Wielkie Walichnowy - Parafia rz.-kat. pw. św. Jana Chrzciciela

Z Genepedia
Skocz do: nawigacji, wyszukiwania
To jest zalążek artykułu Wielkie Walichnowy - Parafia rz.-kat. pw. św. Jana Chrzciciela. Możesz go rozwinąć i uzupełnić lub poddać weryfikacji.
Jeśli uznasz że artykuł jest kompletny zaznacz ten fakt w Dyskusja:Wielkie Walichnowy - Parafia rz.-kat. pw. św. Jana Chrzciciela o dokumencie.

Wielkie Walichnowy - Parafia rz.-kat. pw. św. Jana Chrzciciela

łac.: Parohiae Falkenoviensis
Instrukcja wprowadzania danych zawarta jest na stronie.
Okresowo należy dokonać porównania zawartości niniejszej strony z wzorcem celem uzupełnienia o nowo dodane elementy.

Kontakt

 • Strona www parafii - Brak danych
 • [1]
 • Adres: 83-122 Wielkie Walichnowy
 • Telefon: 58 535 16 94
 • Strona www diecezji

Opis parafii

Historia parafii

Kościół parafialny
Wg Spisu... 1995 r. str. 298 parafia powstał w latach 1300 - 1323.
 • 13?? r. - wybudowano kościół murowany z cegły
Wg Spisu... 1995 r. str. 298 kościół wybudowano około 1330 r.
 • 1566 r. - powódź, proboszcz przeniósł się do Klonówki
Parafię opanowali Luteranie
Czy zachowały się akta ?
 • 16?? r. - spalił się kościół
Czy zachowały się akta ?
 • 1787 r. - istniały akta w sprawie odpustów
 • 1797 r. - istniała szkoła
 • 1801 r. - brewe z dn. 13 września w sprawie odpustu
 • 1802 r. - w dn. 4 grudnia założono Bractwo św. Barbary
Statut z dn. 26.12.1852 wzgl. 14.03.1853 r.
W 1928 r. liczyło 164 członków.
W 1928 r. liczyło 543 członków zapisanych od początku istnienia
 • 1885 r. - przebudowano górną część wieży
 • 1899 r. - założono Apostolstwo Modlitwy
W 1928 r. liczyło 47 członków.
 • 1922 r. - założono Stowarzyszenie Dziecięctwa Jezus
Brak danych o liczebności w 1928 r.
 • 19?? r. - założono Stowarzyszenie Żywego różańca
Brak danych o liczebności w 1928 r.
 • 19?? r. - założono Stowarzyszenie Młodzieży Męskiej
Brak danych o liczebności w 1928 r.
 • 1928 r. - w obrębie parafii mieszkało:
- katolików Polaków 1103
- katolików Niemców 5
- ewangelików Niemców 75
Ogółem 1183 dusz, w tym 817 komunikujących.
Kościół filialny
Nie występuje.

Cmentarz

Wyszukiwarka grobów: Brak danych
Indeksy grobów: Brak danych
Opis:Wg Spisu... 1995 r. str. 298 istniały cmentarze katolicki i ewangelicki.

