Zdroje pow. Tuchola - Parafia rz.-kat. pw. św. Mateusza Apostoła i Ewangelisty

Z Genepedia
Skocz do: nawigacji, wyszukiwania
To jest zalążek artykułu Zdroje pow. Tuchola - Parafia rz.-kat. pw. św. Mateusza Apostoła i Ewangelisty. Możesz go rozwinąć i uzupełnić lub poddać weryfikacji.
Jeśli uznasz że artykuł jest kompletny zaznacz ten fakt w Dyskusja:Zdroje pow. Tuchola - Parafia rz.-kat. pw. św. Mateusza Apostoła i Ewangelisty o dokumencie.

Zdroje pow. Tuchola - Parafia rz.-kat. pw. św. Mateusza Apostoła i Ewangelisty

łac.: Parohiae Brak danych
Inne nazwy: Parafia p.w. św. Mateusza Apostoła, Parafia p.w. św. Mateusza
Instrukcja wprowadzania danych zawarta jest na stronie.
Okresowo należy dokonać porównania zawartości niniejszej strony z wzorcem celem uzupełnienia o nowo dodane elementy.

Kontakt

 • Strona www parafii: Brak danych
 • Zdroje 85; 89-505; Małe Gacno
 • tel. 52-336 10 17

Opis parafii

Historia parafii

Kościół parafialny
 • 1913 r. - w dn. 28 sierpnia wytypowano Zdroje na siedzibę nowej parafii
 • 1914 r. - w dn. 20 kwietnia wykupiono od chałupnika Kobusa gospodarstwo z domem mieszkalnym i zabudowaniami wielkości 16 mórg
wg Spisu...1995 r. str. 639 w tym roku wybudowano kościół.
 • 1915 r. - w dn. 17 sierpnia uzyskano ze strony państwowej pozwolenie na budowę kościoła
 • 1919 r. - na początku roku ukończono budowę kościoła
 • 1919 r. - w dn. 1 kwietnia ustanowiono "Lokalny wikariat"' ? (wg dokumentu z dn. 03.01.1924 r.)
Odszukać dekret
Od 1920 r. parafia wykazywana w Elenchusach
 • 1919 r. - założono Bractwo Matek Chrześcijańskich
W 1928 r. liczyło 23 członków
 • 1922 r. - założono Towarzystwo św. Wincentego a Paulo
W 1928 r. liczyło 30 członków
 • 1924 r. - w dn. 1 kwietnia "Lokalny wikariat" ? przekształcono w parafię
Dokument z dn. 03.01.1924 r. opublikowana w Orędowniku nr 4/1924 r.
 • 1924 r. - założono Straż Honorową
W 1928 r. liczyła 30 członków
 • 1927 r. - założono Dzieło Rozkrzewienia Wiary
W 1928 r. liczyło 119 członków
 • 1928 r. - w parafii mieszkało:
- katolików Polaków 1358
- ewangelików Niemców 92
Ogółem 1450 osób, w tym komunikujących 961.
Kościół filialny
Nie występuje.

Cmentarz

Wyszukiwarka grobów:
1. Cmentarz przykościelny: Patrz Strona
2. Cmentarz parafialny: Patrz Strona
Indeksy grobów: Brak danych
Opis
Temat nie przebadany

