Świecie - Parafia rz.-kat. pw. MB Częstochowskiej i św. Stanisława Biskupa

Z Genepedia
Skocz do: nawigacji, wyszukiwania
To jest zalążek artykułu Świecie - Parafia rz.-kat. pw. MB Częstochowskiej i św. Stanisława Biskupa. Możesz go rozwinąć i uzupełnić lub poddać weryfikacji.
Jeśli uznasz że artykuł jest kompletny zaznacz ten fakt w Dyskusja:Świecie - Parafia rz.-kat. pw. MB Częstochowskiej i św. Stanisława Biskupa o dokumencie.

Świecie - Parafia rz.-kat. pw. Matki Bożej Częstochowskiej i św. Stanisława Biskupa; Sanktuarium MB Częstochowskiej

łac.: Parohiae Brak danych
Instrukcja wprowadzania danych zawarta jest na stronie.
Okresowo należy dokonać porównania zawartości niniejszej strony z wzorcem celem uzupełnienia o nowo dodane elementy.

Kontakt

 • 86-100 Świecie ul. Farna 4
 • tel. 52 331 36 77

Opis parafii

Historia parafii

Kościół parafialny
 • 1990 r. - w dn. ogłoszenia z ambon zainteresowanych parafii ustanowiono parafię
Dekret z dn. 10.02.1990 r. opublikowany w Orędowniku nr 1-3/1990 r.
Kościół filialny
Nie występuje.

Cmentarz

Wyszukiwarka grobów: Brak danych
Indeksy grobów: Brak danych
Opis
Temat nie przebadany

Zasięg terytorialny

 • 1990 r. - w dn. ogłoszenia z ambon zainteresowanych parafii przyłączono:
- z Parafii Świecie - św. Andrzeja Boboli
Cała ul. Wodna, ul. Mickiewicza po obu stronach wraz z Alejami, ul. Marchlewskiego po obu stronach oraz cała ul. Pocztowa.
- z Parafii Świecie - Niepokalanego Poczęcia NMP
Odcinek ul. Sadowej do skrzyżowania z ul. Marchlewskiego do końca, ul. Browarowa po obu stronach, ul. Nadbrzeżna oraz część Parowy
- z Parafii Świecie - Chrystusa Króla
Zabudowania wsi Głogówko, położone po lewej stronie od szosy toruńskiej
Tym samym granice parafii przebiegały: ul. Wodną, ul. Mickiewicza wraz z Alejami do skrzyżowania z ul. Marchlewskiego do ul. Sądowej, ul. Sądową do ul. Browarowej, obejmując zabudowania znajdujące się na terenie Starego Miasta łącznie z Żurawią Kępą oraz 3 posesje ze wsi Głogówko.
Dekret z dn. 10.02.1990 r. opublikowany w Orędowniku nr 1-3/1990 r.
Miejscowości: Kępa, Głogówko do szosy chełmińskiej.
Świecie - ulice: Browarowa, Marchlewskiego, Mały Rynek, Mickiewicza (di nr 19), Nadbrzeżna, Parowa, Pocztowa, Sądowa (do nr 12), Szkolna, Wodna, Farna, Mostowa, PCK, Zamkowa, Zielona, Żurawia.
- zabudowania wsi Głogówko leżące po lewej stronie szosy Świecie - Toruń.
Dekret z dn. 05.11.1992 r. opublikowany w Miesięczniku nr 5/1992
Miejscowości: Głogówko do szosy chełmińskiej, Żurawia Kępa.
Świecie - ulice: Browarowa, Farna, Księcia Grzmisława, Mały Rynek, Mickiewicza (od nr 19), Mostowa, Nadbrzeżna, Parowa, PCK, Pocztowa, Sądowa (do nr 12), Wodna, Zamkowa, Zielona.
Miejscowości: Żurawia Kępa.
Świecie - ulice: Browarowa, Farna, Księcia Grzmisława, Mały Rynek, Mickiewicza (do nr 19), Mostowa, Nadbrzeżna, Parowa, PCK, Pocztowa, Sądowa (do nr 12), Szkolna, Wodna, Zamkowa, Zielona.
 • 1998 r. - w dn. 1 stycznia (wg Spisu... str. 223) brak informacji o zasięgu terytorialnym
 • 2000 r. - w dn. 20 stycznia (wg Spisu... str. 315) zasięg terytorialny nie uległ zmianie
 • 2001 r. - w dn. 20 stycznia (wg Spisu... str. 320) zasięg terytorialny nie uległ zmianie
 • 2003 r. - w dn. 28 stycznia (wg Spisu... str. 328) zasięg terytorialny nie uległ zmianie
 • 2004 r. - w dn. 21 września (wg Spisu... str. 339) zasięg terytorialny nie uległ zmianie
 • 2007 r. - w dn. 17 stycznia (wg Spisu... str. 346) zasięg terytorialny nie uległ zmianie
 • 2008 r. - w dn. 30 stycznia (wg Spisu... str. 345) zasięg terytorialny nie uległ zmianie
 • 2009 r. - w dn. 30 stycznia (wg Spisu... str. 347) zasięg terytorialny nie uległ zmianie
Pozostałe miejscowości (pisownia oryginalna), których nazwy prawdopodobnie "zaginęły":
Temat nie przebadany

