zmikrofilmowana przez Mormonów w dn. 17.05.1949 r. i mylnie opisana jako księga parafii "Kirche Groß Chelm" czyli Wielkie Chełmy (Nr mikrofilmu 716594 Item 3). Obejmuje akty od nr 176 z 1838 r. do nr 197 z 1841 r. Tym samym wypełnia "lukę" między księgami W 169 i W 170. Analiza pierwszej i ostatniej strony księgi prowadzi do wniosku iż pierwotnie księga chrztów obejmowała lata 1827-1841.
Czy w Niemczech zachował się oryginał ?
Księga chrztów 1841-1841 (AD Pelplin W 170)
Pierwszy wpis ??.??.???? r., ostatni wpis ??.??.???? r.
 • Charakterystyka księgi:
- Uzupełnić
 • Miejscowości spoza parafii wg oryginalnej pisowni:
- Uzupełnić
 • Ciekawostki:
- Uzupełnić
Księga chrztów 1842-1856 (AD Pelplin W 171)
Pierwszy wpis ??.??.???? r., ostatni wpis ??.??.???? r.
 • Charakterystyka księgi:
- Uzupełnić
 • Miejscowości spoza parafii wg oryginalnej pisowni:
- Uzupełnić
 • Ciekawostki:
- Uzupełnić
Księga chrztów 1856-1877 (w parafii)
Pierwszy wpis ??.??.???? r., ostatni wpis ??.??.???? r.
 • Charakterystyka księgi:
- Wyjaśnić czy została przekazana do AD Pelplin
- Uzupełnić
 • Miejscowości spoza parafii wg oryginalnej pisowni:
- Uzupełnić
 • Ciekawostki:
- Uzupełnić
Księga chrztów 1878-1881
Brak danych
Księga chrztów 1882-1887 (w parafii)
Pierwszy wpis ??.??.???? r., ostatni wpis ??.??.???? r.
 • Charakterystyka księgi:
- Wyjaśnić czy została przekazana do AD Pelplin
- Uzupełnić
 • Miejscowości spoza parafii wg oryginalnej pisowni:
- Uzupełnić
 • Ciekawostki:
- Uzupełnić
Księga chrztów 1888-1911 (w parafii)
Pierwszy wpis ??.??.???? r., ostatni wpis ??.??.???? r.
 • Charakterystyka księgi:
- Wyjaśnić czy została przekazana do AD Pelplin
- Uzupełnić
 • Miejscowości spoza parafii wg oryginalnej pisowni:
- Uzupełnić
 • Ciekawostki:
- Uzupełnić
Księga chrztów 1912-1925 (w parafii) (wpisy po 1920 r. dostępne tylko w parafii))
Pierwszy wpis 01.01.1912 r., ostatni wpis 27.09.1925 r.
 • Charakterystyka księgi:
- Wyjaśnić czy została przekazana do AD Pelplin
- Uzupełnić
 • Miejscowości spoza parafii wg oryginalnej pisowni:
- Uzupełnić
 • Ciekawostki:
- Uzupełnić
Księga chrztów 1925-1945 (w parafii) (dostępna tylko w parafii)
Pierwszy wpis ??.??.???? r., ostatni wpis ??.??.???? r.
 • Charakterystyka księgi:
- Wyjaśnić czy została przekazana do AD Pelplin
- Uzupełnić
 • Miejscowości spoza parafii wg oryginalnej pisowni:
- Uzupełnić
 • Ciekawostki:
- Uzupełnić
Księga chrztów 1933-1945 (w parafii) (dostępna tylko w parafii)
Pierwszy wpis ??.??.???? r., ostatni wpis ??.??.???? r.
 • Charakterystyka księgi:
- Wyjaśnić czy została przekazana do AD Pelplin
- Uzupełnić
 • Miejscowości spoza parafii wg oryginalnej pisowni:
- Uzupełnić
 • Ciekawostki:
- Uzupełnić
Księga chrztów 1945-1951 (w parafii) (dostępna tylko w parafii)
Pierwszy wpis ??.??.???? r., ostatni wpis ??.??.???? r.
 • Charakterystyka księgi:
- Uzupełnić
 • Miejscowości spoza parafii wg oryginalnej pisowni:
- Uzupełnić
 • Ciekawostki:
- Uzupełnić
Księga chrztów 1951-1959 (w parafii) (dostępna tylko w parafii)
Pierwszy wpis ??.??.???? r., ostatni wpis ??.??.???? r.
 • Charakterystyka księgi:
- Uzupełnić
 • Miejscowości spoza parafii wg oryginalnej pisowni:
- Uzupełnić
 • Ciekawostki:
- Uzupełnić
Księga chrztów 1960-1962 (w parafii) (dostępna tylko w parafii)
Pierwszy wpis ??.??.???? r., ostatni wpis ??.??.???? r.
 • Charakterystyka księgi:
- Uzupełnić
 • Miejscowości spoza parafii wg oryginalnej pisowni:
- Uzupełnić
 • Ciekawostki:
- Uzupełnić
Księga chrztów 1962-1965 (w parafii) (dostępna tylko w parafii)
Pierwszy wpis ??.??.???? r., ostatni wpis ??.??.???? r.
 • Charakterystyka księgi:
- Uzupełnić
 • Miejscowości spoza parafii wg oryginalnej pisowni:
