Łąg - Parafia rz.-kat. pw. Narodzenia Najświętszej Marii Panny

Z Genepedia
Skocz do: nawigacji, wyszukiwania
To jest zalążek artykułu Łąg - Parafia rz.-kat. pw. Narodzenia Najświętszej Marii Panny. Możesz go rozwinąć i uzupełnić lub poddać weryfikacji.
Jeśli uznasz że artykuł jest kompletny zaznacz ten fakt w Dyskusja:Łąg - Parafia rz.-kat. pw. Narodzenia Najświętszej Marii Panny o dokumencie.

Łąg - Parafia rz.-kat. pw. Narodzenia Najświętszej Marii Panny

łac.: Parohiae Brak danych
Instrukcja wprowadzania danych zawarta jest na stronie.
Okresowo należy dokonać porównania zawartości niniejszej strony z wzorcem celem uzupełnienia o nowo dodane elementy.

Kontakt

 • ul. Długa 35, 89-652 Łąg
 • tel. 52-398 68 27

Opis parafii

Historia parafii

Kościół parafialny
 • 1354 r. - parafia powstała najpóźniej do 1398 r.
Prawdopodobnie została wydzielona z Parafii Czersk
Wg Spisu... 1995 r. str. 237 w tym roku założono parafię.
Kościół uzyskał status kościoła filialnego.
Parafia posiadała 4 włóki ziemi.
Świątynia filialna Parafii Czersk
Obowiązki proboszcza spełniał ks. Finck Samuel z Czerska
Akta w AD Pelplin sygn. G 20a (oraz dublet o sygn. G 20b.)
Źródło: Repertorium Ksiąg Wizytacji Kanonicznych ... Cz. I str 167 (oprac. ks. Witold Kujawski)
Istniał kościół p.w. Narodzenia NMP, był kościołem filialnym parafii w Czersku
Kościół bardzo zniszczony; Msze św. odprawiano tu w co trzecią niedzielę.
Uposażenie stanowiły cztery łany, ale był to głównie las, który w miarę potrzeby zagospodarowywał proboszcz. Pobierał też meszne z wsi parafialnych.
Nie było plebani
Parafią administrował proboszcz z Czerska,
Źródło: Repertorium ksiąg wizytacji kanonicznych ... Cz. 2 (str. 167)
Brak informacji jaki dekant
Istniał drewniany kościół filialny parafi i w Czersku, pw. Narodzenia Najświętszej Marii Panny.
Protokół (oryginał) zawiera opis świątyni
Nabożeństwa powinny być w co trzecią niedzielę, ale były rzadziej z powodu starości proboszcza.
We wsi Prusy mieszkali luteranie, gdzie właściciel wsi, Wonder Lindau, miał swój (pewnie dla akatolików) cmentarz.
Źródło: Repertorium ksiąg wizytacji kanonicznych ... Cz. 2 (str. 207)
Kościół filialny drewniany, pod wezwaniem Narodzenia Najświętszej Marii Panny
Nie przechowywano Najświętszego sakramentu, ale była chrzcielnica i oleje święte.
Parafią administrował proboszcz z Czerska
Na utrzymanie proboszcza były cztery łany ziemi
Dekret reformacyjny dla parafii Czersk i Łąg, s. 401-405 oryginału
Akta AD Pelplin Sygn. Akt G 56
Źródło: Repertorium ksiąg wizytacji kanonicznych ... Cz. 2 (str. 230)
Wieś królewska, z kościołem afiliowanym do parafii w Czersku
Wiernych spowiadających się było 400 osób
Nabożeństwa odprawiano w co trzecią niedzielę
Uposażenie kościoła z czterech łanów ziemi i łąk
Uposażenie proboszcza z czterech łanów ziemi, które dzierżawił za 100 florenów.
Dekret reformacyjny dla parafii wystawiony dnia 17 X 1765 r
Akta AD Pelplin, Sygn. G 61
