Tymawa - Parafia rz.-kat. pw. św. Michała Archanioła

Z Genepedia
Skocz do: nawigacji, wyszukiwania
To jest zalążek artykułu Tymawa - Parafia rz.-kat. pw. św. Michała Archanioła. Możesz go rozwinąć i uzupełnić lub poddać weryfikacji.
Jeśli uznasz że artykuł jest kompletny zaznacz ten fakt w Dyskusja:Tymawa - Parafia rz.-kat. pw. św. Michała Archanioła o dokumencie.

Tymawa - Parafia rz.-kat. pw. św. Michała Archanioła

łac.: Parohiae Brak danych
Instrukcja wprowadzania danych zawarta jest na stronie.
Okresowo należy dokonać porównania zawartości niniejszej strony z wzorcem celem uzupełnienia o nowo dodane elementy.

Kontakt

 • Strona www parafii: Brak danych
 • 83-140 Tymawa
 • tel. 58-535 19 45

Opis parafii

Historia parafii

Kościół parafialny
 • 11?? r. - utworzono parafię
Wg Spisu... 1995 r. str. 297 parafię założył prawdopodobnie jeden z książąt pomorskich w XII w., przed przybyciem rycerzy z Kalatawy (1224 r.)
 • 15?? r. - parafią zawładnęli luteranie (wg "Zarysu...")
Wg "Zarysu..." dla par. Gniew nastąpiło to w 1557 r.
Do parafii należały 4 włóki
Wg "Zarysu..." dla par. Gniew nastąpiło to w 01.07.1596 r.
Wg Spisu... 1995 r. str. 297 w tym roku wyparto z kościoła luteran, którzy zawładnęli nim w czasie reformacji
Nie dawno wybudowano kościół o konstrukcji muru pruskiego
Czy zachowały się akta ?
 • 1616 r. - ufundowano dzwon
 • 1642 r. - najpóźniej w 1654 r. parafię przyłączono jako filię do Parafii Gniew (wg "Zarysu...")
Wg "Słownika..." z powołaniem na wizytację Bpa Madalińskiego kościół miał status kościoła parafialnego jeszcze w 1686 r.
Wg "Zarysu..." dla par. Gniew nastąpiło to w 1596 r. i następnie na stałe w XVII w. Sprawa do wyjaśnienia
 • 16?? r. - wybudowano obecny kościół murowany
Czy zachowały się akta ?
 • 1692 r. - ufundowano drugi dzwon
Czy zachowały się akta ?
 • 1750 r. - założono Bractwo św. Rocha (wg "Zarysu...")
Potwierdzone przez papieża Benedykta XIV dn. 12.03.1751 r.
Brak danych o liczebności w 1928 r.
Wg "Słownika..." założone w 1854 r.
Czy zachowały się akta ?
 • 1790 r. - założono Bractwo św. Michała
Brak danych o liczebności w 1928 r.
 • 1922 r. - reerygowano parafię jako Kurację (wg dekretu z dn. 30.03.1936 r.)
Brak dekretu w Orędownikach z tego roku.
Wg "Zarysu..." dla par. Gniew nastąpiło to w 1923 r.
 • 1926 r. - założono Apostolstwo Modlitwy
W 1928 r. liczyło 550 członków.
 • 1927 r. - założono Dzieło Rozkrzewiania Wiary
W 1928 r. liczyło 220 członków.
 • 1928 r. - w obrębie Kuracji mieszkało:
- katolików Polaków 2054
- katolików Niemców 1
- ewangelików Niemców 32
Ogółem 2090 dusz, w tym 1533 komunikujących.
Dekret z dn. 30.03.1936 r. opublikowany w Orędowniku nr 3-4/1936 r.
Kościół filialny
Nie występował.

Cmentarz

Wyszukiwarka grobów: Brak danych
Indeksy grobów: Brak danych
Opis:Wg Spisu... 1995 r. str. 297 istniał cmentarz katolicki.

