Przodkowo - Parafia rz.-kat. pw. św. Andrzeja Apostoła

Z Genepedia
Skocz do: nawigacji, wyszukiwania
To jest zalążek artykułu Przodkowo - Parafia rz.-kat. pw. św. Andrzeja Apostoła. Możesz go rozwinąć i uzupełnić lub poddać weryfikacji.
Jeśli uznasz że artykuł jest kompletny zaznacz ten fakt w Dyskusja:Przodkowo - Parafia rz.-kat. pw. św. Andrzeja Apostoła o dokumencie.

Przodkowo - Parafia rz.-kat. pw. św. Andrzeja Apostoła

łac.: Parohiae Brak danych
Instrukcja wprowadzania danych zawarta jest na stronie.
Okresowo należy dokonać porównania zawartości niniejszej strony z wzorcem celem uzupełnienia o nowo dodane elementy.

Kontakt

Opis parafii

Historia parafii

Kościół parafialny
Początki parafii datuje się na XIII w. Parafię założył prawdopodobnie któryś z książąt pomorskich. (wg Spisu... str. 356)
 • 15?? r. - "ze starości" zapadł się kościół
 • 15?? r. - parafią i kościołem zawładnęli luteranie
 • 1580 r. - ok. tego roku wybudowano kościół drewniany
 • 1596 r. - katolicy odzyskali parafię i kościół
 • 1807 r. - założono Bractwo Różańca św.
W 1928 r. liczyło 17 członków.
 • 1866 r. - dekretem biskupim z dn. 29 grudnia reaktywowano parafię wydzielając ją z Parafii Kielno
W Elenchusach występuje dopiero od wydania z 1870 r. Sprawa do wyjaśnienia
 • 1874 r. - rozpoczęto budowę kościoła z ciosów kamiennych
 • 1878 r. - zakończono budowę kościoła
 • 19?? r. - założono Stowarzyszenie Młodzieży
W 1928 r. liczyło 77 członków.
Informacja z dn. 24.08.1925 r. opublikowana w Orędowniku nr 5/1925 r.
Jak to możliwe w świetle informacji z dn. 24.08.1925 r. ? Sprawa do wyjaśnienia
Akt z dn. 15.11.1927 r. opublikowana w Orędowniku nr 11/1927 r.
 • 1928 r. - założono Dzieło Rozkrzewienia Wiary
Brak danych o liczebności w 1928 r.
 • 1928 r. - w obrębie parafii mieszkało:
- katolików Polaków 3627
- unitka 1
- ewangelików Niemców 151
Ogółem 3779 dusz, w tym 3001 komunikujących.
Dekret z dn. 24.09.2000 r. opublikowany w Miesięczniku nr 9/2000
Kościół filialny Kobysewo (Dom Pomocy Społecznej) 19?? - nadal
 • 1992 r. - w dn. 15 grudnia (wg Spisu... str. 138) i wg spisu z 1995 r. funkcjonował jako kaplica publiczna
 • 1999 r. - w dn. 1 stycznia (wg Spisu... str. 179) i wg kolejnych spisów do 2014 r. - kaplica

Cmentarz

Wyszukiwarka grobów: Patrz Strona
Indeksy grobów: na stronie wyżej wymienionej wyszukiwarki.
Opis
Temat nie przebadany

