Toruń-Rubinkowo III - Parafia rz.-kat. pw. św. Maksymiliana Marii Kolbego

Z Genepedia
Skocz do: nawigacji, wyszukiwania
To jest zalążek artykułu Toruń-Rubinkowo III - Parafia rz.-kat. pw. św. Maksymiliana Marii Kolbego. Możesz go rozwinąć i uzupełnić lub poddać weryfikacji.
Jeśli uznasz że artykuł jest kompletny zaznacz ten fakt w Dyskusja:Toruń-Rubinkowo III - Parafia rz.-kat. pw. św. Maksymiliana Marii Kolbego o dokumencie.

Toruń-Rubinkowo III - Parafia rz.-kat. pw. św. Maksymiliana Marii Kolbego

łac. Parochiae Brak danych
inne nazwy: Parafia Toruń - św. Maksymiliana Kolbego, Parafia Toruń-Rubinkowo II i III
Instrukcja wprowadzania danych zawarta jest na stronie.
Okresowo należy dokonać porównania zawartości niniejszej strony z wzorcem celem uzupełnienia o nowo dodane elementy.

Kontakt

Opis parafii

Historia parafii

Kościół parafialny
 • 1980 r. - w dn. 8 grudnia ustanowiono parafię
Dekret z dn. 24.11.1980 r. opublikowany w Orędowniku nr 11-12/1980 r.
Dekret z dn. 16.11.1987 r. opublikowany w Orędowniku nr 3-12/1987 r.
Od tego dnia parafia przyjmuje oznaczenie "Toruń-Rubinkowo III"
Kościół filialny
Temat nie przebadany

Cmentarz

Wyszukiwarka grobów: Brak danych
Indeksy grobów: Brak danych
Opis
Temat nie przebadany

Zasięg terytorialny

 • 1980 r. - w dn. 8 grudnia do parafii przyłączono:
- z Parafii Toruń-Kaszczorek
Osiedle Rubinkowo III oraz część osiedla Grębocin, zwanego Bielawy, określoną ulicami Małgorzatki i Szczecińską.
- z Parafii Toruń-Mokre
Osiedle Rubinkowo II
Teren parafii określają następujące granice:
- od zachodu: środkiem ul. Przemysłowej, ul. Zygmunta Działowskiego aż do ul. Topolowej, przy zakładach fabrycznych "Elana-Chemitex"
- od północy: ul. Topolową,ul. Dębową aż do Strugi Toruńskiej, dalej ku północy dochodzi do ul. Małgorzatki, przebiega tą ulicą aż do ul. Olsztyńskiej oraz ul. Szczecińską
- od wschodu: wzdłuż granicy z Parafią Lubicz posuwa się ul. Słupską do szosy Lubickiej, dalej przez tereny leśne do skrzyżowania ul. Leśny Trakt z ul. Na Przełaj, oraz od ul. Na Przełaj do ul. Przy Skarpie
- od południa: ul. Przy Skarpie i dochodzi do ul. Przemysłowej na zachodzie
Dekret z dn. 24.11.1980 r. opublikowany w Orędowniku nr 11-12/1980 r.
obszar określony granicami:
- od północy: ul. M. Skłodowskiej, ul. Dębowa, ul. Małgorzatki aż do skrzyżowania z ul. Olsztyńską
- od wschodu: rozgranicza ul. Olsztyńska
- od południa: Szosa Lubicka do skrzyżowania z ul. Działowską
- od zachodu: ul. Działowskiego
Dekret z dn. 16.11.1987 r. opublikowany w Orędowniku nr 3-12/1987 r.
Toruń - ulice: Przy Skarpie nr nieparzyste, Tłoczka, Sydowa, Bolta, Kolankowskiego, Stamma, Kusocińskiego, Raszei, Teligi, Mossakowskiego, Malinowskiego, Witosa, Suleckiego, Srebrnego, Konstytucji 3 Maja, Szarych Szeregów, Ligii Polskiej, Kosynierów Kościuszkowskich, Kardynała Wyszyńskiego, Stawisińskiego, Śląskiego, Szosa Lubicka, Preisa, Koszalińska, Pilska, Elbląska, Gdańska, Szczecińska, Olimpijska, Przemysłowa, Trakt Leśny (leśniczówka).
Uzupełnić
 • 2018 r. - wg. strony www dieceji parafia obejmowała:
Toruń - ulice: Bolta (nr 1, 2, 3, 4, 6, 8, 16, 18), Kardynała Wyszyńskiego (nr 2, 4, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17), Kolankowskiego (nr 2, 4, 6), Konstytucji 3 Maja (nr 18, 20, 23, 25, 27, 29, 38), Ligi Polskiej (nr 2, 3, 4, 5, 14), Prejsa (nr 1, 3, 5), Raszei (nr 2, 4), Stawisińskiego (nr 2, 3, 4, 5), Szarych Szeregów (nr 1, 2, 3, 4), Szosa Lubicka (nr 156, 160, 162, 170, 172, 174), Tłoczka (nr 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 10), Witosa (nr 1, 2, 3, 4, 5, 7, 9, 11, 12)
Pozostałe miejscowości (pisownia oryginalna), których nazwy prawdopodobnie "zaginęły":
Temat nie przebadany

