Toruń - Parafia rz.-kat. pw. Wniebowzięcia NMP i bł. Stefana Wincentego Frelichowskiego

Z Genepedia
Skocz do: nawigacji, wyszukiwania
To jest zalążek artykułu Toruń - Parafia rz.-kat. pw. Wniebowzięcia NMP i bł. Stefana Wincentego Frelichowskiego. Możesz go rozwinąć i uzupełnić lub poddać weryfikacji.
Jeśli uznasz że artykuł jest kompletny zaznacz ten fakt w Dyskusja:Toruń - Parafia rz.-kat. pw. Wniebowzięcia NMP i bł. Stefana Wincentego Frelichowskiego o dokumencie.

Toruń - Parafia rz.-kat. pw. Wniebowzięcia NMP i bł. Stefana Wincentego Frelichowskiego

łac. Parochiae Brak danych
inne nazwy: Parafia N. Marji P., Parafia Panny Marii, Parafia Zwiastowania NMP, Parafia NMP, Wniebowzięcia NMP
Instrukcja wprowadzania danych zawarta jest na stronie.
Okresowo należy dokonać porównania zawartości niniejszej strony z wzorcem celem uzupełnienia o nowo dodane elementy.

Kontakt

Opis parafii

Historia parafii

Kościół parafialny
Dekret z dn. 25.03.1937 r. opublikowany w Orędowniku nr 5-6/1937
Wg Struktury... str. 276 parafia została ustanowiono w dn. 01.04.1937 r. Prawdopodobnie jest to data wejścia dekretu w życie, która nie została uwzględniona w przedruku dekretu.
Kościół p.w. św. Józefa przy klasztorze OO. Redemptorystów (w spisie z 1949 r. występuje jako kaplica).
Kościół poewangelicki w Górsku
Dekret z dn. 29.11.1950 r. opublikowany w Orędowniku nr 1-3/1951
Kościół filialny
Temat nie przebadany

Cmentarz

Wyszukiwarka grobów: Brak danych
Indeksy grobów: Brak danych
Opis
Temat nie przebadany

