Pinczyn pow. starogardzki - Parafia rz.-kat. pw. św. Elżbiety

Z Genepedia
Skocz do: nawigacji, wyszukiwania
To jest zalążek artykułu Pinczyn pow. starogardzki - Parafia rz.-kat. pw. św. Elżbiety. Możesz go rozwinąć i uzupełnić lub poddać weryfikacji.
Jeśli uznasz że artykuł jest kompletny zaznacz ten fakt w Dyskusja:Pinczyn pow. starogardzki - Parafia rz.-kat. pw. św. Elżbiety o dokumencie.

Pinczyn pow. starogardzki - Parafia rz.-kat. pw. św. Elżbiety

łac.: Parohiae Pinschinensis
Instrukcja wprowadzania danych zawarta jest na stronie.
Okresowo należy dokonać porównania zawartości niniejszej strony z wzorcem celem uzupełnienia o nowo dodane elementy.

Kontakt

 • Strona www parafii
 • 83-251 Pinczyn ul. Główna 25
 • tel. 58-588 45 84

Opis parafii

Historia parafii

[1]

Kościół parafialny
 • 1258 r. - najpóźniej w pierwszych latach XIV w. utworzono parafię.
Założono przez ks. Sambora II lub wydzielona z Parafii Zblewo
Sprawa do wyjaśnienia
Zaliczona do Dekanatu Kiszewa
 • 1560 r. - dwa dzwonki dla ministrantów
Istniały jeszcze w 1928 r.
Czy się zachowały ?
 • 15?? r. - parafię i kościół przejęli luteranie
Wg strony miało to nastąpić w 1583 r.
Istniejący kościól drewniany w bardzo złym stanie technicznym, chylący się ku upadkowi.
Do probostwa należały 4 włóki
Czy zachowały się akta ?
 • 1607 r. - po tym roku przywrócono parafię katolikom
Czy zachowały się akta ?
 • 1711 r. - dzwon kościelny
 • 1730 r. - najpóźniej w 1731 r. ustanowiono osobnego duszpasterza
 • 1733 r. - wybudowano plebanię
 • 1737 r. - w dn. 4 kwietnia założono Bractwo św. Józefa (wg "Zarysu...")
Wg "słownika..." założone w 1779 r.
Statut z dn. 20 sierpnia wzglednie 2 września 1852 r.
 • 1742 r. - rozpoczeto budowę kościoła drewnianego
 • 1743 r. - zakończono budowę kościoła
Czy zachowały się akta ?
 • 1761 r. - odnowiono kościół
Czy zachowały się akta ?
 • 1780 r. - wizytacja dekanalna czy Rybińskiego
Czy zachowały się akta ?
 • 1782 r. - spłonęła plebania
 • 1784 r. - wybudowano nową plebanię
Czy zachowały się akta ?
 • 1858 r. - w dn. 24 kwietnia spaliła się plebania i wszystkie zabudowania gospodarcze
 • 1925 r. - rozebrano kościół z 1743 r.
 • 1926 r. - rozpoczęto budowę kościoła murowanego z cegły
 • 1927 r. - zakończono budowę kościoła
 • 1928 r. - istniał szpital parafialny
 • 1928 r. - w obrębie parafii mieszkało:
- katolików Polaków 2771
- ewangelików Niemców 154
Ogółem 2925 dusz, w tym 691 komunikujących.
 • 1930 r. - poświęcono kościół
Kościół filialny Góra 1999 - nadal
 • 1999 r. - w dn. 1 stycznia (wg Spisu... str. 337) i wg kolejnych spisów do 2014 r. funkcjonował kościół filialny Góra.

Cmentarz

Wyszukiwarka grobów: Brak danych
Indeksy grobów: Brak danych
Opis
Temat nie przebadany

