Toruń - Parafia rz.-kat. pw. św. Michała Archanioła i bł. Bronisława Markiewicza

Z Genepedia
Skocz do: nawigacji, wyszukiwania
To jest zalążek artykułu Toruń - Parafia rz.-kat. pw. św. Michała Archanioła i bł. Bronisława Markiewicza. Możesz go rozwinąć i uzupełnić lub poddać weryfikacji.
Jeśli uznasz że artykuł jest kompletny zaznacz ten fakt w Dyskusja:Toruń - Parafia rz.-kat. pw. św. Michała Archanioła i bł. Bronisława Markiewicza o dokumencie.

Toruń - Parafia rz.-kat. pw. św. Michała Archanioła i bł. Bronisława Markiewicza

łac. Parochiae Brak danych
inne nazwy: Parafia p.w. św. Michała Archanioła
Instrukcja wprowadzania danych zawarta jest na stronie.
Okresowo należy dokonać porównania zawartości niniejszej strony z wzorcem celem uzupełnienia o nowo dodane elementy.

Kontakt

Opis parafii

Historia parafii

Kościół parafialny
 • 1959 r. - erygowano kaplicę pw. św. Michała Archanioła
Otrzymała uprawnienia rektoratu
 • 1970 r. - w dn. 24 sierpnia ustanowiono "Ośrodek Duszpasterski" (wg dekretu z dn. 12.03.1976 r.)
Brak dekretu w Orędownikach z tego roku.
Czy jest to data wydania dekretu czy jego wejścia w życie ? - Sprawa do wyjaśnienia
 • 1976 r. - w dn. 1 kwietnia "Ośrodek Duszpasterski" przekształcono w parafię
Dekret z dn. 12.03.1976 r. opublikowany w Orędowniku nr 1-2/1976 r.
Kościół filialny
Temat nie przebadany

Cmentarz

Wyszukiwarka grobów: Brak danych
Indeksy grobów: Brak danych
Opis
Temat nie przebadany

Zasięg terytorialny

 • 1970 r. - w dn. 24 sierpnia z Parafii Toruń - św. Jana i NMP przyłączono bliżej nie określone terytorium
(wg dekretu z dn. 12.03.1976 r.)
Brak dekretu w Orędownikach z tego roku.
 • 1976 r. - w dn. 1 kwietnia z Parafii Toruń - św. Jana i NMP przyłączono wchodzące dotąd w skład
"Ośrodka Duszpasterskiego":
Granice przebiegają po obu stronach następująco: ul. Danielewskiego, ul. Konopnickiej, ul. Słowackiego (od ul. Konopnickiej) ul. Broniewskiego do granicy Parafii Górsk (tory kolejowe), po stronie południowej wzdłuż Wisły.
Dekret z dn. 12.03.1976 r. opublikowany w Orędowniku nr 1-2/1976 r.
Toruń - ulice: Broniewskiego, Bydgoska (nr 44 - 116), Danielewskiego, Kasprowicza (nr 1 - 12), Klonowica, Kochanowskiego, Konopnickiej, Krasińskiego (nr 53 - 120), Lindego, Mickiewicza (nr 55 - 150), Poprzeczna, Port Drzewny, Przybyszewskiego, Przy Cegielni, Reymonta, Rybaki (nr 47 - 59), Sienkiewicza (nr 1 - 32), Słowackiego (mr 51 - 142), Szosa Bydgoska, Reja (nr 4 - 46)
Toruń - ulice: Asnyka, Broniewskiego, Bydgoska (nr 44 - 116), Danielewskiego, Kasprowicza (nr niep. 1 - 11, parzyste 2 - 12), Klonowica, Kochanowskiego, Konopnickiej (do nr 31 i 24), Krasińskiego (nr niep. od 53 i parzyste od 66 - 120), Lindego (nry 10 - 16. 13 - 17), Mickiewicza (nr niep. od 55, parzyste 58 - 150), Poprzeczna, Port Drzewny, Przybyszewskiego, Przy Cegielni, Reja (nry 4 - 21 a i 46), Reymonta, Rybaki (nr 40. 40 a i nieparzyst 47 - 59), Sienkiewicza (nr 1-29 i 30/32), Słowackiego (nr niep. od 51 i parzyste 66 - 142), Starotoruńska, Szosa Bydgoska, Wyspiańskiego (do nr 11 i 14)
 • 2017 r. - wg strony www diecezji parafia obejmowała:
Toruń - ulice: Asnyka (4-16), Broniewskiego (3 88), Bydgoska (44-116), Danielewskiego, Kasprowicza (1-12), Klonowica, Kochanowskiego, Konopnickiej (10-31), Krasińskiego (53-121), Lindego (10-17), Mickiewicza (55-150), Poprzeczna, Port Drzewny, Przybyszewskiego, Przy Cegielni, Reja (4-46), Reymonta, Rybaki (40 i 45-55), Sienkiewicza (1-32), Słowackiego (51-142), Starotoruńska, Szosa Bydgoska, Wyspiańskiego (1-14)
Pozostałe miejscowości (pisownia oryginalna), których nazwy prawdopodobnie "zaginęły":
Temat nie przebadany

