Topolno - Parafia rz.-kat. pw. Nawiedzenia NMP

Z Genepedia
Skocz do: nawigacji, wyszukiwania
To jest zalążek artykułu Topolno - Parafia rz.-kat. pw. Nawiedzenia NMP. Możesz go rozwinąć i uzupełnić lub poddać weryfikacji.
Jeśli uznasz że artykuł jest kompletny zaznacz ten fakt w Dyskusja:Topolno - Parafia rz.-kat. pw. Nawiedzenia NMP o dokumencie.

Topolno - Parafia rz.-kat. pw. Nawiedzenia NMP

łac.: Parohiae Topolnensis
Instrukcja wprowadzania danych zawarta jest na stronie.
Okresowo należy dokonać porównania zawartości niniejszej strony z wzorcem celem uzupełnienia o nowo dodane elementy.

Kontakt

Opis parafii

Historia parafii

Kościół parafialny
 • 1583 r. - do 1588 r. wybudowano drewniany kościół
Wg strony parafii nastąpiło to w 1583 r., był filią Parafii Gruczno
 • 1588 r. - w dn. 4 lipca wydano akt erygujący parafię
Jego przedruk i komentarz zawarty jest w Orędowniku nr 5/1936 r. str. 353
Rozpisać komentarz
Świątynia drewniana z dzwonnicą
Kościół p.e. Wniebowzięcia NMP
Uposażenie stanowił dom z ogrodem i łąka określona na 6 prętów mierniczych. Ponadto kolator (Samuel Konarski) dawał proboszczowi rocznie 60 florenów
Akta w AD Pelplin sygn. G 11.
Źródło: Repertorium Ksiąg Wizytacji Kanonicznych Biskupów Kujawsko-Pomorskich przechowywanych w Archiwum Diecezjalnym w Pelplinie Cz. I str 96 (oprac. ks. Witold Kujawski)
 • 1669 r. - w dn. 15 sierpnia założono Bractwo Różańca św.
 • 1681 r. - w miejsce kościoła drewnianego wybudowano kościół murowany
Wg "Słownika..." zbudowany w 1618 r. Jest to błąd "literowy".
Wg strony parafii nastąpiło to w 1683 r.
Ks. Konarski wyjednał u biskupa że kościół parafialny był zarazem i klasztornym
 • 1684 r. - początek zarządzania parafią przez paulinów
Do 1772 r. przebywało tu od 6 do 12 zakonników.
wg Spisu... 1995 r. str. 314 rodzina Konarskich była fundatorem tutejszego kościoła oraz klasztoru ojców Paulinów, którzy byli kustoszami tutejszego Sanktuarium od 1685 r. do 1811 r.
 • 1685 r. - na utrzymanie klasztoru zapisano wieś Cieleszynek i połowę wsi Dąbrówka
Istniał murowany kościół parafialny p.w. Narodzenia Najświętszej Marii Panny i św. Józefa
W parafii pasterstwo sprawują zakonnicy św. Pawła, Pierwszego Eremity, czyli paulini
Dekret reformacyjny dla kościoła we wsi Topolnie - wystawiony w Topolnie, dnia 28 maja 1711 r., s. 136 (411)
Źródło: Repertorium ksiąg wizytacji kanonicznych ... Cz. 2 (str. 186)
 • 1718 r. - w dn. 10 czerwca odbyła się konsekracja kościoła
W "Zarysie..." nie ma o nim żadnej informacji.
 • 1744 r. - zamontowano dzwon. Istniał jeszcze w 1928 r.
Parafia Topolno (ze swoimi wioskami - nie wymieniono ich) należała jako filia do parafii Gruczno, skąd proboszcz w Grucznie pobierał pewien dochód.
Źródło: Repertorium ksiąg wizytacji kanonicznych ... Cz. 2 (str. 247
Akta w AD Pelplin sygn. G 62.
Świątynia murowana inkorporowana zakonnikom paulinom, którzy mają tu swój konwent, gdzie mieszka około dwudziestu zakonników. Przeor konwentu jest jednocześnie proboszczem.
W parafii było niewielu innowierców, którzy korzystali z sakramentów chrztu i małżeństw w parafii, ale posiadali własny cmentarz.
Oryginalna księga zawiera opisy, wykazy itp dotyczące kościoła i parafii.
Dekret reformacyjny, k. 127-128 oryginału
Źródło: Repertorium ksiąg wizytacji kanonicznych ... Cz. III (str. 130)
 • 1785 r. - prawdopodobnie w tym roku założono Bractwo Opatrzności Boskiej
Statut z dn. 02.08.1852 r. wzgl. 18.01.1853 r.
Wg "Słownika..." założone w 1859 r.
 • 1807 r. - Bractwo Różańca św. zaprzestało działalności
 • 1810 r. - rząd pruski zniósł klasztor; koniec zarządzania parafią przez paulinów
 • 1853 r. - szpital dla 2 ubogich istniał od niepamiętnych czasów; statut z dn 24 maja wzgl. 16 stycznia 1886 r.
Wg "Słownika..." dla 3 ubogich.
 • 1859 r. - założono Bractwo Trzeźwości
Dokument afiliacyjny z dn. 11.04.1859 r.
Czy to jest rok reaktywacji parafii?
 • 1891 r. - parafia liczyła 727 dusz
 • 1899 r. - w dn. 20 czerwca założono Apostolstwo Modlitwy
 • 1912 r. - przeprowadzono gruntowną naprawę kościoła
Zwano je także zgromadzeniem sióstr pasterek od Opatrzności Boskiej
Zajmowały się wychowaniem upadłych dziewcząt.
 • 1928 r. - w obrębie parafii mieszkało:
- katolików Polaków 759
- katolików Niemców 3
- ewangelików Niemców 554
Ogółem 1316 osób, w tym 598 komunikujących.
Kościół filialny Niewieścin 1650 - 1863
Patrz Parafia Niewieścin

