Pawłowo pow. Chojnice - Parafia rz.-kat. pw. św. Mikołaja

Z Genepedia
Skocz do: nawigacji, wyszukiwania

Pawłowo pow. Chojnice - Parafia rz.-kat. pw. św. Mikołaja

łac.: Parohiae Brak danych
inne nazwy: Brak danych
Instrukcja wprowadzania danych zawarta jest na stronie.
Okresowo należy dokonać porównania zawartości niniejszej strony z wzorcem celem uzupełnienia o nowo dodane elementy.

Kontakt

Opis parafii

Historia parafii

Kościół parafialny
Wg Spisu... 1995 r. str. 226 parafia powstała prawdopodobnie w XIII w.
Kościół w Pawłowie uzyskał status kościoła filialnego. (wg "Zarysu.." str. 198/856)
Istniał kościół drewniany. Do probostwa (dop. czyli Nowej Cerkwi) należały 4 włóki, które dzierżawili włościanie. Kościół posiadał 1 włókę ale nie całą, za nią płacił Stanisław Pawłoski rocznie 5 fl. do kasy kościelnej. Mesznego pobierał stąd prob. nowocerkiewski rezem 7 korców żyta i 7 korców owsa. Miejsce gdzie dawniej stała plebania dzierżawił gbur Pack za 15 gr.
 • 1868 r. - w Pawłowie mieszkało 138 katolików i 115 ewangelików
 • 1930 r. - ustanowiono Wikoriusza-Ekspozyta ("Vic. expos.") (wg dekretu z dn. 31.12.1931 r.)
Było to związane z planowanym na ten rok odłączeniem kuracji
 • 1932 r. - w dn. 1 stycznia reerygowano parafię jako samodzielną Stację Duszpasterską ( Kurację)
Dekret z dn. 31.12.1931 r. opublikowany w Orędowniku nr 2/1932 r.
Tymczasem wg Elenchusu ksiądz posługiwał się tytułem "Vic. expos." Sprawa do wyjaśnienia
 • 1937 r. - w dn. 1 lipca Kurację przekształcono w parafię
Dekret z dn. 15.04.1937 r. opublikowany w Orędowniku nr 5-6/1937
 • 1945 r. - w czasie działań wojennych doszczętnie spłonął kościół.
Stał na terenie obecnego cmentarza parafialnego. W jego miejsce wybudowany został drewniany barak.
 • 1996 r. - rozpoczęto budowę nowego kościoła
 • 1998 r. - zakończono budowę kościoła.
Wyposażono go w trzy dzwony i nowe, włoskie organy cyfrowe oraz ogrzewanie podłogowe.
 • 1998 r. - w dn. 5 grudnia dokonano konsekracji kościoła
 • 2008 r. - parafia liczyła 1370 wiernych
 • 2009 r. - parafia liczyła 1342 wiernych
Kościół filialny
Nie występuje.

Cmentarz

Wyszukiwarka grobów: Brak danych
Indeksy grobów: Brak danych
Opis
Temat nie przebadany

