Polska - Zakony i zgromadzenia katolickie męskie

Z Genepedia
Skocz do: nawigacji, wyszukiwania
To jest zalążek artykułu Polska - Zakony i zgromadzenia katolickie męskie. Możesz go rozwinąć i uzupełnić lub poddać weryfikacji.
Jeśli uznasz że artykuł jest kompletny zaznacz ten fakt w Dyskusja:Polska - Zakony i zgromadzenia katolickie męskie o dokumencie.

Polska - Zakony i zgromadzenia katolickie męskie oraz Skróty zakonne

COr. Ks. Filipini Kongregacja Oratorium św. Filipa Neri Congregatio Oratorii S. Philippi Neri
COrSPh Ks. Brak danych Brak danych Brak danych
ISChP O. Brak danych Brak danych Brak danych
CR Ks. Zmartwychwstańcy Zgromadzenie Zmartwychwstania Pana Congregatio a Resurrectione Domini Nostri Jesu Christi
EC Ks. Brak danych Brak danych Brak danych
OSB O. Benedyktyni Zakon świętego Benedykta Ordo Sancti Benedicti
C.S.Mich. Arch Ks. Brak danych Brak danych Brak danych
CSMA Ks. Michalici Zgromadzenie świętego Michała Archanioła Congregatio Sancti Michaelis Archangeli
CSSR O. Redemptoryści Zgromadzenie Najświętszego Odkupiciela Congregatio Sanctissimi Redemptoris
CSSp Ks. O. Duchacze Zgromadzenie Ducha Świętego pod opieką Niepokalanego Serca NMP Congregatio Sancti Spiritus sub inwocatione Immaculati Cordis B.M.V.
MIC O. Marianie Zgromadzenie Księży Marianów pod wezwaniem Niepokalanego Poczęcia Najświętszej Maryi Panny Congregatio Clericorum Regularium Marianorum sub titulo Immaculatae Conceptionis Beatissimae Virginis Mariae
MS Ks. Saletyni Zgromadzenie Misjonarzy Matki Bożej z La Salette Missionarii Dominae Nostrae a La Salette
MSF Ks., Br. Misjonarze świętej Rodziny Zgromadzenie Misjonarzy Świętej Rodziny Congregatio Missionariorum a Sacra Familia
O.Cist O. Cystersi Zakon Cystersów Ordo Cisterciensis
OCD O. Karmelici Bosi Zakon Braci Bosych NMP z Góry Karmel Ordo
OFM Fr. O. Franciszkanie lub Bernardyni lub Reformaci Zakon Braci Mniejszych Ordo Fratrum Minorum
OFMCap. O. Kapucyni Zakon Braci Mniejszych Kapucynów Ordo Fratrum Minorum Capuccinorum
OFM Conv. O. Franciszkanie Konwentualni Zakon Braci Mniejszych Konwentualnych Ordo Fratrum Minorum conwentualium
OFM Con O. Brak danych Brak danych Brak danych
OMI O. Oblaci Zgromadzenie Misjonarzy Oblatów Maryi Niepokalanej Congregatio Missionariorum Oblatorum Immaculatae Virginis Mariae
OP O. Br. Dominikanie Zakon Braci Kaznodziejów Ordo Fratrum Praedicatorum
RM Ks. Brak danych Brak danych Brak danych
SAC Ks. Pallotyni Stowarzyszenie Apostolstwa Katolickiego Societas Apostolatus Catholici
SCJ Ks. ???
SDB Ks. Salezjanie Towarzystwo Salezjańskie Societas Sancti Francisci Salesii, Societa Don Bosco
SDS Ks. Salwatorianie Towarzystwo Boskiego Zbawiciela Societas Divini Salvatoris
SVD O. Werbiści Zgromadzenie Misjonarzy Słowa Bożego Societas Verbi Divini
Schr. / TChr Ks. Chrystusowcy Towarzystwo Chrystusowe dla Polonii Zagranicznej Societas Christi pro Emigrantibus Polonis