Przywidz - Parafia rz.-kat. pw. św. Franciszka Ksawerego

Z Genepedia
Skocz do: nawigacji, wyszukiwania
To jest zalążek artykułu Przywidz - Parafia rz.-kat. pw. św. Franciszka Ksawerego. Możesz go rozwinąć i uzupełnić lub poddać weryfikacji.
Jeśli uznasz że artykuł jest kompletny zaznacz ten fakt w Dyskusja:Przywidz - Parafia rz.-kat. pw. św. Franciszka Ksawerego o dokumencie.

Przywidz - Parafia rz.-kat. pw. św. Franciszka Ksawerego

łac. Parochiae Brak danych
inne nazwy: Brak danych
Instrukcja wprowadzania danych zawarta jest na stronie.
Okresowo należy dokonać porównania zawartości niniejszej strony z wzorcem celem uzupełnienia o nowo dodane elementy.

Kontakt

 • Strona www parafii
 • 83-047 Przywidz, ul. Gdańska 20
 • tel. 58-682 52 21

Opis parafii

Historia parafii

Uzupełnić wg Strony

Kościół parafialny
 • 13?? r. - erygowano parafię
Wybudowano kościoł drewniany (wg strony)
Informacje z tej strony zweryfikować w oparciu o księgi Parafii Mierzeszyn.
 • 1490 r. - ok. tego roku wybudowano kościół murowany
W poprzednim zawaliłsię strop.
 • 1576 r. - najpóźniej w 1577 r. na zarzędzenie proboszcza
Ornaty i inny sprzęt przeniesiono do kościoła w Pręgowie.
 • 1589 r. - kościół był już w ruinie
Komentarz. Prawdopodobnie w tym czasie parafię zlikwidowano, a jej obszar przyłączono do Parafii Mierzeszyn
 • 1701 r. - w dn. 6 listopada kościół przejęli katolicy
Otrzymał wezwanie św. Franciszka Xawerego. Spełniał funkcję kaplicy należącej do Parafii Mierzeszyn.
Istniała kaplica w pałacu szlachciców Linda, innowierców. Służyła im przez wiele lat. Po śmierci Lindy, jego córka wyszła za mąż za Bernarda Trzcińskiego i wróciła do kościoła. Wówczas Biskup kujawsko-pomorski Stanisław Szembek, osobiście zjawił się w tej świątyni i przejąwszy ją z rąk innowierców rekoncyliował i sam odprawił pierwszą mszę. Jednak nie było tu proboszcza ani kapelana i dlatego innowiercy na powrót korzystali z kaplicy.
Wieś została włączona do parafii Mierzeszyn.
Źródło: Repertorium ksiąg wizytacji kanonicznych ... Cz. 2 (str. 169
 • 1720 r. - zburzono kościół
 • 1722 r. - wybudowano nowy kościół drewniany z wieżyczką
Następnie musiało nastąpić reerygowanie parafii gdyż w 1750 r. mianowano proboszcza. Sprawa do wyjaśnienia
Czy zachowały się akta ?
Wieś z kościołem parafialnym, p.w. św. Franciszka Ksawerego, patronatu Ksawerego Trzcińskiego, kasztelanica dobrzyńskiego.
Kościół zbudowany z tzw. pruskiego muru
Zmarłych chowano na cmentarzu w środku wsi, na miejscu gdzie dawniej była świątynia
Na Wielkanoc spowiadało się 57 osób, bo inni byli luteranami
Był dom dla rektora, bez zabudowań gospodarczych
Nie było proboszcza, ani zarządcy, jedynie kolator utrzymywał kapelana Beniamina Bejer, zakonnika franciszkanina reformatę z konwentu Stolcemberg, ale bez wiedzy oficjała gdańskiego i bez jego aprobaty do sprawowania duszpasterstwa
Szczegółowe opisy, spisy itp dot. kościoła i parafii - w oryginalnym protokole
Dekret reformacyjny, wystawiony 28 XI 1765 r., s. 80 oryginału (AD Pelplin, Sygn. G 61)
Źródło: Repertorium ksiąg wizytacji kanonicznych ... Cz. 2 (str. 169
 • 1851 r. - kościół uznano za grożący zawaleniem i zamknięto go
Miejscowy ksiądz przeniósł swoją siedzibę do Mierzeszyna. Jak to rozumieć ?
Komentarz. Prawdopodobnie ponownie zlikwidowno parafię przyłaczając jej obszar do Parafii Mierzeszyn.
 • 1855 r. - runęła plebania
 • 1904 r. - wybudowano dawny kościół parafialny, murowany
Został poświęcony w dn. 24.07.1904 r.
Kolejne reerygowanie parafii ? Mianowanie proboszcza.
 • 1909 r. - do 1910 r. wybudowano nowy kościół ewangelicki
Stoi na miejscu starego koscioła.
Obecnie proparafialny MB Królowej Różańca Świętego, poświęcony w 1949 r. Sobowidz - Parafia rz.-kat. pw. Przemienienia Pańskiego
 • 1939 r. - Niemcy zamknęli kościół katolicki
W okresie wojny stacjonowali w nim żołnierze niemieccy.
 • 1945 r. - rozpoczęto remont kościoła katolickiego
 • 1949 r. - katolicy przejęli kościół ewangelicki, został poświęcony
Od tego roku pełni funkcję kaplicy cmentarnej.
Dekret z dn. 22.06.2001 r. opublikowany w Miesięczniku nr 7-9/2001
Kościół filialny Nowa Wieś Przywidzka (1996 - 01.07.2001 r.)
 • 1996 r. - budowano kościół
 • 1996 r. - wg Schematyzmu... str. 238 występuje kościół filialny pw. Matki Boskiej Fatimskiej w Nowej Wsi Przywidzkiej (w budowie)
Dalsze losy patrz strona Parafii Nowa Wieś Przywidzka.