Zasięg terytorialny

Ustalić
 • 1596 r. - w momencie przyłączenia jako filii do Parafii Kielno obejmowała miejscowości:
Ustalić
 • 1866 r. - w dn. 29 grudnia obejmowała miejscowości wydzielone z Parafii Kielno
Ustalić
 • 1924 r. - w dn. 16 grudnia z Parafii Żukowo - Wniebowzięcia NMP przyłączono miejscowości:
Wieś Krzewa z wybudowaniami
Dokument z dn. 01.07.1924 r. opublikowany w Orędowniku nr 9/1924.
Pomieczyno, Otałżyno, Barwik, Rąb i część Wilanowa.
Informacja z dn. 24.08.1925 r. opublikowana w Orędowniku nr 5/1925 r.
Pomieczyno Szlacheckie, Barwik, Buczno, Czarną Hutę, Hopy, Masłowo, Otałżyno, Rąb, Trzy Rzeki.
Co do Wilanowa: część na wschód od szkoły tak, że szkoła Wilanowo i gospodarze Jan Laskowki, Antoni Dorsz, Wojciech Hirsz I, Antoni Pstrągowski pozostaną przy "Parafii Przodkowo"; wszyscy zaś którzy na zachód od tej linii mieszkają, będą odtąd należeli do Kuracji Pomieczyno
Akt z dn. 15.11.1927 r. opublikowana w Orędowniku nr 11/1927 r.
Bielawy, Brzeziny, Bursztynek, Glinna Góra, Kawle, Kczewo, Kobysewo, Kosowo, Kosowskie wybudowanie, Krzywda, Młynek, Osowagóra, Przodkowo, Smołdzin, Stanisławy, Szarłata, Załęskie Piaski, Załęże.
Bielawy, Brzeziny, Kawle, Kczewo, Kobyszewo, Kosowo, Kopy, Krzywda, Młynek, Osowa Góra, Smołdzino, Stanisławy, Szarłata, Wilanowo, Załęskie Piaski, Załęże.
Bielawy, Brzeziny, Bursztynik, Kawle Dolne, Kawle Górne, Kczewo, Kobysewo, Kosowo, Krzywda, Młynek, Osowa Góra, Smołdzino, Stanisławy, Szarłata, Załęskie Piaski, Załęże.
 • 1998 r. - w dn. 1 stycznia (wg Spisu... str. 144) brak informacji o zasięgu terytorialnym
Bielawy, Brzeziny, Bursztynik, Kawle Dolne, Kawle Górne, Kczewo, Kobysewo, Kosowo, Krzywda, Młynek, Osowa Góra, Przodkowo, Smołdzino, Stanisławy, Szarłata, Załęskie Piaski, Załęże, (Wilanowo, Hopy częściowo).
 • 2000 r. - w dn. 20 stycznia (wg Spisu... str. 188) zasięg terytorialny nie uległ zmianie
 • 2000 r. - w dn. 1 października do Prafii Grzybno przekazano miejscowości:
- Bielawy, Brzezino, Kobysewo (tzw. Gapionka), Szarlata (od Bielaw w kierunku Czarnej Huty).
Dekret z dn. 24.09.2000 r. opublikowany w Miesięczniku nr 9/2000
Bursztynik, Kawle Dolne, Kawle Górne, Kczewo, Kosowo, Krzywda, Młynek, Osowa Góra, Przodkowo, Smołdzino, Stanisławy, Załęskie Piaski, Załęże, (Wilanowo, Hopy częściowo).
 • 2003 r. - w dn. 28 stycznia (wg Spisu... str. 194) zasięg terytorialny nie uległ zmianie
Z miejscowości Szarłata zabudowania rodziny T. Z. Cieszyńskich
Dekret z dn. 19.12.2003 r. opublikowany w Miesięczniku nr 12/2003.
 • 2004 r. - w dn. 21 września (wg Spisu... str. 201) zasięg terytorialny nie uległ zmianie
Bursztynik, Kawle Dolne, Kawle Górne, Kczewo, Kobysewo, Kosowo, Krzywda, Młynek, Osowa Góra, Przodkowo, Smołdzino, Stanisławy, Załęskie Piaski, Załęże, (Wilanowo, Hopy częściowo).
 • 2007 r. - w dn. 17 stycznia (wg Spisu... str. 205) zasięg terytorialny nie uległ zmianie
 • 2008 r. - w dn. 30 stycznia (wg Spisu... str. 205) zasięg terytorialny nie uległ zmianie
 • 2009 r. - w dn. 30 stycznia (wg Spisu... str. 205) zasięg terytorialny nie uległ zmianie
Pozostałe miejscowości (pisownia oryginalna), których nazwy prawdopodobnie "zaginęły":
Temat nie przebadany