Źródło: Repertorium ksiąg wizytacji kanonicznych ... Cz. 2 (str. 266)
Wieś z kościołem filialnym w parafii Czersk
Świątynia zbudowana staraniem mieszkańców wsi.
Na końcu protokołu (oryginału) uwaga dziekana Bastkowskiego, że przy tym kościele był stary, sparaliżowany proboszcz.
Akta w AD Pelplin sygn. G 68.
Źródło: Repertorium Ksiąg Wizytacji Kanonicznyvh Biskupów Kujawsko-Pomorskich przechowywanych w Archiwum Diecezjalnym w Pelplinie Cz. III str 170
Istnialo Bractwo Różańcowe założone w 1757 r.. Jego kapelanem był proboszcz.
Do kościoła należały cztery łany ziemi
Protokół podpisany przez wizytatora Łukasza Jana Krzykowskiego w dniu 30 X 1781 r., k. 386v oryginału
Akta w AD Pelplin sygn. G 70
Źródło: Repertorium Ksiąg Wizytacji Kanonicznych Biskupów Kujawsko-Pomorskich przechowywanych w Archiwum Diecezjalnym w Pelplinie Cz. III str 208 (oprac. ks. Witold Kujawski)
 • 1852 r. - założono Bractwo Różańcowe
W 1928 r. liczyło 176 członków
 • 1859 r. - dekretem z dn. 15 lutego reaktywowano istnienie parafii
 • 1860 r. - założono Bractwo Trzeźwości
W 1928 r. liczyło 182 członków.
 • 1867 r. - panowała epidemia cholery
 • 1877 r. - po śmierci (zagadkowym zniknięciu ?) proboszcza
Parafia do 1882 r. pozostawała bez opieki duszpasterskiej.
 • 1884 r. - w Łęgu mieszkało:
- katolików 1025
- ewangelików 61
- kilka rodzin żydowskich
 • 1885 r. - w dn. 22 maja założono Apostolstwo Modlitwy
W 1928 r. liczyło 491 członków.
 • 1886 r. - rozpoczęto budowę kościoła murowanego
 • 1887 r. - lub w 1888 r. zakończono budowę kościoła
Rozebrano stary kościół wiązarkowy. Kiedy postawiony ?. Poprzednie kościoły były o konstrukcji drewnianej.
 • 1887 r. - w dn. 8 października
Nastąpiło benedykowanie kościoła przez ks. wikarego generalnego Lüdtkego
 • 1910 r. - w dn. 3 lipca
Konsekracji kościoła dokonał ks. bp sufragan Klunder
 • 1910 r. - odnowiono wnętrza kościoła
 • 1914 r. - odmalowano wnętrza kościoła
 • 1914 r. - założono Trzeci Zakon św. Franciszka
W 1928 r. liczył 114 członków.
 • 1919 r. - założono szpital dla 4 niewiast
 • 1920 r. - w dn. 5 sierpnia założono Sodalicję Matek Chrześcijańskich
W 1928 r. liczyła 669 członków.
 • 1921 r. - założono Arcybractwo Czci Najśw. Sakramentu
W 1928 r. liczyło 226 członków.
 • 1921 r. - założono ochronkę dla dzieci
 • 1924 r. - założono Stowarzyszenie św. Dziecięctwa P. Jezusa
W 1928 r. liczyło 150 członków
 • 1927 r. - założono Dzieło Rozkrzewienia Wiary
W 1928 r. liczyło 30 członków.
 • 19?? r. - założono Stowarzyszenie Młodzieży Męskiej
W 1928 r. liczyło 40 członków
 • 1928 r. - zapoczątkowano istnienie Sodalicji Panien
 • 1928 r. - w obrębie parafii mieszkało:
- katolików Polaków 4987
- katolików Niemców 10
- ewangelików Niemców 4
Ogółem 5001 osób w tym komunikujących 3366.
Dekret z dn. 06.04.1982 r. opublikowany w Orędowniku nr 3-4/1982
Kościół filialny
Nie występuje.

Cmentarz

Wyszukiwarka grobów: Brak danych
Indeksy grobów: Brak danych
Opis
Temat nie przebadany