Niemiecko-polskie nazwy miejscowości wchodzących w skład parafii

Messtischblatt - 1936 r. Rozpisać miejscowości
W nawiasach ujęto odmiany pisowni, które w niektórych przypadkach są błędne.
- Toruń

Mapy

Uzupełnić

Księża

Pracujący w parafii

1977 - 1987 - Ks. Klocek Stanisław CSMA Proboszcz, rektor domu zakonnego (1983-87), 12.9.1939, 1968, 1977;
1980 - 1983 - Ks. Rachwał Stanisław CSMA Wikariusz, 18.5.1951, 1977, 1980;
1980 - 1983 - Ks. Urbaniak Zdzisław CSMA Wikariusz, 1.1.1953, 1980, 1980;
1982 - 1983 - Ks. Zurad Ryszard CSMA Wikariusz17.2.1956, 1982, 1982;
1985 - 1987 - Ks. Zamróz Mieczysław CSMA Wikariusz, 17.2.1958, 1985, 1985;
1985 - 1987 - Ks. Filia Józef CSMA Katecheta, 29.7.1955, 1985, 1985;
1985 - 1999 - Ks. Włodarczyk Roman CSMA Rezydent, 02.01.1934, 1962, 1985;
1986 - 1987 - Ks. Zawada Edmund CSMA Wikariusz, 26.6.1960, 1986, 1986;
1987 - 19?? - Ks. Pater Józef CSMA Rezydent, 15.11.1930, 1960, 1974;
1988 - 1991 - Ks. Prokucki Stanisław CSMA Wikariusz, 20.4.1956, 1983, 1988;
1989 - 1993 - Ks. Kalisztan Stanisław CSMA Wikariusz, 29.03.1959, 1986, 1989;
1989 - 1993 - Ks. Sowa Maksymilian CSMA Proboszcz, radca generalny Zgromadzenia Św. Michała Arch., 16.09.1938, 1971, 1989;
1989 - 1991 - Ks. Swęd Jacek CSMA ????, 10.8.1961, 1989, 1989;
1990 - 1993 - Ks. Ruszkowski Tadeusz CSMA ????, 11.03.1935, 1962, 1990;
1991 - 1987 - Ks. Włodarczyk Roman CSMA ????, 2.1.1934, 1962, 1986;
1992 - 1993 - Ks. Kilar Kazimierz CSMA Wikariusz
1992 - 1993 - Ks. Pyzik Stanisław CSMA ???? 31.08.1952, 1979, 1992;
1992 - 1993 - Ks. dk. Marciniec Mariusz CSMA Diakon ur 23,02.1965;
19?? - 1993 - Ks. Grodkowski Alojzy CSMA Rezydent, radca duchowny, 28.07.1919, 1951, 1989;
1993 - 1999 - Ks. Sobczak Stefan CSMA Wikariusz, 04.04.1933, 1962, 1993;
1993 - 1999 - Ks. Kustra Czesław CSMA ????, dr, ojciec duch.dekanatu, wykł. WSD i w Inst.Pedagogiki UMK w Toruniu ('99), 18.07.1958, 26.05.1985, 15.07.1993;
1995 - 1999 - Ks. Adamowicz Daniel CSMA ????, wicedyr. Caritas Diec.Totuńskiej, dyr. Toruńskiego Centrum Caritas, 12.01.1961, 22.05.1988, 04.07.1995;
1997 - 1999 - Ks. Bochenek Krzysztof CSMA ????, dyr. Stow. Opieki nad Dziećmi ('99), 18.10.1965, 1994, 1997;
1999 - 1993 - Ks. Bieniek Piotr CSMA Proboszcz, 16.09.1958, 1986, 1999;
1999 - 1999 - Ks. Skiba Bronisław CSMA ????, 13.04.1963, 18.05.1991, 199?;
1999 - 1999 - Ks. Giza Robert CSMA ????, 09.06.1967, 1994, 1999;
1999 - 1999 - Ks. Żurad Adam CSMA ????, 01.05.1968, 1995, 1999;
2017 - 2018 - Ks. Winiarski Krzysztof CSMA Proboszcz