Zasięg terytorialny

 • 1919 r. - w dn. 1 kwietnia brak danych o zasięgu terytorialnym "Lokalnego wikariatu"' ? (wg dokumentu z dn. 03.01.1924 r.)
Odszukać dekret
 • 1924 r. - w dn. 1 kwietnia przyłączono:
- z Parafii Śliwice
Zdroje ze Smolarnią i Gajdowskiem, Ludwichowo, Gajdowskiem, Ludwicho, Trzebciny i Duża Gaczna
- z Parafii Cekcyn
Zielonka i Huta
- z Parafii Drzycim
Suchom i Jakubowo
- z Parafii Osie
Pruskie
Więcej w Orędowniku
Dokument z dn. 03.01.1924 r. opublikowana w Orędowniku nr 4/1924 r.
Zdroje, Jakubowo (Wymysłowo), Jelenie Góra, Ludwichowo, Pruskie, Smolarnia, Suchom, Szklana Huta, Trzebciny, Zacisze, Zielonka, Wielka Gacna
Gacno Wielkie, Gorzalimost, Jakubowo, Ludwichowo, Pruskie, Trzebczyny, Suchom, Zdroje, Zielonka.
Gorzalimost, Jakubowo, Jeleniagóra leśn., Ludwichowo, Pruskie, Smolarnia leśn., Zacisze leśn., Zielonka, Zdroje.
Gorzalimost, Jakubowo, Jeleniagóra leśn., Ludwichowo, Pruskie, Smolarnia, Trzebiony, Szklana Huta, Wielkie Gacno, Zacisze leśn., Zdroje.
Gorzalimost, Jakubowo, Jeleniagóra, Ludwichowo, Pruskie, Smolarnia, Trzebiony, Szklana Huta, Wielkie Gacno, Zacisze leśn., Zdroje.
 • 1998 r. - w dn. 1 stycznia (wg Spisu... str. 238) brak informacji o zasięgu terytorialnym
Jakubowo, Ludwichowo, Pruskie, Suchom, Szklana Huta, Trzebciny, Wielkie Gacno, Zdroje, Zielonka, Zdroje.
 • 2000 r. - w dn. 20 stycznia (wg Spisu... str. 340) zasięg terytorialny nie uległ zmianie
 • 2001 r. - w dn. 20 stycznia (wg Spisu... str. 347) zasięg terytorialny nie uległ zmianie
 • 2003 r. - w dn. 28 stycznia (wg Spisu... str. 356) zasięg terytorialny nie uległ zmianie
 • 2004 r. - w dn. 21 września (wg Spisu... str. 367) zasięg terytorialny nie uległ zmianie
 • 2007 r. - w dn. 17 stycznia (wg Spisu... str. 374) zasięg terytorialny nie uległ zmianie
 • 2008 r. - w dn. 30 stycznia (wg Spisu... str. 374) zasięg terytorialny nie uległ zmianie
 • 2009 r. - w dn. 30 stycznia (wg Spisu... str. 376) zasięg terytorialny nie uległ zmianie
Pozostałe miejscowości (pisownia oryginalna), których nazwy prawdopodobnie "zaginęły":
Temat nie przebadany

Niemiecko-polskie nazwy miejscowości wchodzących w skład parafii

W nawiasach ujęto odmiany pisowni, które w niektórych przypadkach są błędne.
Messtischblatt - 1936 r. Rozpisać miejscowości
- Jakubowo (Wymysłowo)
Rehberg - Jelenie Góra
Ludwigsthal - Ludwichowo
Pruski - Pruskie
Neuhaus - Smolarnia
- Suchom
- Szklana Huta
Junkerhof - Trzepczyny (Trzepciny, Trepocin, Trzebciny)
- Wielka Gacna
- Zacisze
Sdroyen - Zdroje
- Zielonka (Zielonki)

Mapy

Uzupełnić

Księża

Pracujący w parafii

01.04.1919 - 1920 - Ks. Sella ????? Lokalny Wikary (zmarł w 1920 r.) wcześniej administrator Śliwic
1920 - 1927 - Ks. Wilemski Józef Kuratus
1927 - 19?? - Ks. Wilemski Józef Proboszcz
1930 - 1952 - Ks. Rahmel Jerzy Proboszcz
1952 - 1968 - Ks. Manikowski Mieczysław Proboszcz
1980 - 1994 - Ks. Benkowski Roman Proboszcz
1994 - 1995 - Ks. Kulwicki Gerard Proboszcz
1997 - 2011 - Ks. Grzela Leszek Proboszcz
2013 - 2014 - Ks. Dober Sylwester Henryk Proboszcz

Powołania kapłańskie i zakonne

Temat nie przebadany
1??? - Ks. nazwisko i imię

Kapłani pochowani w kościele

Temat nie przebadany
??.??.1??? - Ks. nazwisko i imię

Kapłani pochowani na cm. parafialnym

Temat nie przebadany
??.??.1??? - Ks. nazwisko i imię

Kapłani pochowani na cm. komunalnym

Temat nie przebadany
??.??.1??? - Ks. nazwisko i imię

Księgi i dokumenty parafialne

Księgi metrykalne i inne

Prowadzenie ksiąg metrykalnych stało się obowiązkiem wynikającym z uchwał podjętych na Soborze Trydenckim (1545-1563).
Zasady udostępniania zbiorów w AD Pelplin
W tym punkcie i jego podpunktach pod żadnym pozorem nie wolno wprowadzać informacji o księgach w postaci podawania tylko ich zakresu czasowego. Autor tego punktu swoją osobą gwarantuje rzetelność podanych informacji we wzorcu.

Najstarsze księgi

 • 1928 r. - w "Zarysie..." brak informacji o kięgach metrykalnych. Można wnioskować iż były kompletne.
- chrztów od 1919 r.
- ślubów od 1919 r.
- zgonów od 1919 r.

Księgi chrztów

Księga chrztów 1919-1920 (w parafii) (wpisy po 1920 r. dostępne tylko w parafii)
Pierwszy wpis ??.??.???? r., ostatni wpis ??.??.???? r.
- Uzupełnić
 • Miejscowości spoza parafii wg oryginalnej pisowni:
- Uzupełnić
 • Ciekawostki:
- Uzupełnić
Chrzty w latach 1938-45
Opisać potencjalne przyczyny zaginięcia ksiąg i skomentować je.
Następne księgi nie zostały zdygitalizowane.

