Pogódki - Parafia rz.-kat. pw. św. Apostołów Piotra i Pawła

Z Genepedia
Skocz do: nawigacji, wyszukiwania
To jest zalążek artykułu Pogódki - Parafia rz.-kat. pw. św. Apostołów Piotra i Pawła. Możesz go rozwinąć i uzupełnić lub poddać weryfikacji.
Jeśli uznasz że artykuł jest kompletny zaznacz ten fakt w Dyskusja:Pogódki - Parafia rz.-kat. pw. św. Apostołów Piotra i Pawła o dokumencie.

Pogódki - Parafia rz.-kat. pw. św. Apostołów Piotra i Pawła

łac.: Parohiae Brak danych
Instrukcja wprowadzania danych zawarta jest na stronie.
Okresowo należy dokonać porównania zawartości niniejszej strony z wzorcem celem uzupełnienia o nowo dodane elementy.

Kontakt

 • Strona www parafii
 • Adres: ul. Ks. Kellera 1, 83-236 Pogódki
 • Telefon: 58 588 11 28
 • Strona www diecezji

Opis parafii

Historia parafii

Kościół parafialny (czytać w połączeniu z kościołem w Koźminie)
Wybudowano kościół drewniany.
Wg Spisu...1995 r. str. 543 ten rok jest oficjalną datą powstania parafii w Pogódkach, to rok przybycia Cystersów. Inne źródła podają wcześniejszą datę, gdyż Cystersi po przybyciu do Pogódek zastali istniejący drewniany kościół.
 • 1276 r. - Cystersi przenieśli się do Pelplina
Kościół klasztorny przestał być używany.
 • 1637 r. - założono Bractwo św. Aniołów Stróżów
Brak danych o liczebności w 1928 r.
Istniało przynajmniej do 1883 r.
Do tego momentu należy uwzględniać rolę kościoła w Koźminie.
Jako parafia ujęta jest w "Mapy..." ok. 1583 r. w Dekanacie Tczew
Jak rozumieć tę sprzeczność ?
Wieś opata pelplińskiego
Świątynia o prezbiterium drewnianym i nawie zbudowanej z tzw pruskiego muru
Dzwonnica z dwoma dzwonami i sygnarek na wieżyczce znajdującej się na środku świątyni
Było około 300 wiernych.
Uposażenie stanowiły cztery łany ziemi w Kleszczewie , cztery łany w Kośminie oraz ogrody i domy.
Proboszczem był ks. Biełowski Władysław
W Kleszczewie, posiadłości opata z Pelplina, była kaplica drewniana z osobnym uposażeniem dla kapłana i na utrzymanie kościoła.
Akta w AD Pelplin sygn. G 20a (oraz dublet o sygn. G 20b.)
Źródło: Repertorium Ksiąg Wizytacji Kanonicznych ... Cz. I str 123 i 166 (oprac. ks. Witold Kujawski)
 • 1701 r. - rozpoczęto budowę obecnego kościoła murowanego
Wieś opata z Pelplina
Istniał stary, drewniany kościół parafialny (pw. św. Piotra i Pawła), który z polecenia opata Skoraszewskiego, został w połowie rozebrany i w jego miejsce miał być wystawiony nowy, ale po założeniu fundamentów prace przerwano. Nabożeństwa sprawowano w prezbiterium , pozostałym po rozbiórce kościoła.
Na uposażenie kościoła był łan ziemi we wsi Kosminek. Składano też ofiary.
Na uposażenie proboszcza składały się grunta i łąki oraz cztery łany ziemi we wsi Kosmitko oraz Kleszczewo, gdzie były już tylko ruiny dawnego kościoła filialnego. Proboszcz miał także cztery łany i dwa domy, z czego pobierał czynsz. Pobierał też meszne
Proboszcz miał prawo do połowu ryb zimą w pobliskim jeziorze
Było około 600 katolików
Istniało bractwo Aniołów Stróżów
Istniała plebania - odbudowana przez aktualnego proboszcza
Parafią zarządzał ks Krolau Jakub Bernard, dziekan starogardzki, tu rezydujący.
Źródło: Repertorium ksiąg wizytacji kanonicznych ... Cz. 2 (str. 164
 • 1715 r. - zakończono budowę kościoła (wg "Zarysu...")
Wg "Słownika..." w 1723 r.
Wg Spisu...1995 r. str. 543 w 1723 r.
kościół pod wezwanie. Św. Apostołów Piotra i Pawła, zbudowany staraniem Tomasza Franciszka Czapskiego, koadiutora biskupa chełmińkiego i opata pelplińskiego (wg wizytacji dekanalnej 1779 r.)
