Wałdowo - Parafia rz.-kat. pw. św. Mateusza Apostoła i Ewangelisty

Z Genepedia
Skocz do: nawigacji, wyszukiwania
To jest zalążek artykułu Wałdowo - Parafia rz.-kat. pw. św. Mateusza Apostoła i Ewangelisty. Możesz go rozwinąć i uzupełnić lub poddać weryfikacji.
Jeśli uznasz że artykuł jest kompletny zaznacz ten fakt w Dyskusja:Wałdowo - Parafia rz.-kat. pw. św. Mateusza Apostoła i Ewangelisty o dokumencie.

Wałdowo - Parafia rz.-kat. pw. św. Mateusza Apostoła i Ewangelisty

łac.: Parohiae Waldoviensis
Inne nazwy: Parafia p.w. św. Mateusza, Parafia Wałdowo Kraj.
Instrukcja wprowadzania danych zawarta jest na stronie.
Okresowo należy dokonać porównania zawartości niniejszej strony z wzorcem celem uzupełnienia o nowo dodane elementy.

Kontakt

 • Strona www parafii
 • Adres: 89-405 Wałdowo 113
 • Telefon: 52 388 44 87
 • Strona www diecezji

Opis parafii

Historia parafii

Kościół parafialny
Parafia powstała w czasach zbliżonych do zaprowadzenia chrześcijaństwa przez któregoś z panujących i dowodzi, że obejmowała ona pierwotnie także obszary późniejszych parafii w Pruszczu, Klonii, Zalesiu, i Komierowie.
 • 1359 r. - informacja o najstarszym plebanie (wg "Zarysu...")
Wg "Słownika..." chodzi o 1358 r.
 • 1596 r. - na mapie wieś oznaczona jako pustkowie
 • 16?? r. - odbudowanie wsi
 • 1618 r. - odlanie pierwszego (największego) dzwonu
 • 1621 r. - zakończenie budowy kościoła murowanego
 • 1648 r. - wykonanie drugiego (średniego) dzwonu
Kościół w Komierowie był już filią.
 • 1663 r. - wykonano portal wejściowy do kościoła
 • 1672 r. - w dn. 20 lipca założono Bractwo św. Anny
W 1928 r. liczyło 60 członków.
Do proboszcza należały 2 włóki w 3 polach oraz łąki i ogród.
 • 1742 r. - do 1750 r. wybudowano plebanię i budynek gospodarczy - spichlerz. Obiekty te zachowały się do dnia dzisiejszego.
 • 1743 r. - akta do 1744 r. w AD Pelplin
Czy była filią ? Sprawa do wyjaśnienia
 • 18?? r. - na początku XIX w. założono szpital dla 4 ubogich
 • 18?? r. - wykonanie trzeciego (najmniejszego) dzwonu
 • 1858 r. - założono Bractwo Trzeźwości
 • 1889 r. - założono Apostolstwo Modlitwy
W 1928 r. liczyło 100 członków.
 • 1892 r. - parafia liczyła 1833 dusz
 • 1926 r. - założono Żywy Różaniec
W 1928 r. liczyło 200 członków.
 • 1926 r. - założono Stowarzyszenie Młodzieży Katolickiej Męskiej w Wałdowie
W 1928 r. liczyło 40 członków.
 • 1927 r. - założono Stowarzyszenie Młodzieży Katolickiej Męskiej w Komierowie
W 1928 r. liczyło 28 członków.
 • 1928 r. - w obrębie parafii mieszkało:
- katolików Polaków 3166
- katolików Niemców 147
- ewangelików Niemców 1709
- prawosławnych 10
Ogółem 5132 osoby, w tym komunikujących 2340.
 • 1939 r. - w czasie wojny Niemcy skonfiskowali wszystkie dzwony lecz powróciły nie uszkodzone
 • 1945 r. - w lutym wojska rosyjskie zniszczyły kościół
Podziurawiony został dach. Zniszczeniu uległy mury, okna, organy, cała bielizna kościelna i wszystkie chorągwie. Niewielkiemu uszkodzeniu uległa plebania i mury chlewa.. Spalona została stodoła.
Dekret z dn. 08.09.1984 r. opublikowany w Orędowniku nr 9-10/1984 r.
Kościół filialny Wielka Klonia (1725-1741 oraz 1766-1984)
Patrz strona Parafii Wielka Klonia
Przeanalizować księgi metrykalne Parafii Wałdowo pod kątem obejmowania obszaru Parafii Wielka Klonia, z uwagi na zachowaną księgę zgonów 1903-1944
Kościół filialny Komierowo (1653 - 1935 ? i 1992 - nadal)
Patrz strona Parafii Komierowo
Kościół filialny Włościborz 1992 - nadal
 • 1903 r. - wybudowanie kościoła, do 1939 r. służył ewangelikom
 • 1947 r. - ustanowiony kościołem filialnym
 • 1992 r. - w dn. 15 grudnia (wg Spisu... str. 185) i wg kolejnych spisów do 2014 r. funkcjonował kościół filialny pw. Św. Józefa i Św. Kazimierza - Włościbórz.
Kościół filialny Skarpa 1999 - nadal
 • 1963 r. - w dn. 1 lipca (wg Spisu... z 1958 r. str. 77) i wg spisu z 1968 r. istniała kaplica filialna p.w. NMP Wniebowziętej w Skarpie.
 • 1992 r. - w dn. 15 grudnia (wg Spisu... str. 185) i wg kolejnych spisów do 1998 r. funkcjonował jako kaplica publiczna.
 • 1999 r. - w dn. 1 stycznia (wg Spisu... str. 257) i wg kolejnych spisów do 2014 r. funkcjonował kościół filialny.
Kościół filialny Obodowo 1999 - nadal
 • 1992 r. - w dn. 15 grudnia (wg Spisu... str. 185) i wg kolejnych spisów do 1998 r. funkcjonował jako kaplica publiczna.
 • 1999 r. - w dn. 1 stycznia (wg Spisu... str. 257) i wg kolejnych spisów do 2014 r. funkcjonował kościół filialny.