Zasięg terytorialny

Ustalić
Kuchnia, Małe Gonowo, Małe Walichnowy, Rozgarty, Wielkie Walichnowy.
Gronowo, Kuchnia, Rozgarty, Walichnowy Małe, Walichnowy Wielkie,
część Gronowa, Kuchnia, Małe Walichnowy, Wielkie Walichnowy.
Gronowo, Kuchnia, Małe Walichnowy, Wielkie Walichnowy.
 • 1998 r. - w dn. 1 stycznia (wg Spisu... str. 126) brak informacji o zasięgu terytorialnym
 • 2000 r. - w dn. 20 stycznia (wg Spisu... str. 158) zasięg terytorialny nie uległ zmianie
 • 2001 r. - w dn. 20 stycznia (wg Spisu... str. 159) zasięg terytorialny nie uległ zmianie
 • 2003 r. - w dn. 28 stycznia (wg Spisu... str. 161) zasięg terytorialny nie uległ zmianie
 • 2004 r. - w dn. 21 września (wg Spisu... str. 173) zasięg terytorialny nie uległ zmianie
 • 2007 r. - w dn. 17 stycznia (wg Spisu... str. 176) zasięg terytorialny nie uległ zmianie
 • 2008 r. - w dn. 30 stycznia (wg Spisu... str. 176) zasięg terytorialny nie uległ zmianie
 • 2009 r. - w dn. 30 stycznia (wg Spisu... str. 176) zasięg terytorialny nie uległ zmianie
Pozostałe miejscowości (pisownia oryginalna), których nazwy prawdopodobnie "zaginęły":
Temat nie przebadany

Niemiecko-polskie nazwy miejscowości wchodzących w skład parafii

W nawiasach ujęto odmiany pisowni, które w niektórych przypadkach są błędne.
Messtischblatt - 1936 r. Rozpisać miejscowości
Grünhof - Gronowo
Küche - Küchnia
- Małe Gonowo
Kl. Falkenau - Małe Walichnowy (Walichnowy Małe)
Rossgarten - Rozgarty
Groß Falkenau (Gr. Falkenau, Gross Falkenau, Falknau, Falkenau) - Wielkie Walichnowy (Falkenberg 1437, Falknoff 1534, Waliknowo 1583, Walichnowo, Gr. Valchnau, Walichnow, W. Walichnowy, Walichnowy, Walichnowy Wielkie) Ująć historię

Mapy

Uzupełnić

Księża

Pracujący w parafii

15?? - 1566 - Ks. Szymon Proboszcz
1566 - 1596 - vacat Luteranie
1693 - 1725 - Ks. Szela Marcin August Proboszcz
17?? - 1786 - Ks. Pernarewski Walerian Proboszcz
1927 - 1949 - Ks. Przybyszewski Bolesław Proboszcz
1953 - 19?? - Ks. Taube Brunon Administrator
1958 - 19?? - Ks. Kaszubowski Franciszek Administrator
1960 - 1968 - Ks. Gniwek Henryk Administrator
1983 - 1987 - Ks. Gniwek Henryk Proboszcz
1989 - 2016 - Ks. Karolewski Henryk Proboszcz

Powołania kapłańskie i zakonne

Temat nie przebadany
1??? - Ks. nazwisko i imię

Kapłani pochowani w kościele

Temat nie przebadany
??.??.1??? - Ks. nazwisko i imię

Kapłani pochowani na cm. parafialnym

Temat nie przebadany
??.??.1??? - Ks. nazwisko i imię

Kapłani pochowani na cm. komunalnym

Temat nie przebadany
??.??.1??? - Ks. nazwisko i imię

Księgi i dokumenty parafialne

Księgi metrykalne i inne

Prowadzenie ksiąg metrykalnych stało się obowiązkiem wynikającym z uchwał podjętych na Soborze Trydenckim (1545-1563).
Zasady udostępniania zbiorów w AD Pelplin
W tym punkcie i jego podpunktach pod żadnym pozorem nie wolno wprowadzać informacji o księgach w postaci podawania tylko ich zakresu czasowego. Autor tego punktu swoją osobą gwarantuje rzetelność podanych informacji we wzorcu.