Niemiecko-polskie nazwy miejscowości wchodzących w skład parafii

W nawiasach ujęto odmiany pisowni, które w niektórych przypadkach są błędne.
Messtischblatt - 1936 r. Rozpisać miejscowości
Barwick - Barwik
Bielawi - Bielawy
Teufelsbruch - Brzeziny
- Buczno
- Bursztynek (Bursztynik)
Schwarzhütte - Czarnahuta (Czarna Huta)
Lehmberg - Glinna Góra
Hoppen - Hopy
Kable - Kawle
Ober Kable - Kawle Dolne
Unt. Kable - Kawle Górne
Exau - Kczewo (tzw. Gapionka, Krzewa)
Kobissau - Kobysewo (Kobyszewo)
- Kopy
Kossowo - Kosowo
- Kosowskie wybudowanie
Krzywda - Krzywda
- Masłowo
Mehlken - Młynek
Ossowagora - Osowagóra (Osowa Góra)
- Otalżyno (Otałżyno)
Adl. Pomiczyn - Pomieczyno (Pomieczyno Szlacheckie)
Seefeld - Przodkowo (Seveld 1317, Seuelt 1392, Przedkowo 1503, Przędkowo 1583, Przetkowo 1584) Uzupełnić historię
Romb - Rąb
Smolsin - Smołdzin (Smołdzino)
- Stanisławy
Charlotten - Szarłata (Szarlata)
- Szlach. Barwik
Dreifliess - Trzyrzeki (Trzy Rzeki)
- Wilanowo (częściowo)
- Załęskie Piaski
Zalence - Załęże

Mapy

Uzupełnić

Księża

Pracujący w parafii

15?? - 1596 - vacat Luteranie
1596 - 1866 - filia Patrz Parafia Kielno
1927 - 1928 - Ks. Paszotta Józef Proboszcz
1946 - 1958 - Ks. Paszotta Józef Proboszcz
1958 - 19?? - Ks. Ormiński Henryk Wikariusz
1962 - 1964 - Ks. Jankowski Paweł Administrator
1963 - 19?? - Ks. Michna Zygmunt Wikariusz
1964 - 1978 - Ks. Jankowski Paweł Proboszcz
1965 - 19?? - Ks. Wieckowski Mieczysław Wikariusz
1968 - 19?? - Ks. Węglikowski Paweł Kapelan w PDS
1979 - 2003 - Ks. Szwaba Jan Konrad Proboszcz
1980 - 1992 - Ks. Mienczej Andrzej Wikariusz
1986 - 1987 - Ks. Król Tomasz Wikariusz
1991 - 1992 - Ks. Lemańczyk Andrzej Wikariusz
1994 - 1995 - Ks. Kaiser Grzegorz Wikariusz
1997 - 2000 - Ks. Weltrowski Marek Wikariusz
2000 - 2003 - Ks. Pielecki Waldemar Wikariusz
2003 - 2009 - Ks. Szwaba Jan Konrad Rezydent
2004 - 2016 - Ks. Mielewczyk Wacław Proboszcz
2004 - 2007 - Ks. Adamski Andrzej Wikariusz
2007 - 2010 - Ks. Jerkiewicz Łukasz Wikariusz
2009 - 2011 - Ks. Florczak Damian Wikariusz
2012 - 2014 - Ks. Skrzyński Paweł Wikariusz
2015 - 2016 - Ks. Rekowski Marek Wikariusz

Powołania kapłańskie i zakonne

Temat nie przebadany
1??? - Ks. nazwisko i imię

Kapłani pochowani w kościele

Temat nie przebadany
??.??.1??? - Ks. nazwisko i imię

Kapłani pochowani na cm. parafialnym

??.??.1978 - Ks. Jankowski Paweł (2)

Kapłani pochowani na cm. komunalnym

Temat nie przebadany
??.??.1??? - Ks. nazwisko i imię

Księgi i dokumenty parafialne

Księgi metrykalne i inne

Prowadzenie ksiąg metrykalnych stało się obowiązkiem wynikającym z uchwał podjętych na Soborze Trydenckim (1545-1563).
Zasady udostępniania zbiorów w AD Pelplin
W tym punkcie i jego podpunktach pod żadnym pozorem nie wolno wprowadzać informacji o księgach w postaci podawania tylko ich zakresu czasowego. Autor tego punktu swoją osobą gwarantuje rzetelność podanych informacji we wzorcu.