 • 1723 r. - rozebrano kościół z 1258 r.
Wieś opata oliwskiego
Istniała świątynia murowana fundowana przez bpa Tomasza Franciszka Czapskiego, sufragana chełmińskiego i opata pelplińskiego w 1715 r.
Protokół (oryginał) zawiera szczegółowy opis świątyni i jej wyposażenia
Proboszcz pobierał dziesięciny z wsi parafialnych
Wiernych było 803 osoby, nawróconych za aktualnego proboszcza 50 osób, zaś luteran nieco ponad 230 osób.
Proboszczem był ks. Michał Lapczyński, który protokół wizytacji podpisał 15 stycznia 1729 r.
Źródło: Repertorium ksiąg wizytacji kanonicznych ... Cz. 2 (str. 205)
 • 1748 r. - Cystersi ponownie obejmują pracę duszpasterską w parafii (wg strony)
Wieś należąca do opactwa w Pelplinie
Kościół poświęcony przez samego fundatora ( Tomasza Franciszka Czapskiego, koadiutora chełmińskiego), ale nie konsekrowany
Uposażenie kościoła płynęło z czynszów płaconych przez dzierżawców, z dwóch łanów ziemi położonych w Kośminie i w Kleszczewie i jeszcze innych
Akatolicy nie posiadali swojego zboru. Pochówki odbywały się w wyznaczonym dla nich miejscu w Czernikowie lub w Pogótkowach poza cmentarzem.
Było 893 katolików i 205 akatolików.
Prepozytem był zakonnik cysterski Aleksander Białachowski, rezydujący i sprawujący nabożeństwa. Wikariuszem natomiast był Wojciech Raczyński, też cysters
Uposażenie proboszcza stanowiły cztery łany ziemi w Kośminie, także cztery łany w Kleszczewie oraz wydzierżawione domy.
Aktualny proboszcz wystawił nowe zabudowania plebańskie.
Dekret reformacyjny dla parafii w Pogódkach, s. 445-451 oryginału (Akta AD Pelplin Sygn. Akt G 56
Źródło: Repertorium ksiąg wizytacji kanonicznych ... Cz. 2 (str. 232)
Wieś opata z Pelplina
Kościół parafialny, murowany, pod wezwaniem Apostołów Piotra i Pawła, fundowany w 1715 r. przez Tomasza Franciszka Czapskiego, ale nie konsekrowany, jedynie poświęcony.
Kościół w dekanacie starogardzkim
Spisywano metryki ochrzczonych, zaślubionych i zmarłych
W ostatnim roku było 79 chrztów, 14 ślubów i 38 pogrzebów.
Parafia liczyła 469 mężczyzn, 492 kobiety chłopców 253 i dziewcząt 265.
Luteran w parafii było 230.
Na terenie parafii znajdowały się dwa oratoria prywatne, a mianowicie we dworze w Kogutkowych dla wygody opata tam rezydującego i w folwarku Malari, także do klasztoru należącego.
Rektorem kościoła był Anzelm Powalski, zakonnik cysters z Pelplina, zawsze tu rezydujący.
Istniał cmentarz (ogrodzony)
Uposażenie składało się z dwóch łanów ziemi, znajdujących się w dzierżawie oraz z mesznego pobieranego z 21 wsi i kolonii parafialnych
Nas uposażenie były oprócz dwóch łanów ziemi, jeszcze cztery we wsi Kleszczewo i cztery w Kozminie, ale te z powodu dużej odległości były w dzierżawie.
Zobowiązanych do sakramentów wielkanocnych było 960 osób.
Oryginał protokołu zawiera szczegółowe opisy i wykazy dotyczące kościoła i parafii. Dekret reformacyjny z dnia 14 października 1765 r., s. 158-159 oryginału (Akta AD Pelplin, Sygn. G 61)
przez Fabiana Franciszka Pląskowskiego19, sufragana i oficjała generalnego chełmińskiego (wg wizytacji dekanalnej z 1779r.)
 • 1770 r. - wyposażono kościół w nową ambonę (wg wizytacji dekanalnej z 1779 r.)
Było pięć ołtarzy bocznych: w kaplicy Wniebowzięcia Najświętszej Marii Panny, W kaplicy Aniołów Stróżów, odbudowany i złocony w 1768 r., W kaplicy św. Jerzego, przy ścianie pod wezwaniem Świętego Krzyża i także przy ścianie, nowy pod wezwaniem św. Jana Nepomucena.
Uposażenie kościoła stanowiły dwa łany ziemi, znajdujące się we wsi Kosmin i we wsi Kleszczewo.