Cmentarz

Zdjęcia grobów: Patrz Strona
Wyszukiwarka grobów: Brak danych
Indeksy grobów: Brak danych
Opis:Na terenie parafii są trzy cmentarze: dwa w Wałdowie i jeden w Komierowie.
 • Cmentarz przy kościele powstał prawdopodobnie w 1621 r. razem z wybudowanym kościołem. Jest ogrodzony murem kamienno-ceglanym. Prowadzą do niego trzy bramy.
 • Drugi cmentarz w Wałdowie powstał na początku XX w. Cmentarz jest ogrodzony częściowo murem z cegły, a częściowo drucianą siatką.
 • Cmentarz w Komierowie powstał na początku XX w.
 • Patrz też:
Cmentarz ewangelicki - Wałdowo
Strona

Zasięg terytorialny

 • 1??? r. - do parafii miały należeć miejscowości:
Klonia z folwarkiem, Komierowo, Pruszcz, Skarpa, Wałdowo, Wilkowo, Włościbórz, Zalesie.
Komierowo, Łościborz, Obodowo, Przepałkowo, Wałdowo, Wałówko.
 • 18?? r. - na początku XIX w. do parafii należały miejscowości (wg strony "Historia..."):
Adamkowo, Ciosek, Dębiny, Nowe Wałdowo, Obodowo, Olszewka, Pamiętowo, Przepałkowo, Wałdowo, Toboła, Zielonka, Wałdówko, Komierowo, Komierówek, Teklanowo, Włościbórz, Wilkowo, Skarpa, Zalesie, Wielka Klonia, Mała Klonia i Karczewo.
 • kościół parafialny:
- Wałdowo, Teklanowo, Wilkowo, Wałdówko, Obodowo (wieś i kolonia), Pólko, Gruenhal, Przepałkowo, Borówki, Włościborz, Włościborek, Męczychudoba, Skarpy, Zalesie, Pamiętowo, Adamkowo, Toboła i Ciosek
 • filia w Komierowie
- Komierowo i Komierówko
 • filia w Wielkiej Kloni
- Wielka Klonia, Mała Klonia i Nowa Klonia
folwark Borówki
 • kościół parafialny:
- Wałdowo, Toboła, Dębiny, Nowe Wałdowo, Teklanowo, Obodowo, Ciosek, Przepałkowo, Przepałkowo (obszar dworski), Skarpa (obszar dworski), Wałdówko, Olszewka, Wałdówko (obszar dworski), Wilkowo, Włościbórz, Zalesie, Zielonka, Pamiętowo, Adamkowo
 • filia w Komierowie
- Komierowo, Komierówko
 • filia w Wielkiej Kloni
- Wielka Klonia, Karczew, Wielka Klonia (obszar dworski), Mała Klonia.
Adamkowo, Ciosek, Dębiny, Klonia Mała, Klonia Wielka, Karczewo, Komierowo, Komierówko, Olszewka, Pamiętowo, Przepałkowo, Skarpa, Teklanowo, Toboła, Wałdowo, Wałdówko, Wilkowo, Włościbórz, Włościborek, Zalesie, Zielonka.
Mała Klonia, Wielka Klonia.
Dekret z dn. 08.09.1984 r. opublikowany w Orędowniku nr 9-10/1984 r.
Adamkowo, Dębiny, Komierowo, Komierówek, Obodowo, Olszewka, Pamiętowo, Przepałkowo, Skarpa, Teklanowo, Toboły, Wałdowo, Wałdówko, Wilkowo, Włościbórz, Włościborek, Zalesie.
Adamkowo, Dębiny, Komierowo, Komierówek, Obodowo, Olszewka, Pamiętowo, Przepałkowo, Skarpa, Teklanowo, Toboły, Wałdowo, Wałdówko, Wilkowo, Włościbórz, Włościbórek, Zalesie.
Adamkowo, Komierowo, Komierówek, Obodowo, Olszewka, Pamiętowo, Przepałkowo, Skarpa, Teklanowo, Toboła, Wałdowo, Wałdówko, Wilkowo, Włościbórz, Włościbórek, Zalesie.
 • 1998 r. - w dn. 1 stycznia (wg Spisu... str. 196) brak informacji o zasięgu terytorialnym
Adamkowo, Dębiny, Komierowo, Komierówek, Obodowo, Olszewka, Pamiętowo, Przepałkowo, Skarpa, Teklanowo, Toboła, Wałdowo, Wałdówko, Wilkowo, Włościbórz, Włościbórek, Zalesie.
 • 2000 r. - w dn. 20 stycznia (wg Spisu... str. 271) zasięg terytorialny nie uległ zmianie
 • 2001 r. - w dn. 20 stycznia (wg Spisu... str. 267) zasięg terytorialny nie uległ zmianie
 • 2003 r. - w dn. 28 stycznia (wg Spisu... str. 273) zasięg terytorialny nie uległ zmianie
 • 2003 r. - wg strony www "Historia parafii...", w marcu, parafia obejmowała:
Adamkowo, Komierowo, Komierówek, Obodowo, Olszewka, Pamiętowo, Przepałkowo, Skarpa, Teklanowo, Toboła, Wałdowo, Wałdówko, Wilkowo, Włościbórz, Włościbórek, Zalesie.
Adamkowo, Dębiny, Komierowo, Komierówek, Obodowo, Olszewka, Pamiętowo, Przepałkowo, Skarpa, Teklanowo, Toboła, Wałdowo, Wałdówko, Wilkowo, Włościbórz, Włościbórek, Zalesie.
 • 2007 r. - w dn. 17 stycznia (wg Spisu... str. 191) zasięg terytorialny nie uległ zmianie
 • 2008 r. - w dn. 30 stycznia (wg Spisu... str. 191) zasięg terytorialny nie uległ zmianie
 • 2009 r. - w dn. 30 stycznia (wg Spisu... str. 191) zasięg terytorialny nie uległ zmianie
Pozostałe miejscowości (pisownia oryginalna), których nazwy prawdopodobnie "zaginęły":
Temat nie przebadany

