Wielki Mędromierz pow. Tuchola - Parafia rz.-kat. pw. św. Stanisława Biskupa i Męczennika

Z Genepedia
Skocz do: nawigacji, wyszukiwania
To jest zalążek artykułu Wielki Mędromierz pow. Tuchola - Parafia rz.-kat. pw. św. Stanisława Biskupa i Męczennika. Możesz go rozwinąć i uzupełnić lub poddać weryfikacji.
Jeśli uznasz że artykuł jest kompletny zaznacz ten fakt w Dyskusja:Wielki Mędromierz pow. Tuchola - Parafia rz.-kat. pw. św. Stanisława Biskupa i Męczennika o dokumencie.

Wielki Mędromierz pow. Tuchola - Parafia rz.-kat. pw. św. Stanisława Biskupa i Męczennika

łac.: Parohiae Brak danych
inne nazwy: Pafafia p.w. św. Stanisława, Parafia św. Stanisława Biskupa
Instrukcja wprowadzania danych zawarta jest na stronie.
Okresowo należy dokonać porównania zawartości niniejszej strony z wzorcem celem uzupełnienia o nowo dodane elementy.

Kontakt

Opis parafii

Historia parafii

Kościół parafialny
 • 13?? r. - parafię założył jeden z książąt pomorskich względnie polskich krótko po zaprowadzeniu wiary (wg dekretu z dn. 27.07.1936 r.)
Brak potwierdzenia o wydzieleniu jej z Parafii Raciąż.
Wg Spisu...1995 r. str. 637 - Parafia, założona przez któregoś z książąt pomorskich, powstała w 1382 r.
 • 1356 r. - wg przywileju krzyżackiego z 15 sierpnia (wg dekretu z dn. 27.07.1936 r.)
- wyposażenie probostwa stanowiły 4 włóki
- przedtem posiadało ono jeszcze inne grunta np. łąkę pomiędzy Brdą a szpitalnym jeziorem, dawniej proboszczowska.
 • 1369 r. - przydzielono łąkę do Łyskowa (wg dekretu z dn. 27.07.1936 r.)
Do probostwa nadal należały 4 włóki ziemi.
Z opisu wynika, iż kościół w Mędromierzu był już kościołem filialnym
 • 1611 r. - ufundowano dzwon z napisem "Benedictio Domini divites fecit"
Wcześniej spaliła się plebania.
odtąd Mędromierz stał się filią Parafii Jeleńcz, prawdopodobnie z przerwą przed 1749 r.
- kościele św. Stanisława biskupa (wcześniej konsekrowanym)
- pożarze plebanii, po którym proboszcz przeniósł się do Jeleńcza
Kiedy faktycznie odbyła się wizytacja?
Do plebanii nadal należały 4 włóki (ok. 64 ha).
Z opisu wynika, iż kościół w Mędromierzu był kościołem filialnym
 • 1713 r. - wg "Słownika..." w dn. 18 listopada
nastąpiła Konsekracja: bocznego ołtarza ozdobionego obrazem NMP dokonana przez sufragana gnieźnieńskiego ks. Antoniego Mzdzewskiego
Wg Wikipedii Stefan Mdzewski Sprawa do wyjaśnienia
Z opisu wynika, iż kościół w Mędromierzu był kościołem filialnym.
 • 1748 r. - ok. tego roku nastąpiło (prawdopodobnie) usamodzielnienie parafii
lecz tylko na kilka/kilkanaście lat, poczym ponownie stała się filią Parafii Jeleńcz
Z opisu księgi wynika, iż kościół w Mędromierzu był kościołem filialnym.
 • 1752 r. - przeprowadzono remont dachu kościoła pokrytego deszczułkami
Zabudowania plebanii są już odbudowane.
Proboszcz nadal dojeżdża z Jeleńcza czyli Mędromierz ponownie jest filią Parafii Jeleńcz.
Kościelnymi są Antoni Wysocki i Piotr Żmichowski.
Wielki Mędromierz zamieszkiwało wtedy 242 ludzi.
Do probostwa należały nadal 4 włóki w trzech oddziałach oraz 2 ogrody. Jeden przy plebanii, a drugi po drugiej stronie kościoła.
Opis księgi sugeruje wcześniejsze usamodzielnienie Parafii Mędromierz lub założenie odrębnej księgi metrykalnej
Sprawa do wyjasnienia
Opis księgi sugeruje wcześniejsze usamodzielnienie Parafii Mędromierz lub założenie odrębnej księgi metrykalnej
Sprawa do wyjasnienia
 • 1839 r. - wybudowano nowy kościół, murowany z kamieni
 • 1868 r. - wieś liczyła 170 domów (z tego 90 mieszkalnych)
Mieszkało w nich 562 osób (449 katolików i 34 ewangelików).
 • 1884 r. - wg "Słownika..." parafia wymieniona jako filia par. Jeleńcz
 • 1902 r. - wybudowano plebanię i budynki gospodarcze
 • 1902 r. - w dn. ?? listopada reerygowano parafię jako Kurację (wg dekretu z dn. 27.07.1936 r.)
Odszukać dekret
Tym samym nastąpiła reaktywacja istnienia parafii poprzez wydzielenie z Parafii Jeleńcz.
 • 1903 r. - założono Bractwo Trzeźwości
W 1928 r. liczyło 997 członków.
 • 1904 r. - założono stowarzyszenie Żywy Różaniec
W 1928 r. liczyło 958 członków.
 • 1909 r. - pożar wnętrza kościoła.
Usunięcie skutków zniszczeń zakończono w następnym roku.
 • 1912 r. - założono Bractwo Serca Jezusowego
W 1928 r. liczyło 1056 członków.
 • 1927 r. - odnowiono dzwonnicę
 • 1928 r. - w obrębie Kuracji mieszkało:
- katolików Polaków 1577
- karolików Niemców 104
 • 1937 r. - w dn. 1 stycznia Kurację przekształcono w parafię
Dekret z dn. 27.07.1936 r. opublikowany w Orędowniku nr 7-8/1936 r.
 • 1940 r. - w dn. 23 czerwca
Z uwagi na brak kapłana, w Parafii Tuchola - pw. Bożego Ciała dokonano spowiedzi powszechnej z udzieleniem absolucji
Doprecyzować historię parafii poprzez analizę ksiąg metrykalnych Parafii Jeleńcz
Kościół filialny Mały Mędromierz 1983 - nadal
 • 1992 r. - w dn. 15 grudnia (wg Spisu... str. 229) i wg kolejnych spisów do 2014 r. funkcjonował kościół filialny w Małym Mędromierzu

