Solec Kujawski - Parafia rz.-kat. pw. Stanisława BM

Z Genepedia
Skocz do: nawigacji, wyszukiwania
To jest zalążek artykułu Solec Kujawski - Parafia rz.-kat. pw. Stanisława BM. Możesz go rozwinąć i uzupełnić lub poddać weryfikacji.
Jeśli uznasz że artykuł jest kompletny zaznacz ten fakt w Dyskusja:Solec Kujawski - Parafia rz.-kat. pw. Stanisława BM o dokumencie.

Solec Kujawski - Parafia rz.-kat. pw. Stanisława BM

Instrukcja wprowadzania danych zawarta jest na stronie.
Okresowo należy dokonać porównania zawartości niniejszej strony z wzorcem celem uzupełnienia o nowo dodane elementy.
 • (nazwa miasta pochodzi od soli) - niemieckie Schulitz, Solecz, Solyecz (Soliecz), Solitz, Sulec, Szolec, Szulice. (Źródło: Słownik geograficzny Królestwa Polskiego i innych krajów słowiańskich, tom XI, str. 47)

Kontakt

Opis parafii

Historia parafii

Kościół parafialny
 • 1382r. - Pierwsza wzmianka o kościele w Solcu (wg "Dokumenty Kujawskie i Mazowieckie przeważnie z XIIIw." wyd. B. Ulanowski, Kraków 1887r., Archiwum Komisji Historycznej ( Wyszukiwarka T. 4, str. 343)
 • 1517r. - na miejscu poprzedniego kościoła zostaje wybudowana nowa świątynia na miejscu poprzedniego, otrzymała wezwanie Trójcy Przenajświętszej.
 • 1577r. - według źródła wynika, że parafią zarządzał ks. Nikodem Taborowski - proboszcz parafii Bydgoszcz - Parafia rz.kat. pw. Stanisława (kościół już nie istnieje), wikarym który dojeżdżał do Solca był ks. Urban. Z tego wynika, że solecki kościół był filią wyżej wymienionego kościoła.Kiedy stał się filią dokładnie tego nie można ustalić(wg B Janiszewska - Mincer "Solec Kujawski. Dzieje miasta i okolic do 1906r.")
 • 1633r. - z wpisów w księgach metrykalnych wynika, że wtedy już parafia przestała być filią kościoła z Bydgoszczy.
 • 1650r. - parafia otrzymuje w darze z Bydgoszczy ołtarz z nadstawą, w stylu wczesnobarokowym, z obrazem św. Anny Samotrzeciej, która zostaje drugą patronką parafii.
 • 1736r. - Dzięki pomocy ks. Wojciecha Lipińskiego, skarbu państwa, a także kasztelana brzesko – kujawskiego Moszczyńskiego, zostaje wybudowany nowy kościół. W tym roku sprawowana jest pierwsza Msza św.
 • 1768r. - umiera ks. Lipiński i zostaje pochowany pod ołtarzem głównym.
 • 1775 r . - Następcą zostaje ks. Wochelski, który w kronice parafialnej pisze o wielkiej czci dla obrazu św. Anny, przy którym znajdowały się skradzione w tym właśnie roku cenne wota.
 • 1796r. - przybywa ks. Jan Raspiłowicz, którego zasługą było założenie szkoły katolickiej przy ul. Leśnej.
 • 1812r. - wracający spod Moskwy wojska napoleońskie rabują miasto oraz kościół.
 • 1821r. - parafia przynależy do diecezji gnieźnieńskiej
 • 1832 - 1857r. - w tych latach za czasów duszpasterstwa ks, Wawrzyńca Wysoczyńskiego parafia wróciła do wezwania Św. Stanisława
