Wudzyn - Parafia rz.-kat. pw. św. Barbary

Z Genepedia
Skocz do: nawigacji, wyszukiwania
To jest zalążek artykułu Wudzyn - Parafia rz.-kat. pw. św. Barbary. Możesz go rozwinąć i uzupełnić lub poddać weryfikacji.
Jeśli uznasz że artykuł jest kompletny zaznacz ten fakt w Dyskusja:Wudzyn - Parafia rz.-kat. pw. św. Barbary o dokumencie.

Wudzyn - Parafia rz.-kat. pw. św. Barbary

łac.: Parohiae Brak danych
Instrukcja wprowadzania danych zawarta jest na stronie.
Okresowo należy dokonać porównania zawartości niniejszej strony z wzorcem celem uzupełnienia o nowo dodane elementy.

Kontakt

 • Strona www parafii: Brak danych
 • 86-022 Wudzyn
 • tel. 52-381 92 78

Opis parafii

Historia parafii

Kościół parafialny
 • 1292 r. - wybudowano pierwszy kościół (wg strony
wg Spisu... str. 377 wieś należała do cystersów i to oni utworzyli tu parafię, prawdopodobie w XIII w.
 • 16?? r. - możliwa reaktywacja parafii
 • 17?? r. - w połowie wieku założono cmentarz przykościelny o pow. 0,52 ha
 • 18?? r. - na pocz. XIX w. rozebrano drewniany kościół
Był postawiony przez cystersów.
 • 1853 r. - w dn. 10 kwietnia nastąpiło usamodzielnienie parafii poprzez wydzielenie z Parafii Dobrcz
 • 1882 r. - wybudowano obecny kościół murowany (wg "Zarysu...")
Był benedykowany ale brak informacji o dacie (wg "Zarysu...").
Wg strony rozpoczęto budowę kościoła.
 • 1883 r. - wg strony zakończono budowę kościoła.
 • 1883 r. - w dn. 28 października poświęcono kościół (wg strony)
 • 1897 r. - w dn. 10 grudnia założono Bractwo św. Barbary
W 1928 r. liczyło 194 członków.
 • 19?? r. - założono Apostolstwo Modlitwy
W 1928 r. liczyło 50 członków.
 • 19?? r. - założono Stowarzyszenie Młodzieży Męskiej
W 1928 r. liczyło 50 członków.
 • 1924 r. - lub 1926 r.; wykonano 2 dzwony
 • 1928 r. - w obrębie parafii mieszkało:
- katolików Polaków 2100
- ewangelików ok. 100
Ogółem 2200 dusz, w tym 1550 komunikujących.
 • 194? r. - Niemcy zabrali dzwony oraz dokumentację Katolickiego Stowarzyszenia Młodzieży
 • 1952 r. - założono nowy cmentarz o pow. 0,56 ha
Kościół filialny
Nie występuje.

Cmentarz

Zdjęcia grobów: Patrz Strona
Wyszukiwarka grobów: Brak danych
Indeksy grobów: Brak danych
Opis
Temat nie przebadany