Cmentarz

Zdjęcia grobów

Wyszukiwarka grobów: Brak danych
Indeksy grobów: Brak danych
Opis
Temat nie przebadany

Zasięg terytorialny

 • 13?? r. - w momencie powstania obejmowała mi.in.:
Gostycyn i Jeleńcz
Ustalić pozostałe miejscowości
Mędromierz Mały, Brzuchowo, Wieszczyce, Bralewnica, Łyskowo
Ustalić
 • 1864 r. - jako kościół filialny obejmował:
Wielki Mędromierz, Mały Mędromierz, Łyskowo, Bralewnica, Brzuchowo, Wieszczycze i folw. Annafeld.
W. Medromierz, M. Medromierz, Łyskowo, Bralewnica, Brzuchowo, Wieszczyc i folw. Annafeld.
 • 1902 r. - w dn. ?? listopada brak danych o zasięgu terytorialnym Kuracji (wg dekretu z dn. 27.07.1936 r.)
Odszukać dekret
Wielki Mędromierz, Mały Mędromierz, Bralewnica, Brzuchowo, Łyskowo, Wieszczyce.
 • 1937 r. - w dn. 1 stycznia brak danych o zasięgu terytorialnym parafii
Dekret z dn. 27.07.1936 r. opublikowany w Orędowniku nr 7-8/1936 r.
Bralewnica, Brzuchowo, Mały Mędromierz, Łyskowo, Przyrowa Wyb., Wielki Mędromierz, Wieszczyce.
 • 1998 r. - w dn. 1 stycznia (wg Spisu... str. 238) brak informacji o zasięgu terytorialnym
 • 2000 r. - w dn. 20 stycznia (wg Spisu... str. 340) zasięg terytorialny nie uległ zmianie
 • 2001 r. - w dn. 20 stycznia (wg Spisu... str. 347) zasięg terytorialny nie uległ zmianie
 • 2003 r. - w dn. 28 stycznia (wg Spisu... str. 355) zasięg terytorialny nie uległ zmianie
 • 2004 r. - w dn. 21 września (wg Spisu... str. 366) zasięg terytorialny nie uległ zmianie
 • 2007 r. - w dn. 17 stycznia (wg Spisu... str. 373) zasięg terytorialny nie uległ zmianie
 • 2008 r. - w dn. 30 stycznia (wg Spisu... str. 373) zasięg terytorialny nie uległ zmianie
 • 2009 r. - w dn. 30 stycznia (wg Spisu... str. 375) zasięg terytorialny nie uległ zmianie
Pozostałe miejscowości (pisownia oryginalna), których nazwy prawdopodobnie "zaginęły":
Temat nie przebadany

