Rykowisko-Błądzim - Parafia rz.-kat. pw. św. Rocha

Z Genepedia
Skocz do: nawigacji, wyszukiwania
To jest zalążek artykułu Rykowisko-Błądzim - Parafia rz.-kat. pw. św. Rocha. Możesz go rozwinąć i uzupełnić lub poddać weryfikacji.
Jeśli uznasz że artykuł jest kompletny zaznacz ten fakt w Dyskusja:Rykowisko-Błądzim - Parafia rz.-kat. pw. św. Rocha o dokumencie.

Rykowisko (Błądzim) - Parafia rz.-kat. pw. Św. Rocha

łac.: Parohiae Brak danych
inne nazwy: Parafia Błądzim (Rykowisko), Parafia Rykowisko, Parafia Bładzim-Rykowisko
Instrukcja wprowadzania danych zawarta jest na stronie.
Okresowo należy dokonać porównania zawartości niniejszej strony z wzorcem celem uzupełnienia o nowo dodane elementy.

Kontakt

 • Strona www parafii
 • Adres: Rykowisko 5, 86-141 Lniano
 • Telefon: 52 332 92 32, 606 130 233
 • Strona www diecezji

Opis parafii

Historia parafii

Kościół parafialny
 • 1923 r. - wybudowano kościół
(wg dekretu z 1924 r. opublikowanego w Orędowniku nr 9/1924 r.)
Brak dekretu w Orędownikach z tego roku.
Wg informacji z 1924 r. opublikowanej w Orędowniku nr 1/1924 r. nastąpiło to w dn. 16.12.1923 r.
Wg dekretu z 1924 r. opublikowanego w Orędowniku nr 9/1924 r. nastąpiło to w dn. 16.12.1924 r. (Ewidentny błąd "literowy")
 • 192? r. - założono Stowarzyszenie Młodzieży Męskiej i Żeńskiej
 • 1928 r. - w obrębie Kuracji mieszkało:
- katolików Polaków 1256
- ewangelików Niemców 409
Ogółem 1665 osób, w tym komunikujących 866.
Dekret w sposób ostateczny zatwierdza Kurację. Wspomina o dekrecie z 1923 r.
Dekret z dn. 10.12.1933 r. opublikowany w Orędowniku nr 1/1934 r.
Kościół filialny Jeziorki 1953 - nadal
 • 1992 r. - w dn. 15 grudnia (wg Spisu... str. 227) i wg kolejnych spisów do 2014 r funkcjonował kościół filialny Jeziorki

Cmentarz

Wyszukiwarka grobów: Brak danych
Indeksy grobów: Brak danych
Opis
Temat nie przebadany

Zasięg terytorialny

 • 1923 r. - w dn. 15 grudnia brak danych o zasięgu terytorialnym "Stacji duszpasterskiej (Kuracji)"
(wg dekretu z 1924 r. opublikowanego w Orędowniku nr 9/1924 r.)
Brak dekretu w Orędownikach z tego roku.
Błądzim, Rykowisko, Franciszkowo, Krupocin, leśnictwo Bukowieckie, Ostrowite, Zacisze, Hutę, Słępiska.
Dekret z dn. (brak daty).1924 r. opublikowany w Orędowniku nr 9/1924 r.
Rykowisko-Błądzim, Franciszkowo, Karolewo, Krupocin, Ostrowite, Huta, Ślępisk, Wierzchlas (nadleśn.).
 • 1933 r. - w dn. 15 grudnia Kuracja obejmowała:
Rykowisko-Błądzim, Franciszkowo, Karolewo, Krupocin, Ostrowite, Huta, Ślępisk, nadleśnictwo i 4 leśniczówki: Wierzchlas, Lubiewice, Rykowisko, Bukowiec.
Dekret z dn. 10.12.1933 r. opublikowany w Orędowniku nr 1/1934 r.
Gromada Franciszkowo i Krupocin
Dekret z dn. 13.12.1946 r. opublikowany w Orędowniku nr 2/1947 r.
Błądzim, Bukowiec, Dąbrowa, Huta, Jeziorki, Koralewo, Lubiewice, Ostrowite, Wierzchlas, Zacisze.
Nadleśnictwo Wierzchlas, Osady Kierownika Biura Nadleśnictwa Wierzchlas i Leśnictwo Lubiewice
Błądzim, Huta, Jeziorki, Karolewo, Ostrowite, Rykowisko.
 • 1998 r. - w dn. 1 stycznia (wg Spisu... str. 236) brak informacji o zasięgu terytorialnym
 • 2004 r. - w dn. 21 września (wg Spisu... str. 240) zasięg terytorialny nie zmienił się
 • 2007 r. - w dn. 17 stycznia (wg Spisu... str. 245) zasięg terytorialny nie zmienił się
 • 2008 r. - w dn. 30 stycznia (wg Spisu... str. 245) zasięg terytorialny nie zmienił się
 • 2009 r. - w dn. 30 stycznia (wg Spisu... str. 247) zasięg terytorialny nie zmienił się
Pozostałe miejscowości (pisownia oryginalna), których nazwy prawdopodobnie "zaginęły":
Nie dotyczy z uwagi na rok założenia parafii.