Księgi konwersji

Temat nie przebadany
Dane wprowadzać wg wzorca
Księga konwersji 1757-1810 (AD Pelplin W1282 / w parafii) (wspólnie z księgą ślubów i zgonów)
Pierwszy wpis ??.??.???? r., ostatni wpis ??.??.???? r.
 • Charakterystyka księgi:
- Uzupełnić
 • Miejscowości spoza parafii wg oryginalnej pisowni:
- Uzupełnić
 • Ciekawostki:
- Uzupełnić
Następne księgi nie zostały zdygitalizowane.

Księgi I komunii

Temat nie przebadany
Dane wprowadzać wg wzorca
Księga I komunii 1757-1810 (AD Pelplin W1282 / w parafii) (wspólnie z księgą ślubów i zgonów)
Pierwszy wpis ??.??.???? r., ostatni wpis ??.??.???? r.
 • Charakterystyka księgi:
- Uzupełnić
 • Miejscowości spoza parafii wg oryginalnej pisowni:
- Uzupełnić
 • Ciekawostki:
- Uzupełnić
I komunia w latach 1938-45
Opisać potencjalne przyczyny zaginięcia ksiąg i skomentować je.
Następne księgi nie zostały zdygitalizowane.

Księgi bierzmowanych

Temat nie przebadany
Dane wprowadzać wg wzorca
Księga bierzmowanych 1757-1810 (AD Pelplin W1282 / w parafii) (wspólnie z księgą ślubów i zgonów)
Pierwszy wpis ??.??.???? r., ostatni wpis ??.??.???? r.
 • Charakterystyka księgi:
- Uzupełnić
 • Miejscowości spoza parafii wg oryginalnej pisowni:
- Uzupełnić
 • Ciekawostki:
- Uzupełnić
Bierzmowania w latach 1938-45
Opisać potencjalne przyczyny zaginięcia ksiąg i skomentować je.
Następne księgi nie zostały zdygitalizowane.

Alegaty

Nie dotyczy.

Księgi zapowiedzi

Nie były dygitalizowane. AD Pelplin nie posiada (w swoich zasobach) żadnych ksiąg. Informacji na ten temat należy szukać tylko w parafii.

Księgi ślubów

Księga ślubów 1919-1920 (w parafii) (wpisy po 1920 r. dostępne tylko w parafii)
Pierwszy wpis ??.??.???? r., ostatni wpis ??.??.???? r.
- Uzupełnić
 • Miejscowości spoza parafii wg oryginalnej pisowni:
- Uzupełnić
 • Ciekawostki:
- Uzupełnić
Śluby w latach 1938-45
Opisać potencjalne przyczyny zaginięcia ksiąg i skomentować je.
Następne księgi nie zostały zdygitalizowane.

Księgi zgonów

Księga zgonów 1919-1948 (w parafii)
Pierwszy wpis ??.??.???? r., ostatni wpis ??.??.???? r.
 • Charakterystyka księgi:
- Uzupełnić
 • Miejscowości spoza parafii wg oryginalnej pisowni:
- Uzupełnić
 • Ciekawostki:
- Uzupełnić
Księga zgonów 1949-2009 (w parafii) (wpisy po 1920 r. dostępne tylko w parafii)
Pierwszy wpis ??.??.???? r., ostatni wpis ??.??.???? r.
 • Charakterystyka księgi:
- Uzupełnić
 • Miejscowości spoza parafii wg oryginalnej pisowni:
- Uzupełnić
 • Ciekawostki:
- Uzupełnić
Następne księgi nie zostały zdygitalizowane.

Księgi cmentarne

Temat nie przebadany
Dane wprowadzać wg wzorca
Księga cmentarna 1757-1810 (AD Pelplin W1282 / w parafii) (wspólnie z księgą ślubów i zgonów)
Pierwszy wpis ??.??.???? r., ostatni wpis ??.??.???? r.
 • Charakterystyka księgi:
- Uzupełnić
 • Miejscowości spoza parafii wg oryginalnej pisowni:
- Uzupełnić
 • Ciekawostki:
- Uzupełnić
Następne księgi nie zostały zdygitalizowane.

Księgi dusz

Temat nie przebadany
Dane wprowadzać wg wzorca
Księga dusz 1757-1810 (AD Pelplin W1282 / w parafii) (wspólnie z księgą ślubów i zgonów)
Pierwszy wpis ??.??.???? r., ostatni wpis ??.??.???? r.
 • Charakterystyka księgi:
- Uzupełnić
 • Miejscowości spoza parafii wg oryginalnej pisowni:
- Uzupełnić
 • Ciekawostki:
- Uzupełnić
Następne księgi nie zostały zdygitalizowane.