Zasięg terytorialny

Góra, Pałubinek, Pinczyno, Pisienica, Samlino, Sucimin, Suciminek.
Babidół, Bukowiec Piesieński, Góra, Karolewo, Kiwit, Nowy Dworzec, Pałubinek, Piesienica, Pinczyn, Pinczynek, Samlin, Samlinek, Sucymin.
Sucumin
Brak dekretu w Orędownikach z lat 1923-25.
Biały Bukowiec, Góra, Karolewo, Nowydworzec, Pałubinek, Pinczyn, Piesienica, Semlin, Semlinek.
Góra, Karolewo, Pałubinek, Piesienica, Pinczyn, Nowy Dworzec.
Góra, Karolewo, Pałubinek, Pinczyn.
Góra, Karolewo, Pałubinek, Piesienice, Pinczyn.
- Semlin - posesja 77
Dekret z dn. 19.11.1996 r. opublikowany w Miesięczniku nr 12/1996.
 • 1998 r. - w dn. 1 stycznia (wg Spisu... str. 246) brak informacji o zasięgu terytorialnym
 • 1999 r. - w dn. 1 stycznia (wg Spisu... str. 337) brak informacji o zasięgu terytorialnym
 • 2000 r. - w dn. 20 stycznia (wg Spisu... str. 352) brak informacji o zasięgu terytorialnym
Góra, Karolewo, Pałubinek, Piesienica, Pinczyn.
 • 2004 r. - w dn. 21 września (wg Spisu... str. 373) zasięg terytorialny nie zmienił się
Biały Bukowiec, Góra, Karolewo, Pałubinek, Piesienica, Pinczyn.
Pozostałe miejscowości (pisownia oryginalna), których nazwy prawdopodobnie "zaginęły":
Temat nie przebadany

Niemiecko-polskie nazwy miejscowości wchodzących w skład parafii

W nawiasach ujęto odmiany pisowni, które w niektórych przypadkach są błędne.
Messtischblatt - 1936 r. Rozpisać miejscowości
- Babidół [2] ?
Weiss Bukowitz - Biały Bukowiec
- Bukowiec Piesieński
- Góra
Karlshagen (Carlshagen) - Karolewo
Kiewit - Kiwit (os. do Pinczyna)
Neuhof - Nowy Dworzec (Nowydworzec)
Klein Pallubin (Kl. Palubin, Pallubien) - Pałubinek
Gross Pinschin (Pinschin, Pintschin) - Pinczyn (Pynczyn 1400, Pynczino 1534, Pinczyno 1584, Pińczyn)
Wilhelmsort (Klein Pinschen) - Pinczynek (folw. do Pinczyna)
Pieschnitz (Pischnitz) - Piesienica (Pisienica 1648) Piesienice
Gross Semlin - Samlin (Samlino 1710, Semlin)
Klein Semlin - Samlinek (Parpat, Semlinek)
Suzemin - Sucymin (Sycymino, 1648, Sycimin 1685, Sucimin 1710, Sukumin 1780, Sucumin)
- Sucyminek (Suciminek, przed 1890 r. połączony z Sucuminem)

Mapy

Uzupełnić

Księża

Pracujący w parafii

1580 - 1583 - vacat Proboszcz
17?? - 1710 - vacat Opieka prob. Pogódek
1710 - 17?? - Ks. Lwowski Jan Proboszcz
17?? - 1733 - Ks. Bielecki Ignacy Proboszcz
1741 - 17?? - Ks. Gamratowski Michał Jan Proboszcz
1887 - 1919 - Ks. Larisch Józef Proboszcz
1925 - 1939 - Ks. Hoffmann Stanisław Proboszcz
19?? - 1939 - Ks. Rogalski Jan Wikary ?
1946 - 1947 - Ks. Kirstein Franciszek Administrator
1947 - 1953 - Ks. Kirstein Franciszek Proboszcz
1958 - 1963 - Ks. Łosiński Bolesław Administrator
1958 - 19?? - Ks. Barlik Kazimierz Wikariusz, ur. 16.4.1929, św. 1957;
1963 - 19?? - Ks. Błaszkiewicz Henryk Wikariusz
1967 - 19?? - Ks. Bogalecki Józef Administrator
1968 - 19?? - Ks. Wełnicki Edward Wikariusz
1982 - 1991 - Ks. Ignera Bernard Proboszcz
1992 - 2003 - Ks. Mindykowski Henryk Proboszcz
1999 - 2000 - Ks. Olszewski Tadeusz Wikariusz
2000 - 2002 - Ks. Zabrocki Marcin Wikariusz
2002 - 2003 - Ks. Czaja Piotr Wikariusz
2004 - 2014 - Ks. Bizoń Mieczysław Proboszcz
2004 - 2004 - Ks. Wensierski Mirosław Wikariusz
2005 - 2008 - Ks. Ossowicki Sławomir Wikariusz
2008 - 2009 - Ks. Sobota Grzegorz Wikariusz
2009 - 2011 - Ks. Brząkała Marcin Wikariusz