Cmentarz

Wyszukiwarka grobów: Brak danych
Indeksy grobów: Brak danych
Opis
Temat nie przebadany

Zasięg terytorialny

Przywidz, Klonowo Dolne, Klonowo Górne, Jakubska Huta, Michalska Huta, Polewo, Glasbarg, Szembek.
Borowina, Czarnahuta, Częstocin, Dolina, Gromadzin, Huta Górna, Huta Dolna, Katarynki, Kierzkowo, Klonowo Górne, Klonowo Dolne, Koronki, Majdany, Michalin, Nowy Dwór, Nowa Wieś, Piekło Górne, Piekło Dolne, Pomlewo, Przywidz, Starahuta, Trzepowo, Trzepówko, Zambrz Dolny.
Borowina, Czarna Huta, Częstocin, Dolina, Gromadzin, Huta Górna, Huta Dolna, Katarynki, Kierzkowo, Klonowo Górne, Klonowo Dolne, Koronki, Majdany, Michalin, Nowa Wieś, Piekło Górne, Piekło Dolne, Pomlewo, Przywidz, Stara Huta, Trzepowo, Trzepówko, Zambrz Dolny.
Borowina, Czarna Huta, Częstocin, Dolina, Gromadzin, Huta Górna, Katarynki, Kierzkowo, Klonowo Dolne, Klonowo Górne, Koronki, Majdany, Michalin, Nowa Wieś, Piekło Górne, Piekło Dolne, Pomlewo, Przywidz, Stara Huta, Trzepowo, Trzepówko.
Miejscowości: Bliziny, Borowina, Czarna Huta, Częstocin, Gromadzin, Huta Górna, Katarynki, Kierzkowo, Klonowo Dolne, Klonowo Górne, Koronki, Majdany, Michalin, Nowa Wieś, Piekło Górne, Piekło Dolne, Pomlewo, Pustkowo, Przywidz, Roztoka, Stara Huta, Trzepowo, Trzepowskie Górki, Trzepówko.
Przywidz - ulice: Brzozowa, Cisowa, Gdańska, Jesionowa, Jeziorna, Kasztanowa, Kwiatowa, Różana Skarpowa, Słoneczna, Spacerowa, Topolowa, Ulemberga.
Częstocin, Klonowo Górne, Koronki, Majdany, Michalin, Nowa Wieś Przywidzka, Roztoka i Stara Huta
Dekret z dn. 22.06.2001 r. opublikowany w Miesięczniku nr 7-9/2001
Pozostałe miejscowości:
Temat nie przebadany