Najstarsze księgi

- chrztów od 1718 r.
- ślubów od 1718 r.
- zgonów od 1780 r.
Powyższe zestawienie nie uwzględniało faktu istnienia: Księgi chrztów 1688-1717, Księgi ślubów 1688-1717 i Księgi zgonów 1763-1780 ? lub w tamtym okresie były one uważane za zaginione.
- chrztów od 1905 r.
- ślubów od 1928 r.
- zgonów od 1928 r.
 • 2003 r. - zgodnie z załącznikiem nr 1 do protokołu przekazania ksiąg, do AD Pelplin przekazano z Niemiec księgi o sygn. W 425 - W 431,
tj. 7 woluminów, co jest zgodne z poniższym zestawieniem

Księgi chrztów

Księga chrztów 1688-1717 (w parafii)
Pierwszy wpis ??.??.???? r., ostatni wpis ??.??.???? r.
 • Charakterystyka księgi:
- Uzupełnić
 • Miejscowości spoza parafii wg oryginalnej pisowni:
- Uzupełnić
 • Ciekawostki:
- Uzupełnić
Księga chrztów 1718-1763
Brak danych; wg "Zarysu..." istniała jeszcze w 1928 r.
Księga chrztów 1763-1816 (AD Pelplin W 425) (wspólnie z księgą zgonów)
Pierwszy wpis ??.??.???? r., ostatni wpis ??.??.???? r.
 • Charakterystyka księgi:
- Uzupełnić
 • Miejscowości spoza parafii wg oryginalnej pisowni:
- Uzupełnić
 • Ciekawostki:
- Uzupełnić
Księga chrztów 1817-1824 (AD Pelplin W 426)
Pierwszy wpis ??.??.???? r., ostatni wpis ??.??.???? r.
 • Charakterystyka księgi:
- Uzupełnić
 • Miejscowości spoza parafii wg oryginalnej pisowni:
- Uzupełnić
 • Ciekawostki:
- Uzupełnić
Księga chrztów 1825-1839 (AD Pelplin W 427)
Pierwszy wpis ??.??.???? r., ostatni wpis ??.??.???? r.
 • Charakterystyka księgi:
- Uzupełnić
 • Miejscowości spoza parafii wg oryginalnej pisowni:
- Uzupełnić
 • Ciekawostki:
- Uzupełnić
Księga chrztów 1840-1904 (AD Pelplin W 428)
Pierwszy wpis ??.??.???? r., ostatni wpis ??.??.???? r.
 • Charakterystyka księgi:
- Uzupełnić
 • Miejscowości spoza parafii wg oryginalnej pisowni:
- Uzupełnić
 • Ciekawostki:
- Uzupełnić
Księga chrztów 1905-1950 (w parafii) (wpisy po 1920 r. dostępne tylko w parafii)
Pierwszy wpis ??.??.???? r., ostatni wpis ??.??.???? r.
 • Charakterystyka księgi:
- Uzupełnić
 • Miejscowości spoza parafii wg oryginalnej pisowni:
- Uzupełnić
 • Ciekawostki:
- Uzupełnić
Księga chrztów 1951-1957 (w parafii) (dostępna tylko w parafii)
Pierwszy wpis ??.??.???? r., ostatni wpis ??.??.???? r.
 • Charakterystyka księgi:
- Uzupełnić
 • Miejscowości spoza parafii wg oryginalnej pisowni:
- Uzupełnić
 • Ciekawostki:
- Uzupełnić
Księga chrztów 1958-1977 (w parafii) (dostępna tylko w parafii)
Pierwszy wpis ??.??.???? r., ostatni wpis ??.??.???? r.
 • Charakterystyka księgi:
- Fakt jej istnienia i zdygitalizowania wynika z danych na stronie PomTG lub jest to bład literowy; wyjaśnić w AD Pelplin
- Uzupełnić
 • Miejscowości spoza parafii wg oryginalnej pisowni:
- Uzupełnić
 • Ciekawostki:
- Uzupełnić
Następne księgi nie zostały zdygitalizowane.

Księgi konwersji

Temat nie przebadany
Dane wprowadzać wg wzorca
Księga konwersji 1757-1810 (AD Pelplin W1282 / w parafii) (wspólnie z księgą ślubów i zgonów)
Pierwszy wpis ??.??.???? r., ostatni wpis ??.??.???? r.
 • Charakterystyka księgi:
- Uzupełnić
 • Miejscowości spoza parafii wg oryginalnej pisowni:
- Uzupełnić
 • Ciekawostki:
- Uzupełnić
Następne księgi nie zostały zdygitalizowane.