Księgi metrykalne w zasobach AP

Z uwagi na rok założenia parafii nie występują w zasobach AP.

Księgi metrykalne opublikowane w internecie

Temat nie przebadany

Mikrofilmy ksiąg metrykalnych

Temat nie przebadany
W zasobach Mormonów znajdują się następujące zmikrofilmowane księgi metrykalne:
Z uwagi na rok założenia parafii nie występują w zasobach AP.

Indeksy ksiąg metrykalnych

Aktualnie w trakcie indeksowania. Indeksy na stronie PomTG, okresowo należy sprawdzać stronę Genealodzy.pl

Pozostałe księgi i dokumenty

Czy zachowały się księgi lub dokumenty dotyczące:
- Bractwa Matek Chrześcijańskich
- Towarzystwa św. Wincentego a Paulo
- Straży Honorowej
- Dzieła Rozkrzewienia Wiary

Komentarz

USC

Siedziby USC

Temat nie przebadany
zakres lat/siedziba USC/podległe miejscowości
????-???? Miejscowość Miejscowość, Miejscowość, Miejscowość

Księgi USC

Po 100 latach od daty wytworzenia księgi przekazywane są do archiwów państwowych.
W tym punkcie i jego podpunktach pod żadnym pozorem nie wolno wprowadzać informacji o księgach w postaci podawania tylko ich zakresu czasowego. Autor tego punktu swoją osobą gwarantuje rzetelność podanych informacji we wzorcu.

Księgi urodzeń

Temat nie przebadany
Dane wprowadzać wg wzorca
Księga urodzeń 1757-1810 (AP Bydgoszcz sygnatura/ USC Pelplin sygnatura)
Pierwszy wpis ??.??.???? r., ostatni wpis ??.??.???? r.
Urodzenia w latach 1938-45
Opisać potencjalne przyczyny zaginięcia ksiąg i skomentować je.
Następne księgi nie zostały zdygitalizowane.

Alegaty

Nie dotyczy.`

Księgi zapowiedzi

Temat nie przebadany
Dane wprowadzać wg wzorca
Księga zapowiedzi 1757-1810 (AP Bydgoszcz sygnatura/ USC Pelplin sygnatura)
Pierwszy wpis ??.??.???? r., ostatni wpis ??.??.???? r.
Zapowiedzi w latach 1938-45
Opisać potencjalne przyczyny zaginięcia ksiąg i skomentować je.
Następne księgi nie zostały zdygitalizowane.

Księgi małżeństw

Temat nie przebadany
Dane wprowadzać wg wzorca
Księga małżeństw 1757-1810 (AP Bydgoszcz sygnatura/ USC Pelplin sygnatura)
Pierwszy wpis ??.??.???? r., ostatni wpis ??.??.???? r.
Małżeństwa w latach 1938-45
Opisać potencjalne przyczyny zaginięcia ksiąg i skomentować je.
Następne księgi nie zostały zdygitalizowane.

Księgi rozwodów

Temat nie przebadany
Dane wprowadzać wg wzorca
Księga rozwodów 1757-1810 (AP Bydgoszcz sygnatura/ USC Pelplin sygnatura)
Pierwszy wpis ??.??.???? r., ostatni wpis ??.??.???? r.
Rozwody w latach 1938-45
Opisać potencjalne przyczyny zaginięcia ksiąg i skomentować je.
Następne księgi nie zostały zdygitalizowane.

Księgi zgonów

Temat nie przebadany
Dane wprowadzać wg wzorca
Księga zgonów 1757-1810 (AP Bydgoszcz sygnatura/ USC Pelplin sygnatura)
Pierwszy wpis ??.??.???? r., ostatni wpis ??.??.???? r.
Zmarli w latach 1938-45
Opisać potencjalne przyczyny zaginięcia ksiąg i skomentować je.
Następne księgi nie zostały zdygitalizowane.

Księgi USC w zasobach AP

Z uwagi na rok założenia parafii nie występują w zasobach AP.

Księgi USC opublikowane w internecie

Temat nie przebadany

Mikrofilmy ksiąg USC

Temat nie przebadany
W zasobach Mormonów znajdują się następujące zmikrofilmowane księgi USC Miejscowość:
Wg bazy PRADZIAD, z uwagi na rok założenia parafii, nie występują w zasobach AP.

Indeksy ksiąg USC

Temat nie przebadany
Aktualnie w trakcie indeksowania. Indeksy na stronie wg wzoru PomTG oraz Genealodzy.pl

Komentarz

Poszukując aktów USC należy sprawdzić dane z urzędów sąsiadujących terytorialnie względnie położonych w najbliższej okolicy: wpisać wg wzoru Silno, itd.

Dyskusje na forach internetowych

Temat nie przebadany

Inne

Kolejne informacje o miejscowości będącej siedzibą parafii można znaleźć na stronie Genepedii Miejscowość