Niemiecko-polskie nazwy miejscowości wchodzących w skład parafii

Messtischblatt - 1936 r. Rozpisać miejscowości
Kgl. Glugowko (Königl.-Glugowko) - Głogówko Król. lub Głogówko Królewskie (Głogówko)
- Kępa
Schwetz Patrz też Schwetz (2) Weichsel - Świecie (Świecie n. Wisłą)
Kranichsfelde (Surawer-Kaempe) - Żurawia Kępa

Mapy

Uzupełnić

Księża

Pracujący w parafii

1989 - 1998 - Ks. Miotk Marian Proboszcz
1995 - 2011 - Ks. Kalkowski Wacław Rezydent
1998 - 2020 - Ks. Grajewski Kazimierz Proboszcz
2020 - 2021 - Ks. Wawrzynkowski Marcin Proboszcz
 • Dodano informacje ze strony www diecezji

Powołania kapłańskie i zakonne

1??? - Ks. Krzyżanowski Przemyslaw
1??? - Ks. Sosnowski JAcek

Kapłani pochowani w kościele

Temat nie przebadany
??.??.1??? - Ks. nazwisko i imię

Kapłani pochowani na cm. parafialnym

Temat nie przebadany
??.??.1??? - Ks. nazwisko i imię

Kapłani pochowani na cm. komunalnym

Temat nie przebadany
??.??.1??? - Ks. nazwisko i imię

Księgi i dokumenty parafialne

Księgi metrykalne i inne

Prowadzenie ksiąg metrykalnych stało się obowiązkiem wynikającym z uchwał podjętych na Soborze Trydenckim (1545-1563).
Zasady udostępniania zbiorów w AD ?????.
W tym punkcie i jego podpunktach pod żadnym pozorem nie wolno wprowadzać informacji o księgach w postaci podawania tylko ich zakresu czasowego. Autor tego punktu swoją osobą gwarantuje rzetelność podanych informacji we wzorcu.

Najstarsze księgi

oraz Parafii Świecie - Chrystusa Króla
- chrztów od 1990 r.
- ślubów od 1990 r.
- zgonów od 1990 r.

Księgi chrztów

Temat nie przebadany
Dane wprowadzać wg wzorca
Księga chrztów 1757-1810 (AD Pelplin W1282 / w parafii) (wspólnie z księgą ślubów i zgonów)
Pierwszy wpis ??.??.???? r., ostatni wpis ??.??.???? r.
 • Charakterystyka księgi:
- Uzupełnić
 • Miejscowości spoza parafii wg oryginalnej pisowni:
- Uzupełnić
 • Ciekawostki:
- Uzupełnić
Chrzty w latach 1938-45
Opisać potencjalne przyczyny zaginięcia ksiąg i skomentować je.
Następne księgi nie zostały zdygitalizowane.

Księgi konwersji

Temat nie przebadany
Dane wprowadzać wg wzorca
Księga konwersji 1757-1810 (AD Pelplin W1282 / w parafii) (wspólnie z księgą ślubów i zgonów)
Pierwszy wpis ??.??.???? r., ostatni wpis ??.??.???? r.
 • Charakterystyka księgi:
- Uzupełnić
 • Miejscowości spoza parafii wg oryginalnej pisowni:
- Uzupełnić
 • Ciekawostki:
- Uzupełnić
Następne księgi nie zostały zdygitalizowane.

Księgi I komunii

Temat nie przebadany
Dane wprowadzać wg wzorca
Księga I komunii 1757-1810 (AD Pelplin W1282 / w parafii) (wspólnie z księgą ślubów i zgonów)
Pierwszy wpis ??.??.???? r., ostatni wpis ??.??.???? r.
 • Charakterystyka księgi:
- Uzupełnić
 • Miejscowości spoza parafii wg oryginalnej pisowni:
- Uzupełnić
 • Ciekawostki:
- Uzupełnić
I komunia w latach 1938-45
Opisać potencjalne przyczyny zaginięcia ksiąg i skomentować je.
Następne księgi nie zostały zdygitalizowane.