Powołania kapłańskie i zakonne

Temat nie przebadany
1??? - Ks. nazwisko i imię

Kapłani pochowani w kościele

Temat nie przebadany
??.??.1??? - Ks. nazwisko i imię

Kapłani pochowani na cm. parafialnym

Temat nie przebadany
??.??.1??? - Ks. nazwisko i imię

Kapłani pochowani na cm. komunalnym

Temat nie przebadany
??.??.1??? - Ks. nazwisko i imię

Księgi i dokumenty parafialne

Księgi metrykalne i inne

Prowadzenie ksiąg metrykalnych stało się obowiązkiem wynikającym z uchwał podjętych na Soborze Trydenckim (1545-1563).
Zasady udostępniania zbiorów w AD Pelplin
W tym punkcie i jego podpunktach pod żadnym pozorem nie wolno wprowadzać informacji o księgach w postaci podawania tylko ich zakresu czasowego. Autor tego punktu swoją osobą gwarantuje rzetelność podanych informacji we wzorcu.

Najstarsze księgi

 • 1928 r. - wg "Zarysu..." archiwum parafialne obejmowało księgi:
- chrztów od 1710 r.
- ślubów od 1710 r.
- zgonów od 1780 r.
- chrztu 1875-1919, 1920-1969 i od 1961 r.
- ślubów 1875-1939, 1939-1951 i od 1952 r.
- zgonów 1875-1939 i od 1940 r.
 • 2003 r. - zgodnie z załącznikiem nr 1 do protokołu przekazania ksiąg, do AD Pelplin przekazano z Niemiec księgi o sygn. W 1157 - W 1163,
W 1157a tj. 8 woluminów, co jest zgodne z poniższym zestawieniem

Księgi chrztów

Indeks chrztów 1710-1883 (AD Pelplin - brak sygnat.)
Pierwszy wpis ??.??.???? r., ostatni wpis ??.??.???? r.
 • Charakterystyka księgi:
- Uzupełnić
 • Miejscowości spoza parafii wg oryginalnej pisowni:
- Uzupełnić
 • Ciekawostki:
- Uzupełnić
Księga chrztów 1710-1769 (AD Pelplin W 1157)
Pierwszy wpis ??.??.???? r., ostatni wpis ??.??.???? r.
 • Charakterystyka księgi:
- Uzupełnić
 • Miejscowości spoza parafii wg oryginalnej pisowni:
- Uzupełnić
 • Ciekawostki:
- Uzupełnić
Dodatkowe metryki
W 1157 Konversionen 1753-1746
W 1157 Konversionen 1753-1746
Księga chrztów 1770-1825
Brak danych
Księga chrztów 1826-1858 (AD Pelplin W 1157a)
Pierwszy wpis ??.??.???? r., ostatni wpis ??.??.???? r.
 • Charakterystyka księgi:
- Uzupełnić
 • Miejscowości spoza parafii wg oryginalnej pisowni:
- Uzupełnić
 • Ciekawostki:
- Uzupełnić
Księga chrztów 1858-1883 (AD Pelplin W 1158)
Pierwszy wpis ??.??.???? r., ostatni wpis ??.??.???? r.
 • Charakterystyka księgi:
- Uzupełnić
 • Miejscowości spoza parafii wg oryginalnej pisowni:
- Uzupełnić
 • Ciekawostki:
- Uzupełnić
Księga chrztów 1883-1919 (w parafii)
Pierwszy wpis ??.??.???? r., ostatni wpis ??.??.???? r.
 • Charakterystyka księgi:
- Uzupełnić
 • Miejscowości spoza parafii wg oryginalnej pisowni:
- Uzupełnić
 • Ciekawostki:
- Uzupełnić
Księga chrztów 1920-1960 (w parafii) (wpisy po 1920 r. dostępne tylko w parafii)
Pierwszy wpis ??.??.???? r., ostatni wpis ??.??.???? r.
 • Charakterystyka księgi:
- Uzupełnić
 • Miejscowości spoza parafii wg oryginalnej pisowni:
- Uzupełnić
 • Ciekawostki:
- Uzupełnić
Następne księgi nie zostały zdygitalizowane.