Niemiecko-polskie nazwy miejscowości wchodzących w skład parafii

Messtischblatt - 1936 r. Rozpisać miejscowości
- Bliziny
- Borowina
- Czarna Huta (Czarnahuta)
- Częstocin
- Dolina
- Gromadzin
- Huta Dolna
- Huta Górna
- Katarynki
- Klonowo Górne
- Kierzkowo
- Klonowo Dolne
- Koronki
Maidahnen (Maydahnen, Maidanen) - Majdany
- Michalin
- Nowy Dwór
- Nowa Wieś
- Piekło Dolne
- Piekło Górne
Pomlau - Pomlewo (Pomiłowo?)
Mariensee Patrz też Mariensee Westpr. - Przywidz (Maryensche)
- Pustkowo
- Roztoka
- Stara Huta (Starahuta)
- Trzepowo
- Trzepówko
- Trzepowskie Górki
- Zambrz Dolny

Księża

Pracujący w parafii

1716 - 17?? - Ks. Hoffman Adalbert Zarządca kaplicy, pisał wyłącznie po niemiecku, patrz księga chrztu
1750 - 17?? - Ks. Wendt Johannes Proboszcz
1756 - 17?? - Ks. Beyer Benjamin Kapeln kaplicy
17?? - 17?? - Ks. Gehrmann Andrzej Proboszcz, pochodził z Warmii, następca Beyera
1904 - 1939 - Ks. Aeltermann Jan Paweł Proboszcz, ur. 26.06.1876 r. w Gdańsku, niemiec, dziekan, wywieziony do Nowego Wieca i tam rozstrzelany 22.11.1939 r., poch.26.06.1945 r. w Mierzeszynie
1957 - 1958 - Ks. Deskowski Eryk Michał Proboszcz, 29.9.1905, 19.12.1931, 1.7.1957;
1962 - 1962 - Ks. Gutowski Włodzimierz Wikariusz
1965 - 1969 - Ks. Glegociński Ireneusz Proboszcz, 5.6.1934, 26.6.1960, 15.5.1965;
1967 - 1969 - Ks. Kopek Tadeusz Wikariusz, 8.12.1940, 3.7.1966, 15.1.1967;
1975 - 19?? - Ks. Kozaczka Jan Administrator, 1.12.1944, 9.6.1968, 1.8.1975;
1988 - 1996 - Ks. Szlagowski Jerzy Proboszcz, 3.5.1937, 9.6.1968, 1.7.1988; kan. grem. Kap. Kol. Wejherowskiej (1996-);
1988 - 1996 - Ks. Schroeder Józef SDS Rezydent, 1930, 1971, rez. od 1988;
01.06.2012 - nadal - Ks. Hybel Czesław Proboszcz
01.07.2014 - nadal - Ks. Lebkuchen Piotr Wikariusz
Uwaga

Powołania kapłańskie i zakonne

Temat nie przebadany
1??? - Ks. nazwisko i imię

Kapłani pochowani w kościele

Temat nie przebadany
??.??.1??? - Ks. nazwisko i imię

Kapłani pochowani na cm. parafialnym

Temat nie przebadany
??.??.1??? - Ks. nazwisko i imię

Kapłani pochowani na cm. komunalnym

Temat nie przebadany
??.??.1??? - Ks. nazwisko i imię

Księgi i dokumenty parafialne

Księgi metrykalne i inne

Prowadzenie ksiąg metrykalnych stało się obowiązkiem wynikającym z uchwał podjętych na Soborze Trydenckim (1545-1563).
Zasady udostępniania zbiorów w AAD Gdańsk.