- Uzupełnić
 • Ciekawostki:
- Uzupełnić
Księga chrztów 1965-1967 (w parafii) (dostępna tylko w parafii)
Pierwszy wpis ??.??.???? r., ostatni wpis ??.??.???? r.
 • Charakterystyka księgi:
- Uzupełnić
 • Miejscowości spoza parafii wg oryginalnej pisowni:
- Uzupełnić
 • Ciekawostki:
- Uzupełnić
Księga chrztów 1968-1970 (w parafii) (dostępna tylko w parafii)
Pierwszy wpis ??.??.???? r., ostatni wpis ??.??.???? r.
 • Charakterystyka księgi:
- Uzupełnić
 • Miejscowości spoza parafii wg oryginalnej pisowni:
- Uzupełnić
 • Ciekawostki:
- Uzupełnić
Księga chrztów 1971-1974 (w parafii) (dostępna tylko w parafii)
Pierwszy wpis ??.??.???? r., ostatni wpis ??.??.???? r.
 • Charakterystyka księgi:
- Uzupełnić
 • Miejscowości spoza parafii wg oryginalnej pisowni:
- Uzupełnić
 • Ciekawostki:
- Uzupełnić
Księga chrztów 1974-1976 (w parafii) (dostępna tylko w parafii)
Pierwszy wpis ??.??.???? r., ostatni wpis ??.??.???? r.
 • Charakterystyka księgi:
- Uzupełnić
 • Miejscowości spoza parafii wg oryginalnej pisowni:
- Uzupełnić
 • Ciekawostki:
- Uzupełnić
Księga chrztów 1977-1979 (w parafii) (dostępna tylko w parafii)
Pierwszy wpis ??.??.???? r., ostatni wpis ??.??.???? r.
 • Charakterystyka księgi:
- Uzupełnić
 • Miejscowości spoza parafii wg oryginalnej pisowni:
- Uzupełnić
 • Ciekawostki:
- Uzupełnić
Księga chrztów 1980-1982 (w parafii) (dostępna tylko w parafii)
Pierwszy wpis ??.??.???? r., ostatni wpis ??.??.???? r.
 • Charakterystyka księgi:
- Uzupełnić
 • Miejscowości spoza parafii wg oryginalnej pisowni:
- Uzupełnić
 • Ciekawostki:
- Uzupełnić
Księga chrztów 1983-1985 (w parafii) (dostępna tylko w parafii)
Pierwszy wpis ??.??.???? r., ostatni wpis ??.??.???? r.
 • Charakterystyka księgi:
- Uzupełnić
 • Miejscowości spoza parafii wg oryginalnej pisowni:
- Uzupełnić
 • Ciekawostki:
- Uzupełnić
Księga chrztów 1986-1988 (w parafii) (dostępna tylko w parafii)
Pierwszy wpis ??.??.???? r., ostatni wpis ??.??.???? r.
 • Charakterystyka księgi:
- Uzupełnić
 • Miejscowości spoza parafii wg oryginalnej pisowni:
- Uzupełnić
 • Ciekawostki:
- Uzupełnić
Księga chrztów 1989-1991 (w parafii) (dostępna tylko w parafii)
Pierwszy wpis ??.??.???? r., ostatni wpis ??.??.???? r.
 • Charakterystyka księgi:
- Uzupełnić
 • Miejscowości spoza parafii wg oryginalnej pisowni:
- Uzupełnić
 • Ciekawostki:
- Uzupełnić
Księga chrztów 1992-1993 (w parafii) (dostępna tylko w parafii)
Pierwszy wpis ??.??.???? r., ostatni wpis ??.??.???? r.
 • Charakterystyka księgi:
- Uzupełnić
 • Miejscowości spoza parafii wg oryginalnej pisowni:
- Uzupełnić
 • Ciekawostki:
- Uzupełnić
Księga chrztów 1994-1994 (w parafii) (dostępna tylko w parafii)
Pierwszy wpis ??.??.???? r., ostatni wpis ??.??.???? r.
 • Charakterystyka księgi:
- Uzupełnić
 • Miejscowości spoza parafii wg oryginalnej pisowni:
- Uzupełnić
 • Ciekawostki:
- Uzupełnić
Księga chrztów 1995-1997 (w parafii) (dostępna tylko w parafii)
Pierwszy wpis ??.??.???? r., ostatni wpis ??.??.???? r.
 • Charakterystyka księgi:
- Uzupełnić
 • Miejscowości spoza parafii wg oryginalnej pisowni:
- Uzupełnić
 • Ciekawostki:
- Uzupełnić
Księga chrztów 1998-2000 (w parafii) (dostępna tylko w parafii)
Pierwszy wpis ??.??.???? r., ostatni wpis ??.??.???? r.
 • Charakterystyka księgi:
- Uzupełnić
 • Miejscowości spoza parafii wg oryginalnej pisowni:
- Uzupełnić
 • Ciekawostki:
- Uzupełnić
Księga chrztów 2001-2003 (w parafii) (dostępna tylko w parafii)
Pierwszy wpis ??.??.???? r., ostatni wpis ??.??.???? r.
 • Charakterystyka księgi:
- Uzupełnić
 • Miejscowości spoza parafii wg oryginalnej pisowni:
- Uzupełnić
 • Ciekawostki:
- Uzupełnić
Następne księgi nie zostały zdygitalizowane.