Zasięg terytorialny

 • 1308 r. - w momencie utworzenia obejmowała miejscowości wydzielone z Parafii Serock
Ustalić
 • 15?? r. - w momencie przyłączenia jako filii do Parafii Serock obejmowała miejscowości
Ustalić
 • 16?? r. - w momencie prawdopodobnej reaktywacji obejmowała miejscowości wydzielone z Parafii Serock
Ustalić
 • 1782 r. - w momencie przyłączenia jako filii do Parafii Włóki obejmowała miejscowości
Ustalić
 • 1810 r. - w momencie przekazania jako filii do Parafii Dobrcz obejmowała miejscowości
Ustalić
 • 1848 r. - wg strony do parafii jako filii należały miejscowości:
Klaczykowo, Stronno, Wudzyn, Wudzynek.
 • 1853 r. - w dn. 10 kwietnia obejmował miejscowości wydzielone z Parafii Dobrcz
Ustalić
 • 1853 r. - wg strony parafia obejmowała miejscowości:
Karczemka, Klaczkowo, Kotomierz, Stronno, Trzebień, Wudzyn, Wudzynek.
Stary Jasieniec
Dekret z dn. 24.03.1926 r. opublikowany w Orędowniku nr 3/1926 r.
Karczemka, Kotomierz, Stary Jasiniec, Stronno, Trzebień, Wudzyn, Wudzynek.
Dworzec kolejowy Kotomierz
Dekret z dn. 21.11.1928 r. opublikowany w Orędowniku nr 12/1928 r.
Karczemka
Zmiana ta zaokrągla Parafię Dobrcz gdyż Karczemka wrzyna się w gtanice jej pomiędzy folwarkiem Marcelowo a gminą Zalesie, należącymi do Parafii Dobrskiej. Granicę między parafiami Dóbrcz i Wudzyn odtąd tworzyć będzie idący tam kanał.
Dekret z dn. 14.01.1929 r. opublikowany w Orędowniku nr 3/1929 r.
Część Trzebienia i część Kotomierza
- szkołę podstawową w Kotomierzu.
Część Kotomierza.
Stronno, Trzebień, Wudzynek, Stare Jasiniec.
Kotomierz, Trzebień
Pozostałą część wsi Kotomierz (z wyjątkiem posesji Zygmunta Izbanera, Romana Banacha i Mieczysława Głodka, Trzebień i leśniczówkę Stronno
Karolewo, Stary Jasiniec, Stronno, Wudzyn, Wudzynek.
 • 1992 r. - w dn. 15 grudnia (wg Spisu... str. 145) zasięg terytorialny nie uległ zmianie.
 • 1998 r. - w dn. 1 stycznia (wg Spisu... str. 150) brak informacji o zasięgu terytorialnym
 • 2000 r. - w dn. 20 stycznia (wg Spisu... str. 198) zasięg terytorialny nie uległ zmianie
 • 2001 r. - w dn. 20 stycznia (wg Spisu... str. 201) zasięg terytorialny nie uległ zmianie
Zabudowania rodziny Mirosława Bether
Dekret z dn. 08.10.2001 r. opublikowany w Miesięczniku nr 10/2001.
 • 2003 r. - w dn. 28 stycznia (wg Spisu... str. 205) zasięg terytorialny nie uległ zmianie
 • 2004 r. - w dn. 21 września (wg Spisu... str. 211) zasięg terytorialny nie uległ zmianie
 • 2007 r. - w dn. 17 stycznia (wg Spisu... str. 215) zasięg terytorialny nie uległ zmianie
 • 2008 r. - w dn. 30 stycznia (wg Spisu... str. 215) zasięg terytorialny nie uległ zmianie
 • 2009 r. - w dn. 30 stycznia (wg Spisu... str. 215) zasięg terytorialny nie uległ zmianie
Pozostałe miejscowości (pisownia oryginalna), których nazwy prawdopodobnie "zaginęły":
Temat nie przebadany

Niemiecko-polskie nazwy miejscowości wchodzących w skład parafii

W nawiasach ujęto odmiany pisowni, które w niektórych przypadkach są błędne.
Messtischblatt - 1936 r. Rozpisać miejscowości
- Karczemka (Magdalenowo)
- Klaczkowo (Klaczykowo)
Klahrheim (od 25.06.1942 r. Klarheim) - Kotomierz
Alt Jasnitz - Stary Jasiniec [1] [2] [3]
Stronnau - Stronno
Hohenhausen (Trzebyen) - Trzebień (Trzebin)
Gross Wudschin (Gross Wudzin, od 25.06.1942 r. Kirchlindau) - Wudzyn (Woysino 1307, Wozyno 1310, Wodzyno 1314, Wodzin i Wozyn 15??, Wodzyn, Wiedzyn)Wozin,
Wudsinek (od 25.06.1942 r. Feldlindau) - Wudzynek (Wodzinek)

