Swornegacie - Parafia rz.-kat. pw. św. Barbary

Z Genepedia
Skocz do: nawigacji, wyszukiwania
To jest zalążek artykułu Swornegacie - Parafia rz.-kat. pw. św. Barbary. Możesz go rozwinąć i uzupełnić lub poddać weryfikacji.
Jeśli uznasz że artykuł jest kompletny zaznacz ten fakt w Dyskusja:Swornegacie - Parafia rz.-kat. pw. św. Barbary o dokumencie.

Swornegacie - Parafia rz.-kat. pw. św. Barbary

łac.: Parohiae Brak danych
Instrukcja wprowadzania danych zawarta jest na stronie.
Okresowo należy dokonać porównania zawartości niniejszej strony z wzorcem celem uzupełnienia o nowo dodane elementy.

Kontakt

 • Strona www parafii: Brak danych
 • 89-608 Swornegacie ul.Mestwina 18
 • tel. 52-398 11 21

Opis parafii

Historia parafii

Kościół parafialny
 • 1303 r. - utworzono parafię
 • 1382 r. - przywilej osadczy potwierdzał istnienie parafii
Wg strony nastąpiło to w 1617 r.
 • 1700 r. - wykonano dzwon
 • 1742 r. - około tego roku wybudowano kościół drewniany pokryty gontami.
W 1928 r. pełnił już tylko funkcję obiektu architektury lokalnej.
 • 1755 r. - wykonano drugi dzwon
 • 1901 r. - wybudowano plebanie i organistówkę
 • 1909 r. - z dn. 1 marca nastąpiło pełne usamodzielnienie parafii
Akt ks. bpa Rosentretera z dn. 19 listopada 1908 r., zatwierdzony 22 lutego 1909 r.
 • 1910 r. - założono Żywy Różaniec
W 1928 r. liczył 510 członków
 • 19?? r. - założono Bractwo Trzeźwości
 • 1911 r. - założono Towarzystwo Robotników
 • 1916 r. - wybudowano kościół
 • 1917 r. - założono Bractwo Adoracji Najśw. Sakramentu
W 1928 r. liczyło 43 członków.
 • 1921 r. - założono Stowarzyszenie Młodzieży Żeńskiej
W 1928 r. liczyło 30 członków.
 • 1??? r. - założono Stowarzyszenie Młodzieży Męskiej
W 1928 r. liczyło 18 członków.
 • 1927 r. - założono Dzieło św. Dziecięctwa Jezus
W 1928 r. liczyło 180 członków
 • 1927 r. - założono Dzieło Rozkrzewienia Wiary
W 1928 r. liczyło 80 członków
 • 1928 r. - w obrębie parafii mieszkało:
- katolików Polaków 1280,
- katolików Niemców 8
- ewangelików 8
- żydów 3
Ogółem 1299 osób, w tym komunikujących 883.
 • 1963 r. - w dn. 1 lipca (wg Spisu... z 1958 r. str. 133) występuje dawny kościół parafialny (zabytkowy), wg spisu z 1969 r. kościół ten jest nieczynny.
Kościół filialny
Nie występował.

Cmentarz

Wyszukiwarka grobów: Brak danych
Indeksy grobów: Brak danych
Opis
Cmentarz zlokalizowany wokół kościoła.

