Polskie Łąki - Parafia rz.-kat. pw. Świętego Bartłomieja

Z Genepedia
Skocz do: nawigacji, wyszukiwania
To jest zalążek artykułu Polskie Łąki - Parafia rz.-kat. pw. Świętego Bartłomieja. Możesz go rozwinąć i uzupełnić lub poddać weryfikacji.
Jeśli uznasz że artykuł jest kompletny zaznacz ten fakt w Dyskusja:Polskie Łąki - Parafia rz.-kat. pw. Świętego Bartłomieja o dokumencie.

Polskie Łąki - Parafia rz.-kat. pw. Świętego Bartłomieja

łac.: Parohiae Brak danych
Inne nazwy: Parafia Łąkie Polskie p.w. św. Bartłomieja Apostoła
Instrukcja wprowadzania danych zawarta jest na stronie.
Okresowo należy dokonać porównania zawartości niniejszej strony z wzorcem celem uzupełnienia o nowo dodane elementy.

Kontakt

 • Strona www parafii: Brak danych
 • Polskie Łąki 86-122 Bukowiec
 • tel. 52-331 75 60

Opis parafii

Historia parafii

Kościół parafialny
Wynikało to z faktu spustoszenia kościoła po wojnach z krzyżakami.
 • 15?? r. - wg strony na pocz. XVI w. kościół został zajęty przez innowierców
Parafia przyłączona do Parafii Przysiersk, a następnie do Parafii Poledno.
Pomylona kolejność ? Sprawa do wyjaśnienia
 • 15?? r. - w okresie reformacji kościół został zamieniony na spichlerz (wg "Słownika...")
W związku z podupadnięciem Parafii Poledno obszar parafii był już włączony do Parafii Przysiersk (wg "Zarysu...")
 • 1584 r. - reaktywowano istnienie parafii, wybudowano nowy kościół
 • 1615 r. - i 1616 r.; wykupiono wieś z rąk prywatnych, odnowiono kościół (wg "Słownika....")
 • 179? r. - wg strony pod koniec XVIII w. wybudowano nowy, drewniany kościół (trzeci).
Parafią w tym okresie zarządzał proboszcz Gruczna Ks. Pierzchalski Kacper.
Tymczasem wg Elenchusów figuruje do 1826 r. jako samodzielna parafia. Z uwagi na brak elenchusów z lat 1828-1832 na obecnym etapie nie można wykluczyć jej istnienia do 1831 r. Sprawa do wyjaśnienia
 • 1862 r. - w dn. 19 kwietnia nastąpiło powtórne usamodzielnienie parafii
 • 1864 r. - rozpoczęto budowę nowego kościoła
 • 1865 r. - zakończono budowę kościoła
 • 1884 r. - brak bractw i szpitala parafialnego
 • 1928 r. - w obrębie parafii mieszkało:
- katolików Polaków 1761
- katolików Niemców 3
- ewangelików Niemców 549
- prawosławnych 1
- żydów 3
Ogółem 2317 osób, w tym komunikujących 1251.
 • 2009 r. - w lipcu i sierpniu przeprowadzono ekshumację ciał niemieckich żołnierzy więcej
Kościół filialny
Nie występował.

Cmentarz

Wyszukiwarka grobów: Brak danych
Indeksy grobów: Brak danych
Opis
wg Spisu... 1995 r. str. 307 istniał cmentarz katolicki
Uwaga
Na stronie jest informacja o pracach przygotowawczych do stworzenia elektronicznej księgi cmentarnej.