Niemiecko-polskie nazwy miejscowości wchodzących w skład parafii

W nawiasach ujęto odmiany pisowni, które w niektórych przypadkach są błędne.
Messtischblatt - 1936 r. Rozpisać miejscowości
Adamshof - Adamkowo (folwark)
- Borówki lub Borówki (folwark)
- Ciosek lub Ciosek
Eichfelde - Dębiny lub Dębiny
Karschewo (zu Gr. Klonia,) Patrz też Karczewo - Karczew (Karczewko, Karszewo, Karczewo; posiadłość z młynem) lub Karczewo
- Klonia z folwarkiem
G. Komierowo - Komierowo lub Komierowo (Komirowo, Komierówek)
Komierowke - Komierówko
Kl.-Klonia (Kl. Klonia, Klehnacker) Patrz też Klonia - Mała Klonia lub Mała Klonia
Justinenhof - Męczychudoba (folwark)
- Nowa Klonia
- Nowe Wałdowo
Obendorf - Obodowo lub Obodowo (Obedno 1367 r., Łobodowo) (wieś i kolonia)
Meyental (Vw. Maiental) - Olszewka lub Olszewka
Pantau Patrz też Pantau - Pamiętowo (Pamelov 1348, Pammetow 1352)
Prust Patrz też Prust Kr. Tuchel - Pruszcz lub Pruszcz
Zempelkowo - Przepałkowo (2.) (Przethpelcowo 1496, Przedpełkowo, Przedpałkowo)
Zempelfeld - Przepałkowo (1.) (obszar dworski)
- Pólko
Skarpi (Gut Skarpi) - Skarpa (Skarpy 1500)) lub Skarpa
- Skarpa (obszar dworski)
- Teklanowo (folwark Wałdowa) lub Teklanowo
Tobolla (Tobollamuchle) - Toboła (osada młyńska) Toboły lub Toboła
Waldau (Dorfwaldau) - Wałdowo (Wałdowo kościelne, Wałdowo kość., Wałdowo Kościelne)
Waldowke (Hofwaldau) - Wałdówko lub Wałdówko
Waldowke - Wałdówko (obszar dworski)
Gross Klonia (Klehnboden) Patrz też: Klonia Gross - Wielka Klonia (Klonia Wielka) lub Wielka Klonia
- Wielka Klonia (obszar dworski)
Wulfsiedel - Wilkowo (Wilkovo 1362, Vylkovo)
- Włościbórek (Włościborek) lub Włościbórek
Lossburg (Gr. Lossburg) - Włościbórz (Lościbórz, Łościbórz, Łossowo 1373, Włościbor 1546, Łościbor 1728)
Grüntal (Salesch) - Zalesie
- Zielonka

Mapy

Uzupełnić

Księża

Pracujący w parafii

13?? - 1359 - Ks. Wawrzyniec Pleban
16?? - 1667 - Ks. Złotowski Paweł Proboszcz
16?? - 1695 - Ks. Cichowski Józef Proboszcz
18?? - 1848 - Ks. Malinowski Franciszek Proboszcz
1851 - 1878 - Ks. Królikowski Konstantyn Proboszcz
1889 - 1911 - Ks. Kacki Jan Proboszcz
1911 - 1949 - Ks. Brettschneider Feliks Proboszcz
1928 - 1928 - Ks. Wałdoch Jan Administrator
1933 - 19?? - Ks. Scheffler Konrad Administrator
1946 - 1951 - Ks. Litewski Kazimierz Administrator
1951 - 1957 - Ks. Litewski Kazimierz Proboszcz
1953 - 19?? - Ks. Dominiczak Czesław Wikariusz
1957 - 1961 - Ks. Słomiński Tadeusz Administrator
1958 - 19?? - Ks. Doering Walerian Wikariusz
1961 - 1983 - Ks. Smoczyński Józef Administator
1963 - 19?? - Ks. Wiktorowicz Stanisław Wikariusz
1963 - 19?? - Ks. Lisakowski Józef Wikariusz
1964 - 1968 - Ks. Koślicki Zbigniew Bogumił Wikariusz
19?? - 1981 - Ks. Dobrzewiński Roman Wikariusz
1981 - 1983 - Ks. Cyrankowski Lucjan Wikariusz
1983 - 1983 - Ks. Smoczyński Józef Proboszcz
1983 - 1989 - Ks. Cyrzan Henryk Proboszcz
1985 - 1987 - Ks. Kroplewski Tomasz Wikariusz
1989 - 1992 - Ks. Karliński Andrzej Proboszcz
1990 - 1991 - Ks. Syldatk Zdzisław Wikariusz
1992 - 1996 - Ks. Górecki Zenon Proboszcz
1992 - 1995 - Ks. Patoleta Bogusław Wikariusz
1996 - 2007 - Ks. Kąkolewski Alojzy Proboszcz
1997 - 2000 - Ks. Szlachcikowski Piotr Wikariusz
2000 - 2007 - Ks. Jakubek Krzysztof Wikariusz
2007 - 2020 - Ks. Maciejewski Sławomir Proboszcz
2007 - 2010 - Ks. Pielecki Waldemar Wikariusz
2010 - 2011 - Ks. Olszewski Tadeusz Wikariusz
2013 - 2015 - Ks. Kostewicz Zbigniew Pomoc duszpasterska
2017 - 20?? - Ks. Ossowicki Sławomir Pomoc duszpasterska
2020 - 2021 - Ks. Węsierski Krzysztof Proboszcz
2020 - 2021 - Ks. Ostrowski Paweł Kacper Posługa duszpasterska

Powołania kapłańskie i zakonne

1??? - Ks. Matyka Aleksander
1??? - Ks. Osowicki Jerzy
1??? - Ks. Poteracki Andrzej
 • Źródła:
Strona www diecezji