Zasięg terytorialny

 • 1550 r. - w II poł. XVIw. nie obejmowała żadnych wsi (wg mapy dołączonej do publikacji "Mapy województwa pomorskiego w drugiej połowie
XVI w. rozmieszczenie własności ziemskiej, sieć parafialna (wyszukiwarka str. 183/184)). Sprawa do wyjaśnienia
uzupełnić
 • 1695 r. - do kościoła filialnego w Pawłowie należały:
Lipienica, Pawłowo i Pawłówko.
Lipienica, Pawłowo i Pawłówko.
 • 1932 r. - w dn. 1 stycznia samodzielna Stacja Duszpasterska ( Kuracja) obejmowała miejscowości:
Lipieniec, Pawłowo i Pawłówko.
Dekret z dn. 31.12.1931 r. opublikowany w Orędowniku nr 2/1932 r.
 • 1937 r. - w dn. 1 lipca brak danych o zasięgu terytorialnym
Można tylko domniemywać iż do parafii przyłączono wsie przynależne dotąd do kuracji.
Dekret z dn. 15.04.1937 r. opublikowany w Orędowniku nr 5-6/1937
Lipieniec, Pawłowo, Pawłówko.
Lipienica, Pawłowo, Pawłówko.
 • 1992 r. - w dn. 15 grudnia (wg Spisu... str. 93) zasięg terytorialny parafii nie zmienił się.
Lipienice, Pawłowo, Pawłowo - Stare Parcele, Pawłówko.
 • 1998 r. - w dn. 1 stycznia (wg Spisu... str. 103) brak informacji o zasięgu terytorialnym.
Lipienice, Pawłowo, Pawłówko.
Racławski
Dekret z dn. 8 marca 1999 r. opublikowany w Miesięczniku nr 3/1999.
Lipienice, Pawłowo, Pawłówko, Racławki.
 • 2001 r. - w dn. 20 stycznia (wg Spisu... str. 123) zasięg terytorialny nie uległ zmianie
 • 2003 r. - w dn. 28 stycznia (wg Spisu... str. 125) zasięg terytorialny nie uległ zmianie
 • 2004 r. - w dn. 21 września (wg Spisu... str. 282) zasięg terytorialny nie uległ zmianie
 • 2007 r. - w dn. 17 stycznia (wg Spisu... str. 289) zasięg terytorialny nie uległ zmianie
 • 2008 r. - w dn. 30 stycznia (wg Spisu... str. 289) zasięg terytorialny nie uległ zmianie
 • 2009 r. - w dn. 30 stycznia (wg Spisu... str. 291) zasięg terytorialny nie uległ zmianie
Pozostałe miejscowości (pisownia oryginalna), których nazwy prawdopodobnie "zaginęły":
Temat nie przebadany

Niemiecko-polskie nazwy miejscowości wchodzących w skład parafii

W nawiasach ujęto odmiany pisowni, które w niektórych przypadkach są błędne.
Messtischblatt - 1936 r. Rozpisać miejscowości
Lipinitza - Lipienica (Lypenitz, Lipieniec, Lipinice)
Gross Paglau - Pawłowo (Paulow 1352)
Klein Paglau - Pawłówko

Mapy

Uzupełnić

Księża

Pracujący w parafii

1617 - 1930 - filia Patrz Parafia Nowa Cerkiew
1930 - 1931 - Ks. Goebel Bernard Vic. expos. (Wikariusz-Ekspozyt)
1932 - 1933 - Ks. Gabrych Franciszek Vic. expos.
1933 - 1933 - Ks. Gabrych Franciszek Curatus
1933 - 1939 - Ks. Sobisz Józef Curatus
1939 - 09.1939 - Ks. Sękiewicz Maurycy Curatus czy administrator
1940 - 1944 - Ks. Konrad Otto Administrator
1947 - 1947 - Ks. Minett Jan Administrator
1949 - 1949 - Ks. Czablewski Paweł Administrator
1953 - 19?? - Ks. Lechczyński Kazimierz Administrator
1958 - 1959 - Ks. Pepliński Antoni Administrator
1962 - 2014 - Ks. Kostera Jan Rezydent
1963 - 19?? - Ks. Borzyszkowski Michał Administrator
1964 - 1968 - Ks. Jeziorski Konrad Administrator
1983 - 1992 - Ks. Jeziorski Konrad Proboszcz
1993 - 2016 - Ks. Lubiński Brunon Proboszcz
Źródła:

Powołania kapłańskie i zakonne

Temat nie przebadany
1??? - Ks. nazwisko i imię

Kapłani pochowani w kościele

Temat nie przebadany
??.??.1??? - Ks. nazwisko i imię

Kapłani pochowani na cm. parafialnym

05.01.1993 - Ks. Jeziorski Konrad

Kapłani pochowani na cm. komunalnym

Temat nie przebadany
??.??.1??? - Ks. nazwisko i imię

Księgi i dokumenty parafialne

Księgi metrykalne i inne

Prowadzenie ksiąg metrykalnych stało się obowiązkiem wynikającym z uchwał podjętych na Soborze Trydenckim (1545-1563).
Zasady udostępniania zbiorów w AD Pelplin
W tym punkcie i jego podpunktach pod żadnym pozorem nie wolno wprowadzać informacji o księgach w postaci podawania tylko ich zakresu czasowego. Autor tego punktu swoją osobą gwarantuje rzetelność podanych informacji we wzorcu.

