Żarnowiec - Parafia rz.-kat. pw. Zwiastowania Pana

Z Genepedia
Skocz do: nawigacji, wyszukiwania
To jest zalążek artykułu Żarnowiec - Parafia rz.-kat. pw. Zwiastowania Pana. Możesz go rozwinąć i uzupełnić lub poddać weryfikacji.
Jeśli uznasz że artykuł jest kompletny zaznacz ten fakt w Dyskusja:Żarnowiec - Parafia rz.-kat. pw. Zwiastowania Pana o dokumencie.

Żarnowiec - Parafia rz.-kat. pw. Zwiastowania Pana

łac. Parochiae Brak danych
inne nazwy:
Parafia p.w. Zwiastowania N.M.P.
Parafia p.w. Zwiastowania Pańskiego
Instrukcja wprowadzania danych zawarta jest na stronie.
Okresowo należy dokonać porównania zawartości niniejszej strony z wzorcem celem uzupełnienia o nowo dodane elementy.

Kontakt

 • Strona www parafii: Brak danych
 • 84-110 Żarnowiec ul. Klasztorna 3
 • tel. 58-736 26 36

Opis parafii

Historia parafii

Kościół parafialny
 • 1??? r. - parafię erygowano w czasach po zaprowadzeniu chrześcijaństwa dla okolicy
Wg Schematyzmu... str. 215 data erygowania parafii nieznana. Należy ona do najstarszych parafii tego obszaru.
Wg Schematyzmu... str. 244 parafię erygowano w XIII w.
 • 13?? r. - na pocz. XIV w. wybudowano kościół murowany
wg Schematyzmu... str. 215 kościół budowano do 1289 r. do 1350 r.
 • 1389 r. - prawdopodobnie kościół uległ zniszczeniu i został odbudowany
 • 1572 r. - parafia objęła opieką mieszkańców Parafii Krokowa, po utracie kościoła
 • 16?? r. - w I poł. XVII w. Lubocin otrzymał własny kościół
Czy jest to równoznaczne z erygowaniem parafii ?
 • 1652 r. - ufundowano drugi dzwon
Pierwszy, starożytny bez napisu.
 • 1738 r. - w dn. 16 maja założono Bractwo Szkaplerzne
Statut z dn. 04.01 (adm. 02.06)1852 r.
W 1928 r. należeli niemal wszyscy dorosli parafianie.
 • 1744 r. - w dn. 15 maja założono Bractwo św. Anny
Statut z dn. 06.01 (adm. 02.06) 1852 r.
W 1928 r. liczyło ok. 500 członków.
 • 1754 r. - odnowiono kościół
 • 1835 r. - do tego roku kościół spełniał także funkcję kościoła klasztornego
W krypcie kaplicy św. Urszuli chowano zmarłe siostry zakonne.
 • 1856 r. - w dn. 27 sierpnia założono Bractwo Trzeźwości
Brak danych o liczebności w 1928 r.
Odszukać dekret
 • 1898 r. - rozpoczęto remont koscioła
 • 1901 r. - zakończono remont kościoła
 • 1926 r. - w dn. 8 grudnia założono Trzeci Zakon św. Franciszka
W 1928 r. liczył 160 członków.
 • 1928 r. - w obrębie parafii mieszkało:
katolików Polaków - 3334
katolików Niemców - 500
ewangelików Niemców - ok. 600
ogółem 4434 dusze, w tym 2710 komunikujących.
 • 1945 r. - parafia przejęła kościół poewangelicki w Krokowie
Dekret z dn. 20.12.1947 r. opublikowany w Orędowniku nr 1/1948 r.
Wynika to z analizy Spisu... str. 112
Brak dekretu w Orędownikach z tych lat
kaplica publiczna pw. Św. Augustyna - Nadole (poświęcony 23.08.1986 r.)
Ośrodek Wczasowo-Rekreacyjny (Księża Zmartwychwstańcy) w Dąbkach - Kaplica publiczna pw. MB Częstochowskiej (poświęcona w 1935 r.)
Kościół filialny Tyłowo (18?? - 16.02.1870)
Patrz strona Parafii Tyłowo.