 • 1850r. - dobudowano wieżę w stylu muru pruskiego. Na wieży zawisły dwa dzwony, głoszące chwałę Bożą i gromadzące lud na modlitwę. Jeden z nich ukradziono, drugi zaś wisi do dzisiaj.
 • 1893r. - zostaje zbudowana nowa, murowana plebania
 • 1906r. - kościół grożący zawaleniem zamyka policja. Nabożeństwa odbywają się pod gołym niebem. Wkrótce wzniesiono Dom Parafialny, który przez okres siedmiu lat służył za kaplicę.
 • 1909r. - kościół – najstarszy zabytek Solca – zostaje rozebrany
 • 1911r. - Dzięki staraniom ks. proboszcza Witolda Nowakowskiego 2 sierpnia rozpoczęto prace przy budowie nowego kościoła,
 • 1912 r.- w tym roku nastąpiło poświęcenie nowego budynku kościoła.
 • 1922r - do Solca przybywa ks. Jan Mąkowski, który rozpoczyna zdobywanie funduszy na rozbudowę kościoła.
 • 1930r. - przy parafii powstaje chór ‘‘św. Cecylii ’’, który swoim śpiewem uświetnia uroczystości religijne i patriotyczne
 • 1931 r - 13 grudnia poświęcono nową świątynię powiększoną o trzy wielkości.
 • 1939 -1945r. - kościół jest czynny, a przy nim duszpasterzuje ks. Franciszek Hanelt.
 • 1948 – 1978 - posługę duszpasterską pełni ks. Jan Pelikant. Odnawia całkowicie kościół wewnątrz przyozdabiając w bogate malowidła ( w głównej nawie na suficie widnieje obraz Matki Bożej Królowej Świata oraz Męczeńska Śmierć Św. Stanisława BM ). Na wieży pojawiają się dwa dzwony z okazji Milenium Chrztu Polski ( 966 – 1966 ). Zostaje poszerzony chór, aby zmieściły się organy przeniesione z kościoła ewangelickiego.
 • 1978r. - parafię obejmuje ks. Antoni Balcerzak przystępując do rozbudowy Domu Parafialnego, któremu patronuje św. Anna.
 • 1987 r. - ks. Prymas Józef Glemp w czasie wizytacji duszpasterskiej wmurowuje kamień węgielny i rok później katecheza może odbywać się w pierwszych pomieszczeniach katechetycznych.
 • 1993r. - zostaje ufundowany ołtarz soborowy i dwie ambonki wykonane przez inż. Michalskiego z Wągrowca.
 • 1994r. - miasto funduje nowy parkan metalowy, poszerza chodnik wzdłuż kościoła oraz zostaje ufundowany chodnik główny
 • 1998- 1999r - ks. Arcybiskup Henryk Muszyński święci pomnik Ojca Św. Jana Pawła II, pierwszy w naszej Archidiecezji, ufundowany przez rodzinę Teresy i Marka Małeckich. W tym samym roku w miesiącu sierpniu i wrześniu firma Kornalewicz z Turu wykonuje wymalowanie kościoła. Założono też nową instalację nagłośnienia, a firma Bogdańskich ze Żnina wykonuje prace blacharskie.
 • 1999 r. - wiosną rozpoczynają się prace modernizacyjne przy dzwonach, które otrzymały nowe zawieszenie i automatyczne sterowanie. Zmodernizowano także zegar, który otrzymał elektroniczne sterowanie i kuranty z melodiami. Prace te wykonała firma Preis z Poznania.
 • 2000r. - dokonano generalnego remontu organów, którego uroczysty odbiór odbył się 12 listopada z udziałem ks. Kanonika Ryszarda Figla, muzyka i dyrygenta Prymasowskiego Chóru w Gnieźnie.