Zasięg terytorialny

wieś Wrzosy oraz osiedle i leśnictwo Barbarka
Dekret z dn. 25.03.1937 r. opublikowany w Orędowniku nr 5-6/1937
Wg Struktury... str. 276 parafia została ustanowiono w dn. 01.04.1937 r. Prawdopodobnie jest to data wejścia dekretu w życie, która nie została uwzględniona w przedruku dekretu.
 • 1939 r. - plan miasta jako nakładka Google
 • 1943 r. - plan miasta jako nakładka Google
 • 1950 r. - w dn. 1 grudnia do Parafii Toruń - św. Józefa przekazano obszar określony granicami:
- na południu: ul. Bielańską, terem kolejowym (Dworzec Zachodni), ul. Balonową w przedłużeniu do ul. Bema
- na wschodzie: szosą Chełmińską do dworca Północnego
- nas północy: ul. Polną (granicą Parafii Wrzosy)
- na zachodzie: Szosą Okrężną
Dekret z dn. 29.11.1950 r. opublikowany w Orędowniku nr 1-3/1951
Toruń - ulice: Aleja 500-lecia, Aleja 700-lecia, Bema, Bielańska, Bydgoska, Cmentarna, Derdowskiego, Fałata, Fredry, Grudziądzka, Jaroszyńskiego, Jerzego, Kasprowicza, Klonowicza, Kochanowskiego, Konopnickiej, Koszarowa, Krasińskiego, Kraszewskiego, Leśna, Lindego, Matejki, Mickiewicza, Moniuszki, Nowickiego, Okraczyńska, Poprzeczna, Port Drzewny, Prusa, Reja, Reymonta, Sienkiewicza, Składowa, Słowackiego, Sportowa, Wita Stwosza, Szopena, Szosa Bydgoska, Szosa Okrężna, Szymanowskiego, Uniwersytecka, Wały Gen. Sikorskiego, Wyczółkowskiego, Zjednoczenia.
Bema nr nieparzyste (6-128), Bydgoska (8-36), Chopina, Derdowskiego, Franciszkańska 13, Fredry, Gałczyńskiego, Grudziądzka (nr 1-5 i 2-12), Krasińskiego (nr 1-59 i 2-44), Kraszewskiego, Matejki, Mickiewicza (nr do 49a i do 56), Moniuszki, Morcinka, Chełmińska do Bema, Odrodzenia, Prusa, Słowackiego do Konopnickiej, Sportowa, Stary Rynek 18, Stwosza, Szymanowskiego, Tuwima, Wały Gen. Sikorskiego, Legionów do 17a, Konopnicka do Młodzieżowej.
Toruń - ulice: Aleja Jana Pawła II, Bema (nry parzyste 2 - 128), Bydgoska (do nr 36), Chopina, Derdowskiego, Franciszkańska 13, Fredry, Gałczyńskiego, Grudziądzka (nry niep. do 5, parzyste do 12), Krasińskiego (nry niep. do?? i parzyste dp 44), Kraszewskiego, Legoinów (nry niep. do 17 a), Matejki, Mickiewicza (nry niep. do 49a i parzyste do 56), Moniuszki, Morcinka, Odrodzenia, Prusa, Słowackiego (do nr 64), Sportowa, Stary Rynek 18, Stwosza, Szosa Chełmińska (do nr 74), Szymanowskiego, Tuwima, Wały gen, Sikorskiego (nry nieparzyste).
 • 2017 r. - wg strony wwwdiecezji parafia obejmowała:
Toruń - ulice: Aleja Jana Pawła II, Aleja 500-lecia, Aleja 700-lecia, Aleja Solidarności, Bawarczyków (do ul. Legionów), Bema (2-128), Bydgoska (8-36), Chopina (22-26), Czerwona Droga 8, Derdowskiego, Franciszkańska 13, Fredry, Gałczyńskiego, Grudziądzka (5 i 4-12), Krasińskiego (1-45 i 2-44), Kraszewskiego, Legionów (1-17), Matejki (8-92, 19-95), Mickiewicza (1-49a i 2-56), Moniuszki, Morcinka, Odrodzenia (4, 7-13), Panny Marii 2, Plac Wolności, Prusa, Słowackiego (2-64 i 1-45), Sportowa, Stary Rynek 18, Stwosza, Szosa Chełmińska (2-74, 1-do Bema), Szymanowskiego, Tujakowskiego, Tuwima, Wały Gen. Sikorskiego (15-19)
Pozostałe miejscowości (pisownia oryginalna), których nazwy prawdopodobnie "zaginęły":
Temat nie przebadany

Niemiecko-polskie nazwy miejscowości wchodzących w skład parafii

Messtischblatt - 1936 r. Rozpisać miejscowości
W nawiasach ujęto odmiany pisowni, które w niektórych przypadkach są błędne.
- Górsk
- Toruń

