Pręgowo pow. Gdańsk - Parafia rz.-kat. pw. Bożego Ciała

Z Genepedia
Skocz do: nawigacji, wyszukiwania
To jest zalążek artykułu Pręgowo pow. Gdańsk - Parafia rz.-kat. pw. Bożego Ciała. Możesz go rozwinąć i uzupełnić lub poddać weryfikacji.
Jeśli uznasz że artykuł jest kompletny zaznacz ten fakt w Dyskusja:Pręgowo pow. Gdańsk - Parafia rz.-kat. pw. Bożego Ciała o dokumencie.

Pręgowo pow. Gdańsk - Parafia rz.-kat. pw. Bożego Ciała

łac. Parochiae Brak danych
inne nazwy: Brak danych
Instrukcja wprowadzania danych zawarta jest na stronie.
Okresowo należy dokonać porównania zawartości niniejszej strony z wzorcem celem uzupełnienia o nowo dodane elementy.

Kontakt

Opis parafii

Historia parafii

Uzupełnić wg Słownika

Kościół parafialny
 • 1323 r. - przed lub w tym roku wybudowano kościół (murowany, gotycki, wieża drewniana, jedna nawa, strop drewniany płaski, cztery ołtarze barokowe)
 • 1323 r. - erygowano samodzielna parafię
 • 13?? r. - poświęcono kościół
kościół konsekrowany w XIV wieku (wg Schematyzmu... str. 196)
 • 1396 r. - wieś z kościołem zostały podarowane Zakonowi Brygidek w Gdańsku
Miały one prawo ustanawiania proboszczów.
Ująć na stronie dekanatu
Wieś należąca do klasztoru Brygidek z Gdańska
Świątynia murowana p.w. Bożego Ciała
Uposażenie składało się z folwarku we wsi Popówka
Akta w AD Pelplin sygn. G 11.
Źródło: Repertorium Ksiąg Wizytacji Kanonicznych....Cz. I str 104 (oprac. ks. Witold Kujawski)
 • 1683 r. - do 1818 r. kościół był związany z Parafia Gdańsk - Kaplica Królewska
Czy był filią ?
Ująć na stronie dekanatu
Istniał kościół p.w. Bożego Ciała - zbudowany z kamienia
Wieś z kościołem należała do klasztoru św. Brygidy w Gdańsku
Uposażenie proboszcza stanowiło gospodarstwo (zwane Popówka - około 15 łanów) rolne, meszne i akcydens.
Proboszcz miał też prawo propinacji
Plebania zbudowana z tzw pruskiego muru przez aktualnego proboszcza ks. Janowicza Jana Stefana (kanonika włocławskiego)
Proboszcz, tu rezydujący, miał jeszcze wikariusza, ks. Markiewicza Franciszka
Źródło: Repertorium ksiąg wizytacji kanonicznych ... Cz. 2 (str. 169
 • 1739 r. - ok. tego roku wybudowano wieżę kościelną
Wieś z kościołem afiliowanym do Kaplicy Królewskiej w Gdańsku
Świątynia z kamienia, pod wezwaniem Bożego Ciała, patronatu królewskiego, fundowana przez Krzyżaków.
Rektorem kościoła był Cyprian Wolicki, prepozyt włocławski, kanonik płocki i oficjał gdański [1]. Nie rezydował tu, ale miał wikariusza, Wincentego Schulca
Istniało Bractwo Opatrzności Bożej, z uposażeniem fundowanym przez Ewę i Jana Trembeckich w roku 1763
Spisywano metryki
Rocznie ochrzczonych było 100 osób, ślubów 20, pogrzebów 50.
W parafii było: mężczyzn 655 - katolików i luteran, kobiet 805.
Na Wielkanoc spowiadało się 1155 osób.
Plebania odbudowana przez aktualnego proboszcza
Uposażenie proboszcza stanowiło 18 łanów, z czego większą część stanowiły lasy
We wsi Czepielsk była kaplica wystawiona w pruski mur, pod wezwaniem św. Mikołaja, należąca do Jezuitów z Gdańska.
Było także oratorium przy dworze. Nabożeństwa odprawiał tu kapłan z zakonu Jezuitów i z upoważnienia proboszcza pełnił opiekę duszpasterską