Cmentarz

Wyszukiwarka grobów: Brak
Indeksy grobów: Brak
Opis:
Cmentarz przy kościele obecnie już nie używany. Niektóre pozostałe groby nie do zidentyfikowania ze względu na brak tablic.
W roku 1927 został utworzony nowy cmentarz przy ulicy Piotra Skargi, na terenie cmentarza znajduje się kaplica cmentarna pod wezwaniem Chrystusa Zbawiciela

Zasięg terytorialny

 • 2021 r. - wg strony www diecezji zasięg terytorialny parafii nie zmienił się.
Pozostałe miejscowości:
 • Jezierze- leśniczówka

Niemiecko-polskie nazwy miejscowości wchodzących w skład parafii

Messtischblatt - 1936 r. Rozpisać miejscowości
Krossen - Chrośna lub Chrośna (staropol. Krosno)
Kabott - Kabat lub Kabat
Steindorff - Makowiska lub Makowiska
Otteraue (Ottorowo) - Otorowo lub Otorowo
Flötenau - Flrtnowo stare i nowe?? Plątnowo (Fletnowo) lub Plątnowo
Weichselthal - Przyłubie lub Przyłubie
Ruden - Rudy lub Rudy
Schulitz Patrz też Schulitz - Solec Kujawski (Szulec, Szułec, Solec)
Seebruch Forsthaus - Trzcianka lub Trzcianka
Salwin - Żółwin lub Żółwin (Bydgoszcz)]

Księża

Pracujący w parafii

1382 -???? -ks. Mikołaj Solecensis - Solecki proboszcz
1431 -???? -ks. ???? ???? proboszcz
1517 -???? -ks. Michał ???? proboszcz
1577 - 1599 -ks. Taborowski Nikodem proboszcz
1585 -???? -ks. Urban ???? wikary
1633 -???? -ks. Brościński Maciej ????
-ks. Morawski Jan wikary
1660 -???? -ks. Regiński Bartłomiej proboszcz
1676 -???? -ks. Rylski Paweł proboszcz
1686 -???? -ks. Włodzimierski J. ???? komendariusz, później proboszcz
1689 -???? -ks. Walicki Marcin komendariusz
1690 -???? -ks. Pląskowski Jan proboszcz
1694 -???? -ks. Skubaczewski Jan proboszcz
1695 - 1712 -ks. Kotyński Mikołaj Józef proboszcz
1725 -???? -ks. Lisicki Maciej Kapelan solecki
1743 -???? -ks. Jaraczewski Aleksander proboszcz
1726 - 1768 -ks. Lipiński Wojciech proboszcz
1768 -???? -ks. Wochelski ???? proboszcz
1773 -???? -ks. Koźliński Izydor proboszcz
1775 - 1786 -ks. Marcin /(Józef? Baranowski komendariusz
1793 -???? -ks. Raszewski Maciej komendariusz
1796 -1801 -ks. Raspiłowicz Jan komendariusz
1819 -1831 -ks. Skupiewski Antoni proboszcz
1832 -1857 -ks. Wysoczyński Wawrzyniec proboszcz
1857 -1898 -ks. Weidner Józef proboszcz
1898 -???? -ks. Napierała Stanisław proboszcz
1904 -1904 -ks. Nowakowski Witold proboszcz
1914-1918 -ks. Wolski Franciszek proboszcz
1919-1921 -ks. Klein Jan proboszcz
1921-1933 -ks. Mąkowski Jan proboszcz
1933-1936 -ks. Badura Stanisław proboszcz
1936-1939 -ks. Degórski Edward proboszcz
1939-1946 -ks. Hanelt Franciszek proboszcz
1946-1948 -ks. Gliński Kazimierz proboszcz
1948-1978 -ks. Pelikant Jan proboszcz
1978-1990 -ks. Balcerzak Antoni Proboszcz ur. 1935, św. kapł. 1960
1990 - 2012 -ks. Konieczka Benedykt Proboszcz ur. 1939, św. kapł. 1964
2011 - 20?? -ks. Tyckun Maciej Wikariusz
2012 - 2012 -ks. Jakubowski Roman ???? 30.06 - 31.08.2012 ur. 1945, św. kapł. 1969
2012 - 2021 -ks. Stachowicz Andrzej Proboszcz od 01.09.2012, ur. 1969, św. kapł. 1994;