Mapy

Uzupełnić

Księża

Pracujący w parafii

1946 - 1949 - Ks. Ringwelski Franciszek Administrator, delegat biskupi, dziekan dek. toruńskiego i bierzgłowskiego, ur 28.11.1901, św. 1926;
1946 - 1949 - Ks. Czapiewski Jan Wikariusz
1946 - 1949 - Ks. Kowalski Jan Duszpasterz akadem.(1946), ur. 1.6.1910, św. 1932; prefekt, czł.rady liturg., wicedyr. Katol. Inst.Kultury Rel.(1949);
1946 - 19?? - Ks. Żur Franciszek Wikariusz, prefekt (1947-), ur. 1.12.1906, św. 1930;
1949 - 1958 - Ks. Ringwelski Franciszek Proboszcz, delegat bisk.(1946-58), kan. honor.(1949-58), dziekan(1946-58), rektor Katol. Inst. Kultury Religijnej;
1949 - 19?? - Ks. Romańczuk Karol Wikariusz, ur. 6.11.1987, św. 1947;
1949 - 1953 - Ks. Binnek Brunon Roman Prefekt, ur 9.10.1913, św. 1937;
1949 - 19?? - O. Hołda Kazimierz C.SS.R Rektor, ur. 1907, św. 1933;
1949 - 19?? - O. Ryznar Stefan C.SS.R Prefekt, ur. 1916, św. 1942;
1949 - 19?? - Ks. Kreft Werner Rektor, dyr. Toruńskiego Okr. Caritas;
1953 - 19?? - Ks. Frankenstein Edmund Wikariusz, ur. 11151921, św. 1951;
1953 - 1958 - Ks. Kreft Werner Wikariusz, ur. 30.11.1913, św. 1943;
1958 - 19?? - Ks. Ziórkowski Edmund Wikariusz, ur. 13.11.1927, św. 1954;
1958 - 19?? - Ks. Szwaba Konrad Wikariusz, ur. 26.11.1928, św. 1955;
1960 - 1968 - Ks. Jagła Bronisław Andrzej Proboszcz, dziekan (1963-68), ur. 14.12.1904, św. 1929; kan.honor. Kapit. Katedralnej (1968-), mian 1960;
1960 - 1993 - Ks. Gałkowski Czesław Rezydent, ur. 02.08.1905, św. 1933; (diecezja łucka), emeryt. 1960;
1963 - 19?? - Ks. Górski Zdzisław Wikariusz, ur. 24.12.1931, św 1957;
1963 - 19?? - Ks. Frost Zygmunt Wikariusz, ur. 15.8.1932, św. 1957;
1963 - 1968 - Ks. Wiśniewski Wojciech Wikariusz, ur. 1.4.1935, św 1959; mian. 1059;
1968 - 19?? - Ks. Zięba Jerzy Wikariusz, ur. 25.4.1937, św. 1960, mian. 1966;
1973 - 1980 - Ks. Benkowski Roman Wikariusz
1976 - 1999 - Ks. Nowakowski Józef Proboszcz, wicedziekan (1983-), dziekan (1987-91), kan. grem. K.Kol. Chełmż.(-1991), 16.2.1940, 17.05.1964, 06.12.1976;kanonik grem. Kap.Kol.Chełmżyńskiej i Kap.Kat.Toruńskiej, dyr. Wydz. Duszpasterskiego Kurii Diec.(-'93-99); kapelan hon. Jśw ('99), wykł. WSD ('99)
1978 - 1999 - Ks. Engler Edmund Rezydent, radca duchowny (1983-93), emeryt, 24.5.1909, 23.12.1933, 1978; kanonik honorowy('99),
1979 - 1983 - Ks. Kąkol Jerzy Wikariusz, 24.11.1951, 1976, 1979;
1980 - 1983 - Ks. Saucha Jan Wikariusz, 21.1.1941, 1965, 1980;
1982 - 1983 - Ks. Zieliński Roman Wikariusz, 18.11.1944, 1968, 1982;
1980 - 1993 - Ks. Pliszka Jan Rezydent, 11.8.1917, 1948, 1982; (nie występuje w spisie 1987 !!)radca duchowny
1980 - 1999 - Ks. Jastak Edmund Rezydent, kanonik honorowy K. Katedr. Chełmińskiej('91),kan.hon.Kap.Kat.Pelplińskiej('93) 04.05.1911, 1945, 1980 (występuje tylko w spisie 1991r
1986 - 1993 - Ks. Bartoszewski Roman Wikariusz, 06.11.1957, 1983, 1986;
1986 - 1987 - Ks. Pestka Jan Wikariusz, dr teol., 5.1.1950, 1974, 1986;
1987 - 19?? - Ks. Zbrojski Marian Wikariusz, 19.7.1953, 1979, 1987;
1987 - 19?? - Ks. Cybulski Bernard Rezydent, kanonik, emeryt, 12.11.1927, 1955, 1987;
1988 - 1993 - Ks. Szajda Stefan Wikariusz, 02.02.1958, 1984, 1988;
1990 - 1993 - Ks. Walkowiak Zbigniew Wikariusz, 13.7.1963, 1990, 1990;
1991 - 1999 - Ks. Saucha Jan Rezydent 21.01.1941, 06.06.1965, 1991;
1992 - 1993 - Ks. Rygielski Jerzy Rezydent, 10.01.1931, 1957, 1992;
1996 - 1999 - Ks. Radzikowski Wojciech Wikariusz, 04.03.167, 11.06.1994, 20.08.1996;
1998 - 1999 - Ks. Siemiątkowski Wojciech Wikariusz, 19.01.1973, 13.06.1998, 01.07.1998;
1998 - 1999 - Ks. Zawacki Wojciech Wikariusz, diecezjalny duszp. Służb Liturg., 22.01.1984, 27.05.1990, 05.07.1998;
2017 - 2018 - Ks. Niedźwiecki Wojciech Proboszcz, prałat;
2017 - 2018 - Ks. Grosanc Janusz Piotr Wikariusz
2017 - 2018 - Ks. Nadzieja Mateusz Wikariusz
2017 - 2018 - Ks. Gembarski Adam Rezydent
2017 - 2018 - Ks. Nowakowski Józef Rezydent, prałat;