Cmentarz

Wyszukiwarka grobów: Brak danych
Indeksy grobów: Brak danych
Opis
Temat nie przebadany

Zasięg terytorialny

 • 1588 r. - w momencie ustanowienia obejmowała miejscowości wydzielone z Parafii Gruczno:
Topolno, Cieleszyn, Rutki, Grabowo i Grabówko.
Jeszcze przed wizytacją z Parafii Niewieścin przyłączono Cieleszyn i młyn Grabowo.
Cieleszyn, Grabowo, Rutki, Topolno.
Rutki
Topolno, Topolinek, Góry, Iranda, Cieleszyn Szl., Konstantowo, Rutki, Grabowo, Grabowski Młyn, Trępel i Nowa Kolonia.
Topolno, Cieleszyno, Rutki i Grabowo
 • 1880 r. - wg "Słownika..." Kozielec, Cieleszyn i Cieleszynek należały jeszcze do parafii
Topolno, Iranda, Cieleszyn, Grabówka, Grabowo, Grabowskie Góry, Konstantowo, Rudki, Topolinek, Trępel.
Chrystkowo, Grabowo, Grabówko, Grabowskie Góry, Konstantynowo Duże i Małe, Rudki, Topolinek, Topolno, Topolno Górne, Trempel.
Chrystkowo, Grabowo, Grabówko, Grabowskie Góry, Konstantynowo, Rudki, Topolinek, Topolino Górne, Topolno.
 • 1998 r. - w dn. 1 stycznia (wg Spisu... str. 131) brak informacji o zasięgu terytorialnym
Chrystkowo, Grabówka, Grabowo, Grabowskie Góry, Konstantynowo Małe, Konstantynowo Duże, Rudki, Topolinek, Topolno.
 • 2000 r. - w dn. 20 stycznia (wg Spisu... str. 166) zasięg terytorialny nie zmienił się
 • 2001 r. - w dn. 20 stycznia (wg Spisu... str. 167) zasięg terytorialny nie zmienił się
 • 2003 r. - w dn. 28 stycznia (wg Spisu... str. 169) zasięg terytorialny nie zmienił się
 • 2004 r. - w dn. 21 września (wg Spisu... str. 344) zasięg terytorialny nie zmienił się
 • 2007 r. - w dn. 17 stycznia (wg Spisu... str. 349) zasięg terytorialny nie zmienił się
 • 2008 r. - w dn. 30 stycznia (wg Spisu... str. 350) zasięg terytorialny nie zmienił się
 • 2009 r. - w dn. 30 stycznia (wg Spisu... str. 352) zasięg terytorialny nie zmienił się
Pozostałe miejscowości (pisownia oryginalna), których nazwy prawdopodobnie "zaginęły":
Temat nie przebadany