Kapłani pochowani w kościele

Temat nie przebadany
??.??.1??? - Ks. nazwisko i imię

Kapłani pochowani na cm. parafialnym

13.06.1878 - Ks. Królikowski Konstantyn (Królikowski Konstanty)
29.08.1911 - Ks. Kacki Jan
13.12.1952 - Ks. Brettschneider Feliks
17.02.1983 - Ks. Smoczyński Józef

Kapłani pochowani na cm. komunalnym

Temat nie przebadany
??.??.1??? - Ks. nazwisko i imię

Księgi i dokumenty parafialne

Księgi metrykalne i inne

Prowadzenie ksiąg metrykalnych stało się obowiązkiem wynikającym z uchwał podjętych na Soborze Trydenckim (1545-1563).
Zasady udostępniania zbiorów w AD Pelplin

Najstarsze księgi

- chrztów od 1610 r.
- ślubów 1616-1660, od 1691 r.
- zgonów 1709-1727, 1739-1768, od 1774 r.
Skomentować po opracowaniu charakterystyk
Na stronie "Historia parafii..." jest zaskakująca informacja dot. lutego 1945 r.:
Poważna strata dotyczy też akt parafialnych, które zostały spalone prawie doszczętnie. Nie zachowały się, więc żadne księgi sprzed roku 1900, a w tych, które zostały wyrwano wiele kartek. Prawdopodobnie razem z innymi dokumentami zniszczona została, też Kronika parafialna.
Sprawa do wyjaśnienia
- chrztów: 1894-1895, 1900-1935, 1937-1949, 1950-1954, 1954-1958, 1958-1964-1978, 1978-1981, 1981-1983 i od 1984 r.
- ślubów: 1889-1945, 1945-1949, 1950-1964, 1964-1979, 1979-1985 i od 1986 r.
- zgonów: 1878-1911, 1903-1944, 1945-1947, 1950-1970 i od 1970 r.
 • 2003 r. - zgodnie z załącznikiem nr 1 do protokołu przekazania ksiąg, do AD Pelplin przekazano z Niemiec księgi o sygn. W 1689 - W 1700,
tj. 12 woluminów, co jest zgodne z poniższym zestawieniem

Księgi chrztów

Księga chrztów 1607-1684 (AD Pelplin W 1689) (wspólnie z księgą ślubów)
Pierwszy wpis ??.??.???? r., ostatni wpis ??.??.???? r.
 • Charakterystyka księgi:
- na okładce pierwotny opis 1603 - 1661 został poprawiony na 1609 - 1661
- na pierwszej stronie jest opis 1607 - 1668 s. 112-149 1668 - 1684
- wpisy dokonywane były chronologicznie względem miejscowości przynależnych do parafii,
- daty pierwszego i ostatniego wpisu należy ustalić w oparciu o szczegółową analizę księgi
- Uzupełnić
 • Miejscowości spoza parafii wg oryginalnej pisowni:
- Uzupełnić
 • Ciekawostki:
- Uzupełnić
Księga chrztów 1685-1708 (AD Pelplin W 1690) (wspólnie z księgą ślubów i zgonów)
Pierwszy wpis XX.XX.1685 r., ostatni wpis 10.03.1708 r.
 • Charakterystyka księgi:
- opis na okładce 1681 - 1707 zmieniono na 1685 - 1704, a naztępnie na 1685 - 1708
- na pierwszej stronie opis 1685 - 1708
- na drugiej stronie opis 1685 - XX.03.1704
- Uzupełnić
 • Miejscowości spoza parafii wg oryginalnej pisowni:
- Uzupełnić
 • Ciekawostki:
- Uzupełnić
Księga chrztów 1708-1753
Brak danych
Księga chrztów 1754-1774 (AD Pelplin W 1691)
Pierwszy wpis 20.01.1754 r., ostatni wpis 03.03.1774 r.
 • Charakterystyka księgi:
- na pierwszej stronie opis 20.01.1754 - 03.03.1774
- Uzupełnić
 • Miejscowości spoza parafii wg oryginalnej pisowni:
- Uzupełnić
 • Ciekawostki:
- Uzupełnić
Księga chrztów 1773-1792 (AD Pelplin W 1697) (wspólnie z księgą ślubów i zgonów)
Pierwszy wpis 16.11.1773 r., ostatni wpis 23.09.1792 r.
 • Charakterystyka księgi:
- pierwotny opis na okładce 1773 - 1795 zmieniono na 1773 - 1792,
- na pierwszej stronie jest opis 1773 - 1784 i 1784 - 1792,
- zinterpretować wpisy z 1774 r. względem poprzedniej księgi
- Uzupełnić
 • Miejscowości spoza parafii wg oryginalnej pisowni:
- Uzupełnić
 • Ciekawostki:
- Uzupełnić
Księga chrztów 1792-1826 (AD Pelplin W 1692)
Pierwszy wpis 23.09.1792 r., ostatni wpis 30.12.1826 r.
 • Charakterystyka księgi:
- Uzupełnić
 • Miejscowości spoza parafii wg oryginalnej pisowni:
- Uzupełnić
 • Ciekawostki:
- Uzupełnić
Księga chrztów 1827-1841 (AD Pelplin W 1693)
Pierwszy wpis 07.01.1823 r., ostatni wpis 26.12.1841 r.
 • Charakterystyka księgi:
- Uzupełnić
 • Miejscowości spoza parafii wg oryginalnej pisowni:
- Uzupełnić
 • Ciekawostki:
- Uzupełnić
Księga chrztów 1842-1851 (AD Pelplin W 1694)
Pierwszy wpis 02.01.1842 r., ostatni wpis 22.01.1851 r.
 • Charakterystyka księgi:
- na pierwszej stronie jest opis XX.XX.1842 - XX.01.1851,
- Uzupełnić
 • Miejscowości spoza parafii wg oryginalnej pisowni:
- Uzupełnić
 • Ciekawostki:
- Uzupełnić
Księga chrztów 1851-1894
Brak danych
Księga chrztów 1894-1900 (w parafii)
Pierwszy wpis 27.05.1894 r., ostatni wpis 09.12.1900 r.
 • Charakterystyka księgi:
- księga ma charakter szczątkowy; brak początku,
- Uzupełnić
 • Miejscowości spoza parafii wg oryginalnej pisowni:
- Uzupełnić
 • Ciekawostki:
- Uzupełnić
Księga chrztów 1900-1935 (w parafii) (wpisy po 1920 r. dostępne tylko w parafii)
Pierwszy wpis 09.12.1900 r., ostatni wpis 24.11.1935 r.
 • Charakterystyka księgi:
- Uzupełnić
 • Miejscowości spoza parafii wg oryginalnej pisowni:
- Uzupełnić
 • Ciekawostki:
- Uzupełnić
Księga chrztów 1935-1945
Brak danych, skomentować po analizie kolejnej księgi
Księga chrztów 1945-1949 (w parafii) (dostępna tylko w parafii)
Pierwszy wpis 14.03.1945 r., ostatni wpis 26.12.1949 r.
 • Charakterystyka księgi:
- kolejne "rozdziały" zawierają wpisy z lat
- 1937 - 1941
- uzupełnienia z lat 1898-1957
- 1942 - 1943
- metryki zastępcze z terenów wschodnich
- przeanalizować i zinterpretować
- Uzupełnić
 • Miejscowości spoza parafii wg oryginalnej pisowni:
- Uzupełnić
 • Ciekawostki:
- Uzupełnić
Księga chrztów 1948-1952 (w parafii) uzupełnienia (dostępna tylko w parafii)
Pierwszy wpis ??.??.???? r., ostatni wpis ??.??.???? r.
 • Charakterystyka księgi:
- brak chronologii wpisów
- daty skrajnych wpisów do ustalenia po szczegółowej analizie księgi
- Uzupełnić
 • Miejscowości spoza parafii wg oryginalnej pisowni:
- Uzupełnić
 • Ciekawostki:
- Uzupełnić
Wprowadzić kolejne księgi