Cmentarz

Wyszukiwarka grobów: Brak danych
Indeksy grobów: Brak danych
Opis
Temat nie przebadany

Zasięg terytorialny

 • 1895 r. - wg Słownika parafia obejmowała miejscowości:
Żarnowiec z wybud. Nowydwór, Młyn Żarnowiecki, Przybysz, Dębek, Królewska Wola i Mielkenhof, Czymanowo, Karlikowo, Kartoszyn, Kołkowo, Lipkowo, Nadole, Odargowo, Opalin al. Opalno, Sobieńczyce, Świecin z wybud. Gruenthal, Dąbrowa, Galica, Fischerkathe, Sapała, Robaczek, Sławoszyn, Wierzchucin z Zdrojem i Pobłociem, Bzin, Jeldzin, Gościno, Glinki, Koślinki, Krokowo, Łętowice, Lisewo, Minkowice, Parzczyce, Warzewo. Oprócz tego przyłączony jest lokalny wikariat Tyłowo ze swoimi wsiami.
 • 1920 r. - nowa granica polityczna między Polską i Niemcami
Odcięła od parafii Wierzchucin oraz cały szereg innych wsi powiatu lęborskiego ustalić oraz kończyny powiatu wejherowskiego z Kolkowem, Opalinem, Prusewem, Bzinem i Czymanowem.
Dąbrowa, Dębki, Glinki, Goszczyno, Jeldzino, Karlikowo, Kartoszyno, Krokowo, Lubkowo, Lisewo, Łętowice, Minkowice, Nadole, Nowydwór, Odargowo, Parszczyce, Sobieńczyce, Sławoszyno, Świecino, Warzewo, Żarnowiec.
Gliniki, Goszczyno, Goszczyno-Wybudowanie, Jeldzino, Karlikowo, Karwińskie Błota I i II, Krokowo, Lisewo, Łętowice, Minkowice, Parszczyce, Sławoszyno, Szarydwór, Świecino.
Dekret z dn. 20.12.1947 r. opublikowany w Orędowniku nr 1/1948 r.
Dębki, Jeldzino Wybud., Kartoszyno, Lubkowo, Nadole, Odargowo, Porąb, Sobieńczyce, Żarnowiec.
Dębki, Jeldzino Wybudowanie, Lubkowo, Nadole, Odargowo, Porąb, Sobieńczyce, Żarnowiec.
Dębki, Lubkowo, Nadole, Odargowo, Porąb, Sobieńczyce, Żarnowiec.
Pozostałe miejscowości:
Temat nie przebadany

Niemiecko-polskie nazwy miejscowości wchodzących w skład parafii

Messtischblatt - 1936 r. Rozpisać miejscowości
W nawiasach ujęto odmiany pisowni, które w niektórych przypadkach są błędne.
Reckendorf - Bzin
Rauschendorf - Czymanowo
- Dąbrowa
Dembek - Dębki
Glinke - Glinki
Goschin - Goszczyno
Gelsin - Jeldzino
Karlekau - Karlikowo
Kartuschin - Kartoszyno
- Kolkowo
Krockow - Krokowo
Lübkau - Lubkowo
- Lisewo
Lankewitz - Łętowice
Menkewitz - Minkowice
- Nadole
Neuhof - Nowydwór
- Odargowo
- Opalino
Parschütz - Parszczyce
- Prusewo
Sobienitz - Sobieńczyce
- Sławoszyno
- Świecino
- Warzewo
Zarnowitz - Żarnowiec (Sarnowitz, Sarnewiz, Sarnowz, Zernewiz, zŻarnówiec)

