Wielki Garc - Parafia rz.-kat. pw. Niepokalanego Poczęcia NMP

Z Genepedia
Skocz do: nawigacji, wyszukiwania
To jest zalążek artykułu Wielki Garc - Parafia rz.-kat. pw. Niepokalanego Poczęcia NMP. Możesz go rozwinąć i uzupełnić lub poddać weryfikacji.
Jeśli uznasz że artykuł jest kompletny zaznacz ten fakt w Dyskusja:Wielki Garc - Parafia rz.-kat. pw. Niepokalanego Poczęcia NMP o dokumencie.

Wielki Garc - Parafia rz.-kat. pw. Niepokalanego Poczęcia NMP

łac.: Parohiae Garcensis
Instrukcja wprowadzania danych zawarta jest na stronie.
Okresowo należy dokonać porównania zawartości niniejszej strony z wzorcem celem uzupełnienia o nowo dodane elementy.

Kontakt

 • Strona www parafii: Brak danych
 • 83-121 Rudno, Wielki Garc
 • tel. 58-536 11 09

Opis parafii

Historia parafii

Kościół parafialny
Inna hipoteza mówi o jej utworzeniu w pierwszych dziesiątkach XIV w. ale to byłoby sprzeczne z datą wydzielenia Parafii Wielkie Walichnowy
 • 13?? r. - w I poł. XIV w. wybudowano kościół murowany
 • 1336 r. - odnowiony dokument osadczy
Do proboszcza należały 4 włóki roli.
Czy zachowały się akta ?
 • 1852 r. - w dn. 20 grudnia założono Bractwo Różańca św.
Potwierdzone 08.01.1853 r.
W 1928 r. liczyło 94 członków
Brak danych o liczebności w 1928 r.
 • 18?? r. - założono Żywy Różaniec niewiast, dziewcząt i mężczyzn
Brak danych o liczebności w 1928 r.
 • 19?? r. - założono Stowarzyszenie Dziecięctwa Jezus
Brak danych o liczebności w 1928 r.
 • 1927 r. - założono Stowarzyszenie Młodzieży
Brak danych o liczebności w 1928 r.
 • 1928 r. - w obrębie parafii mieszkało:
- katolików Polaków 1742
- katolików Niemców 2
- ewangelików Niemców 198
Ogółem 1940 dusz, w tym 1306 komunikujących.
Kościół filialny Rudno 1991 - nadal
 • 1992 r. - w dn. 15 grudnia (wg Spisu... str. 118) i wg kolejnych spisów do 2014 r. funkcjonował kościół filialny Rudno.

Cmentarz

Wyszukiwarka grobów: Patrz strona
Indeksy grobów: Brak danych
Opis
wg Spisu...1995 r. str. 496 istniały cmentarze: katolicki i cztery ewangelickie.

Zasięg terytorialny

 • 12?? r. - w momencie utworzenia obejmowała miejscowości wydzielone z Parafii Gniew:
Ustalić
Ustalić
Garc, Gręblin, Międzyłęż, Międzyłęż (folw.), Międzyłęż Nowy, Międzyłęż Stary, Rudno, Pastwiska.
Grębin, Międzyłęż, Rudno, Wielki Garc.
Grębin, Międzyłęż, Rudno, Wielki Garc.
 • 1992 r. - w dn. 15 grudnia (wg Spisu... str. 118) zasięg terytorialny nie uległ zmianie.
 • 1998 r. - w dn. 1 stycznia (wg Spisu... str. 192) brak informacji o zasięgu terytorialnym.
 • 1999 r. - w dn. 1 stycznia (wg Spisu... str. 253) zasięg terytorialny nie uległ zmianie.
 • 2000 r. - w dn. 20 stycznia (wg Spisu... str. 265) zasięg terytorialny nie uległ zmianie.
 • 2001 r. - w dn. 20 stycznia (wg Spisu... str. 261) zasięg terytorialny nie uległ zmianie
 • 2003 r. - w dn. 28 stycznia (wg Spisu... str. 267) zasięg terytorialny nie uległ zmianie.
 • 2004 r. - w dn. 21 września (wg Spisu... str. 277) zasięg terytorialny nie uległ zmianie.
 • 2007 r. - w dn. 17 stycznia (wg Spisu... str. 283) zasięg terytorialny nie uległ zmianie.
 • 2008 r. - w dn. 30 stycznia (wg Spisu... str. 283) zasięg terytorialny nie uległ zmianie.
 • 2009 r. - w dn. 30 stycznia (wg Spisu... str. 285) zasięg terytorialny nie uległ zmianie.
Pozostałe miejscowości (pisownia oryginalna), których nazwy prawdopodobnie "zaginęły":
Temat nie przebadany

