Silno pow. Chojnice - Parafia rz.-kat. pw. Niepokalanego Serca NMP

Z Genepedia
Skocz do: nawigacji, wyszukiwania
To jest zalążek artykułu Silno pow. Chojnice - Parafia rz.-kat. pw. Niepokalanego Serca NMP. Możesz go rozwinąć i uzupełnić lub poddać weryfikacji.
Jeśli uznasz że artykuł jest kompletny zaznacz ten fakt w Dyskusja:Silno pow. Chojnice - Parafia rz.-kat. pw. Niepokalanego Serca NMP o dokumencie.

Silno pow. Chojnice - Parafia rz.-kat. pw. Niepokalanego Serca NMP

łac.: Parohiae Brak danych
Inne nazwy: Parafia Silno - p.w. Św. Anny
Instrukcja wprowadzania danych zawarta jest na stronie.
Okresowo należy dokonać porównania zawartości niniejszej strony z wzorcem celem uzupełnienia o nowo dodane elementy.

Kontakt

Opis parafii

Historia parafii

Kościół parafialny
 • 1348 r. - najstarsza informacja o parafii
"Z okazji osadzenia wsi przydzielono proboszczowi 4 włóki ziemi".
 • 1368 r. - akt nadania komtura człuchowskiego
Plebanowi nadano 4 włóki ziemi.
 • 1435 r. - wg informacji z poł. XVIII w.
miało nastąpić przyłączenie do Parafii Ostrowite. Kosciół uzyskał status kościoła filialnego (wg "Zarys..." (wyszukiwarka str. 213/856))
Proboszcz posiada 4 włóki ziemi.
Kościół opisany jako "we wiązarek zbudowany".
Pleban posiada 4 włoki ziemi.
Do kościoła należały 4 włóki ziemi, były wydzierżawione.
 • 1744 r. - około tego roku kasztelan gdański Józef Pruszak ufundował kaplicę w Żalnie.
 • 1821 r. - w dn. 16 lipca
W ramach Dekanatu Tuchola nastąpiło przeniesienie z Archidiecezji Gnieźnieńskiej do Diecezji Chełmińskiej
 • 1836 r. - dokument rzymski (in perpetuum) z dn. 9 września
o obchodzeniu uroczystości odpustowych na św. Annę tj. 26 lipca wzgl. w niedzielę następną.
 • 1889 r. - gruntowna restauracja kościoła.
 • 1907 r. - w dn. 1 marca
Ks. bp Rosentreter reaktywował istnienie parafii (wg "Zarys..." wyszukiwarka str. 215/856).
Odszukać dekret
 • 1913 r. - w dn. 1 stycznia założono Bractwo Najświętszego Serca Jezusa
 • 1921 r. - dokument pelpliński z dn. 17 grudnia
o obchodzeniu uroczystości odpustowych Najśw. Serca Jezusa w niedzielę po oktawie Bożego Ciała
 • 1928 r. - parafię zamieszkiwało:
- katolików Polaków 665
- katolików Niemców 771
- ewangelików 38
Ogółem 1474, komunikujących było 1110.
Kościół filialny
Nie występował i nie występuje.