Najstarsze księgi

 • Aktów sprzed 01.01.1932 r. należy szukać w księgach Parafii Nowa Cerkiew
 • Księgi chrztów, ślubów i zgonów prawdopodobnie nie zostały zdygitalizowane Sprawa do wyjaśnienia. Brak informacji o momencie założenia i zakresie czasowym istniejących ksiąg.
- chrztu - 1948
- ślubów - 1948
- zgonów - 1948

Księgi chrztów

Temat nie przebadany
Dane wprowadzać wg wzorca
Księga chrztów 1757-1810 (AD Pelplin W1282 / w parafii) (wspólnie z księgą ślubów i zgonów)
Pierwszy wpis ??.??.???? r., ostatni wpis ??.??.???? r.
 • Charakterystyka księgi:
- Uzupełnić
 • Miejscowości spoza parafii wg oryginalnej pisowni:
- Uzupełnić
 • Ciekawostki:
- Uzupełnić
Chrzty w latach 1938-45
Opisać potencjalne przyczyny zaginięcia ksiąg i skomentować je.
Następne księgi nie zostały zdygitalizowane.

Księgi konwersji

Temat nie przebadany
Dane wprowadzać wg wzorca
Księga konwersji 1757-1810 (AD Pelplin W1282 / w parafii) (wspólnie z księgą ślubów i zgonów)
Pierwszy wpis ??.??.???? r., ostatni wpis ??.??.???? r.
 • Charakterystyka księgi:
- Uzupełnić
 • Miejscowości spoza parafii wg oryginalnej pisowni:
- Uzupełnić
 • Ciekawostki:
- Uzupełnić
Następne księgi nie zostały zdygitalizowane.

Księgi I komunii

Temat nie przebadany
Dane wprowadzać wg wzorca
Księga I komunii 1757-1810 (AD Pelplin W1282 / w parafii) (wspólnie z księgą ślubów i zgonów)
Pierwszy wpis ??.??.???? r., ostatni wpis ??.??.???? r.
 • Charakterystyka księgi:
- Uzupełnić
 • Miejscowości spoza parafii wg oryginalnej pisowni:
- Uzupełnić
 • Ciekawostki:
- Uzupełnić
I komunia w latach 1938-45
Opisać potencjalne przyczyny zaginięcia ksiąg i skomentować je.
Następne księgi nie zostały zdygitalizowane.

Księgi bierzmowanych

Temat nie przebadany
Dane wprowadzać wg wzorca
Księga bierzmowanych 1757-1810 (AD Pelplin W1282 / w parafii) (wspólnie z księgą ślubów i zgonów)
Pierwszy wpis ??.??.???? r., ostatni wpis ??.??.???? r.
 • Charakterystyka księgi:
- Uzupełnić
 • Miejscowości spoza parafii wg oryginalnej pisowni:
- Uzupełnić
 • Ciekawostki:
- Uzupełnić
Bierzmowania w latach 1938-45
Opisać potencjalne przyczyny zaginięcia ksiąg i skomentować je.
Następne księgi nie zostały zdygitalizowane.

Alegaty

Nie dotyczy.

Księgi zapowiedzi

Nie były dygitalizowane. AD Pelplin nie posiada (w swoich zasobach) żadnych ksiąg. Informacji na ten temat należy szukać tylko w parafii.