Księgi konwersji

Temat nie przebadany
Dane wprowadzać wg wzorca
Księga konwersji 1757-1810 (AD Pelplin W1282 / w parafii) (wspólnie z księgą ślubów i zgonów)
Pierwszy wpis ??.??.???? r., ostatni wpis ??.??.???? r.
 • Charakterystyka księgi:
- Uzupełnić
 • Miejscowości spoza parafii wg oryginalnej pisowni:
- Uzupełnić
 • Ciekawostki:
- Uzupełnić
Następne księgi nie zostały zdygitalizowane.

Księgi I komunii

Księga I komunii 1842-1856 (w parafii) (wspólnie z księgą I komunii 1877-1880)
Pierwszy wpis ??.??.???? r., ostatni wpis ??.??.???? r.
 • Charakterystyka księgi:
- Uzupełnić
 • Miejscowości spoza parafii wg oryginalnej pisowni:
- Uzupełnić
 • Ciekawostki:
- Uzupełnić
Księga I komunii 1857-1876
Brak danych
Księga I komunii 1877-1880 (w parafii) (wspólnie z księgą I komunii 1842-1856)
Pierwszy wpis ??.??.???? r., ostatni wpis ??.??.???? r.
 • Charakterystyka księgi:
- Uzupełnić
 • Miejscowości spoza parafii wg oryginalnej pisowni:
- Uzupełnić
 • Ciekawostki:
- Uzupełnić
Księga I komunii 1881-1895
Brak danych
Księga I komunii 1896-1925 (w parafii) (wpisy po 1920 r. dostępne tylko w parafii)
Pierwszy wpis ??.??.???? r., ostatni wpis ??.??.???? r.
 • Charakterystyka księgi:
- Uzupełnić
 • Miejscowości spoza parafii wg oryginalnej pisowni:
- Uzupełnić
 • Ciekawostki:
- Uzupełnić
Księga I komunii 1926-1940 (w parafii) (dostępna tylko w parafii)
Pierwszy wpis ??.??.???? r., ostatni wpis ??.??.???? r.
 • Charakterystyka księgi:
- Uzupełnić
 • Miejscowości spoza parafii wg oryginalnej pisowni:
- Uzupełnić
 • Ciekawostki:
- Uzupełnić
Księga I komunii 1941-1944
Brak danych
Księga I komunii 1945-1954 (w parafii) (dostępna tylko w parafii)
Pierwszy wpis ??.??.???? r., ostatni wpis ??.??.???? r.
 • Charakterystyka księgi:
- Uzupełnić
 • Miejscowości spoza parafii wg oryginalnej pisowni:
- Uzupełnić
 • Ciekawostki:
- Uzupełnić
Księga I komunii 1956-1974 (w parafii) (dostępna tylko w parafii)
Pierwszy wpis ??.??.???? r., ostatni wpis ??.??.???? r.
 • Charakterystyka księgi:
- Uzupełnić
 • Miejscowości spoza parafii wg oryginalnej pisowni:
- Uzupełnić
 • Ciekawostki:
- Uzupełnić
Księga I komunii 1975-1989 (w parafii) (dostępna tylko w parafii)
Pierwszy wpis ??.??.???? r., ostatni wpis ??.??.???? r.
 • Charakterystyka księgi:
- Uzupełnić
 • Miejscowości spoza parafii wg oryginalnej pisowni:
- Uzupełnić
 • Ciekawostki:
- Uzupełnić
Księga I komunii 1990-2002 (w parafii) (dostępna tylko w parafii)
Pierwszy wpis ??.??.???? r., ostatni wpis ??.??.???? r.
 • Charakterystyka księgi:
- Uzupełnić
 • Miejscowości spoza parafii wg oryginalnej pisowni:
- Uzupełnić
 • Ciekawostki:
- Uzupełnić
Księga I komunii 2003-2004 (w parafii) (dostępna tylko w parafii)
Pierwszy wpis ??.??.???? r., ostatni wpis ??.??.???? r.
 • Charakterystyka księgi:
- Uzupełnić
 • Miejscowości spoza parafii wg oryginalnej pisowni:
- Uzupełnić
 • Ciekawostki:
- Uzupełnić
Następne księgi nie zostały zdygitalizowane.