Cmentarz

Wyszukiwarka grobów: Brak
Indeksy grobów: Brak
Opis
Temat nie przebadany

Zasięg terytorialny

 • 1348 r. - parafia obejmowała miejscowości:
Ustalić
Ustalić
Gockowice, Objezierze, Racławki, Silno. Sprawa do wyjaśnienia
 • 1907 r. - w dn. 1 marca obejmowała:
Ustalić
Odszukać dekret
Gockowice, Grochowo, Obiezierze, Piastoszyn, Racławki, Silno.
Gochowiec, Grochowo, Objezierze, Piastoszyn, Racławki, Silno.
Gockowice, Grchowo, Objezierze, Piastoszyn, Racławki (część), Silno.
Gockowice, Grochowo, Piastoszyn, Objezierze, Racławki, Silno.
 • 1998 r. - w dn. 1 stycznia (wg Spisu... str. 103) brak informacji o zasięgu terytorialnym.
Gockowice, Grochowo, Piastoszyn, Objezierze, Racławki, Silno.
Racławski
Dekret z dn. 8 marca 1999 r. opublikowany w Miesięczniku nr 3/1999.
Gockowice, Grochowo, Objezierze, Piastoszyn, Silno.
 • 2001 r. - w dn. 20 stycznia (wg Spisu... str. 123) zasięg terytorialny nie uległ zmianie
 • 2003 r. - w dn. 28 stycznia (wg Spisu... str. 126) zasięg terytorialny nie uległ zmianie.
 • 2004 r. - w dn. 21 września (wg Spisu... str. 285) zasięg terytorialny nie uległ zmianie.
 • 2007 r. - w dn. 17 stycznia (wg Spisu... str. 291) zasięg terytorialny nie uległ zmianie.
 • 2008 r. - w dn. 30 stycznia (wg Spisu... str. 291) zasięg terytorialny nie uległ zmianie.
 • 2009 r. - w dn. 30 stycznia (wg Spisu... str. 293) zasięg terytorialny nie uległ zmianie.
Pozostałe miejscowości (pisownia oryginalna), których nazwy prawdopodobnie "zaginęły":
Temat nie przebadany

Niemiecko-polskie nazwy miejscowości wchodzących w skład parafii

W nawiasach ujęto odmiany pisowni, które w niektórych przypadkach są błędne.
Messtischblatt - 1936 r. Rozpisać miejscowości
Götzendorf (G.Goetzendorf} - Gockowice (Gotkowice, Godkowice)
G. Grochowo - Grochowo
Buzkendorf (Butzendorf, G.Butzendorf) - Objezierze (Obiezierze)
Petztin - Piastoszyn (Pessentin 1440, Piaseczno Niemieckie 1664,
Rakelwotz (Rakelwitz al. Rachelwitz, G.Rakelwitz) - Racławki (Rocławki, Raczlawki, Rocławki, Rakel, Rackelwitz) Rozpisać
Frankenhagen - Silno (Frankenhain, Frankenheyn 1338, Frankenhayn, Syyedlno 1504, Szidlno 1570, Silno Pomorskie, Silno pomorskie)

Mapy

Uzupełnić

Księża

Pracujący w parafii

1435 - 1907 - filia Patrz Parafia Ostrowite
1907 - 1908 - Ks. Feddeck Paweł Administrator
1908 - 1919 - Ks. Feddeck Paweł Proboszcz
1919 - 1945 - Ks. Kallas Konrad Proboszcz
1946 - 19?? - Ks. Zawacki Aleksander Administrator Konflikt ?
1949 - 19?? - Ks. Buraczewski Józef Administrator, dr św. teol., mgr nauk wschodnich, szambelan papieski, ur. 15.11.1898, św. 1923;
1953 - 1958 - Ks. Lechczyński Kazimierz Administrator
1963 - 1983 - Ks. Lechczyński Stefan Administrator, 7.4.1920, 1942; (mian. 1950 - sp. 1969 - 1983 !!)
1984 - 2007 - Ks. Warnke Ludomir Proboszcz
2007 - 2014 - Ks. Klunder Wojciech Proboszcz

Powołania kapłańskie i zakonne

Temat nie przebadany
1??? - Ks. nazwisko i imię

Kapłani pochowani w kościele

Temat nie przebadany
??.??.1??? - Ks. nazwisko i imię

Kapłani pochowani na cm. parafialnym

Temat nie przebadany
??.??.1??? - Ks. nazwisko i imię

Kapłani pochowani na cm. komunalnym

Temat nie przebadany
??.??.1??? - Ks. nazwisko i imię

Księgi i dokumenty parafialne

Księgi metrykalne i inne

Prowadzenie ksiąg metrykalnych stało się obowiązkiem wynikającym z uchwał podjętych na Soborze Trydenckim (1545-1563).
Zasady udostępniania zbiorów w AD Pelplin

Najstarsze księgi

 • 1907 r. - aktów sprzed 6 kwietnia należy szukać w księgach Parafii Ostrowite gdyż nie były prowadzone odrębne księgi w okresie gdy Silno
było filią
- chrztów od 1907 r.
- ślubów od 1907 r.
- zgonów od 1907 r.