Księgi I komunii

Księga I komunii 1898-1968 (w parafii) (wpisy po 1920 r. dostępne tylko w parafii)
Pierwszy wpis ??.??.???? r., ostatni wpis ??.??.???? r.
 • Charakterystyka księgi:
- Uzupełnić
 • Miejscowości spoza parafii wg oryginalnej pisowni:
- Uzupełnić
 • Ciekawostki:
- Uzupełnić

Księgi bierzmowanych

Księga bierzmowanych 1910-1956 (w parafii) (wpisy po 1925 r. dostępne tylko w parafii)
Pierwszy wpis ??.??.???? r., ostatni wpis ??.??.???? r.
 • Charakterystyka księgi:
- Uzupełnić
 • Miejscowości spoza parafii wg oryginalnej pisowni:
- Uzupełnić
 • Ciekawostki:
- Uzupełnić

Alegaty

Nie dotyczy.

Księgi zapowiedzi

Nie były dygitalizowane. AD Pelplin nie posiada (w swoich zasobach) żadnych ksiąg. Informacji na ten temat należy szukać tylko w parafii.

Księgi ślubów

Księga ślubów 1688-1717 (w parafii)
Pierwszy wpis ??.??.???? r., ostatni wpis ??.??.???? r.
 • Charakterystyka księgi:
- Uzupełnić
 • Miejscowości spoza parafii wg oryginalnej pisowni:
- Uzupełnić
 • Ciekawostki:
- Uzupełnić
Księga ślubów 1718-1839 (AD Pelplin W 429)
Pierwszy wpis ??.??.???? r., ostatni wpis ??.??.???? r.
 • Charakterystyka księgi:
- Uzupełnić
 • Miejscowości spoza parafii wg oryginalnej pisowni:
- Uzupełnić
 • Ciekawostki:
- Uzupełnić
Komentarz
W 429 Konversionen 1740-1784, 1832
429 konwersji W 1740-1784, 1832
Księga ślubów 1839-1926 (AD Pelplin W 430) (wpisy po 1926 r. dostępne tylko w parafii)
Pierwszy wpis ??.??.???? r., ostatni wpis ??.??.???? r.
 • Charakterystyka księgi:
- Uzupełnić
 • Miejscowości spoza parafii wg oryginalnej pisowni:
- Uzupełnić
 • Ciekawostki:
- Uzupełnić
Księga ślubów 1927-1976 (w parafii) (dostępna tylko w parafii)
Pierwszy wpis ??.??.???? r., ostatni wpis ??.??.???? r.
 • Charakterystyka księgi:
- Opis na okładce jest mylący gdyż zawiera wpisy do 1968 r.
- Uzupełnić
 • Miejscowości spoza parafii wg oryginalnej pisowni:
- Uzupełnić
 • Ciekawostki:
- Uzupełnić
Następne księgi nie zostały zdygitalizowane.