Księgi ślubów

Temat nie przebadany
Dane wprowadzać wg wzorca
Księga ślubów 1757-1810 (AD Pelplin W1282 / w parafii) (wspólnie z księgą ślubów i zgonów)
Pierwszy wpis ??.??.???? r., ostatni wpis ??.??.???? r.
 • Charakterystyka księgi:
- Uzupełnić
 • Miejscowości spoza parafii wg oryginalnej pisowni:
- Uzupełnić
 • Ciekawostki:
- Uzupełnić
Śluby w latach 1938-45
Opisać potencjalne przyczyny zaginięcia ksiąg i skomentować je.
Następne księgi nie zostały zdygitalizowane.

Księgi zgonów

Temat nie przebadany
Dane wprowadzać wg wzorca
Księga zgonów 1757-1810 (AD Pelplin W1282 / w parafii) (wspólnie z księgą ślubów i zgonów)
Pierwszy wpis ??.??.???? r., ostatni wpis ??.??.???? r.
 • Charakterystyka księgi:
- Uzupełnić
 • Miejscowości spoza parafii wg oryginalnej pisowni:
- Uzupełnić
 • Ciekawostki:
- Uzupełnić
Zgony w latach 1938-45
Opisać potencjalne przyczyny zaginięcia ksiąg i skomentować je.
Następne księgi nie zostały zdygitalizowane.

Księgi cmentarne

Temat nie przebadany
Dane wprowadzać wg wzorca
Księga cmentarna 1757-1810 (AD Pelplin W1282 / w parafii) (wspólnie z księgą ślubów i zgonów)
Pierwszy wpis ??.??.???? r., ostatni wpis ??.??.???? r.
 • Charakterystyka księgi:
- Uzupełnić
 • Miejscowości spoza parafii wg oryginalnej pisowni:
- Uzupełnić
 • Ciekawostki:
- Uzupełnić
Następne księgi nie zostały zdygitalizowane.

Księgi dusz

Temat nie przebadany
Dane wprowadzać wg wzorca
Księga dusz 1757-1810 (AD Pelplin W1282 / w parafii) (wspólnie z księgą ślubów i zgonów)
Pierwszy wpis ??.??.???? r., ostatni wpis ??.??.???? r.
 • Charakterystyka księgi:
- Uzupełnić
 • Miejscowości spoza parafii wg oryginalnej pisowni:
- Uzupełnić
 • Ciekawostki:
- Uzupełnić
Następne księgi nie zostały zdygitalizowane.

Księgi metrykalne w zasobach AP

Wg danych bazy PRADZIAD w zasobach AP brak ksiąg metrykalnych. Okresowo należy sprawdzać stronę.

Księgi metrykalne opublikowane w internecie

Temat nie przebadany

Mikrofilmy ksiąg metrykalnych

Temat nie przebadany
W zasobach Mormonów znajdują się następujące zmikrofilmowane księgi metrykalne:
Wg danych bazy PRADZIAD w zasobach AP brak mikrofilmów ksiąg metrykalnych. Okresowo należy sprawdzać stronę.

Indeksy ksiąg metrykalnych

Nie występują na stronie PomTG oraz Genealodzy.pl.

Pozostałe księgi i dokumenty

Temat nie przebadany

Komentarz

USC

Siedziby USC

Temat nie przebadany
zakres lat/siedziba USC/podległe miejscowości
????-???? Miejscowość Miejscowość, Miejscowość, Miejscowość

Księgi USC

Po 100 latach od daty wytworzenia księgi przekazywane są do archiwów państwowych.
W tym punkcie i jego podpunktach pod żadnym pozorem nie wolno wprowadzać informacji o księgach w postaci podawania tylko ich zakresu czasowego. Autor tego punktu swoją osobą gwarantuje rzetelność podanych informacji we wzorcu.

Księgi urodzeń

Temat nie przebadany
Dane wprowadzać wg wzorca
Księga urodzeń 1757-1810 (AP Bydgoszcz sygnatura/ USC Pelplin sygnatura)
Pierwszy wpis ??.??.???? r., ostatni wpis ??.??.???? r.
Urodzenia w latach 1938-45
Opisać potencjalne przyczyny zaginięcia ksiąg i skomentować je.
Następne księgi nie zostały zdygitalizowane.