Niemiecko-polskie nazwy miejscowości wchodzących w skład parafii

W nawiasach ujęto odmiany pisowni, które w niektórych przypadkach są błędne.
Messtischblatt - 1936 r. Rozpisać miejscowości
Deutsch Czellenczin (Czellenczin) - Cieleszyn (wieś włośc. i folw. szlach.; Cieleszyn Szl.) lub Cieleszyn (Cieleszyno)
Polnisch Czellenczin - Cieleszynek
Grabau - Grabowo
Grabowomuehl (Grabowomühle) - Grabowski Młyn
- Grabowskie Góry
Kl. Grabau - Grabówka lub Grabówko
Irranda (Jranda) - Iranda (folw. do Topolna)
- Józefowo (wg Słownika 1882 - par. Topolno)
Konstantia (Constantia) - Konstantowo (kolonia zał. ok. 1831 r.; Konstantynowo) lub Konstantowo
Koszellic (od 1878 r. Koselitz) - Kozielec
Neucolonie - Nowa Kolonia (kolonia do Topolinka)
Rutken (Rudtken) - Rudki (Rotk 1400, Rutk 1410, Ruck 1415, Rutki 1675 i 1717) lub Rudki
Topolinken (Gr. Topolinken, Kl. Topolinken) - Topolinek
Vorverk Topollno (Topollnoberg, Topolnoberge)) - Topolińskie Góry (folwark szl. do Topolna; Góry)
Topollno Patrz też Topolno Kr. Schwetz - Topolno (Topolna 1239, Thopólna, Toppoln; Topólno)
Trempel - Trępel