Księgi chrztów

Księga chrztów 1907-1946 (w parafii) (wpisy po 1920 r. dostępne tylko w parafii)
Pierwszy wpis 07.04.1907 r., ostatni wpis 10.02.1946 r.
 • Charakterystyka księgi:
- na okładce opis "Liber Baptizatorum Silno"
- numerację stron wprowadzono na etapie digitalizacji księgi
- numeracja zdjęć zgodna z numeracją stron
- układ tabelaryczny drukowany z numeracją aktów ( wg wzoru nr 85)
- nagłówki w j. łacińskim
- wpisy w j. niemieckim, łacińskim i polskim
- dla dzieci nieślubnych w kolumnie "patris" wstawiono znak krzyża lub linię falistą
- oprócz imion i nazwisk brak innych danych dla rodziców chrzestnych
- zawiera informacje o datach bierzmowania oraz datach i miejscach zawarcia związków małżeńskich
 • Miejscowości spoza parafii wg oryginalnej pisowni:
- Uzupełnić
 • Ciekawostki:
- nie występują
Następne księgi nie zostały zdygitalizowane.

Księgi konwersji

Temat nie przebadany
Dane wprowadzać wg wzorca
Księga konwersji 1757-1810 (AD Pelplin W1282 / w parafii) (wspólnie z księgą ślubów i zgonów)
Pierwszy wpis ??.??.???? r., ostatni wpis ??.??.???? r.
 • Charakterystyka księgi:
- Uzupełnić
 • Miejscowości spoza parafii wg oryginalnej pisowni:
- Uzupełnić
 • Ciekawostki:
- Uzupełnić
Następne księgi nie zostały zdygitalizowane.

Księgi I komunii

Temat nie przebadany
Dane wprowadzać wg wzorca
Księga I komunii 1757-1810 (AD Pelplin W1282 / w parafii) (wspólnie z księgą ślubów i zgonów)
Pierwszy wpis ??.??.???? r., ostatni wpis ??.??.???? r.
 • Charakterystyka księgi:
- Uzupełnić
 • Miejscowości spoza parafii wg oryginalnej pisowni:
- Uzupełnić
 • Ciekawostki:
- Uzupełnić
I komunia w latach 1938-45
Opisać potencjalne przyczyny zaginięcia ksiąg i skomentować je.
Następne księgi nie zostały zdygitalizowane.

Księgi bierzmowanych

Temat nie przebadany
Dane wprowadzać wg wzorca
Księga bierzmowanych 1757-1810 (AD Pelplin W1282 / w parafii) (wspólnie z księgą ślubów i zgonów)
Pierwszy wpis ??.??.???? r., ostatni wpis ??.??.???? r.
 • Charakterystyka księgi:
- Uzupełnić
 • Miejscowości spoza parafii wg oryginalnej pisowni:
- Uzupełnić
 • Ciekawostki:
- Uzupełnić
Bierzmowania w latach 1938-45
Opisać potencjalne przyczyny zaginięcia ksiąg i skomentować je.
Następne księgi nie zostały zdygitalizowane.

Alegaty

Temat nie przebadany

Księgi zapowiedzi

Nie były dygitalizowane. AD Pelplin nie posiada (w swoich zasobach) żadnych ksiąg. Informacji na ten temat należy szukać tylko w parafii.

Księgi ślubów

Księga ślubów 1907-1942 (w parafii) (wspólnie z księgą zgonów 1907-1983; wpisy po 1920 r. dostępne tylko w parafii)
Pierwszy wpis 24.10.1907 r., ostatni wpis 26.12.1942 r.
 • Charakterystyka księgi:
- na okładce opis "Liber Mortuorum et Nupturientium Silno"
- numerację stron wprowadzono na etapie digitalizacji księgi
- numeracja zdjęć zgodna z numeracją stron
- układ tabelaryczny drukowany z numeracją aktów ( wg wzoru nr 85)
- nagłówki w j. łacińskim
- wpisy w j. niemieckim, łacińskim i polskim
- w kolumnie „Wiek nowożeńców” wpisano ich daty urodzenia
- oprócz imion i nazwisk brak innych danych dla świadków
- zawiera informacje o udzielonych dyspensach
 • Miejscowości spoza parafii wg oryginalnej pisowni:
- Uzupełnić
 • Ciekawostki:
- nie występują
Księga ślubów 1943-1983 (w parafii)
Pierwszy wpis ??.??.???? r., ostatni wpis ??.??.???? r.
 • Charakterystyka księgi:
- Uzupełnić
 • Miejscowości spoza parafii wg oryginalnej pisowni:
- Uzupełnić
 • Ciekawostki:
- Uzupełnić
Następne księgi nie zostały zdygitalizowane.