Najstarsze księgi

 • Z uwagi na brak danych odnośnie dygitalizacji ksiąg Parafii Kielno przy jednoczesnej informacji w "Zarysie..." iż najstarsze księgi tej parafii pochodziły z 1712 r. można wnioskować iż księgi były prowadzone odrębnie od samego początku pomimo, że w tym okresie parafia była filią Parafii Kielno.
 • 1928 r. - wg "Zarysu..." archiwum parafialne obejmowało księgi:
- chrztów od 1705 r.
- ślubów 1719-1759, 1785-1815 i od 1843 r.
- zgonów 1773-1830 i od 1843 r.
- chrztów 1886-1906, 1907-1924, 1925-1944, 1945-1963, 1964-1984, 1985-1992 i od 1992 r.
- ślubów 1945-1980 i od 1981 r.
- zgonów 1900-1927, 1945-1980 i od 1981 r.
 • 2003 r. - zgodnie z załącznikiem nr 1 do protokołu przekazania ksiąg, do AD Pelplin przekazano z Niemiec księgi o sygn. W 1523 - W 1532,
tj. 19 woluminów, co jest zgodne z poniższym zestawieniem

Księgi chrztów

Księga chrztów 1705-1785
Brak danych; wg "Zarysu..." istniała jeszcze w 1928 r.
Księga chrztów 1785-1815 (AD Pelplin W 1523) (wspólnie z księgą ślubów)
Pierwszy wpis ??.??.???? r., ostatni wpis ??.??.???? r.
 • Charakterystyka księgi:
- Uzupełnić
 • Miejscowości spoza parafii wg oryginalnej pisowni:
- Uzupełnić
 • Ciekawostki:
- Uzupełnić
Księga chrztów 1815-1830 (AD Pelplin W 1524) (wspólnie z księgą ślubów)
Pierwszy wpis ??.??.???? r., ostatni wpis ??.??.???? r.
 • Charakterystyka księgi:
- Uzupełnić
 • Miejscowości spoza parafii wg oryginalnej pisowni:
- Uzupełnić
 • Ciekawostki:
- Uzupełnić
Księga chrztów 1824-1847 (AD Pelplin W 1525)
Pierwszy wpis ??.??.???? r., ostatni wpis ??.??.???? r.
 • Charakterystyka księgi:
- Czyżby duplikat powyższej księgi?
- Uzupełnić
 • Miejscowości spoza parafii wg oryginalnej pisowni:
- Uzupełnić
 • Ciekawostki:
- Uzupełnić
Księga chrztów 1848-1862 (AD Pelplin W 1526)
Pierwszy wpis ??.??.???? r., ostatni wpis ??.??.???? r.
 • Charakterystyka księgi:
- Uzupełnić
 • Miejscowości spoza parafii wg oryginalnej pisowni:
- Uzupełnić
 • Ciekawostki:
- Uzupełnić
Księga chrztów 1863-1885 (AD Pelplin W 1527)
Pierwszy wpis ??.??.???? r., ostatni wpis ??.??.???? r.
 • Charakterystyka księgi:
- Uzupełnić
 • Miejscowości spoza parafii wg oryginalnej pisowni:
- Uzupełnić
 • Ciekawostki:
- Uzupełnić
Księga chrztów 1886-1906 (w parafii)
Pierwszy wpis ??.??.???? r., ostatni wpis ??.??.???? r.
 • Charakterystyka księgi:
- Uzupełnić
 • Miejscowości spoza parafii wg oryginalnej pisowni:
- Uzupełnić
 • Ciekawostki:
- Uzupełnić
Księga chrztów 1907-1924 (w parafii) (wpisy po 1920 r. dostępne tylko w parafii)
Pierwszy wpis ??.??.???? r., ostatni wpis ??.??.???? r.
 • Charakterystyka księgi:
- Uzupełnić
 • Miejscowości spoza parafii wg oryginalnej pisowni:
- Uzupełnić
 • Ciekawostki:
- Uzupełnić
Księga chrztów 1925-1945 (w parafii) (dostępna tylko w parafii)
Pierwszy wpis ??.??.???? r., ostatni wpis ??.??.???? r.
 • Charakterystyka księgi:
- Uzupełnić
 • Miejscowości spoza parafii wg oryginalnej pisowni:
- Uzupełnić
 • Ciekawostki:
- Uzupełnić
Księga chrztów 1945-1949 (w parafii) (dostępna tylko w parafii)
Pierwszy wpis ??.??.???? r., ostatni wpis ??.??.???? r.
 • Charakterystyka księgi:
- Uzupełnić
 • Miejscowości spoza parafii wg oryginalnej pisowni:
- Uzupełnić
 • Ciekawostki:
- Uzupełnić
Następne księgi nie zostały zdygitalizowane.