Prywatne kaplice znajdowały się:
- we wsi Bilkowko, należąca do dominikanów,
- w Ostróżkach, należąca do zakonników Bregidów,
- we wsi Domachowo, której właścicielem był Prądzyński.
Oryginał zawiera szczegółowe opisy, spisy itp dot. kościoła i parafii
Dekret reformacyjny dla parafi i Pręgowo, spisany 29 XI 1765 r. (Akta AD Pelplin, Sygn. G 61)
Źródło: Repertorium ksiąg wizytacji kanonicznych ... Cz. 2 (str. 259
Świątynia pod wezwaniem Bożego Ciała, patronatu królewskiego, złączona z kaplicą królewską w Gdańsku.
Była kaplica publiczna we wsi Ciepielsk, gdzie kapelanem był jezuita - Józef Brzeski.
Oratoria były dwa: jedno we dworze Kazimierza Zboińskiego w Domachowie, drugie zaś we dworze Trembeckich w Żuławce. Kapelanem w Żuławce był Andrzej Bielski, wikariusz ze Skarszew, który jednak tu sprawował msze w niedziele i święta.
Protestanci nie mieli swojej kaplicy. Swoich zmarłych chowali w polu, chociaż na cmentarzu parafialnym znajdowało się wydzielone dla nich miejsce.
Ogółem 1869 katolików i 291 akatolików. Żydów nie było
Proboszczem był ks. Garnysz Maciej Grzegorz, [2] biskup sufragan włocławski, prepozyt kapituły włocławskiej i oficjał gdański, ale w parafii nigdy nie rezydował. Parafią zarządzał ks. Miszewski Andrzej. Przy kościele filialnym w Żuławce rezydował ks. Bielski Andrzej, zaś przy kaplicy w Ciepielsku kapelanem był Józef Brzeski.
Akta w AD Pelplin sygn. G 72.
Źródło: Repertorium Ksiąg Wizytacji Kanonicznych Biskupów Kujawsko-Pomorskich przechowywanych w Archiwum Diecezjalnym w Pelplinie Cz. III str 249
(oprac. ks. Witold Kujawski)
 • 18?? r. - do 1859 r. kościół był związany z Parafia Gdańsk - Kaplica Królewska
Czy był filią ?
Ująć na stronie dekanatu
p.w. św. Mikołaja w Czapielsku (m. pruski, bud. 1947)
p.w. św. Krzyża w Dużych Żuławkach (bud. XVI w., odb. 1859/60, poświęcony 6 maja 1860 r.)
kaplica publiczna w Jodłowie
Kościół filialny Żuława Wielka (1??? - 1996)
Dawniej była tu świątynia parafialna, ale aktualnie istniała jedynie kaplica p.w. św. Małgorzaty, jako filia parafii w Pręgowie (wg Repertorium ksiąg wizytacji kanonicznych ... Cz. 2 (str. 169)
Kościół pod wezwaniem św. Małgorzaty afiliowany do parafii Pręgowo
Nie było zabudowań proboszczowskich
Uposażenie stanowiły cztery łany ziemi, znajdujące się w dzierżawie.
Metryki spisywano w parafii ?
Źródło: Repertorium ksiąg wizytacji kanonicznych ... Cz. 2 (str. 269
Kościół p.w. św. Małgorzaty
Uposażenie kościoła stanowiły cztery łany ziemi
Chociaż był to kościół filialny i za duszpasterstwo odpowiadał zarządca z Pręgowa Andrzej Miszewski to w Żuławce nabożeństwa sprawował wspomniany wyżej kapelan przy dworze Jana Trembeckiego, Andrzej Bielski
 • 1859 r. - rozpoczęto budowę kościoła
 • 1860 r. - zakończono budowę koscioła
 • 1860 r. - w dn. 6 maja poświęcono kościół
 • 1923 r. - w parafii istniały:
Bractwo Najświętszego Sakramentu Ołtarza
Katolickie Stowarzyszenie Robotników
Stowarzyszenie Matek
Stowarzyszenie Młodzieży
Apostolat Dzieci
Stowarzyszenie Dzieciństwa Jezusowego
 • 1993 r. - wg Schematyzmu... str. 208 i w schematyzmie z 1996 r. występuje kościół filialny pw. Podwyższenia Krzyża Świętego - Żuława Wielka