Księża

Pracujący w parafii

15.08.1907 - 1928 - Ks. Reich Kurt Proboszcz, ur. 26.11.1876 w Trzewie, św. 01.07.1900, poprz wikary w Gdańsku - św. Józef, Chełmża, Grudziądz, adm. w Działdowie i Trąbkach, wikary w Starogardzie
1926 - 1928 - Ks. Prabucki Bolesław Wikary, ur. 06.08.1902 w Iwicznie pow. Starogard, św. 27.06.1926, poprz wikary w Sianowie
1946 - 19?? Ks. Kaszczyc Władysław Administrator, proboszcz (diec. wileńska), ur. 21.8.1908, św. 1934;
1949 - 1953 Ks. Stankowski Marian Administrator (diec. sandomierska) ur. 13.7.1887, św. 1913;
1954 - 1968 Ks. Bielicki Bolesław Administrator, ur. 8.10.1910, św. 1937; wicedziekan, mian. 1954;
1963 - 1983 Ks. Witaszek Kornel Rezydent, ur. 12.9.1901, św. 1924; szambelan papieski tajny (1968-), emeryt. 1962; kapelan honorowy JŚw. (archidiecezja poznańska), emeryt-jubilat 19.9.1901, 1924, 1972 (wg sp. 1983r)
1967 - 1968 Ks. Lichosyt Jan Wikariusz
1968 - 19?? Ks. Pająk Jerzy Wikariusz, 4.1.1943, św. 1968, mian. 1968;
1975 - 1987 Ks. Czapiewski Tomasz Wikariusz, 20.12.1951, 1975, 1985;
1981 - 1983 Ks. Langner Wiesław CR Rektor, 17.1.1934, 1961, 1981;
1983 - 1987 Ks. Bielicki Bolesław Proboszcz, dziekan (1983-87);
1986 - 1991 Ks. Krawiec Lucjan CR Rektor kaplicy Oo. Zmartwychwstańców w Dębkach, 16.11.1926, 1957, 1986;
1990 - 1991 Ks. Czapiewski Tomasz Proboszcz, dr nauk humanistycznych, 20.12.1951, 1875, 1990;
1993 - 19?? Ks. Świątek Marian Proboszcz, dziekan, 27.11.1957, 30.5.1982, 1.7.1993;
1993 - 1996 Ks. Kasprzyk Stefan CR Rektor kapl. publ. w Ośrodku Wczasowo-Rekreacyjnym (Ksieża Zmartwychwstańcy) w Dąbkach, 11.7.1935, 11.5.1959, 1.9.1993;
1994 - 1996 Ks. Kunca Jerzy Proboszcz, 25.2.1961, 17.5.1986, 24.6.1994, czł. Rady Kapłańskiej (1996-)
01.08.2005 - nadal - Ks. Stachowski Krzysztof Proboszcz, Kanonik
01.07.2009 - nadal Ks. Brudzisz Marek Wikariusz
24.10.2013 - nadal Ks. Bużan Mirosław Pomoc duszpasterska, Kanonik

Powołania kapłańskie i zakonne

Temat nie przebadany
1??? - Ks. nazwisko i imię

Kapłani pochowani w kościele

Temat nie przebadany
??.??.1??? - Ks. nazwisko i imię

Kapłani pochowani na cm. parafialnym

Temat nie przebadany
??.??.1??? - Ks. nazwisko i imię

Kapłani pochowani na cm. komunalnym

Temat nie przebadany
??.??.1??? - Ks. nazwisko i imię

Księgi i dokumenty parafialne

Księgi metrykalne i inne

Prowadzenie ksiąg metrykalnych stało się obowiązkiem wynikającym z uchwał podjętych na Soborze Trydenckim (1545-1563).
Zasady udostępniania zbiorów w AAD Gdańsk.