Zasięg terytorialny

Łąg, Prusy, Bazimirowice, Zawada, Złemięso, Bądzimirowski, Zimne Zdroje, Tleniny.
Łąk, Prusy, Zawada, Wieck, Złe Mięso, Zimne Zdroje, Tleniny, Bądźmierzawice.
Łąg, Prusy, Będźmierowice, młyn zawada, Zimne Zdroje, Złe Mięso, Tleniny
Łąg, Prusy, Będźmierowice, młyn Zawada, Zimne Zdroje, karczma Złemięso, Tleniny, Klaskawa, Przyjaźnia, Gotelb, Klonówka, Budzisk, Jastrzębie, Kamienna Góra, Bielawy, Mosna
Łęg-wieś, Łęg-osada, Łęg-dobra, Lipki, Kęsza, Przyjaźń, Stare Prusy, Nowe Prusy, Złe mięso, Gotthelp (?), Zawada, Klonówka, Wieck, Złe mięso, Jastrzębie, Zimne Zdroje, Lubiki, Kłaniny, Czarna woda. Zweryfikować
Małe Lubiki
Dekret z dn. 06.04.1914 r. opublikowany w Orędowniku nr 4/1914 r. Odszukać
Małe Lubiki
Dekret z dn. 16.12.1922 r. opublikowany w Orędowniku nr 3/1923 r.
Ustalić nazwy
- z powiatu chojnickiego:
- Łąg, Stare Prusy, Parch, Szałemaje, Sierzchowiec, Wądoły, Lipki, żłemięso, Kesza, Bukowagóra, strażnice kolejowe nr 262, 262a, 263, 264, 265, Gotelp, Nowe Prusy, Przyjaźń, 10 wybudowań od Będzimierowic i 1 od Osówka,
- z powiatu starogardzkiego
- Czarnawoda z dworcem, strażnice kolejowe nr 266, 266a, Podlesie, Kociagóra, Kamienna, Zimnezdroje, Jastrzębie i młyn, Klaniny.
Wieck - wieś
Dekret z dn. 22.05.1929 r. opublikowany w Orędowniku nr 6/1929
Będmierowice, Bukowa Góra, Czarna Woda Nowa, Czarna Woda Stara, Czarna Woda Osiedle, Gotelp, Jastrzębie, Kamienne, Kęsza, Klaniny, Klonowice, Kocia Góra, Lipki Dolne, Łąg, Podlesie, Pólka, Prusy Nowe, Prusy Stare, Przyjaźia, Szałamaje, Szary Kiesz, Szyczkowiec, Wądoły, Zawada, Zimnezdroje, Złe Mięso.
Część mieszkańców wsi Gotelp na wybudowaniu
Dekret z dn. 24.03.1976 r. opublikowany w Orędowniku nr 3-4/1976
os. Czarna Woda
Dekret z dn. 06.04.1982 r. opublikowany w Orędowniku nr 3-4/1982
Będźmierowice, Gotelp, Jastrzębie, Kęsza, Klonowice, Kolonia, Lipki Dolne, Lipki Górne, Łąg, Prusy Nowe, Prusy Stare, Przyjaźia, Szałamaje, Szyszkowiec, Wądoły, Zawada, Zimne Zdroje.
Będmierowice, Gotelp, Jastrzębie, Kęsza, Klonowice, Kolonia, Lipki Dolne, Lipki Górne, Łąg, Nowe Prusy, Przyjaźia, Stare Prusy, Szałamaje, Szyszkowiec, Wądoły, Zawada, Złe Mięso, Zimne Zdroje.
 • 1998 r. - w dn. 1 stycznia (wg Spisu... str. 106) brak informacji o zasięgu terytorialnym
 • 2000 r. - w dn. 20 stycznia (wg Spisu... str. 126) zasięg terytorialny nie uległ zmianie
 • 2001 r. - w dn. 20 stycznia (wg Spisu... str. 129) zasięg terytorialny nie uległ zmianie
 • 2003 r. - w dn. 28 stycznia (wg Spisu... str. 131) zasięg terytorialny nie uległ zmianie
 • 2004 r. - w dn. 21 września (wg Spisu... str. 134) zasięg terytorialny nie uległ zmianie
 • 2007 r. - w dn. 17 stycznia (wg Spisu... str. 136) zasięg terytorialny nie uległ zmianie
 • 2008 r. - w dn. 30 stycznia (wg Spisu... str. 136) zasięg terytorialny nie uległ zmianie
Gotelb, Kęsza, Kolonia, Klonowice, Jastrzębie, Lipki Dolne, Lipki Górne, Nowe Prusy, Stare Prusy, Przyjaźnia, Wądoły, Szałamaje, Szyszkowiec, Zawada, Złe Mięso, Zimne Zdroje.
Pozostałe miejscowości (pisownia oryginalna), których nazwy prawdopodobnie "zaginęły":
Temat nie przebadany