Mapy

Uzupełnić

Księża

Pracujący w parafii

1??? - 1583 - patrz Parafia Gruczno Proboszcz
16?? - 1676 - Ks. Drozdowski Stanisław Proboszcz
1684 - 1695 - z zakonu paulinów Proboszcz
1695 - 1708 - Ks. Respondzik Roman Proboszcz
17?? - 1711 - Ks. Klusz Kazimierz Proboszcz
1718 - 1730 - Ks. Fałdrowski Sebastian Proboszcz
1730 - 17?? - Ks. Snilewicz Hiacynt Proboszcz
1745 - 1748 - Ks. Gniatkowski Rafał Proboszcz
17?? - 17?? - Ks. Biernacki Ebenterius Proboszcz
1748 - 17?? - Ks. Farachowicz Alojzy Proboszcz
1749 - 1753 - Ks. Woynakoski Wiktor Proboszcz
1756 - 1758 - Ks. Jeleniewski Stanisław Proboszcz
17?? - 1762 - Ks. Klembrzyński Jan Proboszcz
17?? - 17?? - Ks. Kempski Anatoli Proboszcz
17?? - 17?? - Ks. Bogdanowicz Bernard Proboszcz
17?? - 17?? - Ks. Koziebrocki Pius Proboszcz
17?? - 17?? - Ks. Pągowski Zefiryn Proboszcz
17?? - 17?? - Ks. Szutkowski Fideosius Proboszcz
17?? - 17?? - Ks. Krasiński Gabriel Proboszcz
1777 - 1786 - Ks. Strachwicz Maurycy Proboszcz
1792 - 1795 - Ks. Preisenkammer Maksymilian Proboszcz
1796 - 1799 - Ks. Zagrodzki Felicjan Proboszcz
1799 - 17?? - Ks. Kurdliczek Hermenegild Proboszcz
1804 - 1806 - Ks. Bakielski Wincenty Proboszcz
1808 - 1810 - Ks. Trafalski Chrysologus Proboszcz
1811 - 1812 - Ks. Bakielski Wincenty Komendariusz
1814 - 1815 - Ks. Sieniawski Karol Komendariusz
1815 - 1851 - Ks. Cichocki Jan Proboszcz
1852 - 1868 - Ks. Cernikau Augustyn Proboszcz
1868 - 1881 - Ks. Komischke Augustyn Proboszcz
1881 - 1884 - Ks. Raschke Tomasz Proboszcz
1885 - 1898 - patrz Parafia Niewieścin Proboszcz
1899 - 1902 - Ks. Bukowski Aleksander Administrator
1902 - 1910 - Ks. Kiedrowski Leon Proboszcz
1910 - 1931 - Ks. Gregorkiewicz Kazimierz Proboszcz
1931 - 1938 - Ks. Deja Alojzy Proboszcz
1939 - 1939 - Ks. Makowski Roman Proboszcz
1945 - 1953 - Ks. Hoppe Augustyn Emeryt
1945 - 1953 - Ks. Hoppe Augustyn Kapelan
1946 - 19?? - Ks. Szałkowski Stefan Kapelan
1947 - 19?? - Ks. Wedelstaedt Konrad Administrator
1949 - 19?? - Ks. Dembieński Józef Administrator, proboszcz, emer. prof.
1949 - 1952 - Ks. Dembicki Józef Proboszcz ? (ks. Dembiński Józef] - wg strony diec.)
1953 - 19?? - Ks. Żelisko Franciszek Administrator tymczasowy
1953 - 1958 - Ks. Żelisko Franciszek Kapelan
1954 - 1962 - Ks. Romańczuk Karol Administrator
1962 - 1982 - Ks. Romańczuk Karol Proboszcz
1963 - 19?? - Ks. Rut Zygmunt SAC Kapelan
1966 - 19?? - Ks. Popiel Henryk Kapelan
1982 - 2021 - Ks. Regent Andrzej Proboszcz
1982 - 1987 - Ks. Malawski Tadeusz SDB Kapelan
Uwaga
 • Listę księży z lat 1695-1851 ustalono w oparciu o "Słownik..." str. 277.
 • W latach 1684-1810 proboszczami byli członkowie zakonu paulinów
 • Dodano informacje ze strony www diecezji

Powołania kapłańskie i zakonne

1??? - Ks. Falenczyk Alfons CSSp
1??? - Ks. Andrzejewski Tadeusz
1??? - Ks. Falenczyk Marian SAC
 • Listę powołań uzupełniono w oparciu o stronę www diecezji

Kapłani pochowani w kościele

Temat nie przebadany
??.??.1??? - Ks. nazwisko i imię

Kapłani pochowani na cm. parafialnym

Temat nie przebadany
??.??.1??? - Ks. nazwisko i imię

Kapłani pochowani na cm. komunalnym

Temat nie przebadany
??.??.1??? - Ks. nazwisko i imię

Księgi i dokumenty parafialne

Księgi metrykalne i inne

Prowadzenie ksiąg metrykalnych stało się obowiązkiem wynikającym z uchwał podjętych na Soborze Trydenckim (1545-1563).
Zasady udostępniania zbiorów w AD Pelplin
W tym punkcie i jego podpunktach pod żadnym pozorem nie wolno wprowadzać informacji o księgach w postaci podawania tylko ich zakresu czasowego. Autor tego punktu swoją osobą gwarantuje rzetelność podanych informacji we wzorcu.

Najstarsze księgi

 • 1928 r. - wg "Zarysu..." archiwum parafialne obejmowało księgi:
- chrztów od 1668 r.
- ślubów 1669-1727, i od 1775 r.
- zgonów od 1745 r.
Skomentować po opisaniu ksiąg
chrztów - od 1944 r.
ślubów - 1882-1949 i od 1949 r.
zgonów - od 1931 r.
 • 2003 r. - zgodnie z załącznikiem nr 1 do protokołu przekazania ksiąg, do AD Pelplin przekazano z Niemiec księgi o sygn. W 1660 - W 1666,
tj. 7 woluminów, co jest zgodne z poniższym zestawieniem