Zasięg terytorialny

 • XIX w. - parafia obejmowała:
- Swornegacie (Swornigać)
- Wączosk (była to przyległość Swornigacia)
Przyległość to słowo, które oznaczało kiedyś bardzo małą osadę lub wręcz jeden, dwa domy.
Wybudowanie było o wiele większe od przyległości.
Swornegacie z wybudowaniami, Małe Swornegacie, Nad Zbrzycą, Wonczos i Zanie.
Drzewicz, Kokoszka, Mogiel, Małe Swornegace, Owink, Płęsno, Sepiot, Sluza, Stiporc, Swornegace, Wączos, Zbrzyca, Zanie.
Drzewicz, Duże Zanie, Kamionka, Kokoszka, Małe Swornegace, Małe Zanie, Mogiel, Płęsno, Sepiot, Sluza, Swornegace, Wączos, Wyb. nad Karsinem.
Drzewicz, Duże Zanie, Kokoszka, Małe Swornegace, Małe Zanie, Mogiel, Plesno, Sepiot, Swornegace, Wączos, Zbrzyca.
 • 1998 r. - w dn. 1 stycznia (wg Spisu... str. 84) brak informacji o zasięgu terytorialnym
Drzewicz, Kamionka, Małe Swornegace, Mogiel, Sepiot, Swornegacie, Sluza, Płęsno, Wączos, Welsyk, Wybudowanie nad Karsinem, Zanie, Zbrzyca.
 • 2000 r. - w dn. 20 stycznia (wg Spisu... str. 87) zasięg terytorialny nie uległ zmianie
 • 2001 r. - w dn. 20 stycznia (wg Spisu... str. 90) zasięg terytorialny nie uległ zmianie
 • 2002 r. - w dn. 2 lutego (wg Spisu... str. 90) zasięg terytorialny nie uległ zmianie
 • 2003 r. - w dn. 28 stycznia (wg Spisu... str. 92) zasięg terytorialny nie uległ zmianie
 • 2004 r. - w dn. 21 września (wg Spisu... str. 97) zasięg terytorialny nie uległ zmianie
 • 2006 r. - w dn. 1 lutego (wg Spisu... str. 99) zasięg terytorialny nie uległ zmianie
 • 2007 r. - w dn. 17 stycznia (wg Spisu... str. 97) zasięg terytorialny nie uległ zmianie
Chociński Młyn, Drzewicz, Kamionka, Kokoszka, Małe Swornegace, Mogiel, Sepiot, Sluza, Swornegace, Płęsno, Wączos, Welsyk, Wybudowanie nad Karsinem, Zanie, Zbrzyca.
Chociński Młyn, Drzewicz, Kamionka, Kokoszka, Małe Swornegace, Mogiel, Owink, Sepiot, Sluza, Swornegace, Płęsno, Wączos, Welsyk, Wybudowanie nad Karsinem, Zanie, Zbrzyca.
Chociński Młyn, Dębowa Góra, Drzewicz, Kamionka, Kokoszka, Małe Swornegace, Mogiel, Owink, Sepiot, Sluza, Swornegace, Płęsno, Wączos, Welsyk, Wybudowanie nad Karsinem, Zanie, Zbrzyca.
Pozostałe miejscowości (pisownia oryginalna), których nazwy prawdopodobnie "zaginęły":
Temat nie przebadany

Niemiecko-polskie nazwy miejscowości wchodzących w skład parafii

W nawiasach ujęto odmiany pisowni, które w niektórych przypadkach są błędne.
Messtischblatt - 1936 r. Rozpisać miejscowości
Chotzenmüchl - Chociński Młyn
Debowa Höte - Dębowa Góra
Drzewitz - Drzewicz
- Kamionka
- Kokoszka
Kl. Schwornigatz - Małe Swornegace
Kl. Zanie - Małe Zanie
- Mogiel
- Nad Zbrzycą
- Owink
Plensno - Plesno (Płęsno)
- Sepiot
- Sluza (Śluza)
Styporcz - Stiporc (Styporc)
Swornegatz (Schwornigatz) - Swornegacie (Sworinagac 1272, Sworinagaht 1275, Sworinagacz 1303, Sworngatz 1354 i 1382, Swornegacz 1382 i 1400, Sfornegac 1653, Swornogac 1664, Swornygacie 1678, Sfornigac 1695, Zwornigacie, Swornigacie, Swornigać, Swornegace)
Schwornigatz - Swornigacie Nowe (Małe Swornegacie), Małe Swornegace
- Welsyk
- Wonczos (Wączosk, Wączos; była to przyległość Swornigacia)
- Wybudowanie nad Karsinem
Gr. Zanie - Zanie (Wielkie Zanie, Duże Zanie)
Zbrzyca - Zbrzyca

Mapy

Uzupełnić

Księża

Pracujący w parafii

16?? - 1900 - filia Patrz Parafia Konarzyny
1901 - ???? - Ks. Drapiewski imię Lokalny wikary
1918 - 1928 - Ks. Złosz Czapiewski Józef Proboszcz
1946 - 19?? - Ks. Thyron Erwin MSF Administrator
1949 - 1953 - Ks. Kotwarski Stefan Administrator
1958 - 1991 - Ks. Gierszewski Benedykt Proboszcz
1973 - 1987 - Ks. Thyron Erwin MSF Rezydent
19?? - 2000 - Ks. Gierszewski Benedykt Administrator
2000 - 2003 - Ks. Gierszewski Benedykt Rezydent
2000 - 2005 - Ks. Kowalski Henryk Proboszcz
2005 - 2016 - Ks. Książkiewicz Wojciech Proboszcz
2016 - 2016 - Ks. Klawikowski Mirosław Proboszcz