Niemiecko-polskie nazwy miejscowości wchodzących w skład parafii

W nawiasach ujęto odmiany pisowni, które w niektórych przypadkach są błędne.
Messtischblatt - 1936 r. Rozpisać miejscowości
Schönberg - Będzimierowice lub Będźmierowice (Będmierowice, Będźmierowice)
Bukowagora - Bukowagóra lub Bukowa Góra
Schwarzwasser - Czarna Woda lub Czarna Woda (Czarnawoda, Czarna woda)
- Czarna Woda Nowa
- Czarna Woda Osiedle
- Czarna Woda Stara
- Czarnawoda z dworcem
Gotthelp (Gotthilf) - Gotelp (Gotelb, Gotthelp )
Jastrzembie - Jastrzębie
Wiesenhaus Kamionna - Kamienna lub Kamionna (Kamienne)
Kantschau - Kęsza lub Kęsza(Kesza)
Klanin - Klaniny (Kłaniny)
Klonownitz - Klonownica lub Klonowice
- Klonówki lub Klonówka
Wiesenhaus Gottasberg - Kociagóra
- Kolonia lub Łąg Kolonia
Lipki - Lipki
- Lipki Dolne
- Lipki Górne
Lubicki - Lubiki
- Łęg-dobra
- Łęg-osada
Long (Langen) - Łąg (krzyżacki Schönhain, Łęg, Łęk Kętrz., kaszubski Łãg, Łęg-wieś)
- Małe Lubiki
G. Neu Prussy - Nowe Prusy lub Nowe Prusy (Prusy Nowe)
Ossoweg (Ossenweg) - Osówko lub Osówek (Ossowka)
- Parch
- Podlesie lub Podlesie
Pulka - Pólka
Przyjaznia - Przyjaźń lub Przyjaźnia (Przyjania, Przyjaźia)
G. Alt Prussy - Stare Prusy lub Stare Prusy (Prusy Stare)
- Strażnica kolejowa nr 262
- Strażnica kolejowa nr 262a
- Strażnica kolejowa nr 263
- Strażnica kolejowa nr 264
- Strażnica kolejowa nr 266
- Strażnica kolejowa nr 266a
- Strażnica kolejowa nr 265
Abb zu Schönberg - Szary Kiesz lub Szary Kierz (Stary Kierz)
Schalamai - Szałemaje (Szałamaje)
- Szyszkowiec
Wondoli - Wądoły (wybudowanie Łęga)
Wieck - Wieck lub Wieck (Wieck - wieś)
G. Zawada - Zawada lub Zawada
Kaltspring - Zimne Zdroje (Zimnezdroje)
Bösenfleisch (Boesenfleisch) - Złe Mięso (Złemięso, Złe mięso, żłemięso)

Mapy

Uzupełnić

Księża

Pracujący w parafii

15?? - 1859 - filia Patrz Parafia Czersk
1867 - 18?? - Ks. Gutman Teodor Proboszcz
1877 - 1882 - vacat Proboszcz
1882 - ???? - Ks. Worzałła Augustyn Proboszcz
1905 - 1928 - Ks. Bukowski Aleksander Proboszcz
19?? - 1928 - Ks. Kikul Bolesław Wikary
1932 - 19?? - Ks. Majewski Jerzy Wikariusz
1945 - 1946 - Ks. Ossowski Jan Proboszcz
1946 - 1947 - Ks. Tomasik Jan Administrator
1947 - 1968 - Ks. Tomasik Jan Proboszcz
1957 - 19?? - Ks. Chylewski Henryk Tadeusz Wikariusz
1963 - 1963 - Ks. Szlaga Jan Bernard Wikariusz
1968 - 19?? - Ks. Tomasik Jan Rezydent
1968 - 19?? - Ks. Grochowski Janusz Administrator
1966 - 1968 - Ks. Cieniewicz Stanisław Wikariusz
1981 - 1983 - Ks. Wera Bogdan Wikariusz
1983 - 1987 - Ks. Grochowski Janusz Proboszcz
1987 - 1988 - Ks. Pełech Ryszard Proboszcz
1988 - 1991 - Ks. Nykiel Jan Proboszcz
1991 - 2021 - Ks. Kiczka Jan Proboszcz
 • Źródła:
Spisy / Schematyzmy
Strona www diecezji

Powołania kapłańskie i zakonne

1916 - Ks. Chabowski Jan
??.??.1??? - Ks. Alojzy Kuchta Hugon
??.??.1??? - Ks. Kłopotek-Główczeski Jerzy
??.??.1977 - Ks. Ossowski Roman
??.??.1??? - Ks. Kropidłowski Mirosław
??.??.1??? - Ks. Ważyński Patryk
 • Źródła:
Spisy / Schematyzmy
Strona www diecezji