Najstarsze księgi

1928 r. - wg Zarysu... str. 528/856 archiwum parafialne obejmowało księgi:
- chrztów 1593-1928
- ślubów 1593-1928
- zgonów 1637-1928
- zgony sióstr 1603-1630 Czy się zachowały ?
- zgony księży urzędujących w klasztorze 1647-1831 Czy się zachowały ?
- chrztów od 1573 r.
- ślubów od 1573 r.
- zgonów od 1573 r.
Sprawa do wyjaśnienia
- chrztów od 1573 r.
- ślubów od 1573 r.
- zgonów od 1573 r.
Sprawa do wyjaśnienia

Księgi chrztów

Księga chrztów 1593-1664 (w parafii)
Pierwszy wpis ??.??.???? r., ostatni wpis ??.??.???? r.
 • Charakterystyka księgi:
- Uzupełnić
 • Miejscowości spoza parafii wg oryginalnej pisowni:
- Uzupełnić
 • Ciekawostki:
- Uzupełnić
Księga chrztów 1664-1720
Brak danych
Księga chrztów 1720-1785 (AAD Gdańsk W1760) (wspólnie z Księgą ślubów)
Pierwszy wpis ??.??.???? r., ostatni wpis ??.??.???? r.
 • Charakterystyka księgi:
- Uzupełnić
 • Miejscowości spoza parafii wg oryginalnej pisowni:
- Uzupełnić
 • Ciekawostki:
- Uzupełnić
Księga chrztów 1786-1819
Patrz pkt 3.2 Księgi metrykalne w zasobach AP
Księga chrztów 1819-1822
Brak danych
Księga chrztów 1822-1825 (AAD Gdańsk W1761) (wspólnie z Księgą ślubów)
Pierwszy wpis ??.??.???? r., ostatni wpis ??.??.???? r.
 • Charakterystyka księgi:
- Uzupełnić
 • Miejscowości spoza parafii wg oryginalnej pisowni:
- Uzupełnić
 • Ciekawostki:
- Uzupełnić
Księga chrztów 1826-1845 (AAD Gdańsk W1762)
Pierwszy wpis ??.??.???? r., ostatni wpis ??.??.???? r.
 • Charakterystyka księgi:
- Uzupełnić
 • Miejscowości spoza parafii wg oryginalnej pisowni:
- Uzupełnić
 • Ciekawostki:
- Uzupełnić
Księga chrztów 1845-1847
Brak danych
Księga chrztów 1847-1859 (w parafii)
Pierwszy wpis ??.??.???? r., ostatni wpis ??.??.???? r.
 • Charakterystyka księgi:
- Uzupełnić
 • Miejscowości spoza parafii wg oryginalnej pisowni:
- Uzupełnić
 • Ciekawostki:
- Uzupełnić
Księga chrztów 1860-1886 (w parafii)
Pierwszy wpis ??.??.???? r., ostatni wpis ??.??.???? r.
 • Charakterystyka księgi:
- Uzupełnić
 • Miejscowości spoza parafii wg oryginalnej pisowni:
- Uzupełnić
 • Ciekawostki:
- Uzupełnić
Księga chrztów 1887-1904 (w parafii)
Pierwszy wpis ??.??.???? r., ostatni wpis ??.??.???? r.
 • Charakterystyka księgi:
- Uzupełnić
 • Miejscowości spoza parafii wg oryginalnej pisowni:
- Uzupełnić
 • Ciekawostki:
- Uzupełnić
Księga chrztów 1904-1925 (w parafii)
Pierwszy wpis ??.??.???? r., ostatni wpis ??.??.???? r.
 • Charakterystyka księgi:
- Uzupełnić
 • Miejscowości spoza parafii wg oryginalnej pisowni:
- Uzupełnić
 • Ciekawostki:
- Uzupełnić
Księga chrztów 1926-1944 (w parafii)
Pierwszy wpis ??.??.???? r., ostatni wpis ??.??.???? r.
 • Charakterystyka księgi:
- Uzupełnić
 • Miejscowości spoza parafii wg oryginalnej pisowni:
- Uzupełnić
 • Ciekawostki:
- Uzupełnić
Księga chrztów 1945-1955 (w parafii)
Pierwszy wpis ??.??.???? r., ostatni wpis ??.??.???? r.
 • Charakterystyka księgi:
- Uzupełnić
 • Miejscowości spoza parafii wg oryginalnej pisowni:
- Uzupełnić
 • Ciekawostki:
- Uzupełnić
Księga chrztów 1956-1970 (w parafii)
Pierwszy wpis ??.??.???? r., ostatni wpis ??.??.???? r.
 • Charakterystyka księgi:
- Uzupełnić
 • Miejscowości spoza parafii wg oryginalnej pisowni:
- Uzupełnić
 • Ciekawostki:
- Uzupełnić
Księga chrztów 1971-1995 (w parafii)
Pierwszy wpis ??.??.???? r., ostatni wpis ??.??.???? r.
 • Charakterystyka księgi:
- Uzupełnić
 • Miejscowości spoza parafii wg oryginalnej pisowni:
- Uzupełnić
 • Ciekawostki:
- Uzupełnić
Księga chrztów 1995-2008 (w parafii)
Pierwszy wpis ??.??.???? r., ostatni wpis ??.??.???? r.
 • Charakterystyka księgi:
- Uzupełnić
 • Miejscowości spoza parafii wg oryginalnej pisowni:
- Uzupełnić
 • Ciekawostki:
- Uzupełnić
Następne księgi nie zostały zdygitalizowane.

