Zapceń - Parafia rz.-kat. pw. Chrystusa Króla

Z Genepedia
Skocz do: nawigacji, wyszukiwania
To jest zalążek artykułu Zapceń - Parafia rz.-kat. pw. Chrystusa Króla. Możesz go rozwinąć i uzupełnić lub poddać weryfikacji.
Jeśli uznasz że artykuł jest kompletny zaznacz ten fakt w Dyskusja:Zapceń - Parafia rz.-kat. pw. Chrystusa Króla o dokumencie.

Zapceń - Parafia rz.-kat. pw. Chrystusa Króla

łac.: Parohiae Brak danych
inne nazwy: Brak danych
Instrukcja wprowadzania danych zawarta jest na stronie.
Okresowo należy dokonać porównania zawartości niniejszej strony z wzorcem celem uzupełnienia o nowo dodane elementy.

Kontakt

 • Strona www parafii: Brak danych
 • Zapceń, 77-130 Lipnica
 • tel. 59-821 87 82

Opis parafii

Historia parafii

Kościół parafialny
 • 1927 r. - wybudowano drewnianą kaplicę
 • 1927 r. - w maju ustanowiono parafię jako Kurację ? (wg dekretu z dn. 05.09.1930 r.)
Brak dekretu w Orędownikach z tego roku.
Na utrzymanie Kuratusa wyznaczono 20 morgów ziemi, 50 ctr. żyta i 50 ctr. kartofli (wg Zarysu...)
 • 1928 r. - w obrębie Kuracji mieszkało:
- katolików Polaków 1169.
Komunikujących było 778.
 • 1929 r. - wybudowano plebanię
Dekret z dn. 05.09.1930 r. opublikowany w Orędowniku nr 10/1930
Tytuł dekretu jest dezinformujący gdyż dotyczy tylko granic parafii nie ustalonych w dekrecie z maja 1927 r.
Wg Spisu... z 1995 r. str 178 utworzono parafię
 • 1935 r. - poświęcono kamień węgielny pod nowy kościół
 • 1935 r. - do 1980 r. organistą był Józef Szypryt
 • 1936 r. - w kwietniu spłonęła doszczętnie drewniana kaplica
 • 1936 r. - rozpoczęto budowę nowego kościoła
 • 1939 r. - zakończono budowę kościoła. Zamontowano 2 dzwony.
Kościół filialny w Mielnie

Cmentarz

Wyszukiwarka grobów: Brak danych
Indeksy grobów: Brak danych
Opis
Temat nie przebadany