Księgi bierzmowanych

Temat nie przebadany
Dane wprowadzać wg wzorca
Księga bierzmowanych 1757-1810 (AD Pelplin W1282 / w parafii) (wspólnie z księgą ślubów i zgonów)
Pierwszy wpis ??.??.???? r., ostatni wpis ??.??.???? r.
 • Charakterystyka księgi:
- Uzupełnić
 • Miejscowości spoza parafii wg oryginalnej pisowni:
- Uzupełnić
 • Ciekawostki:
- Uzupełnić
Bierzmowania w latach 1938-45
Opisać potencjalne przyczyny zaginięcia ksiąg i skomentować je.
Następne księgi nie zostały zdygitalizowane.

Alegaty

Nie dotyczy.

Księgi zapowiedzi

Nie były dygitalizowane. AD Pelplin nie posiada (w swoich zasobach) żadnych ksiąg. Informacji na ten temat należy szukać tylko w parafii.

Księgi ślubów

Temat nie przebadany
Dane wprowadzać wg wzorca
Księga ślubów 1757-1810 (AD Pelplin W1282 / w parafii) (wspólnie z księgą ślubów i zgonów)
Pierwszy wpis ??.??.???? r., ostatni wpis ??.??.???? r.
 • Charakterystyka księgi:
- Uzupełnić
 • Miejscowości spoza parafii wg oryginalnej pisowni:
- Uzupełnić
 • Ciekawostki:
- Uzupełnić
Śluby w latach 1938-45
Opisać potencjalne przyczyny zaginięcia ksiąg i skomentować je.
Następne księgi nie zostały zdygitalizowane.

Księgi zgonów

Temat nie przebadany
Dane wprowadzać wg wzorca
Księga zgonów 1757-1810 (AD Pelplin W1282 / w parafii) (wspólnie z księgą ślubów i zgonów)
Pierwszy wpis ??.??.???? r., ostatni wpis ??.??.???? r.
 • Charakterystyka księgi:
- Uzupełnić
 • Miejscowości spoza parafii wg oryginalnej pisowni:
- Uzupełnić
 • Ciekawostki:
- Uzupełnić
Zgony w latach 1938-45
Opisać potencjalne przyczyny zaginięcia ksiąg i skomentować je.
Następne księgi nie zostały zdygitalizowane.

Księgi cmentarne

Temat nie przebadany
Dane wprowadzać wg wzorca
Księga cmentarna 1757-1810 (AD Pelplin W1282 / w parafii) (wspólnie z księgą ślubów i zgonów)
Pierwszy wpis ??.??.???? r., ostatni wpis ??.??.???? r.
 • Charakterystyka księgi:
- Uzupełnić
 • Miejscowości spoza parafii wg oryginalnej pisowni:
- Uzupełnić
 • Ciekawostki:
- Uzupełnić
Następne księgi nie zostały zdygitalizowane.

Księgi dusz

Temat nie przebadany
Dane wprowadzać wg wzorca
Księga dusz 1757-1810 (AD Pelplin W1282 / w parafii) (wspólnie z księgą ślubów i zgonów)
Pierwszy wpis ??.??.???? r., ostatni wpis ??.??.???? r.
 • Charakterystyka księgi:
- Uzupełnić
 • Miejscowości spoza parafii wg oryginalnej pisowni:
- Uzupełnić
 • Ciekawostki:
- Uzupełnić
Następne księgi nie zostały zdygitalizowane.

Księgi metrykalne w zasobach AP

Temat nie przebadany
Docelowo uzupełnić inf. o księgach jak w pkt. "Ksiągi metrykalne" celem ukazania stanu faktycznego
Wg danych bazy PRADZIAD w Archiwum Państwowym w Miejscowość znajdują się księgi metrykalne:
W/w księgi są udostępniane całkowicie i wchodzą w skład zespołu wg wzoru 328/0 Akta metrykalne par. rz.-kat. w Raciążu
Jednocześnie na stronie wg wzoru wyszukiwanie ogólne?? jest doprecyzowana informacja, że akta są z lat:
Komentarz

Księgi metrykalne opublikowane w internecie

Temat nie przebadany

Mikrofilmy ksiąg metrykalnych

Temat nie przebadany
W zasobach Mormonów znajdują się następujące zmikrofilmowane księgi metrykalne:
Wg bazy PRADZIAD przechowywane w AP Miejscowość księgi metrykalne zostały zmikrofilmowane w zakresie:

Indeksy ksiąg metrykalnych

Temat nie przebadany
Aktualnie w trakcie indeksowania. Indeksy na stronie PomTG oraz Genealodzy.pl

Pozostałe księgi i dokumenty

Temat nie przebadany

Komentarz

USC

Siedziby USC

Temat nie przebadany
zakres lat/siedziba USC/podległe miejscowości
????-???? Miejscowość Miejscowość, Miejscowość, Miejscowość

Księgi USC

Po 100 latach od daty wytworzenia księgi przekazywane są do archiwów państwowych.
W tym punkcie i jego podpunktach pod żadnym pozorem nie wolno wprowadzać informacji o księgach w postaci podawania tylko ich zakresu czasowego. Autor tego punktu swoją osobą gwarantuje rzetelność podanych informacji we wzorcu.