Księgi konwersji

Temat nie przebadany
Dane wprowadzać wg wzorca
Księga konwersji 1757-1810 (AD Pelplin W1282 / w parafii) (wspólnie z księgą ślubów i zgonów)
Pierwszy wpis ??.??.???? r., ostatni wpis ??.??.???? r.
 • Charakterystyka księgi:
- Uzupełnić
 • Miejscowości spoza parafii wg oryginalnej pisowni:
- Uzupełnić
 • Ciekawostki:
- Uzupełnić
Następne księgi nie zostały zdygitalizowane.

Księgi I komunii

Temat nie przebadany
Dane wprowadzać wg wzorca
Księga I komunii 1757-1810 (AD Pelplin W1282 / w parafii) (wspólnie z księgą ślubów i zgonów)
Pierwszy wpis ??.??.???? r., ostatni wpis ??.??.???? r.
 • Charakterystyka księgi:
- Uzupełnić
 • Miejscowości spoza parafii wg oryginalnej pisowni:
- Uzupełnić
 • Ciekawostki:
- Uzupełnić
I komunia w latach 1938-45
Opisać potencjalne przyczyny zaginięcia ksiąg i skomentować je.
Następne księgi nie zostały zdygitalizowane.

Księgi bierzmowanych

Temat nie przebadany
Dane wprowadzać wg wzorca
Księga bierzmowanych 1757-1810 (AD Pelplin W1282 / w parafii) (wspólnie z księgą ślubów i zgonów)
Pierwszy wpis ??.??.???? r., ostatni wpis ??.??.???? r.
 • Charakterystyka księgi:
- Uzupełnić
 • Miejscowości spoza parafii wg oryginalnej pisowni:
- Uzupełnić
 • Ciekawostki:
- Uzupełnić
Bierzmowania w latach 1938-45
Opisać potencjalne przyczyny zaginięcia ksiąg i skomentować je.
Następne księgi nie zostały zdygitalizowane.

Alegaty

Nie dotyczy.

Księgi zapowiedzi

Temat nie przebadany
Dane wprowadzać wg wzorca
Księga zapowiedzi 1757-1810 (AD Pelplin W1282 / w parafii) (wspólnie z księgą ślubów i zgonów)
Pierwszy wpis ??.??.???? r., ostatni wpis ??.??.???? r.
Ciekawostki:
Zapowiedzi w latach 1938-45
Opisać potencjalne przyczyny zaginięcia ksiąg i skomentować je.
Następne księgi nie zostały zdygitalizowane.