Mapy

Uzupełnić

Księża

Pracujący w parafii

15?? - 16?? - filia Patrz Parafia Serock
1782 - 1810 - filia Patrz Parafia Włóki
1810 - 1853 - filia Patrz Parafia Dobrcz
1853 - 1887 - Ks. Tochtermann Henryk Proboszcz
18?? - 18?? - Ks. Szotowski Józef Proboszcz
1893 - 1923 - Ks. Langowski Antoni Proboszcz
1925 - 1928 - Ks. Pokorski Bolesław Proboszcz
19?? - 1939 - Ks. Piechowski Marceli Proboszcz
1945 - 1946 - Ks. Czepek Stefan Substytut
1948 - 1980 - Ks. Czepek Stefan Proboszcz
1968 - 19?? - Ks. Grzenkiewicz Edward Wikariusz
1980 - 1990 - Ks. Czepek Stefan Rezydent, emeryt
1980 - 2016 - Ks. Bunikowski Antoni Proboszcz

Powołania kapłańskie i zakonne

Temat nie przebadany
1??? - Ks. nazwisko i imię

Kapłani pochowani w kościele

Temat nie przebadany
??.??.1??? - Ks. nazwisko i imię

Kapłani pochowani na cm. parafialnym

??.??.???? - Ks. Dąbrowski Emil (Proboszcz)
4.02.1887 - Ks. Tochtermann H. (Proboszcz)
28.04.1925 - Ks. Łangowski Antoni (Proboszcz od 1893 do 1925, Radca Duchowny, ur 15.01.1848)
8.11.1932 - Ks. Baumgart Józef (ur. 10.06.1905)
16.02.1930 - Ks. Pokorski Bolesław (Proboszcz ur. 16.10.1874)
??.??.???? - Ks. Baumgart Franciszek
9.07.1990 - Ks. Czepek Stefan (Ks. Radca, Proboszcz Wudz. 1945-1980, ur. 23.09.1909)
Informacje zebrane na cmentarzu przykościelnym w Wudzynie.

Kapłani pochowani na cm. komunalnym

Temat nie przebadany
??.??.1??? - Ks. nazwisko i imię

Księgi i dokumenty parafialne

Księgi metrykalne i inne

Prowadzenie ksiąg metrykalnych stało się obowiązkiem wynikającym z uchwał podjętych na Soborze Trydenckim (1545-1563).
Zasady udostępniania zbiorów w AD Pelplin
W tym punkcie i jego podpunktach pod żadnym pozorem nie wolno wprowadzać informacji o księgach w postaci podawania tylko ich zakresu czasowego. Autor tego punktu swoją osobą gwarantuje rzetelność podanych informacji we wzorcu.

Najstarsze księgi

- chrztów od 1782 r.
- ślubów od 1782 r.
- zgonów od 1782 r.
Ta informacja wskazuje iż prowadzono odrębneksięgi parafii pomimo iż miała status filii.
- chrztów od 1875 r.
- ślubów od 1875 r.
- zgonów od 1875 r.
 • 2003 r. - zgodnie z załącznikiem nr 1 do protokołu przekazania ksiąg, do AD Pelplin przekazano z Niemiec księgi o sygn. W 506 - W 510,
tj. 5 woluminów, co jest zgodne z poniższym zestawieniem

Księgi chrztów

Księga chrztów 1782-1859 (AD Pelplin W 506)
Pierwszy wpis ??.??.???? r., ostatni wpis ??.??.???? r.
 • Charakterystyka księgi:
- rozpisać księgi
- Uzupełnić
 • Miejscowości spoza parafii wg oryginalnej pisowni:
- Uzupełnić
 • Ciekawostki:
- Uzupełnić
Komentarz
W 506 enthält poln. Verzeichnis (Taufen?) 1808-1816, Taufen 1817-1820 in poln. Sprache
W 506 zawiera Pol Directory (chrzest?) 1808-1816, chrzciny 1817-1820 w języku polskim
Księga chrztów 1853-1874 (AD Pelplin W 507)
Pierwszy wpis ??.??.???? r., ostatni wpis ??.??.???? r.
 • Charakterystyka księgi:
- rozpisać księgi
- wyjaśnić rok 1853
- Uzupełnić
 • Miejscowości spoza parafii wg oryginalnej pisowni:
- Uzupełnić
 • Ciekawostki:
- Uzupełnić
Księga chrztów 1875-1950 (w parafii) (wpisy po 1920 r. dostępne tylko w parafii)
Pierwszy wpis ??.??.???? r., ostatni wpis ??.??.???? r.
 • Charakterystyka księgi:
- rozpisać księgi
- Uzupełnić
 • Miejscowości spoza parafii wg oryginalnej pisowni:
- Uzupełnić
 • Ciekawostki:
- Uzupełnić
Następne księgi nie zostały zdygitalizowane.