Księgi urodzeń

Temat nie przebadany
Dane wprowadzać wg wzorca
Księga urodzeń 1757-1810 (AP Bydgoszcz sygnatura/ USC Pelplin sygnatura)
Pierwszy wpis ??.??.???? r., ostatni wpis ??.??.???? r.
Urodzenia w latach 1938-45
Opisać potencjalne przyczyny zaginięcia ksiąg i skomentować je.
Następne księgi nie zostały zdygitalizowane.

Alegaty

Temat nie przebadany
Dane wprowadzać wg wzorca
Alegaty 1757-1810 (AP Bydgoszcz sygnatura/ USC Pelplin sygnatura)
Pierwszy wpis ??.??.???? r., ostatni wpis ??.??.???? r.
Alegaty w latach 1938-45
Opisać potencjalne przyczyny zaginięcia ksiąg i skomentować je.
Następne księgi nie zostały zdygitalizowane.

Księgi zapowiedzi

Temat nie przebadany
Dane wprowadzać wg wzorca
Księga zapowiedzi 1757-1810 (AP Bydgoszcz sygnatura/ USC Pelplin sygnatura)
Pierwszy wpis ??.??.???? r., ostatni wpis ??.??.???? r.
Zapowiedzi w latach 1938-45
Opisać potencjalne przyczyny zaginięcia ksiąg i skomentować je.
Następne księgi nie zostały zdygitalizowane.

Księgi małżeństw

Temat nie przebadany
Dane wprowadzać wg wzorca
Księga małżeństw 1757-1810 (AP Bydgoszcz sygnatura/ USC Pelplin sygnatura)
Pierwszy wpis ??.??.???? r., ostatni wpis ??.??.???? r.
Małżeństwa w latach 1938-45
Opisać potencjalne przyczyny zaginięcia ksiąg i skomentować je.
Następne księgi nie zostały zdygitalizowane.

Księgi rozwodów

Temat nie przebadany
Dane wprowadzać wg wzorca
Księga rozwodów 1757-1810 (AP Bydgoszcz sygnatura/ USC Pelplin sygnatura)
Pierwszy wpis ??.??.???? r., ostatni wpis ??.??.???? r.
Rozwody w latach 1938-45
Opisać potencjalne przyczyny zaginięcia ksiąg i skomentować je.
Następne księgi nie zostały zdygitalizowane.

Księgi zgonów

Temat nie przebadany
Dane wprowadzać wg wzorca
Księga zgonów 1757-1810 (AP Bydgoszcz sygnatura/ USC Pelplin sygnatura)
Pierwszy wpis ??.??.???? r., ostatni wpis ??.??.???? r.
Zmarli w latach 1938-45
Opisać potencjalne przyczyny zaginięcia ksiąg i skomentować je.
Następne księgi nie zostały zdygitalizowane.

Księgi USC w zasobach AP

Temat nie przebadany
Wg danych bazy PRADZIAD w Archiwum Państwowym w Miejscowość znajdują się księgi USC Miejscowość:
W/w księgi są udostępniane całkowicie i wchodzą w skład zespołu :wg wzoru 1769/0 Urząd Stanu Cywilnego Raciąż
Komentarz

Księgi USC opublikowane w internecie

Temat nie przebadany

Mikrofilmy ksiąg USC

Temat nie przebadany
W zasobach Mormonów znajdują się następujące zmikrofilmowane księgi USC Miejscowość:
Wg bazy PRADZIAD przechowywane są w AP Miejscowość zmikrofilmowane księgi USC Miejscowość:
Komentarz

Indeksy ksiąg USC

Temat nie przebadany
Aktualnie w trakcie indeksowania. Indeksy na stronie wg wzoru PomTG oraz Genealodzy.pl

Komentarz

Poszukując aktów USC należy sprawdzić dane z urzędów sąsiadujących terytorialnie względnie położonych w najbliższej okolicy: wpisać wg wzoru Silno, itd.

Dyskusje na forach internetowych

Temat nie przebadany

Inne

Powrót klasztoru pobernardyńskiego w Świeciu nad Wisłą - Miesięcznik nr 9/2010 - Rozpisać
Kolejne informacje o miejscowości będącej siedzibą parafii można znaleźć na stronie Genepedii Miejscowość