Księgi bierzmowanych

Księga bierzmowanych 1948 i 1952 (w parafii) (dostępna tylko w parafii)
Pierwszy wpis ??.??.???? r., ostatni wpis ??.??.???? r.
 • Charakterystyka księgi:
- Uzupełnić
 • Miejscowości spoza parafii wg oryginalnej pisowni:
- Uzupełnić
 • Ciekawostki:
- Uzupełnić
Księga bierzmowanych 1957-1980 (w parafii) (dostępna tylko w parafii)
Pierwszy wpis ??.??.???? r., ostatni wpis ??.??.???? r.
 • Charakterystyka księgi:
- Uzupełnić
 • Miejscowości spoza parafii wg oryginalnej pisowni:
- Uzupełnić
 • Ciekawostki:
- Uzupełnić
Księga bierzmowanych 1983-2003 (w parafii) (dostępna tylko w parafii)
Pierwszy wpis ??.??.???? r., ostatni wpis ??.??.???? r.
 • Charakterystyka księgi:
- Uzupełnić
 • Miejscowości spoza parafii wg oryginalnej pisowni:
- Uzupełnić
 • Ciekawostki:
- Uzupełnić
Księga bierzmowanych 2004-2004 (w parafii) (dostępna tylko w parafii)
Pierwszy wpis ??.??.???? r., ostatni wpis ??.??.???? r.
 • Charakterystyka księgi:
- Uzupełnić
 • Miejscowości spoza parafii wg oryginalnej pisowni:
- Uzupełnić
 • Ciekawostki:
- Uzupełnić
Następne księgi nie zostały zdygitalizowane.

Alegaty

Nie dotyczy.

Księgi zapowiedzi

Nie były dygitalizowane. AD Pelplin nie posiada (w swoich zasobach) żadnych ksiąg. Informacji na ten temat należy szukać tylko w parafii.