Księgi zgonów

Księga zgonów 1907-1983 (w parafii) (wspólnie z księgą ślubów 1907-1942; wpisy po 1961 r. dostępne tylko w parafii)
Pierwszy wpis 06.04.1907 r., ostatni wpis 31.12.1983 r.
 • Charakterystyka księgi:
- na okładce opis "Liber Mortuorum et Nupturientium Silno"
- numerację stron wprowadzono na etapie digitalizacji księgi
- numeracja zdjęć zgodna z numeracją stron
- układ tabelaryczny drukowany z numeracją aktów ( wg wzoru nr 85)
- nagłówki w j. łacińskim
- wpisy w j. niemieckim, łacińskim i polskim
- wiek zmarłych określono w latach
- dla części aktów wpisane imiona i nazwisko rodziców osoby zmarłej
- dla części aktów wpisane miejscowości i numery aktów USC
- brak numeracji aktów w 1940 r.
 • Miejscowości spoza parafii wg oryginalnej pisowni:
- Uzupełnić
 • Ciekawostki:
- nie występują
Następne księgi nie zostały zdygitalizowane.

Księgi cmentarne

Temat nie przebadany
Dane wprowadzać wg wzorca
Księga cmentarna 1757-1810 (AD Pelplin W1282 / w parafii) (wspólnie z księgą ślubów i zgonów)
Pierwszy wpis ??.??.???? r., ostatni wpis ??.??.???? r.
 • Charakterystyka księgi:
- Uzupełnić
 • Miejscowości spoza parafii wg oryginalnej pisowni:
- Uzupełnić
 • Ciekawostki:
- Uzupełnić
Następne księgi nie zostały zdygitalizowane.

Księgi dusz

Temat nie przebadany
Dane wprowadzać wg wzorca
Księga dusz 1757-1810 (AD Pelplin W1282 / w parafii) (wspólnie z księgą ślubów i zgonów)
Pierwszy wpis ??.??.???? r., ostatni wpis ??.??.???? r.
 • Charakterystyka księgi:
- Uzupełnić
 • Miejscowości spoza parafii wg oryginalnej pisowni:
- Uzupełnić
 • Ciekawostki:
- Uzupełnić
Następne księgi nie zostały zdygitalizowane.

Księgi metrykalne w zasobach AP

Wg danych bazy PRADZIAD w zasobach AP brak jest ksiąg. Okresowo należy sprawdzać zawartość strony.

Księgi metrykalne opublikowane w internecie

AD Pelplin nie przewiduje publikacji ksiąg w internecie.

Mikrofilmy ksiąg metrykalnych

W zasobach Mormonów znajdują się następujące zmikrofilmowane księgi metrykalne:
Wg danych bazy PRADZIAD w zasobach AP brak jest mikrofilmów ksiąg. Okresowo należy sprawdzać zawartość strony.

Indeksy ksiąg metrykalnych

Proces indeksacji zakończony. Indeksy, w zakresie uzgodnionym z dyr. AD Pelplin, dostępne są na stronie PomTG. Okresowo należy sprawdzać stronę Genealodzy.pl.

Pozostałe księgi i dokumenty

Czy zachowały się księgi lub dokumenty dotyczące:
- Bractwa Najświętszego Serca Jezusa
W czerwcu 2013 r. z archiwum Parafii Ostrowite do AD Pelplin przekazano:
- "Księgę dokumentów "Rady parafialnej" (Dozoru kościelnego) 1850-1871.
Zawiera spisy członków rady. Jest w bardzo złym stanie technicznym, uniemożliwiającym fizyczny dostęp. Została zdygitalizowana.