Zasięg terytorialny

 • 11?? r. - w momencie utworzenia obejmowała miejscowości:
Ustalić
Bielawy, Jaźwiska, Rakowiec, Tymawa.
Ustalić
Jaźwiska, Rakowiec, Tymawa.
 • 1922 r. - brak danych o zasięgu terytorialnym Kuracji (wg dekretu z dn. 30.03.1936 r.)
Brak dekretu w Orędownikach z tego roku.
Jaźwiska, Rakówiec, Tymawa.
 • 1936 r. - w dn. brak daty brak danych o zasięgu terytorialnym parafii
Dekret z dn. 30.03.1936 r. opublikowany w Orędowniku nr 3-4/1936 r.
Jaźwiska, Tymawa.
Jaźwiska, Potłowo, Rzym, Tymawa.
 • 1998 r. - w dn. 1 stycznia (wg Spisu... str. 126) brak informacji o zasięgu terytorialnym
 • 2000 r. - w dn. 20 stycznia (wg Spisu... str. 158) zasięg terytorialny nie uległ zmianie
 • 2001 r. - w dn. 20 stycznia (wg Spisu... str. 159) zasięg terytorialny nie uległ zmianie
 • 2003 r. - w dn. 28 stycznia (wg Spisu... str. 161) zasięg terytorialny nie uległ zmianie
 • 2004 r. - w dn. 21 września (wg Spisu... str. 172) zasięg terytorialny nie uległ zmianie
 • 2007 r. - w dn. 17 stycznia (wg Spisu... str. 175) zasięg terytorialny nie uległ zmianie
 • 2008 r. - w dn. 30 stycznia (wg Spisu... str. 175) zasięg terytorialny nie uległ zmianie
 • 2009 r. - w dn. 30 stycznia (wg Spisu... str. 175) zasięg terytorialny nie uległ zmianie
Pozostałe miejscowości (pisownia oryginalna), których nazwy prawdopodobnie "zaginęły":
Temat nie przebadany

Niemiecko-polskie nazwy miejscowości wchodzących w skład parafii

W nawiasach ujęto odmiany pisowni, które w niektórych przypadkach są błędne.
Messtischblatt - 1936 r. Rozpisać miejscowości
- Bielawy
Jesewitz - Jaźwiska [1]
- Potłowo
Rakowitz - Rakowiec (Rakówiec)
zu Jesewitz - Rzym
Thymau (Tymau) - Tymawa (Thymawa 1224, Thymava, Thiemau, Thimau, Tymow, Tymowe, Thimawia, Timava)

Mapy

Uzupełnić

Księża

Pracujący w parafii

15?? - 1596 - vacat Luteranie
1642 - 1922 - filia Patrz Parafia Gniew
1923 - 1928 - Ks. Wojtaszewski Kazimierz Kuratus
1946 - 19?? - Ks. Piaskowski Władysław Admninistrator
1949 - 19?? - Ks. Bartkowski Tadeusz Administrator
1951 - 1968 - Ks. Marchewicz Franciszek Administrator
1982 - 1987 - Ks. Rozmarynowicz Mieczysław Tymczasowy administrator
1987 - 2016 - Ks. Kropiewnicki Janusz Proboszcz

Powołania kapłańskie i zakonne

Temat nie przebadany
1??? - Ks. nazwisko i imię

Kapłani pochowani w kościele

Temat nie przebadany
??.??.1??? - Ks. nazwisko i imię

Kapłani pochowani na cm. parafialnym

Temat nie przebadany
??.??.1??? - Ks. nazwisko i imię

Kapłani pochowani na cm. komunalnym

Temat nie przebadany
??.??.1??? - Ks. nazwisko i imię

Księgi i dokumenty parafialne

Księgi metrykalne i inne

Prowadzenie ksiąg metrykalnych stało się obowiązkiem wynikającym z uchwał podjętych na Soborze Trydenckim (1545-1563).
Zasady udostępniania zbiorów w AD Pelplin
W tym punkcie i jego podpunktach pod żadnym pozorem nie wolno wprowadzać informacji o księgach w postaci podawania tylko ich zakresu czasowego. Autor tego punktu swoją osobą gwarantuje rzetelność podanych informacji we wzorcu.

Najstarsze księgi

Dopiero analiza ksiąg metrykalnych Parafii Gniew ostatecznie udzieli odpowiedzi na pytanie czy wcześniejszych aktów należy szukać w księgach tej parafii. Jest to szczególnie istotne w odniesieniu do ksiąg chrztów i ślubów. Sprawa do wyjaśnienia
- chrztów od 1922 r.
- ślubów od 1922 r.
- zgonów od 1873 r.
 • 2003 r. - zgodnie z załącznikiem nr 1 do protokołu przekazania ksiąg, do AD Pelplin przekazano z Niemiec księgi o sygn. W 1650,
tj. 1 wolumin, co jest zgodne z poniższym zestawieniem

Księgi chrztów

Księga chrztów 1922-1960 (w parafii) (wpisy po 1922 r. dostępne tylko w parafii)
Pierwszy wpis ??.??.???? r., ostatni wpis ??.??.???? r.
 • Charakterystyka księgi:
- Rozpisać księgi
- Uzupełnić
 • Miejscowości spoza parafii wg oryginalnej pisowni:
- Uzupełnić
 • Ciekawostki:
- Uzupełnić
Kolejne księgi nie zostały zdygitalizowane.

