Szczuka - Parafia rz.-kat. pw. śś. Fabiana i Sebastiana

Z Genepedia
Skocz do: nawigacji, wyszukiwania
To jest zalążek artykułu Szczuka - Parafia rz.-kat. pw. śś. Fabiana i Sebastiana. Możesz go rozwinąć i uzupełnić lub poddać weryfikacji.
Jeśli uznasz że artykuł jest kompletny zaznacz ten fakt w Dyskusja:Szczuka - Parafia rz.-kat. pw. śś. Fabiana i Sebastiana o dokumencie.

Szczuka - Parafia rz.-kat. pw. śś. Fabiana i Sebastiana

łac. Parochiae Brak danych
inne nazwy: Brak danych
Instrukcja wprowadzania danych zawarta jest na stronie.
Okresowo należy dokonać porównania zawartości niniejszej strony z wzorcem celem uzupełnienia o nowo dodane elementy.

Kontakt

Opis parafii

Historia parafii

Kościół parafialny
 • 1325 r. - nazwa osady poraz pierwszy występuje w dokumentach
Jest to obiekt z kamieni polnych i cegły.
 • 1414 r. - miejscowość po raz pierwszy wspomniana w dokumentach przy okazji szacowania strat po wojnie polsko-krzyżackiej
 • 1571 r. - ufundowano dzwon
Wymieniła jako patronów kościoła: św. Wita i Modesta, Fabiana i Sebastiana
Wymieniła jako patronów kościoła: Wita, Fabiana, Sebastiana i Wszystkich Świętych
Kościół posiadał znaki Konsekracji, choć o niej samej nic nie wiadomo.
 • 1806 r. - wykonano ceglane ogrodzenie
 • 1822 r. - miała miejsce ostatnia przebudowa świątyni, wtedy to obiekt powiększono i dobudowano prezbiterium i zakrystię
(wg Spisu... str 272)
 • 1867 r. - parafia liczyła 2096 wiernych
 • 1876 r.- założono Bractwo św.Rocha i św. Rozalii
W 1928 r. liczyło 35 członków.
 • 18?? r. - założono Bractwo Żywego Różańca
W 1928 r. liczyło 630 członków.
 • 1925 r.- założono Papieskie Dzieło Rozkrzewienia Wiary
W 1928 r. liczyło 300 członków.
Informacja z dn. 04.03.1925 r. opublikowana w Orędowniku nr 2/1925 r.
 • 19?? r. - założono Towarzystwo Młodzieży Katolickiej
Brak danych o liczebności w 1938 r.
 • 1928 r. - parafia liczyła:
- katolików Polaków 1803
- luteranów Polaków 15
- ewangelików Niemców 79
Łącznie 1897 dusz, w tym komunikujących 1170
Dekret z dn. 05.09.1933 r. opublikowany w Orędowniku nr 9-10/1933 r.
Dekret z dn. 15.07.1937 r. opublikowany w Orędowniku nr 8/1937 r.
 • 1942 r. - hitlerowcy zagrabili dwa dzwony z kościoła, z których jeden po wojnie odzyskano
 • 1945 r. - żołnierze radzieccy ograbili kościół
Kościół filialny Cielęta (1763 - 04.03.1925 r.)
Patrz strona Parafii Cielęta
Kościół filialny Gorczenica (1824 - 01.10.1933)
Patrz strona Parafii Gorczenica

Cmentarz

Wyszukiwarka grobów: Brak danych
Indeksy grobów: Brak danych
Opis
W okresie II WŚ na cmentarzu chowano mieszkańców par. Cielęta i Jastrzębie.