Księgi konwersji

Temat nie przebadany
Dane wprowadzać wg wzorca
Księga konwersji 1757-1810 (AD Pelplin W1282 / w parafii) (wspólnie z księgą ślubów i zgonów)
Pierwszy wpis ??.??.???? r., ostatni wpis ??.??.???? r.
 • Charakterystyka księgi:
- Uzupełnić
 • Miejscowości spoza parafii wg oryginalnej pisowni:
- Uzupełnić
 • Ciekawostki:
- Uzupełnić
Następne księgi nie zostały zdygitalizowane.

Księgi I komunii

Temat nie przebadany
Dane wprowadzać wg wzorca
Księga I komunii 1757-1810 (AD Pelplin W1282 / w parafii) (wspólnie z księgą ślubów i zgonów)
Pierwszy wpis ??.??.???? r., ostatni wpis ??.??.???? r.
 • Charakterystyka księgi:
- Uzupełnić
 • Miejscowości spoza parafii wg oryginalnej pisowni:
- Uzupełnić
 • Ciekawostki:
- Uzupełnić
I komunia w latach 1938-45
Opisać potencjalne przyczyny zaginięcia ksiąg i skomentować je.
Następne księgi nie zostały zdygitalizowane.

Księgi bierzmowanych

Temat nie przebadany
Dane wprowadzać wg wzorca
Księga bierzmowanych 1757-1810 (AD Pelplin W1282 / w parafii) (wspólnie z księgą ślubów i zgonów)
Pierwszy wpis ??.??.???? r., ostatni wpis ??.??.???? r.
 • Charakterystyka księgi:
- Uzupełnić
 • Miejscowości spoza parafii wg oryginalnej pisowni:
- Uzupełnić
 • Ciekawostki:
- Uzupełnić
Bierzmowania w latach 1938-45
Opisać potencjalne przyczyny zaginięcia ksiąg i skomentować je.
Następne księgi nie zostały zdygitalizowane.

Alegaty

Nie dotyczy.

Księgi zapowiedzi

Nie były dygitalizowane. AD Pelplin nie posiada (w swoich zasobach) żadnych ksiąg. Informacji na ten temat należy szukać tylko w parafii.

Księgi ślubów

Księga ślubów 1719-1759
Brak danych; wg "Zarysu..." istniała jeszcze w 1928 r.
Księga ślubów 1759-1785
Brak danych; wg "Zarysu..." nie istniała już w 1928 r.
Księga ślubów 1785-1815 (AD Pelplin W 1523) (wspólnie z księgą chrztów)
Pierwszy wpis ??.??.???? r., ostatni wpis ??.??.???? r.
 • Charakterystyka księgi:
- Uzupełnić
 • Miejscowości spoza parafii wg oryginalnej pisowni:
- Uzupełnić
 • Ciekawostki:
- Uzupełnić
Księga ślubów 1816-1830 (AD Pelplin W 1524) (wspólnie z księgą chrztów)
Pierwszy wpis ??.??.???? r., ostatni wpis ??.??.???? r.
 • Charakterystyka księgi:
- pominięta w "Zarysie..." z 1928r.
- Uzupełnić
 • Miejscowości spoza parafii wg oryginalnej pisowni:
- Uzupełnić
 • Ciekawostki:
- Uzupełnić
Księga ślubów 1824-1842 (AD Pelplin W 1528) (wspólnie z księgą zgonów)
Pierwszy wpis ??.??.???? r., ostatni wpis ??.??.???? r.
 • Charakterystyka księgi:
- pominięta w "Zarysie..." z 1928r.
- Czy jest to duplikat powyższej księgi?
- Uzupełnić
 • Miejscowości spoza parafii wg oryginalnej pisowni:
- Uzupełnić
 • Ciekawostki:
- Uzupełnić
Komentarz
W 1528 enth. Urkunde Papst Gregors XVI. vom 09. Dez. 1833
1528 instrument W enth papieża Grzegorza XVI. z 09 Gru. 1833
Księga ślubów 1843-1868 (AD Pelplin W 1529) (wspólnie z księgą zgonów)
Pierwszy wpis ??.??.???? r., ostatni wpis ??.??.???? r.
 • Charakterystyka księgi:
- Uzupełnić
 • Miejscowości spoza parafii wg oryginalnej pisowni:
- Uzupełnić
 • Ciekawostki:
- Uzupełnić
Komentarz
W 1529 enth. Urkunde Papst Leos XII. vom 21. Juli 1825
1529 instrument W enth papieża Leona XII. z 21 Lip. 1825
Księga ślubów 1869-1919 (AD Pelplin W 1530)
Pierwszy wpis ??.??.???? r., ostatni wpis ??.??.???? r.
 • Charakterystyka księgi:
- Uzupełnić
 • Miejscowości spoza parafii wg oryginalnej pisowni:
- Uzupełnić
 • Ciekawostki:
- Uzupełnić
Księga ślubów 1920-1945
Brak danych; wg "Zarysu..." istniała jeszcze w 1928 r.
Księga ślubów 1945-1980 (w parafii) (dostępna tylko w parafii)
Pierwszy wpis ??.??.???? r., ostatni wpis ??.??.???? r.
 • Charakterystyka księgi:
- Uzupełnić
 • Miejscowości spoza parafii wg oryginalnej pisowni:
- Uzupełnić
 • Ciekawostki:
- Uzupełnić
Następne księgi nie zostały zdygitalizowane.