Powołania kapłańskie i zakonne

Temat nie przebadany
1??? - Ks. nazwisko i imię

Kapłani pochowani w kościele

Temat nie przebadany
??.??.1??? - Ks. nazwisko i imię

Kapłani pochowani na cm. parafialnym

Temat nie przebadany
??.??.1??? - Ks. nazwisko i imię

Kapłani pochowani na cm. komunalnym

Temat nie przebadany
??.??.1??? - Ks. nazwisko i imię

Księgi i dokumenty parafialne

Księgi metrykalne i inne

Prowadzenie ksiąg metrykalnych stało się obowiązkiem wynikającym z uchwał podjętych na Soborze Trydenckim (1545-1563).
Zasady udostępniania zbiorów w AD Pelplin
W tym punkcie i jego podpunktach pod żadnym pozorem nie wolno wprowadzać informacji o księgach w postaci podawania tylko ich zakresu czasowego. Autor tego punktu swoją osobą gwarantuje rzetelność podanych informacji we wzorcu.

Najstarsze księgi

 • 1928 r. - w "Zarysie..." brak informacji o księgach metrykalnych
- chrztów od 1900 r.
- ślubów od 1900 r.
- zgonów od 1900 r.

Księgi chrztów

Księga chrztów 1900-1938 (w parafii) (wpisy po 1920 r. dostępne tylko w parafii)
Pierwszy wpis 07.01.1900 r., ostatni wpis 21.03.1938 r.
 • Charakterystyka księgi:
- Uzupełnić
 • Miejscowości spoza parafii wg oryginalnej pisowni:
- Uzupełnić
 • Ciekawostki:
- Uzupełnić
Księga chrztów 1938-1984 (w parafii) (wpisy dostępne tylko w parafii)
Pierwszy wpis 24.03.1938 r., ostatni wpis 23.12.1984 r.
 • Charakterystyka księgi:
- Uzupełnić
 • Miejscowości spoza parafii wg oryginalnej pisowni:
- Uzupełnić
 • Ciekawostki:
- Uzupełnić
Księga chrztów 1985-2004 (w parafii) (wpisy dostępne tylko w parafii)
Pierwszy wpis 24.02.1985 r., ostatni wpis 28.08.2004 r.
 • Charakterystyka księgi:
- Uzupełnić
 • Miejscowości spoza parafii wg oryginalnej pisowni:
- Uzupełnić
 • Ciekawostki:
- Uzupełnić
Kolejna księga nie była dygitalizowana.

Księgi konwersji

Temat nie przebadany
Dane wprowadzać wg wzorca
Księga konwersji 1757-1810 (AD Pelplin W1282 / w parafii) (wspólnie z księgą ślubów i zgonów)
Pierwszy wpis ??.??.???? r., ostatni wpis ??.??.???? r.
 • Charakterystyka księgi:
- Uzupełnić
 • Miejscowości spoza parafii wg oryginalnej pisowni:
- Uzupełnić
 • Ciekawostki:
- Uzupełnić
Następne księgi nie zostały zdygitalizowane.

Księgi I komunii

Księga I komunii 1958-2002 (w parafii) (dostępna tylko w parafii)
Pierwszy wpis XX.XX.1958 r., ostatni wpis 26.05.2002 r.
 • Charakterystyka księgi:
- akty spisane w j. polskim, w układzie tabelarycznym odręcznym,
- uroczystości odbywały się co roku,
- księga zawiera imiona i nazwiska oraz miejsca i daty urodzenia.
 • Miejscowości spoza parafii wg oryginalnej pisowni:
- nie we wszystkich latach występują informacje o miejscowościach.
 • Ciekawostki:
- nie występują.
 • Komentarz
- aktów sprzed 1900 r. należy szukać w księgach Parafii Konarzyny,
- dla lat 1900-1958 brak danych.
Kolejna księga nie została zdygitalizowana.