Cmentarz

Wyszukiwarka grobów: Brak danych
Indeksy grobów: Brak danych
Opis
Temat nie przebadany

Zasięg terytorialny

Pręgowo, Wilkówka, Wilkowo, Goszyn, Kleszczewa, Ostróżki, Warcz, Czernikowo.

Pręgowo, Bilkowo, Bilkówko, Goszyno, Kleszczewo, Czerniwo, Domachowo, Buszkowy, Lisewo, Żuławka, Ostroszki, Bąkowo, Zaskoczyno, Czapielsk, Stegwaldt, Żabrcz, Walcz i Maleczno, osada Papiernik w Wielkim Bolkowie, osada kowala w Bilkowie.
Pręgowo Dolne, gdzie był kościół, Pręgowo Górne z młynem i papiernią, Bakowo, Goszyn, Bilkowko, Liszewo, Żuławka, Kleszczewo, Granicznawieś, Zaskoczyn, Domachowo, Buszkowy Dolne, Buszkowy Górne, Ostróżki, Czepielsk, Styngwałd, Rybiahuta, Dolny Rząbrzcz, Górny Ząbrzcz, Marszowy, Kolbudy, Nowa Kolonia inaczej Pustkowia, Studzionki, Nicponia, Cegielnia Małobielkowska, Wymysłowo, Folwark Żuławski, Chwiania, Olszanka, Cegielnia Zaskoczyńska, Wypych Buszkowski, Rębiska Buszkowskie, Banach, Majdany, Krymki i Wrzosy. Dawniej należała jeszcze wieś Warcz i Karczma Malencin.
Pręgowo, Bielkowo z przyległościami, Bielkówko z przyległościami, Ciepielsk z przyległościami, Górna Huta, Dolna Huta, Marszowy, Ostroszki, Górny Rząbsz z przyległościami, Dolny Ząbszcz, Sztangwaldt z przyległościami, Zaskoczyn z przyległościami, Żuławka z przyległościami, Czerniewo z przyległościami, Graniczna Wieś, Kleszczewo z przyległościami, Górne Buszkowy i Dolne Buszkowy, Goszyn, Lisewo, Baszkowo, Domachowo.
konieczna weryfikacja
 • 18?? r. - pod koniec XIX w. parafia obejmowała miejscowości (wg strony):
Pręgowo Dolne i Górne, Ostróżki, Babidół, Nowiny, Popówka, Kolbudy Dolne i Górne, Podwidlino, Łapino wraz z Papiernią, Buschkrug, Wielino, Buszkowy Dolne i Górne, Bielkowo, Bielkówko, Ziegelscheune, Nicponie, Schlangenberg, Lisewo, Krymki, Warcz, Johannesthal, Malęcin, Domachowo, Fuchsberg, Kleszczewo, Pulvermuehle, Fichtenkrug, Czerniewo, Czerniewko, Zaskoczyno, Goszyno, Żuława, Żuławka, Lublewo i Bąkowo.
Przy parafi istniały dwa kościoły filialne w Czapielsku i Gr. Saalau. Do kościoła filialnego w Czapielsku przyłączone były: Czapielsk Wielki i Mały, Marszewo, kol. Marszewo, Marszewska Góra, Ząbrcz Dolnyi Górny, Dolna i Górna Huta, Majdany, Kroenke, Nowydwór, Weismist, Pomlewskie Zarośla, Stęgwałd, Nowa Karczma.
 • 1928 r. - w dn. 1 października do Parafii Żukowo - Wniebowzięcia NMP przekazano miejscowości:
Lapin, Mankocin i Widlin
Dekret z dn. 22.09.1928 r. opublikowany w Orędowniku nr 9/1928 r.
Babi Dół, Bielkówko, Buszkowo Dolne, Buszkowo Górne, Chrósty, Czapielsk, Czapielki, Goszyn, Janowa Dolina, Jodłowo, Kolbudy Dolne, Kolbudy Górne, Lisewiec, Lisia Góra, Łapino, Marszewo, Marszewska Góra, Marszewska Kolonia, Nowiny, Ostróżki, Pręgowo Dolne, Pręgowo Górne, Węża Góra, Górny Zambrz, Żuława PGR, Żuławka.
Babi Dół, Bielkówko, Buszkowo Dolne, Buszkowo Górne, Chrusty, Czapielsk, Czapielki, Goszyn, Janowa Dolina, Jodłowo, Kolbudy Dolne, Kolbudy Górne, Lisewiec, Lisia Góra, Łapino, Malentyn, Marszewo, Marszewska Góra, Marszewska Kolonia, Nowiny, Ostróżki, Pręgowo Dolne, Pręgowo Górne, Pręgówki, Sasieczno, Węża Góra, Górny Zambszcz, Żuława, Żuławka.
Bielkówko, Buszkowo Dolne, Buszkowo Górne, Chrusty, Goszyn PGR, Janowa Dolina, Kolbudy Dolne, Kolbudy Górne, Lisia Góra, Lisewiec, Łapino, Malentyn, Marszewo, Marszewska Góra, Marszewska Nowiny, Ostróżki, Pręgowo Dolne, Pręgowo Górne, Węża Góra, Żuława PGR, Żuławka.
Przysiółek Lisia Góra (trzy rodziny) należący administracyjnie do wsi Warcz.
Dekret z dn. 10.11.1999 r. opublikowany w Miesięczniku... nr 4-6/2000 r.
Bielkówko, Buszkowy Dolne, Buszkowy Górne, Chrusty, Janowa Dolina, Lisewiec, Lisia Góra, Ostróżki, Pręgowo, Węża Góra, Żuława PGR, Żuławka.
Pozostałe miejscowości:
Temat nie przebadany

Niemiecko-polskie nazwy miejscowości wchodzących w skład parafii

Messtischblatt - 1936 r. Rozpisać miejscowości
- Bąkowo
- Bilkowo
- osada kowala w Bilkowie
- Bilkówko
- Czapielsk
- Goszyno
- Kleszczewo
- Czerniwo
- Domachowo
- Buszkowy
- Lisewo
- Maleczno
- Ostroszki
- Papiernik osada w Wielkim Bolkowie?
Prangenau - Prągowo (Pręgowo)
- Stegwaldt
- Walcz
- Zaskoczyno
- Żabrcz
Gross Saalau - Żuława (Żuławka], Żuławka Wielka)