Niemiecko-polskie nazwy miejscowości wchodzących w skład parafii

W nawiasach ujęto odmiany pisowni, które w niektórych przypadkach są błędne.
Messtischblatt - 1936 r. Rozpisać miejscowości
Bruchau - Brzuchowo
Wilhelmsau - Bralewnica (Bralewica)
Liskau - Łyskowo (Schonenberg (okr. krzyżacki), Liuszkowo (1570))
Kl. Mendromierz (Kl. Mangelmuchle, Kl. Mandelmyr) - Mały Mędromierz (, Mendromierz Mały, Mały Mendromierz, Mendromierz Nor., Mędromierz Minor, Mędromierz minor, Mendromierz Minor)
Gr. Merndromierz (Gr. Mangelmühle, Mangelmühle po 1772 r.) - Wielki Mędromierz (Mandromicze 1313, Mandromir 1356, Mandelmir 1382, Mandilwir 1392, Mandormir ok. 1400, Mendromierz, Mendromierz-Mega, Mędromierz W., Mędromierz Wlk., Medromierz, Mendromierz Wielki, Mędromierz Wielki, Mendromierz Jor., Medromierz Jor., Mędromierz Major) Mandromieze,
Festnitz - Wieszczyc (Wießczyc, Wiessczyc, Wieszczyce)
folw. Annafeld - ??????

Mapy

Uzupełnić

Księża

Pracujący w parafii

1382 - 13?? - Ks. Jan Pleban
1651 - 1748 - filia patrz Parafia Jeleńcz
1767 - 1902 - filia patrz Parafia Jeleńcz
1902 - 1904 - Ks. Pełka Stanisław Lokalny wikary
1904 - 1908 - Ks. Lubowski Brunon ?
1909 - 1910 - Ks. Dorszyński Jan ?
1910 - 1928 - Ks. Kujawa Piotr Kuratus
1928 - 1931 - Ks. Zygmanowski Marian Kuratus
1932 - 1938 - Ks. Homa Władysław ?
1938 - 1939 - Ks. Goebel Bernard ?
1939 - 1940 - vacat Proboszcz
1945 - 1946 - Ks. Czablewski Paweł ?
1946 - 1952 - Ks. Szcześniak Adolf Administrator
1952 - 1978 - Ks. Dykier Paweł Administrator
1979 - 2007 - Ks. Trzebiatowski Jan Proboszcz
2007 - 2014 - Ks. Kaiser Grzegorz Proboszcz
2014 - 2014 - Ks. Kujawa Arkadiusz Proboszcz

Powołania kapłańskie i zakonne

1957 - Ks. Chylewski Henryk

Kapłani pochowani w kościele

Temat nie przebadany
??.??.1??? - Ks. nazwisko i imię

Kapłani pochowani na cm. parafialnym

Temat nie przebadany
??.??.1??? - Ks. nazwisko i imię

Kapłani pochowani na cm. komunalnym

Temat nie przebadany
??.??.1??? - Ks. nazwisko i imię

Księgi i dokumenty parafialne

Księgi metrykalne i inne

Prowadzenie ksiąg metrykalnych stało się obowiązkiem wynikającym z uchwał podjętych na Soborze Trydenckim (1545-1563).
Zasady udostępniania zbiorów w AD Pelplin
W tym punkcie i jego podpunktach pod żadnym pozorem nie wolno wprowadzać informacji o księgach w postaci podawania tylko ich zakresu czasowego. Autor tego punktu swoją osobą gwarantuje rzetelność podanych informacji we wzorcu.

