Pelplin – Archiwum diecezji

Z Genepedia
Skocz do: nawigacji, wyszukiwania
To jest zalążek artykułu Pelplin – Archiwum diecezji. Możesz go rozwinąć i uzupełnić lub poddać weryfikacji.
Jeśli uznasz że artykuł jest kompletny zaznacz ten fakt w Dyskusja:Pelplin – Archiwum diecezji o dokumencie.

Pelplin - Archiwum diecezji

ul. Bp. Dominika 11, 83-130 Pelplin
tel. (58) 536-12-21 oraz 536-12-22 w. 314,, fax (58) 536-16-99
Mail: archiwum@diecezja-pelplin.pl
Strona oficjalna
Dyrektor - ks. prof. dr hab. Anastazy Nadolny
Archiwistka - p. Iwona Muchowska

Księgi metrykalne w archiwach niemieckich

 • 1935 r. - w dn. 5 marca Niemcy powołali Agencje poszukiwań genealogicznych tzw. "Reichssippnamt"
W latach 1936-1945 wykonała 16500 mikrofilmów ksiąg metrykalnych z terenów prowincji: Prus Wschodnich i Zachodnich, Poznania, Pomorza Zachodniego i Śląska.
 • 1940 r. - od jesieni księgi były gromadzone w miejscowych USC
Generalnie Niemcy zabierali z parafii księgi zawierające wpisy sprzed 1 października 1874 r. czyli momentu powołania USC. Niemniej spotyka się przypadki zabierania ksiąg późniejszych, np. Parafia Żołędowo
 • 1940 r. - z dat mikrofilmów wynika, iż w tym roku przynajmniej część ksiąg była już w Niemczech
Do 1945 r. księgi były przechowywane w Berlinie, a następnie w Monachium.
 • 1945 r. - Alianci przekazali księgi kościołowi katolickiemu i ewangelickiemu w Niemczech
Początkowo były przechowywane w Biskupstwie w Hildesheim, a następnie w Monachium.
Odrestaurowanie ksiąg (katolickich) powierzono Centralnemu Archiwum Biskupiemu mieszczącym się w Regensburgu, gdzie prawdopodobnie otrzymały sygnaturę "W" i numer. Ta sygnatura nadal występuje w zbiorach archiwum diecezjalnego.
Księgi ewangelickie trafiły ostatecznie do Archiwum Państwowego w Lipsku. Do tego archiwum trafiły także pojedyncze egzemplarze ksiąg metrykalnych kościoła katolickiego. Prawdopodobnie było to spowodowane stanem ich zniszczenia i koniecznością wykonania specjalistycznych prac konserwatorskich.
Natomiast wg strony księgi są przechowywane w Berlinie.
 • 2001 r. - we wrześniu podpisano porozumienie o zwrocie ksiąg
Sygnatariuszami porozumienia były Episkopat Polski i Episkopat Niemiec.
Porozumienie dotyczyło zwrotu ksiąg kościoła katolickiego, nie obejmowało ksiąg ewangelickich.
Nie zostały zwrócone księgi kościoła katolickiego przechowywane w AP Lipsk Czy jest wykaz tych ksiąg ?

Zasób archiwum ok. 1945 r.

Zapiski historyczne TN Toruń 1939-45 - T.11, nr 5/12 (wyszukiwarka str. 16/52)

Wykaz ksiąg metrykalnych przechowywanych w AD Pelplin

Najaktualniejszy wykaz ksiąg metrykalnych oraz pozostałych ksiąg parafialnych typu "Księgi Bractw", "Księgi przychodów i rozchodów", itp. został opracowany wg stanu na dzień 31.12.2010 r. Jest on dostępny w archiwum. Podaje zakresy czasowe ksiąg zdygitalizowanych i dostępnych w tej wersji do przeglądania. W ciągu kolejnych lat spis ten wzbogacił się o kolejne pozycje oraz poprawiono zauważone błędy. W Genepedii uwzględniono stan na dzień 24.06.2014 r.
W wersji okrojonej do ksiąg metrykalnych jest publikowany na stronie diecezji. Nie uwzględnia późniejszych zmian.
Ponadto w archiwum można się zapoznać z wykazem ksiąg metrykalnych jakie powróciły z Niemiec i są opatrzone sygnaturą "W" + numer. Postępujące prace nad w/w projektem ujawniły fakt iż nie wszystkie księgi sporządzone przed 1874 r. zostały wywiezione do Niemiec. Jednym z przykładów jest Parafia Wielkie Walichnowy.
Szczegółowe informacje o poszczególnych księgach ujęte są na stronach parafii w ramach projektu "Parafia - kompendium wiedzy".