Najstarsze księgi

Aktów sprzed 1945 r. należy szukać w księgach Parafii Mierzeszyn (wg Schematyzmu... str. 204)
ochrzczonych od 1945 r.
małżeństw od 1945 r.
zmarłych od 1945 r.
ochrzczonych od 1945 r.
małżeństw od 1945 r.
zmarłych od 1945 r.
Aktów sprzed 1945 r. należy szukać w księgach Parafii Mierzeszyn
- chrztów od 1945 r.
- ślubów od 1945 r.
- zgonów od 1945 r.
Aktów sprzed 1945 r. należy szukać w księgach Parafii Mierzeszyn

Księgi chrztów

Temat nie przebadany
Dane wprowadzać wg wzorca
Księga chrztów 1757-1810 (AD Pelplin W1282 / w parafii) (wspólnie z księgą ślubów i zgonów)
Pierwszy wpis ??.??.???? r., ostatni wpis ??.??.???? r.
 • Charakterystyka księgi:
- Uzupełnić
 • Miejscowości spoza parafii wg oryginalnej pisowni:
- Uzupełnić
 • Ciekawostki:
- Uzupełnić
Chrzty w latach 1938-45
Opisać potencjalne przyczyny zaginięcia ksiąg i skomentować je.
Następne księgi nie zostały zdygitalizowane.

Księgi konwersji

Temat nie przebadany
Dane wprowadzać wg wzorca
Księga konwersji 1757-1810 (AD Pelplin W1282 / w parafii) (wspólnie z księgą ślubów i zgonów)
Pierwszy wpis ??.??.???? r., ostatni wpis ??.??.???? r.
 • Charakterystyka księgi:
- Uzupełnić
 • Miejscowości spoza parafii wg oryginalnej pisowni:
- Uzupełnić
 • Ciekawostki:
- Uzupełnić
Następne księgi nie zostały zdygitalizowane.

Księgi I komunii

Temat nie przebadany
Dane wprowadzać wg wzorca
Księga I komunii 1757-1810 (AD Pelplin W1282 / w parafii) (wspólnie z księgą ślubów i zgonów)
Pierwszy wpis ??.??.???? r., ostatni wpis ??.??.???? r.
 • Charakterystyka księgi:
- Uzupełnić
 • Miejscowości spoza parafii wg oryginalnej pisowni:
- Uzupełnić
 • Ciekawostki:
- Uzupełnić
I komunia w latach 1938-45
Opisać potencjalne przyczyny zaginięcia ksiąg i skomentować je.
Następne księgi nie zostały zdygitalizowane.

Księgi bierzmowanych

Temat nie przebadany
Dane wprowadzać wg wzorca
Księga bierzmowanych 1757-1810 (AD Pelplin W1282 / w parafii) (wspólnie z księgą ślubów i zgonów)
Pierwszy wpis ??.??.???? r., ostatni wpis ??.??.???? r.
 • Charakterystyka księgi:
- Uzupełnić
 • Miejscowości spoza parafii wg oryginalnej pisowni:
- Uzupełnić
 • Ciekawostki:
- Uzupełnić
Bierzmowania w latach 1938-45
Opisać potencjalne przyczyny zaginięcia ksiąg i skomentować je.
Następne księgi nie zostały zdygitalizowane.

Alegaty

Nie dotyczy.

Księgi zapowiedzi

Temat nie przebadany
Dane wprowadzać wg wzorca
Księga zapowiedzi 1757-1810 (AD Pelplin W1282 / w parafii) (wspólnie z księgą ślubów i zgonów)
Pierwszy wpis ??.??.???? r., ostatni wpis ??.??.???? r.
Ciekawostki:
Zapowiedzi w latach 1938-45
Opisać potencjalne przyczyny zaginięcia ksiąg i skomentować je.
Następne księgi nie zostały zdygitalizowane.

Księgi ślubów

Temat nie przebadany
Dane wprowadzać wg wzorca
Księga ślubów 1757-1810 (AD Pelplin W1282 / w parafii) (wspólnie z księgą chrztów i zgonów)
Pierwszy wpis ??.??.???? r., ostatni wpis ??.??.???? r.
 • Charakterystyka księgi:
- Uzupełnić
 • Miejscowości spoza parafii wg oryginalnej pisowni:
- Uzupełnić
 • Ciekawostki:
- Uzupełnić
Śluby w latach 1938-45
Opisać potencjalne przyczyny zaginięcia ksiąg i skomentować je.
Następne księgi nie zostały zdygitalizowane.