Niemiecko-polskie nazwy miejscowości wchodzących w skład parafii

Messtischblatt - 1936 r. Rozpisać miejscowości
W nawiasach ujęto odmiany pisowni, które w niektórych przypadkach są błędne.
- Rubinkowo
- Toruń
- Toruń-Rubinkowo

Mapy

Uzupełnić

Księża

Pracujący w parafii

1980 - 1999 - Ks. Klemp Andrzej Proboszcz, mgr praw kanonicznego;
1980 - 1987 - Ks. Markowski Zbigniew Wikariusz, 30.12.1953, 1978, 1980;
1980 - 1983 - Ks. Zbrojski Marian Wikariusz, 19.7.1053, 1979, 1980;
1984 - 1987 - Ks. Bizoń Mieczysław Wikariusz, 26.5.1959, 1984, 1984;
1986 - 1987 - Ks. Dowbusz Edward Wikariusz, 13.10.1949, 1978, 1986;
1986 - 1987 - Ks. Dróżkowski Janusz Wikariusz, 7.8.1956, 1982, 1986;
1986 - 1993 - Ks. Szmyt Franciszek Rezydent
1988 - 1993 - Ks. Kuffel Sławomir Wikariusz,02.05.1963, 1988, 1988;
1989 - 1993 - Ks. Grochowski Zbigniew Wikariusz, 15.3.`957, 1988, 1989;
1990 - 1991 - Ks. Słoń Henryk Wikariusz, 23.10.1959, 1986, 1990;
1991 - 1993 - Ks. Kraiński Wiesław Wikariusz, 18.9.1963, 1989, 1991;
1991 - 19?? - Ks. Krzemiński Krzysztof Wikariusz, 10.6.1960, 1991, 1991;
1992 - 1993 - Ks. Wyrowiński Jacek Wikariusz 13.01.1965, 1990, 1992;
1992 - 1993 - Ks. Zacharkiewicz Kazimierz Wikariusz, 03.06.1965, 1990, 1992;
1992 - 1999 - Ks. Zawistowski Jan Rezydent, ppłk rez WP (diec. łomżyńska), 19.05.1932?, 1958, 1992;
1996 - 1999 - Ks. Kardas Piotr Wikariusz 17.01.1963?, ?, 1996;
1999 - 1999 - Ks. Rychert Wojciech Wikariusz, wykł. WSD, 14.04.1962?, ?, ?;
1997 - 1999 - Ks. Smolarek Marek Wikariusz 23.02.1962, 1990, 1997;
1999 - 1999 - Ks. Pieczul Wojciech Wikariusz
1997 - 1999 - Ks. Górski Marek Wikariusz, 27.07.1968, 1993, 1997;
20?? - 2018 - Ks. Klimek Mariusz Proboszcz
20?? - 2018 - Ks. Kępczyński Maciej Wikariusz
20?? - 2018 - Ks. Wróblewski Mateusz Wikariusz
20?? - 2018 - Ks. Meszyński Łukasz Wikariusz
20?? - 2018 - Ks. Żynda Tomasz Wikariusz
20?? - 2018 - Ks. Klemp Andrzej Rezydent