Kapłani pochowani w kościele

Temat nie przebadany
??.??.1??? - Ks. nazwisko i imię

Kapłani pochowani na cm. parafialnym

Temat nie przebadany
??.??.1??? - Ks. nazwisko i imię

Kapłani pochowani na cm. komunalnym

Temat nie przebadany
??.??.1??? - Ks. nazwisko i imię

Księgi i dokumenty parafialne

Księgi metrykalne i inne

Prowadzenie ksiąg metrykalnych stało się obowiązkiem wynikającym z uchwał podjętych na Soborze Trydenckim (1545-1563).
Zasady udostępniania zbiorów w AD Pelplin
W tym punkcie i jego podpunktach pod żadnym pozorem nie wolno wprowadzać informacji o księgach w postaci podawania tylko ich zakresu czasowego. Autor tego punktu swoją osobą gwarantuje rzetelność podanych informacji we wzorcu.

Najstarsze księgi

 • 1859 r. - ponieważ istnieją księgi metrykalne sprzed tego roku
(tj. momentu reaktywacji parafii w Łęgu czyli dla kościoła będącego filią parafii w Czersku) moment ich założenia wymaga dokładnego przebadania. Wcześniejszych aktów należy szukać w księgach par. Czersk. Sprawa do wyjaśnienia
- chrztów 1875-1993
- ślubów 1875-1993
- zgonów 1882-1993
 • 2003 r. - zgodnie z załącznikiem nr 1 do protokołu przekazania ksiąg, do AD Pelplin przekazano z Niemiec księgi o sygn. W 890 - W 893,
tj. 4 woluminy, co jest zgodne z poniższym zestawieniem

Księgi chrztów

Księga chrztów 1821-1832 (AD Pelplin W 207)
Pierwszy wpis ??.??.???? r., ostatni wpis ??.??.???? r.
 • Charakterystyka księgi:
- Uzupełnić
- jest to księga z czasów gdy kościół w Łęgu był filią parafii w Czersku. W tytule jest określona jako księga par. Czersk.
 • Miejscowości spoza parafii wg oryginalnej pisowni:
- Uzupełnić
 • Ciekawostki:
- Uzupełnić
Komentarz
Bd. W 207 enth. nur Taufen der Pfarrei Long, Kr. Konitz! Die Metrikelnenthalten auch Einträge der Pfarrei Long, Kr. Konitz
Bd W enth tylko 207 chrztów parafii Long, powiat Konitz! Akta parafii również Metrikelnenthalten Long, powiat Konitz
Księga indeksów chrztów 1848-1945 (?????)
Pierwszy wpis ??.??.???? r., ostatni wpis ??.??.???? r.
 • Charakterystyka księgi:
- Uzupełnić
 • Miejscowości spoza parafii wg oryginalnej pisowni:
- Uzupełnić
 • Ciekawostki:
- Uzupełnić
Księga chrztów 1848-1859, 1749-1859 (AD Pelplin W 890) (wspólnie z księgą ślubów i zgonów)
Pierwszy wpis ??.??.???? r., ostatni wpis ??.??.???? r.
 • Charakterystyka księgi:
- Uzupełnić
 • Miejscowości spoza parafii wg oryginalnej pisowni:
- Uzupełnić
 • Ciekawostki:
- Uzupełnić
Komentarz
W 890 Die Eintroge 1749-1859 sind ein Matrikelouszug von Alt-Kischau für die Ortschaft Lubiki alias Kamionka
W890i Eintroge 1749/59 Matrikelouszug jednym z Old Kischau na wsi są również znane Lubiki Kamionka
Vor 1860 siehe Pforrei Czersk, Taufen 1821-1832 in Bd. W 207 (= Czersk)
Pforrei Czersk przed 1860, chrzciny 1821/32 w Vol. patrz W 207 (= Czersk)
Księga chrztów 1860-1875 (AD Pelplin W 891)
Pierwszy wpis ??.??.???? r., ostatni wpis ??.??.???? r.
 • Charakterystyka księgi:
- Uzupełnić
 • Miejscowości spoza parafii wg oryginalnej pisowni:
- Uzupełnić
 • Ciekawostki:
- Uzupełnić
Księgi chrztów 1875-1877 i 1882-1920 (w parafii) (wpisy po 1920 r. dostępne tylko w parafii)
Pierwszy wpis ??.??.???? r., ostatni wpis ??.??.???? r.
- Uzupełnić
 • Miejscowości spoza parafii wg oryginalnej pisowni:
- Uzupełnić
 • Ciekawostki:
- Uzupełnić
Chrzty w latach 1938-45
Opisać potencjalne przyczyny zaginięcia ksiąg i skomentować je.