Zasięg terytorialny

Polskie Łąki, Ustalić pozostałe
Polskie Łąki, Ustalić pozostałe
 • 1584 r. - w momencie reaktywacji istnienia obejmowała miejscowości wydzielone z Parafii Przysiersk:
Polskie Łąki, Ustalić pozostałe
 • 17?? r. - wg strony pod koniec XVIII w. parafia obejmowała miejscowości:
Łąki, Korytowo, Różanna, Stążki, Gołuszyce, Więckówko, Folwark Grabowiec i Branica.
Polskie Łąki, Ustalić pozostałe
 • 1862 r. - w dn. 19 kwietnia, z chwilą reaktywacji istnienia, obejmowała miejscowości wydzielone z Parafii Przysiersk:
Polskie Łąki, Ustalić pozostałe
 • 17?? r. - wg strony parafia obejmowała miejscowości:
Polskie Łąki, Gawroniec, Korytowo, Tuszynki, Różanna, Stanisławie, Stążki, Gołuszyce i Branica.
Branice, Gawronice, Gołuszyce, Korytowo, Polskie Łąkie, Rożanno, Stanisławie, Strońsk.
Branica, Gawroniec, Gołuszyce, Korytowo, Polskie Łąkie, Tuszynki, Różanna, Stanisławie, Stążki.
- Gołuszyce
Dekret z dn. 19.12.1929 r. opublikowany w Orędowniku nr 1/1930 r.
Gromada Branica
Dekret z dn. 13.12.1946 r. opublikowany w Orędowniku nr 2/1947 r.
Gawroniec, Korytowo, Łaszewo, Polskie Łąki, Różanna, Stanisławie, Stążki, Tuszynki.
Gawroniec, Korytowo, Polskie Łąki, Różanna, Stążki, Tuszynki.
Gawroniec, Korytowo, Łaszewo, Polskie Łąki, Różanna, Stążki, Tuszynki.
 • 1998 r. - w dn. 1 stycznia (wg Spisu... str. 129) brak informacji o zasięgu terytorialnym
 • 2004 r. - w dn. 21 września (wg Spisu... str. 240) zasięg terytorialny nie zmienił się
Z miejscowości Poledno posesję 43 wraz z jej mieszkańcami: Janem i Wiolettą Bladzichami oraz Żanetą Łobodą
Dekret z dn. 24.02.2009 r. opublikowany w Miesięczniku nr 2/2009
Z miejscowości Różanna posesję 42A wraz z jej mieszkańcami: Lucyną i Arturem Raniszewskimi oraz ich synami Damianem i Oliwierem
Dekret z dn. 06.09.2010 r. opublikowany w Miesięczniku nr 9/2010
Pozostałe miejscowości (pisownia oryginalna), których nazwy prawdopodobnie "zaginęły":
Temat nie przebadany

Niemiecko-polskie nazwy miejscowości wchodzących w skład parafii

W nawiasach ujęto odmiany pisowni, które w niektórych przypadkach są błędne.
Messtischblatt - 1936 r. Rozpisać miejscowości
- Branica (Branice)
Gawronietz - Gawroniec (Gawronice)
Golluschütz - Gołuszyce
- Folwark Grabowiec
Koritowo - Korytowo
- Łaszewo
Poln. Lonk (Gross Lonk od 1873 r., Gr. Lonk, Lonk, Long.-Pol.) - Polskie Łąki (Lenka i Lanka 1400, Launky 1534, Lankie 1583, Łąkie 1668, Polskie Łąkie, Łąkie Polskie, Łakie Pol., Łąkie, Łąki Polskie)
Roschanno - Różanna (Roschnne, Rożanno)
Stenzlau - Stanisławie
Stonsk - Stążki (Stanske 1400, Wstansky 1546, Wstąski 1649, Stąszki 1669, Strońsk ?)
- Strońsk
Kl. Tuschin - Tuszynki
- Więckówko

Mapy

Uzupełnić

Księża

Pracujący w parafii

14?? - 1534 - obszar patrz Parafia Poledno
1534 - 1584 - obszar patrz Parafia Przysiersk
17?? - 179? - Ks. Pierzchalski Kacper Administrator
1742 - 1766 - Ks. Hincowski Jan Proboszcz
1773 - 1780 - Ks. Kręciszewski Jan Proboszcz
1780 - 17?? - Ks. Bartholdz Antoni Administrator
1783 - 1788 - Ks. Dolantowski Józef Proboszcz
1789 - 1798 - Ks. Chędogowski Kazimierz Proboszcz
1798 - 1816 - Ks. Smoczyński Antoni Proboszcz
1821 - 1862 - filia patrz Parafia Przysiersk
1862 - 1865 - vacat Administrator, jedn. pleban z Parafii Przysiersk
1865 - 1918 - Ks. Jankowski Paweł Administrator
1918 - 1939 - Ks. Repiński Alojzy Proboszcz
1938 - 1939 - Ks. Megger Władysław Wikary
1939/40 - 1958 - Ks. Łosiński Bolesław Administrator (spis 1946-53)(p. Gruczno), ur. 21.1.1914, św. 1938;
1958 - 1974 - Ks. Knyba Józef Administrator
1974 - 1976 - Ks. Zdrojewski Grzegorz Wikariusz
1974 - 1976 - Ks. Więcławek Czesław Wikariusz
1976 - 1981 - Ks. Petta Jerzy Proboszcz
1981 - 2001 - Ks. Kowalski Zygmunt Proboszcz
2001 - 2003 - Ks. Krupiński Piotr Proboszcz
2003 - 2016 - Ks. Demski Romuald Proboszcz
Uwaga
- listę księży z lat 1742-1816 ustalono w oparciu o "Słownik..." str. 258. Do wyjaśnienia ks. Pierzchalski