Powołania kapłańskie i zakonne

Temat nie przebadany
??.??.1??? - Ks. nazwisko i imię

Kapłani pochowani w kościele

Temat nie przebadany
??.??.1??? - Ks. nazwisko i imię

Kapłani pochowani na cm. parafialnym

Temat nie przebadany
??.??.1??? - Ks. nazwisko i imię

Kapłani pochowani na cm. komunalnym

??.??.1??? - Ks. nazwisko i imię

Księgi i dokumenty parafialne

Księgi metrykalne i inne

Prowadzenie ksiąg metrykalnych stało się obowiązkiem wynikającym z uchwał podjętych na Soborze Trydenckim (1545-1563).
Zasady udostępniania zbiorów w AD ?????.
W tym punkcie i jego podpunktach pod żadnym pozorem nie wolno wprowadzać informacji o księgach w postaci podawania tylko ich zakresu czasowego. Autor tego punktu swoją osobą gwarantuje rzetelność podanych informacji we wzorcu.

Najstarsze księgi

Księgi chrztów

Temat nie przebadany
Dane wprowadzać wg wzorca
Księga chrztów 1757-1810 (AD Pelplin W1282 / w parafii) (wspólnie z księgą ślubów i zgonów)
Pierwszy wpis ??.??.???? r., ostatni wpis ??.??.???? r.
 • Charakterystyka księgi:
- Uzupełnić
 • Miejscowości spoza parafii wg oryginalnej pisowni:
- Uzupełnić
 • Ciekawostki:
- Uzupełnić
Chrzty w latach 1938-45
Opisać potencjalne przyczyny zaginięcia ksiąg i skomentować je.
Następne księgi nie zostały zdygitalizowane.

Księgi konwersji

Temat nie przebadany
Dane wprowadzać wg wzorca
Księga konwersji 1757-1810 (AD Pelplin W1282 / w parafii) (wspólnie z księgą ślubów i zgonów)
Pierwszy wpis ??.??.???? r., ostatni wpis ??.??.???? r.
 • Charakterystyka księgi:
- Uzupełnić
 • Miejscowości spoza parafii wg oryginalnej pisowni:
- Uzupełnić
 • Ciekawostki:
- Uzupełnić
Następne księgi nie zostały zdygitalizowane.

Księgi I komunii

Temat nie przebadany
Dane wprowadzać wg wzorca
Księga I komunii 1757-1810 (AD Pelplin W1282 / w parafii) (wspólnie z księgą ślubów i zgonów)
Pierwszy wpis ??.??.???? r., ostatni wpis ??.??.???? r.
 • Charakterystyka księgi:
- Uzupełnić
 • Miejscowości spoza parafii wg oryginalnej pisowni:
- Uzupełnić
 • Ciekawostki:
- Uzupełnić
I komunia w latach 1938-45
Opisać potencjalne przyczyny zaginięcia ksiąg i skomentować je.
Następne księgi nie zostały zdygitalizowane.

Księgi bierzmowanych

Temat nie przebadany
Dane wprowadzać wg wzorca
Księga bierzmowanych 1757-1810 (AD Pelplin W1282 / w parafii) (wspólnie z księgą ślubów i zgonów)
Pierwszy wpis ??.??.???? r., ostatni wpis ??.??.???? r.
 • Charakterystyka księgi:
- Uzupełnić
 • Miejscowości spoza parafii wg oryginalnej pisowni:
- Uzupełnić
 • Ciekawostki:
- Uzupełnić
Bierzmowania w latach 1938-45
Opisać potencjalne przyczyny zaginięcia ksiąg i skomentować je.
Następne księgi nie zostały zdygitalizowane.

Alegaty

Nie dotyczy.

Księgi zapowiedzi

Temat nie przebadany
Dane wprowadzać wg wzorca
Księga zapowiedzi 1757-1810 (AD Pelplin W1282 / w parafii) (wspólnie z księgą ślubów i zgonów)
Pierwszy wpis ??.??.???? r., ostatni wpis ??.??.???? r.
Ciekawostki:
Zapowiedzi w latach 1938-45
Opisać potencjalne przyczyny zaginięcia ksiąg i skomentować je.
Następne księgi nie zostały zdygitalizowane.