Księgi konwersji

Temat nie przebadany
Dane wprowadzać wg wzorca
Księga konwersji 1757-1810 (AD Pelplin W1282 / w parafii) (wspólnie z księgą ślubów i zgonów)
Pierwszy wpis ??.??.???? r., ostatni wpis ??.??.???? r.
 • Charakterystyka księgi:
- Uzupełnić
 • Miejscowości spoza parafii wg oryginalnej pisowni:
- Uzupełnić
 • Ciekawostki:
- Uzupełnić
Następne księgi nie zostały zdygitalizowane.

Księgi I komunii

Temat nie przebadany
Dane wprowadzać wg wzorca
Księga I komunii 1757-1810 (AD Pelplin W1282 / w parafii) (wspólnie z księgą ślubów i zgonów)
Pierwszy wpis ??.??.???? r., ostatni wpis ??.??.???? r.
 • Charakterystyka księgi:
- Uzupełnić
 • Miejscowości spoza parafii wg oryginalnej pisowni:
- Uzupełnić
 • Ciekawostki:
- Uzupełnić
I komunia w latach 1938-45
Opisać potencjalne przyczyny zaginięcia ksiąg i skomentować je.
Następne księgi nie zostały zdygitalizowane.

Księgi bierzmowanych

Temat nie przebadany
Dane wprowadzać wg wzorca
Księga bierzmowanych 1757-1810 (AD Pelplin W1282 / w parafii) (wspólnie z księgą ślubów i zgonów)
Pierwszy wpis ??.??.???? r., ostatni wpis ??.??.???? r.
 • Charakterystyka księgi:
- Uzupełnić
 • Miejscowości spoza parafii wg oryginalnej pisowni:
- Uzupełnić
 • Ciekawostki:
- Uzupełnić
Bierzmowania w latach 1938-45
Opisać potencjalne przyczyny zaginięcia ksiąg i skomentować je.
Następne księgi nie zostały zdygitalizowane.

Alegaty

Nie dotyczy.

Księgi zapowiedzi

Nie były dygitalizowane. AD Pelplin nie posiada (w swoich zasobach) żadnych ksiąg. Informacji na ten temat należy szukać tylko w parafii.

Księgi ślubów

Księga ślubów 1783-1859 (AD Pelplin W 508)
Pierwszy wpis ??.??.???? r., ostatni wpis ??.??.???? r.
 • Charakterystyka księgi:
- rozpisać księgi
- Uzupełnić
 • Miejscowości spoza parafii wg oryginalnej pisowni:
- Uzupełnić
 • Ciekawostki:
- Uzupełnić
Komentarz
W 508 enthält poln. Text (Trauungen?) 1808-1817, Trauungen 1817-1821 in poln. Sprache
. W 508 Pol zawiera tekst (bez wesela?) Od 1808 do 1817 r., małżeństw 1817-1821 w języku polskim
Księga ślubów 1853-1874 (AD Pelplin W 509) (wspólnie z księgą zgonów)
Pierwszy wpis ??.??.???? r., ostatni wpis ??.??.???? r.
 • Charakterystyka księgi:
- rozpisać księgi
- wyjaśnić 1853 r.
- Uzupełnić
 • Miejscowości spoza parafii wg oryginalnej pisowni:
- Uzupełnić
 • Ciekawostki:
- Uzupełnić
Księga ślubów 1875-1950 (w parafii) (wpisy po 1920 r. dostępne tylko w parafii)
Pierwszy wpis ??.??.???? r., ostatni wpis ??.??.???? r.
 • Charakterystyka księgi:
- rozpisać księgi
- Uzupełnić
 • Miejscowości spoza parafii wg oryginalnej pisowni:
- Uzupełnić
 • Ciekawostki:
- Uzupełnić
Następne księgi nie zostały zdygitalizowane.