Zasięg terytorialny

Ustalić
Ustalić
 • 1867 r. - w skład parafii wchodziły miejscowości: Szczuka, folwark Szymkowo, Koziróg oraz filie w Cielętach i Gorczenicy
 • 1925 r. - w dn. 4 marca brak danych o zasięgu terytorialnym wydzielonej Kuracji Cielęta
Informacja z dn. 04.03.1925 r. opublikowana w Orędowniku nr 2/1925 r.
Szczuka, Koziróg, Szymkowo (1407 Schenkendorf)
do filii
Gorczenica (Gorczen), Gorczeniczka, Kominy, Moczadła, Opalenica (1891 Wilhelmsdank), Wapna
Gorczenica, Gorczeniczki.
Dekret z dn. 05.09.1933 r. opublikowany w Orędowniku nr 9-10/1933 r.
 • 1937 r. - w dn. 1 stycznia brak danych o zasięgu terytorialnym wydzielonej Parafii Cielęta
Dekret z dn. 15.07.1937 r. opublikowany w Orędowniku nr 8/1937 r.
Igliczyzna, Koziróg, Szczuka, Szymkowo, Szymkówko.
 • 2002 r. - w dn. 6 marca (wg Spisu... str 272) zasięg terytorialny parafii nie uległ zmianie
 • 2017 r. - wg strony www diecezji parafia obejmowała miejscowości:
Szczuka, Gorczenica, Igliczyna, Koziróg, Szymkowo, Szymkówko
Pozostałe miejscowości (pisownia oryginalna), których nazwy prawdopodobnie "zaginęły":
Temat nie przebadany

Niemiecko-polskie nazwy miejscowości wchodzących w skład parafii

Messtischblatt - 1936 r.
W nawiasach ujęto odmiany pisowni, które w niektórych przypadkach są błędne.
Gr. Gorschen - Gorczenica
Igliczysna - Igliczyzna
Kozirog - Koziróg
- Opalenica
Szczuka - Szczuka (1325 r. – Sczuka, 1414 r. – Hecht, 1507 r. – Sczuka)
Szymkowo (1407 r. - Schenkendorf) - Szymkowo
Vorverk - Szymkówko
- Wapna

Mapy

Uzupełnić

Księża

Pracujący w parafii

1823 - 1825 - Ks. Tatarkiewicz Marcin Par.
1826 - 1836 - Ks. Parcheim Andrzej Commend., Com.
1836 - 1836 - Ks. Parcheim Andrzej Adm.
1837 - 1872 - Ks. Lysakowski Antoni Dawid Par.
1872 - 1874 - Ks. Folleher Paweł Marcin Par.Adm.
1874 - 1874 - Ks. Łysakowski Antoni Dawid Par.
1875 - 1901 - Ks. Folleher Paweł Marcin Proboszcz
1917 - 1928 - Ks. Kamiński Mieczysław Proboszcz
1938 - 1946 - Ks. Górecki Wincenty Proboszcz
1939 - 1945 - Ks. Wierzchowski Józef Ukrywał się
1949 - 1953 - Ks. Kristen Oton Administrator
1958 - 1963 - Ks. Chyliński Ludwik Administrator
1965 - 1968 - Ks. Murawski Rafał Administrator
1983 - 19?? - Ks. Murawski Rafał Proboszcz
1987 - 1999 - Ks. Zdrojewski Grzegorz Proboszcz
2001 - 2002 - Ks. Szauer Andrzej Proboszcz
2017 - 2018 - Ks. Kaczyński Marcin Proboszcz

Powołania kapłańskie i zakonne

Temat nie przebadany
??.??.1??? - Ks. nazwisko i imię

Kapłani pochowani w kościele

Temat nie przebadany
??.??.1??? - Ks. nazwisko i imię

Kapłani pochowani na cm. parafialnym

??.??.1901 - Ks. Folleher Paweł Marcin (poza cmentarzem, przy kościele)

Kapłani pochowani na cm. komunalnym

??.??.1??? - Ks. nazwisko i imię

Księgi i dokumenty parafialne

Księgi metrykalne i inne

Prowadzenie ksiąg metrykalnych stało się obowiązkiem wynikającym z uchwał podjętych na Soborze Trydenckim (1545-1563).
Zasady udostępniania zbiorów w AD Toruń.