Księgi zgonów

Księga zgonów 1732-1811
Patrz pkt. 3.2. - Księgi metrykalne w zasobach AP
Księga zgonów 1811-1824
Brak danych; wg "Zarysu..." istniała jeszcze w 1928 r.
Księga zgonów 1824-1842 (AD Pelplin W 1528) (wspólnie z księgą ślubów)
Pierwszy wpis ??.??.???? r., ostatni wpis ??.??.???? r.
 • Charakterystyka księgi:
- lata 1830-1842 wykazane jako brak w "Zarysie..." z 1928r.
- Uzupełnić
 • Miejscowości spoza parafii wg oryginalnej pisowni:
- Uzupełnić
 • Ciekawostki:
- Uzupełnić
Księga zgonów 1828-1830 (AD Pelplin W 1531)
Pierwszy wpis ??.??.???? r., ostatni wpis ??.??.???? r.
 • Charakterystyka księgi:
- Czy jest to duplikat powyższej księgi?
- Uzupełnić
 • Miejscowości spoza parafii wg oryginalnej pisowni:
- Uzupełnić
 • Ciekawostki:
- Uzupełnić
Księga zgonów 1843-1863 (AD Pelplin W 1529) (wspólnie z księgą zgonów)
Pierwszy wpis ??.??.???? r., ostatni wpis ??.??.???? r.
 • Charakterystyka księgi:
- Uzupełnić
 • Miejscowości spoza parafii wg oryginalnej pisowni:
- Uzupełnić
 • Ciekawostki:
- Uzupełnić
Księga zgonów 1864-1899 (AD Pelplin W 1532)
Pierwszy wpis ??.??.???? r., ostatni wpis ??.??.???? r.
 • Charakterystyka księgi:
- Uzupełnić
 • Miejscowości spoza parafii wg oryginalnej pisowni:
- Uzupełnić
 • Ciekawostki:
- Uzupełnić
Księga zgonów 1900-1927 (w parafii)
Pierwszy wpis ??.??.???? r., ostatni wpis ??.??.???? r.
 • Charakterystyka księgi:
- Uzupełnić
 • Miejscowości spoza parafii wg oryginalnej pisowni:
- Uzupełnić
 • Ciekawostki:
- Uzupełnić
Księga zgonów 1927-1945
Brak danych; wg "Zarysu..." istniała jeszcze w 1928 r.
Księga zgonów 1945-1985 (w parafii) (wpisy po 1959 r. dostępne tylko w parafii)
Pierwszy wpis ??.??.???? r., ostatni wpis ??.??.???? r.
 • Charakterystyka księgi:
- Uzupełnić
 • Miejscowości spoza parafii wg oryginalnej pisowni:
- Uzupełnić
 • Ciekawostki:
- Uzupełnić
Księga zgonów 1985-2008 (w parafii) (dostępna tylko w parafii)
Pierwszy wpis ??.??.???? r., ostatni wpis ??.??.???? r.
 • Charakterystyka księgi:
- Uzupełnić
 • Miejscowości spoza parafii wg oryginalnej pisowni:
- Uzupełnić
 • Ciekawostki:
- Uzupełnić
Następne księgi nie zostały zdygitalizowane.