Księgi konwersji

Temat nie przebadany
Dane wprowadzać wg wzorca
Księga konwersji 1757-1810 (AD Pelplin W1282 / w parafii) (wspólnie z księgą ślubów i zgonów)
Pierwszy wpis ??.??.???? r., ostatni wpis ??.??.???? r.
 • Charakterystyka księgi:
- Uzupełnić
 • Miejscowości spoza parafii wg oryginalnej pisowni:
- Uzupełnić
 • Ciekawostki:
- Uzupełnić
Następne księgi nie zostały zdygitalizowane.

Księgi I komunii

Temat nie przebadany
Dane wprowadzać wg wzorca
Księga I komunii 1757-1810 (AD Pelplin W1282 / w parafii) (wspólnie z księgą ślubów i zgonów)
Pierwszy wpis ??.??.???? r., ostatni wpis ??.??.???? r.
 • Charakterystyka księgi:
- Uzupełnić
 • Miejscowości spoza parafii wg oryginalnej pisowni:
- Uzupełnić
 • Ciekawostki:
- Uzupełnić
I komunia w latach 1938-45
Opisać potencjalne przyczyny zaginięcia ksiąg i skomentować je.
Następne księgi nie zostały zdygitalizowane.

Księgi bierzmowanych

Temat nie przebadany
Dane wprowadzać wg wzorca
Księga bierzmowanych 1757-1810 (AD Pelplin W1282 / w parafii) (wspólnie z księgą ślubów i zgonów)
Pierwszy wpis ??.??.???? r., ostatni wpis ??.??.???? r.
 • Charakterystyka księgi:
- Uzupełnić
 • Miejscowości spoza parafii wg oryginalnej pisowni:
- Uzupełnić
 • Ciekawostki:
- Uzupełnić
Bierzmowania w latach 1938-45
Opisać potencjalne przyczyny zaginięcia ksiąg i skomentować je.
Następne księgi nie zostały zdygitalizowane.

Alegaty

Nie dotyczy.

Księgi zapowiedzi

Nie były dygitalizowane. AD Pelplin nie posiada (w swoich zasobach) żadnych ksiąg. Informacji na ten temat należy szukać tylko w parafii.

Księgi ślubów

Księga ślubów 1756-1859 (AD Pelplin W 890) (wspólnie z księgą chrztów i zgonów)
Pierwszy wpis ??.??.???? r., ostatni wpis ??.??.???? r.
 • Charakterystyka księgi:
- Uzupełnić
 • Miejscowości spoza parafii wg oryginalnej pisowni:
- Uzupełnić
 • Ciekawostki:
- Uzupełnić
Księga ślubów 1860-1874 (AD Pelplin W 892)
Pierwszy wpis ??.??.???? r., ostatni wpis ??.??.???? r.
 • Charakterystyka księgi:
- Uzupełnić
 • Miejscowości spoza parafii wg oryginalnej pisowni:
- Uzupełnić
 • Ciekawostki:
- Uzupełnić
Księgi ślubów 1875-1877 i 1882-1920 (w parafii) (wpisy po 1920 r. dostępne tylko w parafii)
Pierwszy wpis ??.??.???? r., ostatni wpis ??.??.???? r.
- Uzupełnić
 • Miejscowości spoza parafii wg oryginalnej pisowni:
- Uzupełnić
 • Ciekawostki:
- Uzupełnić
Śluby w latach 1938-45
Opisać potencjalne przyczyny zaginięcia ksiąg i skomentować je.