Księgi konwersji

Temat nie przebadany
Dane wprowadzać wg wzorca
Księga konwersji 1757-1810 (AD Pelplin W1282 / w parafii) (wspólnie z księgą ślubów i zgonów)
Pierwszy wpis ??.??.???? r., ostatni wpis ??.??.???? r.
 • Charakterystyka księgi:
- Uzupełnić
 • Miejscowości spoza parafii wg oryginalnej pisowni:
- Uzupełnić
 • Ciekawostki:
- Uzupełnić
Następne księgi nie zostały zdygitalizowane.

Księgi I komunii

Temat nie przebadany
Dane wprowadzać wg wzorca
Księga I komunii 1757-1810 (AD Pelplin W1282 / w parafii) (wspólnie z księgą ślubów i zgonów)
Pierwszy wpis ??.??.???? r., ostatni wpis ??.??.???? r.
 • Charakterystyka księgi:
- Uzupełnić
 • Miejscowości spoza parafii wg oryginalnej pisowni:
- Uzupełnić
 • Ciekawostki:
- Uzupełnić
I komunia w latach 1938-45
Opisać potencjalne przyczyny zaginięcia ksiąg i skomentować je.
Następne księgi nie zostały zdygitalizowane.

Księgi bierzmowanych

Temat nie przebadany
Dane wprowadzać wg wzorca
Księga bierzmowanych 1757-1810 (AD Pelplin W1282 / w parafii) (wspólnie z księgą ślubów i zgonów)
Pierwszy wpis ??.??.???? r., ostatni wpis ??.??.???? r.
 • Charakterystyka księgi:
- Uzupełnić
 • Miejscowości spoza parafii wg oryginalnej pisowni:
- Uzupełnić
 • Ciekawostki:
- Uzupełnić
Bierzmowania w latach 1938-45
Opisać potencjalne przyczyny zaginięcia ksiąg i skomentować je.
Następne księgi nie zostały zdygitalizowane.

Alegaty

Nie dotyczy.

Księgi zapowiedzi

Nie były dygitalizowane. AD Pelplin nie posiada (w swoich zasobach) żadnych ksiąg. Informacji na ten temat należy szukać tylko w parafii.

Księgi ślubów

Księga ślubów 1780-1857 (AD Pelplin W 1159)
Pierwszy wpis ??.??.???? r., ostatni wpis ??.??.???? r.
 • Charakterystyka księgi:
- Uzupełnić
 • Miejscowości spoza parafii wg oryginalnej pisowni:
- Uzupełnić
 • Ciekawostki:
- Uzupełnić
Księga ślubów 1858-1874 (AD Pelplin W 1160)
Pierwszy wpis ??.??.???? r., ostatni wpis ??.??.???? r.
 • Charakterystyka księgi:
- Uzupełnić
 • Miejscowości spoza parafii wg oryginalnej pisowni:
- Uzupełnić
 • Ciekawostki:
- Uzupełnić
Księga ślubów 1875-1939 (w parafii) (wpisy po 1939 r. dostępne tylko w parafii)
Pierwszy wpis ??.??.???? r., ostatni wpis ??.??.???? r.
 • Charakterystyka księgi:
- Uzupełnić
 • Miejscowości spoza parafii wg oryginalnej pisowni:
- Uzupełnić
 • Ciekawostki:
- Uzupełnić
Księga ślubów 1940-1950 (w parafii) (dostępna tylko w parafii)
Pierwszy wpis ??.??.???? r., ostatni wpis ??.??.???? r.
 • Charakterystyka księgi:
- Uzupełnić
 • Miejscowości spoza parafii wg oryginalnej pisowni:
- Uzupełnić
 • Ciekawostki:
- Uzupełnić
Następne księgi nie zostały zdygitalizowane.