Księgi ślubów

Księga ślubów 1593-1663 (w parafii)
Pierwszy wpis ??.??.???? r., ostatni wpis ??.??.???? r.
 • Charakterystyka księgi:
- Uzupełnić
 • Miejscowości spoza parafii wg oryginalnej pisowni:
- Uzupełnić
 • Ciekawostki:
- Uzupełnić
Księga ślubów 1663-1720
Brak danych
Księga ślubów 1720-1764 (AAD Gdańsk W 1760 ) (wspólnie z księgą chrztów)
Pierwszy wpis ??.??.???? r., ostatni wpis ??.??.???? r.
 • Charakterystyka księgi:
- Uzupełnić
 • Miejscowości spoza parafii wg oryginalnej pisowni:
- Uzupełnić
 • Ciekawostki:
- Uzupełnić
Księga ślubów 1764-1783
Brak danych
Księga ślubów 1783-1825 (AAD Gdańsk W 1761 ) (wspólnie z księgą chrztów)
Pierwszy wpis ??.??.???? r., ostatni wpis ??.??.???? r.
 • Charakterystyka księgi:
- Uzupełnić
 • Miejscowości spoza parafii wg oryginalnej pisowni:
- Uzupełnić
 • Ciekawostki:
- Uzupełnić
Księga ślubów 1825-1854
Brak danych
Księga ślubów 1854-1940 (w parafii)
Pierwszy wpis ??.??.???? r., ostatni wpis ??.??.???? r.
 • Charakterystyka księgi:
- Uzupełnić
 • Miejscowości spoza parafii wg oryginalnej pisowni:
- Uzupełnić
 • Ciekawostki:
- Uzupełnić
Księga ślubów 1939-1955 (w parafii)
Pierwszy wpis ??.??.???? r., ostatni wpis ??.??.???? r.
 • Charakterystyka księgi:
- Wyjaśnić dlaczego "nachodzą na siebie" lata
- Uzupełnić
 • Miejscowości spoza parafii wg oryginalnej pisowni:
- Uzupełnić
 • Ciekawostki:
- Uzupełnić
Księga ślubów 1956-1997 (w parafii)
Pierwszy wpis ??.??.???? r., ostatni wpis ??.??.???? r.
 • Charakterystyka księgi:
- Uzupełnić
 • Miejscowości spoza parafii wg oryginalnej pisowni:
- Uzupełnić
 • Ciekawostki:
- Uzupełnić
Księga ślubów 1998-2008 (w parafii)
Pierwszy wpis ??.??.???? r., ostatni wpis ??.??.???? r.
 • Charakterystyka księgi:
- Uzupełnić
 • Miejscowości spoza parafii wg oryginalnej pisowni:
- Uzupełnić
 • Ciekawostki:
- Uzupełnić
Następne księgi nie zostały zdygitalizowane.

Księgi zgonów

Księga zgonów 1637-1664 (w parafii)
Pierwszy wpis ??.??.???? r., ostatni wpis ??.??.???? r.
 • Charakterystyka księgi:
- Uzupełnić
 • Miejscowości spoza parafii wg oryginalnej pisowni:
- Uzupełnić
 • Ciekawostki:
- Uzupełnić
Księga zgonów 1664-1826
Brak danych
Księga zgonów 1826-1839 (AAD Gdańsk W 1764 )
Pierwszy wpis ??.??.???? r., ostatni wpis ??.??.???? r.
 • Charakterystyka księgi:
- Uzupełnić
 • Miejscowości spoza parafii wg oryginalnej pisowni:
- Uzupełnić
 • Ciekawostki:
- Uzupełnić
Księga zgonów 1840-1866 (w parafii)
Pierwszy wpis ??.??.???? r., ostatni wpis ??.??.???? r.
 • Charakterystyka księgi:
- Uzupełnić
 • Miejscowości spoza parafii wg oryginalnej pisowni:
- Uzupełnić
 • Ciekawostki:
- Uzupełnić
Księga zgonów 1867-1902 (w parafii)
Pierwszy wpis ??.??.???? r., ostatni wpis ??.??.???? r.
 • Charakterystyka księgi:
- Uzupełnić
 • Miejscowości spoza parafii wg oryginalnej pisowni:
- Uzupełnić
 • Ciekawostki:
- Uzupełnić
Księga zgonów 1902-2005 (w parafii)
Pierwszy wpis ??.??.???? r., ostatni wpis ??.??.???? r.
 • Charakterystyka księgi:
- Uzupełnić
 • Miejscowości spoza parafii wg oryginalnej pisowni:
- Uzupełnić
 • Ciekawostki:
- Uzupełnić
Księga zgonów 2006-2008 (w parafii)
Pierwszy wpis ??.??.???? r., ostatni wpis ??.??.???? r.
 • Charakterystyka księgi:
- Uzupełnić
 • Miejscowości spoza parafii wg oryginalnej pisowni:
- Uzupełnić
 • Ciekawostki:
- Uzupełnić
Następne księgi nie zostały zdygitalizowane.