Niemiecko-polskie nazwy miejscowości wchodzących w skład parafii

W nawiasach ujęto odmiany pisowni, które w niektórych przypadkach są błędne.
Messtischblatt - 1936 r. Rozpisać miejscowości
Blondzmin - Błądzim (Blandschin 1400, Blasyn 1415, Blądzin 1534, Bladzim 1565 i 1649, Blądzyn 1668, Blonsmin i Blondschmin 1773, Błądżmin 1879, Bładzin, Bładźmin, Bładzim)
- Bukowiec (leśniczówka)
Annalust (Dombrowo) - Dąbrowa lub Dąbrowa
Franzdorf - Franciszkowo (folwark)
Col. Hutta - Huta lub Huta
Jeziorken - Jeziorki lub Jeziorki
Karlsdorf - Karolewo lub Karolewo
Kruposchin (Kruposzin) - Krupocin (Crupocin, Krupocino)
- Lubiewice (leśniczówka)
Ostrowitt - Ostrowite lub Ostrowite (Osterwitz, Osterwicz)
Brunstplatz (Brunstplac) - Rykowisko-Błądzim patrz Szwarzkop lub Rykowisko (wg "Zarysu..."), Rykowisko
- Rykowisko (leśniczówka)
- Ślępisk
Vw. Marienthal - Słępiska lub Słępiska
Lindenbusch - Wierzchlas (nadleśn.)
Zisbusch - Cisowa Kępa (osobliwość przyrodnicza)
- Zacisze

Mapy

Uzupełnić

Księża

Pracujący w parafii

1923 - 19?? - Ks. Słomski Leon Kuratus, wg Or 1/1924 str. 65 lokalny wikary, poprzednio w Silnie
19?? - 1928 - Ks. Brząkała Aleksander Kuratus
1923 - 1949 - Ks. Juchta Józef Administrator (p. Lniano dek. tucholski)
1953 - 1958 - Ks. Węglikowski Paweł Administrator
1963 - 19?? - Ks. Rusakowicz Marian Administrator
1963 - 19?? - Ks. Jabłoński Władysław Czasowe zastępstwo
1967 - 19?? - Ks. Łosiński Bolesław Rezydent, emeryt
1964 - 19?? - Ks. Jabłoński Władysław Administrator
19?? - 2003 - Ks. Jabłoński Władysław Proboszcz
2003 - 2021 - Ks. Jabłoński Władysław Rezydent, emeryt
2003 - 2021 - Ks. Zagódka Janusz Proboszcz

Powołania kapłańskie i zakonne

Temat nie przebadany
1??? - Ks. nazwisko i imię

Kapłani pochowani w kościele

Temat nie przebadany
??.??.1??? - Ks. nazwisko i imię

Kapłani pochowani na cm. parafialnym

Temat nie przebadany
??.??.1??? - Ks. nazwisko i imię

Kapłani pochowani na cm. komunalnym

Temat nie przebadany
??.??.1??? - Ks. nazwisko i imię

Księgi i dokumenty parafialne

Księgi metrykalne i inne

Prowadzenie ksiąg metrykalnych stało się obowiązkiem wynikającym z uchwał podjętych na Soborze Trydenckim (1545-1563).
Zasady udostępniania zbiorów w AD Pelplin
W tym punkcie i jego podpunktach pod żadnym pozorem nie wolno wprowadzać informacji o księgach w postaci podawania tylko ich zakresu czasowego. Autor tego punktu swoją osobą gwarantuje rzetelność podanych informacji we wzorcu.

Najstarsze księgi

- chrztow od 1923 r.
- ślubów od 1945 r.
- zgonów od 1924 r.

Księgi chrztów

Księga chrztów 1923-19?? (w parafii) (wpisy po 1923 r. dostępne tylko w parafii)
Pierwszy wpis ??.??.???? r., ostatni wpis ??.??.???? r.
 • Charakterystyka księgi:
- Rozpisać księgi
- Uzupełnić
 • Miejscowości spoza parafii wg oryginalnej pisowni:
- Uzupełnić
 • Ciekawostki:
- Uzupełnić
Chrzty w latach 1938-45
Opisać potencjalne przyczyny zaginięcia ksiąg i skomentować je.
Następne księgi nie zostały zdygitalizowane.