Dygitalizacja zbiorów

 • Została przeprowadzona i zakończona na początku XXI w., siłami genealogów-amatorów, w formie wolontariatu.
 • Jej celem było przeniesienie danych na nośniki cyfrowe, a dla "najmłodszych" ksiąg stworzenie kopii bezpieczeństwa na wewnętrzne potrzeby kościoła.
 • Zakres dokonanej dygitalizacji pokazany jest na stosownych stronach Genepedii, w ramach projektu "Parafia - kompendium wiedzy".
 • Ponieważ dygitalizacja zbiorów była prowadzona przez różne osoby bez koordynacji zasad, autorzy nadali własne systemy numeracji plików zawierających zdjęcia. Obecnie, na etapie indeksacji, następuje ich renumeracja do jednakowych zasad. Jednocześnie trwają prace regitalizacyjne zmierzające do poprawy jakości i likwidacji zauważonych braków. Stąd okresowo mogą występować przypadki różnic w numeracji zdjęć między bazą PomTG, a zasobami dostępnymi w archiwum. To samo dotyczy numerów zdjęć przywoływanych w projekcie "Parafia - kompendium wiedzy".

Indeksacja zbiorów

 • Prowadzona jest przez członków środowiska genealogów-amatorów, w formie wolontariatu.
 • Wyniki publikowane są w bazach:
Pomorskiego Towarzystwa Genealogicznego - PomGenBaza
Polskiego Towarzystwa Genealogicznego - Geneteka
 • Należy się liczyć z możliwością wystąpienia różnic w pisowni nazwisk gdyż każda z baz ma swoje wytyczne odnośnie zasad opracowywania indeksów. Dlatego w pierwszej kolejności należy korzystać z bazy PomTG.
 • Podana w PomGenBazie (dla poszczególnych parafii) numeracja ksiąg bez symbolu "W" jest numeracją własną PomTG, nigdzie indziej nie stosowaną.

Inne zbiory

Przywołanie (na stronach diecezji, archidiakonatów, dekanatów i parafii, w ramach projektu "Parafia - kompendium wiedzy") informacji o sygnaturze akt oznacza, że zostały one zdygitalizowane i udostępnione w tej wersji do przeglądania.
UWAGA: Ten etap jest dopiero w trakcie realizacji, o różnym stopniu zaawansowania dla poszczególnych stron.
Żródła:
- C Culmensia Wizytacje XVI-XVIII wieku, Indeksy parafii, oprac. ks. Anastazy Nadolny
- G Gadenensia Wizytacje XVI-XVIII wieku, Indeksy parafii, oprac. ks. Anastazy Nadolny
- K Kamienensia Wizytacje Archidiakonatu Kamieńskiego XVII-XVIII wieku, Indeksy parafii, oprac. ks. Anastazy Nadolny, Pelplin 2009
- K Kamienensia - Akta Archidiakonatu Kamieńskiego
Uwaga
Numeracja sygnatur C, G i K została nadana w okresie międzywojennycm. Z uwagi na jej przywoływanie w licznych publikacjach nie przewiduje się zmian w tym zakresie.

Zasady udostępniania zbiorów w Archiwum

 • Archiwum jest czynne we środy, czwartki i piątki w godz. 9.00 - 16.00 oraz soboty w godz.9.00 - 14.00
 • W miesiącach letnich (lipiec i sierpień) archiwum jest nieczynne.
 • Przed wyjazdem do archiwum wskazane jest telefoniczne sprawdzenie czy danego dnia będzie ono czynne.
 • Zasoby ksiąg metrykalnych przegląda się w formie zdygitalizowanej, w specjalnie do tego celu stworzonej sali komputerowej. Tym samym nie ma limitów w dostępie do ksiąg. Podany w Genepedii zakres dostępności ksiąg określono na podstawie wykazu AD Pelplin opracowanego na dzień 31.12.2010 r. z późniejszymi zmianami.
 • Mając na uwadze ochronę danych osobowych do przeglądania udostępnione są akta starsze niż:
- 90 lat dla chrztów, I komunii i ślubów,
- 85 lat dla bierzmowania,
- 50 lat dla zgonów.
W niektórych przypadkach okresy te są skrócone.
Akta "młodsze" nie są udostępniane pod żadnym pozorem. Ich przeglądanie możliwe jest tylko w parafiach (z wyjątkiem ksiąg, które znajdują się w Archiwum Diecezjalnym).
W projekcie "Parafia - kompendium wiedzy" podane są szczegółowe informacje o ograniczeniach zakresu przeglądania poszczególnych ksiąg.
 • Z uwagi na ochronę danych osobowych kopiowanie fragmentów ksiąg metrykalnych na płyty CD-DVD jest możliwe tylko w odniesieniu do aktów liczących ponad 100 lat.
 • Przeglądanie zasobów jest bezpłatne.
 • Archiwum nie prowadzi kwerend.
 • Forma składania wniosków o odpisy: listowna lub mailowa.
 • Archiwum nie wystawia metryk chrztów i ślubów z ostatnich 90 lat, gdyż czynności te są zastrzeżone właściwym proboszczom (z wyjątkiem ksiąg, które znajdują się w Archiwum Diecezjalnym).
 • Istnieje cennik opłat za wystawienie odpisów.
Uwaga
 • Nie jest przewidywana publikacja zasobów w internecie.