Księgi chrztów

Księga chrztów 1695-1700 (AD Pelplin W 1660) (wspólnie z księgą konwersji 1729-1751, 1768)
Pierwszy wpis ??.??.???? r., ostatni wpis ??.??.???? r.
 • Charakterystyka księgi:
- Uzupełnić
 • Miejscowości spoza parafii wg oryginalnej pisowni:
- Uzupełnić
 • Ciekawostki:
- Uzupełnić
Księga chrztów 1701-1702
Brak danych
Księga chrztów 1703-1707 (AD Pelplin - brak sygnatury)
Pierwszy wpis ??.??.???? r., ostatni wpis ??.??.???? r.
 • Charakterystyka księgi:
- Uzupełnić
 • Miejscowości spoza parafii wg oryginalnej pisowni:
- Uzupełnić
 • Ciekawostki:
- Uzupełnić
Księga chrztów 1708-1709
Brak danych
Księga chrztów 1710-1711 (AD Pelplin - brak sygnatury ?)
Pierwszy wpis ??.??.???? r., ostatni wpis ??.??.???? r.
 • Charakterystyka księgi:
- Uzupełnić
 • Miejscowości spoza parafii wg oryginalnej pisowni:
- Uzupełnić
 • Ciekawostki:
- Uzupełnić
Księga chrztów 1712-1773
Brak danych
Księga chrztów 1774-1802 (AD Pelplin - brak sygnatury ?)
Pierwszy wpis ??.??.???? r., ostatni wpis ??.??.???? r.
 • Charakterystyka księgi:
- Rozpisać księgi
- Uzupełnić
 • Miejscowości spoza parafii wg oryginalnej pisowni:
- Uzupełnić
 • Ciekawostki:
- Uzupełnić
Księga chrztów 1803-1867 (AD Pelplin W 1661)
Pierwszy wpis ??.??.???? r., ostatni wpis ??.??.???? r.
 • Charakterystyka księgi:
- Uzupełnić
 • Miejscowości spoza parafii wg oryginalnej pisowni:
- Uzupełnić
 • Ciekawostki:
- Uzupełnić
Dodatkowe metryki
W 1661 Erstkommunikanten 1820-1823
W 1661 pierwsza komunia 1820-1823
Księga chrztów 1868-1891 (AD Pelplin W 1662)
Pierwszy wpis ??.??.???? r., ostatni wpis ??.??.???? r.
 • Charakterystyka księgi:
- Uzupełnić
 • Miejscowości spoza parafii wg oryginalnej pisowni:
- Uzupełnić
 • Ciekawostki:
- Uzupełnić
Komentarz
W 1662 Einträge 1875-1881 in polnischer Sprache
W 1662 wpisy 1875-1881 w języku polskim
Księga chrztów 1892-1943
Brak danych
Księga chrztów 1944-1949 (w parafii) (wpisy od 1944 r. dostępne tylko w parafii)
Pierwszy wpis ??.??.???? r., ostatni wpis ??.??.???? r.
 • Charakterystyka księgi:
- Rozpisać księgi
- Uzupełnić
 • Miejscowości spoza parafii wg oryginalnej pisowni:
- Uzupełnić
 • Ciekawostki:
- Uzupełnić
Następne księgi nie zostały zdygitalizowane.

Księgi konwersji

Księga konwersji 1729-1751, 1768 (AD Pelplin W 1660) (wspólnie z księgą chrztów 1695-1700)
Pierwszy wpis ??.??.???? r., ostatni wpis ??.??.???? r.
 • Charakterystyka księgi:
- w zestawieniu AD Pelplin z 31.12.2010 r. zakres lat jest opisany jako 1729-1768
- Uzupełnić
 • Miejscowości spoza parafii wg oryginalnej pisowni:
- Uzupełnić
 • Ciekawostki:
- Uzupełnić

Księgi I komunii

Temat nie przebadany
Dane wprowadzać wg wzorca
Księga I komunii 1757-1810 (AD Pelplin W1282 / w parafii) (wspólnie z księgą ślubów i zgonów)
Pierwszy wpis ??.??.???? r., ostatni wpis ??.??.???? r.
 • Charakterystyka księgi:
- Uzupełnić
 • Miejscowości spoza parafii wg oryginalnej pisowni:
- Uzupełnić
 • Ciekawostki:
- Uzupełnić
I komunia w latach 1938-45
Opisać potencjalne przyczyny zaginięcia ksiąg i skomentować je.
Następne księgi nie zostały zdygitalizowane.