Księgi zgonów

Księga zgonów 1763-1780 (AD Pelplin brak sygnatury)
Pierwszy wpis ??.??.???? r., ostatni wpis ??.??.???? r.
 • Charakterystyka księgi:
- nie była ujęta w "Zarysie..." z 1928 r.
- fakt zdygitalizowania wynika z danych AD Pelplin na zest. z 31.12.2010 r. Potwierdzić jej istnienie
- Uzupełnić
 • Miejscowości spoza parafii wg oryginalnej pisowni:
- Uzupełnić
 • Ciekawostki:
- Uzupełnić
Księga zgonów 1780-1822 (AD Pelplin W 425) (wspólnie z księgą chrztów)
Pierwszy wpis ??.??.???? r., ostatni wpis ??.??.???? r.
 • Charakterystyka księgi:
- Uzupełnić
 • Miejscowości spoza parafii wg oryginalnej pisowni:
- Uzupełnić
 • Ciekawostki:
- Uzupełnić
Księga zgonów 1780-1822 (AD Pelplin W 425) (wspólnie z księgą chrztów)
Pierwszy wpis ??.??.???? r., ostatni wpis ??.??.???? r.
 • Charakterystyka księgi:
- Uzupełnić
 • Miejscowości spoza parafii wg oryginalnej pisowni:
- Uzupełnić
 • Ciekawostki:
- Uzupełnić
Księga zgonów 1823-1839
Brak danych
Księga zgonów 1840-1927 (AD Pelplin W 431)
Pierwszy wpis ??.??.???? r., ostatni wpis ??.??.???? r.
 • Charakterystyka księgi:
- Uzupełnić
 • Miejscowości spoza parafii wg oryginalnej pisowni:
- Uzupełnić
 • Ciekawostki:
- Uzupełnić
Księga zgonów 1927-1979 (w parafii) (wpisy po 1960 r. dostępne tylko w parafii)
Pierwszy wpis ??.??.???? r., ostatni wpis ??.??.???? r.
 • Charakterystyka księgi:
- Uzupełnić
 • Miejscowości spoza parafii wg oryginalnej pisowni:
- Uzupełnić
 • Ciekawostki:
- Uzupełnić
Następne księgi nie zostały zdygitalizowane.

Księgi cmentarne

Temat nie przebadany
Dane wprowadzać wg wzorca
Księga cmentarna 1757-1810 (AD Pelplin W1282 / w parafii) (wspólnie z księgą ślubów i zgonów)
Pierwszy wpis ??.??.???? r., ostatni wpis ??.??.???? r.
 • Charakterystyka księgi:
- Uzupełnić
 • Miejscowości spoza parafii wg oryginalnej pisowni:
- Uzupełnić
 • Ciekawostki:
- Uzupełnić
Następne księgi nie zostały zdygitalizowane.

Księgi dusz

Temat nie przebadany
Dane wprowadzać wg wzorca
Księga dusz 1757-1810 (AD Pelplin W1282 / w parafii) (wspólnie z księgą ślubów i zgonów)
Pierwszy wpis ??.??.???? r., ostatni wpis ??.??.???? r.
 • Charakterystyka księgi:
- Uzupełnić
 • Miejscowości spoza parafii wg oryginalnej pisowni:
- Uzupełnić
 • Ciekawostki:
- Uzupełnić
Następne księgi nie zostały zdygitalizowane.

Księgi metrykalne w zasobach AP

Docelowo uzupełnić inf. o księgach jak w pkt. "Ksiągi metrykalne" celem ukazania stanu faktycznego
Wg danych bazy PRADZIAD w Archiwum Państwowym w Gdańsku znajdują się księgi metrykalne:
 • urodzeń: 1834-1874
 • alegaty: nie dotyczy
 • zapowiedzi: Brak danych
 • małżeństw: 1834-1874
 • zgonów: 1834-1874
W/w księgi są udostępniane całkowicie i wchodzą w skład zespołu 1568/0 Akta stanu cywilnego parafii katolickiej w Walichnowach.
Jednocześnie na stronie wg wzoru wyszukiwanie ogólne?? jest doprecyzowana informacja, że akta są z lat:
Komentarz

Księgi metrykalne opublikowane w internecie

Temat nie przebadany

Mikrofilmy ksiąg metrykalnych

Temat nie przebadany
W zasobach Mormonów znajdują się następujące zmikrofilmowane księgi metrykalne:
Wg bazy PRADZIAD przechowywane w AP Gdańsk księgi metrykalne zostały zmikrofilmowane w zakresie:
 • chrztów: 1834-1874
 • alegaty: nie dotyczy
 • zapowiedzi: Brak danych
 • małżeństw: 1834-1874
 • zgonów: 1834-1874