Księgi ślubów

Księga ślubów 1673-1782 (AD Pelplin W 172)
Pierwszy wpis 23.08.1673 r., ostatni wpis 26.11.1782 r.
 • Charakterystyka księgi:
- na drugiej stronie jest opis 1673 - 1783
- Uzupełnić
 • Miejscowości spoza parafii wg oryginalnej pisowni:
- Uzupełnić
 • Ciekawostki:
- Uzupełnić
Księga ślubów 1782-1783
Brak danych
Księga ślubów 1784-1786 (AD Pelplin W 173) (wspólnie z księga ślubów 1800-1841)
Pierwszy wpis ??.??.???? r., ostatni wpis ??.??.???? r.
 • Charakterystyka księgi:
- Uzupełnić
 • Miejscowości spoza parafii wg oryginalnej pisowni:
- Uzupełnić
 • Ciekawostki:
- Uzupełnić
Księga ślubów 1787-1799
Brak danych
Księga ślubów 1800-1841 (AD Pelplin W 173) (wspólnie z księga ślubów 1784-1786)
Pierwszy wpis ??.??.???? r., ostatni wpis ??.??.???? r.
 • Charakterystyka księgi:
- Uzupełnić
 • Miejscowości spoza parafii wg oryginalnej pisowni:
- Uzupełnić
 • Ciekawostki:
- Uzupełnić
Księga ślubów 1842-1877 (w parafii)
Pierwszy wpis ??.??.???? r., ostatni wpis ??.??.???? r.
 • Charakterystyka księgi:
- Wyjaśnić czy została przekazana do AD Pelplin
- Uzupełnić
 • Miejscowości spoza parafii wg oryginalnej pisowni:
- Uzupełnić
 • Ciekawostki:
- Uzupełnić
Księga ślubów 1878-1887 (w parafii)
Pierwszy wpis ??.??.???? r., ostatni wpis ??.??.???? r.
 • Charakterystyka księgi:
- Wyjaśnić czy została przekazana do AD Pelplin
- Uzupełnić
 • Miejscowości spoza parafii wg oryginalnej pisowni:
- Uzupełnić
 • Ciekawostki:
- Uzupełnić
Księga ślubów 1887-1945 (w parafii) (wpisy po 1921 r. dostępne tylko w parafii)
Pierwszy wpis ??.??.???? r., ostatni wpis ??.??.???? r.
 • Charakterystyka księgi:
- Wyjaśnić czy została przekazana do AD Pelplin
- Uzupełnić
 • Miejscowości spoza parafii wg oryginalnej pisowni:
- Uzupełnić
 • Ciekawostki:
- Uzupełnić
Księga ślubów 1945-1958 (w parafii) (dostępna tylko w parafii)
Pierwszy wpis ??.??.???? r., ostatni wpis ??.??.???? r.
 • Charakterystyka księgi:
- Uzupełnić
 • Miejscowości spoza parafii wg oryginalnej pisowni:
- Uzupełnić
 • Ciekawostki:
- Uzupełnić
Księga ślubów 1958-1965 (w parafii) (dostępna tylko w parafii)
Pierwszy wpis ??.??.???? r., ostatni wpis ??.??.???? r.
 • Charakterystyka księgi:
- Uzupełnić
 • Miejscowości spoza parafii wg oryginalnej pisowni:
- Uzupełnić
 • Ciekawostki:
- Uzupełnić
Księga ślubów 1966-1973 (w parafii) (dostępna tylko w parafii)
Pierwszy wpis ??.??.???? r., ostatni wpis ??.??.???? r.
 • Charakterystyka księgi:
- Uzupełnić
 • Miejscowości spoza parafii wg oryginalnej pisowni:
- Uzupełnić
 • Ciekawostki:
- Uzupełnić
Księga ślubów 1974-1981 (w parafii) (dostępna tylko w parafii)
Pierwszy wpis ??.??.???? r., ostatni wpis ??.??.???? r.
 • Charakterystyka księgi:
- Uzupełnić
 • Miejscowości spoza parafii wg oryginalnej pisowni:
- Uzupełnić
 • Ciekawostki:
- Uzupełnić
Księga ślubów 1982-1987 (w parafii) (dostępna tylko w parafii)
Pierwszy wpis ??.??.???? r., ostatni wpis ??.??.???? r.
 • Charakterystyka księgi:
- Uzupełnić
 • Miejscowości spoza parafii wg oryginalnej pisowni:
- Uzupełnić
 • Ciekawostki:
- Uzupełnić
Księga ślubów 1988-1992 (w parafii) (dostępna tylko w parafii)
Pierwszy wpis ??.??.???? r., ostatni wpis ??.??.???? r.
 • Charakterystyka księgi:
- Uzupełnić
 • Miejscowości spoza parafii wg oryginalnej pisowni:
- Uzupełnić
 • Ciekawostki:
- Uzupełnić
Księga ślubów 1993-1998 (w parafii) (dostępna tylko w parafii)
Pierwszy wpis ??.??.???? r., ostatni wpis ??.??.???? r.
 • Charakterystyka księgi:
- Uzupełnić
 • Miejscowości spoza parafii wg oryginalnej pisowni:
- Uzupełnić
 • Ciekawostki:
- Uzupełnić
Księga ślubów 1999-2003 (w parafii) (dostępna tylko w parafii)
Pierwszy wpis ??.??.???? r., ostatni wpis ??.??.???? r.
 • Charakterystyka księgi:
- Uzupełnić
 • Miejscowości spoza parafii wg oryginalnej pisowni:
- Uzupełnić
 • Ciekawostki:
- Uzupełnić
Następne księgi nie zostały zdygitalizowane.