Księża

Pracujący w parafii

15?? - 1583 - Ks. Koss Mikołaj Proboszcz
15?? - 1583 - Ks. Kaczkowski Ambroży Wikariusz
16?? - 1686 - Ks. Ridel Jerzy Proboszcz gdański i dziekan
1686 - 1710 - Ks. Markiewicz Franciszek Wikariusz
17?? - 1710 - Ks. Janowicz Szczepan Proboszcz, kanonik włocławski i dziekan gdański
1818 - 1855 - Ks. Rosolkiewicz Stanisław Proboszcz, jedn. prob. Gdańsk - Kaplica Królewska
18?? - 1848 - Ks. Kurnert karol Lokalny wikary
18?? - 1860 - Ks. Folleher August Wikary
1884 - 1884 - Ks. Szopieraj Johann Administrator
1884 - 1915 - Ks. Howald Johann Proboszcz
1896 - 18?? - Ks. Piechowski imię Wikary
18?? - 18?? - Ks. Kupczyński imię Wikary
19?? - 19?? - Ks. Mengel Franciszek Marcin Wikary
1915 - 19?? - Ks. Lemke Brunon Proboszcz, napisał "Kronikę Pręgowa, w dolinie Raduni" z okazji 600-lecia istnienia wsi i kościoła.
1958 - 19?? - Ks. Bukowski Henryk Administrator, 15.7.1926, 27.5.1954, 18.10.1958;
1969 - 1996 - Ks. Bukowski Henryk Proboszcz, radca duchowny, wicedziekan (1975-); 15.7.1926, 27.05.1954, 6.6.1969. kanonik honor. Kap. Archikat. Gdańskiej (1993-96);
1967 - 1969 - Ks. Przyborowski Józef Wikariusz, 16.10.1940, 5.6.1966, 1.7.1967;
1969 - 19?? - Ks. Żakowski Władysław Wikariusz, 26.3.1942, 5.6.1966, 1.1.1969,
1974 - 1975 - Ks. Szlagowski Marian Wikariusz, 3.5.1937, 9.6.1968, 1.8.1974. duszpasterz w Jodłowie i Czapielsku;
1975 - 19?? - Ks. Ośka Waldemar Wikariusz, 30.8.1947, 28.5.1972, 25.6.1975;
15.06.1976 - 19?? - Ks. Preuss Ryszard Wikariusz
19?? - 19?? - Ks. Bukowski imię Wikary
19?? - 19?? - Ks. Jezierski imię Wikary
19?? - 19?? - Ks. Świeczowski imię Wikary
19?? - 19?? - Ks. Herbst imię Wikary
19?? - 19?? - Ks. Hundinser imię Wikary
19?? - 19?? - Ks. Laudmann imię Wikary
30.06.2010 - nadal - Ks. Zalewski Adam Proboszcz

Powołania kapłańskie i zakonne

Temat nie przebadany
1??? - Ks. nazwisko i imię

Kapłani pochowani w kościele

Temat nie przebadany
??.??.1??? - Ks. nazwisko i imię

Kapłani pochowani na cm. parafialnym

Temat nie przebadany
??.??.1??? - Ks. nazwisko i imię

Kapłani pochowani na cm. komunalnym

Temat nie przebadany
??.??.1??? - Ks. nazwisko i imię

Księgi i dokumenty parafialne

Księgi metrykalne i inne

Prowadzenie ksiąg metrykalnych stało się obowiązkiem wynikającym z uchwał podjętych na Soborze Trydenckim (1545-1563).
Zasady udostępniania zbiorów w AAD Gdańsk.

Najstarsze księgi

- chrztów od 1874 r. (1665-1874 KBA)
- małżeństw od 1869 r. (1665-1869 KBA)
- zmarłych od 1887 r. (1725-1887 KBA)
Spis nie uwzględnia najstarszej księgi chrztów i zgonów, a śluby są od 1669 r.
- chrztów od 1874 r. (1665-1874 KBA)
- małżeństw od 1869 r. (1665-1869 KBA)
- zmarłych od 1887 r. (1725-1887 KBA)
Komentarz jak w 1975 r.
- chrztów od 1874 r. (1665-1874 KBA)
- ślubów od 1869 r. (1665-1869 KBA)
- zgonów od 1945 r. (1725-1887 KBA)
Komentarz jak w 1975 r.