Księgi zgonów

Księga zgonów 1780-1848 (AD Pelplin W 1161)
Pierwszy wpis ??.??.???? r., ostatni wpis ??.??.???? r.
 • Charakterystyka księgi:
- Uzupełnić
 • Miejscowości spoza parafii wg oryginalnej pisowni:
- Uzupełnić
 • Ciekawostki:
- Uzupełnić
Księga zgonów 1849-1857 (AD Pelplin W 1162)
Pierwszy wpis ??.??.???? r., ostatni wpis ??.??.???? r.
 • Charakterystyka księgi:
- Uzupełnić
 • Miejscowości spoza parafii wg oryginalnej pisowni:
- Uzupełnić
 • Ciekawostki:
- Uzupełnić
Księga zgonów 1858-1875 (AD Pelplin W 1163)
Pierwszy wpis ??.??.???? r., ostatni wpis ??.??.???? r.
 • Charakterystyka księgi:
- Uzupełnić
 • Miejscowości spoza parafii wg oryginalnej pisowni:
- Uzupełnić
 • Ciekawostki:
- Uzupełnić
Księga zgonów 1875-1939 (w parafii)
Pierwszy wpis ??.??.???? r., ostatni wpis ??.??.???? r.
 • Charakterystyka księgi:
- Uzupełnić
 • Miejscowości spoza parafii wg oryginalnej pisowni:
- Uzupełnić
 • Ciekawostki:
- Uzupełnić
Księga zgonów 1939-1963 (w parafii) (wpisy po 1963 r. dostępne tylko w parafii)
Pierwszy wpis ??.??.???? r., ostatni wpis ??.??.???? r.
 • Charakterystyka księgi:
- Uzupełnić
 • Miejscowości spoza parafii wg oryginalnej pisowni:
- Uzupełnić
 • Ciekawostki:
- Uzupełnić
Księga zgonów 1964-1995 (w parafii) (dostępna tylko w parafii)
Pierwszy wpis ??.??.???? r., ostatni wpis ??.??.???? r.
 • Charakterystyka księgi:
- Uzupełnić
 • Miejscowości spoza parafii wg oryginalnej pisowni:
- Uzupełnić
 • Ciekawostki:
- Uzupełnić
Następne księgi nie zostały zdygitalizowane.

Księgi cmentarne

Temat nie przebadany
Dane wprowadzać wg wzorca
Księga cmentarna 1757-1810 (AD Pelplin W1282 / w parafii) (wspólnie z księgą ślubów i zgonów)
Pierwszy wpis ??.??.???? r., ostatni wpis ??.??.???? r.
 • Charakterystyka księgi:
- Uzupełnić
 • Miejscowości spoza parafii wg oryginalnej pisowni:
- Uzupełnić
 • Ciekawostki:
- Uzupełnić
Następne księgi nie zostały zdygitalizowane.

Księgi dusz

Temat nie przebadany
Dane wprowadzać wg wzorca
Księga dusz 1757-1810 (AD Pelplin W1282 / w parafii) (wspólnie z księgą ślubów i zgonów)
Pierwszy wpis ??.??.???? r., ostatni wpis ??.??.???? r.
 • Charakterystyka księgi:
- Uzupełnić
 • Miejscowości spoza parafii wg oryginalnej pisowni:
- Uzupełnić
 • Ciekawostki:
- Uzupełnić
Następne księgi nie zostały zdygitalizowane.

Księgi metrykalne w zasobach AP

Wg danych bazy PRADZIAD w zasobach AP brak ksiąg metrykalnych. Okresowo należy sprawdzać stronę.

Księgi metrykalne opublikowane w internecie

Temat nie przebadany

Mikrofilmy ksiąg metrykalnych

Temat nie przebadany
W zasobach Mormonów znajdują się następujące zmikrofilmowane księgi metrykalne:
Wg danych bazy PRADZIAD w zasobach AP brak mikrofilmów ksiąg metrykalnych. Okresowo należy sprawdzać stronę.

Indeksy ksiąg metrykalnych

Aktualnie w trakcie indeksowania. Indeksy na stronie PomTG. Okresowo należy sprawdzać stronę Genealodzy.pl.

Pozostałe księgi i dokumenty

 • 1928 r. - wg "Zarysu..." archiwum parafialne obejmowało:
- Księgę dochodu od 1811 r. i rozchodu od 1780 r.
- Wizytację generalną Trochowskiego z 1765 r. i dziekańskie z lat 1780 i 1812
- Akta kościelne rozpoczynające się od 1765 r.
Czy się zachowały ?
- Bractwa św. Józefa
- Bractwa Trzeźwości

Komentarz

USC

Siedziby USC

Temat nie przebadany
zakres lat/siedziba USC/podległe miejscowości
????-???? Miejscowość Miejscowość, Miejscowość, Miejscowość

Księgi USC

Po 100 latach od daty wytworzenia księgi przekazywane są do archiwów państwowych.
W tym punkcie i jego podpunktach pod żadnym pozorem nie wolno wprowadzać informacji o księgach w postaci podawania tylko ich zakresu czasowego. Autor tego punktu swoją osobą gwarantuje rzetelność podanych informacji we wzorcu.