Zasięg terytorialny

 • 1927 r. - w maju brak danych o zasięgu terytorialnym Kuracji ? (wg dekretu z dn. 05.09.1930 r.)
Brak dekretu w Orędownikach z tego roku.
Wg "Zarysu... str. 218/856 przyłączono miejscowość:
- z Parafii Leśno
- Kłoniecznica
Zapceń, Karpno, Kłoniecznica, Luboń, Mielno, Mielonko, Modziel, Modrzejewo (Modrzejewskie), Prądzonka, Rudniki, Sątoczno, Stoltmany.
 • 1931 r. - w dn. 1 stycznia przyłączono miejscowości:
- z Parafii Ugoszcz (Niemcy)
Gmina Prądzonka, leśnictwo Bukówki
- z Parafii Leśno
Wybudowania Kruszyny nr 13 i 16, wybudowanie Widno, osiedle Kłoniecznica, leśnictwo Laska
- z Parafii Borzyszkowy
Gmina Luboń, leśniczówka Luboń, Gmina Zapceń, leśniczówka Modrzejewo, gmina Mielno w jej dotychczasowej przynależności do Parafii Borzyszkowy, wybudowania Kiedrowice nr 131, 43, 44, 39a, 39b, 39c, leśniczówkę Kiedrowice.
Dekret z dn. 05.09.1930 r. opublikowany w Orędowniku nr 10/1930
Jak to rozumieć w stosunku do danych z Zarysu... ?
Bukówka, Hamermłyn, Karpno, Kiedrowice, Kłoniecznica, Kruszyn wybud., Laska, Luboń, Mielno, Modrzejewo, Modziel, Prądzonka, Rudniki, Sątoczno, Stoltmany, Szerzewk, Widno wybud., Wojsk, Zapceń.
Bukówki, Głuche, Hamermłyn, Karpno, Kiedrowice, Kiedrowice Wybudowania, Kłoniecznica, Laska, Luboń, Mielno, Modrzejewo, Modziel, Parszczenica, Prądzonka, Rudniki, Sątoczno, Stoltmany, Szerzewk, Widno Wybudowanie, Zapceń.
Bukówki, Głuche, Hamermłyn, Karpno, Kiedrowice, Kiedrowice Wyb.,Kłoniecznica, Laska, Luboń, Mielno, Modrzejewo, Modziel, Parszczenica, Prądzona, Rudniki, Sątoczno, Stoltmany, Szerzewk, Widno Wyb., Zapceń.
Posesje p. Adamczyk Józef, Adamczyk Bernard i Ollik Stanisław położone w miejscowości Kiedrowo-wybudowanie.
Dekret z dn. 08.08.1997 r. opublikowany w Miesięczniku nr 8/1997
 • 1998 r. - w dn. 1 stycznia (wg Spisu... str. 84) brak informacji o zasięgu terytorialnym.
Bukówki, Głuche, Hamer Młyn, Karpno, Kiedrowice, Kiedrowice Wybudowanie, Kłoniecznica, Laska, Luboń, Mielno, Modrzejewo, Modziel, Parszczenica, Prądzonka, Rudniki, Sątoczno, Stoltmany, Szerzewk, Widno Wybudowanie, Zapceń.
 • 2000 r. - w dn. 20 stycznia (wg Spisu... str. 87) zasięg terytorialny nie uległ zmianie.
 • 2001 r. - w dn. 20 stycznia (wg Spisu... str. 91) zasięg terytorialny nie uległ zmianie
 • 2002 r. - w dn. 2 lutego (wg Spisu... str. 91) zasięg terytorialny nie uległ zmianie.
 • 2003 r. - w dn. 28 stycznia (wg Spisu... str. 93) zasięg terytorialny nie uległ zmianie.
 • 2004 r. - w dn. 21 września (wg Spisu... str. 97) zasięg terytorialny nie uległ zmianie.
 • 2006 r. - w dn. 1 lutego (wg Spisu... str. 99) zasięg terytorialny nie uległ zmianie.
 • 2007 r. - w dn. 17 stycznia (wg Spisu... str. 99) zasięg terytorialny nie uległ zmianie.
 • 2008 r. - w dn. 30 stycznia (wg Spisu... str. 100) zasięg terytorialny nie uległ zmianie.
 • 2009 r. - w dn. 30 stycznia (wg Spisu... str. 100) zasięg terytorialny nie uległ zmianie.
 • 2014 r. - w dn. 11 lutego (wg Spisu... str. 99) zasięg terytorialny nie uległ zmianie.
Pozostałe miejscowości (pisownia oryginalna), których nazwy prawdopodobnie "zaginęły":
Temat nie przebadany

Niemiecko-polskie nazwy miejscowości wchodzących w skład parafii

Messtischblatt - 1936 r.
W nawiasach ujęto odmiany pisowni, które w niektórych przypadkach są błędne.
--- - Bukówki (Bukówka)
--- - Głuche
Hammermühle (Hammermühl) - Hamer Młyn (Hamermłyn)
Karpno - Karpno
Kedrau (Kiedrau) - Kiedrowice
--- - Kiedrowice Wybudowanie
Klonisznitza - Kłoniecznica
Neu-Laska - Laska (Laska Nowa)
Lubon - Luboń (Lubönie)
Mellno Gr. (Gr. Mellen, Groß Mellno) - Mielno
Mellno Kl. (Kl. Mellen) - Mielonko
Modziel - Modziel
Modrzeiewski - Modrzejewo (Modrzejewskie, Modrzejewski)
Parszesnica - Parszczenica
Prondzonka - Prądzonka (Prządząka 1648, Prądzanka 1710)
Rudnick - Rudniki
--- - Sątoczno (Santoczno)
Stoltmann - Stoltmany
--- - Szerzewk
--- - Widno Wybudowanie
Woisk - Wojsk
Sobczyn (Sobczin) - Zapceń (ludowa nazwa – Zopceń, Zapcenie, Żabień)

