Solec Kujawski - Parafia rz.-kat. pw. Nawrócenia Św. Pawła

Z Genepedia
Skocz do: nawigacji, wyszukiwania
To jest zalążek artykułu Solec Kujawski - Parafia rz.-kat. pw. Nawrócenia Św. Pawła. Możesz go rozwinąć i uzupełnić lub poddać weryfikacji.
Jeśli uznasz że artykuł jest kompletny zaznacz ten fakt w Dyskusja:Solec Kujawski - Parafia rz.-kat. pw. Nawrócenia Św. Pawła o dokumencie.

Solec Kujawski - Parafia rz.-kat. pw. Nawrócenia Św. Pawła

 • (nazwa miasta pochodzi od soli) - niemieckie Schulitz, Solecz, Solyecz (Soliecz), Solitz, Sulec, Szolec, Szulice. (Źródło: Słownik geograficzny Królestwa Polskiego i innych krajów słowiańskich, tom XI, str. 47)

Kontakt

 • Strona www parafii: Brak danych
 • 86-050 Solec Kujawski
 • ul. Tartaczna 10a
 • tel. 603 953 002
Strona www diecezji

Opis parafii

Historia parafii

Kościół parafialny
 • 2008r. - 7 października erygowano parafię (wg strony www diecezji
 • 2009r. - w marcu rozpoczęto wznoszenie tymczasowej kaplicy.
 • 2009 r. - bp Jan Tyrawa poświęcił kaplicę.
Kościół filialny
Nie istnieje

Cmentarz

Wyszukiwarka grobów: Brak
Indeksy grobów: Brak
Opis
Cmentarz przy ulicy Piotra Skargi, wspólnie z parafią Parafia rz.-kat. pw. Stanisława BM (od 2008r.)

Zasięg terytorialny

 • 2008 r. - od roku 2008 - do parafii należą ulice: Graniczna, Kujawska, Lipowa, Młyńska, Sosnowa, Tartaczna, Topolowa, Klonowa, Toruńska od skrzyżowania z ul. Kujawską
 • 2008r. - do parafii zostaje przyłączone Przyłubie (z Solca Kujawskiego)
 • 2017 r. wg strony www diecezji zasięg terytorialny parafii obejmował:
Miejscowości: Kabat, Przyłubie
Solec Kujawski - ulice: Cisowa, Graniczna, Klonowa, Kopernika, Kujawska, Lipowa, Młyńska, Sosnowa, Tartaczna, Topolowa, Toruńska od nr 50 do nr 97

Niemiecko-polskie nazwy miejscowości wchodzących w skład parafii

Messtischblatt - 1936 r. Rozpisać miejscowości
Kabott - Kabat lub Kabat
Schulitz Patrz też Schulitz - Solec Kujawski (Szulec, Szułec, Solec)
Weichselthal - Przyłubie lub Przyłubie

Księża

Pracujący w parafii

2008 - 2021 -Ks. Grobelny Grzegorz proboszcz
2017 - 2021 -Ks. Zabłocki Tadeusz Emeryt

Powołania kapłańskie i zakonne

Temat nie przebadany
1??? - Ks. nazwisko i imię

Kapłani pochowani w kościele

Temat nie przebadany
??.??.1??? - Ks. nazwisko i imię

Kapłani pochowani na cm. parafialnym

Temat nie przebadany
??.??.1??? - Ks. nazwisko i imię

Kapłani pochowani na cm. komunalnym

Temat nie przebadany
??.??.1??? - Ks. nazwisko i imię

Księgi parafialne

Księgi metrykalne i konsystorskie

Prowadzenie ksiąg metrykalnych stało się obowiązkiem wynikającym z uchwał podjętych na Soborze Trydenckim (1545-1563).


W tym punkcie i jego podpunktach pod żadnym pozorem nie wolno wprowadzać informacji o księgach w postaci podawania tylko ich zakresu czasowego. Autor tego punktu swoją osobą gwarantuje rzetelność podanych informacji we wzorcu.
Temat nie przebadany

Najstarsze księgi

Problem najstarszych ksiąg
Nie istnieje

Księgi chrztów

Temat nie przebadany
Dane wprowadzać wg wzorca
Księga chrztów 1757-1810 (AD Pelplin W1282 / w parafii) (wspólnie z księgą ślubów i zgonów)
Pierwszy wpis 08.06.1757 r., ostatni wpis 29.03.1810 r.
Ciekawostki:

Alegaty

Temat nie przebadany
Dane wprowadzać wg wzorca
Alegaty 1757-1810 (AD Pelplin W1282 / w parafii) (wspólnie z księgą ślubów i zgonów)
Pierwszy wpis 08.06.1757 r., ostatni wpis 29.03.1810 r.
Ciekawostki:
Alegaty w latach 1938-45
Opisać potencjalne przyczyny zaginięcia ksiąg i skomentować je.

Księgi zapowiedzi

Temat nie przebadany
Dane wprowadzać wg wzorca
Księga zapowiedzi 1757-1810 (AD Pelplin W1282 / w parafii) (wspólnie z księgą ślubów i zgonów)
Pierwszy wpis 08.06.1757 r., ostatni wpis 29.03.1810 r.
Ciekawostki:
Zapowiedzi w latach 1938-45
Opisać potencjalne przyczyny zaginięcia ksiąg i skomentować je.