Księgi cmentarne

Temat nie przebadany
Dane wprowadzać wg wzorca
Księga cmentarna 1757-1810 (AD Pelplin W1282 / w parafii) (wspólnie z księgą ślubów i zgonów)
Pierwszy wpis ??.??.???? r., ostatni wpis ??.??.???? r.
 • Charakterystyka księgi:
- Uzupełnić
 • Miejscowości spoza parafii wg oryginalnej pisowni:
- Uzupełnić
 • Ciekawostki:
- Uzupełnić
Następne księgi nie zostały zdygitalizowane.

Księgi dusz

Temat nie przebadany
Dane wprowadzać wg wzorca
Księga dusz 1757-1810 (AD Pelplin W1282 / w parafii) (wspólnie z księgą ślubów i zgonów)
Pierwszy wpis ??.??.???? r., ostatni wpis ??.??.???? r.
 • Charakterystyka księgi:
- Uzupełnić
 • Miejscowości spoza parafii wg oryginalnej pisowni:
- Uzupełnić
 • Ciekawostki:
- Uzupełnić
Następne księgi nie zostały zdygitalizowane.

Księgi metrykalne w zasobach AP

Wg danych bazy PRADZIAD w Archiwum Państwowym w Gdańsku znajdują się księgi metrykalne:
W/w księgi są udostępniane całkowicie i wchodzą w skład zespołu 942/0 Akta klasztoru cystersek, później benedyktynek w Żarnowcu
Jednocześnie na stronie wg wzoru wyszukiwanie ogólne?? jest doprecyzowana informacja, że akta są z lat:
Komentarz

Księgi metrykalne opublikowane w internecie

Temat nie przebadany

Mikrofilmy ksiąg metrykalnych

Temat nie przebadany
W zasobach Mormonów znajdują się następujące zmikrofilmowane księgi metrykalne:
Wg bazy PRADZIAD przechowywane w AP Miejscowość księgi metrykalne zostały zmikrofilmowane w zakresie:

Indeksy ksiąg metrykalnych

Temat nie przebadany
Aktualnie w trakcie indeksowania. Indeksy na stronie PomTG oraz Genealodzy.pl

Pozostałe księgi i dokumenty

Czy zachowały się księgi lub dokumenty dotyczące:
- Bractwa Szkaplerzne
- Bractwa św. Anny
- Bractwa Trzeźwości
- Trzeciego Zakonu św. Franciszka

Komentarz

USC

Siedziby USC

Temat nie przebadany
zakres lat/siedziba USC/podległe miejscowości
????-???? Miejscowość Miejscowość, Miejscowość, Miejscowość

Księgi USC

Po 100 latach od daty wytworzenia księgi przekazywane są do archiwów państwowych.
W tym punkcie i jego podpunktach pod żadnym pozorem nie wolno wprowadzać informacji o księgach w postaci podawania tylko ich zakresu czasowego. Autor tego punktu swoją osobą gwarantuje rzetelność podanych informacji we wzorcu.