Księgi zgonów

Temat nie przebadany
Dane wprowadzać wg wzorca
Księga zgonów 1757-1810 (AD Pelplin W1282 / w parafii) (wspólnie z księgą chrztów i ślubów)
Pierwszy wpis ??.??.???? r., ostatni wpis ??.??.???? r.
 • Charakterystyka księgi:
- Uzupełnić
 • Miejscowości spoza parafii wg oryginalnej pisowni:
- Uzupełnić
 • Ciekawostki:
- Uzupełnić
Zgony w latach 1938-45
Opisać potencjalne przyczyny zaginięcia ksiąg i skomentować je.
Następne księgi nie zostały zdygitalizowane.

Księgi cmentarne

Temat nie przebadany
Dane wprowadzać wg wzorca
Księga cmentarna 1757-1810 (AD Pelplin W1282 / w parafii) (wspólnie z księgą ślubów i zgonów)
Pierwszy wpis ??.??.???? r., ostatni wpis ??.??.???? r.
 • Charakterystyka księgi:
- Uzupełnić
 • Miejscowości spoza parafii wg oryginalnej pisowni:
- Uzupełnić
 • Ciekawostki:
- Uzupełnić
Następne księgi nie zostały zdygitalizowane.

Księgi dusz

Temat nie przebadany
Dane wprowadzać wg wzorca
Księga dusz 1757-1810 (AD Pelplin W1282 / w parafii) (wspólnie z księgą ślubów i zgonów)
Pierwszy wpis ??.??.???? r., ostatni wpis ??.??.???? r.
 • Charakterystyka księgi:
- Uzupełnić
 • Miejscowości spoza parafii wg oryginalnej pisowni:
- Uzupełnić
 • Ciekawostki:
- Uzupełnić
Następne księgi nie zostały zdygitalizowane.

Księgi metrykalne w zasobach AP

Wg danych bazy PRADZIAD w Archiwum Państwowym w Gdańsku znajdują się księgi metrykalne:
 • urodzeń: 1841-1847, 1868
 • alegaty: nie dotyczy
 • zapowiedzi: Brak danych
 • małżeństw: 1841-1842, 1868
 • zgonów: 1841-1847, 1868
W/w księgi są udostępniane całkowicie i wchodzą w skład zespołu 1438/0 Akta stanu cywilnego parafii katolickiej Przywidz, pow. Gdańsk
Jednocześnie na stronie wg wzoru wyszukiwanie ogólne?? jest doprecyzowana informacja, że akta są z lat:
Komentarz

Księgi metrykalne opublikowane w internecie

Temat nie przebadany

Mikrofilmy ksiąg metrykalnych

Temat nie przebadany
W zasobach Mormonów znajdują się następujące zmikrofilmowane księgi metrykalne:
Wg bazy PRADZIAD przechowywane w AP Miejscowość księgi metrykalne zostały zmikrofilmowane w zakresie:

Indeksy ksiąg metrykalnych

Temat nie przebadany
Aktualnie w trakcie indeksowania. Indeksy na stronie PomTG oraz Genealodzy.pl

Pozostałe księgi i dokumenty

Czy zachowały się księgi lub dokumenty dotyczące:
- Bractwa Różańcowego

Komentarz

USC

Siedziby USC

Temat nie przebadany
zakres lat/siedziba USC/podległe miejscowości
????-???? Miejscowość Miejscowość, Miejscowość, Miejscowość

Księgi USC

Po 100 latach od daty wytworzenia księgi przekazywane są do archiwów państwowych.
W tym punkcie i jego podpunktach pod żadnym pozorem nie wolno wprowadzać informacji o księgach w postaci podawania tylko ich zakresu czasowego. Autor tego punktu swoją osobą gwarantuje rzetelność podanych informacji we wzorcu.

