Łebno - Parafia rz.-kat. pw. MB KP

Z Genepedia
Skocz do: nawigacji, wyszukiwania
To jest zalążek artykułu Łebno - Parafia rz.-kat. pw. MB KP. Możesz go rozwinąć i uzupełnić lub poddać weryfikacji.
Jeśli uznasz że artykuł jest kompletny zaznacz ten fakt w Dyskusja:Łebno - Parafia rz.-kat. pw. MB KP o dokumencie.

Łebno - Parafia rz.-kat. pw. Matki Boskiej Królowej Polski

łac.: Parohiae Brak danych
inne nazwy: Brak danych
Instrukcja wprowadzania danych zawarta jest na stronie.
Okresowo należy dokonać porównania zawartości niniejszej strony z wzorcem celem uzupełnienia o nowo dodane elementy.

Kontakt

 • Strona www parafii: Brak danych
 • Łebno, ul. Kartuska 6, 84-217 Łebno
 • tel. 58-676 18 01

Opis parafii

Historia parafii

Kościół parafialny
 • 1926 r. - w dn. 16 marca założono cmentarz
 • 1926 r. - w dn. (brak danych) utworzono kurację
Informacja z dn. 13.04.1926 r. opublikowana w Orędowniku nr 3/1926. Ponieważ brak w niej daty "wejścia w życie" należy wnioskować iż data informacji jest równoznaczna z datą utworzenia kuracji.
Wg Schematyzmu... str. 169 erekcja parafii nastąpiła w dn. 13 kwietnia.
 • 1926 r. - w dn. 1 maja założono Bractwo Żywego Różańca
W 1928 r. liczyło 255 członków.
 • 1926 r. - w dn. 2 maja odbyło się wprowadzenie pierwszego duszpasterza
 • 1926 r. - w dn. 10 maja założono Towarzystwo Śpiewu św. Cecylii
W 1928 r. liczyło 51 członków.
 • 1926 r. - wybudowano kościół
 • 192? r. - założono Stowarzyszenie Młodzieży
Brak danych o liczebności w 1928 r.
Jak to możliwe jeżeli Dekanat Kartuzy został ustanowiony właśnie w tym dniu. Natomiast Parafia Strzepcz należała do Dekanatu Mirachowo. Sprawa do wyjaśnienia
 • 1927 r. - w dn. 1 lutego założono Dzieło Rozkrzewienia Wiary
W 1928 r. liczyło 813 członków.
 • 1928 r. - w obrębie kuracji mieszkało:
- katolików Polaków 1960
- katolików Niemców 5
- niekatolików Niemców 120
Ogółem 2085 dusz, w tym 1308 komunikujących.
 • 1945 r. - kuracja przejęła kościół poewangelicki w Smażynie
 • 1946 r. - w dn. 14 lipca poświęcono kościół w Smażynie
Brak dekretu w Orędownikach z tego roku.
 • 1970 r. - w dn. 2 marca
Rektorat Smażyno przekształcono w Ośrodek Duszpasterski Smażyno (wg dekretu z dn. 05.06.1971 r.)
Brak dekretu w Orędownikach z tego roku.
 • 1971 r. - w dn. 13 czerwca
Ośrodek Duszpasterski Smażyno przekształcono w Parafię Smażyno
Dekret z dn. 05.06.1971 r. opublikowany w Orędowniku nr 7-10/1971 r.
 • 1993 r. - wg Schematyzmu... str. 169 i w schematyzmie z 1996 r. występuje kaplica publiczna p.w. Chrystusa Miłosiernego - Łebieńska Huta (poświęcona 2.1.1983 r.)
Kościół filialny w Smażynie

Cmentarz

Wyszukiwarka grobów: Brak danych
Indeksy grobów: Brak danych
Opis
Temat nie przebadany