Księgi ślubów

Temat nie przebadany
Dane wprowadzać wg wzorca
Księga ślubów 1757-1810 (AD Pelplin W1282 / w parafii) (wspólnie z księgą chrztów i zgonów)
Pierwszy wpis ??.??.???? r., ostatni wpis ??.??.???? r.
 • Charakterystyka księgi:
- Uzupełnić
 • Miejscowości spoza parafii wg oryginalnej pisowni:
- Uzupełnić
 • Ciekawostki:
- Uzupełnić
Śluby w latach 1938-45
Opisać potencjalne przyczyny zaginięcia ksiąg i skomentować je.
Następne księgi nie zostały zdygitalizowane.

Księgi zgonów

Temat nie przebadany
Dane wprowadzać wg wzorca
Księga zgonów 1757-1810 (AD Pelplin W1282 / w parafii) (wspólnie z księgą chrztów i ślubów)
Pierwszy wpis ??.??.???? r., ostatni wpis ??.??.???? r.
 • Charakterystyka księgi:
- Uzupełnić
 • Miejscowości spoza parafii wg oryginalnej pisowni:
- Uzupełnić
 • Ciekawostki:
- Uzupełnić
Zgony w latach 1938-45
Opisać potencjalne przyczyny zaginięcia ksiąg i skomentować je.
Następne księgi nie zostały zdygitalizowane.

Księgi cmentarne

Temat nie przebadany
Dane wprowadzać wg wzorca
Księga cmentarna 1757-1810 (AD Pelplin W1282 / w parafii) (wspólnie z księgą ślubów i zgonów)
Pierwszy wpis ??.??.???? r., ostatni wpis ??.??.???? r.
 • Charakterystyka księgi:
- Uzupełnić
 • Miejscowości spoza parafii wg oryginalnej pisowni:
- Uzupełnić
 • Ciekawostki:
- Uzupełnić
Następne księgi nie zostały zdygitalizowane.

Księgi dusz

Temat nie przebadany
Dane wprowadzać wg wzorca
Księga dusz 1757-1810 (AD Pelplin W1282 / w parafii) (wspólnie z księgą ślubów i zgonów)
Pierwszy wpis ??.??.???? r., ostatni wpis ??.??.???? r.
 • Charakterystyka księgi:
- Uzupełnić
 • Miejscowości spoza parafii wg oryginalnej pisowni:
- Uzupełnić
 • Ciekawostki:
- Uzupełnić
Następne księgi nie zostały zdygitalizowane.

Księgi metrykalne w zasobach AP

Temat nie przebadany
Docelowo uzupełnić inf. o księgach jak w pkt. "Ksiągi metrykalne" celem ukazania stanu faktycznego
Wg danych bazy PRADZIAD w Archiwum Państwowym w Miejscowość znajdują się księgi metrykalne:
W/w księgi są udostępniane całkowicie i wchodzą w skład zespołu wg wzoru 328/0 Akta metrykalne par. rz.-kat. w Raciążu
Jednocześnie na stronie wg wzoru wyszukiwanie ogólne?? jest doprecyzowana informacja, że akta są z lat:
Komentarz

Księgi metrykalne opublikowane w internecie

Temat nie przebadany

Mikrofilmy ksiąg metrykalnych

Temat nie przebadany
W zasobach Mormonów znajdują się następujące zmikrofilmowane księgi metrykalne:
Wg bazy PRADZIAD przechowywane w AP Miejscowość księgi metrykalne zostały zmikrofilmowane w zakresie:

Indeksy ksiąg metrykalnych

Temat nie przebadany
Aktualnie w trakcie indeksowania. Indeksy na stronie PomTG oraz Genealodzy.pl

Pozostałe księgi i dokumenty

Temat nie przebadany

Komentarz

USC

Siedziby USC

Temat nie przebadany
zakres lat/siedziba USC/podległe miejscowości
????-???? Miejscowość Miejscowość, Miejscowość, Miejscowość

Księgi USC

Po 100 latach od daty wytworzenia księgi przekazywane są do archiwów państwowych.
W tym punkcie i jego podpunktach pod żadnym pozorem nie wolno wprowadzać informacji o księgach w postaci podawania tylko ich zakresu czasowego. Autor tego punktu swoją osobą gwarantuje rzetelność podanych informacji we wzorcu.