Księgi zgonów

Księga zgonów 1782-1859 (AD Pelplin W 510)
Pierwszy wpis ??.??.???? r., ostatni wpis ??.??.???? r.
 • Charakterystyka księgi:
- rozpisać księgi
- Uzupełnić
 • Miejscowości spoza parafii wg oryginalnej pisowni:
- Uzupełnić
 • Ciekawostki:
- Uzupełnić
Komentarz
In W 510 Beerdigungen 1808-1816 (= Anhang) und 1817-1821 in poln. Sprache
W 510 pogrzebów w 1808-1816 (= załącznik) i 1817-1821 w języku polskim
Księga zgonów 1853-1874 (AD Pelplin W 509) (wspólnie z księgą ślubów)
Pierwszy wpis ??.??.???? r., ostatni wpis ??.??.???? r.
 • Charakterystyka księgi:
- rozpisać księgi
- wyjaśnić 1853 r.
- Uzupełnić
 • Miejscowości spoza parafii wg oryginalnej pisowni:
- Uzupełnić
 • Ciekawostki:
- Uzupełnić
Księga zgonów 1875-1951 (w parafii) (wpisy po 1950 r. dostepne tylko w parafii)
Pierwszy wpis ??.??.???? r., ostatni wpis ??.??.???? r.
 • Charakterystyka księgi:
- rozpisać księgi
- Uzupełnić
 • Miejscowości spoza parafii wg oryginalnej pisowni:
- Uzupełnić
 • Ciekawostki:
- Uzupełnić
Następne księgi nie zostały zdygitalizowane.

Księgi cmentarne

Temat nie przebadany
Dane wprowadzać wg wzorca
Księga cmentarna 1757-1810 (AD Pelplin W1282 / w parafii) (wspólnie z księgą ślubów i zgonów)
Pierwszy wpis ??.??.???? r., ostatni wpis ??.??.???? r.
 • Charakterystyka księgi:
- Uzupełnić
 • Miejscowości spoza parafii wg oryginalnej pisowni:
- Uzupełnić
 • Ciekawostki:
- Uzupełnić
Następne księgi nie zostały zdygitalizowane.

Księgi dusz

Temat nie przebadany
Dane wprowadzać wg wzorca
Księga dusz 1757-1810 (AD Pelplin W1282 / w parafii) (wspólnie z księgą ślubów i zgonów)
Pierwszy wpis ??.??.???? r., ostatni wpis ??.??.???? r.
 • Charakterystyka księgi:
- Uzupełnić
 • Miejscowości spoza parafii wg oryginalnej pisowni:
- Uzupełnić
 • Ciekawostki:
- Uzupełnić
Następne księgi nie zostały zdygitalizowane.

Księgi metrykalne w zasobach AP

Wg danych bazy PRADZIAD w zasobach AP brak ksiąg metrykalnych. Okresowo należy sprawdzać stronę.

Księgi metrykalne opublikowane w internecie

Temat nie przebadany

Mikrofilmy ksiąg metrykalnych

Temat nie przebadany
W zasobach Mormonów znajdują się następujące zmikrofilmowane księgi metrykalne:
Wg danych bazy PRADZIAD w zasobach AP brak ksiąg metrykalnych. Okresowo należy sprawdzać stronę.

Indeksy ksiąg metrykalnych

Aktualnie w trakcie indeksowania. Indeksy na stronie PomTG oraz Genealodzy.pl

Pozostałe księgi i dokumenty

Czy zachowały się księgi lub dokumenty dotyczące:
- Bractwa św. Barbary
- Apostolstwa Modlitwy
- Stowarzyszenia Młodzieży Męskiej

Komentarz

USC

Siedziby USC

Temat nie przebadany
zakres lat/siedziba USC/podległe miejscowości
????-???? Miejscowość Miejscowość, Miejscowość, Miejscowość

Księgi USC

Po 100 latach od daty wytworzenia księgi przekazywane są do archiwów państwowych.
W tym punkcie i jego podpunktach pod żadnym pozorem nie wolno wprowadzać informacji o księgach w postaci podawania tylko ich zakresu czasowego. Autor tego punktu swoją osobą gwarantuje rzetelność podanych informacji we wzorcu.