Księgi konwersji

Temat nie przebadany
Dane wprowadzać wg wzorca
Księga konwersji 1757-1810 (AD Pelplin W1282 / w parafii) (wspólnie z księgą ślubów i zgonów)
Pierwszy wpis ??.??.???? r., ostatni wpis ??.??.???? r.
 • Charakterystyka księgi:
- Uzupełnić
 • Miejscowości spoza parafii wg oryginalnej pisowni:
- Uzupełnić
 • Ciekawostki:
- Uzupełnić
Następne księgi nie zostały zdygitalizowane.

Księgi I komunii

Temat nie przebadany
Dane wprowadzać wg wzorca
Księga I komunii 1757-1810 (AD Pelplin W1282 / w parafii) (wspólnie z księgą ślubów i zgonów)
Pierwszy wpis ??.??.???? r., ostatni wpis ??.??.???? r.
 • Charakterystyka księgi:
- Uzupełnić
 • Miejscowości spoza parafii wg oryginalnej pisowni:
- Uzupełnić
 • Ciekawostki:
- Uzupełnić
I komunia w latach 1938-45
Opisać potencjalne przyczyny zaginięcia ksiąg i skomentować je.
Następne księgi nie zostały zdygitalizowane.

Księgi bierzmowanych

Księga bierzmowanych 1924-1959 (w parafii) (wpisy po 1959 r. dostępne tylko w parafii)
Pierwszy wpis ??.??.???? r., ostatni wpis ??.??.???? r.
 • Charakterystyka księgi:
- Rozpisać księgi
- Uzupełnić
 • Miejscowości spoza parafii wg oryginalnej pisowni:
- Uzupełnić
 • Ciekawostki:
- Uzupełnić:

Alegaty

Nie dotyczy.

Księgi zapowiedzi

Nie były dygitalizowane. AD Pelplin nie posiada (w swoich zasobach) żadnych ksiąg. Informacji na ten temat należy szukać tylko w parafii.

Księgi ślubów

Księga ślubów 1922-1982 (w parafii) (wpisy po 1922 r. dostępne tylko w parafii)
Pierwszy wpis ??.??.???? r., ostatni wpis ??.??.???? r.
 • Charakterystyka księgi:
- Rozpisać księgi
- Uzupełnić
 • Miejscowości spoza parafii wg oryginalnej pisowni:
- Uzupełnić
 • Ciekawostki:
- Uzupełnić
Kolejne księgi nie zostały zdygitalizowane.

Księgi zgonów

Księga zgonów 1849-1872 (AD Pelplin W 1650)
Pierwszy wpis ??.??.???? r., ostatni wpis ??.??.???? r.
 • Charakterystyka księgi:
- Uzupełnić
 • Miejscowości spoza parafii wg oryginalnej pisowni:
- Uzupełnić
 • Ciekawostki:
- Uzupełnić
Księga zgonów 1873-2008 (w parafii) (wpisy po 1960 r. dostępne tylko w parafii)
Pierwszy wpis ??.??.???? r., ostatni wpis ??.??.???? r.
 • Charakterystyka księgi:
- Rozpisać księgi
- Uzupełnić
 • Miejscowości spoza parafii wg oryginalnej pisowni:
- Uzupełnić
 • Ciekawostki:
- Uzupełnić
Kolejne księgi nie zostały zdygitalizowane.

Księgi cmentarne

Temat nie przebadany
Dane wprowadzać wg wzorca
Księga cmentarna 1757-1810 (AD Pelplin W1282 / w parafii) (wspólnie z księgą ślubów i zgonów)
Pierwszy wpis ??.??.???? r., ostatni wpis ??.??.???? r.
 • Charakterystyka księgi:
- Uzupełnić
 • Miejscowości spoza parafii wg oryginalnej pisowni:
- Uzupełnić
 • Ciekawostki:
- Uzupełnić
Następne księgi nie zostały zdygitalizowane.

Księgi dusz

Temat nie przebadany
Dane wprowadzać wg wzorca
Księga dusz 1757-1810 (AD Pelplin W1282 / w parafii) (wspólnie z księgą ślubów i zgonów)
Pierwszy wpis ??.??.???? r., ostatni wpis ??.??.???? r.
 • Charakterystyka księgi:
- Uzupełnić
 • Miejscowości spoza parafii wg oryginalnej pisowni:
- Uzupełnić
 • Ciekawostki:
- Uzupełnić
Następne księgi nie zostały zdygitalizowane.

Księgi metrykalne w zasobach AP

Wg danych bazy PRADZIAD w zasobach AP brak ksiąg metrykalnych. Okresowo należy sprawdzać stronę.

Księgi metrykalne opublikowane w internecie

Temat nie przebadany

Mikrofilmy ksiąg metrykalnych

Temat nie przebadany
W zasobach Mormonów znajdują się następujące zmikrofilmowane księgi metrykalne:
Wg danych bazy PRADZIAD w zasobach AP brak mikrofilmów ksiąg metrykalnych. Okresowo należy sprawdzać stronę.