Księgi konwersji

Temat nie przebadany
Dane wprowadzać wg wzorca
Księga konwersji 1757-1810 (AD Pelplin W1282 / w parafii) (wspólnie z księgą ślubów i zgonów)
Pierwszy wpis ??.??.???? r., ostatni wpis ??.??.???? r.
 • Charakterystyka księgi:
- Uzupełnić
 • Miejscowości spoza parafii wg oryginalnej pisowni:
- Uzupełnić
 • Ciekawostki:
- Uzupełnić
Następne księgi nie zostały zdygitalizowane.

Księgi I komunii

Temat nie przebadany
Dane wprowadzać wg wzorca
Księga I komunii 1757-1810 (AD Pelplin W1282 / w parafii) (wspólnie z księgą ślubów i zgonów)
Pierwszy wpis ??.??.???? r., ostatni wpis ??.??.???? r.
 • Charakterystyka księgi:
- Uzupełnić
 • Miejscowości spoza parafii wg oryginalnej pisowni:
- Uzupełnić
 • Ciekawostki:
- Uzupełnić
I komunia w latach 1938-45
Opisać potencjalne przyczyny zaginięcia ksiąg i skomentować je.
Następne księgi nie zostały zdygitalizowane.

Księgi bierzmowanych

Temat nie przebadany
Dane wprowadzać wg wzorca
Księga bierzmowanych 1757-1810 (AD Pelplin W1282 / w parafii) (wspólnie z księgą ślubów i zgonów)
Pierwszy wpis ??.??.???? r., ostatni wpis ??.??.???? r.
 • Charakterystyka księgi:
- Uzupełnić
 • Miejscowości spoza parafii wg oryginalnej pisowni:
- Uzupełnić
 • Ciekawostki:
- Uzupełnić
Bierzmowania w latach 1938-45
Opisać potencjalne przyczyny zaginięcia ksiąg i skomentować je.
Następne księgi nie zostały zdygitalizowane.

Alegaty

Nie dotyczy.

Księgi zapowiedzi

Nie były dygitalizowane. AD Pelplin nie posiada (w swoich zasobach) żadnych ksiąg. Informacji na ten temat należy szukać tylko w parafii.