Księgi urodzeń

Temat nie przebadany
Dane wprowadzać wg wzorca
Księga urodzeń 1757-1810 (AP Bydgoszcz sygnatura/ USC Pelplin sygnatura)
Pierwszy wpis ??.??.???? r., ostatni wpis ??.??.???? r.
Urodzenia w latach 1938-45
Opisać potencjalne przyczyny zaginięcia ksiąg i skomentować je.
Następne księgi nie zostały zdygitalizowane.

Alegaty

Temat nie przebadany
Dane wprowadzać wg wzorca
Alegaty 1757-1810 (AP Bydgoszcz sygnatura/ USC Pelplin sygnatura)
Pierwszy wpis ??.??.???? r., ostatni wpis ??.??.???? r.
Alegaty w latach 1938-45
Opisać potencjalne przyczyny zaginięcia ksiąg i skomentować je.
Następne księgi nie zostały zdygitalizowane.

Księgi zapowiedzi

Temat nie przebadany
Dane wprowadzać wg wzorca
Księga zapowiedzi 1757-1810 (AP Bydgoszcz sygnatura/ USC Pelplin sygnatura)
Pierwszy wpis ??.??.???? r., ostatni wpis ??.??.???? r.
Zapowiedzi w latach 1938-45
Opisać potencjalne przyczyny zaginięcia ksiąg i skomentować je.
Następne księgi nie zostały zdygitalizowane.

Księgi małżeństw

Temat nie przebadany
Dane wprowadzać wg wzorca
Księga małżeństw 1757-1810 (AP Bydgoszcz sygnatura/ USC Pelplin sygnatura)
Pierwszy wpis ??.??.???? r., ostatni wpis ??.??.???? r.
Małżeństwa w latach 1938-45
Opisać potencjalne przyczyny zaginięcia ksiąg i skomentować je.
Następne księgi nie zostały zdygitalizowane.

Księgi rozwodów

Temat nie przebadany
Dane wprowadzać wg wzorca
Księga rozwodów 1757-1810 (AP Bydgoszcz sygnatura/ USC Pelplin sygnatura)
Pierwszy wpis ??.??.???? r., ostatni wpis ??.??.???? r.
Rozwody w latach 1938-45
Opisać potencjalne przyczyny zaginięcia ksiąg i skomentować je.
Następne księgi nie zostały zdygitalizowane.

Księgi zgonów

Temat nie przebadany
Dane wprowadzać wg wzorca
Księga zgonów 1757-1810 (AP Bydgoszcz sygnatura/ USC Pelplin sygnatura)
Pierwszy wpis ??.??.???? r., ostatni wpis ??.??.???? r.
Zmarli w latach 1938-45
Opisać potencjalne przyczyny zaginięcia ksiąg i skomentować je.
Następne księgi nie zostały zdygitalizowane.

Księgi USC w zasobach AP

Temat nie przebadany
Wg danych bazy PRADZIAD w Archiwum Państwowym w Miejscowość znajdują się księgi USC Miejscowość:
W/w księgi są udostępniane całkowicie i wchodzą w skład zespołu :wg wzoru 1769/0 Urząd Stanu Cywilnego Raciąż
Komentarz

Księgi USC opublikowane w internecie

Temat nie przebadany

Mikrofilmy ksiąg USC

Temat nie przebadany
W zasobach Mormonów znajdują się następujące zmikrofilmowane księgi USC Miejscowość:
Wg bazy PRADZIAD przechowywane są w AP Miejscowość zmikrofilmowane księgi USC Miejscowość:
Komentarz

Indeksy ksiąg USC

Temat nie przebadany
Aktualnie w trakcie indeksowania. Indeksy na stronie wg wzoru PomTG oraz Genealodzy.pl

Komentarz

Poszukując aktów USC należy sprawdzić dane z urzędów sąsiadujących terytorialnie względnie położonych w najbliższej okolicy: wpisać wg wzoru Silno, itd.

Dyskusje na forach internetowych

Temat nie przebadany

Inne

Kolejne informacje o miejscowości będącej siedzibą parafii można znaleźć na stronie Genepedii Miejscowość