Księgi konwersji

Temat nie przebadany
Dane wprowadzać wg wzorca
Księga konwersji 1757-1810 (AD Pelplin W1282 / w parafii) (wspólnie z księgą ślubów i zgonów)
Pierwszy wpis ??.??.???? r., ostatni wpis ??.??.???? r.
 • Charakterystyka księgi:
- Uzupełnić
 • Miejscowości spoza parafii wg oryginalnej pisowni:
- Uzupełnić
 • Ciekawostki:
- Uzupełnić
Następne księgi nie zostały zdygitalizowane.

Księgi I komunii

Temat nie przebadany
Dane wprowadzać wg wzorca
Księga I komunii 1757-1810 (AD Pelplin W1282 / w parafii) (wspólnie z księgą ślubów i zgonów)
Pierwszy wpis ??.??.???? r., ostatni wpis ??.??.???? r.
 • Charakterystyka księgi:
- Uzupełnić
 • Miejscowości spoza parafii wg oryginalnej pisowni:
- Uzupełnić
 • Ciekawostki:
- Uzupełnić
I komunia w latach 1938-45
Opisać potencjalne przyczyny zaginięcia ksiąg i skomentować je.
Następne księgi nie zostały zdygitalizowane.

Księgi bierzmowanych

Temat nie przebadany
Dane wprowadzać wg wzorca
Księga bierzmowanych 1757-1810 (AD Pelplin W1282 / w parafii) (wspólnie z księgą ślubów i zgonów)
Pierwszy wpis ??.??.???? r., ostatni wpis ??.??.???? r.
 • Charakterystyka księgi:
- Uzupełnić
 • Miejscowości spoza parafii wg oryginalnej pisowni:
- Uzupełnić
 • Ciekawostki:
- Uzupełnić
Bierzmowania w latach 1938-45
Opisać potencjalne przyczyny zaginięcia ksiąg i skomentować je.
Następne księgi nie zostały zdygitalizowane.

Alegaty

Nie dotyczy.

Księgi zapowiedzi

Nie były dygitalizowane. AD Pelplin nie posiada (w swoich zasobach) żadnych ksiąg. Informacji na ten temat należy szukać tylko w parafii.

Księgi ślubów

Księga ślubów 1923-1945
Brak danych
Księga ślubów 1946-19?? (w parafii) (wpisy po 1946 r. dostępne tylko w parafii)
Pierwszy wpis ??.??.???? r., ostatni wpis ??.??.???? r.
 • Charakterystyka księgi:
- Rozpisać księgi
- Uzupełnić
 • Miejscowości spoza parafii wg oryginalnej pisowni:
- Uzupełnić
 • Ciekawostki:
- Uzupełnić
Śluby w latach 1938-45
Opisać potencjalne przyczyny zaginięcia ksiąg i skomentować je.
Następne księgi nie zostały zdygitalizowane.

Księgi zgonów

Księga zgonów 1924-1959 (w parafii) (wpisy po 1959 r. dostępne tylko w parafii)
Pierwszy wpis ??.??.???? r., ostatni wpis ??.??.???? r.
 • Charakterystyka księgi:
- Rozpisac księgi
- Uzupełnić
 • Miejscowości spoza parafii wg oryginalnej pisowni:
- Uzupełnić
 • Ciekawostki:
- Uzupełnić
Zgony w latach 1938-45
Opisać potencjalne przyczyny zaginięcia ksiąg i skomentować je.
Następne księgi nie zostały zdygitalizowane.

Księgi cmentarne

Temat nie przebadany
Dane wprowadzać wg wzorca
Księga cmentarna 1757-1810 (AD Pelplin W1282 / w parafii) (wspólnie z księgą ślubów i zgonów)
Pierwszy wpis ??.??.???? r., ostatni wpis ??.??.???? r.
 • Charakterystyka księgi:
- Uzupełnić
 • Miejscowości spoza parafii wg oryginalnej pisowni:
- Uzupełnić
 • Ciekawostki:
- Uzupełnić
Następne księgi nie zostały zdygitalizowane.

Księgi dusz

Temat nie przebadany
Dane wprowadzać wg wzorca
Księga dusz 1757-1810 (AD Pelplin W1282 / w parafii) (wspólnie z księgą ślubów i zgonów)
Pierwszy wpis ??.??.???? r., ostatni wpis ??.??.???? r.
 • Charakterystyka księgi:
- Uzupełnić
 • Miejscowości spoza parafii wg oryginalnej pisowni:
- Uzupełnić
 • Ciekawostki:
- Uzupełnić
Następne księgi nie zostały zdygitalizowane.

Księgi metrykalne w zasobach AP

Wg danych bazy PRADZIAD w zasobach AP brak (z uwagi na rok założenia parafii) ksiąg metrykalnych.