Księgi bierzmowanych

Księga bierzmowanych 1948-2004 (w parafii) (dostępna tylko w parafii)
Pierwszy wpis 19.05.1948 r., ostatni wpis 22.10.2004 r.
 • Charakterystyka księgi:
- akty spisane w j. polskim, w układzie tabelarycznym odręcznym,
- uroczystości bierzmowania odbyły się w latach:
1948, 1952, 1957, 1962, 1967, 1972, 1977, 1983, 1990, 1996 i 2001 r.
- księga zawiera imiona i nazwiska oraz miejsca i daty urodzenia,
- jednocześnie odbywała się wizytacja parafii przez ks. biskupa.
 • Miejscowości spoza parafii wg oryginalnej pisowni:
- nie we wszystkich latach występują informacje o miejscowościach.
 • Ciekawostki:
- nie występują.
 • Komentarz
- aktów sprzed 1900 r. należy szukać w księgach Parafii Konarzyny,
- dla lat 1900-1948 brak danych.
Kolejna księga nie została zdygitalizowana.

Alegaty

Nie dotyczy.

Księgi zapowiedzi

Nie były dygitalizowane. AD Pelplin nie posiada (w swoich zasobach) żadnych ksiąg. Informacji na ten temat należy szukać tylko w parafii.

Księgi ślubów

Księga ślubów 1900-2004 (w parafii) (wpisy po 1920 r. dostępne tylko w parafii)
Pierwszy wpis 22.01.1900 r., ostatni wpis 19.09.2004 r.
 • Charakterystyka księgi:
- Uzupełnić
 • Miejscowości spoza parafii wg oryginalnej pisowni:
- Uzupełnić
 • Ciekawostki:
- jest to niezmiernie rzadki przypadek gdy księga obejmuje tak długi okres czasu.
- Uzupełnić
Kolejna księga nie została zdygitalizowana.

Księgi zgonów

Księga zgonów 1900-2004 (w parafii) (wpisy po 1959 r. dostępne tylko w parafii)
Pierwszy wpis 21.01.1900 r., ostatni wpis 10.10.2004 r.
 • Charakterystyka księgi:
- Uzupełnić
 • Miejscowości spoza parafii wg oryginalnej pisowni:
- Uzupełnić
 • Ciekawostki:
- jest to niezmiernie rzadki przypadek gdy księga obejmuje tak długi okres czasu.
- Uzupełnić
Kolejna księga nie była dygitalizowana.

Księgi cmentarne

Temat nie przebadany
Dane wprowadzać wg wzorca
Księga cmentarna 1757-1810 (AD Pelplin W1282 / w parafii) (wspólnie z księgą ślubów i zgonów)
Pierwszy wpis ??.??.???? r., ostatni wpis ??.??.???? r.
 • Charakterystyka księgi:
- Uzupełnić
 • Miejscowości spoza parafii wg oryginalnej pisowni:
- Uzupełnić
 • Ciekawostki:
- Uzupełnić
Następne księgi nie zostały zdygitalizowane.

Księgi dusz

Temat nie przebadany
Dane wprowadzać wg wzorca
Księga dusz 1757-1810 (AD Pelplin W1282 / w parafii) (wspólnie z księgą ślubów i zgonów)
Pierwszy wpis ??.??.???? r., ostatni wpis ??.??.???? r.
 • Charakterystyka księgi:
- Uzupełnić
 • Miejscowości spoza parafii wg oryginalnej pisowni:
- Uzupełnić
 • Ciekawostki:
- Uzupełnić
Następne księgi nie zostały zdygitalizowane.


Księgi metrykalne w zasobach AP

Wg danych bazy PRADZIAD w zasobach AP nie występują księgi metrykalne.

Księgi metrykalne opublikowane w internecie

Temat nie przebadany

Mikrofilmy ksiąg metrykalnych

Temat nie przebadany
W zasobach Mormonów znajdują się następujące zmikrofilmowane księgi metrykalne:
Wg danych bazy PRADZIAD w zasobach AP nie występują mikrofilmy ksiąg metrykalnych.