Księgi chrztów

Księga chrztów 1658-1658 (AAD Gdańsk D269) (wspólnie z księgą ślubów i zgonów)
Pierwszy wpis ??.??.???? r., ostatni wpis ??.??.???? r.
 • Charakterystyka księgi:
- Uzupełnić
 • Miejscowości spoza parafii wg oryginalnej pisowni:
- Uzupełnić
 • Ciekawostki:
- Uzupełnić
Księga chrztów 1658-1665
Brak danych
Księga chrztów 1665-1688 (AAD Gdańsk D269) (wspólnie z księgą ślubów i zgonów)
Pierwszy wpis ??.??.???? r., ostatni wpis ??.??.???? r.
 • Charakterystyka księgi:
- Uzupełnić
 • Miejscowości spoza parafii wg oryginalnej pisowni:
- Uzupełnić
 • Ciekawostki:
- Uzupełnić
Księga chrztów 1658-1658 (AAD Gdańsk D270) (wspólnie z księgą ślubów)
Pierwszy wpis ??.??.???? r., ostatni wpis ??.??.???? r.
 • Charakterystyka księgi:
- Uzupełnić
 • Miejscowości spoza parafii wg oryginalnej pisowni:
- Uzupełnić
 • Ciekawostki:
- Uzupełnić
Księga chrztów 1711-1739 (AAD Gdańsk D271)
Pierwszy wpis ??.??.???? r., ostatni wpis ??.??.???? r.
 • Charakterystyka księgi:
- Uzupełnić
 • Miejscowości spoza parafii wg oryginalnej pisowni:
- Uzupełnić
 • Ciekawostki:
- Uzupełnić
Księga chrztów 1740-1776 (AAD Gdańsk D272)
Pierwszy wpis ??.??.???? r., ostatni wpis ??.??.???? r.
 • Charakterystyka księgi:
- Uzupełnić
 • Miejscowości spoza parafii wg oryginalnej pisowni:
- Uzupełnić
 • Ciekawostki:
- Uzupełnić
Księga chrztów 1777-1820 (AAD Gdańsk D273)
Pierwszy wpis ??.??.???? r., ostatni wpis ??.??.???? r.
 • Charakterystyka księgi:
- Uzupełnić
 • Miejscowości spoza parafii wg oryginalnej pisowni:
- Uzupełnić
 • Ciekawostki:
- Uzupełnić
Księga chrztów 1821-1843 (AAD Gdańsk D274)
Pierwszy wpis ??.??.???? r., ostatni wpis ??.??.???? r.
 • Charakterystyka księgi:
- Uzupełnić
 • Miejscowości spoza parafii wg oryginalnej pisowni:
- Uzupełnić
 • Ciekawostki:
- Uzupełnić
Księga chrztów 1824-1836
Patrz pkr. 3.2. Księgi metrykalne w zasobach AP.
Księga chrztów 1838-1842
Patrz pkr. 3.2. Księgi metrykalne w zasobach AP.
Księga chrztów 1843-1857 (AAD Gdańsk D275)
Pierwszy wpis ??.??.???? r., ostatni wpis ??.??.???? r.
 • Charakterystyka księgi:
- Uzupełnić
 • Miejscowości spoza parafii wg oryginalnej pisowni:
- Uzupełnić
 • Ciekawostki:
- Uzupełnić
Księga chrztów 1844-1874
Patrz pkr. 3.2. Księgi metrykalne w zasobach AP.
Księga chrztów 1857-1874 (AAD Gdańsk D276)
Pierwszy wpis ??.??.???? r., ostatni wpis ??.??.???? r.
 • Charakterystyka księgi:
- Uzupełnić
 • Miejscowości spoza parafii wg oryginalnej pisowni:
- Uzupełnić
 • Ciekawostki:
- Uzupełnić
Księga chrztów 1874-1900 (w parafii)
Pierwszy wpis ??.??.???? r., ostatni wpis ??.??.???? r.
 • Charakterystyka księgi:
- Uzupełnić
 • Miejscowości spoza parafii wg oryginalnej pisowni:
- Uzupełnić
 • Ciekawostki:
- Uzupełnić
Księga chrztów 1900-1928 (w parafii)
Pierwszy wpis ??.??.???? r., ostatni wpis ??.??.???? r.
 • Charakterystyka księgi:
- Uzupełnić
 • Miejscowości spoza parafii wg oryginalnej pisowni:
- Uzupełnić
 • Ciekawostki:
- Uzupełnić
Księga chrztów 1929-1945 (w parafii)
Pierwszy wpis ??.??.???? r., ostatni wpis ??.??.???? r.
 • Charakterystyka księgi:
- Uzupełnić
 • Miejscowości spoza parafii wg oryginalnej pisowni:
- Uzupełnić
 • Ciekawostki:
- Uzupełnić
Następne księgi nie zostały zdygitalizowane.

Księgi konwersji

Temat nie przebadany
Dane wprowadzać wg wzorca
Księga konwersji 1757-1810 (AAD Gdańsk W1282 / w parafii) (wspólnie z księgą ślubów i zgonów)
Pierwszy wpis ??.??.???? r., ostatni wpis ??.??.???? r.
 • Charakterystyka księgi:
- Uzupełnić
 • Miejscowości spoza parafii wg oryginalnej pisowni:
- Uzupełnić
 • Ciekawostki:
- Uzupełnić
Następne księgi nie zostały zdygitalizowane.

Księgi I komunii

Księga I komunii 1877-1911 (w parafii)
Pierwszy wpis ??.??.???? r., ostatni wpis ??.??.???? r.
 • Charakterystyka księgi:
- Uzupełnić
 • Miejscowości spoza parafii wg oryginalnej pisowni:
- Uzupełnić
 • Ciekawostki:
- Uzupełnić
Księga I komunii 1913-1924 (w parafii)
Pierwszy wpis ??.??.???? r., ostatni wpis ??.??.???? r.
 • Charakterystyka księgi:
- Uzupełnić
 • Miejscowości spoza parafii wg oryginalnej pisowni:
- Uzupełnić
 • Ciekawostki:
- Uzupełnić
Księga I komunii 1925-1948 (w parafii)
Pierwszy wpis ??.??.???? r., ostatni wpis ??.??.???? r.
 • Charakterystyka księgi:
- Uzupełnić
 • Miejscowości spoza parafii wg oryginalnej pisowni:
- Uzupełnić
 • Ciekawostki:
- Uzupełnić
Następne księgi nie zostały zdygitalizowane.