Księgi metrykalne opublikowane w internecie

Temat nie przebadany

Mikrofilmy ksiąg metrykalnych

Temat nie przebadany
W zasobach Mormonów znajdują się następujące zmikrofilmowane księgi metrykalne:
Wg danych bazy PRADZIAD w zasobach AP brak (z uwagi na rok założenia parafii) mikrtofilmów ksiąg metrykalnych.

Indeksy ksiąg metrykalnych

Indeksy na stronie PomTG, okresowo należy sprawdzać stronę Genealodzy.pl

Pozostałe księgi i dokumenty

Czy zachowały się księgi lub dokumenty dotyczące:
- Stowarzyszenia Młodzieży Męskiej i Żeńskiej

Komentarz

USC

Siedziby USC

Temat nie przebadany
zakres lat/siedziba USC/podległe miejscowości
????-???? Miejscowość Miejscowość, Miejscowość, Miejscowość

Księgi USC

Po 100 latach od daty wytworzenia księgi przekazywane są do archiwów państwowych.
W tym punkcie i jego podpunktach pod żadnym pozorem nie wolno wprowadzać informacji o księgach w postaci podawania tylko ich zakresu czasowego. Autor tego punktu swoją osobą gwarantuje rzetelność podanych informacji we wzorcu.

Księgi urodzeń

Temat nie przebadany
Dane wprowadzać wg wzorca
Księga urodzeń 1757-1810 (AP Bydgoszcz sygnatura/ USC Pelplin sygnatura)
Pierwszy wpis ??.??.???? r., ostatni wpis ??.??.???? r.
Urodzenia w latach 1938-45
Opisać potencjalne przyczyny zaginięcia ksiąg i skomentować je.
Następne księgi nie zostały zdygitalizowane.

Alegaty

Nie dotyczy.

Księgi zapowiedzi

Temat nie przebadany
Dane wprowadzać wg wzorca
Księga zapowiedzi 1757-1810 (AP Bydgoszcz sygnatura/ USC Pelplin sygnatura)
Pierwszy wpis ??.??.???? r., ostatni wpis ??.??.???? r.
Zapowiedzi w latach 1938-45
Opisać potencjalne przyczyny zaginięcia ksiąg i skomentować je.
Następne księgi nie zostały zdygitalizowane.

Księgi małżeństw

Temat nie przebadany
Dane wprowadzać wg wzorca
Księga małżeństw 1757-1810 (AP Bydgoszcz sygnatura/ USC Pelplin sygnatura)
Pierwszy wpis ??.??.???? r., ostatni wpis ??.??.???? r.
Małżeństwa w latach 1938-45
Opisać potencjalne przyczyny zaginięcia ksiąg i skomentować je.
Następne księgi nie zostały zdygitalizowane.

Księgi rozwodów

Temat nie przebadany
Dane wprowadzać wg wzorca
Księga rozwodów 1757-1810 (AP Bydgoszcz sygnatura/ USC Pelplin sygnatura)
Pierwszy wpis ??.??.???? r., ostatni wpis ??.??.???? r.
Rozwody w latach 1938-45
Opisać potencjalne przyczyny zaginięcia ksiąg i skomentować je.
Następne księgi nie zostały zdygitalizowane.

Księgi zgonów

Temat nie przebadany
Dane wprowadzać wg wzorca
Księga zgonów 1757-1810 (AP Bydgoszcz sygnatura/ USC Pelplin sygnatura)
Pierwszy wpis ??.??.???? r., ostatni wpis ??.??.???? r.
Zmarli w latach 1938-45
Opisać potencjalne przyczyny zaginięcia ksiąg i skomentować je.
Następne księgi nie zostały zdygitalizowane.

Księgi USC w zasobach AP

Wg danych bazy PRADZIAD w zasobach AP brak (z uwagi na rok założenia parafii) ksiąg USC Błądzim-Rykowisko.

Księgi USC opublikowane w internecie

Temat nie przebadany

Mikrofilmy ksiąg USC

Temat nie przebadany
W zasobach Mormonów znajdują się następujące zmikrofilmowane księgi USC Miejscowość:
Wg danych bazy PRADZIAD w zasobach AP brak (z uwagi na rok założenia parafii) mikrofilmów ksiąg USC Błądzim-Rykowisko.
Komentarz

Indeksy ksiąg USC

Temat nie przebadany
Aktualnie w trakcie indeksowania. Indeksy na stronie wg wzoru PomTG oraz Genealodzy.pl

Komentarz

Poszukując aktów USC należy sprawdzić dane z urzędów sąsiadujących terytorialnie względnie położonych w najbliższej okolicy: wpisać wg wzoru Silno, itd.

Dyskusje na forach internetowych

Temat nie przebadany

Inne

Kolejne informacje o miejscowości będącej siedzibą parafii można znaleźć na stronie Genepedii Miejscowość