Indeksy ksiąg metrykalnych

Indeksy na stronie PomTG oraz Genealodzy.pl

Pozostałe księgi i dokumenty

Czy zachowały się księgi lub dokumenty dotyczące:
- Żywego Różańca
- Bractwa Trzeźwości
- Towarzystwa Robotników
- Bractwa Adoracji Najśw. Sakramentu
- Stowarzyszenia Młodzieży Żeńskiej
- Stowarzyszenia Młodzieży Męskiej
- Dzieła św. Dziecięctwa Jezus
- Dzieła Rozkrzewienia Wiary

Komentarz

USC

Siedziby USC

Temat nie przebadany
zakres lat/siedziba USC/podległe miejscowości
????-???? Miejscowość Miejscowość, Miejscowość, Miejscowość

Księgi USC

Po 100 latach od daty wytworzenia księgi przekazywane są do archiwów państwowych.
W tym punkcie i jego podpunktach pod żadnym pozorem nie wolno wprowadzać informacji o księgach w postaci podawania tylko ich zakresu czasowego. Autor tego punktu swoją osobą gwarantuje rzetelność podanych informacji we wzorcu.

Księgi urodzeń

Temat nie przebadany
Dane wprowadzać wg wzorca
Księga urodzeń 1757-1810 (AP Bydgoszcz sygnatura/ USC Pelplin sygnatura)
Pierwszy wpis ??.??.???? r., ostatni wpis ??.??.???? r.
Urodzenia w latach 1938-45
Opisać potencjalne przyczyny zaginięcia ksiąg i skomentować je.
Następne księgi nie zostały zdygitalizowane.

Alegaty

Nie dotyczy.

Księgi zapowiedzi

Temat nie przebadany
Dane wprowadzać wg wzorca
Księga zapowiedzi 1757-1810 (AP Bydgoszcz sygnatura/ USC Pelplin sygnatura)
Pierwszy wpis ??.??.???? r., ostatni wpis ??.??.???? r.
Zapowiedzi w latach 1938-45
Opisać potencjalne przyczyny zaginięcia ksiąg i skomentować je.
Następne księgi nie zostały zdygitalizowane.

Księgi małżeństw

Temat nie przebadany
Dane wprowadzać wg wzorca
Księga małżeństw 1757-1810 (AP Bydgoszcz sygnatura/ USC Pelplin sygnatura)
Pierwszy wpis ??.??.???? r., ostatni wpis ??.??.???? r.
Małżeństwa w latach 1938-45
Opisać potencjalne przyczyny zaginięcia ksiąg i skomentować je.
Następne księgi nie zostały zdygitalizowane.

Księgi rozwodów

Temat nie przebadany
Dane wprowadzać wg wzorca
Księga rozwodów 1757-1810 (AP Bydgoszcz sygnatura/ USC Pelplin sygnatura)
Pierwszy wpis ??.??.???? r., ostatni wpis ??.??.???? r.
Rozwody w latach 1938-45
Opisać potencjalne przyczyny zaginięcia ksiąg i skomentować je.
Następne księgi nie zostały zdygitalizowane.

Księgi zgonów

Temat nie przebadany
Dane wprowadzać wg wzorca
Księga zgonów 1757-1810 (AP Bydgoszcz sygnatura/ USC Pelplin sygnatura)
Pierwszy wpis ??.??.???? r., ostatni wpis ??.??.???? r.
Zmarli w latach 1938-45
Opisać potencjalne przyczyny zaginięcia ksiąg i skomentować je.
Następne księgi nie zostały zdygitalizowane.

Księgi USC w zasobach AP

Wg danych bazy PRADZIAD w zasobach AP brak ksiąg USC.

Księgi USC opublikowane w internecie

Temat nie przebadany

Mikrofilmy ksiąg USC

Temat nie przebadany
W zasobach Mormonów znajdują się następujące zmikrofilmowane księgi USC Miejscowość:
Wg danych bazy PRADZIAD w zasobach AP brak mikrofilmów ksiąg USC.
Komentarz

Indeksy ksiąg USC

Temat nie przebadany
Aktualnie w trakcie indeksowania. Indeksy na stronie wg wzoru PomTG oraz Genealodzy.pl

Komentarz

Poszukując aktów USC należy sprawdzić dane z urzędów sąsiadujących terytorialnie względnie położonych w najbliższej okolicy: wpisać wg wzoru Silno, itd.

Dyskusje na forach internetowych

Temat nie przebadany

Inne

Kolejne informacje o miejscowości będącej siedzibą parafii można znaleźć na stronie Genepedii Miejscowość