Księgi ślubów

Temat nie przebadany
Dane wprowadzać wg wzorca
Księga ślubów 1757-1810 (AD Pelplin W1282 / w parafii) (wspólnie z księgą ślubów i zgonów)
Pierwszy wpis 08.06.1757 r., ostatni wpis 29.03.1810 r.
Ciekawostki:
Śluby w latach 1938-45
Opisać potencjalne przyczyny zaginięcia ksiąg i skomentować je.

Księgi zgonów

Temat nie przebadany

Dane wprowadzać wg wzorca
Księga zgonów 1757-1810 (AD Pelplin W1282 / w parafii) (wspólnie z księgą ślubów i zgonów)
Pierwszy wpis 08.06.1757 r., ostatni wpis 29.03.1810 r.
Ciekawostki:
Zgony w latach 1938-45
Opisać potencjalne przyczyny zaginięcia ksiąg i skomentować je.

Księgi metrykalne i konsystorskie w zasobach AP

Nie występują.

Księgi metrykalne i konsystorskie opublikowane w internecie

Temat nie przebadany.

Mikrofilmy ksiąg metrykalnych

Nie występują.

Indeksy ksiąg metrykalnych

Nie występują

Pozostałe księgi konsystorskie

Temat nie przebadany

Komentarz

Ogólna ocena zasobów

 • Poszukując krewnych osób z parafii Miejscowość nie wolno zapominać o konieczności sprawdzenia ksiąg w sąsiednich parafiach: Miejscowość link wewn. do Genepedii, .... i Miejscowość link wewn. do Genepedii (siedziba dekanatu).

USC

Siedziby USC

Temat nie przebadany

zakres lat/siedziba USC/podległe miejscowości

????-???? Miejscowość Miejscowość, Miejscowość, Miejscowość

Księgi USC

Po 100 latach od daty wytworzenia księgi przekazywane są do archiwów państwowych.


W tym punkcie i jego podpunktach pod żadnym pozorem nie wolno wprowadzać informacji o księgach w postaci podawania tylko ich zakresu czasowego. Autor tego punktu swoją osobą gwarantuje rzetelność podanych informacji we wzorcu.

Księgi urodzeń

Temat nie przebadany

Dane wprowadzać wg wzorca

Księga urodzeń 1757-1810 (AP Bydgoszcz sygnatura/ USC Pelplin sygnatura)
Pierwszy wpis 08.06.1757 r., ostatni wpis 29.03.1810 r.
Urodzenia w latach 1938-45
Opisać potencjalne przyczyny zaginięcia ksiąg i skomentować je.

Alegaty

Temat nie przebadany
Dane wprowadzać wg wzorca
Alegaty 1757-1810 (AP Bydgoszcz sygnatura/ USC Pelplin sygnatura)
Pierwszy wpis 08.06.1757 r., ostatni wpis 29.03.1810 r.
Alegaty w latach 1938-45
Opisać potencjalne przyczyny zaginięcia ksiąg i skomentować je.

Księgi zapowiedzi

Temat nie przebadany
Dane wprowadzać wg wzorca
Księga zapowiedzi 1757-1810 (AP Bydgoszcz sygnatura/ USC Pelplin sygnatura)
Pierwszy wpis 08.06.1757 r., ostatni wpis 29.03.1810 r.
Zapowiedzi w latach 1938-45
Opisać potencjalne przyczyny zaginięcia ksiąg i skomentować je.

Księgi małżeństw

Temat nie przebadany
Dane wprowadzać wg wzorca
Księga małżeństw 1757-1810 (AP Bydgoszcz sygnatura/ USC Pelplin sygnatura)
Pierwszy wpis 08.06.1757 r., ostatni wpis 29.03.1810 r.
Małżeństwa w latach 1938-45
Opisać potencjalne przyczyny zaginięcia ksiąg i skomentować je.

Księgi rozwodów

Temat nie przebadany
Dane wprowadzać wg wzorca
Księga rozwodów 1757-1810 (AP Bydgoszcz sygnatura/ USC Pelplin sygnatura)
Pierwszy wpis 08.06.1757 r., ostatni wpis 29.03.1810 r.
Rozwody w latach 1938-45
Opisać potencjalne przyczyny zaginięcia ksiąg i skomentować je.

Księgi zgonów

Temat nie przebadany
Dane wprowadzać wg wzorca
Księga zgonów 1757-1810 (AP Bydgoszcz sygnatura/ USC Pelplin sygnatura)
Pierwszy wpis 08.06.1757 r., ostatni wpis 29.03.1810 r.
Zmarli w latach 1938-45
Opisać potencjalne przyczyny zaginięcia ksiąg i skomentować je.

Księgi USC w zasobach AP

Nie występują

Księgi USC opublikowane w internecie

Temat nie przebadany

Mikrofilmy ksiąg USC

Nie występują

Indeksy ksiąg USC

Temat nie przebadany

Dyskusje na forach internetowych

Temat nie przebadany

Inne

Kolejne informacje o miejscowości będącej siedzibą parafii można znaleźć na stronie Genepedii Solec Kujawski