Powołania kapłańskie i zakonne

1957 - Ks. Cyrklaff Ryszard

Kapłani pochowani w kościele

Temat nie przebadany
??.??.1??? - Ks. nazwisko i imię

Kapłani pochowani na cm. parafialnym

Temat nie przebadany
??.??.1??? - Ks. nazwisko i imię

Kapłani pochowani na cm. komunalnym

??.??.1??? - Ks. nazwisko i imię

Księgi i dokumenty parafialne

Księgi metrykalne i inne

Prowadzenie ksiąg metrykalnych stało się obowiązkiem wynikającym z uchwał podjętych na Soborze Trydenckim (1545-1563).
Zasady udostępniania zbiorów w AD ?????.
W tym punkcie i jego podpunktach pod żadnym pozorem nie wolno wprowadzać informacji o księgach w postaci podawania tylko ich zakresu czasowego. Autor tego punktu swoją osobą gwarantuje rzetelność podanych informacji we wzorcu.

Najstarsze księgi

Księgi chrztów

Temat nie przebadany
Dane wprowadzać wg wzorca
Księga chrztów 1757-1810 (AD Pelplin W1282 / w parafii) (wspólnie z księgą ślubów i zgonów)
Pierwszy wpis ??.??.???? r., ostatni wpis ??.??.???? r.
 • Charakterystyka księgi:
- Uzupełnić
 • Miejscowości spoza parafii wg oryginalnej pisowni:
- Uzupełnić
 • Ciekawostki:
- Uzupełnić
Chrzty w latach 1938-45
Opisać potencjalne przyczyny zaginięcia ksiąg i skomentować je.
Następne księgi nie zostały zdygitalizowane.

Księgi konwersji

Temat nie przebadany
Dane wprowadzać wg wzorca
Księga konwersji 1757-1810 (AD Pelplin W1282 / w parafii) (wspólnie z księgą ślubów i zgonów)
Pierwszy wpis ??.??.???? r., ostatni wpis ??.??.???? r.
 • Charakterystyka księgi:
- Uzupełnić
 • Miejscowości spoza parafii wg oryginalnej pisowni:
- Uzupełnić
 • Ciekawostki:
- Uzupełnić
Następne księgi nie zostały zdygitalizowane.

Księgi I komunii

Temat nie przebadany
Dane wprowadzać wg wzorca
Księga I komunii 1757-1810 (AD Pelplin W1282 / w parafii) (wspólnie z księgą ślubów i zgonów)
Pierwszy wpis ??.??.???? r., ostatni wpis ??.??.???? r.
 • Charakterystyka księgi:
- Uzupełnić
 • Miejscowości spoza parafii wg oryginalnej pisowni:
- Uzupełnić
 • Ciekawostki:
- Uzupełnić
I komunia w latach 1938-45
Opisać potencjalne przyczyny zaginięcia ksiąg i skomentować je.
Następne księgi nie zostały zdygitalizowane.

Księgi bierzmowanych

Temat nie przebadany
Dane wprowadzać wg wzorca
Księga bierzmowanych 1757-1810 (AD Pelplin W1282 / w parafii) (wspólnie z księgą ślubów i zgonów)
Pierwszy wpis ??.??.???? r., ostatni wpis ??.??.???? r.
 • Charakterystyka księgi:
- Uzupełnić
 • Miejscowości spoza parafii wg oryginalnej pisowni:
- Uzupełnić
 • Ciekawostki:
- Uzupełnić
Bierzmowania w latach 1938-45
Opisać potencjalne przyczyny zaginięcia ksiąg i skomentować je.
Następne księgi nie zostały zdygitalizowane.

Alegaty

Temat nie przebadany
Dane wprowadzać wg wzorca
Alegaty 1757-1810 (AD Pelplin W1282 / w parafii) (wspólnie z księgą ślubów i zgonów)
Pierwszy wpis ??.??.???? r., ostatni wpis ??.??.???? r.
Ciekawostki:
Następne księgi nie zostały zdygitalizowane.