Najstarsze księgi

1928 r. - wg "Zarysu..." archiwum parafialne obejmowało księgi:
- chrztów od 1901 r.
- ślubów od 1901 r.
- zgonów od 1901 r.
Prawdopodobnie jest to błąd drukarski. Winno być 1902 r. Tym samym stan ksiąg jest zachowany.
- chrztów 1901-1949, 1949-1963, 1964-1989 r.
- ślubów 1902-1948, 1949-1982 i od 1982 r.
- zgonów 1902-1949 i od 1949 r.

Księgi chrztów

Księga chrztów 1901-1949 (w parafii) (wpisy po 1920 r. dostępne tylko w parafii)
Pierwszy wpis ??.??.???? r., ostatni wpis ??.??.???? r.
 • Charakterystyka księgi:
- Uzupełnić
 • Miejscowości spoza parafii wg oryginalnej pisowni:
- Uzupełnić
 • Ciekawostki:
- Uzupełnić
Następne księgi nie zostały zdygitalizowane.

Księgi konwersji

Temat nie przebadany
Dane wprowadzać wg wzorca
Księga konwersji 1757-1810 (AD Pelplin W1282 / w parafii) (wspólnie z księgą ślubów i zgonów)
Pierwszy wpis ??.??.???? r., ostatni wpis ??.??.???? r.
 • Charakterystyka księgi:
- Uzupełnić
 • Miejscowości spoza parafii wg oryginalnej pisowni:
- Uzupełnić
 • Ciekawostki:
- Uzupełnić
Następne księgi nie zostały zdygitalizowane.

Księgi I komunii

Temat nie przebadany
Dane wprowadzać wg wzorca
Księga I komunii 1757-1810 (AD Pelplin W1282 / w parafii) (wspólnie z księgą ślubów i zgonów)
Pierwszy wpis ??.??.???? r., ostatni wpis ??.??.???? r.
 • Charakterystyka księgi:
- Uzupełnić
 • Miejscowości spoza parafii wg oryginalnej pisowni:
- Uzupełnić
 • Ciekawostki:
- Uzupełnić
I komunia w latach 1938-45
Opisać potencjalne przyczyny zaginięcia ksiąg i skomentować je.
Następne księgi nie zostały zdygitalizowane.

Księgi bierzmowanych

Temat nie przebadany
Dane wprowadzać wg wzorca
Księga bierzmowanych 1757-1810 (AD Pelplin W1282 / w parafii) (wspólnie z księgą ślubów i zgonów)
Pierwszy wpis ??.??.???? r., ostatni wpis ??.??.???? r.
 • Charakterystyka księgi:
- Uzupełnić
 • Miejscowości spoza parafii wg oryginalnej pisowni:
- Uzupełnić
 • Ciekawostki:
- Uzupełnić
Bierzmowania w latach 1938-45
Opisać potencjalne przyczyny zaginięcia ksiąg i skomentować je.
Następne księgi nie zostały zdygitalizowane.

Alegaty

Nie dotyczy.

Zapowiedzi

Nie były dygitalizowane. AD Pelplin nie posiada (w swoich zasobach) żadnych ksiąg. Informacji na ten temat należy szukać tylko w parafii.