Były kaplice prywatne. Jedna w Pogutkowach, dobrach opata pelplińskiego, druga w folwarku Malary, także należąca do opactwa pelplińskiego.
Proboszczem był zakonnik cysterski Anzelm Powalski.
Plebanię zbudował poprzedni proboszcz, zakonnik Aleksander Białochowski.
Na uposażenie proboszcza było osiem łanów - w Kogutkach i w Kleszczewie.
Oryginalny protokół zawiera opisy dotyczące wizytowanej parafii.
Akta w AD Pelplin sygn. G 68.
Źródło: Repertorium Ksiąg Wizytacji Kanonicznyvh Biskupów Kujawsko-Pomorskich przechowywanych w Archiwum Diecezjalnym w Pelplinie Cz. III str 172
Ogółem na terenie parafii było 834 katolików i 336 akatolików, nie było Żydów.
Świątynia murowana, zbudowana przez opata pelplińskiego, biskupa tytularnego Diana, Tomasza Czapskiego, w 1715 r., konsekrowany w 1764 r. przez biskupa sufragana chełmińskiego Fabiana Pląskowskiego
Zakrystia murowana, a przy niej kaplica bractwa z ołtarzem Anioła Stróża. Po drugiej stronie kaplica Matki Boskiej oraz kaplica z ołtarzem św. Jerzego.
Plebania drewniana, kryta dachówką.
Było Bractwo Aniołów Stróżów, założone w 1637 r.
Proboszczem był Anzelm Piotr de Lewald Powalski, zakonnik z opactwa pelplińskiego, którego w razie potrzeby wspomaga inny kapłan z tego klasztoru.
Były dwa łany ziemi z przeznaczeniem na remonty świątyni oraz osiem łanów dla duszpasterza. Niektóre wioski płaciły meszne.
Dekret reformacyjny dla parafii w Pogótkowach z dnia 23.IX.1780 r., wystawiony i podpisany przez wizytatora Łukasza Jana Krzykowskiego, k. 433 oryginału
Akta w AD Pelplin sygn. G 70
Źródło: Repertorium Ksiąg Wizytacji Kanonicznych Biskupów Kujawsko-Pomorskich przechowywanych w Archiwum Diecezjalnym w Pelplinie Cz. III str 210 (oprac. ks. Witold Kujawski)
 • 1??? r. - założono III Zakon św. Franciszka
W 1928 r. liczył 10 członków.
 • 1823 r. - Cystersi zakończyli swoje rezydowanie w parafii (wg strony)
 • 1856 r. - założono Bractwo Trzeźwości (wg "Słownika...")
W "Zarysie..." nie ma nic na ten temat.
 • 1867 r. - parafia liczyła 2943 dusze, w tym 1785 komunikujących.
 • 1886 r. - odnowiono kościelną wieżę
Parafia liczyła 3570 dusz.
 • 19?? r. - założono Stowarzyszenie Młodzieży Katolickiej
 • 1926 r. - przeprowadzono remont wieży i dachu
(wg dekretu z dn. 04.09.1936 r.)
Brak dekretu w Orędownikach z tego roku.
 • 1928 r. - w obrębie parafii mieszkało:
- katolików Polaków 3716
- katolików Niemców 8
- ewangelików Niemców 650
Ogółem 4374 dusz, w tym 2759 komunikujących.
Parafię Kleszczewo Kościerskie
Dekret z dn. 04.09.1936 r. opublikowany w Orędowniku nr 9/1936 r.
Sprawa do wyjaśnienia
Kościół filialny Kleszczewo (1656 - (18.01.1927)
Patrz strona Parafii Kleszczewo Kościerskie.
Kościół w Koźminie
 • 1258 r. - po tym roku Cystersi wybudowali kościół
Utworzono parafię wydzielając ją z Parafii Garczyn
 • 1350 r. - do tego roku miejscowość była położona na lewym brzegu rz. Wierzyca.
Do parafii należały wszystkie majętności klasztorne leżące na lewym brzegu rz. Wierzyca.
 • 1350 r. - dokument osadczy
Pleban posiadał 4 włóki ziemi
 • 1371 r. - dokument osadczy
Pleban posiadał 4 włóki ziemi
 • 1407 r. - ok. tego roku kościół podupadł
 • 1656 r. - kościół ponownie podupadł
Parafianie objęli kościół w Pogódkach, dokąd następnie przeniósł się pleban, pomimo że w Koźminie miał swoje włóki.
Kościół filialny Głodowo 1999 - nadal
 • 1992 r. - w dn. 15 grudnia (wg Spisu... str. 197) i wg spisów do 1998 r. funkcjonował jako kaplica publiczna.
 • 1999 r. - w dn. 1 stycznia (wg Spisu... str. 275) i wg kolejnych spisów do 2014 r. funkcjonował kościół filialny Głodowo.