Indeksy ksiąg metrykalnych

Aktualnie w trakcie indeksowania. Indeksy na stronie PomTG oraz Genealodzy.pl

Pozostałe księgi i dokumenty

Księga Bractwa Trzeźwości 1854-1872 (w parafii)
Pierwszy wpis ??.??.???? r., ostatni wpis ??.??.???? r.
 • Charakterystyka księgi:
- Uzupełnić
 • Miejscowości spoza parafii wg oryginalnej pisowni:
- Uzupełnić
 • Ciekawostki:
- Uzupełnić
Księga pamiątkowa 1956-1959 (w parafii) (wpisy po 1956 r. dostępne tylko w parafii)
Pierwszy wpis ??.??.???? r., ostatni wpis ??.??.???? r.
 • Charakterystyka księgi:
- Uzupełnić
 • Miejscowości spoza parafii wg oryginalnej pisowni:
- Uzupełnić
 • Ciekawostki:
- Uzupełnić
Księga Uchwał Rady Parafialnej 1877-1957 (w parafii)
Pierwszy wpis ??.??.???? r., ostatni wpis ??.??.???? r.
 • Charakterystyka księgi:
- Uzupełnić
 • Miejscowości spoza parafii wg oryginalnej pisowni:
- Uzupełnić
 • Ciekawostki:
- Uzupełnić
Dziennik 1928 (w parafii)
Pierwszy wpis ??.??.???? r., ostatni wpis ??.??.???? r.
 • Charakterystyka księgi:
- Uzupełnić
 • Miejscowości spoza parafii wg oryginalnej pisowni:
- Uzupełnić
 • Ciekawostki:
- Uzupełnić
Kronika Walichnowska 1693 - 1725 (Biblioteka Uniwersytetu Toruń)
Przechowywane są dwa tomy wg [2]
 • 1928 r. - wg "Zarysu..." archiwum parafialne obejmowało:
 • Dzieła: Institutiones theologicae z 1765 r. i Jus canonicum z 1760 r.
 • Akta dotyczące darowizny, użytku i dzierżawy roli kościelnej i plebańskiej od 1745 r.
 • Akta wizytacji generalnych i dekanalnych, kongregacji i rekolekcji od 1779 r.
 • Odpisy wizytacji generalnych 1583-1780
 • Akta w sprawie odpustów 1787, nabożeństw 1775, budynków 1790, ludności 1799, rozporządzeń i listów pasterskich 1788, dziesięcin i kolędy 1781, małżeństw 1794, szkoły 1797, przepisów policyjnych od 1790 r.
 • Amtsblatt d. Kgl. Regierung zu Marienwerder od 1790 r.
Czy się zachowały ?
Czy zachowały się księgi lub dokumenty dotyczące:
- Bractwa św. Barbary
- Bractwa Trzeźwości
- Apostolstwa Modlitwy
- Stowarzyszenia Dziecięctwa Jezus
- Stowarzyszenia Żywego Różańca
- Stowarzyszenia Młodzieży Męskiej

Komentarz

USC

Siedziby USC

Temat nie przebadany
zakres lat/siedziba USC/podległe miejscowości
????-???? Miejscowość Miejscowość, Miejscowość, Miejscowość

Księgi USC

Po 100 latach od daty wytworzenia księgi przekazywane są do archiwów państwowych.
W tym punkcie i jego podpunktach pod żadnym pozorem nie wolno wprowadzać informacji o księgach w postaci podawania tylko ich zakresu czasowego. Autor tego punktu swoją osobą gwarantuje rzetelność podanych informacji we wzorcu.

Księgi urodzeń

Temat nie przebadany
Dane wprowadzać wg wzorca
Księga urodzeń 1757-1810 (AP Bydgoszcz sygnatura/ USC Pelplin sygnatura)
Pierwszy wpis ??.??.???? r., ostatni wpis ??.??.???? r.
Urodzenia w latach 1938-45
Opisać potencjalne przyczyny zaginięcia ksiąg i skomentować je.
Następne księgi nie zostały zdygitalizowane.