Niemiecko-polskie nazwy miejscowości wchodzących w skład parafii

W nawiasach ujęto odmiany pisowni, które w niektórych przypadkach są błędne.
Messtischblatt - 1936 r. Rozpisać miejscowości
- Gręblin
- Międzyłęż
- Międzyłęż (folw.)
- Międzyłęż Nowy
- Międzyłęż Stary
Rauden - Rudno
- Pastwiska
Groβ Gortz (Gartz, Gartz-Mega, Groβ Gartz) - Wielki Garc (Garzeke 1276-1282, Gardz, Garcz, Gorzek 1282, Garzek 1284, Garz 1325, Garcz 1398. 1534. 1597, Garc, Garc Wielki, W. Garc) Uzupełnić historię

Mapy

Uzupełnić

Księża

Pracujący w parafii

15?? - 1596 - vacat Luteranie
1703 - 1709 - Ks. Cętkowski Marcin Proboszcz
1709 - 1710 - Ks. Kiveys Maciej Proboszcz
1712 - 1715 - Ks. Pawłowski Jan Proboszcz
1720 - 1724 - Ks. Czechnicki Bonawentura Proboszcz
1733 - 1736 - Ks. Dąbrowski Michał Proboszcz
1736 - 1746 - Ks. Matthy Józef Proboszcz
1746 - 1757 - Ks. Klinowski Tomasz Proboszcz
1758 - 1792 - Ks. Żurkałowski Józef Proboszcz
1793 - 1796 - Ks. Ruchniewicz Ludwik Proboszcz
1797 - 1802 - Ks. Piechowski Szymon Proboszcz
1802 - 1816 - Ks. Tempski Joachim Proboszcz
1818 - 1830 - Ks. Gontz Józef Proboszcz
1927 - 1928 - Ks. Borowski Teodor Proboszcz
1946 - 1949 - Ks. Kośnik Karol Administrator, proboszcz, prodziekan, ur. 8.9.1898, św. 1924;
1949- 1968 - Ks. Kośnik Karol Proboszcz, dziekan (1949-68); szambelan papieski tajny (1963-68), mian 1945;
1975 - 1987 - Ks. Barańczyk Romuald Proboszcz
1991 - 2016 - Ks. Gruba Wojciech Jan Proboszcz
Uwaga

Powołania kapłańskie i zakonne

Temat nie przebadany
1??? - Ks. nazwisko i imię

Kapłani pochowani w kościele

Temat nie przebadany
??.??.1??? - Ks. nazwisko i imię

Kapłani pochowani na cm. parafialnym

Temat nie przebadany
??.??.1??? - Ks. nazwisko i imię

Kapłani pochowani na cm. komunalnym

Temat nie przebadany
??.??.1??? - Ks. nazwisko i imię

Księgi i dokumenty parafialne

Księgi metrykalne i inne

Prowadzenie ksiąg metrykalnych stało się obowiązkiem wynikającym z uchwał podjętych na Soborze Trydenckim (1545-1563).
Zasady udostępniania zbiorów w AD Pelplin
W tym punkcie i jego podpunktach pod żadnym pozorem nie wolno wprowadzać informacji o księgach w postaci podawania tylko ich zakresu czasowego. Autor tego punktu swoją osobą gwarantuje rzetelność podanych informacji we wzorcu.