Księgi cmentarne

Temat nie przebadany
Dane wprowadzać wg wzorca
Księga cmentarna 1757-1810 (AD Pelplin W1282 / w parafii) (wspólnie z księgą ślubów i zgonów)
Pierwszy wpis ??.??.???? r., ostatni wpis ??.??.???? r.
 • Charakterystyka księgi:
- Uzupełnić
 • Miejscowości spoza parafii wg oryginalnej pisowni:
- Uzupełnić
 • Ciekawostki:
- Uzupełnić
Następne księgi nie zostały zdygitalizowane.

Księgi dusz

Temat nie przebadany
Dane wprowadzać wg wzorca
Księga dusz 1757-1810 (AD Pelplin W1282 / w parafii) (wspólnie z księgą ślubów i zgonów)
Pierwszy wpis ??.??.???? r., ostatni wpis ??.??.???? r.
 • Charakterystyka księgi:
- Uzupełnić
 • Miejscowości spoza parafii wg oryginalnej pisowni:
- Uzupełnić
 • Ciekawostki:
- Uzupełnić
Następne księgi nie zostały zdygitalizowane.

Księgi metrykalne w zasobach AP

Docelowo uzupełnić inf. o księgach jak w pkt. "Ksiągi metrykalne" celem ukazania stanu faktycznego
Wg danych bazy PRADZIAD w Archiwum Państwowym w Gdańsku znajdują się księgi metrykalne:
 • urodzeń: 1851-1874
 • alegaty: nie dotyczy
 • zapowiedzi: Brak danych
 • małżeństw: 1851-1874
 • zgonów: 1732-1811, 1851-1874
W/w księgi są udostępniane całkowicie i wchodzą w skład zespołów 1254/8 Kościół katolicki w Kielnie, pow. Wejherowo oraz 3946/0 Akta stanu cywilnego parafii katolickiej w Przodkowie.
Dla księgi zgonów 1732-1811 jest uwaga: "Catalogus Mortuorum - Ecclesiarum Kielnensis, Przedkoviensis et Szynwaldiensis"
Czy ten zapis oznacza iż była wspólna księga dla trzech parafii ?
Jednocześnie na stronie wg wzoru wyszukiwanie ogólne?? jest doprecyzowana informacja, że akta są z lat:
Komentarz

Księgi metrykalne opublikowane w internecie

Temat nie przebadany

Mikrofilmy ksiąg metrykalnych

Temat nie przebadany
W zasobach Mormonów znajdują się następujące zmikrofilmowane księgi metrykalne:
Wg bazy PRADZIAD w AP Gdańsk przechowywane są mikrofilmy ksiąg metrykalnych w zakresie:
 • chrztów: nie wykonano
 • alegaty: nie dotyczy
 • zapowiedzi: Brak danych
 • małżeństw: nie wykonano
 • zgonów: tylko 1732-1811

Indeksy ksiąg metrykalnych

Aktualnie w trakcie indeksowania. Indeksy na stronie PomTG oraz Genealodzy.pl.

Pozostałe księgi i dokumenty

 • 1928 r. - wg "Zarysu..." archiwum parafialne obejmowało:
 • Liber expensarum et perceptorum ab a. 1786 r.
 • Liber ordinationum et dispositionum superioritatis tam eccelesiasticae quam civilis ab a. 1819 r.
 • Acta cingregationum decanatus Svecensis od 1780 r.
 • Konstytucye Seymu Extraordynar. w Warszawie 1767 r. Druk
Czy się zachowały ?
Czy zachowały się księgi lub dokumenty dotyczące:
- Bractwa Różańca św.
- Stowarzyszenia Młodzieży
- Dzieła Rozkrzewienia Wiary

Komentarz

USC

Siedziby USC

Temat nie przebadany
zakres lat/siedziba USC/podległe miejscowości
????-???? Miejscowość Miejscowość, Miejscowość, Miejscowość

Księgi USC

Po 100 latach od daty wytworzenia księgi przekazywane są do archiwów państwowych.
W tym punkcie i jego podpunktach pod żadnym pozorem nie wolno wprowadzać informacji o księgach w postaci podawania tylko ich zakresu czasowego. Autor tego punktu swoją osobą gwarantuje rzetelność podanych informacji we wzorcu.