Księgi bierzmowanych

Księga bierzmowanych 1913-1935 (w parafii)
Pierwszy wpis ??.??.???? r., ostatni wpis ??.??.???? r.
 • Charakterystyka księgi:
- Uzupełnić
 • Miejscowości spoza parafii wg oryginalnej pisowni:
- Uzupełnić
 • Ciekawostki:
- Uzupełnić
Następne księgi nie zostały zdygitalizowane.

Alegaty

Nie dotyczy.

Księgi zapowiedzi

Temat nie przebadany
Dane wprowadzać wg wzorca
Księga zapowiedzi 1757-1810 (AAD Gdańsk W1282 / w parafii) (wspólnie z księgą ślubów i zgonów)
Pierwszy wpis ??.??.???? r., ostatni wpis ??.??.???? r.
Ciekawostki:
Zapowiedzi w latach 1938-45
Opisać potencjalne przyczyny zaginięcia ksiąg i skomentować je.
Następne księgi nie zostały zdygitalizowane.

Księgi ślubów

Księga ślubów 1669-1689 (AAD Gdańsk D269) (wspólnie z księgą chrztów i zgonów)
Pierwszy wpis ??.??.???? r., ostatni wpis ??.??.???? r.
 • Charakterystyka księgi:
- Uzupełnić
 • Miejscowości spoza parafii wg oryginalnej pisowni:
- Uzupełnić
 • Ciekawostki:
- Uzupełnić
Księga ślubów 1689-1723 (AAD Gdańsk D270) (wspólnie z księgą chrztów)
Pierwszy wpis ??.??.???? r., ostatni wpis ??.??.???? r.
 • Charakterystyka księgi:
- Uzupełnić
 • Miejscowości spoza parafii wg oryginalnej pisowni:
- Uzupełnić
 • Ciekawostki:
- Uzupełnić
Księga ślubów 1723-1813 (AAD Gdańsk D277) (wspólnie z księgą zgonów)
Pierwszy wpis ??.??.???? r., ostatni wpis ??.??.???? r.
 • Charakterystyka księgi:
- Uzupełnić
 • Miejscowości spoza parafii wg oryginalnej pisowni:
- Uzupełnić
 • Ciekawostki:
- Uzupełnić
Księga ślubów 1813-1821
Brak danych
Księga ślubów 1821-1875 (AAD Gdańsk D278)
Pierwszy wpis ??.??.???? r., ostatni wpis ??.??.???? r.
 • Charakterystyka księgi:
- Uzupełnić
 • Miejscowości spoza parafii wg oryginalnej pisowni:
- Uzupełnić
 • Ciekawostki:
- Uzupełnić
Księga ślubów 1824-1836
Patrz pkr. 3.2. Księgi metrykalne w zasobach AP.
Księga ślubów 1838-1842
Patrz pkr. 3.2. Księgi metrykalne w zasobach AP.
Księga ślubów 1844-1874
Patrz pkr. 3.2. Księgi metrykalne w zasobach AP.
Księga ślubów 1869-1923 (w parafii)
Pierwszy wpis ??.??.???? r., ostatni wpis ??.??.???? r.
 • Charakterystyka księgi:
- Uzupełnić
 • Miejscowości spoza parafii wg oryginalnej pisowni:
- Uzupełnić
 • Ciekawostki:
- Uzupełnić
Księga ślubów 1924-1948 (w parafii)
Pierwszy wpis ??.??.???? r., ostatni wpis ??.??.???? r.
 • Charakterystyka księgi:
- Uzupełnić
 • Miejscowości spoza parafii wg oryginalnej pisowni:
- Uzupełnić
 • Ciekawostki:
- Uzupełnić
Następne księgi nie zostały zdygitalizowane.