Najstarsze księgi

- chrztów od 1732 r.
- ślubów od 1732 r.
- zgonów od 1778 r.
- chrztów od 1900 r.
- ślubów od 1889 r.
- zgonów od 1900 r.
 • 2003 r. - zgodnie z załącznikiem nr 1 do protokołu przekazania ksiąg, do AD Pelplin przekazano z Niemiec księgi o sygn. W 432 - W 438,
tj. 7 woluminów, co jest zgodne z poniższym zestawieniem

Księgi chrztów

Księga chrztów 1691-1751
Ujęta w zest. AD Pelplin z 31.12.2010 r. jako mikrofilm w AP Gdańsk. Sprawa do wyjaśnienia
Księga chrztów 1732-1780 (AD Pelplin W 432) (wspólnie z księgą ślubów)
Pierwszy wpis ??.??.???? r., ostatni wpis ??.??.???? r.
 • Charakterystyka księgi:
- Uzupełnić
 • Miejscowości spoza parafii wg oryginalnej pisowni:
- Uzupełnić
 • Ciekawostki:
- Uzupełnić
Księga chrztów 1781-1826 (AD Pelplin W 433) (wspólnie z księgą ślubów)
Pierwszy wpis ??.??.???? r., ostatni wpis ??.??.???? r.
 • Charakterystyka księgi:
- Uzupełnić
 • Miejscowości spoza parafii wg oryginalnej pisowni:
- Uzupełnić
 • Ciekawostki:
- Uzupełnić
Dodatkowe metryki
W 433 Taufen 1771-1824 aus der Pfarrei Groβ Falkenau (nur für Mösland)
W 433 chrztów 1771/24 z parafii Groβ Sokolov (do Mösland)
Księga chrztów 1827-1867 (AD Pelplin W 434)
Pierwszy wpis ??.??.???? r., ostatni wpis ??.??.???? r.
 • Charakterystyka księgi:
- Uzupełnić
 • Miejscowości spoza parafii wg oryginalnej pisowni:
- Uzupełnić
 • Ciekawostki:
- Uzupełnić
Księga chrztów 1868-1899 (AD Pelplin W 435)
Pierwszy wpis ??.??.???? r., ostatni wpis ??.??.???? r.
 • Charakterystyka księgi:
- Uzupełnić
 • Miejscowości spoza parafii wg oryginalnej pisowni:
- Uzupełnić
 • Ciekawostki:
- Uzupełnić
Księga chrztów 1900-1939 (w parafii) (wpisy po 1920 r. dostępne tylko w parafii)
Pierwszy wpis ??.??.???? r., ostatni wpis ??.??.???? r.
 • Charakterystyka księgi:
- Uzupełnić
 • Miejscowości spoza parafii wg oryginalnej pisowni:
- Uzupełnić
 • Ciekawostki:
- Uzupełnić
Księga chrztów 1940-1950 (w parafii) (dostępna tylko w parafii)
Pierwszy wpis ??.??.???? r., ostatni wpis ??.??.???? r.
 • Charakterystyka księgi:
- Uzupełnić
 • Miejscowości spoza parafii wg oryginalnej pisowni:
- Uzupełnić
 • Ciekawostki:
- Uzupełnić
Następne księgi nie zostały zdygitalizowane.

Księgi konwersji

Temat nie przebadany
Dane wprowadzać wg wzorca
Księga konwersji 1757-1810 (AD Pelplin W1282 / w parafii) (wspólnie z księgą ślubów i zgonów)
Pierwszy wpis ??.??.???? r., ostatni wpis ??.??.???? r.
 • Charakterystyka księgi:
- Uzupełnić
 • Miejscowości spoza parafii wg oryginalnej pisowni:
- Uzupełnić
 • Ciekawostki:
- Uzupełnić
Następne księgi nie zostały zdygitalizowane.