Księgi ślubów

Księga ślubów 1902-1949 (w parafii) (wpisy po 1920 r. dostępne tylko w parafii)
Pierwszy wpis 23.11.1902 r., ostatni wpis 12.01.1949 r.
 • Charakterystyka księgi:
- na okładce opisana jako "Liber copulatorum Wielki Mędromierz"
- na pierwszej stronie opisana jako "Liber copulatorum parochiae filialis Mega Mendromierz ab anno 1902 mense Novembris"
- księga drukowana o nagłówkach w j. łacińskim, wpisy w j. łacińskim i niemieckim.
Przetłumaczyć nagłówki kolumn.
- brak wpisów w okresie 10.05.1939 - 26.12.1942 r. (aresztowanie ks. proboszcza)
- brak wpisów w okresie 26.12.1942 - 04.06.1945 r.
Sprawdzić obsadę parafii w tym okresie.
 • Miejscowości spoza parafii wg oryginalnej pisowni:
- Uzupełnić
 • Ciekawostki:
- nie występują
Następne księgi nie zostały zdygitalizowane.

Księgi zgonów

Księga zgonów 1902-1949 (w parafii) (wpisy po 1949 r. dostępne tylko w parafii)
Pierwszy wpis 12.11.1902 r., ostatni wpis 29.01.1949 r.
 • Charakterystyka księgi:
- na okładce opisana jako "Liber Mortuorum Wielki Mędromierz 1902-1949"
- na pierwszej stronie opisana jako "Liber mortuorum parochiae filialis Mega Mendromierz ab anno 1902 mense Novembris"
- księga drukowana o nagłówkach w j. łacińskim, wpisy w j. łacińskim.
Przetłumaczyć nagłówki kolumn.
- brak wpisów w okresie 03.09.1939 - 03.04.1941 r. (aresztowanie ks. proboszcza)
- brak wpisów w okresie 18.01.1945 - 26.07.1945 r.
Sprawdzić obsadę parafii w tym okresie.
 • Miejscowości spoza parafii wg oryginalnej pisowni:
- Uzupełnić
 • Ciekawostki:
- nie występują
Następne księgi nie zostały zdygitalizowane.

Księgi cmentarne

Temat nie przebadany
Dane wprowadzać wg wzorca
Księga cmentarna 1757-1810 (AD Pelplin W1282 / w parafii) (wspólnie z księgą ślubów i zgonów)
Pierwszy wpis ??.??.???? r., ostatni wpis ??.??.???? r.
 • Charakterystyka księgi:
- Uzupełnić
 • Miejscowości spoza parafii wg oryginalnej pisowni:
- Uzupełnić
 • Ciekawostki:
- Uzupełnić
Następne księgi nie zostały zdygitalizowane.

Księgi dusz

Temat nie przebadany
Dane wprowadzać wg wzorca
Księga dusz 1757-1810 (AD Pelplin W1282 / w parafii) (wspólnie z księgą ślubów i zgonów)
Pierwszy wpis ??.??.???? r., ostatni wpis ??.??.???? r.
 • Charakterystyka księgi:
- Uzupełnić
 • Miejscowości spoza parafii wg oryginalnej pisowni:
- Uzupełnić
 • Ciekawostki:
- Uzupełnić
Następne księgi nie zostały zdygitalizowane.

Księgi metrykalne w zasobach AP

Wg danych bazy PRADZIAD w zasobach AP brak jest ksiąg metrykalnych. Okresowo należy sprawdzać stronę

Księgi metrykalne opublikowane w internecie

Temat nie przebadany

Mikrofilmy ksiąg metrykalnych

Temat nie przebadany
W zasobach Mormonów znajdują się następujące zmikrofilmowane księgi metrykalne:
Wg danych bazy PRADZIAD w zasobach AP brak jest mikrofilmów ksiąg metrykalnych. Okresowo należy sprawdzać stronę

Indeksy ksiąg metrykalnych

Aktualnie w trakcie indeksowania. Indeksy na stronie PomTG oraz Genealodzy.pl

Pozostałe księgi i dokumenty

 • wg "Zarysu..." w archiwum kuracji znajdowały się akta wizytacji z 1792 i 1817 r. Czy się zachowały?
- Bractwa Trzeźwości
- Stowarzyszenia Żywy Różaniec
- Bractwa Serca Jezusowego

Komentarz

USC

Siedziby USC

Temat nie przebadany
zakres lat/siedziba USC/podległe miejscowości
????-???? Miejscowość Miejscowość, Miejscowość, Miejscowość

Księgi USC

Po 100 latach od daty wytworzenia księgi przekazywane są do archiwów państwowych.
W tym punkcie i jego podpunktach pod żadnym pozorem nie wolno wprowadzać informacji o księgach w postaci podawania tylko ich zakresu czasowego. Autor tego punktu swoją osobą gwarantuje rzetelność podanych informacji we wzorcu.