Księgi zgonów

Księga zgonów 1714-1724 (AAD Gdańsk D269) (wspólnie z księgą chrztów i ślubów)
Pierwszy wpis ??.??.???? r., ostatni wpis ??.??.???? r.
 • Charakterystyka księgi:
- Uzupełnić
 • Miejscowości spoza parafii wg oryginalnej pisowni:
- Uzupełnić
 • Ciekawostki:
- Uzupełnić
Księga zgonów 1725-1812 (AAD Gdańsk D277) (wspólnie z księgą ślubów)
Pierwszy wpis ??.??.???? r., ostatni wpis ??.??.???? r.
 • Charakterystyka księgi:
- Uzupełnić
 • Miejscowości spoza parafii wg oryginalnej pisowni:
- Uzupełnić
 • Ciekawostki:
- Uzupełnić
Księga zgonów 1812-1826 (AAD Gdańsk D279)
Pierwszy wpis ??.??.???? r., ostatni wpis ??.??.???? r.
 • Charakterystyka księgi:
- Uzupełnić
 • Miejscowości spoza parafii wg oryginalnej pisowni:
- Uzupełnić
 • Ciekawostki:
- Uzupełnić
Księga zgonów 1826-1839 (AAD Gdańsk D280)
Pierwszy wpis ??.??.???? r., ostatni wpis ??.??.???? r.
 • Charakterystyka księgi:
- Uzupełnić
 • Miejscowości spoza parafii wg oryginalnej pisowni:
- Uzupełnić
 • Ciekawostki:
- Uzupełnić
Księga zgonów 1824-1836
Patrz pkr. 3.2. Księgi metrykalne w zasobach AP.
Księga zgonów 1838-1839
Patrz pkr. 3.2. Księgi metrykalne w zasobach AP.
Księga zgonów 1840-1860 (AAD Gdańsk D281)
Pierwszy wpis ??.??.???? r., ostatni wpis ??.??.???? r.
 • Charakterystyka księgi:
- Uzupełnić
 • Miejscowości spoza parafii wg oryginalnej pisowni:
- Uzupełnić
 • Ciekawostki:
- Uzupełnić
Księga zgonów 1841-1842
Patrz pkr. 3.2. Księgi metrykalne w zasobach AP.
Księga zgonów 1844-1874
Patrz pkr. 3.2. Księgi metrykalne w zasobach AP.
Księga zgonów 1861-1887 (AAD Gdańsk D282)
Pierwszy wpis ??.??.???? r., ostatni wpis ??.??.???? r.
 • Charakterystyka księgi:
- Uzupełnić
 • Miejscowości spoza parafii wg oryginalnej pisowni:
- Uzupełnić
 • Ciekawostki:
- Uzupełnić
Księga zgonów 1887-1948 (w parafii)
Pierwszy wpis ??.??.???? r., ostatni wpis ??.??.???? r.
 • Charakterystyka księgi:
- Uzupełnić
 • Miejscowości spoza parafii wg oryginalnej pisowni:
- Uzupełnić
 • Ciekawostki:
- Uzupełnić
Księga zgonów 1902-1925 (w parafii)
Pierwszy wpis ??.??.???? r., ostatni wpis ??.??.???? r.
 • Charakterystyka księgi:
- dot. cmentarza Czapielsk
- Uzupełnić
 • Miejscowości spoza parafii wg oryginalnej pisowni:
- Uzupełnić
 • Ciekawostki:
- Uzupełnić
Następne księgi nie zostały zdygitalizowane.

Księgi cmentarne

Temat nie przebadany
Dane wprowadzać wg wzorca
Księga cmentarna 1757-1810 (AAD Gdańsk W1282 / w parafii) (wspólnie z księgą ślubów i zgonów)
Pierwszy wpis ??.??.???? r., ostatni wpis ??.??.???? r.
 • Charakterystyka księgi:
- Uzupełnić
 • Miejscowości spoza parafii wg oryginalnej pisowni:
- Uzupełnić
 • Ciekawostki:
- Uzupełnić
Następne księgi nie zostały zdygitalizowane.

Księgi dusz

Temat nie przebadany
Dane wprowadzać wg wzorca
Księga dusz 1757-1810 (AAD Gdańsk W1282 / w parafii) (wspólnie z księgą ślubów i zgonów)
Pierwszy wpis ??.??.???? r., ostatni wpis ??.??.???? r.
 • Charakterystyka księgi:
- Uzupełnić
 • Miejscowości spoza parafii wg oryginalnej pisowni:
- Uzupełnić
 • Ciekawostki:
- Uzupełnić
Następne księgi nie zostały zdygitalizowane.

Księgi metrykalne w zasobach AP

Wg danych bazy PRADZIAD w Archiwum Państwowym w Gdańsku znajdują się księgi metrykalne:
 • urodzeń: 1824-1836, 1838-1842, 1844-1874
 • alegaty: nie dotyczy
 • zapowiedzi: Brak danych
 • małżeństw: 1824-1836, 1838-1842, 1844-1874
 • zgonów: 1824-1836, 1838-1839, 1841-1842, 1844-1874
W/w księgi są udostępniane całkowicie i wchodzą w skład zespołu 1422/0 Akta stanu cywilnego parafii katolickiej Pręgowo Dolne, pow. Gdańsk
Jednocześnie na stronie wg wzoru wyszukiwanie ogólne?? jest doprecyzowana informacja, że akta są z lat:
Komentarz

Księgi metrykalne opublikowane w internecie

Temat nie przebadany

Mikrofilmy ksiąg metrykalnych

Temat nie przebadany
W zasobach Mormonów znajdują się następujące zmikrofilmowane księgi metrykalne:
Wg bazy PRADZIAD przechowywane w AP Miejscowość księgi metrykalne zostały zmikrofilmowane w zakresie:

Indeksy ksiąg metrykalnych

Temat nie przebadany
Aktualnie w trakcie indeksowania. Indeksy na stronie PomTG oraz Genealodzy.pl

Pozostałe księgi i dokumenty

Księga Bractwa ???? 1874-1900 (w parafii)
Pierwszy wpis ??.??.???? r., ostatni wpis ??.??.???? r.
 • Charakterystyka księgi:
- Uzupełnić
 • Ciekawostki:
- Uzupełnić
- Bractwa Różańcowego
- Bractwa Najświętszego Sakramentu Ołtarza
- Katolickiego Stowarzyszenia Robotników
- Stowarzyszenia Matek
- Stowarzyszenia Młodzieży
- Apostolatu Dzieci
- Stowarzyszenia Dzieciństwa Jezusowego