Cmentarz

Wyszukiwarka grobów: Patrz Strona
Indeksy grobów: Brak danych
Opis
Temat nie przebadany

Zasięg terytorialny

Pogótkowy (Pogódki), Kowalkowy, Kobyle, Czernikowy, Malikowy (Maliki), Glodowo, Jurknowy, Więckowy, Reszka, Jaroszewy, Wałówko, Kleszczewo, Jezierce, Koźmin, Malary, Deka.
Wg ????: Czernichowo, Deka, Głodowo, Jaroszewy, Jezierce, Junkrowy, Kleszczewo, Kobyle, Kosminko (Kozmin), Pogutkowy (Pogótki), Malarek, Malikowy (Dolne Malkowy), Reszka (al. Bara, Czysta Woda), Wałdówko, Więckowy.
Wg Repertorium...str 165: Kobyle, Czernichowo, Głodowo, Bunkrowy, Więckowy, Jaroszewy, Wałdowko, Kleszczewo, Jezierze, Kosmitko, Pogutki, Malarek, Deka.
Kleszczewo, Jaroszewy, Głodowo, Więckowy, Komin, Junkrowy, Czernikowy, Malikowy, Malarek, Wałdowko, Bara, Jezierce i Deka
Kleszczewo, Jaroszewy, Głodowo, Więckowy, Kosmin, Junkrowy, Czernikowy, Malikowy, mała kolonia Malarek, kolonia Waldówko, kolonia Jezierze, folwark Pogódki.
Dawniej była też wieś Kobyle. Ponadto znajdowały się jeszcze małe kolonie Liszewko, Bukowiec, Zajeziorki, Zawada, Ryte, Milonki, Brzeszczek.
Kleszczewo, Jaroszewy, Kożmin, Czernikowy, Więckowy, Głodowo, Jądrowy, Maliskowy, Wałdówko, Deka, Bora, Lisewko, Tomaszewko, Brzęczek, Lipia Góra, Zawada, Bukowiec, Milonki, Szczepanowo, Pogutkowy, Kobyle.
Kleszczewo, Jaroszewy, Kosmin, Więckowy, Głodowo, Jądrowy, Pagodki, Kobyle, Czernikowy, Malary, Wałdówko, Jezierze, Ryle, Tomaszewo, Zawada, Bukowiec, Brzęczek, Milonki, Szczepanowo, Liszewko, Deka
Pogutkowy, Jaroszewy, Kosmin, Kleszczewo, Kobyle, Czernikowy, Więckowy, Jądrowy, Głodowo, Malkowy, Malary, Deka, Tomaszewko, Ryle, Jezierze, Zawada, Lisewko, Wałdowko, Lipiagóra, Bukowiec, Bara, Brzęczek, Milonki, Szczepanowo
potrzebna korekta nazw miejscowości
Białe Błoto, Brzęczek, Bukowiec, Czernichowo, Deka, Głodowo, Janowo, Jaroszewy, Jezierce, Junkrowy, Kleszczewo, Kobyle, Kosminko (Kozmin), Lipia Góra, Lisewko, Pogutkowy (Pogótki), Malarek, Malarki, Malikowy (Dolne Malkowy), Milonki, Reszka (al. Bara, Czysta Woda), Ryłła, Szczepanowo, Thiloshain, Tomaszewo, Wałdówko, Więckowy, Zawada.
(wg dekretu z dn. 04.09.1936 r.)
Brak dekretu w Orędownikach z tego roku.
Białebłota, Brzęczek, Czernikowy, Deka, Gaj, Głodowo, Janowo, Jaroszewy, Jastrzębiec, Jąkrowy, Kobyle, Maliki, Malary, Milonki, Mestwinowo, Pogódki, Stefanowo, Tomaszewo, Więckowy.
Dekret z dn. 04.09.1936 r. opublikowany w Orędowniku nr 9/1936 r.
Barka, Białe Błota, Brzęczek, Deka, Gaj, Głodowo, Jaroszewy, Jastrzębiec, Kobyle, Koźmin, Maliki Dolne, Malary, Milonki, Mestwinowo, Pogódki, Stefanowo, Tomaszewo.
Deka, Dolne Maliki, Głodowo, Jaroszewy, Kobyle, Koźmin, Malary, Milonki, Pogódki, Stefanowo, Tomaszewo.
 • 1998 r. - w dn. 1 stycznia (wg Spisu... str. 207) brak informacji o zasięgu terytorialnym.
 • 1999 r. - w dn. 1 stycznia (wg Spisu... str. 275) zasięg terytorialny nie zmienił się.
 • 2000 r. - w dn. 20 stycznia (wg Spisu... str. 289) zasięg terytorialny nie zmienił się.
 • 2001 r. - w dn. 20 stycznia (wg Spisu... str. 285) zasięg terytorialny nie zmienił się.
 • 2003 r. - w dn. 28 stycznia (wg Spisu... str. 291) zasięg terytorialny nie zmienił się.
 • 2004 r. - w dn. 21 września (wg Spisu... str. 300) zasięg terytorialny nie zmienił się.
 • 2007 r. - w dn. 17 stycznia (wg Spisu... str. 306) zasięg terytorialny nie zmienił się.
 • 2008 r. - w dn. 30 stycznia (wg Spisu... str. 306) zasięg terytorialny nie zmienił się.
 • 2009 r. - w dn. 30 stycznia (wg Spisu... str. 308) zasięg terytorialny nie zmienił się.
Pozostałe miejscowości (pisownia oryginalna), których nazwy prawdopodobnie "zaginęły":
Temat nie przebadany

Niemiecko-polskie nazwy miejscowości wchodzących w skład parafii

W nawiasach ujęto odmiany pisowni, które w niektórych przypadkach są błędne.
Messtischblatt - 1936 r. Rozpisać miejscowości
Weissbruch - Białe Błoto (Leśniczówka; Białebłota)
Brenschek - Brzęczek (folwark)
Bukowitz - Bukowiec
Czernikau - Czernichowo (Czernikowy)
- Deka
- Gaj
Gladau - Głodowo (Iław, Włowo, Kłodawa)
- Janowo
Jarischau (Patrz też Jarischau (2)) - Jaroszewy
Waldhaus - Jastrzębiec
Jungfernberg - Junkrowy (Jąkrowy)
Jeseritz - Jezierze (Jezierce)
Kleschkau - Kleszczewo (Liebenwalde)
Kobilla - Kobyle (Kobyła)
Koschmin (Patrz też Koschmin 4) - Kosminko to jest ? Koźmin (1.) (Kozmin) lub Koźmin
Lindenberg - Lipia Góra
- Lisewko
Nieder-Mahlkau - Maliki
Nieder-Malkau - Malkowy Dolne (Malchowy, Malikowy, Dolne Malkowy)
Mallar (Patrz też Mallar) - Malarki lub Malary (Malar, Malarek)
Melonken - Milonki
Thiloshain - Mestwinowo
Pogutken (Patrz też Pogutken) - Pogódki (Pogotechow 1258, Pogothkow, Pogothkowe, Pogotkow, Pogotkowe 1282, Pogutki, Pogutkowy)(Pogutkowy czyli Nowa Dąbrowa ??)
- Reszka (Bara, Czysta Woda)
Rilla - Ryłła (leśn.; Ryle)
Stephanowo - Stefanowo (leśn.; Szczepanowo 1780)
Thomaschewo (Thomaschewen) - Tomaszewo
Waldowken - Wałdówko (folwark)
Wenzkau - Więckowy lub Więckowy
Sawadda - Zawada