Księgi I komunii

Księga I komunii 1955-2007 (w parafii) (dostępna tylko w parafii)
Pierwszy wpis ??.??.???? r., ostatni wpis ??.??.???? r.
 • Charakterystyka księgi:
- Uzupełnić
- Wyjaśnić losy wcześniejszych ksiąg
 • Miejscowości spoza parafii wg oryginalnej pisowni:
- Uzupełnić
 • Ciekawostki:
- Uzupełnić

Księgi bierzmowanych

Księga bierzmowanych 1950-1974 (w parafii) (dostępna tylko w parafii)
Pierwszy wpis ??.??.???? r., ostatni wpis ??.??.???? r.
 • Charakterystyka księgi:
- Uzupełnić
- Wyjaśnić losy wcześniejszych ksiąg
 • Miejscowości spoza parafii wg oryginalnej pisowni:
- Uzupełnić
 • Ciekawostki:
- Uzupełnić'

Alegaty

Nie dotyczy.

Księgi zapowiedzi

Nie były dygitalizowane. AD Pelplin nie posiada (w swoich zasobach) żadnych ksiąg. Informacji na ten temat należy szukać tylko w parafii.

Księgi ślubów

Księga ślubów 1690-1715
Ujęta w zest. AD Pelplin z 31.12.2010 r. jako mikrofilm w AP Gdańsk. Sprawa do wyjaśnienia
Księga ślubów 1732-1780 (AD Pelplin W 432) (wspólnie z księgą chrztów)
Pierwszy wpis ??.??.???? r., ostatni wpis ??.??.???? r.
 • Charakterystyka księgi:
- Uzupełnić
 • Miejscowości spoza parafii wg oryginalnej pisowni:
- Uzupełnić
 • Ciekawostki:
- Uzupełnić
Księga ślubów 1781-1831 (AD Pelplin W 433) (wspólnie z księgą chrztów)
Pierwszy wpis ??.??.???? r., ostatni wpis ??.??.???? r.
 • Charakterystyka księgi:
- Uzupełnić
 • Miejscowości spoza parafii wg oryginalnej pisowni:
- Uzupełnić
 • Ciekawostki:
- Uzupełnić
Dodatkowe metryki
W 433 Taufen 1771-1824 aus der Pfarrei Groβ Falkenau (nur für Mösland)
W 433 chrztów 1771/24 z parafii Groβ Sokolov (do Mösland)
Księga ślubów 1832-1888 (AD Pelplin W 436)
Pierwszy wpis ??.??.???? r., ostatni wpis ??.??.???? r.
 • Charakterystyka księgi:
- Uzupełnić
 • Miejscowości spoza parafii wg oryginalnej pisowni:
- Uzupełnić
 • Ciekawostki:
- Uzupełnić
Księga ślubów 1889-1963 (w parafii) (wpisy po 1920 r. dostępne tylko w parafii)
Pierwszy wpis ??.??.???? r., ostatni wpis ??.??.???? r.
 • Charakterystyka księgi:
- Uzupełnić
 • Miejscowości spoza parafii wg oryginalnej pisowni:
- Uzupełnić
 • Ciekawostki:
- Uzupełnić
Księga ślubów 1864-1980 (w parafii) (dostępna tylko w parafii)
Pierwszy wpis ??.??.???? r., ostatni wpis ??.??.???? r.
 • Charakterystyka księgi:
- Uzupełnić
 • Miejscowości spoza parafii wg oryginalnej pisowni:
- Uzupełnić
 • Ciekawostki:
- Uzupełnić
Następne księgi nie zostały zdygitalizowane.

Księgi zgonów

Księga zgonów 1733-1744
Ujęta w zest. AD Pelplin z 31.12.2010 r. jako mikrofilm w AP Gdańsk. Sprawa do wyjaśnienia
Księga zgonów 1778-1858 (AD Pelplin W 437)
Pierwszy wpis ??.??.???? r., ostatni wpis ??.??.???? r.
 • Charakterystyka księgi:
- Uzupełnić
 • Miejscowości spoza parafii wg oryginalnej pisowni:
- Uzupełnić
 • Ciekawostki:
- Uzupełnić
Księga zgonów 1843-1899 (AD Pelplin W 438)
Pierwszy wpis ??.??.???? r., ostatni wpis ??.??.???? r.
 • Charakterystyka księgi:
- Uzupełnić
- Wyjaśnić dlaczego pokrywa się częściowo zakres lat ??
 • Miejscowości spoza parafii wg oryginalnej pisowni:
- Uzupełnić
 • Ciekawostki:
- Uzupełnić
Księga zgonów 1900-1963 (w parafii) (wpisy po 1963 r. dostępne tylko w parafii)
Pierwszy wpis ??.??.???? r., ostatni wpis ??.??.???? r.
 • Charakterystyka księgi:
- Uzupełnić
 • Miejscowości spoza parafii wg oryginalnej pisowni:
- Uzupełnić
 • Ciekawostki:
- Uzupełnić
Księga zgonów 1964-1981 (w parafii) (dostępna tylko w parafii)
Pierwszy wpis ??.??.???? r., ostatni wpis ??.??.???? r.
 • Charakterystyka księgi:
- Uzupełnić
 • Miejscowości spoza parafii wg oryginalnej pisowni:
- Uzupełnić
 • Ciekawostki:
- Uzupełnić
Następne księgi nie zostały zdygitalizowane.