Powołania kapłańskie i zakonne

Temat nie przebadany
1??? - Ks. nazwisko i imię

Kapłani pochowani w kościele

Temat nie przebadany
??.??.1??? - Ks. nazwisko i imię

Kapłani pochowani na cm. parafialnym

Temat nie przebadany
??.??.1??? - Ks. nazwisko i imię

Kapłani pochowani na cm. komunalnym

Temat nie przebadany
??.??.1??? - Ks. nazwisko i imię

Księgi i dokumenty parafialne

Księgi metrykalne i inne

Prowadzenie ksiąg metrykalnych stało się obowiązkiem wynikającym z uchwał podjętych na Soborze Trydenckim (1545-1563).
Zasady udostępniania zbiorów w AD Pelplin.
W tym punkcie i jego podpunktach pod żadnym pozorem nie wolno wprowadzać informacji o księgach w postaci podawania tylko ich zakresu czasowego. Autor tego punktu swoją osobą gwarantuje rzetelność podanych informacji we wzorcu.

Najstarsze księgi

Z historii parafii wynika, iż w latach 1821/26-1862 była ona filią Parafii Przysiersk.
Do wyjaśnienie pozostaje kwestia czy brak ksiąg w tym okresie był spowodowany nie prowadzeniem ich dla kościoła filialnego, a wszystkie wpisy znajdują się w księgach Parafii Przysiersk. W zależności od odpowiedzi na to pytanie należy poszukiwać brakujących ksiąg. Sprawa do wyjaśnienia.
Na stronie jest informacja o zachowaniu ksiąg od ok. 1720 r. Sprawa do wyjaśnienia
- chrztów od 1900 r.
- ślubów od 1884 r.
- zgonów od 1891 r.

Księgi chrztów

Księga chrztów 1773-1828 (w parafii)
Pierwszy wpis ??.??.???? r., ostatni wpis ??.??.???? r.
 • Charakterystyka księgi:
- Rozpisać księgi
- Uzupełnić
 • Miejscowości spoza parafii wg oryginalnej pisowni:
- Uzupełnić
 • Ciekawostki:
- Uzupełnić
Księga chrztów 1829-1899
Brak danych
Księga chrztów 1900-1920 (w parafii) (wpisy po 1920 r. dostępne tylko w parafii)
Pierwszy wpis ??.??.???? r., ostatni wpis ??.??.???? r.
 • Charakterystyka księgi:
- Rozpisać księgi
- Uzupełnić
 • Miejscowości spoza parafii wg oryginalnej pisowni:
- Uzupełnić
 • Ciekawostki:
- Uzupełnić
Chrzty w latach 1938-45
Opisać potencjalne przyczyny zaginięcia ksiąg i skomentować je.

Księgi konwersji

Temat nie przebadany
Dane wprowadzać wg wzorca
Księga konwersji 1757-1810 (AD Pelplin W1282 / w parafii) (wspólnie z księgą ślubów i zgonów)
Pierwszy wpis ??.??.???? r., ostatni wpis ??.??.???? r.
 • Charakterystyka księgi:
- Uzupełnić
 • Miejscowości spoza parafii wg oryginalnej pisowni:
- Uzupełnić
 • Ciekawostki:
- Uzupełnić
Następne księgi nie zostały zdygitalizowane.

Księgi I komunii

Temat nie przebadany
Dane wprowadzać wg wzorca
Księga I komunii 1757-1810 (AD Pelplin W1282 / w parafii) (wspólnie z księgą ślubów i zgonów)
Pierwszy wpis ??.??.???? r., ostatni wpis ??.??.???? r.
 • Charakterystyka księgi:
- Uzupełnić
 • Miejscowości spoza parafii wg oryginalnej pisowni:
- Uzupełnić
 • Ciekawostki:
- Uzupełnić
I komunia w latach 1938-45
Opisać potencjalne przyczyny zaginięcia ksiąg i skomentować je.
Następne księgi nie zostały zdygitalizowane.

Księgi bierzmowanych

Temat nie przebadany
Dane wprowadzać wg wzorca
Księga bierzmowanych 1757-1810 (AD Pelplin W1282 / w parafii) (wspólnie z księgą ślubów i zgonów)
Pierwszy wpis ??.??.???? r., ostatni wpis ??.??.???? r.
 • Charakterystyka księgi:
- Uzupełnić
 • Miejscowości spoza parafii wg oryginalnej pisowni:
- Uzupełnić
 • Ciekawostki:
- Uzupełnić
Bierzmowania w latach 1938-45
Opisać potencjalne przyczyny zaginięcia ksiąg i skomentować je.
Następne księgi nie zostały zdygitalizowane.