Mapy

Uzupełnić

Księża

Pracujący w parafii

16?? - 1630 - Ks. Mioduszewski Stanisław Proboszcz
16?? - 16?? - Ks. Bielicki imię ? Proboszcz
16?? - 1701 - Ks. Bietowski Maciej Proboszcz
1701 - 1703 - Ks. Rogawski Benedykt Proboszcz
1706 - 1713 - Ks. Krolau Jakub Bernard Proboszcz
1722 - 1748 - Ks. Rapczyński Michał Proboszcz
1748 - 1748 - Ks. Pohl Józef Proboszcz
1749 - 1753 - Ks. Białachowski Aleksander Proboszcz
1762 - 1783 - Ks. Powalski Anzelm Proboszcz
17?? - 1797 - Ks. Pawłowski Krzysztof Proboszcz
1799 - 1801 - Ks. Gamrat Jan Proboszcz
1794 - 1797 - Ks. Prądzyński Mateusz Ludwik Aubracht Kuratus Dlaczego ?
1805 - 1812 - Ks. Desarz Placyd Proboszcz
1814 - 1816 - Ks. Brzozowski Edmund Proboszcz
18?? - 1823 - Ks. Karczyński Florian Antoni Administrator
18?? - 1848 - Ks. Lamperski Ignacy Administrator
1872 - 1883 - Ks. Kochanke Robert Proboszcz
1911 - 1928 - Ks. Zakryś Stanisław Proboszcz
1945 - 1945 - Ks. Jastak Hilary Proboszcz
1945 - 1946 - Ks. Grzenkowicz Leon Proboszcz
1946 - 1947 - Ks. Tuziński Ignacy Administrator
1947 - 1954 - Ks. Tuziński Ignacy Proboszcz
1954 - 1971 - Ks. Meloch Bolesław Proboszcz
1963 - 19?? - Ks. Karczykowski Stanisław Wikariusz
1967 - 19?? - Ks. Szczepański Stanisław Wikariusz
1971 - 1978 - Ks. Stelmach Eugeniusz Proboszcz
1979 - 1986 - Ks. Małkowski Mieczysław Proboszcz
1981 - 1983 - Ks. Różański Henryk Wikariusz, 28.11.1941, 1965, 1981;
1986 - 2001 - Ks. Prądzyński Dominik Jan Proboszcz
1987 - 19?? - Ks. Rusiński Edward Wikariusz
1990 - 1992 - Ks. Dróżkowski Janusz Wikariusz
1993 - 1995 - Ks. Maciejewski Sławomir Wikariusz
1997 - 2001 - Ks. Tomaszewski Piotr Wikariusz
2001 - 2003 - Ks. Knut Grzegorz Wikariusz
2001 - 2018 - Ks. Grzybek Janusz Proboszcz
2004 - 2004 - Ks. Kubisz Andrzej Wikariusz
2005 - 2006 - Ks. Thiede Ryszard Wikariusz
2006 - 2011 - Ks. Szykowny Krzysztof Wikariusz
2013 - 2014 - Ks. Baska Marcin Wikariusz
2018 - 2021 - Ks. Mańk Robert Proboszcz (od. 30.VIII.2018)
2020 - 2021 - Ks. Tyborski Dawid Wikariusz (od 20.VIII.2020)
 • Źródła
Listę księży z lat 1701-1823 ustalono i zweryfikowano w oparciu o "Słownik..." str. 268.
- Ks. Białachowski czy Białochowski ? Sprawa do wyjaśnienia
- Ks. Prądzyński 18??-1804 Sprawa do wyjaśnienia
- Ks. Karczyński czy Kroczyński 1820-1823 Sprawa do wyjaśnienia
Strona www diecezji

Powołania kapłańskie i zakonne

1??? - Ks. Mazurowski Wiesław
1??? - Ks. Stoltmann Piotr
 • Źródła:
Strona www diecezji

Kapłani pochowani w kościele

Temat nie przebadany
??.??.1??? - Ks. nazwisko i imię

Kapłani pochowani na cm. parafialnym

Temat nie przebadany
??.??.1??? - Ks. nazwisko i imię

Kapłani pochowani na cm. komunalnym

Temat nie przebadany
??.??.1??? - Ks. nazwisko i imię

Księgi i dokumenty parafialne

Księgi metrykalne i inne

Prowadzenie ksiąg metrykalnych stało się obowiązkiem wynikającym z uchwał podjętych na Soborze Trydenckim (1545-1563).
Zasady udostępniania zbiorów w AD Pelplin
W tym punkcie i jego podpunktach pod żadnym pozorem nie wolno wprowadzać informacji o księgach w postaci podawania tylko ich zakresu czasowego. Autor tego punktu swoją osobą gwarantuje rzetelność podanych informacji we wzorcu.