Księgi zapowiedzi

Temat nie przebadany
Dane wprowadzać wg wzorca
Księga zapowiedzi 1757-1810 (AD Pelplin W1282 / w parafii) (wspólnie z księgą ślubów i zgonów)
Pierwszy wpis ??.??.???? r., ostatni wpis ??.??.???? r.
Ciekawostki:
Zapowiedzi w latach 1938-45
Opisać potencjalne przyczyny zaginięcia ksiąg i skomentować je.
Następne księgi nie zostały zdygitalizowane.

Księgi ślubów

Temat nie przebadany
Dane wprowadzać wg wzorca
Księga ślubów 1757-1810 (AD Pelplin W1282 / w parafii) (wspólnie z księgą chrztów i zgonów)
Pierwszy wpis ??.??.???? r., ostatni wpis ??.??.???? r.
 • Charakterystyka księgi:
- Uzupełnić
 • Miejscowości spoza parafii wg oryginalnej pisowni:
- Uzupełnić
 • Ciekawostki:
- Uzupełnić
Śluby w latach 1938-45
Opisać potencjalne przyczyny zaginięcia ksiąg i skomentować je.
Następne księgi nie zostały zdygitalizowane.

Księgi zgonów

Temat nie przebadany
Dane wprowadzać wg wzorca
Księga zgonów 1757-1810 (AD Pelplin W1282 / w parafii) (wspólnie z księgą chrztów i ślubów)
Pierwszy wpis ??.??.???? r., ostatni wpis ??.??.???? r.
 • Charakterystyka księgi:
- Uzupełnić
 • Miejscowości spoza parafii wg oryginalnej pisowni:
- Uzupełnić
 • Ciekawostki:
- Uzupełnić
Zgony w latach 1938-45
Opisać potencjalne przyczyny zaginięcia ksiąg i skomentować je.
Następne księgi nie zostały zdygitalizowane.

Księgi cmentarne

Temat nie przebadany
Dane wprowadzać wg wzorca
Księga cmentarna 1757-1810 (AD Pelplin W1282 / w parafii) (wspólnie z księgą ślubów i zgonów)
Pierwszy wpis ??.??.???? r., ostatni wpis ??.??.???? r.
 • Charakterystyka księgi:
- Uzupełnić
 • Miejscowości spoza parafii wg oryginalnej pisowni:
- Uzupełnić
 • Ciekawostki:
- Uzupełnić
Następne księgi nie zostały zdygitalizowane.

Księgi dusz

Temat nie przebadany
Dane wprowadzać wg wzorca
Księga dusz 1757-1810 (AD Pelplin W1282 / w parafii) (wspólnie z księgą ślubów i zgonów)
Pierwszy wpis ??.??.???? r., ostatni wpis ??.??.???? r.
 • Charakterystyka księgi:
- Uzupełnić
 • Miejscowości spoza parafii wg oryginalnej pisowni:
- Uzupełnić
 • Ciekawostki:
- Uzupełnić
Następne księgi nie zostały zdygitalizowane.

Księgi metrykalne w zasobach AP

Temat nie przebadany
Docelowo uzupełnić inf. o księgach jak w pkt. "Ksiągi metrykalne" celem ukazania stanu faktycznego
Wg danych bazy PRADZIAD w Archiwum Państwowym w Miejscowość znajdują się księgi metrykalne:
W/w księgi są udostępniane całkowicie i wchodzą w skład zespołu wg wzoru 328/0 Akta metrykalne par. rz.-kat. w Raciążu
Jednocześnie na stronie wg wzoru wyszukiwanie ogólne?? jest doprecyzowana informacja, że akta są z lat:
Komentarz

Księgi metrykalne opublikowane w internecie

Temat nie przebadany

Mikrofilmy ksiąg metrykalnych

Temat nie przebadany
W zasobach Mormonów znajdują się następujące zmikrofilmowane księgi metrykalne:
Wg bazy PRADZIAD przechowywane w AP Miejscowość księgi metrykalne zostały zmikrofilmowane w zakresie:

Indeksy ksiąg metrykalnych

Temat nie przebadany
Aktualnie w trakcie indeksowania. Indeksy na stronie PomTG oraz Genealodzy.pl

Pozostałe księgi i dokumenty

Temat nie przebadany

Komentarz

USC

Siedziby USC

Temat nie przebadany
zakres lat/siedziba USC/podległe miejscowości
????-???? Miejscowość Miejscowość, Miejscowość, Miejscowość

Księgi USC

Po 100 latach od daty wytworzenia księgi przekazywane są do archiwów państwowych.
W tym punkcie i jego podpunktach pod żadnym pozorem nie wolno wprowadzać informacji o księgach w postaci podawania tylko ich zakresu czasowego. Autor tego punktu swoją osobą gwarantuje rzetelność podanych informacji we wzorcu.