Komentarz

USC

Siedziby USC

Temat nie przebadany
zakres lat/siedziba USC/podległe miejscowości
????-???? Miejscowość Miejscowość, Miejscowość, Miejscowość

Księgi USC

Po 100 latach od daty wytworzenia księgi przekazywane są do archiwów państwowych.
W tym punkcie i jego podpunktach pod żadnym pozorem nie wolno wprowadzać informacji o księgach w postaci podawania tylko ich zakresu czasowego. Autor tego punktu swoją osobą gwarantuje rzetelność podanych informacji we wzorcu.

Księgi urodzeń

Temat nie przebadany
Dane wprowadzać wg wzorca
Księga urodzeń 1757-1810 (AP Bydgoszcz sygnatura/ USC Pelplin sygnatura)
Pierwszy wpis ??.??.???? r., ostatni wpis ??.??.???? r.
Urodzenia w latach 1938-45
Opisać potencjalne przyczyny zaginięcia ksiąg i skomentować je.
Następne księgi nie zostały zdygitalizowane.

Alegaty

Temat nie przebadany
Dane wprowadzać wg wzorca
Alegaty 1757-1810 (AP Bydgoszcz sygnatura/ USC Pelplin sygnatura)
Pierwszy wpis ??.??.???? r., ostatni wpis ??.??.???? r.
Alegaty w latach 1938-45
Opisać potencjalne przyczyny zaginięcia ksiąg i skomentować je.
Następne księgi nie zostały zdygitalizowane.

Księgi zapowiedzi

Temat nie przebadany
Dane wprowadzać wg wzorca
Księga zapowiedzi 1757-1810 (AP Bydgoszcz sygnatura/ USC Pelplin sygnatura)
Pierwszy wpis ??.??.???? r., ostatni wpis ??.??.???? r.
Zapowiedzi w latach 1938-45
Opisać potencjalne przyczyny zaginięcia ksiąg i skomentować je.
Następne księgi nie zostały zdygitalizowane.

Księgi małżeństw

Temat nie przebadany
Dane wprowadzać wg wzorca
Księga małżeństw 1757-1810 (AP Bydgoszcz sygnatura/ USC Pelplin sygnatura)
Pierwszy wpis ??.??.???? r., ostatni wpis ??.??.???? r.
Małżeństwa w latach 1938-45
Opisać potencjalne przyczyny zaginięcia ksiąg i skomentować je.
Następne księgi nie zostały zdygitalizowane.

Księgi rozwodów

Temat nie przebadany
Dane wprowadzać wg wzorca
Księga rozwodów 1757-1810 (AP Bydgoszcz sygnatura/ USC Pelplin sygnatura)
Pierwszy wpis ??.??.???? r., ostatni wpis ??.??.???? r.
Rozwody w latach 1938-45
Opisać potencjalne przyczyny zaginięcia ksiąg i skomentować je.
Następne księgi nie zostały zdygitalizowane.

Księgi zgonów

Temat nie przebadany
Dane wprowadzać wg wzorca
Księga zgonów 1757-1810 (AP Bydgoszcz sygnatura/ USC Pelplin sygnatura)
Pierwszy wpis ??.??.???? r., ostatni wpis ??.??.???? r.
Zmarli w latach 1938-45
Opisać potencjalne przyczyny zaginięcia ksiąg i skomentować je.
Następne księgi nie zostały zdygitalizowane.

Księgi USC w zasobach AP

Temat nie przebadany
Wg danych bazy PRADZIAD w Archiwum Państwowym w Miejscowość znajdują się księgi USC Miejscowość:
W/w księgi są udostępniane całkowicie i wchodzą w skład zespołu :wg wzoru 1769/0 Urząd Stanu Cywilnego Raciąż
Komentarz

Księgi USC opublikowane w internecie

Temat nie przebadany

Mikrofilmy ksiąg USC

Temat nie przebadany
W zasobach Mormonów znajdują się następujące zmikrofilmowane księgi USC Miejscowość:
Wg bazy PRADZIAD przechowywane są w AP Miejscowość zmikrofilmowane księgi USC Miejscowość:
Komentarz

Indeksy ksiąg USC

Temat nie przebadany
Aktualnie w trakcie indeksowania. Indeksy na stronie wg wzoru PomTG oraz Genealodzy.pl

Komentarz

Poszukując aktów USC należy sprawdzić dane z urzędów sąsiadujących terytorialnie względnie położonych w najbliższej okolicy: wpisać wg wzoru Silno, itd.

Dyskusje na forach internetowych

Temat nie przebadany

Inne

Kolejne informacje o miejscowości będącej siedzibą parafii można znaleźć na stronie Genepedii Miejscowość.
Zasoby BC
- Mieszkańcy parafii Pręgowo w drugiej połowie XVII wieku. Cz 1. Źródła