Indeksy ksiąg metrykalnych

Aktualnie w trakcie indeksowania. Indeksy na stronie PomTG oraz Genealodzy.pl

Pozostałe księgi i dokumenty

 • 1928 r. - w "Zarysie..." brak informacji o zasobach archiwum parafialnego
Czy zachowały się księgi lub dokumenty dotyczące:
- Bractwa św. Rocha
- Bractwa św. Michała
- Apostolstwa Modlitwy
- Dzieła Rozkrzewiania Wiary

Komentarz

USC

Siedziby USC

Temat nie przebadany
zakres lat/siedziba USC/podległe miejscowości
????-???? Miejscowość Miejscowość, Miejscowość, Miejscowość

Księgi USC

Po 100 latach od daty wytworzenia księgi przekazywane są do archiwów państwowych.
W tym punkcie i jego podpunktach pod żadnym pozorem nie wolno wprowadzać informacji o księgach w postaci podawania tylko ich zakresu czasowego. Autor tego punktu swoją osobą gwarantuje rzetelność podanych informacji we wzorcu.

Księgi urodzeń

Temat nie przebadany
Dane wprowadzać wg wzorca
Księga urodzeń 1757-1810 (AP Bydgoszcz sygnatura/ USC Pelplin sygnatura)
Pierwszy wpis ??.??.???? r., ostatni wpis ??.??.???? r.
Urodzenia w latach 1938-45
Opisać potencjalne przyczyny zaginięcia ksiąg i skomentować je.
Następne księgi nie zostały zdygitalizowane.

Alegaty

Nie dotyczy.

Księgi zapowiedzi

Temat nie przebadany
Dane wprowadzać wg wzorca
Księga zapowiedzi 1757-1810 (AP Bydgoszcz sygnatura/ USC Pelplin sygnatura)
Pierwszy wpis ??.??.???? r., ostatni wpis ??.??.???? r.
Zapowiedzi w latach 1938-45
Opisać potencjalne przyczyny zaginięcia ksiąg i skomentować je.
Następne księgi nie zostały zdygitalizowane.

Księgi małżeństw

Temat nie przebadany
Dane wprowadzać wg wzorca
Księga małżeństw 1757-1810 (AP Bydgoszcz sygnatura/ USC Pelplin sygnatura)
Pierwszy wpis ??.??.???? r., ostatni wpis ??.??.???? r.
Małżeństwa w latach 1938-45
Opisać potencjalne przyczyny zaginięcia ksiąg i skomentować je.
Następne księgi nie zostały zdygitalizowane.

Księgi rozwodów

Temat nie przebadany
Dane wprowadzać wg wzorca
Księga rozwodów 1757-1810 (AP Bydgoszcz sygnatura/ USC Pelplin sygnatura)
Pierwszy wpis ??.??.???? r., ostatni wpis ??.??.???? r.
Rozwody w latach 1938-45
Opisać potencjalne przyczyny zaginięcia ksiąg i skomentować je.
Następne księgi nie zostały zdygitalizowane.

Księgi zgonów

Temat nie przebadany
Dane wprowadzać wg wzorca
Księga zgonów 1757-1810 (AP Bydgoszcz sygnatura/ USC Pelplin sygnatura)
Pierwszy wpis ??.??.???? r., ostatni wpis ??.??.???? r.
Zmarli w latach 1938-45
Opisać potencjalne przyczyny zaginięcia ksiąg i skomentować je.
Następne księgi nie zostały zdygitalizowane.

Księgi USC w zasobach AP

Wg danych bazy PRADZIAD w zasobach AP brak ksiąg USC. Okresowo należy sprawdzać stronę.

Księgi USC opublikowane w internecie

Temat nie przebadany

Mikrofilmy ksiąg USC

Temat nie przebadany
W zasobach Mormonów znajdują się następujące zmikrofilmowane księgi USC Miejscowość:
Wg danych bazy PRADZIAD w zasobach AP brak mikrofilmów ksiąg USC. Okresowo należy sprawdzać stronę.

Indeksy ksiąg USC

Temat nie przebadany
Aktualnie w trakcie indeksowania. Indeksy na stronie wg wzoru PomTG oraz Genealodzy.pl

Komentarz

Poszukując aktów USC należy sprawdzić dane z urzędów sąsiadujących terytorialnie względnie położonych w najbliższej okolicy: wpisać wg wzoru Silno, itd.

Dyskusje na forach internetowych

Temat nie przebadany

Inne

Kolejne informacje o miejscowości będącej siedzibą parafii można znaleźć na stronie Genepedii Miejscowość