Najstarsze księgi

- chrztów od 1625 r.
- ślubów od 1661 r.
- zgonów od 1661 r.
- chrztów od 1896 r.
- ślubów od 1884 r.
- zgonów od 1906 r.
 • 2003 r. - zgodnie z załącznikiem nr 1 do protokołu przekazania ksiąg, do AD Pelplin przekazano z Niemiec księgi o sygn. W 1171 - W 1179,
tj. 9 woluminów, co jest zgodne z poniższym zestawieniem

Księgi chrztów

Indeks chrztów 1748-1895
Wyjaśnić
Księga chrztów 1748-1821 (AD Pelplin W 1171)
Pierwszy wpis ??.??.???? r., ostatni wpis ??.??.???? r.
 • Charakterystyka księgi:
- Uzupełnić
 • Miejscowości spoza parafii wg oryginalnej pisowni:
- Uzupełnić
 • Ciekawostki:
- Uzupełnić
Komentarz
Bande W 1171 frühere Wasserschäden, deher viele Saiten unvollständig bzw. schlecht lesbar
W 1171 zespół wcześniej zalania, więc trudno wiele sznurków niekompletne lub trudne do odczytania
Księga chrztów 171821-1852 (AD Pelplin W 1172) (wspólnie z księgą ślubów)
Pierwszy wpis ??.??.???? r., ostatni wpis ??.??.???? r.
 • Charakterystyka księgi:
- Uzupełnić
 • Miejscowości spoza parafii wg oryginalnej pisowni:
- Uzupełnić
 • Ciekawostki:
- Uzupełnić
Księga chrztów 1853-1883 (AD Pelplin W 1173)
Pierwszy wpis ??.??.???? r., ostatni wpis ??.??.???? r.
 • Charakterystyka księgi:
- Uzupełnić
 • Miejscowości spoza parafii wg oryginalnej pisowni:
- Uzupełnić
 • Ciekawostki:
- Uzupełnić
Księga chrztów 1884-1895 (AD Pelplin W 1175)
Pierwszy wpis ??.??.???? r., ostatni wpis ??.??.???? r.
 • Charakterystyka księgi:
- Uzupełnić
 • Miejscowości spoza parafii wg oryginalnej pisowni:
- Uzupełnić
 • Ciekawostki:
- Uzupełnić
Księga chrztów 1896-1971 (w parafii) (wpisy po 1920 r. dostępne tylko w parafii)
Pierwszy wpis ??.??.???? r., ostatni wpis ??.??.???? r.
 • Charakterystyka księgi:
- Rozpisać księgi
- Uzupełnić
 • Miejscowości spoza parafii wg oryginalnej pisowni:
- Uzupełnić
 • Ciekawostki:
- Uzupełnić
Następne księgi nie zostały zdygitalizowane.

Księgi konwersji

Temat nie przebadany
Dane wprowadzać wg wzorca
Księga konwersji 1757-1810 (AD Pelplin W1282 / w parafii) (wspólnie z księgą ślubów i zgonów)
Pierwszy wpis ??.??.???? r., ostatni wpis ??.??.???? r.
 • Charakterystyka księgi:
- Uzupełnić
 • Miejscowości spoza parafii wg oryginalnej pisowni:
- Uzupełnić
 • Ciekawostki:
- Uzupełnić
Następne księgi nie zostały zdygitalizowane.

Księgi I komunii

Księga I komunii 1895-1900 (w parafii)
Pierwszy wpis ??.??.???? r., ostatni wpis ??.??.???? r.
 • Charakterystyka księgi:
- Uzupełnić
 • Miejscowości spoza parafii wg oryginalnej pisowni:
- Uzupełnić
 • Ciekawostki:
- Uzupełnić

Księgi bierzmowanych

Temat nie przebadany
Dane wprowadzać wg wzorca
Księga bierzmowanych 1757-1810 (AD Pelplin W1282 / w parafii) (wspólnie z księgą ślubów i zgonów)
Pierwszy wpis ??.??.???? r., ostatni wpis ??.??.???? r.
 • Charakterystyka księgi:
- Uzupełnić
 • Miejscowości spoza parafii wg oryginalnej pisowni:
- Uzupełnić
 • Ciekawostki:
- Uzupełnić
Bierzmowania w latach 1938-45
Opisać potencjalne przyczyny zaginięcia ksiąg i skomentować je.
Następne księgi nie zostały zdygitalizowane.

Alegaty

Nie dotyczy.

Księgi zapowiedzi

Nie były dygitalizowane. AD Pelplin nie posiada (w swoich zasobach) żadnych ksiąg. Informacji na ten temat należy szukać tylko w parafii.