Księgi ślubów

Księga ślubów 1611-1661 (AD Pelplin W 1689) (wspólnie z księgą chrztów)
Pierwszy wpis ??.??.???? r., ostatni wpis ??.??.???? r.
 • Charakterystyka księgi:
- na okładce pierwotny opis 1603 - 1661 został poprawiony na 1609 - 1661
- na pierwszej stronie jest opis 1611 - 1661
- wpisy dokonywane były chronologicznie względem miejscowości przynależnych do parafii,
- daty skrajnych wpisów do ustalenia po szczegółowej analizie księgi
- Uzupełnić
 • Miejscowości spoza parafii wg oryginalnej pisowni:
- Uzupełnić
 • Ciekawostki:
- Uzupełnić
Księga ślubów 1662-1689
Brak danych
Księga ślubów 1690-1708 (AD Pelplin W 1690) (wspólnie z księgą chrztów i zgonów)
Pierwszy wpis 15.01.1690 r., ostatni wpis 22.01.1708 r.
 • Charakterystyka księgi:
- na okładce pierwotny opis 1641 - 1707 został poprawiony na 1690 - 1708
- księga składa się z "rozdziałów" w kolejności:
- kościół w Zalesiu 07.02.1641 - 25.04.1647 sprawa do wyjaśnienia
- lata 1703-1706 sprawa do wyjaśnienia
- aktów ślubów
- Uzupełnić
 • Miejscowości spoza parafii wg oryginalnej pisowni:
- Uzupełnić
 • Ciekawostki:
- Uzupełnić
Księga ślubów 1708-1736
Brak danych
Księga ślubów 1736-1774 (AD Pelplin W 1695)
Pierwszy wpis 05.02.1736 r., ostatni wpis 23.10.1773 r.
 • Charakterystyka księgi:
- na okładce pierwotny opis 1754 - 1774 został poprawiony na 1736 - 1774
- na pierwszej stronie pierwotny opis 01.01.1754 - 23.10.1773 poprawiono na 01.11.1736 - 23.10.1773
- ostatnich 13 aktów zostało pokreślonych sprawdzić względem kolejnej księgi
- Uzupełnić
 • Miejscowości spoza parafii wg oryginalnej pisowni:
- Uzupełnić
 • Ciekawostki:
- Uzupełnić
Księga ślubów 1773-1795 (AD Pelplin W 1697) (wspólnie z księgą ślubów i zgonów)
Pierwszy wpis 21.11.1773 r., ostatni wpis 09.11.1795 r.
 • Charakterystyka księgi:
- Uzupełnić
 • Miejscowości spoza parafii wg oryginalnej pisowni:
- Uzupełnić
 • Ciekawostki:
- Uzupełnić
Dodatkowe metryki
W 1697 Kommunikanten 1774-1775
W 1697 Kommunikanten 1774-1775
Księga ślubów 1795-1841 (AD Pelplin W 1698) (wspólnie z księgą zgonów)
Pierwszy wpis 09..11.1795 r., ostatni wpis 22.11.1841 r.
 • Charakterystyka księgi:
- na okładce pierwotny opis 1772 - 1841 został poprawiony na XX.11.1795 - 1841
- na drugiej stronie jest opis 09.11.1795 - 20.05.1832 wyjaśnić różnice
- Uzupełnić
 • Miejscowości spoza parafii wg oryginalnej pisowni:
- Uzupełnić
 • Ciekawostki:
- Uzupełnić
Komentarz
W 1689 Einträge nach Ortschaften unterteilt, Taufen und Trauungen nicht sauber getrennt
W 1689 wpisów podzielona przez miasto, chrztów i ślubów nie czysto oddzielone
Księga ślubów 1842-1878 (AD Pelplin W 1696)
Pierwszy wpis 17.01.1842 r., ostatni wpis 05.01.1878 r.
 • Charakterystyka księgi:
- na pierwszej stronie jest opis 17.01.1842 - 29.01.1878 wyjaśnić różnice
- Uzupełnić
 • Miejscowości spoza parafii wg oryginalnej pisowni:
- Uzupełnić
 • Ciekawostki:
- Uzupełnić
Księga ślubów 1878-1888
Brak danych
Księga ślubów 1888-1945 (w parafii) (wpisy po 1920 r. dostępne tylko w parafii)
Pierwszy wpis 22.07.1888 r., ostatni wpis XX.XX.1944 r.
 • Charakterystyka księgi:
- brak początku i końca księgi
- Uzupełnić
 • Miejscowości spoza parafii wg oryginalnej pisowni:
- Uzupełnić
 • Ciekawostki:
- Uzupełnić
Księga ślubów 1945-1947 (w parafii) (dostępna tylko w parafii)
Pierwszy wpis 02.04.1945 r., ostatni wpis 27.04.1947 r.
 • Charakterystyka księgi:
- Uzupełnić
 • Miejscowości spoza parafii wg oryginalnej pisowni:
- Uzupełnić
 • Ciekawostki:
- Uzupełnić
Księga ślubów 1945-1949 (w parafii) (dostępna tylko w parafii)
Pierwszy wpis 03.04.1945 r., ostatni wpis 27.12.1949 r.
 • Charakterystyka księgi:
- porównać z poprzednią księgą
- Uzupełnić
 • Miejscowości spoza parafii wg oryginalnej pisowni:
- Uzupełnić
 • Ciekawostki:
- Uzupełnić
Księga ślubów 1950-1964 (w parafii) (dostępna tylko w parafii)
Pierwszy wpis 08.01.1950 r., ostatni wpis 25.11.1964 r.
 • Charakterystyka księgi:
- Uzupełnić
 • Miejscowości spoza parafii wg oryginalnej pisowni:
- Uzupełnić
 • Ciekawostki:
- Uzupełnić
Księga ślubów 1964-1979 (w parafii) (dostępna tylko w parafii)
Pierwszy wpis 26.12.1964 r., ostatni wpis 20.10.1979 r.
 • Charakterystyka księgi:
- Uzupełnić
 • Miejscowości spoza parafii wg oryginalnej pisowni:
- Uzupełnić
 • Ciekawostki:
- Uzupełnić
Księga protokołów 1948-1988 (w parafii) (dostępna tylko w parafii)
Pierwszy wpis 22.06.1965 r., ostatni wpis 06.02.1988 r.
 • Charakterystyka księgi:
- w wielu przypadkach związana z chrztami z terenów wschodnich,
- [[wyjaśnić różnicę między 1948 a 1965 r.
- Uzupełnić
 • Miejscowości spoza parafii wg oryginalnej pisowni:
- Uzupełnić
 • Ciekawostki:
- Uzupełnić