Alegaty

Nie dotyczy.

Księgi zapowiedzi

Temat nie przebadany
Dane wprowadzać wg wzorca
Księga zapowiedzi 1757-1810 (AP Bydgoszcz sygnatura/ USC Pelplin sygnatura)
Pierwszy wpis ??.??.???? r., ostatni wpis ??.??.???? r.
Zapowiedzi w latach 1938-45
Opisać potencjalne przyczyny zaginięcia ksiąg i skomentować je.
Następne księgi nie zostały zdygitalizowane.

Księgi małżeństw

Temat nie przebadany
Dane wprowadzać wg wzorca
Księga małżeństw 1757-1810 (AP Bydgoszcz sygnatura/ USC Pelplin sygnatura)
Pierwszy wpis ??.??.???? r., ostatni wpis ??.??.???? r.
Małżeństwa w latach 1938-45
Opisać potencjalne przyczyny zaginięcia ksiąg i skomentować je.
Następne księgi nie zostały zdygitalizowane.

Księgi rozwodów

Temat nie przebadany
Dane wprowadzać wg wzorca
Księga rozwodów 1757-1810 (AP Bydgoszcz sygnatura/ USC Pelplin sygnatura)
Pierwszy wpis ??.??.???? r., ostatni wpis ??.??.???? r.
Rozwody w latach 1938-45
Opisać potencjalne przyczyny zaginięcia ksiąg i skomentować je.
Następne księgi nie zostały zdygitalizowane.

Księgi zgonów

Temat nie przebadany
Dane wprowadzać wg wzorca
Księga zgonów 1757-1810 (AP Bydgoszcz sygnatura/ USC Pelplin sygnatura)
Pierwszy wpis ??.??.???? r., ostatni wpis ??.??.???? r.
Zmarli w latach 1938-45
Opisać potencjalne przyczyny zaginięcia ksiąg i skomentować je.
Następne księgi nie zostały zdygitalizowane.

Księgi USC w zasobach AP

Wg danych bazy PRADZIAD w Archiwum Państwowym w Bydgoszcz znajdują się księgi USC Pawłowo:
 • urodzeń: 1874-1908
 • alegaty: nie dotyczy
 • zapowiedzi: Brak danych
 • małżeństw: 1874-1908
 • rozwodów: Brak danych
 • zgonów: 1874-1908
W/w księgi są udostępniane całkowicie i wchodzą w skład zespołu 1644/0 Urząd Stanu Cywilnego Pawłowo
Komentarz
 • Ponieważ parafia powstała w 1930 r. księgi te należy wiązać z parafią w Nowej Cerkwi.

Księgi USC opublikowane w internecie

Temat nie przebadany

Mikrofilmy ksiąg USC

W zasobach Mormonów znajdują się następujące zmikrofilmowane księgi USC Miejscowość:
Wg bazy PRADZIAD przechowywane są w AP Bydgoszcz zmikrofilmowane księgi USC Pawłowo:
 • urodzeń: 1874-1878
 • alegaty: nie dotyczy
 • zapowiedzi: Brak danych
 • małżeństw: 1874-1878
 • rozwodów: Brak danych
 • zgonów: 1874-1878
Komentarz
 • Ponieważ parafia powstała w 1930 r. księgi te należy wiązać z parafią w Nowej Cerkwi.

Indeksy ksiąg USC

Temat nie przebadany

Komentarz

Poszukując aktów USC należy sprawdzić dane z urzędów sąsiadujących terytorialnie względnie położonych w najbliższej okolicy: Nowa Cerkiew, Rytel (z racji na siedzibę dekanatu), Chojnice i Czersk.

Dyskusje na forach internetowych

Temat nie przebadany

Inne

Kolejne informacje o miejscowości będącej siedzibą parafii można znaleźć na stronie Genepedii Pawłowo