Powołania kapłańskie i zakonne

Temat nie przebadany
1??? - Ks. nazwisko i imię

Kapłani pochowani w kościele

Temat nie przebadany
??.??.1??? - Ks. nazwisko i imię

Kapłani pochowani na cm. parafialnym

Temat nie przebadany
??.??.1??? - Ks. nazwisko i imię

Kapłani pochowani na cm. komunalnym

Temat nie przebadany
??.??.1??? - Ks. nazwisko i imię

Księgi parafialne

Księgi metrykalne i konsystorskie

Prowadzenie ksiąg metrykalnych stało się obowiązkiem wynikającym z uchwał podjętych na Soborze Trydenckim (1545-1563).


W tym punkcie i jego podpunktach pod żadnym pozorem nie wolno wprowadzać informacji o księgach w postaci podawania tylko ich zakresu czasowego. Autor tego punktu swoją osobą gwarantuje rzetelność podanych informacji we wzorcu.
Temat nie przebadany

Najstarsze księgi

 • 2005 r. - wg strony - Parafie Archidiecezji Gnieźnieńskiej przed i po zmianach z 2004 i 2005 roku.) istniały księgi metrykalne:
ochrzczonych od 1892 r.
ślubów od 1927 r.
zgonów os 1870 r.

Księgi chrztów

Temat nie przebadany
Dane wprowadzać wg wzorca
Księga chrztów 1663-1772 (AA Gniezno AP193 sygn. 1) (wspólnie z księgą ślubów i zgonów)
Pierwszy wpis 08.06.1663 r., ostatni wpis 29.03.1772 r.
Ciekawostki:

Alegaty

Temat nie przebadany
Dane wprowadzać wg wzorca
Alegaty 1663-1772 (AA Gniezno AP193 sygn. 1) (wspólnie z księgą ślubów i zgonów)
Pierwszy wpis 08.06.1663 r., ostatni wpis 29.03.1772 r.
Ciekawostki:
Alegaty w latach 1938-45
Opisać potencjalne przyczyny zaginięcia ksiąg i skomentować je.

Księgi zapowiedzi

Temat nie przebadany
Dane wprowadzać wg wzorca
Księga zapowiedzi 1633-1772 (AA Gniezno AP193 sygn. 1) (wspólnie z księgą ślubów i zgonów)
Pierwszy wpis 08.06.1663 r., ostatni wpis 29.03.1772 r.
Ciekawostki:
Zapowiedzi w latach 1938-45
Opisać potencjalne przyczyny zaginięcia ksiąg i skomentować je.

Księgi ślubów

Temat nie przebadany
Dane wprowadzać wg wzorca
Księga ślubów 1663-1772 (AA Gniezno AP193 sygn. 1) (wspólnie z księgą ślubów i zgonów)
Pierwszy wpis 08.06.1663 r., ostatni wpis 29.03.1772 r.
Ciekawostki:
Śluby w latach 1938-45
Opisać potencjalne przyczyny zaginięcia ksiąg i skomentować je.

Księgi zgonów

Temat nie przebadany
Dane wprowadzać wg wzorca
Księga zgonów 1726-1928 (AA Gniezno AP193 sygn. 16)
Pierwszy wpis 17.11.1726r., ostatni wpis 29.03.1772 r.
Ciekawostki:
Zgony w latach 1663-1721
Opisać potencjalne przyczyny zaginięcia ksiąg i skomentować je.