Księgi bierzmowanych

Temat nie przebadany
Dane wprowadzać wg wzorca
Księga bierzmowanych 1757-1810 (AD Pelplin W1282 / w parafii) (wspólnie z księgą ślubów i zgonów)
Pierwszy wpis ??.??.???? r., ostatni wpis ??.??.???? r.
 • Charakterystyka księgi:
- Uzupełnić
 • Miejscowości spoza parafii wg oryginalnej pisowni:
- Uzupełnić
 • Ciekawostki:
- Uzupełnić
Bierzmowania w latach 1938-45
Opisać potencjalne przyczyny zaginięcia ksiąg i skomentować je.
Następne księgi nie zostały zdygitalizowane.

Alegaty

Nie dotyczy.

Księgi zapowiedzi

Nie były dygitalizowane. AD Pelplin nie posiada (w swoich zasobach) żadnych ksiąg. Informacji na ten temat należy szukać tylko w parafii.

Księgi ślubów

Księga ślubów 1843-1881 (AD Pelplin W 1663)
Pierwszy wpis ??.??.???? r., ostatni wpis ??.??.???? r.
 • Charakterystyka księgi:
- Uzupełnić
 • Miejscowości spoza parafii wg oryginalnej pisowni:
- Uzupełnić
 • Ciekawostki:
- Uzupełnić
Komentarz
W 1663 Einträge 1874-1881 in polnischer Sprache
W 1663 wpisy 1874-1881 w języku polskim
Księga ślubów 1882-1920 (w parafii) (wpisy po 1920 r. dostępne tylko w parafii)
Pierwszy wpis ??.??.???? r., ostatni wpis ??.??.???? r.
 • Charakterystyka księgi:
- Rozpisać księgi
- Uzupełnić
 • Miejscowości spoza parafii wg oryginalnej pisowni:
- Uzupełnić
 • Ciekawostki:
- Uzupełnić
Śluby w latach 1938-45
Opisać potencjalne przyczyny zaginięcia ksiąg i skomentować je.
Następne księgi nie zostały zdygitalizowane.

Księgi zgonów

Księga zgonów 1756-1843 (AD Pelplin W 1664)
Pierwszy wpis ??.??.???? r., ostatni wpis ??.??.???? r.
 • Charakterystyka księgi:
- Uzupełnić
 • Miejscowości spoza parafii wg oryginalnej pisowni:
- Uzupełnić
 • Ciekawostki:
- Uzupełnić
Księga zgonów 1843-1862 (AD Pelplin W 1665)
Pierwszy wpis ??.??.???? r., ostatni wpis ??.??.???? r.
 • Charakterystyka księgi:
- Uzupełnić
 • Miejscowości spoza parafii wg oryginalnej pisowni:
- Uzupełnić
 • Ciekawostki:
- Uzupełnić
Księga zgonów 1863-1930 (AD Pelplin W 1666)
Pierwszy wpis ??.??.???? r., ostatni wpis ??.??.???? r.
 • Charakterystyka księgi:
- Uzupełnić
 • Miejscowości spoza parafii wg oryginalnej pisowni:
- Uzupełnić
 • Ciekawostki:
- Uzupełnić
Komentarz
W 1666 Einträge 1874-1881 und 1919-1930 in polnischer Sprache
W 1666 wpisy 1874-1881 i 1919-1930 w języku polskim
Księga zgonów 1931-2006 (w parafii) (wpisy po 1961 r. dostępne tylko w parafii)
Pierwszy wpis ??.??.???? r., ostatni wpis ??.??.???? r.
 • Charakterystyka księgi:
- Rozpisać księgi
- Uzupełnić
 • Miejscowości spoza parafii wg oryginalnej pisowni:
- Uzupełnić
 • Ciekawostki:
- Uzupełnić
Następne księgi nie zostały zdygitalizowane.