Księgi zgonów

Księga zgonów 1691-1702 (AD Pelplin W 1690) (wspólnie z księgą chrztów i ślubów)
Pierwszy wpis ??.??.???? r., ostatni wpis ??.??.???? r.
 • Charakterystyka księgi:
- pierwotny opis na okładce 1641-1707 został zmieniony na 1690-1708
- na pierwszej stronie jst opis 1691-1702
- księga ma charakter szczątkowy
- daty skrajnych wpisów zostana ustalone po szczegółowej analizie
- Uzupełnić
 • Miejscowości spoza parafii wg oryginalnej pisowni:
- Uzupełnić
 • Ciekawostki:
- Uzupełnić
Księga zgonów 1703-1772
Brak danych
Księga zgonów 1773-1792 (AD Pelplin W 1697) (wspólnie z księgą chrztów i ślubów)
Pierwszy wpis 17.11.1773 r., ostatni wpis 14.04.1792 r.
 • Charakterystyka księgi:
- pierwotny opis na okładce 1773 - 1795 zmieniono na 1773 - 1791, a następnie na 1773 - 1792
- Uzupełnić
 • Miejscowości spoza parafii wg oryginalnej pisowni:
- Uzupełnić
 • Ciekawostki:
- Uzupełnić
Dodatkowe metryki
W 1697 Kommunikanten 1774-1775
W 1697 Kommunikanten 1774-1775
Księga zgonów 1792-1830 (AD Pelplin W 1698) (wspólnie z księgą ślubów)
Pierwszy wpis 17.04.1792 r., ostatni wpis 23.10.1830 r.
 • Charakterystyka księgi:
- pierwotny opis na okładce 1772 - 1841 zmieniono na 1792 - 1831
- na pierwszej stronie jest opis 1792 - 1830
- Uzupełnić
 • Miejscowości spoza parafii wg oryginalnej pisowni:
- Uzupełnić
 • Ciekawostki:
- Uzupełnić
Komentarz
W 1689 Einträge nach Ortschaften unterteilt, Taufen und Trauungen nicht sauber getrennt
W 1689 wpisów podzielona przez miasto, chrztów i ślubów nie czysto oddzielone
Księga zgonów 1831-1841 (AD Pelplin W 1699)
Pierwszy wpis 01.01.1831 r., ostatni wpis 25.12.1841 r.
 • Charakterystyka księgi:
- Uzupełnić
 • Miejscowości spoza parafii wg oryginalnej pisowni:
- Uzupełnić
 • Ciekawostki:
- Uzupełnić
Księga zgonów 1842-1865 (AD Pelplin W 1700)
Pierwszy wpis 10.01.1842 r., ostatni wpis 30.12.1865 r.
 • Charakterystyka księgi:
- Uzupełnić
 • Miejscowości spoza parafii wg oryginalnej pisowni:
- Uzupełnić
 • Ciekawostki:
- Uzupełnić
Księga zgonów 1866-1877
Brak danych
Księga zgonów 1878-1911 (w parafii)
Pierwszy wpis 06.01.1878 r., ostatni wpis 27.12.1911 r.
 • Charakterystyka księgi:
- Rozpisać księgi
- Uzupełnić
 • Miejscowości spoza parafii wg oryginalnej pisowni:
- Uzupełnić
 • Ciekawostki:
- Uzupełnić
Księga zgonów 1912-1945
Brak danych
Księga zgonów 1945-1947 (w parafii)
Pierwszy wpis 15.03.1945 r., ostatni wpis 29.04.1947 r.
 • Charakterystyka księgi:
- Uzupełnić
 • Miejscowości spoza parafii wg oryginalnej pisowni:
- Uzupełnić
 • Ciekawostki:
- Uzupełnić
Księga zgonów 1945-1949 (w parafii)
Pierwszy wpis ??.??.???? r., ostatni wpis ??.??.???? r.
 • Charakterystyka księgi:
- brak chronologii wpisów,
- porównać z poprzednią księgą
- Uzupełnić
 • Miejscowości spoza parafii wg oryginalnej pisowni:
- Uzupełnić
 • Ciekawostki:
- Uzupełnić
Księga zgonów 1950-1970 (w parafii) (wpisy po 1961 r. dostępne tylko w parafii)
Pierwszy wpis 01.01.1950 r., ostatni wpis 23.04.1970 r.
 • Charakterystyka księgi:
- Uzupełnić
 • Miejscowości spoza parafii wg oryginalnej pisowni:
- Uzupełnić
 • Ciekawostki:
- Uzupełnić
Księga zgonów 1970-1992 (w parafii)
Pierwszy wpis 25.04.1970 r., ostatni wpis 20.11.1992 r.
 • Charakterystyka księgi:
- Uzupełnić
 • Miejscowości spoza parafii wg oryginalnej pisowni:
- Uzupełnić
 • Ciekawostki:
- Uzupełnić
Księga zgonów 1992-2008 (w parafii)
Pierwszy wpis 04.12.1992 r., ostatni wpis 29.05.2008 r.
 • Charakterystyka księgi:
- Uzupełnić
 • Miejscowości spoza parafii wg oryginalnej pisowni:
- Uzupełnić
 • Ciekawostki:
- Uzupełnić

Księgi cmentarne

Temat nie przebadany
Dane wprowadzać wg wzorca
Księga cmentarna 1757-1810 (AD Pelplin W1282 / w parafii) (wspólnie z księgą ślubów i zgonów)
Pierwszy wpis ??.??.???? r., ostatni wpis ??.??.???? r.
 • Charakterystyka księgi:
- Uzupełnić
 • Miejscowości spoza parafii wg oryginalnej pisowni:
- Uzupełnić
 • Ciekawostki:
- Uzupełnić
Następne księgi nie zostały zdygitalizowane.

Księgi dusz

Temat nie przebadany
Dane wprowadzać wg wzorca
Księga dusz 1757-1810 (AD Pelplin W1282 / w parafii) (wspólnie z księgą ślubów i zgonów)
Pierwszy wpis ??.??.???? r., ostatni wpis ??.??.???? r.
 • Charakterystyka księgi:
- Uzupełnić
 • Miejscowości spoza parafii wg oryginalnej pisowni:
- Uzupełnić
 • Ciekawostki:
- Uzupełnić
Następne księgi nie zostały zdygitalizowane.

Księgi metrykalne w zasobach AP

Docelowo uzupełnić inf. o księgach jak w pkt. "Ksiągi metrykalne" celem ukazania stanu faktycznego
Wg danych bazy PRADZIAD w Archiwum Państwowym w Bydgoszczy znajdują się księgi metrykalne:
 • urodzeń: 1808, 1814-1847
 • alegaty: nie dotyczy
 • zapowiedzi: Brak danych
 • małżeństw: 1808, 1814-1844, 1846-1847
 • zgonów: 1808, 1814-1844, 1846-1847
W/w księgi są udostępniane całkowicie i wchodzą w skład zespołu 361/0 Akta metrykalne par. rz.-kat. w Wałdowie
Jednocześnie na stronie wg wzoru wyszukiwanie ogólne?? jest doprecyzowana informacja, że akta są z lat:
Komentarz

Księgi metrykalne opublikowane w internecie

Temat nie przebadany

Mikrofilmy ksiąg metrykalnych

Temat nie przebadany
W zasobach Mormonów znajdują się następujące zmikrofilmowane księgi metrykalne:
Wg bazy PRADZIAD przechowywane w AP Bydgoszcz księgi metrykalne zostały zmikrofilmowane w zakresie:
 • chrztów: 1808, 1814-1847
 • alegaty: nie dotyczy
 • zapowiedzi: Brak danych
 • małżeństw: 1808, 1814-1844, 1846-1847
 • zgonów: 1808, 1814-1844, 1846-1847

Indeksy ksiąg metrykalnych

Aktualnie w trakcie indeksowania. Indeksy na stronie Genealodzy.pl, okresowo należy sprawdzać stronę PomTG.