Księgi urodzeń

Temat nie przebadany
Dane wprowadzać wg wzorca
Księga urodzeń 1757-1810 (AP Bydgoszcz sygnatura/ USC Pelplin sygnatura)
Pierwszy wpis ??.??.???? r., ostatni wpis ??.??.???? r.
Urodzenia w latach 1938-45
Opisać potencjalne przyczyny zaginięcia ksiąg i skomentować je.
Następne księgi nie zostały zdygitalizowane.

Alegaty

Temat nie przebadany
Dane wprowadzać wg wzorca
Alegaty 1757-1810 (AP Bydgoszcz sygnatura/ USC Pelplin sygnatura)
Pierwszy wpis ??.??.???? r., ostatni wpis ??.??.???? r.
Alegaty w latach 1938-45
Opisać potencjalne przyczyny zaginięcia ksiąg i skomentować je.
Następne księgi nie zostały zdygitalizowane.

Księgi zapowiedzi

Temat nie przebadany
Dane wprowadzać wg wzorca
Księga zapowiedzi 1757-1810 (AP Bydgoszcz sygnatura/ USC Pelplin sygnatura)
Pierwszy wpis ??.??.???? r., ostatni wpis ??.??.???? r.
Zapowiedzi w latach 1938-45
Opisać potencjalne przyczyny zaginięcia ksiąg i skomentować je.
Następne księgi nie zostały zdygitalizowane.

Księgi małżeństw

Temat nie przebadany
Dane wprowadzać wg wzorca
Księga małżeństw 1757-1810 (AP Bydgoszcz sygnatura/ USC Pelplin sygnatura)
Pierwszy wpis ??.??.???? r., ostatni wpis ??.??.???? r.
Małżeństwa w latach 1938-45
Opisać potencjalne przyczyny zaginięcia ksiąg i skomentować je.
Następne księgi nie zostały zdygitalizowane.

Księgi rozwodów

Temat nie przebadany
Dane wprowadzać wg wzorca
Księga rozwodów 1757-1810 (AP Bydgoszcz sygnatura/ USC Pelplin sygnatura)
Pierwszy wpis ??.??.???? r., ostatni wpis ??.??.???? r.
Rozwody w latach 1938-45
Opisać potencjalne przyczyny zaginięcia ksiąg i skomentować je.
Następne księgi nie zostały zdygitalizowane.

Księgi zgonów

Temat nie przebadany
Dane wprowadzać wg wzorca
Księga zgonów 1757-1810 (AP Bydgoszcz sygnatura/ USC Pelplin sygnatura)
Pierwszy wpis ??.??.???? r., ostatni wpis ??.??.???? r.
Zmarli w latach 1938-45
Opisać potencjalne przyczyny zaginięcia ksiąg i skomentować je.
Następne księgi nie zostały zdygitalizowane.

Księgi USC w zasobach AP

Temat nie przebadany
Wg danych bazy PRADZIAD w Archiwum Państwowym w Miejscowość znajdują się księgi USC Miejscowość:
W/w księgi są udostępniane całkowicie i wchodzą w skład zespołu :wg wzoru 1769/0 Urząd Stanu Cywilnego Raciąż
Komentarz

Księgi USC opublikowane w internecie

Temat nie przebadany

Mikrofilmy ksiąg USC

Temat nie przebadany
W zasobach Mormonów znajdują się następujące zmikrofilmowane księgi USC Miejscowość:
Wg bazy PRADZIAD przechowywane są w AP Miejscowość zmikrofilmowane księgi USC Miejscowość:
Komentarz

Indeksy ksiąg USC

Temat nie przebadany
Aktualnie w trakcie indeksowania. Indeksy na stronie wg wzoru PomTG oraz Genealodzy.pl

Komentarz

Poszukując aktów USC należy sprawdzić dane z urzędów sąsiadujących terytorialnie względnie położonych w najbliższej okolicy: wpisać wg wzoru Silno, itd.

Dyskusje na forach internetowych

Temat nie przebadany

Inne

Kolejne informacje o miejscowości będącej siedzibą parafii można znaleźć na stronie Genepedii Miejscowość