Alegaty

Nie dotyczy.

Księgi zapowiedzi

Nie były dygitalizowane. AD Pelplin nie posiada (w swoich zasobach) żadnych ksiąg. Informacji na ten temat należy szukać tylko w parafii.

Księgi ślubów

Księga ślubów 1774-1828 (w parafii)
Pierwszy wpis ??.??.???? r., ostatni wpis ??.??.???? r.
 • Charakterystyka księgi:
- Rozpisać księgi
- Uzupełnić
 • Miejscowości spoza parafii wg oryginalnej pisowni:
- Uzupełnić
 • Ciekawostki:
- Uzupełnić
Księga ślubów 1829-1843
Brak danych
Księga ślubów 1844-1847 (w parafii)
Pierwszy wpis ??.??.???? r., ostatni wpis ??.??.???? r.
 • Charakterystyka księgi:
- Uzupełnić
 • Miejscowości spoza parafii wg oryginalnej pisowni:
- Uzupełnić
 • Ciekawostki:
- Uzupełnić
Księga ślubów 1848-1883
Brak danych
Księga ślubów 1884-1920 (w parafii) (wpisy po 1920 r. dostępne tylko w parafii)
Pierwszy wpis ??.??.???? r., ostatni wpis ??.??.???? r.
 • Charakterystyka księgi:
- Rozpisać księgi
- Uzupełnić
 • Miejscowości spoza parafii wg oryginalnej pisowni:
- Uzupełnić
 • Ciekawostki:
- Uzupełnić
Śluby w latach 1938-45
Opisać potencjalne przyczyny zaginięcia ksiąg i skomentować je.

Księgi zgonów

Księga zgonów 1748-1757 (w parafii)
Pierwszy wpis ??.??.???? r., ostatni wpis ??.??.???? r.
 • Charakterystyka księgi:
- Uzupełnić
 • Miejscowości spoza parafii wg oryginalnej pisowni:
- Uzupełnić
 • Ciekawostki:
- Uzupełnić
Księga zgonów 1758-1761
Brak danych
Księga zgonów 1762-1829 (w parafii)
Pierwszy wpis ??.??.???? r., ostatni wpis ??.??.???? r.
 • Charakterystyka księgi:
- Rozpisać księgi
- Uzupełnić
 • Miejscowości spoza parafii wg oryginalnej pisowni:
- Uzupełnić
 • Ciekawostki:
- Uzupełnić
Księga zgonów 1830-1861
Brak danych
Księga zgonów 1862-1963 (w parafii) (wpisy po 1963 r. dostępne tylko w parafii)
Pierwszy wpis ??.??.???? r., ostatni wpis ??.??.???? r.
 • Charakterystyka księgi:
- Rozpisać księgi
- Uzupełnić
 • Miejscowości spoza parafii wg oryginalnej pisowni:
- Uzupełnić
 • Ciekawostki:
- Uzupełnić
Zgony w latach 1938-45
Opisać potencjalne przyczyny zaginięcia ksiąg i skomentować je.

Księgi cmentarne

Temat nie przebadany
Dane wprowadzać wg wzorca
Księga cmentarna 1757-1810 (AD Pelplin W1282 / w parafii) (wspólnie z księgą ślubów i zgonów)
Pierwszy wpis ??.??.???? r., ostatni wpis ??.??.???? r.
 • Charakterystyka księgi:
- Uzupełnić
 • Miejscowości spoza parafii wg oryginalnej pisowni:
- Uzupełnić
 • Ciekawostki:
- Uzupełnić
Następne księgi nie zostały zdygitalizowane.

Księgi dusz

Temat nie przebadany
Dane wprowadzać wg wzorca
Księga dusz 1757-1810 (AD Pelplin W1282 / w parafii) (wspólnie z księgą ślubów i zgonów)
Pierwszy wpis ??.??.???? r., ostatni wpis ??.??.???? r.
 • Charakterystyka księgi:
- Uzupełnić
 • Miejscowości spoza parafii wg oryginalnej pisowni:
- Uzupełnić
 • Ciekawostki:
- Uzupełnić
Następne księgi nie zostały zdygitalizowane.

Księgi metrykalne w zasobach AP

Wg danych bazy PRADZIAD w zasobach AP brak ksiąg metrykalnych.

Księgi metrykalne opublikowane w internecie

Temat nie przebadany

Mikrofilmy ksiąg metrykalnych

Temat nie przebadany
W zasobach Mormonów znajdują się następujące zmikrofilmowane księgi metrykalne:
Wg danych bazy PRADZIAD w zasobach AP brak mikrofilmów ksiąg metrykalnych.