Księgi metrykalne w zasobach AP

Docelowo uzupełnić inf. o księgach jak w pkt. "Księgi metrykalne" celem ukazania stanu faktycznego
Wg danych bazy PRADZIAD w Archiwum Państwowym w Bydgoszczy znajdują się księgi metrykalne:
W/w księgi są udostępniane całkowicie i wchodzą w skład zespołu 350/0 Akta metrykalne parafii rzymskokatolickiej w Solcu Kujawskim
Jednocześnie na stronie wyszukiwanie ogólne jest doprecyzowana informacja, że akta są z lat:
Komentarz

Księgi metrykalne i konsystorskie opublikowane w internecie

Temat nie przebadany

Mikrofilmy ksiąg metrykalnych

W zasobach Mormonów znajdują się następujące zmikrofilmowane księgi metrykalne:
 • chrztów:
 • 1663-1832 Film 72764
 • 1663-1780 Film 162761
 • 1777, 1780-1802, 1817-1842, 1866, 1887, 1889, 1891 Film 162762
 • 1802-1831 Film 162763
 • 1843-1891 Film 544850
 • 1892-1944 Film 2350545 Items 6 - 7
 • 1944-1951 Film 2350546 Items 1 - 2
 • 1663-1766, 1777, 1780-1788 Film 840105
 • 1788-1842 Film 840106
 • 1664-1683, 1684-1735, 1735-1780 Film 1186089 Items 3 - 10
 • małżeństw:
 • 1684-1844 Film 72765
 • 1818-1826, 1816 Film 162763
 • 1845-1926 Film 544850
 • 1927-1952 Film 2350546 Item 3
 • 1766-1780 Film 840105
 • 1684-1735, 1736-1802 Film 1186089 Items 3 - 10
 • zgonów:
 • 1726-1820 Film 72765
 • 1726-1832 Film 162764
 • 1833-1869 Film 544850
 • 1870-1951 Film 2350546 Items 4 - 5
 • 1766-1780 Film 840105
 • 1726-1832 Film 840106/
 • 1726-1759 Film 1186089 Items 3 - 10
Wg bazy PRADZIAD przechowywane w AP Bydgoszcz księgi metrykalne zostały zmikrofilmowane w zakresie:

Indeksy ksiąg metrykalnych

Aktualnie w trakcie indeksowania. Baza małżeństw: WielkopolskieTG brak na Genealodzy.pl

Pozostałe księgi konsystorskie

Temat nie przebadany

Komentarz

Ogólna ocena zasobów

 • Poszukując krewnych osób z parafii Miejscowość nie wolno zapominać o konieczności sprawdzenia ksiąg w sąsiednich parafiach: Miejscowość link wewn. do Genepedii, .... i Miejscowość link wewn. do Genepedii (siedziba dekanatu).

USC

Siedziby USC

Temat nie przebadany
zakres lat/siedziba USC/podległe miejscowości
1874-???? Solec Kujawski Otorowo, Przyłubie, Żółwin, Rudy
1930-???? Solec Kujawski Chrośna, Jezierze-leśniczówka, Kabat, Makowiska, Małe Dąbrowy, Otorowo, Przyłubie, Rudy, Trzcianka, Wypaleniska, Żółwin

Księgi USC

Po 100 latach od daty wytworzenia księgi przekazywane są do archiwów państwowych.
W tym punkcie i jego podpunktach pod żadnym pozorem nie wolno wprowadzać informacji o księgach w postaci podawania tylko ich zakresu czasowego. Autor tego punktu swoją osobą gwarantuje rzetelność podanych informacji we wzorcu.

Księgi urodzeń

Temat nie przebadany
Dane wprowadzać wg wzorca
Księga urodzeń 1757-1810 (AP Bydgoszcz sygnatura/ USC Pelplin sygnatura)
Pierwszy wpis 08.06.1757 r., ostatni wpis 29.03.1810 r.
Urodzenia w latach 1938-45
Opisać potencjalne przyczyny zaginięcia ksiąg i skomentować je.

Alegaty

Temat nie przebadany
Dane wprowadzać wg wzorca
Alegaty 1757-1810 (AP Bydgoszcz sygnatura/ USC Pelplin sygnatura)
Pierwszy wpis 08.06.1757 r., ostatni wpis 29.03.1810 r.
Alegaty w latach 1938-45
Opisać potencjalne przyczyny zaginięcia ksiąg i skomentować je.