Zasięg terytorialny

Będargowo z wybud. prócz Borowca, Głodowo, Holma, Łebno (wieś), Nowe Łebno, Pobłocie, wybud. do krzyżówki szos prowadzących od Łebna do Łuzina, a od Pobłocia do Smarzyna patrząc od Łebna, Rosochy, Rożny Dąb, Smarzyno i wybud., Szopy, Żabronka, Zęblewo i wybud. z Zęblewskim Młynem.
Część Łebińskich wybudowań pod Ołtarzyno, parafii Luzińskiej i Szemudzkiej przyłaączy się do Łebna później po załatwieniu formalności. Czy nastąpiło - odszukać dekret
Informacja z dn. 13.04.1926 r. opublikowana w Orędowniku nr 3/1926.
ustala się ją w ten sposób, że następujące posiadłości: Feliks Miotk (księga gruntowa Łebno 35, 55, 75), Konkol Józef (14), Kożyczkowski Jan (70), Konkol Leon (43), Miotk Jan (122), Cirocki Piotr (130), Blok Juljusz (52, 63), Gruba Antoni (52), Hewelt Jan (1, 94), należeć będą do "Stacji Duszpasterskiej", wszystkie zaś inne posiadłości, położone od tych w stronę Pomieczyna do Kuracji Pomieczyno
Akt z dn. 15.11.1927 r. opublikowana w Orędowniku nr 11/1927 r.
Łebno (wieś i wybud. Nowe Łebno), Bendargowo (z wybud.: Szopy, Holma, Rożnydąb), Pobłockie wybudowania, Smażyno, Głodowo, Zęblewo (wieś i pustki).
Będargowo, Częstkowo wybud., Łebińska Huta, Łebno, Smażyno, Zęblewo.
Smażyno
Dekret z dn. 05.06.1971 r. opublikowany w Orędowniku nr 7-10/1971 r.
Będargowo, Łebińska Huta, Łebno, Zęblewo.
Pozostałe miejscowości:
Temat nie przebadany

Niemiecko-polskie nazwy miejscowości wchodzących w skład parafii

Messtischblatt - 1936 r. Rozpisać miejscowości
W nawiasach ujęto odmiany pisowni, które w niektórych przypadkach są błędne.
Bendargau - Będargowo (Bendargowo)
- Głodowo
- Holma (wybud. do Bendargowa)
Lebno - Łebno (Łebnie)
- Nowe Łebno (wybud. do Łebna)
Poblotz - Pobłocie (Pobłoty)
Rossoch - Rosochy (Rosocha)
- Rożnydąb (wybud. do Bendargowa; Rożny Dąb)
- Smażyno
- Szopy (wybud. do Bendargowa)
Zemblau (Zemblewo) - Zęblewo
- Zęblewski Młyn
- Żabronka

Mapy

Uzupełnić

Księża

Pracujący w parafii

1926 - 1938 - Ks. Stawicki Bolesław Kuratus
1938 - 1940 - Ks. Kłonkowski Wojciech Proboszcz ?
1946 - 19?? - Ks. Jankowski Paweł Administrator (p. Pomieczyno)
1947 - 1952 - Ks. Kaźniak Aleksander Administrator (1949)
1952 - 1979 - Ks. Markowski Wacław Administrator (1953-67)
1967 - 1969 - Ks. Mudlaff Wojciech Wikariusz
1979 - 1993 - Ks. Walkowiak Edward Proboszcz
1993 - 2021 - Ks. Guzmann Mieczysław Proboszcz

Powołania kapłańskie i zakonne

Temat nie przebadany
1??? - Ks. nazwisko i imię

Kapłani pochowani w kościele

Temat nie przebadany
??.??.1??? - Ks. nazwisko i imię

Kapłani pochowani na cm. parafialnym

Temat nie przebadany
??.??.1??? - Ks. nazwisko i imię

Kapłani pochowani na cm. komunalnym

Temat nie przebadany
??.??.1??? - Ks. nazwisko i imię

Księgi parafialne

Księgi metrykalne i konsystorskie

Prowadzenie ksiąg metrykalnych stało się obowiązkiem wynikającym z uchwał podjętych na Soborze Trydenckim (1545-1563).
Zasady udostępniania zbiorów w AAD Gdańsk.

Najstarsze księgi

Aktów sprzed 13.04.1926 r. należy szukać w księgach Parafii Strzepcz.
 • 1928 r. - w "Zarysie..." brak informacji o zasobach archiwum parafialnego.
- chrztów od 1926 r.
- ślubów od 1926 r.
- zgonów od 1926 r.
- chrztów od 1926 r.
- ślubów od 1926 r.
- zgonów od 1926 r.

Księgi chrztów

Księga chrztów 1926-1936 (w parafii)
Pierwszy wpis ??.??.???? r., ostatni wpis ??.??.???? r.
 • Charakterystyka księgi:
- jest to księga odtworzona, jej oryginał zaginął w czasie działań wojennych w 1945.
- Uzupełnić
 • Miejscowości spoza parafii wg oryginalnej pisowni:
- Uzupełnić
 • Ciekawostki:
- Uzupełnić
Księga chrztów 1936-1940 (w parafii)
Pierwszy wpis ??.??.???? r., ostatni wpis ??.??.???? r.
 • Charakterystyka księgi:
- jest to księga odtworzona, jej oryginał zaginął w czasie działań wojennych w 1945.
- Uzupełnić
 • Miejscowości spoza parafii wg oryginalnej pisowni:
- Uzupełnić
 • Ciekawostki:
- Uzupełnić
Księga chrztów 1940-1976 (w parafii)
Pierwszy wpis ??.??.???? r., ostatni wpis ??.??.???? r.
 • Charakterystyka księgi:
- Uzupełnić
 • Miejscowości spoza parafii wg oryginalnej pisowni:
- Uzupełnić
 • Ciekawostki:
- Uzupełnić
Następne księgi nie zostały zdygitalizowane.