Księgi urodzeń

Temat nie przebadany
Dane wprowadzać wg wzorca
Księga urodzeń 1757-1810 (AP Bydgoszcz sygnatura/ USC Pelplin sygnatura)
Pierwszy wpis ??.??.???? r., ostatni wpis ??.??.???? r.
Urodzenia w latach 1938-45
Opisać potencjalne przyczyny zaginięcia ksiąg i skomentować je.
Następne księgi nie zostały zdygitalizowane.

Alegaty

Nie dotyczy.

Księgi zapowiedzi

Temat nie przebadany
Dane wprowadzać wg wzorca
Księga zapowiedzi 1757-1810 (AP Bydgoszcz sygnatura/ USC Pelplin sygnatura)
Pierwszy wpis ??.??.???? r., ostatni wpis ??.??.???? r.
Zapowiedzi w latach 1938-45
Opisać potencjalne przyczyny zaginięcia ksiąg i skomentować je.
Następne księgi nie zostały zdygitalizowane.

Księgi małżeństw

Temat nie przebadany
Dane wprowadzać wg wzorca
Księga małżeństw 1757-1810 (AP Bydgoszcz sygnatura/ USC Pelplin sygnatura)
Pierwszy wpis ??.??.???? r., ostatni wpis ??.??.???? r.
Małżeństwa w latach 1938-45
Opisać potencjalne przyczyny zaginięcia ksiąg i skomentować je.
Następne księgi nie zostały zdygitalizowane.

Księgi rozwodów

Temat nie przebadany
Dane wprowadzać wg wzorca
Księga rozwodów 1757-1810 (AP Bydgoszcz sygnatura/ USC Pelplin sygnatura)
Pierwszy wpis ??.??.???? r., ostatni wpis ??.??.???? r.
Rozwody w latach 1938-45
Opisać potencjalne przyczyny zaginięcia ksiąg i skomentować je.
Następne księgi nie zostały zdygitalizowane.

Księgi zgonów

Temat nie przebadany
Dane wprowadzać wg wzorca
Księga zgonów 1757-1810 (AP Bydgoszcz sygnatura/ USC Pelplin sygnatura)
Pierwszy wpis ??.??.???? r., ostatni wpis ??.??.???? r.
Zmarli w latach 1938-45
Opisać potencjalne przyczyny zaginięcia ksiąg i skomentować je.
Następne księgi nie zostały zdygitalizowane.

Księgi USC w zasobach AP

Wg danych bazy PRADZIAD w zasobach AP brak jest ksiąg USC Wielki Mędromierz. Okresowo należy sprawdzać stronę.

Księgi USC opublikowane w internecie

Temat nie przebadany

Mikrofilmy ksiąg USC

Temat nie przebadany
W zasobach Mormonów znajdują się następujące zmikrofilmowane księgi USC Miejscowość:
Wg danych bazy PRADZIAD w zasobach AP brak jest mikrofilmów ksiąg USC Wielki Mędromierz. Okresowo należy sprawdzać stronę.
Komentarz

Indeksy ksiąg USC

Temat nie przebadany
Aktualnie w trakcie indeksowania. Indeksy na stronie wg wzoru PomTG oraz Genealodzy.pl

Komentarz

Poszukując aktów USC należy sprawdzić dane z urzędów sąsiadujących terytorialnie względnie położonych w najbliższej okolicy: wpisać wg wzoru Silno, itd.

Dyskusje na forach internetowych

Temat nie przebadany

Inne

Kolejne informacje o miejscowości będącej siedzibą parafii można znaleźć na stronie Genepedii Miejscowość