Księgi ślubów

Księga ślubów 1749-1819 (AD Pelplin W 1174)
Pierwszy wpis ??.??.???? r., ostatni wpis ??.??.???? r.
 • Charakterystyka księgi:
- Uzupełnić
 • Miejscowości spoza parafii wg oryginalnej pisowni:
- Uzupełnić
 • Ciekawostki:
- Uzupełnić
Komentarz
Bande W 1174 frühere Wasserschäden, deher viele Saiten unvollständig bzw. schlecht lesbar
W 1174 zespół wcześniej zalania, więc trudno wiele sznurków niekompletne lub trudne do odczytania
Księga ślubów 1820-1821
Brak danych
Księga ślubów 1822-1852 (AD Pelplin W 1172) (wspólnie z księgą chrztów)
Pierwszy wpis ??.??.???? r., ostatni wpis ??.??.???? r.
 • Charakterystyka księgi:
- Uzupełnić
 • Miejscowości spoza parafii wg oryginalnej pisowni:
- Uzupełnić
 • Ciekawostki:
- Uzupełnić
Księga ślubów 1853-1883 (AD Pelplin W 1176)
Pierwszy wpis ??.??.???? r., ostatni wpis ??.??.???? r.
 • Charakterystyka księgi:
- Uzupełnić
 • Miejscowości spoza parafii wg oryginalnej pisowni:
- Uzupełnić
 • Ciekawostki:
- Uzupełnić
Księga ślubów 1884-1980 (w parafii) (wpisy po 1920 r. dostępne tylko w parafii)
Pierwszy wpis ??.??.???? r., ostatni wpis ??.??.???? r.
 • Charakterystyka księgi:
- Rozpisać księgi
- Uzupełnić
 • Miejscowości spoza parafii wg oryginalnej pisowni:
- Uzupełnić
 • Ciekawostki:
- Uzupełnić
Następne księgi nie zostały zdygitalizowane.

Księgi zgonów

Księga zgonów 1763-1852 (AD Pelplin W 1177)
Pierwszy wpis ??.??.???? r., ostatni wpis ??.??.???? r.
 • Charakterystyka księgi:
- Uzupełnić
 • Miejscowości spoza parafii wg oryginalnej pisowni:
- Uzupełnić
 • Ciekawostki:
- Uzupełnić
Komentarz
Bande W 1177 frühere Wasserschäden, deher viele Saiten unvollständig bzw. schlecht lesbar
W 1177 zespół wcześniej zalania, więc trudno wiele sznurków niekompletne lub trudne do odczytania
Księga zgonów 1853-1883 (AD Pelplin W 1178)
Pierwszy wpis ??.??.???? r., ostatni wpis ??.??.???? r.
 • Charakterystyka księgi:
- Uzupełnić
 • Miejscowości spoza parafii wg oryginalnej pisowni:
- Uzupełnić
 • Ciekawostki:
- Uzupełnić
Księga zgonów 1884-1905 (AD Pelplin W 1179)
Pierwszy wpis ??.??.???? r., ostatni wpis ??.??.???? r.
 • Charakterystyka księgi:
- Uzupełnić
 • Miejscowości spoza parafii wg oryginalnej pisowni:
- Uzupełnić
 • Ciekawostki:
- Uzupełnić
Księga zgonów 1906-2008 (w parafii) (wpisy po 1960 r. dostępne tylko w parafii)
Pierwszy wpis ??.??.???? r., ostatni wpis ??.??.???? r.
 • Charakterystyka księgi:
- Rozpisać księgi
- Uzupełnić
 • Miejscowości spoza parafii wg oryginalnej pisowni:
- Uzupełnić
 • Ciekawostki:
- Uzupełnić
Następne księgi nie zostały zdygitalizowane.

Księgi cmentarne

Temat nie przebadany
Dane wprowadzać wg wzorca
Księga cmentarna 1757-1810 (AD Pelplin W1282 / w parafii) (wspólnie z księgą ślubów i zgonów)
Pierwszy wpis ??.??.???? r., ostatni wpis ??.??.???? r.
 • Charakterystyka księgi:
- Uzupełnić
 • Miejscowości spoza parafii wg oryginalnej pisowni:
- Uzupełnić
 • Ciekawostki:
- Uzupełnić
Następne księgi nie zostały zdygitalizowane.

Księgi dusz

Temat nie przebadany
Dane wprowadzać wg wzorca
Księga dusz 1757-1810 (AD Pelplin W1282 / w parafii) (wspólnie z księgą ślubów i zgonów)
Pierwszy wpis ??.??.???? r., ostatni wpis ??.??.???? r.
 • Charakterystyka księgi:
- Uzupełnić
 • Miejscowości spoza parafii wg oryginalnej pisowni:
- Uzupełnić
 • Ciekawostki:
- Uzupełnić
Następne księgi nie zostały zdygitalizowane.