Najstarsze księgi

- księgi chrztów od 1755 r.
- księgi ślubów od 1755 r.
- księgi zgonów od 1755 r.
 • 1939 r. - po aresztowaniu proboszcza gestapo skonfiskowało księgi parafialne:
- chrztów 1755-1880
- ślubów 1755-1876
- pogrzebów 1755-1876
Informacja jest błędna. Zgodnie z danymi z 2003 r. do Niemiec nie trafiły (brak sygnatury W) księgi:
- chrztów 1755-1830
- ślubów 1757-1837
- pogrzebów 1755-1830
Ponadto w zakresach czasowych występują drobne błędy, których nie można skomentować bez dostępu do ksiąg.
 • 2002 r. - w dn. 6 marca (wg Spisu... str 272) brak informacji o księgach metrykalnych
 • 2003 r. - zgodnie z załącznikiem nr 1 do AD Toruń przekazano z Niemiec księgi o sygn. W 1644 - 1649 tj. 6 woluminów, co jest zgodne
z poniższym zestawieniem
 • 2018 r. - aktualizację poniższych danych wykonano w oparciu o plik "Metrykalia16" pobrany ze strony wg aktualizacji z 20.02.2018 r.

Księgi chrztów

Księga chrztów 1757-1830 (AD Toruń AA 001/W brak)
Pierwszy wpis ??.??.???? r., ostatni wpis ??.??.???? r.
 • Charakterystyka księgi:
- Uzupełnić
- księga nie została zdygitalizowana
- księga nie jest udostępniona do przeglądania
 • Miejscowości spoza parafii wg oryginalnej pisowni:
- Uzupełnić
 • Ciekawostki:
- Uzupełnić
Księga chrztów 1831-1844 (AD Toruń AA 002/W 1644) (wspólnie z księgą zgonów 1831-1844)
Pierwszy wpis ??.??.???? r., ostatni wpis ??.??.???? r.
 • Charakterystyka księgi:
- Uzupełnić
- księga nie została zdygitalizowana
- księga jest udostępniona do przeglądania
 • Miejscowości spoza parafii wg oryginalnej pisowni:
- Uzupełnić
 • Ciekawostki:
- Uzupełnić
Księga chrztów 1845-1856 (AD Toruń AA 003/W 1645)
Pierwszy wpis ??.??.???? r., ostatni wpis ??.??.???? r.
 • Charakterystyka księgi:
- Uzupełnić
- księga nie została zdygitalizowana
- księga jest udostępniona do przeglądania
 • Miejscowości spoza parafii wg oryginalnej pisowni:
- Uzupełnić
 • Ciekawostki:
- Uzupełnić
Księga chrztów 1856-1880 (AD Toruń AA 004/W 1646)
Pierwszy wpis ??.??.???? r., ostatni wpis ??.??.???? r.
 • Charakterystyka księgi:
- Uzupełnić
- księga nie została zdygitalizowana
- księga jest udostępniona do przeglądania
 • Miejscowości spoza parafii wg oryginalnej pisowni:
- Uzupełnić
 • Ciekawostki:
- Uzupełnić
Księga chrztów 1881-1902 (AD Toruń AA 005/W brak)
Pierwszy wpis ??.??.???? r., ostatni wpis ??.??.???? r.
 • Charakterystyka księgi:
- Uzupełnić
- księga nie została zdygitalizowana
- księga jest udostępniona do przeglądania
 • Miejscowości spoza parafii wg oryginalnej pisowni:
- Uzupełnić
 • Ciekawostki:
- Uzupełnić
'''Brak danych o kolejnych księgach.'''

Księgi konwersji

Temat nie przebadany
Dane wprowadzać wg wzorca
Księga konwersji 1757-1810 (AD Pelplin W1282 / w parafii) (wspólnie z księgą ślubów i zgonów)
Pierwszy wpis ??.??.???? r., ostatni wpis ??.??.???? r.
 • Charakterystyka księgi:
- Uzupełnić
 • Miejscowości spoza parafii wg oryginalnej pisowni:
- Uzupełnić
 • Ciekawostki:
- Uzupełnić
Następne księgi nie zostały zdygitalizowane.

Księgi I komunii

Temat nie przebadany
Dane wprowadzać wg wzorca
Księga I komunii 1757-1810 (AD Pelplin W1282 / w parafii) (wspólnie z księgą ślubów i zgonów)
Pierwszy wpis ??.??.???? r., ostatni wpis ??.??.???? r.
 • Charakterystyka księgi:
- Uzupełnić
 • Miejscowości spoza parafii wg oryginalnej pisowni:
- Uzupełnić
 • Ciekawostki:
- Uzupełnić
I komunia w latach 1938-45
Opisać potencjalne przyczyny zaginięcia ksiąg i skomentować je.
Następne księgi nie zostały zdygitalizowane.