Alegaty

Nie dotyczy.

Księgi zapowiedzi

Temat nie przebadany
Dane wprowadzać wg wzorca
Księga zapowiedzi 1757-1810 (AP Bydgoszcz sygnatura/ USC Pelplin sygnatura)
Pierwszy wpis ??.??.???? r., ostatni wpis ??.??.???? r.
Zapowiedzi w latach 1938-45
Opisać potencjalne przyczyny zaginięcia ksiąg i skomentować je.
Następne księgi nie zostały zdygitalizowane.

Księgi małżeństw

Temat nie przebadany
Dane wprowadzać wg wzorca
Księga małżeństw 1757-1810 (AP Bydgoszcz sygnatura/ USC Pelplin sygnatura)
Pierwszy wpis ??.??.???? r., ostatni wpis ??.??.???? r.
Małżeństwa w latach 1938-45
Opisać potencjalne przyczyny zaginięcia ksiąg i skomentować je.
Następne księgi nie zostały zdygitalizowane.

Księgi rozwodów

Temat nie przebadany
Dane wprowadzać wg wzorca
Księga rozwodów 1757-1810 (AP Bydgoszcz sygnatura/ USC Pelplin sygnatura)
Pierwszy wpis ??.??.???? r., ostatni wpis ??.??.???? r.
Rozwody w latach 1938-45
Opisać potencjalne przyczyny zaginięcia ksiąg i skomentować je.
Następne księgi nie zostały zdygitalizowane.

Księgi zgonów

Temat nie przebadany
Dane wprowadzać wg wzorca
Księga zgonów 1757-1810 (AP Bydgoszcz sygnatura/ USC Pelplin sygnatura)
Pierwszy wpis ??.??.???? r., ostatni wpis ??.??.???? r.
Zmarli w latach 1938-45
Opisać potencjalne przyczyny zaginięcia ksiąg i skomentować je.
Następne księgi nie zostały zdygitalizowane.

Księgi USC w zasobach AP

Wg danych bazy PRADZIAD w Archiwum Państwowym w Gdańsku znajdują się księgi USC Wielkie Walichnowy:
 • urodzeń: 1874-1911
 • alegaty: nie dotyczy
 • zapowiedzi: Brak danych
 • małżeństw: 1874-1910
 • rozwodów: Brak danych
 • zgonów: 1874-1911
W/w księgi są udostępniane całkowicie i wchodzą w skład zespołu 2113/0 Urząd Stanu Cywilnego w Wielkich Walichnowach.
Komentarz

Księgi USC opublikowane w internecie

Temat nie przebadany

Mikrofilmy ksiąg USC

Temat nie przebadany
W zasobach Mormonów znajdują się następujące zmikrofilmowane księgi USC Miejscowość:
Wg bazy PRADZIAD przechowywane są w AP Gdańsk mikrofilmy ksiąg USC Wielkie Walichnowy:
 • urodzeń: 1874-1883
 • alegaty: nie dotyczy
 • zapowiedzi: Brak danych
 • małżeństw: 1874-1883
 • rozwodów: Brak danych
 • zgonów: 1874-1883
Komentarz

Indeksy ksiąg USC

Temat nie przebadany
Aktualnie w trakcie indeksowania. Indeksy na stronie wg wzoru PomTG oraz Genealodzy.pl

Komentarz

Poszukując aktów USC należy sprawdzić dane z urzędów sąsiadujących terytorialnie względnie położonych w najbliższej okolicy: wpisać wg wzoru Silno, itd.

Dyskusje na forach internetowych

Temat nie przebadany

Inne

Kolejne informacje o miejscowości będącej siedzibą parafii można znaleźć na stronie Genepedii Miejscowość