Księgi cmentarne

Temat nie przebadany
Dane wprowadzać wg wzorca
Księga cmentarna 1757-1810 (AD Pelplin W1282 / w parafii) (wspólnie z księgą ślubów i zgonów)
Pierwszy wpis ??.??.???? r., ostatni wpis ??.??.???? r.
 • Charakterystyka księgi:
- Uzupełnić
 • Miejscowości spoza parafii wg oryginalnej pisowni:
- Uzupełnić
 • Ciekawostki:
- Uzupełnić
Następne księgi nie zostały zdygitalizowane.

Księgi dusz

Temat nie przebadany
Dane wprowadzać wg wzorca
Księga dusz 1757-1810 (AD Pelplin W1282 / w parafii) (wspólnie z księgą ślubów i zgonów)
Pierwszy wpis ??.??.???? r., ostatni wpis ??.??.???? r.
 • Charakterystyka księgi:
- Uzupełnić
 • Miejscowości spoza parafii wg oryginalnej pisowni:
- Uzupełnić
 • Ciekawostki:
- Uzupełnić
Następne księgi nie zostały zdygitalizowane.

Księgi metrykalne w zasobach AP

Wg danych bazy PRADZIAD w Archiwum Państwowym w Bydgoszczy znajdują się księgi metrykalne:
 • urodzeń: 1823 - 1853
 • alegaty: nie dotyczy
 • zapowiedzi: Brak danych
 • małżeństw: 1823 - 1853
 • zgonów: 1823 - 1853
W/w księgi są udostępniane całkowicie i wchodzą w skład zespołu 357/0 Akta metrykalne par. rz.-kat. w Topolnie
Jednocześnie na stronie wg wzoru wyszukiwanie ogólne?? jest doprecyzowana informacja, że akta są z lat:
Komentarz

Księgi metrykalne opublikowane w internecie

Temat nie przebadany

Mikrofilmy ksiąg metrykalnych

Temat nie przebadany
W zasobach Mormonów znajdują się następujące zmikrofilmowane księgi metrykalne:
Wg bazy PRADZIAD przechowywane w AP Bydgoszcz księgi metrykalne zostały zmikrofilmowane w zakresie:
 • chrztów: 1823 - 1853
 • alegaty: nie dotyczy
 • zapowiedzi: Brak danych
 • małżeństw: 1823 - 1853
 • zgonów: 1823 - 1853

Indeksy ksiąg metrykalnych

Aktualnie w trakcie indeksowania. Indeksy na stronie PomTG oraz Genealodzy.pl

Pozostałe księgi i dokumenty

Wg "Zarysu..." w 1928 r. archiwum parafialne obejmowało:
- Odpisy dokumentów odnoszących się do historii klasztoru paulinów w Topolnie z lat 1606-1711 prawdopodobnie winno być 1686 - 1711
- Akta i korespondencje w sprawach majątkowych klasztoru i probostwa w Topolnie z lat 1778 - 1816
- Księgę Bractwa Różańcowego 1669 - 1807
- Księgę Bractwa Opatrzności Boskiej od 1785 r.
Czy się zachowały ?
Wg strony parafii - Rys historyczny istniała Księga Cudów. Zaginęław okresie II Wojny Śiatowej
Czy zachowały się księgi lub dokumenty dotyczące:
- szpitala dla ubogich
- Bractwa Trzeźwości
- Apostolstwa Modlitwy
- Sióstr Dobrego Pasterza

Komentarz

USC

Siedziby USC

Temat nie przebadany
zakres lat/siedziba USC/podległe miejscowości
????-???? Miejscowość Miejscowość, Miejscowość, Miejscowość

Księgi USC

Po 100 latach od daty wytworzenia księgi przekazywane są do archiwów państwowych.
W tym punkcie i jego podpunktach pod żadnym pozorem nie wolno wprowadzać informacji o księgach w postaci podawania tylko ich zakresu czasowego. Autor tego punktu swoją osobą gwarantuje rzetelność podanych informacji we wzorcu.