Księgi konwersji

Temat nie przebadany
Dane wprowadzać wg wzorca
Księga konwersji 1757-1810 (AAD Gdańsk W1282 / w parafii) (wspólnie z księgą ślubów i zgonów)
Pierwszy wpis ??.??.???? r., ostatni wpis ??.??.???? r.
 • Charakterystyka księgi:
- Uzupełnić
 • Miejscowości spoza parafii wg oryginalnej pisowni:
- Uzupełnić
 • Ciekawostki:
- Uzupełnić
Następne księgi nie zostały zdygitalizowane.

Księgi I komunii

Temat nie przebadany
Dane wprowadzać wg wzorca
Księga I komunii 1757-1810 (AAD Gdańsk W1282 / w parafii) (wspólnie z księgą ślubów i zgonów)
Pierwszy wpis ??.??.???? r., ostatni wpis ??.??.???? r.
 • Charakterystyka księgi:
- Uzupełnić
 • Miejscowości spoza parafii wg oryginalnej pisowni:
- Uzupełnić
 • Ciekawostki:
- Uzupełnić
I komunia w latach 1938-45
Opisać potencjalne przyczyny zaginięcia ksiąg i skomentować je.
Następne księgi nie zostały zdygitalizowane.

Księgi bierzmowanych

Temat nie przebadany
Dane wprowadzać wg wzorca
Księga bierzmowanych 1757-1810 (AAD Gdańsk W1282 / w parafii) (wspólnie z księgą ślubów i zgonów)
Pierwszy wpis ??.??.???? r., ostatni wpis ??.??.???? r.
 • Charakterystyka księgi:
- Uzupełnić
 • Miejscowości spoza parafii wg oryginalnej pisowni:
- Uzupełnić
 • Ciekawostki:
- Uzupełnić
Bierzmowania w latach 1938-45
Opisać potencjalne przyczyny zaginięcia ksiąg i skomentować je.
Następne księgi nie zostały zdygitalizowane.

Alegaty

Nie dotyczy.

Księgi zapowiedzi

Temat nie przebadany
Dane wprowadzać wg wzorca
Księga zapowiedzi 1757-1810 (AAD Gdańsk W1282 / w parafii) (wspólnie z księgą ślubów i zgonów)
Pierwszy wpis ??.??.???? r., ostatni wpis ??.??.???? r.
Ciekawostki:
Zapowiedzi w latach 1938-45
Opisać potencjalne przyczyny zaginięcia ksiąg i skomentować je.
Następne księgi nie zostały zdygitalizowane.

Księgi ślubów

Księga ślubów 1926-1946
Księga zaginęła w czasie działań wojennych w 1945.
Następne księgi nie zostały zdygitalizowane.

Księgi zgonów

Księga zgonów 1926-1940
Księga zaginęła w czasie działań wojennych w 1945.
Księga zgonów 1940-1979 (w parafii)
Pierwszy wpis ??.??.???? r., ostatni wpis ??.??.???? r.
 • Charakterystyka księgi:
- Uzupełnić
 • Miejscowości spoza parafii wg oryginalnej pisowni:
- Uzupełnić
 • Ciekawostki:
- Uzupełnić
Następne księgi nie zostały zdygitalizowane.

Księgi cmentarne

Temat nie przebadany
Dane wprowadzać wg wzorca
Księga cmentarna 1757-1810 (AAD Gdańsk W1282 / w parafii) (wspólnie z księgą ślubów i zgonów)
Pierwszy wpis ??.??.???? r., ostatni wpis ??.??.???? r.
 • Charakterystyka księgi:
- Uzupełnić
 • Miejscowości spoza parafii wg oryginalnej pisowni:
- Uzupełnić
 • Ciekawostki:
- Uzupełnić
Następne księgi nie zostały zdygitalizowane.

Księgi dusz

Temat nie przebadany
Dane wprowadzać wg wzorca
Księga dusz 1757-1810 (AD Pelplin W1282 / w parafii) (wspólnie z księgą ślubów i zgonów)
Pierwszy wpis ??.??.???? r., ostatni wpis ??.??.???? r.
 • Charakterystyka księgi:
- Uzupełnić
 • Miejscowości spoza parafii wg oryginalnej pisowni:
- Uzupełnić
 • Ciekawostki:
- Uzupełnić
Następne księgi nie zostały zdygitalizowane.