Księgi zgonów

Księga zgonów 1710-1742 (w parafii)
Pierwszy wpis ??.??.???? r., ostatni wpis ??.??.???? r.
 • Charakterystyka księgi:
- chronologia zgonów ujęta w ramch poszczególnych miejscowości,
- daty skrajnych wpisów do ustalenia po analizie księgi
- Uzupełnić
 • Miejscowości spoza parafii wg oryginalnej pisowni:
- Uzupełnić
 • Ciekawostki:
- Uzupełnić
Księga zgonów 1742-1780 (w parafii)
Pierwszy wpis ??.??.???? r., ostatni wpis ??.??.???? r.
 • Charakterystyka księgi:
- chronologia zgonów ujęta w ramch poszczególnych miejscowości,
- daty skrajnych wpisów do ustalenia po anlizie księgi
- na pierwzej stronie podany jest opis 22.05.1742
- Uzupełnić
 • Miejscowości spoza parafii wg oryginalnej pisowni:
- Uzupełnić
 • Ciekawostki:
- Uzupełnić
Księga zgonów 1781-1786
Brak danych
Księga zgonów 1787-1832 (AD Pelplin W 174)
Pierwszy wpis 27.03.1787 r., ostatni wpis 28.12.1832 r.
 • Charakterystyka księgi:
- Uzupełnić
 • Miejscowości spoza parafii wg oryginalnej pisowni:
- Uzupełnić
 • Ciekawostki:
- Uzupełnić
Księga zgonów 1833-1845 (AD Pelplin W 175)
Pierwszy wpis ??.??.???? r., ostatni wpis ??.??.???? r.
 • Charakterystyka księgi:
- Uzupełnić
 • Miejscowości spoza parafii wg oryginalnej pisowni:
- Uzupełnić
 • Ciekawostki:
- Uzupełnić
Księga zgonów 1846-1866 (AD Pelplin W 176)
Pierwszy wpis ??.??.???? r., ostatni wpis ??.??.???? r.
 • Charakterystyka księgi:
- Uzupełnić
 • Miejscowości spoza parafii wg oryginalnej pisowni:
- Uzupełnić
 • Ciekawostki:
- Uzupełnić
Księga zgonów 1866-1877 (w parafii)
Pierwszy wpis ??.??.???? r., ostatni wpis ??.??.???? r.
 • Charakterystyka księgi:
- Wyjaśnić czy została przekazana do AD Pelplin
- Uzupełnić
 • Miejscowości spoza parafii wg oryginalnej pisowni:
- Uzupełnić
 • Ciekawostki:
- Uzupełnić
Księga zgonów 1877-1905 (w parafii)
Pierwszy wpis ??.??.???? r., ostatni wpis ??.??.???? r.
 • Charakterystyka księgi:
- Wyjaśnić czy została przekazana do AD Pelplin
- Uzupełnić
 • Miejscowości spoza parafii wg oryginalnej pisowni:
- Uzupełnić
 • Ciekawostki:
- Uzupełnić
Księga zgonów 1906-1923 (w parafii)
Pierwszy wpis ??.??.???? r., ostatni wpis ??.??.???? r.
 • Charakterystyka księgi:
- Wyjaśnić czy została przekazana do AD Pelplin
- Uzupełnić
 • Miejscowości spoza parafii wg oryginalnej pisowni:
- Uzupełnić
 • Ciekawostki:
- Uzupełnić
Księga zgonów 1923-1950 (w parafii)
Pierwszy wpis ??.??.???? r., ostatni wpis ??.??.???? r.
 • Charakterystyka księgi:
- Wyjaśnić czy została przekazana do AD Pelplin
- Uzupełnić
 • Miejscowości spoza parafii wg oryginalnej pisowni:
- Uzupełnić
 • Ciekawostki:
- Uzupełnić
Księga zgonów 1950-1967 (w parafii) (wpisy po 1967 r. dostępne tylko w parafii)
Pierwszy wpis ??.??.???? r., ostatni wpis ??.??.???? r.
 • Charakterystyka księgi:
- Uzupełnić
 • Miejscowości spoza parafii wg oryginalnej pisowni:
- Uzupełnić
 • Ciekawostki:
- Uzupełnić
Księga zgonów 1968-1977 (w parafii) (dostępna tylko w parafii)
Pierwszy wpis ??.??.???? r., ostatni wpis ??.??.???? r.
 • Charakterystyka księgi:
- Uzupełnić
 • Miejscowości spoza parafii wg oryginalnej pisowni:
- Uzupełnić
 • Ciekawostki:
- Uzupełnić
Księga zgonów 1977-1985 (w parafii) (dostępna tylko w parafii)
Pierwszy wpis ??.??.???? r., ostatni wpis ??.??.???? r.
 • Charakterystyka księgi:
- Uzupełnić
 • Miejscowości spoza parafii wg oryginalnej pisowni:
- Uzupełnić
 • Ciekawostki:
- Uzupełnić
Księga zgonów 1986-1992 (w parafii) (dostępna tylko w parafii)
Pierwszy wpis ??.??.???? r., ostatni wpis ??.??.???? r.
 • Charakterystyka księgi:
- Uzupełnić
 • Miejscowości spoza parafii wg oryginalnej pisowni:
- Uzupełnić
 • Ciekawostki:
- Uzupełnić
Księga zgonów 1993-1998 (w parafii) (dostępna tylko w parafii)
Pierwszy wpis ??.??.???? r., ostatni wpis ??.??.???? r.
 • Charakterystyka księgi:
- Uzupełnić
 • Miejscowości spoza parafii wg oryginalnej pisowni:
- Uzupełnić
 • Ciekawostki:
- Uzupełnić
Księga zgonów 1999-2003 (w parafii) (dostępna tylko w parafii)
Pierwszy wpis ??.??.???? r., ostatni wpis ??.??.???? r.
 • Charakterystyka księgi:
- Uzupełnić
 • Miejscowości spoza parafii wg oryginalnej pisowni:
- Uzupełnić
 • Ciekawostki:
- Uzupełnić
Następne księgi nie zostały zdygitalizowane.