Księgi metrykalne w zasobach AP

Temat nie przebadany
Docelowo uzupełnić inf. o księgach jak w pkt. "Ksiągi metrykalne" celem ukazania stanu faktycznego
Wg danych bazy PRADZIAD w Archiwum Państwowym w Miejscowość znajdują się księgi metrykalne:
W/w księgi są udostępniane całkowicie i wchodzą w skład zespołu wg wzoru 328/0 Akta metrykalne par. rz.-kat. w Raciążu
Jednocześnie na stronie wg wzoru wyszukiwanie ogólne?? jest doprecyzowana informacja, że akta są z lat:
Komentarz

Księgi metrykalne opublikowane w internecie

Temat nie przebadany

Mikrofilmy ksiąg metrykalnych

Temat nie przebadany
W zasobach Mormonów znajdują się następujące zmikrofilmowane księgi metrykalne:
Wg bazy PRADZIAD przechowywane w AP Miejscowość księgi metrykalne zostały zmikrofilmowane w zakresie:

Indeksy ksiąg metrykalnych

Aktualnie w trakcie indeksowania. Indeksy na stronie PomTG oraz Genealodzy.pl

Pozostałe księgi i dokumenty

Wg "Zarysu..." z 1928 r. archiwum parafialne obejmowało:

- Odpisy wizytacji generalnych 1583-1780
- Księga Bractwa św. Aniołów Stróżów 1645-1760 i 1762-1883 zawierająca oprócz spisu członków także percepta i expensa bractwa
- Różne rozporządzenia, sprawy dzierżawne i sporne 1711-1791
Czy się zachowały ?
Czy zachowały się księgi lub dokumenty dotyczące:
- III Zakonu św. Franciszka
- Stowarzyszenia Młodzieży Katolickiej

Komentarz

USC

Siedziby USC

Temat nie przebadany
zakres lat/siedziba USC/podległe miejscowości
????-???? Miejscowość Miejscowość, Miejscowość, Miejscowość

Księgi USC

Po 100 latach od daty wytworzenia księgi przekazywane są do archiwów państwowych.
W tym punkcie i jego podpunktach pod żadnym pozorem nie wolno wprowadzać informacji o księgach w postaci podawania tylko ich zakresu czasowego. Autor tego punktu swoją osobą gwarantuje rzetelność podanych informacji we wzorcu.

Księgi urodzeń

Temat nie przebadany
Dane wprowadzać wg wzorca
Księga urodzeń 1757-1810 (AP Bydgoszcz sygnatura/ USC Pelplin sygnatura)
Pierwszy wpis ??.??.???? r., ostatni wpis ??.??.???? r.
Urodzenia w latach 1938-45
Opisać potencjalne przyczyny zaginięcia ksiąg i skomentować je.
Następne księgi nie zostały zdygitalizowane.

Alegaty

Nie dotyczy.

Księgi zapowiedzi

Temat nie przebadany
Dane wprowadzać wg wzorca
Księga zapowiedzi 1757-1810 (AP Bydgoszcz sygnatura/ USC Pelplin sygnatura)
Pierwszy wpis ??.??.???? r., ostatni wpis ??.??.???? r.
Zapowiedzi w latach 1938-45
Opisać potencjalne przyczyny zaginięcia ksiąg i skomentować je.
Następne księgi nie zostały zdygitalizowane.

Księgi małżeństw

Temat nie przebadany
Dane wprowadzać wg wzorca
Księga małżeństw 1757-1810 (AP Bydgoszcz sygnatura/ USC Pelplin sygnatura)
Pierwszy wpis ??.??.???? r., ostatni wpis ??.??.???? r.
Małżeństwa w latach 1938-45
Opisać potencjalne przyczyny zaginięcia ksiąg i skomentować je.
Następne księgi nie zostały zdygitalizowane.

Księgi rozwodów

Temat nie przebadany
Dane wprowadzać wg wzorca
Księga rozwodów 1757-1810 (AP Bydgoszcz sygnatura/ USC Pelplin sygnatura)
Pierwszy wpis ??.??.???? r., ostatni wpis ??.??.???? r.
Rozwody w latach 1938-45
Opisać potencjalne przyczyny zaginięcia ksiąg i skomentować je.
Następne księgi nie zostały zdygitalizowane.

Księgi zgonów

Temat nie przebadany
Dane wprowadzać wg wzorca
Księga zgonów 1757-1810 (AP Bydgoszcz sygnatura/ USC Pelplin sygnatura)
Pierwszy wpis ??.??.???? r., ostatni wpis ??.??.???? r.
Zmarli w latach 1938-45
Opisać potencjalne przyczyny zaginięcia ksiąg i skomentować je.
Następne księgi nie zostały zdygitalizowane.

Księgi USC w zasobach AP

Temat nie przebadany
Wg danych bazy PRADZIAD w Archiwum Państwowym w Miejscowość znajdują się księgi USC Miejscowość:
W/w księgi są udostępniane całkowicie i wchodzą w skład zespołu :wg wzoru 1769/0 Urząd Stanu Cywilnego Raciąż
Komentarz

Księgi USC opublikowane w internecie

Temat nie przebadany

Mikrofilmy ksiąg USC

Temat nie przebadany
W zasobach Mormonów znajdują się następujące zmikrofilmowane księgi USC Miejscowość:
Wg bazy PRADZIAD przechowywane są w AP Miejscowość zmikrofilmowane księgi USC Miejscowość:
Komentarz

Indeksy ksiąg USC

Temat nie przebadany
Aktualnie w trakcie indeksowania. Indeksy na stronie wg wzoru PomTG oraz Genealodzy.pl

Komentarz

Poszukując aktów USC należy sprawdzić dane z urzędów sąsiadujących terytorialnie względnie położonych w najbliższej okolicy: wpisać wg wzoru Silno, itd.

Dyskusje na forach internetowych

Temat nie przebadany

Inne

Kolejne informacje o miejscowości będącej siedzibą parafii można znaleźć na stronie Genepedii Miejscowość