Księgi urodzeń

Temat nie przebadany
Dane wprowadzać wg wzorca
Księga urodzeń 1757-1810 (AP Bydgoszcz sygnatura/ USC Pelplin sygnatura)
Pierwszy wpis ??.??.???? r., ostatni wpis ??.??.???? r.
Urodzenia w latach 1938-45
Opisać potencjalne przyczyny zaginięcia ksiąg i skomentować je.
Następne księgi nie zostały zdygitalizowane.

Alegaty

Temat nie przebadany
Dane wprowadzać wg wzorca
Alegaty 1757-1810 (AP Bydgoszcz sygnatura/ USC Pelplin sygnatura)
Pierwszy wpis ??.??.???? r., ostatni wpis ??.??.???? r.
Alegaty w latach 1938-45
Opisać potencjalne przyczyny zaginięcia ksiąg i skomentować je.
Następne księgi nie zostały zdygitalizowane.

Księgi zapowiedzi

Temat nie przebadany
Dane wprowadzać wg wzorca
Księga zapowiedzi 1757-1810 (AP Bydgoszcz sygnatura/ USC Pelplin sygnatura)
Pierwszy wpis ??.??.???? r., ostatni wpis ??.??.???? r.
Zapowiedzi w latach 1938-45
Opisać potencjalne przyczyny zaginięcia ksiąg i skomentować je.
Następne księgi nie zostały zdygitalizowane.

Księgi małżeństw

Temat nie przebadany
Dane wprowadzać wg wzorca
Księga małżeństw 1757-1810 (AP Bydgoszcz sygnatura/ USC Pelplin sygnatura)
Pierwszy wpis ??.??.???? r., ostatni wpis ??.??.???? r.
Małżeństwa w latach 1938-45
Opisać potencjalne przyczyny zaginięcia ksiąg i skomentować je.
Następne księgi nie zostały zdygitalizowane.

Księgi rozwodów

Temat nie przebadany
Dane wprowadzać wg wzorca
Księga rozwodów 1757-1810 (AP Bydgoszcz sygnatura/ USC Pelplin sygnatura)
Pierwszy wpis ??.??.???? r., ostatni wpis ??.??.???? r.
Rozwody w latach 1938-45
Opisać potencjalne przyczyny zaginięcia ksiąg i skomentować je.
Następne księgi nie zostały zdygitalizowane.

Księgi zgonów

Temat nie przebadany
Dane wprowadzać wg wzorca
Księga zgonów 1757-1810 (AP Bydgoszcz sygnatura/ USC Pelplin sygnatura)
Pierwszy wpis ??.??.???? r., ostatni wpis ??.??.???? r.
Zmarli w latach 1938-45
Opisać potencjalne przyczyny zaginięcia ksiąg i skomentować je.
Następne księgi nie zostały zdygitalizowane.

Księgi USC w zasobach AP

Wg danych bazy PRADZIAD w zasobach AP brak ksiąg USC Wudzyn. Okresowo należy sprawdzać stronę.

Księgi USC opublikowane w internecie

Temat nie przebadany

Mikrofilmy ksiąg USC

Temat nie przebadany
W zasobach Mormonów znajdują się następujące zmikrofilmowane księgi USC Miejscowość:
Wg danych bazy PRADZIAD w zasobach AP brak mikrofilmów ksiąg USC Wudzyn. Okresowo należy sprawdzać stronę.
Komentarz

Indeksy ksiąg USC

Temat nie przebadany
Aktualnie w trakcie indeksowania. Indeksy na stronie wg wzoru PomTG oraz Genealodzy.pl

Komentarz

Poszukując aktów USC należy sprawdzić dane z urzędów sąsiadujących terytorialnie względnie położonych w najbliższej okolicy: wpisać wg wzoru Silno, itd.

Dyskusje na forach internetowych

Temat nie przebadany

Inne

Kolejne informacje o miejscowości będącej siedzibą parafii można znaleźć na stronie Genepedii Miejscowość