Księgi urodzeń

Temat nie przebadany
Dane wprowadzać wg wzorca
Księga urodzeń 1757-1810 (AP Bydgoszcz sygnatura/ USC Pelplin sygnatura)
Pierwszy wpis ??.??.???? r., ostatni wpis ??.??.???? r.
Urodzenia w latach 1938-45
Opisać potencjalne przyczyny zaginięcia ksiąg i skomentować je.
Następne księgi nie zostały zdygitalizowane.

Alegaty

Nie dotyczy.

Księgi zapowiedzi

Temat nie przebadany
Dane wprowadzać wg wzorca
Księga zapowiedzi 1757-1810 (AP Bydgoszcz sygnatura/ USC Pelplin sygnatura)
Pierwszy wpis ??.??.???? r., ostatni wpis ??.??.???? r.
Zapowiedzi w latach 1938-45
Opisać potencjalne przyczyny zaginięcia ksiąg i skomentować je.
Następne księgi nie zostały zdygitalizowane.

Księgi małżeństw

Temat nie przebadany
Dane wprowadzać wg wzorca
Księga małżeństw 1757-1810 (AP Bydgoszcz sygnatura/ USC Pelplin sygnatura)
Pierwszy wpis ??.??.???? r., ostatni wpis ??.??.???? r.
Małżeństwa w latach 1938-45
Opisać potencjalne przyczyny zaginięcia ksiąg i skomentować je.
Następne księgi nie zostały zdygitalizowane.

Księgi rozwodów

Temat nie przebadany
Dane wprowadzać wg wzorca
Księga rozwodów 1757-1810 (AP Bydgoszcz sygnatura/ USC Pelplin sygnatura)
Pierwszy wpis ??.??.???? r., ostatni wpis ??.??.???? r.
Rozwody w latach 1938-45
Opisać potencjalne przyczyny zaginięcia ksiąg i skomentować je.
Następne księgi nie zostały zdygitalizowane.

Księgi zgonów

Temat nie przebadany
Dane wprowadzać wg wzorca
Księga zgonów 1757-1810 (AP Bydgoszcz sygnatura/ USC Pelplin sygnatura)
Pierwszy wpis ??.??.???? r., ostatni wpis ??.??.???? r.
Zmarli w latach 1938-45
Opisać potencjalne przyczyny zaginięcia ksiąg i skomentować je.
Następne księgi nie zostały zdygitalizowane.

Księgi USC w zasobach AP

Wg danych bazy PRADZIAD w Archiwum Państwowym w Bydgoszczy znajdują się księgi USC Topolno:
 • urodzeń: 1874 - 1908
 • alegaty: nie dotyczy
 • zapowiedzi: Brak danych
 • małżeństw: 1874 - 1905
 • rozwodów: Brak danych
 • zgonów: 1874 - 1905
W/w księgi są udostępniane całkowicie i wchodzą w skład 1657/0 Urząd Stanu Cywilnego Topolno
Komentarz

Księgi USC opublikowane w internecie

Temat nie przebadany

Mikrofilmy ksiąg USC

Temat nie przebadany
W zasobach Mormonów znajdują się następujące zmikrofilmowane księgi USC Miejscowość:
Wg bazy PRADZIAD przechowywane są w AP Bydgoszcz zmikrofilmowane księgi USC Topolno:
 • urodzeń: 1874 - 1881
 • alegaty: nie dotyczy
 • zapowiedzi: Brak danych
 • małżeństw: 1874 - 1881
 • rozwodów: Brak danych
 • zgonów: 1874 - 1881
Komentarz

Indeksy ksiąg USC

Temat nie przebadany
Aktualnie w trakcie indeksowania. Indeksy na stronie wg wzoru PomTG oraz Genealodzy.pl

Komentarz

Poszukując aktów USC należy sprawdzić dane z urzędów sąsiadujących terytorialnie względnie położonych w najbliższej okolicy: wpisać wg wzoru Silno, itd.

Dyskusje na forach internetowych

Temat nie przebadany

Inne

Kolejne informacje o miejscowości będącej siedzibą parafii można znaleźć na stronie Genepedii Miejscowość