Księgi urodzeń

Temat nie przebadany
Dane wprowadzać wg wzorca
Księga urodzeń 1757-1810 (AP Bydgoszcz sygnatura/ USC Pelplin sygnatura)
Pierwszy wpis ??.??.???? r., ostatni wpis ??.??.???? r.
Urodzenia w latach 1938-45
Opisać potencjalne przyczyny zaginięcia ksiąg i skomentować je.
Następne księgi nie zostały zdygitalizowane.

Alegaty

Temat nie przebadany
Dane wprowadzać wg wzorca
Alegaty 1757-1810 (AP Bydgoszcz sygnatura/ USC Pelplin sygnatura)
Pierwszy wpis ??.??.???? r., ostatni wpis ??.??.???? r.
Alegaty w latach 1938-45
Opisać potencjalne przyczyny zaginięcia ksiąg i skomentować je.
Następne księgi nie zostały zdygitalizowane.

Księgi zapowiedzi

Temat nie przebadany
Dane wprowadzać wg wzorca
Księga zapowiedzi 1757-1810 (AP Bydgoszcz sygnatura/ USC Pelplin sygnatura)
Pierwszy wpis ??.??.???? r., ostatni wpis ??.??.???? r.
Zapowiedzi w latach 1938-45
Opisać potencjalne przyczyny zaginięcia ksiąg i skomentować je.
Następne księgi nie zostały zdygitalizowane.

Księgi małżeństw

Temat nie przebadany
Dane wprowadzać wg wzorca
Księga małżeństw 1757-1810 (AP Bydgoszcz sygnatura/ USC Pelplin sygnatura)
Pierwszy wpis ??.??.???? r., ostatni wpis ??.??.???? r.
Małżeństwa w latach 1938-45
Opisać potencjalne przyczyny zaginięcia ksiąg i skomentować je.
Następne księgi nie zostały zdygitalizowane.

Księgi rozwodów

Temat nie przebadany
Dane wprowadzać wg wzorca
Księga rozwodów 1757-1810 (AP Bydgoszcz sygnatura/ USC Pelplin sygnatura)
Pierwszy wpis ??.??.???? r., ostatni wpis ??.??.???? r.
Rozwody w latach 1938-45
Opisać potencjalne przyczyny zaginięcia ksiąg i skomentować je.
Następne księgi nie zostały zdygitalizowane.

Księgi zgonów

Temat nie przebadany
Dane wprowadzać wg wzorca
Księga zgonów 1757-1810 (AP Bydgoszcz sygnatura/ USC Pelplin sygnatura)
Pierwszy wpis ??.??.???? r., ostatni wpis ??.??.???? r.
Zmarli w latach 1938-45
Opisać potencjalne przyczyny zaginięcia ksiąg i skomentować je.
Następne księgi nie zostały zdygitalizowane.

Księgi USC w zasobach AP

Temat nie przebadany
Wg danych bazy PRADZIAD w Archiwum Państwowym w Miejscowość znajdują się księgi USC Miejscowość:
W/w księgi są udostępniane całkowicie i wchodzą w skład zespołu :wg wzoru 1769/0 Urząd Stanu Cywilnego Raciąż
Komentarz

Księgi USC opublikowane w internecie

Temat nie przebadany

Mikrofilmy ksiąg USC

Temat nie przebadany
W zasobach Mormonów znajdują się następujące zmikrofilmowane księgi USC Miejscowość:
Wg bazy PRADZIAD przechowywane są w AP Miejscowość zmikrofilmowane księgi USC Miejscowość:
Komentarz

Indeksy ksiąg USC

Temat nie przebadany
Aktualnie w trakcie indeksowania. Indeksy na stronie wg wzoru PomTG oraz Genealodzy.pl

Komentarz

Poszukując aktów USC należy sprawdzić dane z urzędów sąsiadujących terytorialnie względnie położonych w najbliższej okolicy: wpisać wg wzoru Silno, itd.

Dyskusje na forach internetowych

Temat nie przebadany

Inne

Kolejne informacje o miejscowości będącej siedzibą parafii można znaleźć na stronie Genepedii Miejscowość