Księgi urodzeń

Temat nie przebadany
Dane wprowadzać wg wzorca
Księga urodzeń 1757-1810 (AP Bydgoszcz sygnatura/ USC Pelplin sygnatura)
Pierwszy wpis ??.??.???? r., ostatni wpis ??.??.???? r.
Urodzenia w latach 1938-45
Opisać potencjalne przyczyny zaginięcia ksiąg i skomentować je.
Następne księgi nie zostały zdygitalizowane.

Alegaty

Temat nie przebadany
Dane wprowadzać wg wzorca
Alegaty 1757-1810 (AP Bydgoszcz sygnatura/ USC Pelplin sygnatura)
Pierwszy wpis ??.??.???? r., ostatni wpis ??.??.???? r.
Alegaty w latach 1938-45
Opisać potencjalne przyczyny zaginięcia ksiąg i skomentować je.
Następne księgi nie zostały zdygitalizowane.

Księgi zapowiedzi

Temat nie przebadany
Dane wprowadzać wg wzorca
Księga zapowiedzi 1757-1810 (AP Bydgoszcz sygnatura/ USC Pelplin sygnatura)
Pierwszy wpis ??.??.???? r., ostatni wpis ??.??.???? r.
Zapowiedzi w latach 1938-45
Opisać potencjalne przyczyny zaginięcia ksiąg i skomentować je.
Następne księgi nie zostały zdygitalizowane.

Księgi małżeństw

Temat nie przebadany
Dane wprowadzać wg wzorca
Księga małżeństw 1757-1810 (AP Bydgoszcz sygnatura/ USC Pelplin sygnatura)
Pierwszy wpis ??.??.???? r., ostatni wpis ??.??.???? r.
Małżeństwa w latach 1938-45
Opisać potencjalne przyczyny zaginięcia ksiąg i skomentować je.
Następne księgi nie zostały zdygitalizowane.

Księgi rozwodów

Temat nie przebadany
Dane wprowadzać wg wzorca
Księga rozwodów 1757-1810 (AP Bydgoszcz sygnatura/ USC Pelplin sygnatura)
Pierwszy wpis ??.??.???? r., ostatni wpis ??.??.???? r.
Rozwody w latach 1938-45
Opisać potencjalne przyczyny zaginięcia ksiąg i skomentować je.
Następne księgi nie zostały zdygitalizowane.

Księgi zgonów

Temat nie przebadany
Dane wprowadzać wg wzorca
Księga zgonów 1757-1810 (AP Bydgoszcz sygnatura/ USC Pelplin sygnatura)
Pierwszy wpis ??.??.???? r., ostatni wpis ??.??.???? r.
Zmarli w latach 1938-45
Opisać potencjalne przyczyny zaginięcia ksiąg i skomentować je.
Następne księgi nie zostały zdygitalizowane.

Księgi USC w zasobach AP

Temat nie przebadany
Wg danych bazy PRADZIAD w Archiwum Państwowym w Miejscowość znajdują się księgi USC Miejscowość:
W/w księgi są udostępniane całkowicie i wchodzą w skład zespołu :wg wzoru 1769/0 Urząd Stanu Cywilnego Raciąż
Komentarz

Księgi USC opublikowane w internecie

Temat nie przebadany

Mikrofilmy ksiąg USC

Temat nie przebadany
W zasobach Mormonów znajdują się następujące zmikrofilmowane księgi USC Miejscowość:
Wg bazy PRADZIAD przechowywane są w AP Miejscowość zmikrofilmowane księgi USC Miejscowość:
Komentarz

Indeksy ksiąg USC

Temat nie przebadany
Aktualnie w trakcie indeksowania. Indeksy na stronie wg wzoru PomTG oraz Genealodzy.pl

Komentarz

Poszukując aktów USC należy sprawdzić dane z urzędów sąsiadujących terytorialnie względnie położonych w najbliższej okolicy: wpisać wg wzoru Silno, itd.

Dyskusje na forach internetowych

Temat nie przebadany

Inne

Kolejne informacje o miejscowości będącej siedzibą parafii można znaleźć na stronie Genepedii Miejscowość