Księgi urodzeń

Temat nie przebadany
Dane wprowadzać wg wzorca
Księga urodzeń 1757-1810 (AP Bydgoszcz sygnatura/ USC Pelplin sygnatura)
Pierwszy wpis ??.??.???? r., ostatni wpis ??.??.???? r.
Urodzenia w latach 1938-45
Opisać potencjalne przyczyny zaginięcia ksiąg i skomentować je.
Następne księgi nie zostały zdygitalizowane.

Alegaty

Nie dotyczy.

Księgi zapowiedzi

Temat nie przebadany
Dane wprowadzać wg wzorca
Księga zapowiedzi 1757-1810 (AP Bydgoszcz sygnatura/ USC Pelplin sygnatura)
Pierwszy wpis ??.??.???? r., ostatni wpis ??.??.???? r.
Zapowiedzi w latach 1938-45
Opisać potencjalne przyczyny zaginięcia ksiąg i skomentować je.
Następne księgi nie zostały zdygitalizowane.

Księgi małżeństw

Temat nie przebadany
Dane wprowadzać wg wzorca
Księga małżeństw 1757-1810 (AP Bydgoszcz sygnatura/ USC Pelplin sygnatura)
Pierwszy wpis ??.??.???? r., ostatni wpis ??.??.???? r.
Małżeństwa w latach 1938-45
Opisać potencjalne przyczyny zaginięcia ksiąg i skomentować je.
Następne księgi nie zostały zdygitalizowane.

Księgi rozwodów

Temat nie przebadany
Dane wprowadzać wg wzorca
Księga rozwodów 1757-1810 (AP Bydgoszcz sygnatura/ USC Pelplin sygnatura)
Pierwszy wpis ??.??.???? r., ostatni wpis ??.??.???? r.
Rozwody w latach 1938-45
Opisać potencjalne przyczyny zaginięcia ksiąg i skomentować je.
Następne księgi nie zostały zdygitalizowane.

Księgi zgonów

Temat nie przebadany
Dane wprowadzać wg wzorca
Księga zgonów 1757-1810 (AP Bydgoszcz sygnatura/ USC Pelplin sygnatura)
Pierwszy wpis ??.??.???? r., ostatni wpis ??.??.???? r.
Zmarli w latach 1938-45
Opisać potencjalne przyczyny zaginięcia ksiąg i skomentować je.
Następne księgi nie zostały zdygitalizowane.

Księgi USC w zasobach AP

Wg danych bazy PRADZIAD w Archiwum Państwowym w Gdańsku znajdują się księgi USC Pinczyn:
 • urodzeń: 1874-1907
 • alegaty: nie dotyczy
 • zapowiedzi: Brak danych
 • małżeństw: 1874-1907
 • rozwodów: Brak danych
 • zgonów: 1874-1908
W/w księgi są udostępniane całkowicie i wchodzą w skład zespołu 2064/0 Urząd Stanu Cywilnego w Pinczynie
Uwagi
- kontynuacja chrztów w USC do 1913 r.
- kontynuacja ślubów w USC do 1920 r.

Księgi USC opublikowane w internecie

Temat nie przebadany

Mikrofilmy ksiąg USC

Temat nie przebadany
W zasobach Mormonów znajdują się następujące zmikrofilmowane księgi USC Miejscowość:
Wg bazy PRADZIAD przechowywane są w AP Gdańsk zmikrofilmowane księgi USC Pinczyn:
 • urodzeń: 1874-1883
 • alegaty: nie dotyczy
 • zapowiedzi: Brak danych
 • małżeństw: 1874-1883
 • rozwodów: Brak danych
 • zgonów: 1874-1883
Komentarz

Indeksy ksiąg USC

Temat nie przebadany
Aktualnie w trakcie indeksowania. Indeksy na stronie wg wzoru PomTG oraz Genealodzy.pl

Komentarz

Poszukując aktów USC należy sprawdzić dane z urzędów sąsiadujących terytorialnie względnie położonych w najbliższej okolicy: wpisać wg wzoru Silno, itd.

Dyskusje na forach internetowych

Temat nie przebadany

Inne

Kolejne informacje o miejscowości będącej siedzibą parafii można znaleźć na stronie Genepedii Miejscowość