Powołania kapłańskie i zakonne

Temat nie przebadany
??.??.1??? - Ks. nazwisko i imię

Kapłani pochowani w kościele

Temat nie przebadany
??.??.1??? - Ks. nazwisko i imię

Kapłani pochowani na cm. parafialnym

Temat nie przebadany
??.??.1??? - Ks. nazwisko i imię

Kapłani pochowani na cm. komunalnym

??.??.1??? - Ks. nazwisko i imię

Księgi i dokumenty parafialne

Księgi metrykalne i inne

Prowadzenie ksiąg metrykalnych stało się obowiązkiem wynikającym z uchwał podjętych na Soborze Trydenckim (1545-1563).
Zasady udostępniania zbiorów w AD ?????.
W tym punkcie i jego podpunktach pod żadnym pozorem nie wolno wprowadzać informacji o księgach w postaci podawania tylko ich zakresu czasowego. Autor tego punktu swoją osobą gwarantuje rzetelność podanych informacji we wzorcu.

Najstarsze księgi

Księgi chrztów

Temat nie przebadany
Dane wprowadzać wg wzorca
Księga chrztów 1757-1810 (AD Pelplin W1282 / w parafii) (wspólnie z księgą ślubów i zgonów)
Pierwszy wpis ??.??.???? r., ostatni wpis ??.??.???? r.
 • Charakterystyka księgi:
- Uzupełnić
 • Miejscowości spoza parafii wg oryginalnej pisowni:
- Uzupełnić
 • Ciekawostki:
- Uzupełnić
Chrzty w latach 1938-45
Opisać potencjalne przyczyny zaginięcia ksiąg i skomentować je.
Następne księgi nie zostały zdygitalizowane.

Księgi konwersji

Temat nie przebadany
Dane wprowadzać wg wzorca
Księga konwersji 1757-1810 (AD Pelplin W1282 / w parafii) (wspólnie z księgą ślubów i zgonów)
Pierwszy wpis ??.??.???? r., ostatni wpis ??.??.???? r.
 • Charakterystyka księgi:
- Uzupełnić
 • Miejscowości spoza parafii wg oryginalnej pisowni:
- Uzupełnić
 • Ciekawostki:
- Uzupełnić
Następne księgi nie zostały zdygitalizowane.

Księgi I komunii

Temat nie przebadany
Dane wprowadzać wg wzorca
Księga I komunii 1757-1810 (AD Pelplin W1282 / w parafii) (wspólnie z księgą ślubów i zgonów)
Pierwszy wpis ??.??.???? r., ostatni wpis ??.??.???? r.
 • Charakterystyka księgi:
- Uzupełnić
 • Miejscowości spoza parafii wg oryginalnej pisowni:
- Uzupełnić
 • Ciekawostki:
- Uzupełnić
I komunia w latach 1938-45
Opisać potencjalne przyczyny zaginięcia ksiąg i skomentować je.
Następne księgi nie zostały zdygitalizowane.

Księgi bierzmowanych

Temat nie przebadany
Dane wprowadzać wg wzorca
Księga bierzmowanych 1757-1810 (AD Pelplin W1282 / w parafii) (wspólnie z księgą ślubów i zgonów)
Pierwszy wpis ??.??.???? r., ostatni wpis ??.??.???? r.
 • Charakterystyka księgi:
- Uzupełnić
 • Miejscowości spoza parafii wg oryginalnej pisowni:
- Uzupełnić
 • Ciekawostki:
- Uzupełnić
Bierzmowania w latach 1938-45
Opisać potencjalne przyczyny zaginięcia ksiąg i skomentować je.
Następne księgi nie zostały zdygitalizowane.

Alegaty

Nie dotyczy.