Pozostałe księgi i dokumenty

Wg zestawienia AD Pelplin z dn. 31.12.2010 r. zostały zdygitalizowane pozycje:
- cmentarz Wielka Klonia i Komierowo 1903-1945
- przychody i rozchody 1689-1706
- Bractwo Różańcowe 1686-1687 (brak inf. w historii parafii)
Ustalić zawartość tych pozycji
Czy zachowały się księgi lub dokumenty dotyczące
- Bractwa św. Anny
- Szpitala
- Bractwa Trzeźwości
- Apostolstwa Modlitwy
- Żywego Różańca
- Stowarzyszenia Młodzieży Katolickiej Męskiej w Wałdowie
- Stowarzyszenia Młodzieży Katolickiej Męskiej w Komierowie

Komentarz

USC

Siedziby USC

Temat nie przebadany
zakres lat/siedziba USC/podległe miejscowości
????-???? Miejscowość Miejscowość, Miejscowość, Miejscowość

Księgi USC

Po 100 latach od daty wytworzenia księgi przekazywane są do archiwów państwowych.
W tym punkcie i jego podpunktach pod żadnym pozorem nie wolno wprowadzać informacji o księgach w postaci podawania tylko ich zakresu czasowego. Autor tego punktu swoją osobą gwarantuje rzetelność podanych informacji we wzorcu.

Księgi urodzeń

Temat nie przebadany
Dane wprowadzać wg wzorca
Księga urodzeń 1757-1810 (AP Bydgoszcz sygnatura/ USC Pelplin sygnatura)
Pierwszy wpis ??.??.???? r., ostatni wpis ??.??.???? r.
Urodzenia w latach 1938-45
Opisać potencjalne przyczyny zaginięcia ksiąg i skomentować je.
Następne księgi nie zostały zdygitalizowane.

Alegaty

Nie dotyczy.

Księgi zapowiedzi

Temat nie przebadany
Dane wprowadzać wg wzorca
Księga zapowiedzi 1757-1810 (AP Bydgoszcz sygnatura/ USC Pelplin sygnatura)
Pierwszy wpis ??.??.???? r., ostatni wpis ??.??.???? r.
Zapowiedzi w latach 1938-45
Opisać potencjalne przyczyny zaginięcia ksiąg i skomentować je.
Następne księgi nie zostały zdygitalizowane.

Księgi małżeństw

Temat nie przebadany
Dane wprowadzać wg wzorca
Księga małżeństw 1757-1810 (AP Bydgoszcz sygnatura/ USC Pelplin sygnatura)
Pierwszy wpis ??.??.???? r., ostatni wpis ??.??.???? r.
Małżeństwa w latach 1938-45
Opisać potencjalne przyczyny zaginięcia ksiąg i skomentować je.
Następne księgi nie zostały zdygitalizowane.

Księgi rozwodów

Temat nie przebadany
Dane wprowadzać wg wzorca
Księga rozwodów 1757-1810 (AP Bydgoszcz sygnatura/ USC Pelplin sygnatura)
Pierwszy wpis ??.??.???? r., ostatni wpis ??.??.???? r.
Rozwody w latach 1938-45
Opisać potencjalne przyczyny zaginięcia ksiąg i skomentować je.
Następne księgi nie zostały zdygitalizowane.

Księgi zgonów

Temat nie przebadany
Dane wprowadzać wg wzorca
Księga zgonów 1757-1810 (AP Bydgoszcz sygnatura/ USC Pelplin sygnatura)
Pierwszy wpis ??.??.???? r., ostatni wpis ??.??.???? r.
Zmarli w latach 1938-45
Opisać potencjalne przyczyny zaginięcia ksiąg i skomentować je.
Następne księgi nie zostały zdygitalizowane.

Księgi USC w zasobach AP

Wg danych bazy PRADZIAD w Archiwum Państwowym w Bydgoszcz znajdują się księgi USC Wałdowo:
 • urodzeń: 1874-1909
 • alegaty: Nie dotyczy
 • zapowiedzi: Brak danych
 • małżeństw: 1874-1896, 1899-1909
 • rozwodów: Brak danych
 • zgonów: 1874-1909
W/w księgi są udostępniane całkowicie i wchodzą w skład zespołu 1659/0 Urząd Stanu Cywilnego Wałdowo
Komentarz

Księgi USC opublikowane w internecie

Temat nie przebadany

Mikrofilmy ksiąg USC

Temat nie przebadany
W zasobach Mormonów znajdują się następujące zmikrofilmowane księgi USC Miejscowość:
Wg bazy PRADZIAD przechowywane są w AP Bydgoszcz zmikrofilmowane księgi USC Wałdowo:
 • urodzeń: 1874-1883
 • alegaty: nie dotyczy
 • zapowiedzi: Brak danych
 • małżeństw: 1874-1883
 • rozwodów: Brak danych
 • zgonów: 1874-1883
Komentarz

Indeksy ksiąg USC

Temat nie przebadany
Aktualnie w trakcie indeksowania. Indeksy na stronie wg wzoru PomTG oraz Genealodzy.pl

Komentarz

Poszukując aktów USC należy sprawdzić dane z urzędów sąsiadujących terytorialnie względnie położonych w najbliższej okolicy: wpisać wg wzoru Silno, itd.

Dyskusje na forach internetowych

Temat nie przebadany

Inne

Kolejne informacje o miejscowości będącej siedzibą parafii można znaleźć na stronie Genepedii Miejscowość
Strony internetowe:
- Historia parafii ...