Mapy

Uzupełnić

Księża

Pracujący w parafii

1927 - 1928 - Ks. Borowski Feliks Kuratus
1936 - 19?? - Ks. Kikul Bolesław Proboszcz
1939 - 1946 - Ks. Felchner Sylwester Administrator
1948 - 1958 - Ks. Otto Konrad Administrator - Kanrad Oton (sp 1949): str. ks. Konrad Otto !!
1958 - 19?? - Ks. Kalkowski Wacław Administrator
1960 - 1975 - Ks. Frankenstein Edmund Administrator
1975 - 1987 - Ks. Piotrowski Henryk Proboszcz
1987 - 2002 - Ks. Kowalski Henryk Proboszcz
2000 - 2005 - Ks. Kuciński Mieczysław Administrator
2005 - 2016 - Ks. Somerski Jacek Proboszcz

Powołania kapłańskie i zakonne

Temat nie przebadany
1??? - Ks. nazwisko i imię

Kapłani pochowani w kościele

Temat nie przebadany
??.??.1??? - Ks. nazwisko i imię

Kapłani pochowani na cm. parafialnym

Temat nie przebadany
??.??.1??? - Ks. nazwisko i imię

Kapłani pochowani na cm. komunalnym

Temat nie przebadany
??.??.1??? - Ks. nazwisko i imię

Księgi i dokumenty parafialne

Księgi metrykalne i inne

Prowadzenie ksiąg metrykalnych stało się obowiązkiem wynikającym z uchwał podjętych na Soborze Trydenckim (1545-1563).
Zasady udostępniania zbiorów w AD Pelplin.
W tym punkcie i jego podpunktach pod żadnym pozorem nie wolno wprowadzać informacji o księgach w postaci podawania tylko ich zakresu czasowego. Autor tego punktu swoją osobą gwarantuje rzetelność podanych informacji we wzorcu.

Najstarsze księgi

- chrztów od 1927 r.
- ślubów od 1928 r.
- zgonów od 1945 r.

Księgi chrztów

Księga chrztów 1927-???? (w parafii) (wpisy po 1927 r. dostępne tylko w parafii)
Pierwszy wpis ??.??.???? r., ostatni wpis ??.??.???? r.
- Uzupełnić
 • Miejscowości spoza parafii wg oryginalnej pisowni:
- Uzupełnić
 • Ciekawostki:
- Uzupełnić
Chrzty w latach 1938-45
Opisać potencjalne przyczyny zaginięcia ksiąg i skomentować je.

Księgi konwersji

Temat nie przebadany
Dane wprowadzać wg wzorca
Księga konwersji 1757-1810 (AD Pelplin W1282 / w parafii) (wspólnie z księgą ślubów i zgonów)
Pierwszy wpis ??.??.???? r., ostatni wpis ??.??.???? r.
 • Charakterystyka księgi:
- Uzupełnić
 • Miejscowości spoza parafii wg oryginalnej pisowni:
- Uzupełnić
 • Ciekawostki:
- Uzupełnić
Następne księgi nie zostały zdygitalizowane.

Księgi I komunii

Temat nie przebadany
Dane wprowadzać wg wzorca
Księga I komunii 1757-1810 (AD Pelplin W1282 / w parafii) (wspólnie z księgą ślubów i zgonów)
Pierwszy wpis ??.??.???? r., ostatni wpis ??.??.???? r.
 • Charakterystyka księgi:
- Uzupełnić
 • Miejscowości spoza parafii wg oryginalnej pisowni:
- Uzupełnić
 • Ciekawostki:
- Uzupełnić
I komunia w latach 1938-45
Opisać potencjalne przyczyny zaginięcia ksiąg i skomentować je.
Następne księgi nie zostały zdygitalizowane.