Księgi metrykalne w zasobach AP

Temat nie przebadany
Docelowo uzupełnić inf. o księgach jak w pkt. "Księgi metrykalne" celem ukazania stanu faktycznego
Wg danych bazy PRADZIAD w Archiwum Państwowym w Miejscowość znajdują się księgi metrykalne:
W/w księgi są udostępniane całkowicie i wchodzą w skład zespołu wg wzoru 328/0 Akta metrykalne par. rz.-kat. w Raciążu
Jednocześnie na stronie wg wzoru wyszukiwanie ogólne?? jest doprecyzowana informacja, że akta są z lat:
Komentarz

Księgi metrykalne opublikowane w internecie

Temat nie przebadany

Mikrofilmy ksiąg metrykalnych

Temat nie przebadany
W zasobach Mormonów znajdują się następujące zmikrofilmowane księgi metrykalne:
Wg bazy PRADZIAD przechowywane w AP Miejscowość księgi metrykalne zostały zmikrofilmowane w zakresie:

Indeksy ksiąg metrykalnych

Temat nie przebadany
Aktualnie w trakcie indeksowania. Indeksy na stronie PomTG oraz Genealodzy.pl

Pozostałe księgi i dokumenty

Temat nie przebadany

Komentarz

USC

Siedziby USC

Temat nie przebadany
zakres lat/siedziba USC/podległe miejscowości
????-???? Miejscowość Miejscowość, Miejscowość, Miejscowość

Księgi USC

Po 100 latach od daty wytworzenia księgi przekazywane są do archiwów państwowych.
W tym punkcie i jego podpunktach pod żadnym pozorem nie wolno wprowadzać informacji o księgach w postaci podawania tylko ich zakresu czasowego. Autor tego punktu swoją osobą gwarantuje rzetelność podanych informacji we wzorcu.

Księgi urodzeń

Temat nie przebadany
Dane wprowadzać wg wzorca
Księga urodzeń 1757-1810 (AP Bydgoszcz sygnatura/ USC Pelplin sygnatura)
Pierwszy wpis ??.??.???? r., ostatni wpis ??.??.???? r.
Urodzenia w latach 1938-45
Opisać potencjalne przyczyny zaginięcia ksiąg i skomentować je.

Alegaty

Nie dotyczy.

Księgi zapowiedzi

Temat nie przebadany
Dane wprowadzać wg wzorca
Księga zapowiedzi 1757-1810 (AP Bydgoszcz sygnatura/ USC Pelplin sygnatura)
Pierwszy wpis ??.??.???? r., ostatni wpis ??.??.???? r.
Zapowiedzi w latach 1938-45
Opisać potencjalne przyczyny zaginięcia ksiąg i skomentować je.

Księgi małżeństw

Temat nie przebadany
Dane wprowadzać wg wzorca
Księga małżeństw 1757-1810 (AP Bydgoszcz sygnatura/ USC Pelplin sygnatura)
Pierwszy wpis ??.??.???? r., ostatni wpis ??.??.???? r.
Małżeństwa w latach 1938-45
Opisać potencjalne przyczyny zaginięcia ksiąg i skomentować je.

Księgi rozwodów

Temat nie przebadany
Dane wprowadzać wg wzorca
Księga rozwodów 1757-1810 (AP Bydgoszcz sygnatura/ USC Pelplin sygnatura)
Pierwszy wpis ??.??.???? r., ostatni wpis ??.??.???? r.
Rozwody w latach 1938-45
Opisać potencjalne przyczyny zaginięcia ksiąg i skomentować je.

Księgi zgonów

Temat nie przebadany
Dane wprowadzać wg wzorca
Księga zgonów 1757-1810 (AP Bydgoszcz sygnatura/ USC Pelplin sygnatura)
Pierwszy wpis ??.??.???? r., ostatni wpis ??.??.???? r.
Zmarli w latach 1938-45
Opisać potencjalne przyczyny zaginięcia ksiąg i skomentować je.

Księgi USC w zasobach AP

Nie występują z uwagi na rok założenia parafii.

Księgi USC opublikowane w internecie

Temat nie przebadany

Mikrofilmy ksiąg USC

Temat nie przebadany
W zasobach Mormonów znajdują się następujące zmikrofilmowane księgi USC Miejscowość:
Nie występują z uwagi na rok założenia parafii.

Indeksy ksiąg USC

Temat nie przebadany
Aktualnie w trakcie indeksowania. Indeksy na stronie wg wzoru PomTG oraz Genealodzy.pl

Komentarz

Poszukując aktów USC należy sprawdzić dane z urzędów sąsiadujących terytorialnie względnie położonych w najbliższej okolicy: wpisać wg wzoru Silno, itd.

Dyskusje na forach internetowych

Temat nie przebadany

Inne

Kolejne informacje o miejscowości będącej siedzibą parafii można znaleźć na stronie Genepedii Miejscowość
Źródła:
- Z dziejów wsi i parafii Łebno