Księgi bierzmowanych

Temat nie przebadany
Dane wprowadzać wg wzorca
Księga bierzmowanych 1757-1810 (AD Pelplin W1282 / w parafii) (wspólnie z księgą ślubów i zgonów)
Pierwszy wpis ??.??.???? r., ostatni wpis ??.??.???? r.
 • Charakterystyka księgi:
- Uzupełnić
 • Miejscowości spoza parafii wg oryginalnej pisowni:
- Uzupełnić
 • Ciekawostki:
- Uzupełnić
Bierzmowania w latach 1938-45
Opisać potencjalne przyczyny zaginięcia ksiąg i skomentować je.
Następne księgi nie zostały zdygitalizowane.

Alegaty

Nie dotyczy.

Księgi zapowiedzi

Temat nie przebadany
Dane wprowadzać wg wzorca
Księga zapowiedzi 1757-1810 (AD Pelplin W1282 / w parafii) (wspólnie z księgą ślubów i zgonów)
Pierwszy wpis ??.??.???? r., ostatni wpis ??.??.???? r.
Ciekawostki:
Zapowiedzi w latach 1938-45
Opisać potencjalne przyczyny zaginięcia ksiąg i skomentować je.
Następne księgi nie zostały zdygitalizowane.

Księgi ślubów

Księga ślubów 1755-1837 (AD Toruń AD 001/W brak)
Pierwszy wpis ??.??.???? r., ostatni wpis ??.??.???? r.
 • Charakterystyka księgi:
- Uzupełnić
- księga została zdygitalizowana
- księga nie jest udostępniona do przeglądania
 • Miejscowości spoza parafii wg oryginalnej pisowni:
- Uzupełnić
 • Ciekawostki:
- Uzupełnić
Księga ślubów 1837-1876 (AD Toruń AD 002/W 1647)
Pierwszy wpis ??.??.???? r., ostatni wpis ??.??.???? r.
 • Charakterystyka księgi:
- Uzupełnić
- księga nie została zdygitalizowana
- księga jest udostępniona do przeglądania
 • Miejscowości spoza parafii wg oryginalnej pisowni:
- Uzupełnić
 • Ciekawostki:
- Uzupełnić
Księga ślubów 1877-1897 (AD Toruń AD 003/W brak)
Pierwszy wpis ??.??.???? r., ostatni wpis ??.??.???? r.
 • Charakterystyka księgi:
- Uzupełnić
- księga nie została zdygitalizowana
- księga jest udostępniona do przeglądania
 • Miejscowości spoza parafii wg oryginalnej pisowni:
- Uzupełnić
 • Ciekawostki:
- Uzupełnić
Księga ślubów 1897-1926 (AD Toruń AD 004/W brak)
Pierwszy wpis ??.??.???? r., ostatni wpis ??.??.???? r.
 • Charakterystyka księgi:
- Uzupełnić
- księga nie została zdygitalizowana
- księga nie jest udostępniona do przeglądania
 • Miejscowości spoza parafii wg oryginalnej pisowni:
- Uzupełnić
 • Ciekawostki:
- Uzupełnić
'''Brak danych o kolejnych księgach.'''