Księgi zgonów

Księga zgonów 1766-1859 (AD Pelplin W 890) (wspólnie z księgą chrztów i ślubów)
Pierwszy wpis ??.??.???? r., ostatni wpis ??.??.???? r.
 • Charakterystyka księgi:
- Uzupełnić
 • Miejscowości spoza parafii wg oryginalnej pisowni:
- Uzupełnić
 • Ciekawostki:
- Uzupełnić
Księga zgonów 1860-1877 (AD Pelplin W 893)
Pierwszy wpis ??.??.???? r., ostatni wpis ??.??.???? r.
 • Charakterystyka księgi:
- Uzupełnić
 • Miejscowości spoza parafii wg oryginalnej pisowni:
- Uzupełnić
 • Ciekawostki:
- Uzupełnić
Księga zgonów 1878-1881
Brak danych
Księgi zgonów 1882-1946 (w parafii) (wpisy po 1946 r. dostępne tylko w parafii)
Pierwszy wpis ??.??.???? r., ostatni wpis ??.??.???? r.
- Uzupełnić
 • Miejscowości spoza parafii wg oryginalnej pisowni:
- Uzupełnić
 • Ciekawostki:
- Uzupełnić
Zgony w latach 1938-45
Opisać potencjalne przyczyny zaginięcia ksiąg i skomentować je.

Księgi cmentarne

Temat nie przebadany
Dane wprowadzać wg wzorca
Księga cmentarna 1757-1810 (AD Pelplin W1282 / w parafii) (wspólnie z księgą ślubów i zgonów)
Pierwszy wpis ??.??.???? r., ostatni wpis ??.??.???? r.
 • Charakterystyka księgi:
- Uzupełnić
 • Miejscowości spoza parafii wg oryginalnej pisowni:
- Uzupełnić
 • Ciekawostki:
- Uzupełnić
Następne księgi nie zostały zdygitalizowane.

Księgi dusz

Temat nie przebadany
Dane wprowadzać wg wzorca
Księga dusz 1757-1810 (AD Pelplin W1282 / w parafii) (wspólnie z księgą ślubów i zgonów)
Pierwszy wpis ??.??.???? r., ostatni wpis ??.??.???? r.
 • Charakterystyka księgi:
- Uzupełnić
 • Miejscowości spoza parafii wg oryginalnej pisowni:
- Uzupełnić
 • Ciekawostki:
- Uzupełnić
Następne księgi nie zostały zdygitalizowane.

Księgi metrykalne w zasobach AP

Docelowo uzupełnić inf. o księgach jak w pkt. "Ksiągi metrykalne" celem ukazania stanu faktycznego
Wg danych bazy PRADZIAD w Archiwum Państwowym w Bydgoszczy znajdują się księgi metrykalne:
 • urodzeń: 1825, 1837
 • alegaty: nie dotyczy
 • zapowiedzi: Brak danych
 • małżeństw: 1825, 1837
 • zgonów: 1825, 1837
W/w księgi są udostępniane całkowicie i wchodzą w skład zespołu 295/0 Akta metrykalne par. rz.-kat. w Łągu
Jednocześnie na stronie wg wzoru wyszukiwanie ogólne?? jest doprecyzowana informacja, że akta są z lat:
Komentarz

Księgi metrykalne opublikowane w internecie

Gdzie szukać ksiąg metrykalnych? Wykaz baz i stron w poszczególnych województwach (More Maiorum)

Mikrofilmy ksiąg metrykalnych

Temat nie przebadany
W zasobach Mormonów znajdują się następujące zmikrofilmowane księgi metrykalne:
Wg bazy PRADZIAD przechowywane w AP Bydgoszcz księgi metrykalne zostały zmikrofilmowane w zakresie:
 • chrztów: 1825, 1837
 • alegaty: nie dotyczy
 • zapowiedzi: Brak danych
 • małżeństw: 1825, 1837
 • zgonów: 1825, 1837

Indeksy ksiąg metrykalnych

Aktualnie w trakcie indeksowania. Indeksy na stronie PomTG, okresowo należy sprawdzać stronę Genealodzy.pl

Pozostałe księgi i dokumenty

Czy zachowały się księgi lub dokumenty dotyczące:
- Bractwa Różańcowego
- Bractwa Trzeźwości
- Apostolstwa Modlitwy
- Trzeciego Zakonu św. Franciszka
- Sodalicji Matek Chrześcijańskich
- Arcybractwa Czci Najśw. Sakramentu
- Stowarzyszenia św. Dziecięctwa P. Jezusa
- Dzieła Rozkrzewienia Wiary
- Stowarzyszenia Młodzieży Męskiej
- Sodalicji Panien
- Szpitala dla niewiast
- Ochronki dla dzieci

Komentarz

USC

Siedziby USC

Temat nie przebadany
zakres lat/siedziba USC/podległe miejscowości
????-???? Miejscowość Miejscowość, Miejscowość, Miejscowość

Księgi USC

Po 100 latach od daty wytworzenia księgi przekazywane są do archiwów państwowych.
W tym punkcie i jego podpunktach pod żadnym pozorem nie wolno wprowadzać informacji o księgach w postaci podawania tylko ich zakresu czasowego. Autor tego punktu swoją osobą gwarantuje rzetelność podanych informacji we wzorcu.