Księgi zapowiedzi

Temat nie przebadany
Dane wprowadzać wg wzorca
Księga zapowiedzi 1757-1810 (AD Pelplin W1282 / w parafii) (wspólnie z księgą ślubów i zgonów)
Pierwszy wpis ??.??.???? r., ostatni wpis ??.??.???? r.
Ciekawostki:
Zapowiedzi w latach 1938-45
Opisać potencjalne przyczyny zaginięcia ksiąg i skomentować je.
Następne księgi nie zostały zdygitalizowane.

Księgi ślubów

Temat nie przebadany
Dane wprowadzać wg wzorca
Księga ślubów 1757-1810 (AD Pelplin W1282 / w parafii) (wspólnie z księgą chrztów i zgonów)
Pierwszy wpis ??.??.???? r., ostatni wpis ??.??.???? r.
 • Charakterystyka księgi:
- Uzupełnić
 • Miejscowości spoza parafii wg oryginalnej pisowni:
- Uzupełnić
 • Ciekawostki:
- Uzupełnić
Śluby w latach 1938-45
Opisać potencjalne przyczyny zaginięcia ksiąg i skomentować je.
Następne księgi nie zostały zdygitalizowane.

Księgi zgonów

Temat nie przebadany
Dane wprowadzać wg wzorca
Księga zgonów 1757-1810 (AD Pelplin W1282 / w parafii) (wspólnie z księgą chrztów i ślubów)
Pierwszy wpis ??.??.???? r., ostatni wpis ??.??.???? r.
 • Charakterystyka księgi:
- Uzupełnić
 • Miejscowości spoza parafii wg oryginalnej pisowni:
- Uzupełnić
 • Ciekawostki:
- Uzupełnić
Zgony w latach 1938-45
Opisać potencjalne przyczyny zaginięcia ksiąg i skomentować je.
Następne księgi nie zostały zdygitalizowane.

Księgi cmentarne

Temat nie przebadany
Dane wprowadzać wg wzorca
Księga cmentarna 1757-1810 (AD Pelplin W1282 / w parafii) (wspólnie z księgą ślubów i zgonów)
Pierwszy wpis ??.??.???? r., ostatni wpis ??.??.???? r.
 • Charakterystyka księgi:
- Uzupełnić
 • Miejscowości spoza parafii wg oryginalnej pisowni:
- Uzupełnić
 • Ciekawostki:
- Uzupełnić
Następne księgi nie zostały zdygitalizowane.

Księgi dusz

Temat nie przebadany
Dane wprowadzać wg wzorca
Księga dusz 1757-1810 (AD Pelplin W1282 / w parafii) (wspólnie z księgą ślubów i zgonów)
Pierwszy wpis ??.??.???? r., ostatni wpis ??.??.???? r.
 • Charakterystyka księgi:
- Uzupełnić
 • Miejscowości spoza parafii wg oryginalnej pisowni:
- Uzupełnić
 • Ciekawostki:
- Uzupełnić
Następne księgi nie zostały zdygitalizowane.

Księgi metrykalne w zasobach AP

Temat nie przebadany
Docelowo uzupełnić inf. o księgach jak w pkt. "Ksiągi metrykalne" celem ukazania stanu faktycznego
Wg danych bazy PRADZIAD w Archiwum Państwowym w Miejscowość znajdują się księgi metrykalne:
W/w księgi są udostępniane całkowicie i wchodzą w skład zespołu wg wzoru 328/0 Akta metrykalne par. rz.-kat. w Raciążu
Jednocześnie na stronie wg wzoru wyszukiwanie ogólne?? jest doprecyzowana informacja, że akta są z lat:
Komentarz

Księgi metrykalne opublikowane w internecie

Temat nie przebadany

Mikrofilmy ksiąg metrykalnych

Temat nie przebadany
W zasobach Mormonów znajdują się następujące zmikrofilmowane księgi metrykalne:
Wg bazy PRADZIAD przechowywane w AP Miejscowość księgi metrykalne zostały zmikrofilmowane w zakresie:

Indeksy ksiąg metrykalnych

Temat nie przebadany
Aktualnie w trakcie indeksowania. Indeksy na stronie PomTG oraz Genealodzy.pl

Pozostałe księgi i dokumenty

Temat nie przebadany

Komentarz

USC

Siedziby USC

Temat nie przebadany
zakres lat/siedziba USC/podległe miejscowości
????-???? Miejscowość Miejscowość, Miejscowość, Miejscowość

Księgi USC

Po 100 latach od daty wytworzenia księgi przekazywane są do archiwów państwowych.
W tym punkcie i jego podpunktach pod żadnym pozorem nie wolno wprowadzać informacji o księgach w postaci podawania tylko ich zakresu czasowego. Autor tego punktu swoją osobą gwarantuje rzetelność podanych informacji we wzorcu.