Księgi cmentarne

Temat nie przebadany
Dane wprowadzać wg wzorca
Księga cmentarna 1757-1810 (AD Pelplin W1282 / w parafii) (wspólnie z księgą ślubów i zgonów)
Pierwszy wpis ??.??.???? r., ostatni wpis ??.??.???? r.
 • Charakterystyka księgi:
- Uzupełnić
 • Miejscowości spoza parafii wg oryginalnej pisowni:
- Uzupełnić
 • Ciekawostki:
- Uzupełnić
Następne księgi nie zostały zdygitalizowane.

Księgi dusz

Temat nie przebadany
Dane wprowadzać wg wzorca
Księga dusz 1757-1810 (AD Pelplin W1282 / w parafii) (wspólnie z księgą ślubów i zgonów)
Pierwszy wpis ??.??.???? r., ostatni wpis ??.??.???? r.
 • Charakterystyka księgi:
- Uzupełnić
 • Miejscowości spoza parafii wg oryginalnej pisowni:
- Uzupełnić
 • Ciekawostki:
- Uzupełnić
Następne księgi nie zostały zdygitalizowane.

Księgi metrykalne w zasobach AP

Docelowo uzupełnić inf. o księgach jak w pkt. "Ksiągi metrykalne" celem ukazania stanu faktycznego
Wg danych bazy PRADZIAD w Archiwum Państwowym w Gdańsku znajdują się księgi metrykalne:
 • urodzeń: 1818-1874
 • alegaty: nie dotyczy
 • zapowiedzi: Brak danych
 • małżeństw: 1818-1874
 • zgonów: 1818-1874
W/w księgi są udostępniane całkowicie i wchodzą w skład zespołu 1569/0 Akta stanu cywilnego parafii katolickiej w Wielkim Garcu.
Jednocześnie na stronie wg wzoru wyszukiwanie ogólne?? jest doprecyzowana informacja, że akta są z lat:
Komentarz

Księgi metrykalne opublikowane w internecie

Temat nie przebadany

Mikrofilmy ksiąg metrykalnych

Temat nie przebadany
W zasobach Mormonów znajdują się następujące zmikrofilmowane księgi metrykalne:
Wg bazy PRADZIAD przechowywane w AP Gdańsk księgi metrykalne zostały zmikrofilmowane w zakresie:
 • chrztów: 1818-1874
 • alegaty: nie dotyczy
 • zapowiedzi: Brak danych
 • małżeństw: 1818-1874
 • zgonów: 1818-1874

Indeksy ksiąg metrykalnych

Aktualnie w trakcie indeksowania. Indeksy na stronie PomTG oraz Genealodzy.pl

Pozostałe księgi i dokumenty

 • 1928 r. - wg "Zarysu..." archiwum parafialne obejmowało:
 • Akta kościoła od 1735 r.
 • Trzy druki z XVII w. i dwa druki z XVIII w.
Czy się zachowały ?
Czy zachowały się księgi lub dokumenty dotyczące:
- Bractwa Różańca św.
- Bractwa Trzeźwości
- Żywego Różańca niewiast, dziewcząt i mężczyzn
- Stowarzyszenia Dziecięctwa Jezus
- Stowarzyszenia Młodzieży

Komentarz

USC

Siedziby USC

Temat nie przebadany
zakres lat/siedziba USC/podległe miejscowości
????-???? Miejscowość Miejscowość, Miejscowość, Miejscowość

Księgi USC

Po 100 latach od daty wytworzenia księgi przekazywane są do archiwów państwowych.
W tym punkcie i jego podpunktach pod żadnym pozorem nie wolno wprowadzać informacji o księgach w postaci podawania tylko ich zakresu czasowego. Autor tego punktu swoją osobą gwarantuje rzetelność podanych informacji we wzorcu.