Księgi urodzeń

Temat nie przebadany
Dane wprowadzać wg wzorca
Księga urodzeń 1757-1810 (AP Bydgoszcz sygnatura/ USC Pelplin sygnatura)
Pierwszy wpis ??.??.???? r., ostatni wpis ??.??.???? r.
Urodzenia w latach 1938-45
Opisać potencjalne przyczyny zaginięcia ksiąg i skomentować je.
Następne księgi nie zostały zdygitalizowane.

Alegaty

Nie dotyczy.

Księgi zapowiedzi

Temat nie przebadany
Dane wprowadzać wg wzorca
Księga zapowiedzi 1757-1810 (AP Bydgoszcz sygnatura/ USC Pelplin sygnatura)
Pierwszy wpis ??.??.???? r., ostatni wpis ??.??.???? r.
Zapowiedzi w latach 1938-45
Opisać potencjalne przyczyny zaginięcia ksiąg i skomentować je.
Następne księgi nie zostały zdygitalizowane.

Księgi małżeństw

Temat nie przebadany
Dane wprowadzać wg wzorca
Księga małżeństw 1757-1810 (AP Bydgoszcz sygnatura/ USC Pelplin sygnatura)
Pierwszy wpis ??.??.???? r., ostatni wpis ??.??.???? r.
Małżeństwa w latach 1938-45
Opisać potencjalne przyczyny zaginięcia ksiąg i skomentować je.
Następne księgi nie zostały zdygitalizowane.

Księgi rozwodów

Temat nie przebadany
Dane wprowadzać wg wzorca
Księga rozwodów 1757-1810 (AP Bydgoszcz sygnatura/ USC Pelplin sygnatura)
Pierwszy wpis ??.??.???? r., ostatni wpis ??.??.???? r.
Rozwody w latach 1938-45
Opisać potencjalne przyczyny zaginięcia ksiąg i skomentować je.
Następne księgi nie zostały zdygitalizowane.

Księgi zgonów

Temat nie przebadany
Dane wprowadzać wg wzorca
Księga zgonów 1757-1810 (AP Bydgoszcz sygnatura/ USC Pelplin sygnatura)
Pierwszy wpis ??.??.???? r., ostatni wpis ??.??.???? r.
Zmarli w latach 1938-45
Opisać potencjalne przyczyny zaginięcia ksiąg i skomentować je.
Następne księgi nie zostały zdygitalizowane.

Księgi USC w zasobach AP

Wg danych bazy PRADZIAD w Archiwum Państwowym w Gdańsku znajdują się księgi USC Przodkowo:
 • urodzeń: 1874-1911
 • alegaty: nie dotyczy
 • zapowiedzi: Brak danych
 • małżeństw: 1874-1911
 • rozwodów: Brak danych
 • zgonów: 1874-1911
W/w księgi są udostępniane całkowicie i wchodzą w skład zespołu 2068/0 Urząd Stanu Cywilnego w Przodkowie
Komentarz

Księgi USC opublikowane w internecie

Temat nie przebadany

Mikrofilmy ksiąg USC

Temat nie przebadany
W zasobach Mormonów znajdują się następujące zmikrofilmowane księgi USC Miejscowość:
Wg bazy PRADZIAD w AP Gdańsk przechowywane są mikrofilmy ksiąg USC Przodkowo:
 • urodzeń: 1874-1883
 • alegaty: nie dotyczy
 • zapowiedzi: Brak danych
 • małżeństw: 1874-1883
 • rozwodów: Brak danych
 • zgonów: 1874-1883
Komentarz

Indeksy ksiąg USC

Temat nie przebadany
Aktualnie w trakcie indeksowania. Indeksy na stronie wg wzoru PomTG oraz Genealodzy.pl

Komentarz

Poszukując aktów USC należy sprawdzić dane z urzędów sąsiadujących terytorialnie względnie położonych w najbliższej okolicy: wpisać wg wzoru Silno, itd.

Dyskusje na forach internetowych

Temat nie przebadany

Inne

Kolejne informacje o miejscowości będącej siedzibą parafii można znaleźć na stronie Genepedii Miejscowość