Księgi zapowiedzi

Temat nie przebadany
Dane wprowadzać wg wzorca
Księga zapowiedzi 1757-1810 (AP Bydgoszcz sygnatura/ USC Pelplin sygnatura)
Pierwszy wpis 08.06.1757 r., ostatni wpis 29.03.1810 r.
Zapowiedzi w latach 1938-45
Opisać potencjalne przyczyny zaginięcia ksiąg i skomentować je.

Księgi małżeństw

Temat nie przebadany
Dane wprowadzać wg wzorca
Księga małżeństw 1757-1810 (AP Bydgoszcz sygnatura/ USC Pelplin sygnatura)
Pierwszy wpis 08.06.1757 r., ostatni wpis 29.03.1810 r.
Małżeństwa w latach 1938-45
Opisać potencjalne przyczyny zaginięcia ksiąg i skomentować je.

Księgi rozwodów

Temat nie przebadany
Dane wprowadzać wg wzorca
Księga rozwodów 1757-1810 (AP Bydgoszcz sygnatura/ USC Pelplin sygnatura)
Pierwszy wpis 08.06.1757 r., ostatni wpis 29.03.1810 r.
Rozwody w latach 1938-45
Opisać potencjalne przyczyny zaginięcia ksiąg i skomentować je.

Księgi zgonów

Temat nie przebadany
Dane wprowadzać wg wzorca
Księga zgonów 1757-1810 (AP Bydgoszcz sygnatura/ USC Pelplin sygnatura)
Pierwszy wpis 08.06.1757 r., ostatni wpis 29.03.1810 r.
Zmarli w latach 1938-45
Opisać potencjalne przyczyny zaginięcia ksiąg i skomentować je.

Księgi USC w zasobach AP

Temat nie przebadany
Wg danych bazy PRADZIAD w Archiwum Państwowym w Bydgoszczy znajdują się księgi USC Solec Kujawski:
 • urodzeń: 1874 - 1906
 • alegaty: Brak danych
 • zapowiedzi: Brak danych
 • zapowiedzi: 1881 - 1914
 • małżeństw: 1874 - 1906
 • zgonów: 1874 - 1906


W/w księgi są udostępniane całkowicie i wchodzą w skład zespołu 1782/0 Urząd Stanu Cywilnego Solec Kujawski

Księgi USC opublikowane w internecie

Temat nie przebadany

Mikrofilmy ksiąg USC

W zasobach Mormonów znajdują się następujące zmikrofilmowane księgi USC Solec Kujawski:
 • urodzeń:
 • 1874-1875, 1876 Film 1194916 Items 2-8
 • 1876-1877, 1878 Film 1194917
 • 1881 Film 1194976
 • 1882-1883 1194977 Items 1-7
 • 1874-1875 Film 1194916 Items 2-8
 • 1878 Film 1194917
 • 1879-1880 Film 1194976
 • 1881 Film 1194976
 • 1882-1883 Film 1194977 Items 1-7
 • 1874-1875 Film 1194916 Items 2-8
 • 1876-1877 Film 1194917
 • 1878, 1879-1880 Film 1194976
 • 1881 Film 1194977 Items 1-7
Wg bazy PRADZIAD przechowywane są w AP Bydgoszcz zmikrofilmowane księgi USC Solec Kujawski

Indeksy ksiąg USC

Temat nie przebadany

Komentarz

Poszukując aktów USC należy sprawdzić dane z urzędów sąsiadujących terytorialnie względnie położonych w najbliższej okolicy: Leszyce

Dyskusje na forach internetowych

Temat nie przebadany

Inne

Kolejne informacje o miejscowości będącej siedzibą parafii można znaleźć na stronie Genepedii Solec Kujawski (dodać link wewnętrzny do strony Genepedii). Linki wewnętrzne będą dodawane dopiero po rozwinięciu struktury podziału administracyjnego Polski.