Księgi cmentarne

Temat nie przebadany
Dane wprowadzać wg wzorca
Księga cmentarna 1757-1810 (AD Pelplin W1282 / w parafii) (wspólnie z księgą ślubów i zgonów)
Pierwszy wpis ??.??.???? r., ostatni wpis ??.??.???? r.
 • Charakterystyka księgi:
- Uzupełnić
 • Miejscowości spoza parafii wg oryginalnej pisowni:
- Uzupełnić
 • Ciekawostki:
- Uzupełnić
Następne księgi nie zostały zdygitalizowane.

Księgi dusz

Temat nie przebadany
Dane wprowadzać wg wzorca
Księga dusz 1757-1810 (AD Pelplin W1282 / w parafii) (wspólnie z księgą ślubów i zgonów)
Pierwszy wpis ??.??.???? r., ostatni wpis ??.??.???? r.
 • Charakterystyka księgi:
- Uzupełnić
 • Miejscowości spoza parafii wg oryginalnej pisowni:
- Uzupełnić
 • Ciekawostki:
- Uzupełnić
Następne księgi nie zostały zdygitalizowane.

Księgi metrykalne w zasobach AP

Wg danych bazy PRADZIAD w Archiwum Państwowym nie występują księgi metrykalne.

Księgi metrykalne opublikowane w internecie

Temat nie przebadany

Mikrofilmy ksiąg metrykalnych

Temat nie przebadany
W zasobach Mormonów znajdują się następujące zmikrofilmowane księgi metrykalne:
Wg bazy PRADZIAD w AP nie występują mikrofilmy ksiąg metrykalnych.

Indeksy ksiąg metrykalnych

Aktualnie w trakcie indeksowania. Indeksy na stronie PomTG oraz Genealodzy.pl

Pozostałe księgi i dokumenty

Księga mesznego 1720-1882 (w parafii)
Pierwszy wpis ??.??.???? r., ostatni wpis ??.??.???? r.
 • Charakterystyka księgi:
- Uzupełnić
 • Miejscowości spoza parafii wg oryginalnej pisowni:
- Uzupełnić
 • Ciekawostki:
- Uzupełnić
Wg "Zarysu..." z 1928 r. archiwum parafialne obejmowało:
- Księgi dochodów i rozchodów od 1717 r.
- Starsze akta kościelne od 1751 r.
Czy się zachowały ?
Czy zachowały się księgi lub dokumenty dotyczące:
- Bractwa Matki Boskiej Szkaplerznej
- Trzeciego Zakonu św. Franciszka
- Stowarzyszenia Młodzieży Męskiej
- Stowarzyszenia Młodzieży Żeńskiej
- Stowarzyszenia Dziecięctwa Pana Jezusa
- Solidacji Mariańskiej
- Stowarzyszenia Matek Chrześcijańskich
- Stowarzyszenia Mężów Chrześcijańskich

Komentarz

USC

Siedziby USC

Lata Siedziba Podległe miejscowości
1874 - 1910 Rytel Miejscowość

Księgi USC

Po 100 latach od daty wytworzenia księgi przekazywane są do archiwów państwowych.
W tym punkcie i jego podpunktach pod żadnym pozorem nie wolno wprowadzać informacji o księgach w postaci podawania tylko ich zakresu czasowego. Autor tego punktu swoją osobą gwarantuje rzetelność podanych informacji we wzorcu.