Księgi urodzeń

Temat nie przebadany
Dane wprowadzać wg wzorca
Księga urodzeń 1757-1810 (AP Bydgoszcz sygnatura/ USC Pelplin sygnatura)
Pierwszy wpis ??.??.???? r., ostatni wpis ??.??.???? r.
Urodzenia w latach 1938-45
Opisać potencjalne przyczyny zaginięcia ksiąg i skomentować je.
Następne księgi nie zostały zdygitalizowane.

Alegaty

Nie dotyczy.

Księgi zapowiedzi

Temat nie przebadany
Dane wprowadzać wg wzorca
Księga zapowiedzi 1757-1810 (AP Bydgoszcz sygnatura/ USC Pelplin sygnatura)
Pierwszy wpis ??.??.???? r., ostatni wpis ??.??.???? r.
Zapowiedzi w latach 1938-45
Opisać potencjalne przyczyny zaginięcia ksiąg i skomentować je.
Następne księgi nie zostały zdygitalizowane.

Księgi małżeństw

Temat nie przebadany
Dane wprowadzać wg wzorca
Księga małżeństw 1757-1810 (AP Bydgoszcz sygnatura/ USC Pelplin sygnatura)
Pierwszy wpis ??.??.???? r., ostatni wpis ??.??.???? r.
Małżeństwa w latach 1938-45
Opisać potencjalne przyczyny zaginięcia ksiąg i skomentować je.
Następne księgi nie zostały zdygitalizowane.

Księgi rozwodów

Temat nie przebadany
Dane wprowadzać wg wzorca
Księga rozwodów 1757-1810 (AP Bydgoszcz sygnatura/ USC Pelplin sygnatura)
Pierwszy wpis ??.??.???? r., ostatni wpis ??.??.???? r.
Rozwody w latach 1938-45
Opisać potencjalne przyczyny zaginięcia ksiąg i skomentować je.
Następne księgi nie zostały zdygitalizowane.

Księgi zgonów

Temat nie przebadany
Dane wprowadzać wg wzorca
Księga zgonów 1757-1810 (AP Bydgoszcz sygnatura/ USC Pelplin sygnatura)
Pierwszy wpis ??.??.???? r., ostatni wpis ??.??.???? r.
Zmarli w latach 1938-45
Opisać potencjalne przyczyny zaginięcia ksiąg i skomentować je.
Następne księgi nie zostały zdygitalizowane.

Księgi USC w zasobach AP

Wg danych bazy PRADZIAD w zasobach AP brak księgi USC Wielki Garc. Okresowo należy sprawdzać stronę.

Księgi USC opublikowane w internecie

Temat nie przebadany

Mikrofilmy ksiąg USC

Temat nie przebadany
W zasobach Mormonów znajdują się następujące zmikrofilmowane księgi USC Miejscowość:
Wg danych bazy PRADZIAD w zasobach AP brak mikrofilmów ksiąg USC Wielki Garc. Okresowo należy sprawdzać stronę.

Indeksy ksiąg USC

Temat nie przebadany
Aktualnie w trakcie indeksowania. Indeksy na stronie wg wzoru PomTG oraz Genealodzy.pl

Komentarz

Poszukując aktów USC należy sprawdzić dane z urzędów sąsiadujących terytorialnie względnie położonych w najbliższej okolicy: wpisać wg wzoru Silno, itd.

Dyskusje na forach internetowych

Temat nie przebadany

Inne

Kolejne informacje o miejscowości będącej siedzibą parafii można znaleźć na stronie Genepedii Miejscowość