Księgi bierzmowanych

Temat nie przebadany
Dane wprowadzać wg wzorca
Księga bierzmowanych 1757-1810 (AD Pelplin W1282 / w parafii) (wspólnie z księgą ślubów i zgonów)
Pierwszy wpis ??.??.???? r., ostatni wpis ??.??.???? r.
 • Charakterystyka księgi:
- Uzupełnić
 • Miejscowości spoza parafii wg oryginalnej pisowni:
- Uzupełnić
 • Ciekawostki:
- Uzupełnić
Bierzmowania w latach 1938-45
Opisać potencjalne przyczyny zaginięcia ksiąg i skomentować je.
Następne księgi nie zostały zdygitalizowane.

Alegaty

Nie dotyczy.

Księgi zapowiedzi

Nie były dygitalizowane. AD Pelplin nie posiada (w swoich zasobach) żadnych ksiąg. Informacji na ten temat należy szukać tylko w parafii.

Księgi ślubów

Księga ślubów 1928-???? (w parafii) (wpisy po 1928 r. dostępne tylko w parafii)
Pierwszy wpis ??.??.???? r., ostatni wpis ??.??.???? r.
- Uzupełnić
 • Miejscowości spoza parafii wg oryginalnej pisowni:
- Uzupełnić
 • Ciekawostki:
- Uzupełnić
Śluby w latach 1938-45
Opisać potencjalne przyczyny zaginięcia ksiąg i skomentować je.

Księgi zgonów

Księga zgonów 1927-1945
Zaginęła w czasie wojny
Księga zgonów 1945-1959 (w parafii) (wpisy po 1959 r. dostępne tylko w parafii)
Pierwszy wpis ??.??.???? r., ostatni wpis ??.??.???? r.
Rozpisać księgi
 • Charakterystyka księgi:
- Uzupełnić
 • Miejscowości spoza parafii wg oryginalnej pisowni:
- Uzupełnić
 • Ciekawostki:
- Uzupełnić
Zgony w latach 1938-45
Opisać potencjalne przyczyny zaginięcia ksiąg i skomentować je.
Następne księgi nie zostały zdygitalizowane.

Księgi cmentarne

Temat nie przebadany
Dane wprowadzać wg wzorca
Księga cmentarna 1757-1810 (AD Pelplin W1282 / w parafii) (wspólnie z księgą ślubów i zgonów)
Pierwszy wpis ??.??.???? r., ostatni wpis ??.??.???? r.
 • Charakterystyka księgi:
- Uzupełnić
 • Miejscowości spoza parafii wg oryginalnej pisowni:
- Uzupełnić
 • Ciekawostki:
- Uzupełnić
Następne księgi nie zostały zdygitalizowane.

Księgi dusz

Temat nie przebadany
Dane wprowadzać wg wzorca
Księga dusz 1757-1810 (AD Pelplin W1282 / w parafii) (wspólnie z księgą ślubów i zgonów)
Pierwszy wpis ??.??.???? r., ostatni wpis ??.??.???? r.
 • Charakterystyka księgi:
- Uzupełnić
 • Miejscowości spoza parafii wg oryginalnej pisowni:
- Uzupełnić
 • Ciekawostki:
- Uzupełnić
Następne księgi nie zostały zdygitalizowane.

Księgi metrykalne w zasobach AP

Wg danych bazy PRADZIAD w zasobach AP nie występują księgi metrykalne.

Księgi metrykalne opublikowane w internecie

Temat nie przebadany

Mikrofilmy ksiąg metrykalnych

Temat nie przebadany
W zasobach Mormonów znajdują się następujące zmikrofilmowane księgi metrykalne:
Wg danych bazy PRADZIAD w zasobach AP nie występują mikrofilmy ksiąg metrykalnych.

Indeksy ksiąg metrykalnych

Aktualnie w trakcie indeksowania. Indeksy na stronie PomTG, okresowo należy sprawdzać stronę Genealodzy.pl

Pozostałe księgi i dokumenty

Brak danych.

