Powałki

Z Genepedia
Skocz do: nawigacji, wyszukiwania

Wieś Powałki jest starą siedzibą Powalskich. Kościół tutejszy, przyłączony zapewne jako filialny do Chojnic, także prywatnego patronatu, zburzyli Krzyżacy w roku 1519; później jednak na nowo został odbudowany i to w dość obszernych rozmiarach, gdyż przez cały czas, kiedy luteranie panowali w Chojnicach (od r. 1555 do 1616), proboszcz chojnicki mieszkał zwykle w Powałkach, przez co kościół tutejszy stał się nawet parafialnym. Po odejściu proboszcza, w roku 1616, został napowrót przyłączony do fary. Odtąd też zaraz coraz bardziej upadał: w roku 1653 pisze wizytator Trebnic, że na jego miejscu znajdowała się mała tylko kapliczka, sama już bliska upadku, w której nabożeństwo więcej się nie odprawiało. O uposażeniu powałskiego kościoła akta tutejsze nie wspominają.

  • Jakub Fankidejski, Utracone kościoły i kaplice w dzisiejszej dyecezyi chełmińskiej podług urzędowych akt kościelnych, Pelplin 1880, s. 329-330.

Villa Nobilium Powalski: in ea fuit olim Ecclesia satis ampla et decora, et quidem, praesertim illo tempore, quo haeretici Ecclesiam Choinicensem iniquo iure possidebant, parochialis, sed recuperata Ecclesia Choinicensi eidem illa est incorporata. Modo no extat nisi Sacellum idque exiguum et iam dirutum, ita, ut in eo non possint Divina absolvi; iuxta postremam erectionem dantur parocho choinicensi ex praedio tre modii siliginis, una tonna cerevisiae et duo floreni.

  • Visitatio Archidiaconatus Camenensis Andrea de Leszno Leszczyński archiepiscopo a. 1652 et 1653 facta, red. Paweł Panske, Toruń 1907, s. 159-160.