Księgi urodzeń

Temat nie przebadany
Dane wprowadzać wg wzorca
Księga urodzeń 1757-1810 (AP Bydgoszcz sygnatura/ USC Pelplin sygnatura)
Pierwszy wpis ??.??.???? r., ostatni wpis ??.??.???? r.
Urodzenia w latach 1938-45
Opisać potencjalne przyczyny zaginięcia ksiąg i skomentować je.
Następne księgi nie zostały zdygitalizowane.

Alegaty

Nie dotyczy.

Księgi zapowiedzi

Temat nie przebadany
Dane wprowadzać wg wzorca
Księga zapowiedzi 1757-1810 (AP Bydgoszcz sygnatura/ USC Pelplin sygnatura)
Pierwszy wpis ??.??.???? r., ostatni wpis ??.??.???? r.
Zapowiedzi w latach 1938-45
Opisać potencjalne przyczyny zaginięcia ksiąg i skomentować je.
Następne księgi nie zostały zdygitalizowane.

Księgi małżeństw

Temat nie przebadany
Dane wprowadzać wg wzorca
Księga małżeństw 1757-1810 (AP Bydgoszcz sygnatura/ USC Pelplin sygnatura)
Pierwszy wpis ??.??.???? r., ostatni wpis ??.??.???? r.
Małżeństwa w latach 1938-45
Opisać potencjalne przyczyny zaginięcia ksiąg i skomentować je.
Następne księgi nie zostały zdygitalizowane.

Księgi rozwodów

Temat nie przebadany
Dane wprowadzać wg wzorca
Księga rozwodów 1757-1810 (AP Bydgoszcz sygnatura/ USC Pelplin sygnatura)
Pierwszy wpis ??.??.???? r., ostatni wpis ??.??.???? r.
Rozwody w latach 1938-45
Opisać potencjalne przyczyny zaginięcia ksiąg i skomentować je.
Następne księgi nie zostały zdygitalizowane.

Księgi zgonów

Temat nie przebadany
Dane wprowadzać wg wzorca
Księga zgonów 1757-1810 (AP Bydgoszcz sygnatura/ USC Pelplin sygnatura)
Pierwszy wpis ??.??.???? r., ostatni wpis ??.??.???? r.
Zmarli w latach 1938-45
Opisać potencjalne przyczyny zaginięcia ksiąg i skomentować je.
Następne księgi nie zostały zdygitalizowane.

Księgi USC w zasobach AP

Wg danych bazy PRADZIAD w Archiwum Państwowym w Bydgoszczy znajdują się księgi USC Łąg (wydzielony z USC Czersk):
 • urodzeń: 1892 - 1910
 • alegaty: nie dotyczy
 • zapowiedzi: Brak danych
 • małżeństw: 1892 - 1910
 • rozwodów: Brak danych
 • zgonów: 1892 - 1910
W/w księgi są udostępniane całkowicie i wchodzą w skład zespołu 2450/0 Urząd Stanu Cywilnego Łąg
Komentarz

Księgi USC opublikowane w internecie

Księgi AP Bydgoszcz opublikowane na stronie Genealogia w Archiwach :
USC Łąg

Mikrofilmy ksiąg USC

Temat nie przebadany
W zasobach Mormonów znajdują się następujące zmikrofilmowane księgi USC Miejscowość:
Wg bazy PRADZIAD przechowywane w AP Bydgoszcz księgi USC Łąg nie zostały zmikrofilmowane.
Komentarz

Indeksy ksiąg USC

Temat nie przebadany
Aktualnie w trakcie indeksowania. Indeksy na stronie wg wzoru PomTG oraz Genealodzy.pl

Komentarz

Poszukując aktów USC należy sprawdzić dane z urzędów sąsiadujących terytorialnie względnie położonych w najbliższej okolicy: wpisać wg wzoru Silno, itd.

Dyskusje na forach internetowych

Temat nie przebadany

Inne

Kolejne informacje o miejscowości będącej siedzibą parafii można znaleźć na stronie Genepedii Miejscowość