Komentarz

USC

Siedziby USC

Temat nie przebadany
zakres lat/siedziba USC/podległe miejscowości
????-???? Miejscowość Miejscowość, Miejscowość, Miejscowość

Księgi USC

Po 100 latach od daty wytworzenia księgi przekazywane są do archiwów państwowych.
W tym punkcie i jego podpunktach pod żadnym pozorem nie wolno wprowadzać informacji o księgach w postaci podawania tylko ich zakresu czasowego. Autor tego punktu swoją osobą gwarantuje rzetelność podanych informacji we wzorcu.

Księgi urodzeń

Temat nie przebadany
Dane wprowadzać wg wzorca
Księga urodzeń 1757-1810 (AP Bydgoszcz sygnatura/ USC Pelplin sygnatura)
Pierwszy wpis ??.??.???? r., ostatni wpis ??.??.???? r.
Urodzenia w latach 1938-45
Opisać potencjalne przyczyny zaginięcia ksiąg i skomentować je.
Następne księgi nie zostały zdygitalizowane.

Alegaty

Nie dotyczy.

Księgi zapowiedzi

Temat nie przebadany
Dane wprowadzać wg wzorca
Księga zapowiedzi 1757-1810 (AP Bydgoszcz sygnatura/ USC Pelplin sygnatura)
Pierwszy wpis ??.??.???? r., ostatni wpis ??.??.???? r.
Zapowiedzi w latach 1938-45
Opisać potencjalne przyczyny zaginięcia ksiąg i skomentować je.
Następne księgi nie zostały zdygitalizowane.

Księgi małżeństw

Temat nie przebadany
Dane wprowadzać wg wzorca
Księga małżeństw 1757-1810 (AP Bydgoszcz sygnatura/ USC Pelplin sygnatura)
Pierwszy wpis ??.??.???? r., ostatni wpis ??.??.???? r.
Małżeństwa w latach 1938-45
Opisać potencjalne przyczyny zaginięcia ksiąg i skomentować je.
Następne księgi nie zostały zdygitalizowane.

Księgi rozwodów

Temat nie przebadany
Dane wprowadzać wg wzorca
Księga rozwodów 1757-1810 (AP Bydgoszcz sygnatura/ USC Pelplin sygnatura)
Pierwszy wpis ??.??.???? r., ostatni wpis ??.??.???? r.
Rozwody w latach 1938-45
Opisać potencjalne przyczyny zaginięcia ksiąg i skomentować je.
Następne księgi nie zostały zdygitalizowane.

Księgi zgonów

Temat nie przebadany
Dane wprowadzać wg wzorca
Księga zgonów 1757-1810 (AP Bydgoszcz sygnatura/ USC Pelplin sygnatura)
Pierwszy wpis ??.??.???? r., ostatni wpis ??.??.???? r.
Zmarli w latach 1938-45
Opisać potencjalne przyczyny zaginięcia ksiąg i skomentować je.
Następne księgi nie zostały zdygitalizowane.

Księgi USC w zasobach AP

Wg danych bazy PRADZIAD w Archiwum Państwowym w Bydgoszczy znajdują się księgi USC Silno:
 • urodzeń: 1874-1905
 • alegaty: nie dotyczy
 • zapowiedzi: Brak danych
 • małżeństw: 1874-1906
 • rozwodów: Brak danych
 • zgonów: 1874-1902
W/w księgi są udostępniane całkowicie i wchodzą w skład zespołu 1656/0 Urząd Stanu Cywilnego Silno
Komentarz

Księgi USC opublikowane w internecie

Temat nie przebadany

Mikrofilmy ksiąg USC

W zasobach Mormonów znajdują się następujące zmikrofilmowane księgi USC Silno
Wg bazy PRADZIAD przechowywane są w AP Bydgoszcz zmikrofilmowane księgi USC Silno
 • urodzeń: 1874-1878
 • alegaty: nie dotyczy
 • zapoweidzi: Brak danych
 • małżeństw: 1874-1878
 • rozwodów: Brak danych
 • zgonów: 1874-1878

Indeksy ksiąg USC

Temat nie przebadany
Aktualnie w trakcie indeksowania. Indeksy na stronie wg wzoru PomTG oraz Genealodzy.pl

Komentarz

Dyskusje na forach internetowych

Temat nie przebadany

Inne

Kolejne informacje o miejscowości będącej siedzibą parafii można znaleźć na stronie Genepedii Silno