Księgi urodzeń

Temat nie przebadany
Dane wprowadzać wg wzorca
Księga urodzeń 1757-1810 (AP Bydgoszcz sygnatura/ USC Pelplin sygnatura)
Pierwszy wpis ??.??.???? r., ostatni wpis ??.??.???? r.
Urodzenia w latach 1938-45
Opisać potencjalne przyczyny zaginięcia ksiąg i skomentować je.
Następne księgi nie zostały zdygitalizowane.

Alegaty

Nie dotyczy.

Księgi zapowiedzi

Temat nie przebadany
Dane wprowadzać wg wzorca
Księga zapowiedzi 1757-1810 (AP Bydgoszcz sygnatura/ USC Pelplin sygnatura)
Pierwszy wpis ??.??.???? r., ostatni wpis ??.??.???? r.
Zapowiedzi w latach 1938-45
Opisać potencjalne przyczyny zaginięcia ksiąg i skomentować je.
Następne księgi nie zostały zdygitalizowane.

Księgi małżeństw

Temat nie przebadany
Dane wprowadzać wg wzorca
Księga małżeństw 1757-1810 (AP Bydgoszcz sygnatura/ USC Pelplin sygnatura)
Pierwszy wpis ??.??.???? r., ostatni wpis ??.??.???? r.
Małżeństwa w latach 1938-45
Opisać potencjalne przyczyny zaginięcia ksiąg i skomentować je.
Następne księgi nie zostały zdygitalizowane.

Księgi rozwodów

Temat nie przebadany
Dane wprowadzać wg wzorca
Księga rozwodów 1757-1810 (AP Bydgoszcz sygnatura/ USC Pelplin sygnatura)
Pierwszy wpis ??.??.???? r., ostatni wpis ??.??.???? r.
Rozwody w latach 1938-45
Opisać potencjalne przyczyny zaginięcia ksiąg i skomentować je.
Następne księgi nie zostały zdygitalizowane.

Księgi zgonów

Temat nie przebadany
Dane wprowadzać wg wzorca
Księga zgonów 1757-1810 (AP Bydgoszcz sygnatura/ USC Pelplin sygnatura)
Pierwszy wpis ??.??.???? r., ostatni wpis ??.??.???? r.
Zmarli w latach 1938-45
Opisać potencjalne przyczyny zaginięcia ksiąg i skomentować je.
Następne księgi nie zostały zdygitalizowane.

Księgi USC w zasobach AP

Wg danych bazy PRADZIAD w Archiwum Państwowym w Bydgoszczy znajdują się księgi USC Brusy:
 • urodzeń: 1874-1897
 • alegaty: nie dotyczy
 • zapowiedzi: Brak danych
 • małżeństw: 1874-1897
 • rozwodów: Brak danych
 • zgonów: 1874-1897
W/w księgi są udostępniane całkowicie i wchodzą w skład zespołu 1616/0 Urząd Stanu Cywilnego Brusy
Komentarz

Księgi USC opublikowane w internecie

Temat nie przebadany

Mikrofilmy ksiąg USC

Temat nie przebadany
W zasobach Mormonów znajdują się następujące zmikrofilmowane księgi USC Miejscowość:
Wg bazy PRADZIAD przechowywane są w AP Bydgoszcz zmikrofilmowane księgi USC Brusy:
 • urodzeń: 1874-1881
 • alegaty: nie dotyczy
 • zapowiedzi: Brak danych
 • małżeństw: 1874-1881
 • rozwodów: Brak danych
 • zgonów: 1874-1881
Komentarz

Indeksy ksiąg USC

Temat nie przebadany
Aktualnie w trakcie indeksowania. Indeksy na stronie wg wzoru PomTG oraz Genealodzy.pl

Komentarz

Poszukując aktów USC należy sprawdzić dane z urzędów sąsiadujących terytorialnie względnie położonych w najbliższej okolicy: wpisać wg wzoru Silno, itd.

Dyskusje na forach internetowych

Temat nie przebadany

Inne

Kolejne informacje o miejscowości będącej siedzibą parafii można znaleźć na stronie Genepedii Brusy.