Indeksy ksiąg metrykalnych

Temat nie przebadany
Aktualnie w trakcie indeksowania. Indeksy na stronie PomTG oraz Genealodzy.pl

Pozostałe księgi i dokumenty

Księga rozliczeń 1729-1737 (w parafii)
Pierwszy wpis ??.??.???? r., ostatni wpis ??.??.???? r.
 • Charakterystyka księgi:
- Uzupełnić

Komentarz

USC

Siedziby USC

Temat nie przebadany
zakres lat/siedziba USC/podległe miejscowości
????-???? Miejscowość Miejscowość, Miejscowość, Miejscowość

Księgi USC

Po 100 latach od daty wytworzenia księgi przekazywane są do archiwów państwowych.
W tym punkcie i jego podpunktach pod żadnym pozorem nie wolno wprowadzać informacji o księgach w postaci podawania tylko ich zakresu czasowego. Autor tego punktu swoją osobą gwarantuje rzetelność podanych informacji we wzorcu.

Księgi urodzeń

Temat nie przebadany
Dane wprowadzać wg wzorca
Księga urodzeń 1757-1810 (AP Bydgoszcz sygnatura/ USC Pelplin sygnatura)
Pierwszy wpis ??.??.???? r., ostatni wpis ??.??.???? r.
Urodzenia w latach 1938-45
Opisać potencjalne przyczyny zaginięcia ksiąg i skomentować je.
Następne księgi nie zostały zdygitalizowane.

Alegaty

Nie dotyczy.

Księgi zapowiedzi

Temat nie przebadany
Dane wprowadzać wg wzorca
Księga zapowiedzi 1757-1810 (AP Bydgoszcz sygnatura/ USC Pelplin sygnatura)
Pierwszy wpis ??.??.???? r., ostatni wpis ??.??.???? r.
Zapowiedzi w latach 1938-45
Opisać potencjalne przyczyny zaginięcia ksiąg i skomentować je.
Następne księgi nie zostały zdygitalizowane.

Księgi małżeństw

Temat nie przebadany
Dane wprowadzać wg wzorca
Księga małżeństw 1757-1810 (AP Bydgoszcz sygnatura/ USC Pelplin sygnatura)
Pierwszy wpis ??.??.???? r., ostatni wpis ??.??.???? r.
Małżeństwa w latach 1938-45
Opisać potencjalne przyczyny zaginięcia ksiąg i skomentować je.
Następne księgi nie zostały zdygitalizowane.

Księgi rozwodów

Temat nie przebadany
Dane wprowadzać wg wzorca
Księga rozwodów 1757-1810 (AP Bydgoszcz sygnatura/ USC Pelplin sygnatura)
Pierwszy wpis ??.??.???? r., ostatni wpis ??.??.???? r.
Rozwody w latach 1938-45
Opisać potencjalne przyczyny zaginięcia ksiąg i skomentować je.
Następne księgi nie zostały zdygitalizowane.

Księgi zgonów

Temat nie przebadany
Dane wprowadzać wg wzorca
Księga zgonów 1757-1810 (AP Bydgoszcz sygnatura/ USC Pelplin sygnatura)
Pierwszy wpis ??.??.???? r., ostatni wpis ??.??.???? r.
Zmarli w latach 1938-45
Opisać potencjalne przyczyny zaginięcia ksiąg i skomentować je.
Następne księgi nie zostały zdygitalizowane.

Księgi USC w zasobach AP

Wg danych bazy PRADZIAD w zasobach AP brak ksiąg USC Łąki Polskie.

Księgi USC opublikowane w internecie

Temat nie przebadany

Mikrofilmy ksiąg USC

Temat nie przebadany
W zasobach Mormonów znajdują się następujące zmikrofilmowane księgi USC Miejscowość:
Wg danych bazy PRADZIAD w zasobach AP brak mikrofilmów ksiąg USC Łąki Polskie.

Indeksy ksiąg USC

Temat nie przebadany
Aktualnie w trakcie indeksowania. Indeksy na stronie wg wzoru PomTG oraz Genealodzy.pl

Komentarz

Poszukując aktów USC należy sprawdzić dane z urzędów sąsiadujących terytorialnie względnie położonych w najbliższej okolicy: wpisać wg wzoru Silno, itd.

Dyskusje na forach internetowych

Temat nie przebadany

Inne

Kolejne informacje o miejscowości będącej siedzibą parafii można znaleźć na stronie Genepedii Miejscowość
Strony internetowe
- Rys historyczny