Komentarz

USC

Siedziby USC

Temat nie przebadany
zakres lat/siedziba USC/podległe miejscowości
????-???? Miejscowość Miejscowość, Miejscowość, Miejscowość

Księgi USC

Po 100 latach od daty wytworzenia księgi przekazywane są do archiwów państwowych.
W tym punkcie i jego podpunktach pod żadnym pozorem nie wolno wprowadzać informacji o księgach w postaci podawania tylko ich zakresu czasowego. Autor tego punktu swoją osobą gwarantuje rzetelność podanych informacji we wzorcu.

Księgi urodzeń

Temat nie przebadany
Dane wprowadzać wg wzorca
Księga urodzeń 1757-1810 (AP Bydgoszcz sygnatura/ USC Pelplin sygnatura)
Pierwszy wpis ??.??.???? r., ostatni wpis ??.??.???? r.
Urodzenia w latach 1938-45
Opisać potencjalne przyczyny zaginięcia ksiąg i skomentować je.
Następne księgi nie zostały zdygitalizowane.

Alegaty

Nie dotyczy.

Księgi zapowiedzi

Temat nie przebadany
Dane wprowadzać wg wzorca
Księga zapowiedzi 1757-1810 (AP Bydgoszcz sygnatura/ USC Pelplin sygnatura)
Pierwszy wpis ??.??.???? r., ostatni wpis ??.??.???? r.
Zapowiedzi w latach 1938-45
Opisać potencjalne przyczyny zaginięcia ksiąg i skomentować je.
Następne księgi nie zostały zdygitalizowane.

Księgi małżeństw

Temat nie przebadany
Dane wprowadzać wg wzorca
Księga małżeństw 1757-1810 (AP Bydgoszcz sygnatura/ USC Pelplin sygnatura)
Pierwszy wpis ??.??.???? r., ostatni wpis ??.??.???? r.
Małżeństwa w latach 1938-45
Opisać potencjalne przyczyny zaginięcia ksiąg i skomentować je.
Następne księgi nie zostały zdygitalizowane.

Księgi rozwodów

Temat nie przebadany
Dane wprowadzać wg wzorca
Księga rozwodów 1757-1810 (AP Bydgoszcz sygnatura/ USC Pelplin sygnatura)
Pierwszy wpis ??.??.???? r., ostatni wpis ??.??.???? r.
Rozwody w latach 1938-45
Opisać potencjalne przyczyny zaginięcia ksiąg i skomentować je.
Następne księgi nie zostały zdygitalizowane.

Księgi zgonów

Temat nie przebadany
Dane wprowadzać wg wzorca
Księga zgonów 1757-1810 (AP Bydgoszcz sygnatura/ USC Pelplin sygnatura)
Pierwszy wpis ??.??.???? r., ostatni wpis ??.??.???? r.
Zmarli w latach 1938-45
Opisać potencjalne przyczyny zaginięcia ksiąg i skomentować je.
Następne księgi nie zostały zdygitalizowane.

Księgi USC w zasobach AP

Wg danych bazy PRADZIAD w zasobach AP nie występują księgi USC.

Księgi USC opublikowane w internecie

Temat nie przebadany

Mikrofilmy ksiąg USC

Temat nie przebadany
W zasobach Mormonów znajdują się następujące zmikrofilmowane księgi USC Miejscowość:
Wg danych bazy PRADZIAD w zasobach AP nie występują mikrofilmy ksiąg USC.

Indeksy ksiąg USC

Temat nie przebadany
Aktualnie w trakcie indeksowania. Indeksy na stronie wg wzoru PomTG oraz Genealodzy.pl

Komentarz

Poszukując aktów USC należy sprawdzić dane z urzędów sąsiadujących terytorialnie względnie położonych w najbliższej okolicy: wpisać wg wzoru Silno, itd.

Dyskusje na forach internetowych

Temat nie przebadany

Inne

Kolejne informacje o miejscowości będącej siedzibą parafii można znaleźć na stronie Genepedii Miejscowość
Strony internetowe:
- 65 lat kościoła w Zapceniu
- 65 lat kościoła w Zapceniu, cz II