Księgi zgonów

Księga zgonów 1757-1830 (AD Toruń AE 001/W brak)
Pierwszy wpis ??.??.???? r., ostatni wpis ??.??.???? r.
 • Charakterystyka księgi:
- Uzupełnić
- księga nie została zdygitalizowana
- księga nie jest udostępniona do przeglądania
 • Miejscowości spoza parafii wg oryginalnej pisowni:
- Uzupełnić
 • Ciekawostki:
- Uzupełnić
Księga zgonów 1831-1844 (AD Toruń AA 002/W 1644) (wspólnie z księgą chrztów 1831-1844)
Pierwszy wpis ??.??.???? r., ostatni wpis ??.??.???? r.
 • Charakterystyka księgi:
- Uzupełnić
- księga nie została zdygitalizowana
- księga jest udostępniona do przeglądania
 • Miejscowości spoza parafii wg oryginalnej pisowni:
- Uzupełnić
 • Ciekawostki:
- Uzupełnić
Księga zgonów 1845-1852 (AD Toruń AE 002/W 1648)
Pierwszy wpis ??.??.???? r., ostatni wpis ??.??.???? r.
 • Charakterystyka księgi:
- Uzupełnić
- księga nie została zdygitalizowana
- księga jest udostępniona do przeglądania
 • Miejscowości spoza parafii wg oryginalnej pisowni:
- Uzupełnić
 • Ciekawostki:
- Uzupełnić
Księga zgonów 1852-1873 (AD Toruń AE 003/W 1649)
Pierwszy wpis ??.??.???? r., ostatni wpis ??.??.???? r.
 • Charakterystyka księgi:
- Uzupełnić
- księga nie została zdygitalizowana
- księga jest udostępniona do przeglądania
 • Miejscowości spoza parafii wg oryginalnej pisowni:
- Uzupełnić
 • Ciekawostki:
- Uzupełnić
Księga zgonów 1874-1890 (AD Toruń AE 004/W brak)
Pierwszy wpis ??.??.???? r., ostatni wpis ??.??.???? r.
 • Charakterystyka księgi:
- Uzupełnić
- księga nie została zdygitalizowana
- księga jest udostępniona do przeglądania
 • Miejscowości spoza parafii wg oryginalnej pisowni:
- Uzupełnić
 • Ciekawostki:
- Uzupełnić
'''Brak danych o kolejnych księgach.'''

Księgi cmentarne

Temat nie przebadany
Dane wprowadzać wg wzorca
Księga cmentarna 1757-1810 (AD Pelplin W1282 / w parafii) (wspólnie z księgą ślubów i zgonów)
Pierwszy wpis ??.??.???? r., ostatni wpis ??.??.???? r.
 • Charakterystyka księgi:
- Uzupełnić
 • Miejscowości spoza parafii wg oryginalnej pisowni:
- Uzupełnić
 • Ciekawostki:
- Uzupełnić
Następne księgi nie zostały zdygitalizowane.

Księgi dusz

Temat nie przebadany
Dane wprowadzać wg wzorca
Księga dusz 1757-1810 (AD Pelplin W1282 / w parafii) (wspólnie z księgą ślubów i zgonów)
Pierwszy wpis ??.??.???? r., ostatni wpis ??.??.???? r.
 • Charakterystyka księgi:
- Uzupełnić
 • Miejscowości spoza parafii wg oryginalnej pisowni:
- Uzupełnić
 • Ciekawostki:
- Uzupełnić
Następne księgi nie zostały zdygitalizowane.

Księgi metrykalne w zasobach AP

Temat nie przebadany
Docelowo uzupełnić inf. o księgach jak w pkt. "Ksiągi metrykalne" celem ukazania stanu faktycznego
Wg danych bazy PRADZIAD w Archiwum Państwowym w Miejscowość znajdują się księgi metrykalne:
W/w księgi są udostępniane całkowicie i wchodzą w skład zespołu wg wzoru 328/0 Akta metrykalne par. rz.-kat. w Raciążu
Jednocześnie na stronie wg wzoru wyszukiwanie ogólne?? jest doprecyzowana informacja, że akta są z lat:
Komentarz

Księgi metrykalne opublikowane w internecie

Temat nie przebadany

Mikrofilmy ksiąg metrykalnych

Temat nie przebadany
W zasobach Mormonów znajdują się następujące zmikrofilmowane księgi metrykalne:
Wg bazy PRADZIAD przechowywane w AP Miejscowość księgi metrykalne zostały zmikrofilmowane w zakresie:

Indeksy ksiąg metrykalnych

Temat nie przebadany
Aktualnie w trakcie indeksowania. Indeksy na stronie PomTG oraz Genealodzy.pl

Pozostałe księgi i dokumenty

Czy zachowały się księgi lub dokumenty dotyczące:
- Bractwa św.Rocha i św. Rozalii
- Bractwa Żywego Różańca
- Papieskiego Dzieła Rozkrzewienia Wiary
- Towarzystwa Młodzieży Katolickiej

Komentarz

Dyskusje na forach internetowych

Temat nie przebadany

Inne

Kolejne informacje o miejscowości będącej siedzibą parafii można znaleźć na stronie Genepedii Miejscowość