Księgi urodzeń

Temat nie przebadany
Dane wprowadzać wg wzorca
Księga urodzeń 1757-1810 (AP Bydgoszcz sygnatura/ USC Pelplin sygnatura)
Pierwszy wpis ??.??.???? r., ostatni wpis ??.??.???? r.
Urodzenia w latach 1938-45
Opisać potencjalne przyczyny zaginięcia ksiąg i skomentować je.
Następne księgi nie zostały zdygitalizowane.

Alegaty

Temat nie przebadany
Dane wprowadzać wg wzorca
Alegaty 1757-1810 (AP Bydgoszcz sygnatura/ USC Pelplin sygnatura)
Pierwszy wpis ??.??.???? r., ostatni wpis ??.??.???? r.
Alegaty w latach 1938-45
Opisać potencjalne przyczyny zaginięcia ksiąg i skomentować je.
Następne księgi nie zostały zdygitalizowane.

Księgi zapowiedzi

Temat nie przebadany
Dane wprowadzać wg wzorca
Księga zapowiedzi 1757-1810 (AP Bydgoszcz sygnatura/ USC Pelplin sygnatura)
Pierwszy wpis ??.??.???? r., ostatni wpis ??.??.???? r.
Zapowiedzi w latach 1938-45
Opisać potencjalne przyczyny zaginięcia ksiąg i skomentować je.
Następne księgi nie zostały zdygitalizowane.

Księgi małżeństw

Temat nie przebadany
Dane wprowadzać wg wzorca
Księga małżeństw 1757-1810 (AP Bydgoszcz sygnatura/ USC Pelplin sygnatura)
Pierwszy wpis ??.??.???? r., ostatni wpis ??.??.???? r.
Małżeństwa w latach 1938-45
Opisać potencjalne przyczyny zaginięcia ksiąg i skomentować je.
Następne księgi nie zostały zdygitalizowane.

Księgi rozwodów

Temat nie przebadany
Dane wprowadzać wg wzorca
Księga rozwodów 1757-1810 (AP Bydgoszcz sygnatura/ USC Pelplin sygnatura)
Pierwszy wpis ??.??.???? r., ostatni wpis ??.??.???? r.
Rozwody w latach 1938-45
Opisać potencjalne przyczyny zaginięcia ksiąg i skomentować je.
Następne księgi nie zostały zdygitalizowane.

Księgi zgonów

Temat nie przebadany
Dane wprowadzać wg wzorca
Księga zgonów 1757-1810 (AP Bydgoszcz sygnatura/ USC Pelplin sygnatura)
Pierwszy wpis ??.??.???? r., ostatni wpis ??.??.???? r.
Zmarli w latach 1938-45
Opisać potencjalne przyczyny zaginięcia ksiąg i skomentować je.
Następne księgi nie zostały zdygitalizowane.

Księgi USC w zasobach AP

Temat nie przebadany
Wg danych bazy PRADZIAD w Archiwum Państwowym w Miejscowość znajdują się księgi USC Miejscowość:
W/w księgi są udostępniane całkowicie i wchodzą w skład zespołu :wg wzoru 1769/0 Urząd Stanu Cywilnego Raciąż
Komentarz

Księgi USC opublikowane w internecie

Temat nie przebadany

Mikrofilmy ksiąg USC

Temat nie przebadany
W zasobach Mormonów znajdują się następujące zmikrofilmowane księgi USC Miejscowość:
Wg bazy PRADZIAD przechowywane są w AP Miejscowość zmikrofilmowane księgi USC Miejscowość:
Komentarz

Indeksy ksiąg USC

Temat nie przebadany
Aktualnie w trakcie indeksowania. Indeksy na stronie wg wzoru PomTG oraz Genealodzy.pl

Komentarz

Poszukując aktów USC należy sprawdzić dane z urzędów sąsiadujących terytorialnie względnie położonych w najbliższej okolicy: wpisać wg wzoru Silno, itd.

Dyskusje na forach internetowych

Temat nie przebadany

Inne

Kolejne informacje o miejscowości będącej siedzibą parafii można znaleźć na stronie Genepedii Miejscowość